Peter Wohlleben (1964)

Narodil jsem se v roce 1964 a první roky svého života jsem strávil v centru Bonnu. Přesto, nebo možná kvůli tomu, jsem se rozhodl stát se ochráncem přírody, když mi bylo šest. Vyrostl jsem v Sinzig am Rhein a později jsem studoval na Univerzitě aplikovaných věd v lesnictví v Rottenburg am Neckar. Poté následovaly dvě desetiletí jako úředník ve státní správě Porýní-Falc. Po několika letech jako vedoucí kanceláře lesnické kanceláře jsem byl přemístěn do oblasti snů: Lesy ve dvou malých Eifelských komunitách se staly mým profesionálním domovem.

Peter Wohlleben je německý lesník a autor knih o přírodě. Již od dětství se chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa. Často vystupuje v televizních pořadech, pořádá přednášky a semináře a píše knihy na témata týkající se lesa a ochrany přírody. Svými bestsellery Tajný život stromů, Citový život zvířat, Slyšíš, jak mluví stromy a dalšími nadchl čtenáře po celém světě. V Německu nedávno začal vydávat časopis Wohllebenův svět. V roce 2019 mu byla udělena Bavorská státní medaile za zásluhy při ochraně životního prostředí, a to za jeho citlivé a nekonvenční zprostředkovávání vědeckých poznatků. 

Peter Wohlleben umí jedinečným způsobem rozluštit napínavé hádanky přírody. V jakém vzájemném vztahu jsou jednotlivé druhy, zvířata a rostliny, ale také člověk a příroda? Wohlleben vypráví o této úžasné souhře a předvádí nám složitost a zranitelnost našeho životního prostředí: vše je jemně vyváženo a vzájemně sladěno jako hodinový stroj - a každá sebemenší změna či vychýlení mohou mít nečekané a dalekosáhlé následky.

 • V jeho životě ale nastala změna v momentu, kdy začal pro turisty organizovat pobyty ve srubech a kurzy přežití v přírodě. Přesně před dvaceti lety pochopil, že stromy jsou živými organismy, které mohou jako my lidé také cítit. 
 • Zvláštní objev: pokácený strom před 400 lety stále žil a vykazoval známky života. Peter to poznal i ze zelených stop na dřevu, které značily, že v materiálu se stále tvoří chlorofyl. Pro muže to byl velký objev. Když pátral dál, nalezl na místě podobné struktury, které tvořily kruh. Evidentně se jednalo o pozůstatky kmenu velmi starého buku.
 • Vědci přišli se zjištěním, že stromy si prakticky i po pokácení vzájemně pomáhají svými kořenovými systémy, a to buď přímo, kdy jejich kořeny prolínají s těmi druhými, nebo nepřímo prostřednictvím obrůstání jiných kořenových struktur. 

Peter Wohlleben, názory, teze:

 • stromy fungují jako my lidé, vzájemně si pomáhají a každý z nich je v lese potřebný pro ty ostatní. Jen několik stromů pohromadě dokáže vytvořit ekosystém, který udržuje stálé klima, zmírňuje extrémní vlivy počasí a udržuje vláhu 
 • Stromy je tedy potřeba zachovat co nejdéle to jde, v nedotčeném stavu, když nastanou v lese díky kácení velké mezery, může dojít k poškození i dalších stromů, dokonce i těch zdravých
 • Les je jako naše společnost, i nemocného člověka mají druzí snahu zachránit, aby mohl opět tvořit komunitu
 • strom jako jednotka může oplývat sílou a životem jedině tehdy, když les okolo něj bude v pořádku a zdravý
 • stromy mají údajně schopnost pociťovat i bolest


Peter Wohlleben, vydané knihy:

 • Tajný život stromů. Co cítí a jak komunikují. Objevování fascinujícího světa. Ráječko 2016. ISBN 978-80-905788-6-9.
 • Zvířata a rostliny v lese Průvodce lesním ekosystémem. Přes 250 druhů zvířat a rostlin. Praha 2017. ISBN 978-80-242-5765-5.
 • Slyšíš, jak mluví stromy? Co všechno můžeš objevit v lese. Brno 2017. ISBN 978-80-906819-4-1.
 • Příběhy stromů. Co nám o sobě vyprávějí... Praha 2017. ISBN 978-80-271-0277-8.
 • Citový život zvířat. Láska, zármutek, soucítění - úžasná tvář skrytého světa. Brno 2017. ISBN 978-80-905788-9-0.
 • Les. Návod k použití. Brno 2017. ISBN 978-80-906819-2-7.

https://www.peter-wohlleben.de/ info@mp-litagency.com

https://www.wohllebens-waldakademie.de/

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.