Psychoenergetická laboratoř prof. Kahudy

Psychoenergetická laboratoř profesora Kahudy pro výzkum paranormálních jevů, členové:

Psychoenergetickou laboratoř vedl (ve funkci ředitele) profesor František Kahuda od roku 1978 až do roku 1986. Spolu s dalšími vědci se snažil dokázat, že mentální energie může mít vliv na růst živých organismů a že jejím prostřednictvím lze též diagnostikovat a léčit. Mezi vědci se František Kahuda proslavil svéráznými představami, které za svého života prosazoval i do škol, například svojí teorií mentionů a psychonů, částic myšlení a mimosmyslové komunikace. Psychoenergetická laboratoř (zkratka PEL) bylo experimentální pracoviště pro vědecky podložený výzkum paranormálních (parapsychologických) jevů v působnosti pražských vysokých škol (ČVUT a VŠCHT). Pracoviště fungovalo od svého založení v roce 1978 až do svého zrušení na počátku 90. let dvacátého století.

Psychoenergetickou laboratoř (dělali se zde experimenty s telekinezí a telepatií) podporoval Štrougal a v roce 1991 skočila činnost. Místo profesora Kahudy vedl laboratoř jeho nástupce Ing. Valdemar Grešík. Celkem v této organizaci podle Jaroslava Kuchaře bylo cca 50 - 60 lidí.

 • Josef Zezulka (30. března 1912 - 13.12.1992)
 • Tomáš Pfeiffer, biotronik, nástupce a pokračovatel Josefa Zezulky (30.8. 1953 - )
 • Prof. RNDr. a PaedDr. František Kahuda CSc (3. ledna 1911 - 12. února 1987), který se zde s dalšími vědci snaží dokázat, že mentální energie může mít vliv na růst živých organismů a že jejím prostřednictvím lze diagnostikovat a léčit
 • František Karabina
 • Ing. Valdemar Grešík (23. prosince 1962 -) , byl posledním jejím ředitelem, vynikající senzibilní diagnostik a léčitel
 • Jindřich Paseka (1928 - 7.7.2005)
 • Josef Prouza (Úpice - nebyl registrovaný u prof. Kahudy)
 • PhDr. Marta Foučková (1937- )
 • Renata Lopourová
 • Karel Kožíšek (Bystrc), 8. 1. 1929 - 20. 7. 1995, legenda československé psychotroniky (80% správnost diagnózy z vlasů potvrzená Sysifos)
 • MUDr. Václav Vydra (*1. 10. 1941 ) z Aše
 • MUDr. Lubomír Oliva
 • Václav Vávra
 • Bohumil Houser
 • Milan Calábek (1940)
 • Milan Toušek, léčitel (Zámrsk) - pracoval pro dr. Rejdáka, se sídlem v Šlikově ulici na pražském Břevnově
 • Robert Pavlita z Lázní Bělohrad - pracoval pro dr. Rejdáka, se sídlem v Šlikově ulici na pražském Břevnově
 • Ladislav Cimbál
 • Bohunka Siochová
 • Jiří Kuchař (1960), vydal knihu Léčitelé jak je neznáte, členem je od roku 1983
 • Břetislav Kafka (14. května 1891 - 27. srpna roku 1967) podal důkaz reinkarnace, je označován za spoluzakladatele světové psychotroniky a někteří autoři jej dokonce řadí mezi takové kapacity, jakými jsou Purkyně, Bechtěrev, Sinskair či Einstein
 • Dr. Zdeněk Rejdák, 7. listopadu 1934 - 24. prosince 2004, (vazby na Rusko, dělali pokusy i v Japonsku), mezi Rejdákem a prof. Kahudou byla rivalita, byl prezidentem Mezinárodní společnosti pro psychotronický výzkum (International Association for Psychotronic Research /IAPR/) znal Wolfa Messinga od roku 1968.
 • Josef Šrytr
 • František Kabelák (8. listopadu 1902 - 5. září 1969) byl český hermetik, mág a kabalista.
 • Viliam Poltikovič (28.2.1958, Znojmo...)
 • Honza Zpěváček (indián, indoš,), člen zálesácké školy
 • Jan Mikolášek (7.4.1887 - 29.12.1973) byl známý český léčitel a znalec bylin, setkal se s vyhlášenými léčiteli - lékařem Valentinem Zeileisem a léčitelkou paní Mühlbacherovou, která rozpoznala Mikoláškův mimořádný talent a naučila ho diagnostikovat choroby prostřednictvím pohledu na moč pacientů - podobně jako to uměla Božena Kamenická ("bába radnická")
 • Ing. Richard Stříbrný (1956, Stříbný, astrolog, vodnář), astrologie není nástroj k přesnému rozpoznání budoucích dějů, ale nástroj k rozpoznání a rozložení pozice planet v životní partii, není však jasné co duch s tělem v této životní partií sehraje. Cestuje do Indie, Číny, Tibetu a Nepálu, ale i jinam...
 • atd.
 • seznam bylinkářů, léčitelů a fytoterapeutů

Podle těchto metod (para vnímání) je možné zjistit, která metoda ve výzkumu je správná a která ne a díky tomu se jde daleko rychleji kupředu. 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.