Voda.....

Voda

Latinsky: salutem per aquam - zdraví díky vodě

Povodně a sucha (způsobují oheň) - dvě strany jedné mince, mezi nimi probíhá neustálá dynamická rovnováha, na kterou působí také 4 živly a 7 planet (obdoba jin / jang)

Příroda přijímá - akumuluje vodu na jaře a na podzim, následně ji potom postupně během léta dodává rostlinám.

 • hlubinné podzemní vody (jižní Morava, východní Čechy) - tvoří 50% spotřeby pitné vody
 • povrchové vody - tvoří 50% spotřeby pitné vody
 •  Celorepublikový průměr srážek je cca 520 milimetrů. 

Voda nezná hranice a je přirozenou součástí přírody a jejich cyklů. Někteří lidé v Česku si ovšem myslí, že voda patří státu!? I současný ministr životního prostředí zastává podobný názor, pokud ho již neopravil.... Připojme tedy vodoměr ke každé studni znějí návrhy...! - krásný systémový krok!!!!

 • Antarktida je rozlehlá pustina pokrytá největším ledovým příkrovem světa, který obsahuje asi 90 % globálních zásob sladké vody. 
 • za posledních 10 roků se poptávka po vodě zvýšila 4 x a tempo dále roste (vyšší populace a spotřeba) říká Jan Maňák z BNP Paribas Asset Management (6.4.2019)
 • Světová zdravotnická organizace (WHO) předpovídá, že v roce 2025 bude polovina světové populace postižena nedostatkem pitné vody (bude žít v oblastech s nedostatkem čisté vody). O něco optimističtější OSN to očekává až o pět let později.  
 • díky nedostatku vody umírá každoročně až 5 milionů lidí každý rok, tj až 10x více než kolik lidí umře ve válkách
 • Kdo řeší, jak hospodařit s vodou nejintenzivněji? Palestina, Izrael, Jordánsko (Petra je nejsušší místo na světě), Irán
 • Slunce vyprodukuje tisíc wattů na metr čtverečný při jasné obloze od jara do podzimu. Na kilometr čtvereční je to příkon jednoho bloku Jaderné elektrárny Temelín (1000 MW) říká hydrolog a biolog doc. Jan Pokorný

Na celém světě pije odsolenou mořskou vodu 300 milionů lidí, to je cca 4% populace (2019), vznikají tu však dva problémy, odsolovací zařízení potřebují velké množství energie a využívají elektřinu vyrobenou zejména z fosilních zdrojů a tím zvyšují produkci skleníkových plynů v atmosféře. Druhým problémem je solanka z továren, která se vrací do moře, to zvyšuje koncentraci solí v mořích a poškozuje mořské ekosystémy zejména v přímořských městech. Odsolování se tak v současné době stává kvetoucím byznysem. Více

Voda, zdroj života
Voda, zdroj života

Zajimavé informace o vodě:

 • některé rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • tělo člověka obsahuje 70-90% vody (např. mozek až 90%, svaly cca 70%), množství vody v těle s věkem postupně klesá až na cca 60% ve stáří
 • více jak miliión obyvatel zásobuje pitnou vodou přehrada Želivka, není se realizuje na této přehradě čisticka s novou technologiía, která bude stát min.jednu miliardu korun
 • věděli jste, že 6 litů vody vypité během jedné hodiny vám způsobí smrt!!
 • cca 70% plochy země patří vodě v oceánech, drtivou většinu z toho však tvoří voda slaná,které je tu pouze jen tři procenta (69 procent z toho je v ledovcích, dalších 30 procent v podzemí a jen necelé procento na povrchu a v atmosféře)
 • přirozené horské lesy a horské louky jsou velkou zásobárnou vody, kterou stále nedoceňujeme
 • jsme jedinnou zemí v Evropě (tzv."střecha Evropy"), kde pramení spousta řek, ale žádná přes na naše území nepřitéka, proto je základem udržitelnosti správná péče o vodu a celou přírodou.
 • máme pouze 0,3% sladké vody pro lidstvo, zbytek je dostupná jako podzemní voda a ledovce na pólech
 • délka vodních toků v Česku je cca 76 000km, z toho 25% je regulovaných (neregulované toky zadrží o 150 - 300% více vody než regulované, které jsou navíc tzv, mrtvé s malým množstvím rozmanitosti flóry a fauny)
 • 1 m3 zeminy v Evropě obsahuje až 200-500 litrů vody
 • experti odhadují, že ještě na začátku 20. století se na celém českém území zadrželo celkem bezmála jedenáct miliard kubíků vody (biliónů litrů), v současnosti je toto číslo poloviční!!!
 • Za posledních 80 let jsme odvodnili milion hektarů mokřadů, což je moc, když máme 3,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Vodu do krajiny teď musíme vrátit. V tuto chvíli je až 70 procent území České republiky ve stadiu silného nebo mimořádného sucha, což je obrovské číslo a mělké vrty do třiceti metrů k vodě nedosáhnou, říká ministr životního prostředí Richard Brabec (30. července 2018)
 • nyní se spotřebovává více vody než je příroda schopna přirozeně doplnit, žijeme na dluh dalších generací - dlouhodobě neudržitelný stav!!!
 • listnaté a smíšené porosty, potažmo jejich půdy, zadržují výrazně více vody, než jehličnaté 
 • Výrazný deficit srážek v prvních týdnech října 2018 a nadprůměrně vysoké teploty způsobily během minulého měsíce sucho na 83 procentech území České republiky ve vrstvě půdy do jednoho metru. V Česku šlo letos již o druhý vrchol sucha. Ten první se projevil v srpnu, kdy bylo suchem postiženo zhruba 94 procent území Česka, na sedmdesáti procentech republiky bylo tehdy sucho výjimečné či extrémní. Dva letošní vrcholy sucha připomínaly situaci z roku 2015. Celkově Česko zažívá již čtvrtý suchý rok po sobě. 

Klíčové kroky pro zadržení vody v ČR

co je příčinou nedostatku vody obecně? Známe odpověď na tuto otázku?

 • zadržování srážkové vody  - zabránění zbytečnému odtoku vody ze srážek do kanalizace
 • akumulace vody v přírodě -  obnova zaniklých nebo vznik nových krajinných prvků a územních celků 
 • umožnit řekám přirozenou volnost - meandry (až 25% našich toků je uměle regulovaných)
 • vytvoření informační platformy o suchu a rozvoj stávajícího monitoringu (intersucho.cz)
 • zodpovědné hospodaření s půdou (obnova remízků, mokřat, vytvořit prostor pro živočichy v půdě, změna osevních plánů a plodin)
 • omezení zástavby zemědělské půdy a omezení pěstování komodit pro průmyslové účely (řepka - přidávání do paliva, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny - používají se na spalování v bioplynových stanicích atd).
 • změna postoje k tzv. hospodářským lesům a jejich změna na přírodní zejména v horských a hornatých oblastech, které jsou zdrojem vody a přirozeně ji akumulují
 • zlepšení péče o půdu a množství a kvalitu vody v rámci zemědělství a lesnictví
 • zodpovědné hospodaření s vodou napřít státními a veřejnými sektory 
 • půdu, která ztrácí schopnost vodu vsakovat a udržet, ničí i prudké lijáky tím, že splachují její nejúrodnější vrstvu - za rok zmizí v Česku cca 20 miliónů tun ornice ( tím sníží schopnost zadržení vody v půdě min. o 6 milionů m3 vody ročně, to je spotřeba voda pro cca 130 000 lidí ročně při průměrné denní spotřebě 130 litrů za den)


 • Česko je jedinou evropskou zemí, odkud voda jen odtéká, 20% území je však ohroženo nedostatkem vody
 • "Čechy jsou střechou Evropy, máme vodu jenom tu, která nám spadne." MŽP R. Brabec 
 • Nové přehrady - Česko zvažuje výstavbu čtyř středně velkých přehrad: jedné na Zlínsku, dvou na Rakovnicku a té čtvrté v jiné části středních Čech (narušují bežný říční režim, brání doplňování spodní vody, migraci živočichů - mizí celá řada zvířat a ekosystém, je narušena rovnováha toku od pramene až po ústí... ,usazují se zde toxické látky z polí.. atd.) - V dnešní době začínají být přehrady spíš rizikovým faktorem říká Michal Kravčík.
 • vláhový deficit vody v ČR - www.intersucho.cz  - v některých oblastech chybí až sto litrů vody v půdě na metr čtvereční
 • cyklus srážek
 • vládou schválená koncepce proti účinkům sucha
 • změna myšlení a přístupu k vodě a přírodě jako celku včetně stromů i zvířat
 • změna z "přístupu dobyvatele planety" na "přístup návštěvníka", který pečuje a respektuje přírodu jako ekosystém... a stává se zodpovědným za své činy a jejich důsledky
 • zvrátit pokles hladiny spodních vod (péče o přírodu, ůprava koryt toků do původní podoby, změna způsobu odvodnění komunikací a měst, atd.)
 • "Je třeba zadržet vodu, kde to jen jde. Zrušit betonové regulace řek a potoků, kde to jde, nebo je vyvést do lesů, kde vznikne mokřad. Přehradit strouhy a zmeandrovat potoky a říčky. Vodu ze střech chytat do nádrží a následně ji využít ke kropení a splachování. Hory, hřebeny a kopce osázet smíšenými lesy, podél řek nechat vyrůst lužní lesy. Řeky nechat rozlévat, neorat do blízkosti vodních toků, ale využít jako louky pro produkci píce. Zmenšit výměry lánů a znovu je rozdělit mezemi zarostlými stromy a křovím," radí Petr Štěpánek bývalý starosta Prahy 4 (16.5.2019)

MZE - koncepce sucha schválená vládou 2017 ke stažení (67 stran)


Vědci z ČVUT otestují v poušti zařízení na výrobu vody ze vzduchu.

S.A.W.E.R. (Solar-Air-Water-Earth-Resources) 2017

 • Nyní testovaný systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí 100 litrů destilované vody denně. Další úpravou pomocí minerálů z ní vznikne pitná voda. 
 • Kapacita vystavované technologie Expo 2020 potrvá od 20. října 2020 do 10. dubna 2021 by měla být pětinásobná oproti té, která se nyní testuje. Spojená bude též s dalšími systémy, například pro speciální zavlažování. 
Krajina s rybníkem u Bučovic
Krajina s rybníkem u Bučovic

2017 Prof. Zdeněk Žalud: Nedostatek vody v zemědělství se nejvíce projevuje: na jižní Moravě v okresech Hodonín, Mikulov, Znojmo a Břeclav. Ve středních Čechách je to pak například Lounsko nebo Rakovnicko. 

Spotřeba, voda a její paradoxy:

 • Jak zefektivnit využívání vody k pěstování potravin?  Vyspělé země, kunzumující maso, budou muset přejít k téměř vegetariánské stravě - rostlinné potraviny spotřebují až desetkrát méně vody a na výrobu 1 živočišné kalorie je potřeba 3 až 10 kalorií rostlinných 
 • Evropská unie a zejména vyspělé země (Německo, Francie, Itálie) v současnosti vyhodí přes 40 procent potravin, (pro svoji výrobu potřebují vodu)
 • Z živočišné výroby pochází 18 % emisí skleníkových plynů vyprodukovaných lidskou činností. To je více než z automobilové dopravy na celém světě
 • 50 % z celkového množství onemocnění na světě by mohlo být zlepšeno díky lepším dodávkám vody, lepší hygienou a nakládáním s vodními zdroji
 • 800 milionů lidí trpí nedostatkem vody a také na světě je více než 1 miliarda lidí chronicky podvyživena
 • Kuvajt 100% pitné vody vyrábí odsolováním mořské vody a přesto patří paradoxně mezi největší spotřebitele vody na jednu osobu
 • Třetina světové populace, tedy 2,1 miliardy lidí, nemá podle nové studie OSN doma spolehlivě pitnou vodu. Jen čtvrtina obyvatel Země (1,9 miliardy) má toalety s napojením na kanalizaci a systém úpravy odpadních vod.  
 • V Africe hladoví 100 miliónů obyvatel díky nedostatku vody, populační růst je v Africe vyšší jak 3% ročně
 • Přibližně 70 procent sladké vody je využíváno na zavlažování, 22 procent v průmyslu a osm v domácnostech. V průběhu minulého století rostla spotřeba vody dvakrát rychleji v porovnání s nárůstem počtu obyvatelstva Země. 
 • Výrazně roste podíl znečištěné vody v oceánech, které jsou domovem spousty živočichů, kteří jsou součástí potravinového řetězce naší civilizace 
 • V oceánech je nyní ohrožen jeden druh ze tří
 • Las vegas, nejsušší  místo USA má spotřebu vody 1000litrů na osobu a den!!!
 • jezero Mead, zdroj vody pro Las vegas, se zmenšilo za 10 roků o polovinu
Jezero Mead
Jezero Mead
 • 50 měst s počtem obyvatel nad 6 milionů se nedostává vody (Káhira, Amán, Peking, Mexoco....), v polovině velkých měst je nedostatek vody
 • V Amánu (Jordánko) teče voda z kohoutku 1 x týdně, voda je na příděl
 • Hladina Mrtvého moře klesá každým rokem o 1m ( voda je 10x slanější než v oceánu), leží 412 m pod hladinou moře (za posledních 50 roků se zmenšilo o 30% a do roku 2050 zanikne)
 • Čadské jezero se zmenšilo o 95%
 • Aralské moře téměř zmizelo ( důvod - zavlažování bavlníkových polí a odklon 2 řek)
 • cca 40% zemského povrchu tvoří pouště a polopouště
 • Na Antarktidě je 90% veškerého ledu na planetě, to stačí na to aby stoupla hladina oceánu o 70m.
 • Vědci spočítali, že růst teploty moře o jeden stupeň Celsia znamená, že se do atmosféry vypaří o sedm procent více vody
Mapa Evropa, vzestup moře o 70m
Mapa Evropa, vzestup moře o 70m

Spotřeba vody v Česku

 •  v roce 1990, kdy byla 173,5 litru na obyvatele denně a její cena se pohybovala mezi dvěma až třemi korunami za metr krychlový.  Roční spotřeba byla 546,1 miliónu metrů krychlových vody (pro srovnání USA přes 550 l na den, např. Etiopie okolo 25 l na den)
 • v roce 2016 byla potřeba vody na osobu 88,3 litru, roční spotřeba byla 322,3 miliónu metrů krychlových, což odpovídá zhruba 51násobku objemu Máchova jezera
 • Od roku 1990 klesla průměrná denní spotřeba vody na obyvatele skoro o polovinu. Přitom ceny vodného a stočného od té doby vzrostly třicetkrát," upozorňuje ředitel odboru statistiky zemědělství a životního prostředí ČSÚ Jiří Hrbek. 
 • "Z každé koruny zaplacené na vodném a stočném koncovým zákazníkem se státu vrací 41 haléřů v podobě daní, odvodů a poplatků. Jenom na dani z přidané hodnoty stát v roce 2015 vybral na vodném a stočném přes 4,5 miliardy korun, přičemž v témže roce souhrnný kalkulační zisk provozních vodárenských společností nečinil ani tři miliardy korun," argumentuje Vlasák.
 • "Zatímco v roce 1958 bylo na veřejný vodovod napojeno 57,3 procenta a na kanalizaci 48,1 procenta obyvatel ČR, loni to bylo už 94,4 a 84,7 procenta. 

V Česku loni fungovalo 2445 čistíren odpadních vod a jejich celková denní kapacita se rovnala 3,9 miliónu metrů krychlových denně. Za rok se v nich vyčistilo necelých 447 miliónů metrů krychlových odpadních vod. Podíl čištěných vod tak dosáhl již 97,3 procenta.  

Vodní zdroje:

Celkový objem vody na Zemi je přibližně 1,4 miliardy km3. Z toho je 35 milionů km3 - přibližně 2,5-3,5 procenta - sladké vody. Sedmdesát procent zásob sladké vody se vyskytuje ve formě ledu nebo trvalé sněhové pokrývky na horách a oblastech Antarktidy a Arktidy. Přibližně 30 procent sladké vody je ukryto v zemi, sladkovodní jezera a řeky obsahují 0,3 procenta. Jen necelé jedno procento zásob vody je ale využitelné pro ekosystémy a lidstvo.

Několik čísel o vodě:

 • voda tvoří 70 - 90% hmotnosti těla a podobné je to i s mozkem (cca80%)
 • již 20% ztráva vody je pro člověka smrtelná
 • cca pouze 3%  vody je sladká, ostatní je slaná
 • podzemní voda tvoří cca 31%, ledové příkrovy a ledovce činní neuvěřitelných cca 69% zásob sladké vody na zemi
 • povrchová voda je tvořena jezery 87%, bažiny a močály 11%, řeky 2%
 • většina podzemních vod pochází ze sněhu (její cesta trvá od roku až po tisíce roků)
 • pro zadržování vody v krajině je důležitý les a rostliny
 • již v pohádkách voda rozlišovala na mrtvou a živou
 • odhaduje se, že zhruba 10 % vlhkosti v atmosféře pochází z odpařování vody rostlinami.
 • ledovce pokrývají 10-11 % zemského povrchu
 • vlastnosti a anomálie vody

Proč mizí voda?

 • byla porušena tisíciletá dynamická rovnováha (narušena tzv. biodiverzita) rostlin, stromů, zvířat, člověka a přírody

Malý vodní okruh , existuje jen tehdy, pokud je dostatek vegetace a vody:

Na kilometr čtvereční působí příkon  1000MW (energie, kterou vyprodukuje slunce při jasné obloze od jara do podzimu na kilometr čtvereční,, pokud je na tomto území les nebo ovocný sad a rybníky, většina energie jde do výparu vody - vodní páry neodchází rychle proto se voda vrací jako drobný déšť, mlha nebo ranní rosa, když se v noci ochladí.

Velký vodní okruh

krajina neobsahuje vodu ani porost a proto se krajina hodně zahřívá a tím dochází k silnému odparu (ohřátý vzduch stoupá rychle vzhůru a vlhkost z okolí), krajina vysychá a díky tomu se např. městské aglomerace,přehřívají.

Vodní stopa masa

Voda a výzkumníci

Rebilance zásob podzemní vody

Jak zadržovat vodu

Koloběh vody

Proč pole erodují a nevsakují vodu?

Radek Novotný, vraťme vodu do vlastních rukou

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

6. května 2019 na setkání Arktické rady (založena v roce 1996, jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a zástupci domorodých obyvatel) uvedl Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že ovažuje tání ledovců na Arktidě za výjimečnou obchodní příležitost (Arktida je plná příležitostí a bohatství").