Lidé, populace, nemoci 

Lidé, populace

Podle údajů Organizace spojených národů (2017) trpí ve světě hladem 795 miliónů lidí. V roce 2050 to podle současných trendů budou dvě miliardy (to bude více jak 20% lidí). 

16.10.2018 Až třetina celosvětově vyprodukovaných potravin se vůbec nevyužije, ročně se vyhodí jídlo v hodnotě 990 mld. USD, uvádí FAO. Přestože planeta je schopna uživit celé lidstvo, 821 mil. lidí loni trpělo hladem. V dnešní tiskové zprávě to uvedla společnost Storyous

 • do roku 2050 se předpokládá počet obyvatel ve výši 8,5 - 12,5 miliardy (některé studie předpokládají pokles populace na 6 - 7 miliard), bude problém komunikace, náboženství, jídlo, voda, suroviny, technologie, nemoci, volné území, zvířata atd.
 • v roce 2050 bude žít ve městech až 70-75 % populace (to je cca 6-9 miliard), jaký asi budou dýchat vzduch...koncentrace na malé ploše, nyní žije ve městech cca 56% populace tj. cca 4 miliardy
 • v roce 2040-2050 bude mít Nigérie více obyvatel, než má Čína dnes
 • ekonomická nerovnováha 5% lidí na zemi vlastní 95% veškerého majetku a trend nerovnováhy se stále zvětšuje. Nové technologie ještě zvětšují tuto nerovnováhu (zejména IT technologie)
 • tři čtvrtiny indické populace (cca 1 miliarda), především v oblastech kolem řek Indus a Ganga, mohou být koncem století vystaveny extrémním vedrům a vlhkosti (tzv. 35WBT), do roku 2100 se počet takto ohrožené populace zvýší na 50%  (4-5 miliard lidí)
 • stav populace ve světě
 • pokud z přírody zmizí včely, lze podle významného vědce Alberta Einsteina očekávat do 4 roků problémy s lidskou civilizací
 • lidstvo žije na dluh planety
 • výhled růstu populace do roku 2100, různé scénáře v rozpětí 7 až 14 miliard obyvatel, budoucí růst světového obyvatelstva bude do značné míry určován v Africe
 • více informací najdete v knize Cesta v desetiletí metamorfózy z pohledu laika 

17.4.2019 Polovina lidí žije od výplaty k výplatě. Předčasně si vybírají peníze z penzijního spoření, do důchodu odchází později podle aktuálního průzkumu společnosti MetLife

 • 49 % zaměstnanců žije od výplaty k výplatě a cca 30% ze všech lidí pak pod tíhou své finanční situace sahá do svých důchodových úspor (největší problém je ve věkové kategorii (generace X) 40 - 50 roků. více
 • roste tzv. zaměstnanecký well-being - celková fyzická i psychická pohoda pracovníků

Výhled vývoje do roku 2050

 • růst populace o 23% na 9,5 miliard obyvatel
 • koncentrace do měst až 70-75% populace (nárůst populace až o 100% do roku 2050) na malou plochu (práce, výše mezd, zejména mladá populace), vylidňování venkova
 • díky klimatickým změnám zasáhne nedostatek vody a potravin pro cca 2 miliardy obyvatel cca 20% populace
 • stěhování za vodou , migrace zejména z Blízkého východu, Severní a Střední Afrika
 • Podle projekce OSN bude v roce 2050 žít na celém světě 3,7 milionu lidí (nyní v roce 2019 je to 553 000 lidí), očekává se, že do roku 2050 bude mít Čína největší stoletou populaci, následovanou Japonskem, USA, Itálií a Indií, které také zůstanou mezi prvními pěti. více

Česká republika

 • Podle demografické projekce by v roce 2025 podle nejvyšších propočtů mohlo v Česku být až 593 300 osmdesátiletých a starších osob, tedy 5,6 procenta obyvatel. V polovině století by pak osmdesáté narozeniny mělo mít za sebou až 1,18 milionu lidí, tedy každý devátý
 • Eurostat: Do poloviny století se počet Čechů zvýší nad 11 milionů, aktuálně (2017) žije v ČR 10,54 mil. lidí. Na Slovensku, kde nyní žije 5,44 mil. lidí, má být v polovině století ale jen 4,87 mil. lidí

Přistěhovalci do Evropy (2017)

 • Spolkový statistický úřad ve Wiesbadenu v úterý oznámil, že migrační původ mělo přibližně 16,8 miliónu, což představuje víc než pětinu (22,5 procenta) všech obyvatel Německa. 
 • Podobná situace je Británii, Franci a Holandsku
 • předpokládá se, že do roku 2030 přijde do Evropy min. 150 milionů přistěhovalců převážně z Afriky (Marakešská smlouva).

Lidmi s migračním původem jsou ti, kdo sami neměli při narození německé občanství nebo se bez německého občanství narodil alespoň jeden z rodičů. Spadají sem i naturalizované osoby a jejich potomci narození jako Němci. 

Stárnutí populace a vymírání populace

 • Japonsko, extrémní pokles porodnosti a enormní zadlužení Japonska (250% HDP)
 • z nedávného průzkumu mladých Japonců vyplynulo, že přes 45 % Japonců ve věku 16 až 24 let nemá žádnou zkušenost s reálným sexem a 80-90 % mužů z uvedené skupiny chce ve svém panictví pokračovat nadále
 • Evropa - EU - podrodnost je průměrně 1,54 dětí na jednu ženu
 • podle odborníků společnost degraduje (plození potomlů přestává být atraktivní) a odborníci očekávají, že již za 50 let se v Evropě jiné dítě než z umělého oplodnění nenarodí. 
 • Podle projekce OSN bude v roce 2050 žít na celém světě 3,7 milionu stoletých lidí, v roce 1960 to bylo pouze 20 000 lidí

Zdraví lidí - nemoci:

 • do roku 2050 bude mít téměř třetina populace na světě diabetes
 • v Česku nyní trpí diabetem už 20% populace (rok 2017)
 • globální slepota vzroste do roku 2050 3x ( z 36 na 118 milionů lidí)
 • existuje více než 200 milionů lidí se středně těžkou až těžkou poruchou vidění, do roku 2050 se zvýší na více než 550 milionů 
 • epidemií krátkozrakostí nyní trpí cca 2 miliardy a do roku 2050 jich může být až 5 miliard
 • růst nemocí a tropických nemoci (díky migraci a oteplování)
 • Například v roce 2003, kdy Evropu zasáhla nebývalá vlna veder, zemřelo na následky přehřátí organismu na 70 tisíc lidí. 
 • tzv. "tepelná cytotoxicita", která poškozuje celou řadu orgánů, jde o určitou formu spálenin, jen uvnitř těla - venku je horko a vlhko, teplo se z těla nemůže vyloučit (snižuje se schopnost lidského těla ochladit se prostřednictvím vylučování potu)
 • do roku 2100 však budou extrémní vedra ohrožovat 48 procent lidí na planetě, pokud se nesníží emise skleníkových plynů, počet ohrožených může vzrůst dokonce na tři čtvrtiny populace  (Camilo Mora z Havajské univerzity v časopise Nature Climate Change)
 • nárůst nemocí způsobené chemtrails (psychické, dychací, poruchy imunity)
 • od 80. roků minulého století dramatický nárůst onemocnění mozkových funkcí u dětí (poruchy autistického spektra, hyperaktivity, ADHD, autismu, atd..)

Počet obyvatel na planetě, cca 7,56 miliardy (rok 2019)

Světová populace dosáhla jedné miliardy na počátku 19. století a zdvojnásobila se na dvě miliardy ve 20. letech minulého století. V 90. letech dosáhla již šesti miliard a sedmi miliard pak v roce 2011. V roce 2019 počet obyvatel Země dosáhl 7,7 miliard lidí a průměrná délka života 72,3 let.

 • Čína                                    1 394 miliónů
 • Indie                                   1 266 miliónů
 • Evropská únie                     508 milionů
 • USA                                     320 miliónů
 • Indonézie                            255 miliónů
 • Brazílie                                 204 miliónů
 • Pakistán                               200 miliónů 
 • Nigérie                                  180 miliónů
 • Rusko                                    142 miliónů

počet obyvatel ve městech může zvýšit z 56 % v roce 2019 na 68 % do roku 2050 (stěhování za prací). Průměrná délka života v roce 2019 je 72,3 let, přičemž se očekává, že do roku 2030 by toto číslo mohlo být 74,3. 

Výhled: podle prognózy do roku 2050 se odhaduje nárůst populace na 7, 7 -9, 5 miliard. (do roku 2100 interval 7-14 miliard obyvatel), z toho cca 75% obyvatel bude žít ve velkých městech do roku 2050

Jak rostl historicky počet obyvatel na Zemi:

 • 1000 př. n. l.  80 milionů
 • 0 n.l.             250 milionů
 • 1 500 n.l.      460 milionů
 • 1 800 n.l.      900 milionů
 • 1830             1 miliarda
 • 1930             2 miliardy
 • 1960             3 miliardy
 • 1975             4 miliardy
 • 1987             5 miliard
 • 1999             6 miliard
 • 2005            6,5 miliardy
 • 2011               7 miliard
 • 2019             7,7 miliardy, největší přírůstky jsou v nejchudších zemích, kde růst počtu                           obyvatel není spojen s ekonomickým rozvojem - podvýživa, hladomory
 • 2050            7, 7 - 9,5 miliardy

Jak rostl počet obyvatelstvo na kontinentech?

 • v průběhu 19. a počátkem 20. stol. se na růstu počtu světového obyvatelstva výrazně podílela Evropa a Severní Amerika 
 • od poloviny 20. stol. počet obyvatel Evropy a Severní Ameriky stagnuje a podíl na světové populaci klesá (Evropa 1950 - 20,4 %, 2000 - 12,4 %; Severní Amerika 1950 - 6,8 %, 2000 - 4,6 %) 
 • rychle roste počet obyvatel Asie, Afriky a Latinské Ameriky, jejich podíl se značně zvýšil (zejména u Afriky z 8,8 % v roce 1950 na 14,5 % v roce 2000 - má nejvyšší přirozený přírůstek)

https://www.worldometers.info/ , https://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop/

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Už počátkem 90. let se světoví klimatologové shodli, že vliv člověka na globální oteplování je jednoznačný, přičemž dominantní roli v tom hraje skleníkový plyn CO2. Zimní teploty v Arktidě stouply od roku 1990 o tři stupně Celsia. Zvyšuje se hladina oceánů, korálové útesy umírají a změna klimatu začíná ohrožovat životy.

Francouzské lázeňské letovisko Biarritz (pevnost kterou chrání přes 13 tisíc policistů.) hostí třídenní summit sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (prezidenti a premiéři Německa, Itálie, Francie, Velké Británie, Japonska, Kanady a Spojených států amerických). K summitu připojili i prezidenti Jihoafrické republiky, Egypta, Senegalu, Burkiny Faso a...