Redukce populace (depopulace)

Před cca 13 000 roky došlo k potopě světa (konec doby ledové, zánik Atlantidy a počátek ZEP TEPI) a hromadnému vymírání populace. Bylo to v přechodu z věku Panny do věku Lva. Nyní jsme v opozici, tedy v přechodu z věku Ryb do Vodnáře. Hrozí nám nejen digitální potopa světa spojená s redukcí populace?

 • Civilizace a změny klimatu.
 • Zánik civilizací.
 • Neomaltuziánství, směr snažící se omezovat populační růst, navazuje na původní malthuziánství 2. poloviny 19. století. Neomalthuziánství neklade jednoznačný důraz na biologický faktor (uznává i vlivy sociálních činitelů na demografický vývoj) a prosazuje především antikoncepci jako řešení rozporu mezi růstem obyvatel a potravin, surovinovými a energetickými zdroji. Neomaltuziánství = depopulace planety.

Během posledních 200 roků probíhala populační exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7,7 x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích na malé ploše a směřuje do virtuální reality - umělé prostředí , odklon od přírody). Čeká nás transformace Homo sapiens na HOMO Aquarius (vědomý člověk), tato transformace probíhá jednou za 26 000 roků (ovulační cyklus planety), - transformační bod zlomu daný přechodem z věku Ryb do Vodnáře (provázený teraformací planety - změna podmínek pro život, polarizace a extrémy -to vyžaduje přizpůsobení člověka a umožňuje to jeho zrychlený vývoj), bude úspěšný pokud bude dostatek energie. Nebo dojde k transformaci v Homo technologicus v Metaverse (umělý virtuální svět, bez kontaktu s přírodou a planetou), který je pouze slepou vývojovou cestou samodestrukce. Proto v tomto čase (posledních 200 roků) roste exponenciálně populace (aby všichni prošli transformací polarity v dualitě a následně v jednotu). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav (naplní se Herakleitův zákon?). Pokud se transformace nepodaří (nedojde ke vzniku nového vývojového druhu na vyšší úrovni s duchovním rozměrem), další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků (precesní rok).

 • Exponenciální růst je doprovodným znakem, který signalizuje příchod bodu zlomu, v současné době mluvíme o Transformačním bodu zlomu, který kompletně změní podmínky pro život na planetě. Tento proces též popisuje Herakleitův zákon, který je jedním ze 7 pilířů - podmínek, které při jejich naplnění, vedou k zániku civilizace. Podle Prof. Miroslava Bárty se již naplnilo všech 7 zákonů -podmínek zániku civilizací.
 • Přechod do věku Vodnáře se spojen s extrémním růstem populace, za posledních 200 roků (i díky konci Malé doby ledové a následnému oteplení) vzrostla světová populace 8 x. a za cca několik generací se opět vrátí na původní stav (redukce populace, fáze zkázy Calhounova experimentu). Tento růst populace je pravděpodobně propojený se zářením - osvícením (nebo jiným působením z vesmíru, který umožní hromadný transformační prožitek), které zásadním způsobem změní genetiku a lidské schopnosti, zrychlí se globální vývoj lidské populace (jde o spojení nebe a země podobné narození Krista).
 • 15.11.2022 populace dosáhla hranice 8 miliard a pravděpodobně i svého vrcholu a podle světových organizací (WHO a další) bude na konci století na planetě pouze 4 miliardy obyvatel (Campbell 2022).
 • Cyklus stromu promítnutý na lidskou populaci (Herakleitův zákon): Během posledních 200 roků probíhala populační exploze, počet obyvatel na planetě se zvýšil 8 x (populace exponenciálně rostla) a během dalších 200 roků se populace vrátí na původní úroveň, toto vzedmutí umožňuje vznik nového lidského druhu s duchovním rozměrem.

Růst a naopak redukce populace jsou procesy, které se cyklicky opakují a jsou provázány se změnami podmínek pro život na planetě Zemi a se zrychleným vývojem člověka a civilizací. 

Možnosti redukce populace.

 • Řízená, dobrovolná redukce obyvatel na přelidněné planetě, omezením porodnosti zejména v rozvojových zemích - jde o dlouhodobý proces (podobný názor zastává i Tomáš Pfeiffer).
 • Při rostoucí polarizaci ve společnosti (kterou nyní v roce 2022 vidíme při konfliktu na Ukrajině a v jiných částech světa, svět se dělí do dvou nesmiřitelných táborů) v globálním měřítku výrazně roste riziko redukce polarizace. Proces polarizace civilizací je často provázen působením přírodních živlů (v různých podobách a formách) a to následně vede ke zrychlenému vývoji lidské populace v duchovní oblasti.
 • Globální pandemie (Mor, Španělská chřipka, Neštovice atd.), které doprovázeli lidstvo po celou historii a jsou provázané s vulkanickou činností a solárními cykly.
 • Uměle vyvolaný proces (války, nezdravé potraviny, nemoci, znečištěná voda a vzduch, neplodnost, blahobyt atd.), kdy jednotlivé části tohoto procesu se protínají ve Velkém resetu.
 • Přírodní proces (autoregulace, klimatické změny, hladomor, přírodní živly, proces popisuje Calhounův experiment -hloupnutí, degenerace, pokles plodnosti atd.).
 • Již nyní existují Digitální koncentrační tábory, do kterých většinová populace dobrovolně vstupuje díky závislosti a strachu ze změny (ztráta falešných jistot). Po roce 2020 vstupujeme do fáze zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní zde žije více jak 60 % světové populace), a právě blahobyt a závislost na virtuální realitě budou být místem zkázy (je zde velká podobnost vývoje lidské populace s pokusy Prof. Calhouna).
 • Zlatá miliarda (Římský klub), je podle některých teorií optimálním stavem populace na planetě.
 • Kolik lidí uživí naše planeta?
 • Yuval Noah Harari:  Homo sapiens, jak víme, zmizí za zhruba století.
 • MVDr. Josef Staněk (3.8.2020): pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neznává vítězství druhé polovin) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který to mění a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost) .
 • Během 12 roků se může razantně snížit populace na planetě (o cca 66 % na cca 2,5 miliardy), tento proces lze zvrátit. 18.8.2020 Jiří Lexa.
 • O kolik bude redukce obyvatel? Bude snížen počet obyvatel o cca 66 % protože nevědomé bytosti (duše se budou trápit a odcházet) budou odcházet v období chaosu (přechod z jedné platformy vibrací do druhé), vrchol by měl být kolem roku 2032 (Lexa).
 • Redukce populace do roku 2035 na 80 % populace (13.1.2021 Denisa Celesta Kralovičová)

Co ovlivnilo vývoj populace v minulých dobách (redukce počtu obyvatel)

Podle vědců současné lidstvo ohrožují tři světové pandemie: Obezita, podvýživa a klimatická změna.

Šíření globálních pandemií bývá často provázáno s vulkanickou činností. Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus) Václav Cílek březen 2020).

 • Antoniánský či Galénův mor (Řím ve 2. století našeho letopočtu), podlehlo pět milionů lidí. Podle anglického historika Edwarda Gibbona patřila epidemie neštovic ke spouštěcím mechanismům, jež vedly o dvě století později k rozpadu římské říše. (79 n.l. sopka Vesuv).
 • Justiniánský mor, pandemie způsobená bakterií Yersinia pestis propukla v roce 541 v Etiopii a rozšířila se v celém středomoří a několikrát se vrátila, takže v rozmezí let 541 až 750 skosila až padesát milionů lidí. Pandemie na dlouhou dobu zlomila vojenskou moc Byzance, což umožnilo rozšíření islámu ve Středomoří  (535 -536 n.l., výbuch sopky Krakatoa nebo jiné sopky z oblasti Indonésie či Islandu).
 • 1206 Ambice Čingischána a vášeň pro dobývání a expanzi však nebyly omezeny pouze na Mongolsko. Během své vlády rozšířil svou říši až na území dnešní Číny, Koreje, Persie, Střední Asie, Ruska a dalších oblastí. V průběhu tohoto dobývání zabilo mongolské vojsko zhruba 40 milionů lidí, což odpovídá přibližně 10 % tehdejší světové populace. Úspěch mongolských dobyvatelů však nebyl jen dílem samotného Čingischána, ale i jeho následovníků, kteří se ho pokoušeli napodobit a rozšířit jeho dosavadní říši ještě více. Díky tomuto efektu "motýlích křídel", tedy malým a zdánlivě nedůležitým událostem, které měly obrovský dopad na historii, se po čase z mongolského kmene stala největší říše, jakou kdy svět viděl.
 • Pandemie moru (černý mor) 1348-1352, cca 25 milionů lidí, pandemie prohloubila krizi, v níž se Evropa nacházela na konci 13. století kvůli zhoršení podnebí, a urychlila společenské změny.
 • 1336-1405 Tímúr Lenk zvaný Tamerlán (Tímúrovská říše), za dobu vlády, trvající jen dvě desetiletí, dokázal tento muž podmanit si území dnešního Afghánistánu, Indie, část Iráku a Pákistánu, Kavkazu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Stal se obávaným válečníkem a jeho sláva se rozšířila daleko za hranice jeho říše. Během jeho působení jako vojenského diktátora zahynulo na 17 milionů lidí, což odpovídalo 5 procentům tehdejší světové populace. Tamerlána lze tak srovnat s Adolfem Hitlerem
 • Za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel. Kolonizace Ameriky byla také spojená, pod Ondřeje Habra s konjunkcí - Saturna a Pluta v Kozorohu (1518, má epochální charakter, 500 letý cyklus), s vymíráním původního obyvatelstva během 50 -100 roků (Epidemie cocoliztli), divoký západ v opačném gardu s největší pravděpodobností souhlasí (v roce 2020 je také Saturn a Pluto v Kozorohu, Taťjana Micic) díky nástup koronaviru.
 • Anglický pot zasáhl Evropu v 15. a 16. století v několika vlnách, jedna z nejpodivnějších a nejvíce smrtících nemocí v dějinách. Záhadná nemoc pokaždé vypukla na britských ostrovech a že jedním z jejích nejvýraznějších příznaků byl odporně páchnoucí pot. Nemoc zasáhla Anglii v pěti vlnách v letech 1485 až 1551. Poprvé se objevila na konci války růží po bitvě u Bosworthu, když se Jindřich VII. po porážce Richarda III. vrátil do Londýna. V tak zvaném "studeném" stadiu trpěli bolestmi hlavy, svalů a kloubů, zimnicí a závratěmi, v "horkém" stadiu pak následovala strašlivá žízeň, nevolnost, zvracení, horečky, delirium, bezvědomí, krvácení z nosu, nadměrné pocení a rychlé vyčerpání organismu. Zvláštností choroby bylo, že útočila převážně na boháče, aristokraty a mladé a silné jedince (podobně jako Španělská chřipka). Umírali vévodové, biskupové, starostové a studenti. Podle vědců je možné, že chudina měla proti epidemii jakousi tajnou zbraň - díky tomu, že byla v dětství vystavena více nemocem než zámožnější vrstvy, měla silnější imunitní systém. Po pár měsících anglický pot zmizel stejně rychle, jako se objevil. Znovu se vrátil v letech 1507, 1517, 1527-1529 a na přelomu let 1551/1552. Po roce 1517 se pak rozšířil i na evropský kontinent, kde v některých městech vymřela až polovina obyvatelstva. Po roce 1551 se pak už nikdy neobjevil. Zdroj: https://zpravy.tiscali.cz/nakaza-ktera-rychle-zabijela-a-stejne-rychle-zmizela-336858?
 • Během třicetileté války (1618-1648) zahynulo cca 8 milionu lidí (lidé umíraly a mor a epidemie).
 • Kolonizátoři zabili během 19. století pomocí narkotik OPIA v Číně kolem 120 milionů lidí (21.1.2022 Taťjana Micic).
 • 1. světová válka, cca 9 -15 milionů lidí.
 • Španělská chřipka v letech 1918-1920 (vznikalo Československo) o život přišlo 25- 50 milionů obyvatel ve třech vlnách, v první světové válce zahynulo pouze 9 -15 milionu lidí.
 • 1930 Ukrajina, sovětská restriktivní politika způsobila hladomor, jehož výsledkem bylo 4 až 7 milionů mrtvých Ukrajinců. Situace se opakovala i v roce 1947 - velké sucho a neúroda.
 • Neštovice, nebezpečná choroba, latinsky zvaná Variola vera, zahubila jen během 20. století podle odhadů až 500 miliónů lidí .
 • 2. světová válka, cca 40 milionů lidí.
 • Gulagy a koncentrační tábory.
 • Světová pandemie cholery (1965 -1975) se začala šířit v roce 1961 z Indonésie, pokračovala do Bangladéše a Indie. Po přechodu SSSR se epidemie přemístila do severní Afriky, odtud do Itálie i Japonska. Celkem se po světě nakazilo téměř šest set tisíc lidí a smrtnost, která původně dosahovala až poloviny případů, postupně klesala pod 10 %. https://archiv.ihned.cz/c1-66759570-zadna-epidemie-tady-nebyla-komunisticke-organy-se-rozmach-cholery-snazily-utajit-vcetne-tajne-karanteny
 • Koronavirová krize 2020, solární záblesk a DKT.
 • Klimatické změny, odlesňování Amazonie (Mayové).
 • Zemětřesení, výbuch sopky, tsunami atd.
 • Metaverse.
Větší problém než koronavirus jsou v severní Africe kobylky (Somálsko, Etiopie, kousky Tanzánie, Kongo, kus východní Afriky) - vzniká nebezpečí hladomoru pro cca 10 milionu obyvatel, kobylky se již dostávají přes Rudé moře do Íránu a v létě se namnoží v Pákistánu a severní Indii (Egyptské rány). Kobylky způsobí větší ztráty na životech než koronavirus (březen 2020, Václav Cílek). Justiniánův mor se vracel po 20 letech, černá smrt se vracela každých 8 - 10 roků, ta pravidelnost je zajímavá a někdy se hledá souvislost se slunečními cykly, které ovlivňují počasí (11 a 20- letý cyklus). (18.3.2020 Václav Cílek).


Díky průmyslové revoluci od začátku 19. století populace dynamicky roste.

Na svislé ose grafu o vývoji populace jsou údaje uvedené v miliardách.

Listopadu 2021 svět překonal populační milník 7,9 miliardy lidí. V současnosti se každých 24 hodin narodí na Zemi přibližně 385 tisíc dětí, zhruba dvakrát méně lidí za stejný interval zemře. Rovných osmi miliard se tak lidstvo pravděpodobně dopočítá 15. listopadu 2022. Skladba obyvatelstva se brzy začne výrazně měnit. 

 • Za populační expanzi stojí senioři. Díky lepší zdravotní péči, globálnímu ekonomickému růstu a zdravějšímu životnímu stylu naopak napříč světadíly přibývá lidí, kteří se dožívají vyššího věku. A to je důvod, proč se populace rozrůstá.
 • Žádný nekonečný populační růst nás ale nečeká, podle předpovědi OSN nás nikdy nebude více než 12 miliard. Některé studie dokonce naznačují, že by se mohl počet lidí na Zemi zastavit kolem roku 2100 těsně pod hranicí devíti miliard.

Redukce populace, zprávy z tisku:

25.8.2022 Světová populace by se do roku 2100 mohla snížit o polovinu. Při současném tempu poklesu porodnosti by se světová populace mohla do konce století snížit na polovinu, tedy na něco málo přes čtyři miliardy. Evropa by během osmi desítek let přišla o 400 milionů, napsal server Les Échos s odkazem na studii britského ekonoma Jamese Pomerova ze společnosti HSBC.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-svetova-populace-by-se-do-roku-2100-mohla-snizit-o-polovinu-40406827#

12.7.2022 Kdyby člověk narozený v Praze třeba v roce 1000 mohl cestovat v čase a "přistál" v Praze roku 1800, většina z toho, co by kolem sebe viděl, by pro něj byla pochopitelná. Ale kdyby obyvatel Prahy počátku 19. století viděl dnešní české hlavní město, nerozuměl by ničemu. Začátek a důvody toho všeho identifikoval americký ekonomický historik Brad DeLong. Podle něj nastal zlom kolem roku 1870, tedy ve stejném roce kdy vyšla kniha Dvacet tisíc mil pod mořem od Julesa Verna. Od té doby se úroveň dostupných technologií zdvojnásobila zhruba každých 35 let, tedy jednou za generaci. Ale například v letech 1500 až 1800 by k tomu přitom bylo potřeba 500 let.

"Je to něco naprosto mimořádného. Dnes jsme z hlediska úrovně našich technologií od roku 1870 stejně vzdáleni, jako byli lidé žijící v roce 1870 vzdáleni od doby bronzové, tedy zhruba od roku 2000 před naším letopočtem," píše DeLong, který je profesorem na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Podle DeLonga se rozvoj po roce 1870 mimořádně zrychlil ze tří důvodů. Prvním bylo propojení vědy a výroby, kdy poznatky vědců a vynálezců byly rovnou uváděny do praxe přímo v rámci podniků. Ty začaly být mnohem větší než dřívější manufaktury a umožňovaly tak masovou výrobu - což je druhý důvod. A tím posledním byla globalizace - dramaticky klesla cena dopravy napříč světem, čímž se také rychle šířily nejen výrobky, ale i znalosti. "Co jedna firma vyrobila, druhá napodobila. A to celosvětově.

 • Historik Dominic Lieven už dříve napsal, že "během dvou generací před rokem 1914 se evropská společnost jako celek proměnila víc než během předcházejících mnoha staletí"
 • Bleskurychlý pokrok v technologiích a v bohatství, který nastal po roce 1870, nešel ruku v ruce s pocitem štěstí a spokojenosti obyvatel Spojených států a západní Evropy (právě na tyto regiony se soustřeďuje).
 • Výrazný nárůst spokojenosti a optimismu lze podle něj na datech dokázat jen ve dvou obdobích - od roku 1870 do vypuknutí první světové války v roce 1914 a poté zhruba ve 30 letech následujících po druhé světové válce. Dlouhodobě se pak prohlubovala míra nerovnosti ve vyspělém světě, byť v posledních několika letech se tento trend změnil. Vliv také měly stále vyhrocenější politické spory uvnitř jednotlivých zemí. Lidstvo své mimořádné technologické inovace často použilo k destruktivním účelům - 20. století tak přineslo nejen ohromující materiální pokrok a snížení míry chudoby, ale také nejničivější konflikty a nejhorší režimy v dějinách.
 • https://archiv.hn.cz/c1-67091920-zlom-od-ktereho-jsme-neskutecne-zbohatli-od-roku-1870-lidstvo-padi-kupredu-a-ekonom-vysvetlil-proc

12.6.2022 "Lidstvo mělo štěstí." řekl Bill Gates o covidu. Teď věští příchod viru, který "vyhladí" společnost. Podle vizionáře a podnikatele Billa Gatese mělo lidstvo štěstí v boji s covidem-19. Gates varuje před novou blížící se epidemií, která je podle něj na obzoru a mohla by "vyhladit lidstvo". Zakladatel a někdejší šéf Microsoftu se poslední dobou etabluje jako zdravotnický expert a odborník na viry a epidemie. Na summitu TIME 100 předpověděl, že existuje více než 50 % šance, že během příštích 20 let dojde k další globální pandemii, která by mohla znamenat konec lidské společnosti. Nevyloučil hrozbu "bioterorismu" a podpořil přípravu týmu pro boj s budoucí pandemií. Napříště bude podle něj potřeba zavést pro lidi skutečně pořádné restrikce.

 • Jestli bude pandemie způsobena úmyslně, nebo přirozeně, neuvedl. Španělskému listu El Diaro koncem května ale Gates řekl, že existuje 50 procentní šance, že "další pandemii" způsobí změna klimatu nebo ji úmyslně způsobí "bioteroristé".
 • "Vzhledem k tomu, jak destabilizující byla pandemie covidu-19 navzdory extrémně nízké úmrtnosti, tak pokud se objeví další virus s podobnou virulencí, ale mnohem vyšší úmrtností - řekněme 5 procent - tak by to mohlo znamenat konec celého lidstva," varuje Gates.
 • Kromě mrtvých a zatížení nemocničních zařízení, tak koronavirová pandemie těžce zasáhla školství, vzdělávání, podnikání a s ním spojené zvýšení cen, inflaci a také způsobila depresi a ovlivnila lidskou psychiku.
  Gatec apeloval na USA, aby finančně podpořily tým Global Epidemic Response and Mobilization, který spadá pod Světovou zdravotnickou organizaci (WHO). Třítisícový tým expertů na infekční nemoci by měl pořádat cvičení "propuknutí nákazy" a testovat tak připravenost jednotlivých zemí. Měli by cvičit přípravu, postup a boj samostatných zemí s celosvětovou pandemií. Gates je známý tím, že má velmi úzké vazby na WHO.
 • https://echo24.cz/a/S8xqH/lidstvo-melo-stesti-rekl-bill-gates-o-covidu-ted-vesti-prichod-viru-ktery-vyhladi-spolecnost

19.12.2021 Člověk jako druh je odsouzen k vyhynutí, a to možná už brzy, tvrdí v časopise The Scientific American paleontolog Henry Gee, autor knihy A (Very) Short History of Life on Earth ((Velice) krátká historie života na Zemi). Připomíná, že druhy savců přicházejí a odcházejí poměrně rychle. Objevují se, prosperují a mizí zhruba během milionu let.

 • Současné populační prognózy se liší. Panuje však shoda, že v polovině století dosáhne počet lidí vrcholu a pak začne prudce klesat. Už v roce 2100 může být počet obyvatel planety menší než nyní. Ve většině zemí - včetně chudších - je už porodnost výrazně nižší než úmrtnost.
 • Výzkum fosilií ukázal, že náš druh je na světě asi 315 tisíc let. Po většinu té doby byl vzácný - tak vzácný, že stál na okraji vyhynutí možná více než jen jednou, před 70 tisíci lety.
 • V posledních desetiletích navíc masivně poklesla kvalita lidského spermatu, a to z důvodů, jimiž si není nikdo jist. Jedním z možných faktorů je znečištění, dalším může být stres. Ten může být vyvolán nejen životním stylem, ale třeba i dlouhodobým pobytem v těsné blízkosti mnoha jiných.
 • Nejzákeřnější hrozbou je prý "život na dluh". Příčinou vymírání bývá obvykle opožděná reakce na ztrátu prostředí k životu. Nejvíce ohroženy jsou druhy ovládající určitá stanoviště na úkor dalších, které se musí stěhovat jinam, a tak se rozptýlí do různých prostředí, kde se adaptují. Když se podmínky změní, mají adaptovaní větší šanci na přežití.

 • Lidé dnes obývají víceméně celou planetu. Mohlo by se tedy zdát, že jsou adaptováni na vše. Přesto Gee tvrdí: "Ti, kteří jsou ochotni vidět příznaky (vyhynutí), je už vidí."

 • Až se životní prostředí zhorší tak, že k dispozici bude méně zdrojů, až porodnost klesne pod úroveň úmrtnosti, přičemž genetické zdroje zůstanou omezené, "povede jediná cesta směrem dolů". Otázka prý teď zní: Jak rychle to bude? Lidská populace je podle Geea "předurčena nejen k poklesu, ale i ke kolapsu - a to již brzy".

 • https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/vedec-o-zaniku-lidstva-mluvme-uz-nyni-40380251#

3.12.2021 Naše dny na Zemi jsou možná sečteny. Do konce tohoto století by totiž celosvětová populace mohla začít nevyhnutelně klesat, tvrdí paleontolog Henry Gee a neostýchá se použít slovo "vymírání", napsal web Futurism.

"Mám podezření, že lidská populace je nastavena nejen na zmenšování, ale na kolaps, a to brzy," napsal. Jako důvod katastrofy Gee uvádí nedostatek genetické variability, klesající porodnost, znečištění a stres způsobený životem v přelidněných městech.

"Nejzákeřnější hrozbou pro lidstvo je něco, čemu se říká 'dluh vymírání'," vysvětlil Gee. "V průběhu vývoje každého druhu, i toho, který se zdá být prosperující, nastane okamžik, kdy bude vymírání nevyhnutelné, ať už udělá cokoli, aby ho odvrátil."

"Nejvíce ohroženy jsou ty druhy, které ovládají určité části biotopů na úkor jiných, které mají tendenci migrovat jinam, a proto se více rozptýlí," vyslovil Gee domněnku. "Lidé zabírají víceméně celou planetu a díky tomu, že sekvestrujeme velký klín produktivity této celoplanetární části biotopu, jsme v ní dominantní."

 • Jinými slovy, naše činy nás nakonec dostihnou. To znamená, že lidstvo už je možná "chodící mrtvý druh", tvrdí Gee. Podle vědce je mnohem pravděpodobnější, že se naše populace zhroutí, nikoliv jen sníží. "Příznaky už jsou tu pro ty, kteří jsou ochotni je vidět," napsal Gee. "Skutečnou otázkou je, jak rychle."
 • echsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/vedec-tvrdi-ze-lide-temer-jiste-vyhynou/daniel/? 

16.11.2021  Svět překonal populační milník 7,9 miliardy lidí. V současnosti se každých 24 hodin narodí na Zemi přibližně 385 tisíc dětí, zhruba dvakrát méně lidí za stejný interval zemře. Rovných osmi miliard se tak lidstvo pravděpodobně dopočítá buď na konci příštího roku, anebo začátkem roku 2023. Skladba obyvatelstva se brzy začne výrazně měnit.

 • Za populační expanzi stojí senioři. Díky lepší zdravotní péči, globálnímu ekonomickému růstu a zdravějšímu životnímu stylu naopak napříč světadíly přibývá lidí, kteří se dožívají vyššího věku. A to je důvod, proč se populace rozrůstá.
 • Zatímco v budoucích letech začne Evropa a Amerika pozvolna vymírat, populační otěže převezmou zmíněná Afrika a Asie. Na východním kontinentu se pak odehraje souboj o nejlidnatější zemi světa. V současnosti je ještě populačním lídrem Čína. Její nadvláda ale (i kvůli vládnímu omezování počtu dětí na rodinu) brzy skončí. A bude to Indie, která se stane nejlidnatější zemí světa.

 • Žádný nekonečný populační růst nás ale nečeká, podle předpovědi OSN nás nikdy nebude více než 12 miliard. Některé studie dokonce naznačují, že by se mohl počet lidí na Zemi zastavit kolem roku 2100 těsně pod hranicí devíti miliard. Do zastavení populačního růstu se pak kromě přirozených jevů promítnou také případné války, pandemie a následky globálního oteplování.

 •  Nigérii., Africká velmoc, je v současnosti šestou nejlidnatější zemí světa, už kolem roku 2050 ale přeskočí Spojené státy a vystoupá na třetí příčku populačního žebříčku. 

 • Do roku 2100 se populace na Africkém kontinentu vyšplhá ze současných 1,3 miliardy až na 4,3 miliardy. V nárůstu počtu obyvatel tak Afrika překoná všechny ostatní kontinenty a v absolutních číslech dokonce téměř předhoní Asii, která bude mít v roce 2100 zhruba 4,7 miliardy obyvatel. Jenže pak světová populace začne stagnovat a bude oscilovat někde kolem 11 miliard. Dvanácté miliardy se už vědci zřejmě nikdy nedopočítají. 

 • Světová úhrnná plodnost (počet dětí na jednu ženu) je v současnosti 2,5, do roku 2100 ale klesne zhruba na 1,9. Patrné to bude zejména v Africe, kde nebudou muset mít rodiny tolik dětí, protože se díky lepší lékařské péči většina z nich dožije osmnáctého věku života a potomci tak budou schopni obstarat obživu pro svou rodinu "v menším počtu".

 • Hlavním důvodem budoucího růstu populace tedy nebude počet dětí, nýbrž zvýšený počet dospělých, kteří se budou díky lékařskému pokroku dožívat čím dál vyššího věku. Současný průměrný věk populace je zhruba 30 let, v roce 2100 to už dosáhne 42 let. Zhruba kolem roku 2073 bude na světě poprvé v historii více lidí starších 65 let než dětí do 15 let. To samozřejmě vyvine extrémní tlak na sociální systém ve všech státech světa.  

 • https://cnn.iprima.cz/za-par-mesicu-nas-bude-osm-miliard-ktera-zeme-sesadi-cinu-z-populacniho-trunu-51124?

2.2.2021 Nejnovější výzkum uvádí, že nemoc covid-19 povede k zásadnímu nárůstu onemocnění kardiovaskulárního systému na celém světě. Autoři studie z Baylor College of Medicine v americkém Houstonu předpokládají, že následky pandemie budeme ve velkém sklízet ještě mnoho dalších let a ve výsledku způsobí více úmrtí, než kolik si virus vybírá v současnosti.

Kardiovaskulárním chorobám podlehlo v roce 2019 téměř 18,6 milionů lidí, což představuje více než 17% nárůst oproti průměru předchozího desetiletí. Bez ohledu na pandemii by toto číslo dále rostlo, ale podle vědců teď uvidíme skokový nárůst. Jejich studie totiž předpokládá, že globální zátěž v podobě kardiovaskulárních chorob bude v příštích letech extrémní. A půjde o přímý důsledek pandemie covidu-19.

Už několik studií definitivně potvrdilo, že koronavirus nenapadá pouze plíce, ale také ledviny, střeva, mozek, pokožku a u značného procenta pacientů bohužel i srdce. Některé výzkumy dokonce tvrdí, že až polovina hospitalizovaných pacientů s covidem vykazuje při vyšetření srdce různé abnormality jeho činnosti.

Poukázal také na to, že nárůst kardiovaskulárních chorob ovlivní také různá omezující opatření, která souvisí se změnou životního stylu. Mnoho lidí také v průběhu lockdownu sáhne ve větší míře po alkoholu. Zároveň méně cvičí a jsou vystaveni většímu stresu. "Mimořádné okolnosti související s pandemií změnily způsob našeho života, a to včetně nezdravého životního stylu, o kterém víme, že zvyšuje riziko srdečních a mozkových příhod."

https://www.aazdravi.cz/lekari-odhalili-desive-dusledky-pandemie-koronaviru-do-budoucna-pristi-roky-budou-pro-lidstvo-tezke/

31.1.2021 Číně hrozí populační krize, varují demografové a sociologové. Klesá zájem o sňatek, klesá porodnost a naopak roste věk vstupu do manželství. Na vině je podle odborníků politika jednoho dítěte, emancipace i pracovní podmínky. V Číně přibývá mladých lídi, kteří odkládají nebo dokonce odmítají sňatek. Za šest let se počet párů, které se rozhodly vstoupit do manželství, snížil o 41 procent. Zatímco v roce 2013 proběhlo 23,8 milionu svateb, o šest let později to bylo už jen 13,9 milionu, uvádí Čínský statistický úřad. Příčinou je rostoucí blahobyt, vzdělání a emancipace žen v nezdravé podobě.

 • Komunistická strana se obává hrozící populační krize, která by výrazně narušila ekonomickou a sociální stabilitu celé země. "Manželství a reprodukce spolu úzce souvisejí. Menší počet manželství bude mít vliv na porodnost, což zase ovlivní ekonomický a sociální vývoj země.
 • Čínské úřady pokles počtu manželství přisuzují následkům politiky jednoho dítěte, která vešla v platnost v roce 1979. Demografové už několik let varují před populační krizí, už v roce 2014 totiž počet obyvatel v produktivním věku začal klesat poprvé za více než třicet let. Následující rok čínská vláda oznámila konec politiky jednoho dítěte, počet dětí byl ale stále omezen na dvě. Ani toto uvolnění ale nezabralo a porodnost i zájem o sňatek nadále klesá.
 • Od roku 2016 pak začal počet žen převyšovat počet mužů na vysokých školách (52,5 %) i v postgraduálním studiu (50,6 %). "S vyšším vzděláním ženy získaly ekonomickou nezávislost, takže manželství již pro ně není nutností, jako tomu bylo v minulosti
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snatku-ubyva-zalozeni-rodiny-se-odklada-cina-se-obava-populacni-krize-140166# 

14.1.2021 Lidstvo nezvládá reagovat na hrozby způsobené poklesem biodiverzity a klimatickou změnou, čeká jej proto "strašlivá budoucnost". Uvedla to mezinárodní skupina vědců ve studii publikované v odborném periodiku Frontiers in Conversation Science.

"Planetě hrozí strašlivá budoucnost masového vymírání druhů, horšícího se zdraví lidské populace a klimatických rozvratů," píší vědci v nové zprávě s tím, že tyto skutečnosti výrazně ohrožují přežití lidstva jako takového. Podle nich stojí za nepěknou budoucností zejména laxní až ignorantský přístup plynoucí z nepochopení závažnosti klimatické krize. "Hrozba pro veškeré formy života včetně člověka je tak obrovská, že ji stěží chápou i dobře informovaní vědci," stojí ve zprávě.

Vědci dále varují, že blížící se klimatická katastrofa bude mít za následek hromadnou migraci, války o přírodní zdroje, ale i další celosvětové pandemie, podobné té, kterou zažíváme nyní. "Nechceme ale kapitulovat," ubezpečují experti. "Naším cílem je dát hlavám států studenou sprchu ohledně stavu planety, aby mohli učinit takové kroky, které strašlivé budoucnosti zabrání. Vzhledem k rozsahu problému je podle vědců nezbytné například vzdát se ideje neustálého ekonomického růstu. Nutné jsou změny v celkovém uspořádání globálního kapitalismu, ale i v systému vzdělávání či přístupu ke všeobecné rovnosti. Zásadní je přestat používat fosilní paliva, řádně nacenit externality týkající se životního prostředí, ale také pracovat na rovném postavení mužů a žen, říká zpráva, vycházející asi ze 150 vědeckých studií.

 • Světu nepodařilo splnit jediný cíl ohledně ochrany ekosystémů z dvacítky záměrů dohodnutých v roce 2010 v japonském Aiči.
 • Podle zprávy OSN hrozí nyní vyhynutí více než milionu živočišných druhů. Mnohé z nich přitom mají z planety vymizet jen v řádech desetiletí.
 • "Klimatická krize je pro civilizaci nesčetněkrát nebezpečnější než trumpismus či COVID-19.
 • Populační růst a obrovská míra konzumace ze strany bohatých národů je podle něj cestou do záhuby.
 • Velké populace a jejich orientace na neustálý růst mají za následek degradaci půdy i úbytek biodiverzity. "Více lidí znamená vícero syntetických sloučenin a nebezpečných jednorázových plastů.
 • Vycházíme z toho, že jakmile si uvědomíme rozměr problému, bude jasné, že potřebujeme více než odhodlání jednotlivců, kteří používají méně plastů, jedí méně masa a redukují využívání letecké dopravy. Potřebujeme velké a rychlé systematické změny.

V posledních letech vydali vědci několik podobných varování ohledně stavu klimatu. Jedná se například o výstrahu 11 tisíc vědců, kteří předpokládají, že bez včasné a účinné akce zažije lidstvo "nevídané utrpení". V roce 2016 zase žádalo 150 australských klimatických vědců po tehdejším premiérovi, aby výrazně pokročil v redukci emisí.

https://cnn.iprima.cz/klima-cekaji-nas-dalsi-pandemie-masove-vymirani-a-valky-varuji-vedci-17025?

13.1.2021 Poselství od Archanděla Michaela pro rok 2021 (channeling), omlouvám se za toto označení ,on sám řekl, že jméno nemá, ale my potřebujeme jména, abychom vše více pochopili. Denisa Celesta Kralovičová. 

Začali procesy k přeměně planety a pro běžného člověka to nebude mít hladký průběh. Zacyklili jsme se ve starých zvycích a také je stálý strach udělat něco jinak. Doba si stále vynucuje mít poslušné obyvatelstvo, kdo vystoupil proti systému byl dehonestován či odstraněn. To je příčinou velkého strachu uvnitř nás samotných. Strach postavit se proti těmto tlakům a stát se svobodnou bytostí. V roce započala další změnová vlna a bude trvat cca 5 roků, protože je potřeba navrátit proces vlastního myšlení lidem a propojení se se zdrojovou energií a svým vědomím. Systémový lidé totiž svoje vlastní myšlení nemají a už vůbec nejsou propojeni se zdrojem. Dalším krokem je proces postupného odchodu lidí, planeta je přelidněná dušemi, které si přišli zakusit období přechodu a zdejší podmínky. Zde krásně spolupracuje energie zdroje, planety, lidí, jejich těla reagující na energii. Proces bude poměrně intenzivní 10 -15 roků do úbytku na zhruba 80% obyvatelstva. Planeta přestane být lunaparkem a začne sloužit již svému účelu. Až dojde ke změně vědomí u většiny zbylých obyvatel, tak se děti budou rodit zcela jiným způsobem a nebude jich také tolik. Budeme žít déle a nebudeme mít potřebu děti, jako jeden z životních cílů. Dnes je trend mít práci, bydlení a děti. Na přemýšlení nad těmito triviálními věcmi a povrchní seberealizací již nebudeme mít prostor. Budeme řešit životní poslání, rozvoj svých darů a duchovní rozvoj, péči o matku Zem atd. Nejtěžším procesem nyní bude změna přesvědčení lidstva a téma náboženství. Zde to bude tvrdá spolupráce vědy s inkarnovanými velmistry magických věd. Během následujících 40 - 50 roků plně ovládneme hmotu. Někteří svou myšlenkou a mnohem dříve a další pomocí technologie. Už nyní dokážeme v napojení na zdroj vytvářet úžasné věci. Mnozí na tyto dary nahlížíte jako na přestup do jiné dimenze. Ale není tomu tak, pobývat v jiných dimenzích bude jinak, mimo těla a jen někteří. 

Redukce populace o 20%

https://www.youtube.com/watch?v=g0ZzZXDWNzY

15.7.2020 Ve druhé polovině století ubude na světě obyvatel a v roce 2100 by na planetě mělo žít kolem 8,8 miliardy lidí. Uvádí se to ve studii Institutu pro měření a vyhodnocování zdraví (IHME), jehož závěr se ale neshoduje s prognózami OSN. Podle nich by v té době mělo být na Zemi o dvě miliardy lidí více.

 • Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů. Některé země ale budou takového trendu ušetřeny - například ve Francii se 65 miliony obyvatel jich má být na konci století 67 milionů.
 • V subsaharské Africe se počet obyvatel může až ztrojnásobit z jedné na tři miliardy. Nejlidnatější bude Nigérie (počet obyvatel stoupne z 206 na 790 milionů) a Nigérie se tak stane druhou nejlidnatější po Indii a předstihne Čínu.
 • Bude svět, v němž bude žít mnohem méně práceschopných lidí a v němž osmdesátníků bude šestkrát více než nyní (až 866 milionů oproti nynějším 141). "Bude třeba přehodnotit sociální s zdravotnický systém.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/zdravi/na-konci-stoleti-bude-na-zemi-mene-lidi-ukazuje-studie.A200715_092624_ln-zdravi_ape

15.7.2020 V současnosti na světě žije 7,7 miliardy lidí. Vědci dospěli k závěru, že v roce 2064 dosáhne demografická křivka vrcholu  9,7 miliardy lidí, ale pak začne klesat a v roce 2100 bude na planetě 8,8 miliardy obyvatel.

Postará se o to podle studie z velké části rozvoj vzdělání dívek a dostupnost antikoncepce. Zatímco nyní na jednu ženu připadá v průměru 2,37 dítěte, v roce 2100 toto číslo spadne na 1,66.

Největší úbytek populace postihne 23 zemí v Evropě a Asii - počet jejich občanů se sníží nejméně na polovinu. V Japonsku to bude snížení ze 128 milionů na 60, v Thajsku ze 71 na 35, ve Španělsku ze 46 na 23, v Itálii ze 61 na 31, v Portugalsku z 11 na 4,5 a v Jižní Koreji z 53 na 27 milionů.

Podle studie počet obyvatel klesne i v České republice. Zatímco v roce 2017 zde žilo přes 10 a půl milionu lidí, vědci očekávají, že na konci století to bude jen 6,7 milionu. Data uvádí, že Česko dosáhne nejvyššího počtu obyvatel již v letošním roce, dále bude jen klesat. Podle údajů Českého statistického úřadu v České republice letos v březnu žilo 10,7 milionu lidí. 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66790630-pocet-lidi-na-zemi-zacne-klesat-v-roce-2064-cesko-do-konce-stoleti-prijde-o-4-miliony-obyvatel-ukazuje-studie 

12.6.2020 Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na růst počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19 v některých US státech, že další uzavření ekonomiky pro boj s nákazou už v podstatě nebude možné respektive to nebude přípustné řešení. První uzavírka podle Mnuchina ukázala, že takový krok sám o sobě jen vytváří další nebezpečí a prohlubuje celkové škody a to nejenom ty ekonomické. Reakce na první vlnu nákazy byla v tomto ohledu cennou zkušeností.

https://www.kurzy.cz/zpravy/547860-mnuchin-us-mf-znovu-uz-ekonomiku-zavrit-nemuzeme/ 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30677-2/fulltext

2.4.2020 Z hlediska evoluční biologie jsme se stali přemnoženým druhem. A jako každý přemnožený druh jsme náchylní k epidemiím, které nejsou ničím jiným než přirozeným autoregulačním mechanismem. Díky porušení rovnováhy vysílá proti nim armádu těch nejmenších a nejzákeřnějších útočníků - virů, které při svém šíření využívají dvě hlavní metody globálního kapitalismu - znásilnění přírody a migrace. Lidstvo v uplynulých 40 letech poznalo AIDS, ebolu a nyní i koronavirový SARS. Z epidemiologického hlediska není pro dnešní lidstvo větší nebezpečí, než jsou právě viry. Celá světová věda a medicína nemá proti současné pandemii koronaviru, který je vysoce nakažlivý a způsobuje smrtelný zápal plic, prakticky žádné účinnější řešení, pokud pomineme plicní ventilátory, kterých je ale pro jejich nákladnost ve zdravotnických systémech ve vztahu k potenciálnímu počtu nemocných velmi málo.

To vše by mělo přivést lidstvo k sebereflexi, skromnosti a úctě k přírodě. Ale to by byla naivní představa. Tato pandemie ještě lidstvo nepoučí. Nebude totiž (doufejme) příliš zničující a hlavně bude teprve první z řady těch, které přijdou později. A ty už budou horší. 

Ale na lidstvo bohužel přijdou od přírody v dohledné době rány i z jiných stran. Jejich společným jmenovatelem je globální změna klimatu a jejím hlavním projevem bude sucho. Teprve poté lidé zase přijdou k sobě, až si budou vařit lebedu. Ale nepředbíhejme. Jsme teprve na začátku. 

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-koronavirus-jako-vzkaz-prirody-lidstvu?

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk, přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená a u každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba nahlížet v měřítku a přihlížet k okolnostem.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. "Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor." Na situaci nelze pohlížet jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...