Klimatické změny

globální oteplování je spojené se spalováním fosilních paliv a tím exponenciálně roste obsah CO2 v ovzduší  (nárůst skleníkových plynů způsobený činností člověka). Podobná situace byla před 3-5 milióny let. Před 15-20 milióny let byla teplota cca o 2-3°C vyšší než dnes a hladina ocenánů bylo o cca 20-50m vyšší.

 • exponenciální růst CO2 - oxid uhličitý  ( nyní cca 410ppm)
 • růst produkce metanu (rozpouštění ledovců - permafrost, těžení zemního plynu a ropy -hydraulického štěpení neboli frakování, pěstování hovězího dobytka, methanhydrat na dnech oceánů, v šelfových mořích)
 • proti oteplování působí paradoxně tzv. aerosoly - znečišťující látky, částice spojené se spalováním uhlí, ale i pohonných hmot z automobilů, které přispívají ke vzniku smogu
 • živočišná výroba a masný průmysl totiž produkuje zhruba 14 - 18 % celosvětových emisí skleníkových plynů
 • luxusní výletní loď Harmony of the Seas vypustí za den do vzduchu 450 kg prachových částic. Tedy stejně jako 21,45 milionu vozů VW Passat 2,0 TDI s výkonem 190 koní (26.6.2018). 
 • Podle fyzika se v této souvislosti hovoří zejména o změně v proudění vzduchu ve vysokých výškách kolem severní polokoule. Tento "jet stream" podle studie z roku 2015 skutečně v posledních desetiletích výrazně zpomalil. Pravděpodobnou příčinou bude oteplování Arktidy, protože tyto větry jsou vyvolávány teplotními rozdíly mezi tropy a Arktidou.  
 • Pokud se emise skleníkových plynů nezačnou dramaticky snižovat, do roku 2050 se dá do pohybu 143 milionů lidí, varovala Světová banka.

Klimatická konference v Paříži (21. konference) v prosinci 2015, dohoda o dodržování a snižování produkce CO2 ve světě. Cílem Pařížské dohody je do roku 2100 snížit teplotu ve srovnání s předindustriální érou o 2 °C

Kjótský protokol - Kjóto prosinec 1997, průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %

Fosilní paliva, pravděpodobný vrchol v těžbě (průměrně ve světě)

 • ropa, vrchol v těžbě cca v roce 2019-22
 • zemní plyn, vrchol v těžbě plynu bude cca 10-20 po ropě
 • uhlí, vrchol v těžbě uhlí 2035-50

Podzim 1973 ropný šok, OPEC záměrně snížil těžbu ropy o asi 5% (růst ceny ropy z 3 na 5 USD a pak až na 12USD). Tomuto vývoji předcházela počínající ekonomická stagnace v USA, kterou se prezident Richard Nixon pokusil zastavit odpoutáním dolaru od zlatého standardu v roce 1971 - Smithsoniánský systém.

Energie = Peníze

 • Zlatý standard 1871 - 1914 (1USD = 1/20 unce zlata )
 • 1913 založen FED
 • 1933 zrušen zlatý standard
 • 1945 - 1971  Brettonwoodský měnový systém (1USD = 1/35 unce zlata)
 • 1971 (USA = 1/38 unce zlata)
 • 1973 se Smithsoniánský systém zhroutil

Změny klimatu

Vložte svůj text...

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

6. května 2019 na setkání Arktické rady (založena v roce 1996, jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a zástupci domorodých obyvatel) uvedl Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že ovažuje tání ledovců na Arktidě za výjimečnou obchodní příležitost (Arktida je plná příležitostí a bohatství").