Civilizace

První velká expanze člověka nastala podstatně dříve před příchodem zemědělství, a to už v době před 60 až 80 tisíci lety. Předkové z éry před neolitem žili zřejmě jakýmsi polokočovným způsobem, to znamená, že se podle sezóny pohybovali mezi několika stanovišti. Neolitická revoluce se tudíž nekonala. Část roku tak skupiny obyvatel strávily jako lovci a sběrači, další lidé pak v malém měřítku zasvětili svůj volný čas hospodaření a sklizni rostlin, které se urodily.

 • Jedno z nejzachovalejších sídlišť tohoto typu (okolo ohnišť budovali primitivní chatrče a vybírali si místa u vodních zdrojů nebo na vyvýšeninách) pyšnícím se stářím 25 až 30 tisíc let najdeme i v Dolních Věstonicích nedaleko Mikulova
 • Hradba okolo Jericha je pravděpodobně o 4 tisíce let starší než egyptské pyramidy. Je to nejdéle nepřetržitě osídlené město v historii, období 8350-7370 let př. n. l. už v místě existovala osada pokrývající plochu 40 000 m²
 • Sodomu a Gomoru pravděpodobně zničil meteorit, který vybuchl nad zemí (podobně jak Tunguzska v Rusku, 1908)
 • Minulé civilizace, např. Mezopotámie, Severní Afrika, údolí Indu,podle názoru Jana Pokorného tyto všechny vyschly. Co je přitom podstatné, že nepálily fosilní paliva, nepoužívaly uhlí, nezvyšovaly tedy koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. A beztak vyschly. Hlavní příčina vysychání je špatné hospodaření s vodou a s vegetací v krajině.
 • už v Mezopotámii před 4500 lety byly spory o vodu a sucho a teplo bylo také příčinou společenského kalapsu  mayské civilizace říká prof. Petr Sklenička
 • kniha Green History of the World, tedy Zelená historie světa, kterou napsal archeolog Clive Ponting. V 65 letech mu došlo, že se většinou civilizace vyčerpaly samy. Zeslábly a potom je přemohli nějací nájezdní barbaři. Vezměte si třeba Řím.
 • cyklický zánik civilizací
 • studiem civilizací se také věnuje egyptolog prof. Miroslav Bátra

Za pluhem přichází déšť (Rain follows the plow), které vycházelo z pavědecké teorie tvrdící, že příchod civilizace je schopen měnit klima a vyprahlé polopouštní kraje lze pravidelným obděláváním "přeorat" v rozkvetlou zahradu. Tisíce lidí přilákal na Velké pláně slib federální vlády dát každému zájemci 65 hektarů (později dvakrát tolik) půdy zdarma. Více na: 

Pyramidy v Egyptě
Pyramidy v Egyptě

Existuje jen jeden bůh, v každé fázi se mění jeho zvířecí podoba - má jiné vlastnosti a jiná jména zvířetníku. (to je jeden z pohledů, jak vnímat Univerzum a jeho koloběh)

Zajímavost: Připálené zbytky placek (velmi podobné nekvašeným plochým chlebům, připomínající dnešní pitu nebo indické čapátí) objevené na kamenech z jordánského naleziště Šubajka 1 v Černé poušti dokládají, že pečivo se na světě vyskytlo už před více než 14 tisíci lety. Jedná se o nejstarší doklad pečení chleba, který je o to zajímavější, že pečivo se objevilo nejméně čtyři tisíce let před vznikem zemědělství. Chlebové placky byli pečené na rozpálených kamenech, měli oříškovou, mírně nahořklou chuť a vyráběli se s divokých obilovin pšenice, ječmene a ovsa. Více

 • lidé znali obilí před více jak 30 000 roky

Potopa světa před cca 13000 roky

TEP ZEPPI, Počátek Času, kdy Éset a Usírev stvořili Nil, tuto zemi a její obyvatele. Změny na konci této doby ledové kolem roku 10.500 př.n.l., kdy mimořádně vysoké záplavy pokryly povodňovou oblast a zničily všechno v údolí Nilu a v jeho deltě

TEP zepi prvopočátek časů - bod rovnodennosti, 10500 př. N.l. (věk lva) - sfinga, poprvé se objevil Sírius, čeká nás tedy nový bod rovnodennosti ve věku vodnáře, který nastá nyní??

 • Noe a jeho příběh spojený s potopou světa, může být symbolikou zásahu vyšší inteligence do vývoje na zemi (podle prof. Bárty v té době nefungoval Golfský proud - pumpa naší planety)

Kosmický (platónský) rok - precese rovnodennosti

platónský rok má 12 cyklů (platónských měsíců - eon nebo věk) po 2160 (někdy se uvádí 2150) rocích, tj 12 x 2160 = 25 920 (podle NASA přibližně 25 800) roků ( 12 x 30°), 2160 roků má 12 cyklů po 180 letech a 4 cykly po 540 letech - pokud se více cyklů protne do jednoho, dá se očekávat zánik starého a vznik nového (transformaci)

Podle Mudr. Štefana: duše (zhmotňuje se v astrálním těle, kde jsou uchované všechny informace a emoce) člověka existuje právě jeden kosmický (platónský) rok a pak zaniká.

 • 10 940 -8 780 př.n.l. - věk lva (Sfinga Egypt)
 • 8 780-6 620 př. n.l.(AC) - věk raka
 • 6 620-4 460 př. n.l. - věk blíženců (Adama Eva)
 • 4460-2 300 př. n.l. - věk býka (býk Sóma -Indie)
 • 2 300-140 n.l. - věk skopce (berana)
 • 140 př. n.l. - 2 020 n. l. - věk ryb (příchod Ježíše krista - rybář, ryba)
 • 2 020-4 180 n.l. - věk vodnáře (období chaosu a změn) - potkává se více cyklů současně (25920 roků, 2160 roků, 540 roků a 180 roků) - přírodě není nic přesné, pravidelné vše je unikatní a v cyklech (pulzech) se to dynamicky mění, proto vnímejte tyto řádky pouze jako informativní (názor, pohled)
Planety, solární systém
Planety, solární systém

odhadované staří staveb a civilizací podle radiokarbonové metody k roku 2018 

 • TEP zepi prvopočátek časů (Zep znamená "čas" a Tepi znamená "první".) - bod rovnodennosti, cca 10500 př. N.l. (věk lva) - sfinga, poprvé se objevil sírius

 • Göbekli Tepe byl postaven před více než 10 500 lety (byli zde vytesány obrazy lva do kamene)

 • stáří 3 pyramid v Gize je něco okolo 4 500 let (některé zdroje hovoří o stáří více jak 30 000 roků)
 • světoznámý Stonehenge je starý asi 5 100 let 
 • nově objevené pyramidy na dně jezera v Číně (stáří desítky tisíc roků), jsou až 1, 5 x větší než pyramidy Gíze (z doby přibližně 2550 let př. n. l), postavené stejnou technologií jako v Egyptě
 • pyramidy Visoko v Bosně (staří těchto pyramid se odhaduje neoficiálně na 30 - 35 000 roků)

Poslední doba ledová skončila před cca 11 700 roky.  

Hladomor, v první polovině roku 536 vybuchla na Islandu sopka a její masivní erupce zahalila celou severní polokouli na dlouhé měsíce zplodinami a kouřem. Protože mrak nepropustil sluneční paprsky, celá Evropa i podstatná část Asie skutečně doslova potemněly a teploty v létě klesly k 1,5 až 2,5 stupně Celsia. Na mnoha místech i přes léto sněžilo. 

 • Nízké teploty zničily veškerou úrodu nejen v Evropě, ale i v Číně nebo Mezopotámii, což vedlo ke hladomoru.
 • Navíc v letech 540 a 547 následovaly další dvě erupce, které situaci znovu zhoršily. 
 • V roce 541 k tomu propukla epidemie takzvaného justiniánského moru, která zabila polovinu populace tehdejší byzantské říše. 

Rok 1349, kdy vypukla v Evropě velká epidemie moru, 

Rok 1918, kdy epidemie španělské chřipky zabila po celém světě 50 až 100 milionů lidí. Více

Revoluční rok 1989 tak má o jednu revoluci navíc. K Sametové revoluci, pádu Berlínské zdi a konci Studené války přibyla ještě revoluce informační jejímž důsledkem je internet, Facebook, Průmysl 4.0, robotika a společnost 5.0

Jak dopadne budoucnost naší současné civilizace?

 • autor science fiction Karol Sidon alias  Chaim Cigan (1942) pro deník Právo řekl: Myslím si, že pokud bude člověk ponechán sám sobě, vlastními silami se žádného rozumného přístupu k sobě, k přírodě a k životu vůbec není schopen dobrat. Věřím ale, že zlo, které pácháme sami na sobě i na planetě, nás koneckonců jednoho dne musí přesvědčit, že záchrana nepřijde od nás; záchrana musí přijít odjinud. (25,5,2019)
 • Jeff Bezos (1964), podniká proto, aby si splnil své kosmické sny, tvrdí pokud zůstaneme jen na Zemi, společnost se zhroutí, chce aby naše civilizace nestagnovala, to hrozí kvůli rostoucí populaci a rostoucí potřebě zdrojů. Sluneční soustava s neomezenými zdroji energie a surovin umožní důstojný život bilionům lidí   (Business Insider), více 24.5.2019
 • Podle rektora Prof. Ing. Petra Skleničky CSc (1964): Kolaps krajiny předchází kolapsu společnosti. Nad suchem zvítězíme jen změnou myšlení

 • Prof. Miroslav Bárta (1969) říká: Z historie víme, že člověk vždycky přežil, uspěl (např. před 12 000 lety vypnul Golfský proud, lidstvo bylo - ne poprvé a asi ne naposledy - na pokraji vymření a následně vznikají první doložené megalitické stavby na světě, Göbekli Tepe). Když současná společnost rezignuje, když se jí náboženstvím stanou římské amfiteátry, fotbalové stadiony, nebo konzum, je to začátek konce

 • Upřímně řečeno, devastujeme planetu a příští generace zaplatí vysokou cenu, i když nyní nevíme, jak špatné to bude. Civilizace v současné podobě se rozpadne. Klimatická změna povede k masové migraci. Chaos, kdy několik milionů lidí migrovalo v posledních letech do Evropy, nebude nic ve srovnání s tím, když se dají do pohybu lidé ze střední Afriky a jiných oblastí, ve kterých bude tak horko, že se tam nebude dát žít. Migrovat budou stamiliony, možná miliardy lidí. Kam asi půjdou? Umíte si představit ten chaos? říká David Goulson, patří mezi nejvlivnější britské ochránce přírody

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

6. května 2019 na setkání Arktické rady (založena v roce 1996, jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a zástupci domorodých obyvatel) uvedl Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že ovažuje tání ledovců na Arktidě za výjimečnou obchodní příležitost (Arktida je plná příležitostí a bohatství").

Rychlé změny k lepšímu v boji se suchem se podlepremiéra Babiše nedají očekávat, je nutná dlouhodobá systémová práce na změně situace.

Experti vodní "manko" vysvětlují tím, že se v zimě nedosytila vrstva půdy od hloubky 40 centimetrů do jednoho metru - v nížinách zkrátka nebyl sníh, nejhorší situace je na Jižní Moravě v oblasti Znojemska, Blanenska a Vyškovska (v půdě je totiž výrazně méně vody než loni touto dobou a půdní vláha je nejnižší za pět let).

Země se blíží k populačnímu tzv. bodu zlomu, možná však mít jiný směr, než si myslíme. Do 30 roků (tj. někdy kolem roku 2050) dosáhne počet obyvatel (podle míry porodnosti, míry migrace a úmrtnosti) maxima a potom začne klesat. Lidstvo se bude z vlastní vůle zmenšovat," tvrdí autoři nové knihy Prázdná planeta (Darrell Bricker a John Ibbitson).

Počasí, které blokuje změny vna Pyrenejské polostroje, Francii? Německu a Velké Británii, Philipp - hluboká níže a současně pravý opak tlaková výše Svenja (slunečné počasí s vysokými teplotami a suchem). windy.com

Přestože jsme měli bohatou sněhovou nadílku, zejména na horách, doplnili se vodní nádrže, ale pro doplnění vody do hlubších vrstev půdy to však nestačilo. V některých regionech České republiky je situace horší, než před 12 měsíci (Severozápadní Čechy, jižmí Morava, Opavsko, Haná)