Strach (tma, temnota, 13. komnata), nedostatek lásky k sobě, zablokovaný tok energie

Nevysvětlitelný, nebo přehnaný strach (neboli fobie) se stává v současně době zejména u mladé generace běžnou záležitostí. Tento panický strach (panické ataky) se projevuje suchem v ústech, dušností, nervozitou, napětím, bolestí na hrudi, bušením srdce, zvracením či neschopností mluvit (sevření, strnutí).

  • Strach je spojen s egem, nevědomostí, slepou vírou (podsunutou pravdou), nevírou a neláskou k sobě (signálem, že mám v nerovnováze duši a tělo, kterým neproudí energie lásky) a DÍKY TOMU MĚ MŮŽE OVLÁDAT VNĚJŠÍ SVĚT, PROTOŽE můj VNITŘNÍ SVĚT NENÍ V ROVNOVÁZE (není celistvý) a já se ho bojím. Strach způsobuje nenávist i proti člověku.
  • Strach blokuje tok energie, stáváme se závislí (bojujeme o energii ve vnějším světě, neumíme si ji vytvořit, ztrácíme víru v sebe, Boha atd.) podléháme depresím a jiným psychickým a následně fyzickým problémům.
  • Protipólem strachu je víra v sebe (klid a harmonie v sobě a tím harmonie a propojení s Bohem, tím miluji sám sebe, pilířem je bytostné sebepoznání a láska), vibrace lásky vše propojuje a rozpouští strach.
  • Strach (agrese a útok vyvěrají ze strachu, potřebuji bojovat o vnější energie, mám zablokovaný vlastní zdroj energie) x odvaha (hájím své postoje, které vychází z mých hodnot a životních zkušeností bez ohledu na vnější svět, nepotřebuji své názory a postoje prosazovat silou, respektuji postoje a názory ostatních, jsem napojen na svůj zdroj energie).
  • Strach je blok v nás (máme zavřené srdce), který se po sevření nevrátil do původního stavu (zastavilo se poznávání sama sebe uvnitř nás) a neproudí tak informační tok (láska) naším vědomím (ovládá nás vnější svět) a ztrácíme energii (vytváří se závislost na vnějším světě, která vede k samodestrukci).
  • Pokud nejsme propojení se svým vědomím (Stvořitelem), ovládá nás ego (emoce), důsledkem je strach a závislost.
  • Strach se součástí evolučního procesu, je důsledkem vnitřního boje, bloků a nesouladu uvnitř nás (ego x vnitřní hlas). Je narušena naše integrita, která se díky prožitku opět zcelí.
  • Strach je produktem rozumu a ukazuje nám, že máme nedostatek víry (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha, chybí víra a propojení se Stvořitelem).
  • Kdo mluví o strachu sám tuto energii, možná i nevědomě, podporuje, nebo je touto energií ovládán.
  • Emoce (strach, úzkost atd.) a hormony jsou vzájemně provázané, emoce ovlivňují chemické, hormonální procesy a v jejich důsledku i imunitní procesy (a u jednotlivých lidí jsou reakce různé podle jejich typologie, somatizace atd.). Emoce, prožitá  traumata atd. blokují tok energie v nás. Emocionalita se propisuje do vegetativního a hormonálního systému člověka jeho reakcemi na vnější podněty a to ovlivňuje imunitní systém (negativní emoce ho ovlivňují negativně a naopak). Izolace také působí na působí na psychiku, emoce a imunitní systém.
  • Při potlačování strachu se objeví deprese, nebo jiné sekundární projevy, protože strach sám od sebe odvádí pozornost (od svého vlastního jádra), nutí vás nevnímat zdroj strachu (potom můžete zjistit, že zdroj toho strachu je banální a sám o sobě nestojí za pozornost a říká se mu ego). Strach je vlastně nepřijetí toho co je.
  • Životní strategií je naučit se, jak zvládat stres a úzkost.

Strach (tma, nevědomost, nevíra v sebe, nemám se rád a mám nedostatkem víry a lásky, která je světlem, jehož příchodem mizí tma bez boje) z čehokoliv: tím, že tomu nevěnuji pozornost (např. negativní události), tím se od toho odpoutávám a nejsem ovladatelný (je to boj o energii a tedy o pozornost). Je to o egu, které se bojí svého zániku (protože je pouze v této realitě - dualitě), protože multidimezionální bytost v nás je nesmrtelná. Strach (a jeho rezonance přitahuje na základě zákona přitažlivosti tyto situace, tito lidé nemají zpracované vlastní ego) patří k egu a není součástí duše (duše si nás drží na cestě plánu duše a nemůžeme z ní vybočit mimo plán) a proto jsme ovladatelní (je nedostatek víry, neproudí energie lásky, protože neznáme sami sebe a bojíme se tohoto poznání). Pokud si zpracujeme své ego (ego používá mysl na destruktivní nebo konstruktivní tvorbu), přestaneme se bát, nebudeme strachu dávat energii, podporovat ho a co nemá energii zaniká. Tam kde není strach a tma, tam je víra, láska a světlo. Náš vnitřní strach můžeme eliminovat cestou k Bohu, který je uvnitř nás (cestou ztišení a kontemplace).

  • Fobie je úzkostí provázený chorobný strach z určitého jevu, události, osoby, zvířete nebo situace. Fobie člověku velmi znepříjemňuje život.
  • Selekce - kdo bude mít strach, nebo bude bojovat, bude ztrácet energii a co nemá energii zaniká. Energii získáváme tvůrčí činností, která nás naplňuje a přináší radost - stáváme se vědomým člověkem.
  • Tím, že se něčeho bojíme (covid, očkování, čipování, krize, smrt atd.) tím vlastně tuto věc podporujeme, je to proto, že tomu dáváme prožívaným strachem pozornost a energii. 
  • Tím, že člověk nevěří sobě (nemá se rád, nemá svobodu a víru v sebe), tak k sobě přitahuje v různých podobách strach a chaos podle zákona přitažlivosti.

Jsme v dualitě a opakem víry (světlo) je strach (tma), který zhušťuje vibrace, omezuje, dusí, blokuje.  Vše propojuje bezpodmínečná láska. Strach (z vnějšího světa, nebo být pouze sám ze sebou) je kontrakce, která vede k omezením a nesvobodě. Láska naopak rozpíná. Celý život je cestou od strachu k lásce, od nesvobody ke svobodě, od nevědomosti k moudrosti (poznání), od poznání sebe až ke propojení s Bohem. To je cesta každé lidské bytosti od tmy ke světlu. 

  • Jan Ámos Komenský: Nebojujme s temnotou (strach), protože tam, kde je přineseno světlo (láska), tma sama mizí bez boje.
  • Friedrich Nietzsche upozorňoval: "Strach lže, a ty mu věříš." (pokud jsi uvěřil strachu, tak máš strach).
  • Jarmila Klímová: protipólem strachu je víra v sebe (důvěra).
  • Eckart Tolle, strach má mnoho příčin. Bojíme se ztráty, neúspěchu, zranění. Ale veškerý strach je v podstatě strachem našeho ega ze smrti a neexistence.  
  • Anthony de Mella: "Jen lidé, kteří se zbaví strachu ze smrti, konají dobro."  
  • Petra Nel Smolová, pokud máme strach, tak nám to ukazuje, že nejsme v přítomnosti (tady a teď). Důležité je pojmenovat čeho se bojím a s čím je tento strach spojen v minulosti. Nyní ta zkušenost může být jiná, díky zkušenosti předešlé, ze které se poučím.
  • Strach je důsledkem nedostatku lásky (Josef Janda). 

Saturn je v astrologii spojen se symbolikou strachu (Saturn ve vodnáři 2020 -2023) a Vodnář je dav, to znamená, že lidé budou panikařit v každé obtížné fázi tranzitu (Taťjana Micic).

  • Strach snižuje imunitu a nám chybí vitamin D ze Slunce (Bohumil Jukl, 2.8.2020).
  • Strach ve většině případů znamená závislost na moci (ovládání, protože nevládnu sám sobě, neznám se), kdo se bojí, snáze se ovládá (protiklady se přitahují ovládaný i ovládající, otrok-otrokář), nebo chce ovládat jiné.
  • Závislost (strach, lež, peníze, drogy, moderní technologie atd.) je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska a rozvoj je nejlepší ochrana před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování) Sergej Lazarev. 
  • Strach je projevem vnitřního nepřítele (tedy vnitřní zrcadlo), vnější nepřítel ve většině případu vůbec neexistuje - člověk tedy bojuje sám se sebou.
  • Tady je teď opravdu mezi lidmi obrovská nenávist, která se rodí ze strachu. Objevuje se tady dokonce nenávist, které staří Řekové říkali diapeites, což byla nenávist proti člověku, která je tak hluboká, že existence daného člověka je pro toho, kdo nenávidí něčím, co by nejradši odstranil. Diapeites je nejhlubší nenávist vůbec, a vzniká tehdy, když nenáviděný odkryje v nenávidícím něco, o čem tento člověk nechce vědět. To znamená, že většina lidi, protože se neznají, a nežijí z vlastního posledního pramene, má o sobě jenom představy, které jsou vždycky lepší, než jaká je pravá skutečnost, a ve svých třináctých komnatách mají běsíky, kteří tam jsou velice pečlivě zamčeni. A když jim někdo pootevře dveře, a donutí je podívat se dovnitř na to, co je pravda o nich samých, tak z toho vznikne tato nenávist, která je existenciální. A to proto, že když někdo někomu pootevře dveře jeho třinácté komnaty, a nechá jejího nositele nahlédnout dovnitř, tak to daný člověk nechce, bojí se toho, a vyhýbá se tomu. A z toho pak vzniká diapeites, která je jednou z nejodpornějších nenávistí, protože si dotyčný hledá důvod své nenávistí, jelikož sám sobě není schopen přiznat, že to je proto, že onen druhý o něm ví něco, co on sám skrývá . (Anna Hogenová 12.12.2021)

  • Strach je stavem nescelené duše (není dostatečně propojená duše s tělem, je tam nerovnováha), láska v srdci (případně vyšší vibrace poznání) - tedy k sobě samému podporuje odstranění emoce strachu.
  • Díky strachu a boji ztrácíme energii a to jsou současně bloky ve vývoji jedince a strach a stres působí negativně na imunitní systém a naše zdraví.
  • Nezvládnutý strach přechází v agresivitu (křik, hněv, odsuzování, boj atd., je důsledek strachu).
  • GABA kyselina gama-aminomáselná (neurotransmiter) pomáhá ovládat strach a úzkost.
  • Oxytocin, hormon lásky.

Jaromír Schmidt (27.2.2021) Jak poznám intuici od strachu. Intuice je součástí horního zákona a přichází nejčastěji od stvořitele. Strach je součástí spodního zákona. My máme strach spojený s něčím špatným, věříme, že strach sám o sobě je špatný. Je to chyby a je to dáno výchovou. Společnost se naučila , že strach je používán jako nástroj ovládání, což se v podstatě nikdy nemělo stát. Strach je jedním z nástrojů evoluce a funguje v rámci evolučního procesu a pochopení reality kolem nás. A když se přestáváme orientovat ve společnosti kolem nás, přestáváme ji rozumět a když se dějí věci se kterými nesouhlasíme, tak strach sílí. Je to opačná reakce, než bychom měli očekávat. Strach nás vybízí a žene k něčemu, abychom tomu porozuměli a začali se o to zajímat, abychom problém ze svého života odstranili. Strach, který prožívá velká spousta lidí, je logický a má své opodstatnění. Není náhoda, že se strach v této době tak zesiluje. A protože se využívá nátlaková metoda, jako donucovací prostředek, tak je to zneužití této emoce a energie. strach má v našem životě přirozenou funkci. Pokud se podíváme na evoluci, tak člověk si stanovuje cíle ve svém životě, tak si je stanovuje na základě spokojenosti. Pokud by společnost používala určité principy, dosáhla určité úrovně, kdy nastane všeobecná spokojenost, tak ta společnost se přestane vyvíjet (pokud jsme šťastní, přestáváme se vyvíjet), nemáme potřebu na tom stavu cokoliv změnit a společně s tím se zastaví evoluce. Evoluce se začne hýbat, když máme z něčeho strach. Když se bojíme, vytváříme protitlak, pohybujeme se ve směru proti tomu, abychom odstranili příčinu toho strachu (začneme se hýbat). Proto jsou systémy na Zemi (včetně duchovních) vybaveny touto emocí (strachem), která rozbíjí vzorec spokojenosti, aby bytost byla nestále v pohybu. Týká se nižších úrovních života, tam je funkční, kde slouží jako pud sebezáchovy (zvíře). My lidé (bytost na určité duchovní úrovni) už bychom strach nemuseli mít, ale uvízli bychom na mrtvém bodě. To nejhorší co se děje na této planetě způsobuje strach (to je takový paradox). I největší šílenci, kteří škodí ostatním, tak činí na základě strachu. V rámci svého strachu se snaží donutit lidi kolem sebe, aby měli větší strach než oni a očekávají, že tím dosáhnou spokojenosti. A zneužití strachu, jak nás vychovala společnost (otiskla a vnutila ty patologické vzorce- strach se špatný, je používán k vydírání a dosažení cíle atd.), vytvořilo chybný pohled na emoci strachu a dokud to nezměníme, tak strachu nebudeme rozumět a budeme se motat v bludném kruhu. 

Jaromír Schmidt (6.8.2021) Pokud žijete pod obrovským tlakem, tak se snižuje inteligence. Systém stále vytváří pro lidi strachy a stres: korona, migranti, vakcinace, klimatické změny, pohlaví atd.), aby udrželi společnost tam, kde ji chtějí mít.

Hana Sahhu - Arah (23.1.2021) Já nesu své vědomí, vibraci a co není v souladu s mou vibrací (zdrojem mých vibrací je voda, to život a také paměť prahistorického vědomí), bytím a každou buňkou, tak mě nemůže narušit ani pokřivit (protože já s tím nesouzním a nepřitahujeme ně to). Ačkoliv do mě vejde cokoliv, tak se to přetransformuje mojí vibrací (polem vědomí). Důležité je nemít strach, takto se můžeme postavit k očkování a čemukoliv ve svém životě. Strach nás odklání od naší vibrace a bytí (bytostné poznání a usebírání).

Jiří Lexa (20.10.2020) Tím, že máme strach, který je důsledkem odpojení od své duše (zavřením srdce), zůstáváme v těle s rozumem, ztrácíme energii a informační tok lásky (máme vnitřní boj, jsme zablokovaní uvnitř sebe, důsledkem může být blok, závislost, nemoc atd.) a tím se odpojujeme se od vědomí. Vědomý člověk nemá strachy, protože si sám vyváří realitu a není pohlcován vnější realitou (kde dochází k manipulaci, pokud nás ovládá strach).

22.9.2021 Ondřej Brož - Příčiny strachu a jeho důsledky

Strach je emoce, vznikající jako reakce na hrozící nebezpečí. Doprovázejí ho neurovegetativní projevy, zpravidla zblednutí, chvění, zrychlené dýchání, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku. Jde o normální reakci na skutečné nebezpečí, nebo ohrožení, která má jedince připravit na útěk, únik nebo obranu. 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.