Pád světového měnového systému 2020 - 2024

Stephen Roach: měnící se globální prostředí (včetně změn klimatu) dohromady s americkými rozpočtovými deficity povedou k pádu dolaru (hlavní rezervní měna) a tím i k pádu světového finančního systému, protože globální ekonomika je postižena mnoha významnými makroekonomickými nerovnováhami a trvá to již dlouho, je jen otázkou kdy to nastane! 

Tento proces (pád globálního měnového systému) je jen malou součástí většího celku, který se v různých podobách na globální úrovni nazývá Kontrolovaná společnost, projekt TOTAL CONTROL, NWO, Velký Reset - Great Reset, nebo Technokracie.

Vývoj Vesmíru je podřízen přírodním zákonům a jedním z nich je "koloběh" (zrození, růst a zánik, opakující se cykly), který zajišťuje vývoj i na planetě Zemi včetně člověka, který to nemůže změnit. Princip koloběhu (cyklicky se opakuje proces zrodu, růstu a zániku) je neměnný, stále se opakuje a v rámci jednotlivých cyklů je jeho vývoj nepředvídatelný, současně je zajištěna dynamická rovnováha (symbolem je ležatá osmička).

Vize 2022-2024: čeká nás celkový krach současného měnového a hospodářského systému (vše co jsme považovali za hodnotu, tak to ztratí hodnotu, vše co je nefunkční a nemocné se bude rozpadat), vznikne chaos, nepokoje, extrémy, náhlé zvraty, války atd. Pořádek zajistí Technokracie s využitím digitálních technologií a umělé inteligence. Následně budou zavedené digitální měny, digitální nepodmíněný příjem atd., budeme žít v poslední fázi kapitalismu 21. století - digitálním imperialismu. Následně dojde ke změně paradigmatu ve společnosti a tím se vytvoří podmínky pro vznik nového systému, který bude založený na základech populace, která projde transformačním bodem zlomu.

 • Teze: Světový měnový systém funguje průměrně cca 40 -50 roků (1971 - rozpad Bretton Woods, 1976 vznik současné Kingstonského měnového systému), životnost současného je u konce, řízený pád je neodvratný a je potřeba vytvořit nový měnový systém např. na bázi CBDC (2023-4). Pravděpodobně dojde k tomu, že zlato, kryptoměny, diamanty atd. již nebude možné považovat za uchovatele hodnoty pro běžnou populaci. Pádu současného měnového systému bude předcházet pád akciových, komoditních a dalších trhů, případně další geopolitické, klimatické, potravinové, energetické a společenské faktory (narůstající strach, pády vlád, kolapsy států, růst nezaměstnanosti atd.). Kumulace těchto faktorů vytvoří chaos a současně vytvoří prostor pro zavedení "přechodného" měnového systému - digitální měnová reforma (na několik roků) na uklidnění situace. Bude to ale za cenu ztráty občanských práv a svobod, populace bude ještě více ovládána prostřednictvím peněz. Nový měnový systém může vzniknout až po pádu digitálního imperialismu.
 • Světový finanční systém se mění a změní na trvalo (skončilo období zneužívání důvěry vytvářením dalších dluhů, proto je i napětí na finančních trzích), je to jen otázkou času (jsou to měsíce, nebo roky, max. do roku 2026). Vzniknou min. 2 - 3 oddělené platební systémy s vlastní měnou, budou mezi sebou konkurovat a po uklidnění chaosu mohou globálně spolupracovat. Jedna globalizovaná měna a jeden globalizovaný měnový systém nebude existovat (20.10.2022 Dr. Ing. Jan Campbell, Prof. h. c.).

Pád současného světového měnového systému je provázaný s vývojovým cyklem i globálním transformačním bodem zlomu. Jednou za cca 26 000 (kosmický, precesní rok, EON) při přechodu z věku Ryb do věku Vodnáře dostává lidstvo šanci, pokud se naakumuluje dostatek energie na kvantovou transformaci, dochází k vývojovému vzestupu (kvantový skok), kdy z Homo Sapiens může dojít k vývojové kvantové transformaci v HOMO Aquarius, dokončení duchovního vývoje člověka, nebo naopak v Homo technologicus, slepý vývojový druh. Pokud se to nepodaří, tak další příležitost bude až za 26 000 roků (Tomáš Pfeiffer). Jsme ve fázi (uprostřed cyklu), kdy starý strom na konci svého životního cyklu vyprodukuje velké množství semen, aby zajistil pokračování svého druhu (zde je jedno z vysvětlení přemnožené populace a jeho významu). Jsme na rozcestí transformace:

 • Transformace - pták FENIX, který vzejde z popela - revoluce (závislosti, ego, sobectví, pýcha, prioritou jsou lidské zákony, člověk je pánem planety), v astrologii je symbolem ptáka Fénixe konjunkce Jupiteru a Pluta, Saturn je také symbolem strachu (Taťjana Micič), astrologie nám pouze zrcadlí cyklické děje, není hybatelem a tvůrcem, tím je Vesmír včetně člověka a jeho ducha.
 • Transformace prostřednictvím vejce - evoluce (vlastní poznání - JÁ VÍM, láska, přírodní zákony a soulad se Stvořitelem), emotivní proces prostřednictvím poznání, pochopení, sjednocení a lásky. Tím zvyšuje vibrace a rozpouštíme své strachy, vzorce myšlení a bloky (rozpouštíme tmu vpouštěním světla) a stáváme se vědomým člověkem.
Vysvětlení růstu populace za posledních 200 roků a následně redukce: Během posledních 200 roků probíhala populační a průmyslová exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil více jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích) a exponenciálně růst i průmysl. Čeká nás transformace transformační bod zlomu (ZERO POINT), který se kryje s přechodem věku Ryb do Vodnáře. Proto v tomto období "téměř vše" exponenciálně roste včetně populace. Transformace znamená přechod z duality (dobro a zlo, rozum a víra atd., Homo sapiens) v jednotu (vznik HOMO Aquarius - JÁ VÍM). Následně se populace opět sníží během cca 200 roků na původní stav (naplní se tzv. Herakleitův princip). Pokud se transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za dalších cca 26 000 roků.


Opakuje se obdoba Calhounova experimentu, fáze zkázy?

 • Je zde však určitá podobnost se zánikem a potopením Atlantidy (počátek věku Lva) a nesprávným použitím technologií a experimentů, které byli důsledkem odklonu od vědomí (z pohledu věčnosti) a skončilo to potopou světa a redukcí populace.
 • Nyní jsme již v podobném bodě (počátek věku Vodnáře, opozice věku Lva), také jsme se odklonili od vědomí (a také nevnímáme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, ale pouze tady a teď, uvízli jsme ve hmotě) a experimentujeme s technologiemi (proces se zrychluje) a hrozí, že se může opakovat podobná situace, která vyústila v potopu světa (nyní digitální potopu světa s Digitálními koncentračními tábory). Planeta Země má bezpečnostní pojistky a v případě, že se civilizace odchýlí od vývojového schématu (jde proti vývoji přírody a planety), tak dojde prostřednictvím např. živlů a dalších sil k vyrovnání nerovnováh.

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model (jako myši v Calhounově experimentu) -"zánik a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými i genetickými experimenty, které byly důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to očistnou potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí .Je zde však určitá podobnost v minulosti a možnost v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent, pokud jednotlivci a lidstvo neudělá zásadní změnu myšlení a přístupu k planetě Zemi.

Jaké jsou příčiny pádu USD a světového finančního systému?

Vize 2022-2024: Před branami je konflikt dvou impérií USA, Číny (který nutně nemusí znamenat boj armád) a následný výprodej USD. To je spouštěčem pádu současného světového systému (ostatní podmínky jsou již splněny - rostoucí dluhy, inflace, tištění peněz, polarizace ve společnosti, chaos atd.). Konflikt na Ukrajiněkryptoměny, inflace, klimatické změny, nedůvěra a navazující procesy mohou být roznětkou v tomto procesu. Následně budou bankrotovat jednotlivé státy, nastane chaos a pořádek zajistí DVS, které zavedou nepodmíněný příjem a kontrolovaný systém (Projekt TOTAL CONTROLVelký Reset, The Great Reset), jako řešení situace.

Jde o cíleně řízený proces pánů za oponou, který má zajistit globální zchudnutí, nebo o důsledek našeho myšlení, zrychlujícího konzumu a zviditelněných závislostí? Pravda je obojí, protože procesy na obou stranách jsou vzájemně provázaně.

 • Protože jde o řízený proces globálního chudnutí, tak se počítá s tím, že lidé budou hledat způsoby, jak uchovat svůj majetek (nemovitosti, zlato, bitcoiny, USD atd.), tyto aktiva budou zmrazena a současně bude dána do oběhu digitální měny centrálních bank (CBDS). Pouze velmi malá část populace bude ovládat světový majetek, většinová populace bude chudá - naplní se plán Velkého resetu. Potom teprve může nastat "Fenomén (efekt) vyššího muže".
 • Inflace, která přeroste v západní civilizaci v hyperinflaci. To společně s rozkolísáním cen a rychlým skokovými změnami ve společnosti (pády vlád atd.) a ekonomice může vést k celkovému chaosu, který se projeví v nedůvěře v současný měnový systém.
 • Pokud spotřebitelé nebudou cítit důvěru v ekonomiku a politický systém (polarizace ve společnosti - rozevírají se nůžky mezi bohatými a chudými), přestanou nakupovat a to povede následně i k nedůvěře k penězům (i mezi státy, protože tištěné peníze ztratí důvěru obyvatel - překročí se bod zlomu).
 • Pokud lidé budou ztrácet důvěru v peníze a peníze jsou postavené na důvěře, bude to znamenat sražení jejich hodnoty a důsledkem bude pád světového finančního systému.
 • Zákon NOPEC (přijatý v USA), rozkol mezi Saudskou Arábií (která proto přechází na platby s Čínou v Juanech) a USA, jejímž důsledkem je i snížení těžby ropy přijaté v říjnu 2022.
 • Spouštěčem pádu současného měnového systému mohou být i kryptoměny (pokud je banky přijmou do platebních systémů), změna inflačního paradigma (současné inflační paradigma: úroky klesají, spotřební zboží a statky spíše stagnují, nebo klesají) a tím se rozběhne inflační kolotoč.
 • Urychlovače pádu světového měnového systému jsou nástup kryptoměn, covid, konflikt na Ukrajině (izolace Ruska), odchod od vypořádání ropy v dolarech, nové přerozdělení světa atd. 
 • Proces, který probíhá min. od roku 2020 je koncem globalizace (model otrok a otrokář) a světového hegemona (s jeho pádem je svázaný i pád USD), který diktuje pravidla ve světě prostřednictvím dolaru, technologií, sankcí a vojenských operací. 
 • Pokud pravidla, která nastavila na finančních trzích západní civilizace (tržní principy), začne sama tyto pravidla účelově měnit a nedodržovat, aby mohl dále fungovat finanční systém, je to předzvěst jeho konce (záporné úrokové sazby, Maastrichtská kritéria - dluh vůči HDP max. 60%, dluhy států a firem nekupuje trh, ale centrální banky FED, ECB atd., tištění peněz, brzdí se růst úrokových sazeb při pádivé inflaci, protože by došlo k recesi, státy by nebyly schopny splácet dluhy při rostoucích sazbách atd.).
 • Pokud začnou dluhy vyspělých států růst exponenciálně, blíží se kolaps světového měnového systému.
 • Aplikace SWIFTu zmrazení devizových rezerv Ruska a majetku jejich občanů v zahraničí, čímž podkopaly globální důvěru v dolar a mezinárodní finanční systém. Takové kroky podněcují  země. " hledat alternativní měnová řešení a v budoucnu to bude mít hluboký dopad na hegemonii americké měny.
 • Smrt královny Alžběty II (8.9.2022) je dalším signálem blížícího se kolapsu a král Karel III s pošramocenou pověstí bude jen přihlížet.

Mixem těchto faktorů nastává "smrtící kombinace" a k pádu může dojí "během roku, či dvou, nebo možná více", jde o nevyhnutelnou věc, která má "negativní implikace pro americká a globální finanční aktiva". Aby mohl současný finanční systém fungovat musí globálně růst min. o 2 - 3 % ročně, jinak hrozí kolaps (Ponzi schéma). Součástí tohoto procesu je i vznik DVS. Signálem dynamiky tohoto sebedestruktivního procesu může být extrémní růst a nebo naopak pokles cen zlata (zlato je platidlem poslední záchrany, především v prostředí, jako je to současné), stříbra, Bitcoinu, kryptoměn a nemovitostí. Další fází je digitální bankovní identita,  satelitní internet (plošná implementace nejpozději do roku 2022), virtuální realita a implementace digitálních měn centrálními bankami.

 • Neodpovědnost, blahobyt, sobectví, závislost, lži, iluze, nadřazenost lidských zákonů nad zákony stvoření a strach ze změny.
 • Celosvětové a americké chronické rozpočtové deficity a nesplatitelné dluhy (na začátku roku 2021 dosahují úrovně 300 bilionů USD).
 • Je nízká míra úspor (a díky zavedení záporných sazeb se ještě více snižuje) a rostou pouze dluhy, místo spoření (to se dělo ještě na konci minulého století), přicházející inflace a hyperinflace vymaže i tyto úspory.
 • Nejvíc jsou zadlužené nejvyspělejší ekonomiky, je to z logiky světového finančního systému, který logicky způsobuje růst dluhů a život na dluh, jako motor růstu ekonomiky.
 • Úrokové sazby hypoték a státních dluhopisů jsou na nule, nebo klesají pod nulu. S rostoucí inflací po roce 2021 se trend obrací, nastal bod zlomu v tomto procesu (nulové sazby a inflace), který vede ke zchudnutí většinové populace.
 • Inflace a hyperinflace. Změní se současná inflační paradigma: úroky klesají, spotřební zboží a statky spíše stagnují, nebo klesají (Juraj Karpiš).
 • Úrok používaný při multiplikaci peněz bankami (Pavol Lupták).
 • USA nastoupili cestu deglobalizace (uzavírání se do sebe, přechodem na lokalizaci), obchodních válek a trhají se od zbytku světa, ale možná po volbách dojde k obratu (tonoucí se stébla chytá).
 • Zrychluje se koncentrace majetku, mizí střední vrstva, tím se zvyšuje polarizace ve společnosti.
 • Nástup kontrolované společnosti např. v podobě TechnokracieRozpad západní demokracie a spotřební způsob života dává prostor pro vznik DVS díky ekonomice digitálních platforem a nové digitální měny.
 • Klimatické změny a extrémy v Přírodě, většina populace se koncentruje do měst a žije ve virtuální realitě (digitální prostředí).
 • V Západním civilizačním okruhu chybí levná pracovní síla: Stárnutí a pokles porodnosti populace (demografická křivka, zastavení růstu populace), nákladný sociální a zdravotní systém a také řízená, nebo neřízená redukce populace.
 • Ideologie (střet civilizačních modelů) a mezená globální poptávka, "nespotřeba" (zastaví se koloběh ekonomiky, protože spotřeba je její krví, lidé omezí nákup spotřebního zboží) znamená konec ekonomického růstu a globalizace, které umožňovali poklidný život na dluh západní civilizace (díky růstu úroků a inflaci to již přestává být možné).
 • Vytváření bublin a nerovnováh: Záporné úrokové sazby, přebytek levných peněz ("neomezený tisk peněz"), bubliny na akciovém a realitní trhu, dolaroví jednorožcifirmy bez zisku s miliardovými valuacemi v USD a zombie firmy atd.
 • Drancování životního prostředí, přírody a život na její dluh, brzy dojdou klíčové zdroje (pitná voda, úrodná plodící půda, lesy, energie, suroviny atd.) a tím se zastaví růst ekonomiky (ekonomika je postavená na růstu, "udržitelném" pseudorůstu) a přijde její očistný kolaps.
 • Model kapitalismu 21. stoletíjediným kritériem je honba za ziskem, která ničí přirozenou diverzitu civilizace a tím dochází k samo-destruktivnímu procesu. Planeta je vnímaná jako zdroj surovin, nikoliv jako živá bytost a místo pro život. Člověk je ji nadřazen a vytváří lidské zákony, které jsou v rozporu se zákony stvoření.
 • Za 200 roků se dostalo zlato z oběhu finančního světového systému (1776 -1976), od roku 1976 (Kingstonský měnový systém, zlato nebylo vůbec zakomponované) máme tzv. FIAT měny (peníze tvořené dluhem, nejsou kryté zlatem) - Pavol Lupták.
 • Cílený proces rozkladu a paralýza národních států vede k úpadku vzdělání mladé generace, zemědělství (jíme nekvalitní potraviny), průmyslu (90 % průmyslu je v majetku nadnárodních korporací), atd., je vyvíjen neustálý útok na základy rodiny, importuje se nám cizí kultura (migrační krize řízená z nejvyšších míst), podporuje se výměna a mísení ras. 
 • Od roku 1999 (technické zavedení EURa) do roku 2020 ztratilo EURO 85% hodnoty vůči zlatu, přestože zlato je uměle podhodnocené.
 • Nástup digitálních měn a nových technologií (např. Blockchain), které jsou jen slepou uličkou, která může dočasně fungovat.
Čeká nás digitální měnová reforma. Výsledkem budou bezhotovostní digitální měny postavené pravděpodobně na technologii blockchainu (jediným tlačítkem tak dojde k digitální měnové reformě). Jde o řízený proces, který se zrychlil spouštěčem jménem pandemie koronaviru a konflikt na Ukrajině na které se svede vše. 
 • ECB minimálně od září 2020 spustila přípravu digitálního eura, které se může aplikovat v období 2022 -2024.

Zachrání nás nějaké kouzlo, když jsou dluhy nesplatitelné? MMT, již byla fakticky uvedena do praxe tím, jak mohutně se nyní v některých zemích monetárně a fiskálně stimuluje. 

Kdy můžeme čekat pád současného měnového systému (který je spojen i se společenskou změnou)?

Tento bod zlomu se může realizovat, pokud bankovní domy a obchodníci začnou běžně přijímat kryptoměny (včetně Bitcoinů a to již nastalo), spouštěčem pádu globálního měnového systému budou pravděpodobně kryptoměny a zlato (lidé mají strach o svůj majetek a hledají způsoby, jak si ho zajistit před ztrátou hodnoty), proces je cíleně řízen "pány za oponou". Dalšími spouštěči a signály přicházejícího pádu světového měnového systému, je kombinace odchodu některých zemí od mezinárodních plateb v EUR, USD (konflikt na Ukrajině to urychlil) a nastupující inflace, která se může přelít do hyperinflace.

 • Probíhá otevřený souboj (manipulace s měnami, tisk peněz, záporné sazby, nesplatitelné dluhy atd.) mezi centrálními bankami a soukromými technologickými společnosti na poli digitálních změn, to je signálem zásadní změny světového měnového systému a celé civilizace (přechod na DVS) spojené s novým přerozdělením světa (digitální vesmír a reálný svět). Klíčovými se v přicházejícím chaosu stávají data o jednotlivcích a firmách, která jsou majetkem nadnárodních korporací a jsou akumulovaná ve zlatém rybníku.
 • Růst inflace v hyperinflaci a růst úrokových sazeb způsobí, že některé národní státy nebudou schopny splácet své dluhy a nebudou schopny zajišťovat základní funkce státu.
 • Pád měnového systému je spojen i se změnou a koncentrací moci ve společnosti - digitální imperialismus.
 • Možný termín znehodnocení měn a ztráty důvěry v ně může nastat v období březen - duben 2022.


Kupní síla USD vlevo (od zavření zlatého okna Nixonem 1971) a objem peněz v oběhu vpravo

Graf vizuálně ukazuje téměř dokonalý inverzní vztah mezi množstvím peněz v oběhu a jeho kupní silou. Odráží jednoduchý vztah, že ceny rostou přibližně úměrně k peněžní zásobě. Jinak řečeno, odráží základní zásadu monetarismu, že z dlouhodobého hlediska je cenová inflace přímým důsledkem růstu na měnovou inflaci. 

V roce 1907 rozpoutal JP Morgan finanční paniku v USA (banky vydávali více peněz, než měli kryté zlatem) - nastal řetězový kolaps bank když si lidé masově začali vybírat svoje peníze o které nakonec přišli, JP Morgan potom za babku skoupil velkou část finančního sektoru v USA. A to vše vyústilo v roce 1913 založením FEDu (je sdružení soukromých bank, které vydává peníze).

4 měnové systémy od roku 1913 (vznik FEDu)

Světový měnový systém funguje průměrně cca 40 -50 roků (1971 - rozpad Bretton Woods systému, 1976 vznik Kingstonského měnového systému), životnost současného je u konce, je neodvratný a je potřeba vytvořit nový měnový systém.

 1. Období zlatého standardu (dohoda 50 států světa, bankovky kryté zlatem v poměru 3:1), zlatý standard 1871 - 1914 (klidné období)
 2. Meziválečné období.
 3. Brettonwoodský měnový systém (1944).
 4. Kingstonský měnový systém (1976, fiat currency system), peníze k kingstonském měnovém systému se tvoří dluhem (začíná exponenciální růst), který nemůžeme nikdy splatit (peníze jsou kryté nevědomostí a důvěrou lidí) - tento systém zlikvidoval střední vrstvu a umožnil rostoucí koncentraci majetku, (zvýhodňuje hlavní světovou rezervní měnu USD - strategické suroviny se musí platit v USD) nyní již kolabuje tento světový finanční systém.
 5. Kvantový finanční systém s digitálními měnami (CBNC) 2023-4.

Kupní síla amerického dolaru 1913 až 2013

za 100 roku se snížila kupní síla USD na pouhá 4 %

V letech 1900 až 2015, dolar ztratil více než 98% své kupní síly, zatímco zlato zvýšilo svou hodnotu více než 50x  

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4433694/perly-tydne-casovani-bubliny-pad-dolaru-a-u-nas-pohoda.html

Proč musí nutně nastat zřícení globální ekonomiky

Přijde recese v roce 2020?

Hospodářská a ekonomická krize

Máme zachraňovat ekonomiku?

Co nám ukázala pandemie koronaviru?

Jak bude vypadat svět po pandemii koronaviru?

Pád světového měnového systému, zprávy z tisku:

21.11.2022 České republice, Maďarsku a Rumunsku hrozí v příštím roce měnová krize, a to kvůli rostoucím rozpočtovým a vnějším problémům. Podle agentury Bloomberg to předpovídají analytici japonské finanční skupiny Nomura Holdings. Varování se zakládá na analýze osmi indikátorů, včetně poměru devizových rezerv k dovozu, krátkodobých úrokových sazeb a rozpočtových a obchodních ukazatelů.

Zranitelnost měn rozvíjejících se trhů se nyní podle zprávy nachází na nejvyšší úrovni za více než 20 let. Analytici uvedli, že měnové krize už zažil Egypt, Srí Lanka, Turecko a Pákistán. Upozornili přitom, že tyto země se stále potýkají s problémy.

 • Maďarský forint v letošním roce patří k měnám, které si v rámci rozvíjejících se trhů vedou nejhůře, k jeho prudkému poklesu přispěly spory kolem financí z fondů Evropské unie. Výrazně letos oslabila také česká koruna a rumunský lei. 
 •  Forint ztrácí od začátku roku vůči americkému dolaru skoro 19 procent. Maďarská centrální banka se snaží oslabování měny tlumit prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb, čímž bojuje také proti vysoké inflaci. 
 • K americkému dolaru je česká měna slabší o zhruba 8 procent. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/5233262/nomura-ceska-republika-madarsko-a-rumunsko-celi-riziku-menove-krize.html

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-nomura-varuje-cesku-madarsku-a-rumunsku-hrozi-menova-krize-219773#

2.11.2022 Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service snížila výhled ratingu bank šesti unijních zemí včetně České republiky ze stabilního na negativní. Poukázala přitom na dopady energetické krize a vysoké inflace, které oslabují evropské ekonomiky. Informovala o tom agentura Reuters.

 • Snížení výhledu se vedle České republiky týká i bankovních sektorů Německa, Itálie, Maďarska, Polska a Slovenska. Skupina zahrnuje ty země, které jsou podle Moody's nejvíce ohroženy růstem cen energií a případným zavedením přídělového systému. Výhled britských a rakouských bank zůstal stabilní.

 • "Očekáváme, že provozní podmínky se budou dál zhoršovat," řekla Louise Welinová z Moody's. Ratingová agentura očekává zhoršení kvality bankovních úvěrů, zhoršení schopnosti vytvářet zisk a také horší přístup k financování.

 • "Rostoucí ceny ovlivní úvěruschopnost řady podniků a domácností, což vyvolá nárůst problematických úvěrů.

 • https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-moody-s-snizila-vyhled-ratingu-bank-sesti-zemi-eu-vcetne-ceske-republiky-40413350#

28.10.2022 Evropa připravuje plány na kolaps eura. Kdyby k tomuto kroku ECB přistoupila před čtyřmi nebo dvěma roky - ano, čtete správně, před dvěma roky, tedy skutečně uprostřed doby covidové -, jednoznačně bych jej považovala za dobré rozhodnutí. Úrokové sazby ECB byly příliš nízké po příliš dlouhou dobu a to bylo pro ekonomiku nejen eurozóny, ale zprostředkovaně celé Evropy extrémně špatně, protože ji to enormně přehřálo, nafouklo to ohromnou bublinu v cenách cenných papírů i nemovitostí a vyvolalo to větší díl dnešní inflace. Kdyby tedy ECB zvýšila své úrokové sazby dříve, znamenalo by to, že by zabránila přehřátí do dnešní naprosto extrémní podoby.

 • Jenomže to se nestalo, ECB nechala ekonomiku přehřát, ceny nemovitostí i cenných papírů nafouknout, inflaci vyšplhat na 10 procent - a v ten okamžik začala úrokové sazby zvyšovat. A tak jako byly předtím úrokové sazby nízké do extrémních hodnot, také dneska je zvyšuje podobně extrémním tempem. A v tento okamžik už hodnocení dobře/špatně není tak černobílé.

 • Pokud totiž v této situaci ECB začne zvyšovat úrokové sazby, velmi tím přibližuje dluhovou krizi. Totiž situaci, kdy subjekty od domácností přes firmy až po státy, které si nabraly v minulých letech mimořádně levné úvěry, najednou přestanou být schopné tyto úvěry splácet.

V takové situaci dlužníci přestanou být schopní úvěry splácet nejen proto, že úroky z nich najednou vzrostou, ale také proto, že reálně chudnou, protože zisky firem a platy zaměstnavatelů nejsou schopné kompenzovat vysokou inflaci. Půda pro dluhovou past jak vyšitá. Kdo se v Evropě také ocitnul v dluhové pasti? Řecko, které kvůli tomu zbankrotovalo, a Kypr, jenž kvůli tomu byl donucen zmrazit vklady v bankách.

A najednou v tomto kontextu začíná dávat mnohem větší smysl událost, o které tento týden informovala česká média: totiž že nizozemské ministerstvo financí tento týden zveřejnilo na svých stránkách dopis, ve kterém ministryně Sigrid Kaagová informuje dolní komoru parlamentu, že během několika týdnů předloží poslancům důvěrné informace o krizových scénářích týkajících se eura. Chystaný dokument bude obsahovat podrobnosti o postupu Nizozemska v případě "krize eura" a půjde z důvodu "diplomatických zájmů" o dokument tajný.

Co má tato "krize eura" konkrétně znamenat, se již neuvádí, tento termín oficiálně ekonomie nezná, ale my můžeme předpokládat, že se má jednat právě o kyperskou analogii, totiž o dluhovou krizi spojenou s hromadným vybíráním vkladů z bank. Je logické, že takové zprávy mnoho podniků zneklidňují. A právě zde přichází ono zmiňované uklidnění:

 • Hypotetická dluhová krize, o které se stále víc v Evropě uvažuje jako o možném scénáři, by do střední Evropy apokalypsu nepřinesla, respektive neznamenala by totální kolaps ekonomiky, jak si mnozí představují, byť by to znamenalo problémy dosti velké. Znamenalo by to s největší pravděpodobností tolik, že v některých zemích a u některých bank by dočasně mohly být v horizontu dnů zmrazeny bankovní vklady, ale to v té nejextrémnější a nejméně pravděpodobné variantě. A také by se to nevztahovalo na celou eurozónu (včetně zemí typu Slovenska), natož na země mimo eurozónu typu Česka. Následná hluboká recese by však byla nevyhnutelná.

Nakonec tak zůstává jediné hlavní poselství, které však už známe dlouho a jež není nové: euro je vnitřně značně nepevnou měnou, která čelí důsledkům monetizace veřejných dluhů v eurozóně. Protože koruna po skončení intervencí ČNB nejspíš k euru oslabí a jelikož euro nejspíš oslabí k mnoha měnám světa, skutečně stabilní rezervní měnou tak zůstává dolar. A to je také odpověď na otázku, v jaké měně držet část úspor, pokud ne v měně domácí. A samozřejmě pořád tu je globální měna zlato.

https://www.youtube.com/watch?v=JmHY77mr7P8

https://echo24.cz/a/SbCnM/komentar-sichtarova-ecb-euro-dluhova-krize-koruna?

25.10.2022 Ekonomická válka mezi USA a Evropou proti Rusku podkopala důvěru světa v americký dolar. Západ prosazuje politizaci mezinárodní spolupráce a přeměnu obchodních a ekonomických vazeb na zbraně."Washington a Brusel využívají svou tradiční dominanci ve finančním systému k jednostrannému uvalení sankcí a vyhrožování ostatním, aby zaujali jejich stanovisko . Multilateralismus a odmítání principů volného obchodu."

 • Všechny pokusy západních zemí vytvořit nový ekonomický řád bez zohlednění hlasu Ruska jsou odsouzeny k neúspěchu." Spojené státy a Evropa odřízly velké ruské finanční instituce od společnosti SWIFT , zmrazily devizové rezervy země a dokonce plánovaly je zabavit, čímž podkopaly důvěru v dolar a mezinárodní finanční systém zaměřený na Washington . Takové kroky podnítily všechny země. " hledat alternativní měnová řešení a v budoucnu to bude mít hluboký dopad na hegemonii americké měny," předpověděla publikace.
 • Důvodem tak agresivní sankční politiky Washingtonu bylo podle autora publikace zklamání západních zemí z procesu globalizace, který přispěl k rychlému růstu rozvojových ekonomik a podkopání bývalé mocenské struktury.
 • "Pro USA a EU se hybridní válka na Ukrajině přesunula k ekonomickým sankcím a brzdění Moskvy , to vše proto, aby se dále rozšiřovalo NATO a expanze na východ. Využívají protiruské aliance k vytvoření jednotné fronty proti Rusku." a Čínou," uzavřela zpráva. Huancu shibao".
 • Západ zesílil sankční tlak na Rusko kvůli Ukrajině, což vedlo k vyšším cenám elektřiny, paliva a potravin v Evropě a Spojených státech. Zároveň, jak zdůraznil ruský prezident Vladimir Putin , politika zadržování a oslabování Ruska je pro Západ dlouhodobou strategií a sankce zasadily vážnou ránu celé globální ekonomice. 
 • https://ria.ru/20221025/ssha-1826438405.html

23.10.2022 Nizozemské ministerstvo financí tento týden zveřejnilo na svých stránkách dopis, ve kterém ministryně Sigrid Kaagová informuje dolní komoru parlamentu, že během několika týdnů předloží poslancům důvěrné informace o krizových scénářích týkajících se eura. Chystaný dokument, na kterém se ještě pracuje, poskytne poslancům podrobnosti o postupu Nizozemska v možné krizi evropské měny. Dopis zdůrazňuje, že se jedná hypotetický scénář. Nicméně půjde o informace, které nemohou být zveřejněny z důvodu mezinárodních a diplomatických zájmů. Nizozemsko patří vedle Německa k zemím, které dlouhodobě nejvíce profitují ze společné evropské měny.

 • Podle RTL Nieuws pokud euro ztratí (téměř) celou svou hodnotu, nelze za něj už prostě nic koupit. "Podniky už nezískají úvěr, dovoz je zcela nemožný a banky se hroutí. Ve snaze tomu co nejvíce zabránit, existuje dokonce plán na znovuzavedení vlastní měny, řekněme guldenu 2.0," píše server.
 • Právě teď panují velká napětí a viděli jsme, co už propuklo ve Velké Británii. Je dobré, aby vláda byla vždy dobře připravena na všechny možné scénáře, i když jsou nepravděpodobné  .
 • Energetická krize, kterou ještě více prohloubily sankce vůči Rusku po invazi na Ukrajinu, ještě více odhalila rozdíly mezi členskými zeměmi EU. Pokračující energetická krize a problémy globálních dodavatelských řetězců mají a ještě budou mít hluboké dopady na země EU jako nikdy předtím od zavedení eura. V rámci eura neexistují žádné jiné mechanismy vnitřního ekonomického vyvažování než jaké má k dispozici ECB a ty nejsou dostatečné. 
 • Objevují se názory, že Evropa a euro mohou těžko přežít situaci, ve které německá vláda bude dotovat podniky a občany částkou 200 miliard eur, kde Španělsko a Portugalsko mají náklady na elektřinu třikrát až čtyřikrát nižší než v Itálii nebo Francii a kde řada evropských států ztrácí svou průmyslovou kapacitu tváří v tvář možným vítězům nyní probíhajících globálních změn a to Spojeným státům a zemím jihovýchodní Asie. 
 • https://echo24.cz/a/SkxEY/zpravy-ekonomika-nizozemsko-pripravuje-krach-euro-parlament-dostane-tajny-dokument?

11.10.2022 Krzysztof Jackowski, jasnovidec, můj zvláštní pocit ze zlata - Moje pocity

 • Evropské hospodářství je vyčerpané a nachází se v hluboké krizi (inflace, nedostatek surovin atd.), nesouvisí to s konfliktem na východ od nás. Kdyby došlo k urovnání tohoto konfliktu, krize by neskončila.
 • Od března 2020 probíhá "demontáž společnosti" (pozn. Velký reset) toho co tu bylo. Pokud by skončila válka na Ukrajině, demontáž by pokračovala z jiného důvodu, který by náhle vznikl a udržoval a prohluboval by krizi, nebo se důvod uměle vytvoří.
 • Zlato bude i nebude. Budou dvě ceny zlata, oficiální a neoficiální (bude neoficiální trh), zlato jako držitel hodnoty se začne ztrácet z trhu a bude chybět a bude ho málo k prodeji (příčinou bude reakce lidí na ekonomickou situaci), hodnota zlata v určitém okamžiku silně vzroste. Stane se v budoucnu něco, co přiměje lidi se zbavovat peněz a majetku a nákupem zlata si lidé budou chtít ochránit tento majetek a úspiory. Na oficiálním trhu bude cena zlata zastropovaná, ale za tuto cenu ho nebude možné koupit. To může způsobit panika při propadu hodnoty peněz a majetku, ve které mají lidé uloženy své úspory. Vypadá to, že najednou se hodně lidí vrhne na nákup zlata, které zmizí z trhu. Jiné majetky ztratí garanci hodnoty. Vypadá to tak, že ostatní věci, včetně peněz, ztratí svou hodnotu. Lidé budou mít strach, že jejich uchovatele hodnoty (měny atd.) ztratí hodnotu a vrhnou se na nákup zlata, to způsobí paniku. Pád hodnoty jiných uchovatelů hodnoty (díky hluboké krizi) budou důvodem nákupu zlata. Může být zastaven, nebo omezen prodej zlata, bude jeho nedostatek. Oficiální cena zlata bude zastropovaná a zlato nebude možné za tuto cenu koupit. Neoficiální cena bude cena zlata na černém trhu, kde bude možné zlato koupit a jeho cena bude výrazně vyšší. Vytvoření černého trhu může znamenat, že krize a propad hodnoty věcí a peněz bude dlouhodobější (podobná situace jako před rokem 1989 s bony a markami). Lidé nebudou věřit politiků a budou v důsledku skokového a dlouhodobého propadu hodnoty a majetku sázet na hodnotu zlata.
 • Nyní roste cena USD, ale v blízké době se to může zásadně obrátit a může být velmi zrádné do USD investovat. Vláda může vydat nařízení, které může zakázat prodej zlata oficiální cestou, protože zlato bude vykoupené a bude chybět (proto vznikne černý trh). Je to jen můj pocit a nemusí se to uskutečnit.
 • Já bych si zlato nekupoval, můj závěr je, že stojíme před hlubokou dlouhodobou krizí.
 • Covid skončil prvním výstřelem na Ukrajině (a následně hrozba jaderné ohrožení), to co se děje je neadekvátní (mediální masáž), stejně jako to bylo za covidu. Je uměle vytvářen strach, který má vliv na naše vědomí. Nyní se na nás chystá třetí pohroma (covid, Ukrajina), hospodářský kolaps, vše je cíleně prováděno již od roku 2020. Až se mediálně vyčerpá konflikt na Ukrajině, bude v plné intenzitě spuštěna akce hospodářský a finanční kolaps. Jsme na to již připravováni forma inflace, recese, nedostatku surovin a výrobků atd. (skončením konfliktu na Ukrajině se hospodářství nezlepší, protože demontáž systému pokračuje). Jdeme směrem k úplně jinému hospodářskému a finančnímu systému ve světě.
 • Krize je řízena tak, abychom si mysleli, že nám politici pomáhají, že jsou na naší straně, jsou garanty bezpečnosti a vše funguje, tak jak má.
 • Potenciální výbuch v Berlíně.
 • Koncem října i v listopadu, začnou být problémy v elektrické síti, energetice. Vláda bude muset udělat radikální kroky, opatření. Hospodářství a peníze začnou padat dolů, lidé se budou obracet na zlato.
 • https://www.youtube.com/watch?v=lj0n96mrcYE

26.9.2022 Od 23.9.2022 britská libra pokračuje v sestupu k americkému dolaru GBP/USD 1,0613, je na nejslabších úrovních od roku 1985.

https://www.kurzy.cz/forex/gbp-usd/

9.9.2022 Veřejný dluh zemí eurozóny dosáhl 97 % jejich hrubého domácího produktu (HDP). Oznámil to 9. září evropský komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni. Eurozóna si zatím udržuje mírný růst a vykazuje nízkou nezaměstnanost, ale obrovská inflace nadále ohrožuje recesi," řekl na radě ministrů financí eurozóny v Praze.

V předvečer ECB oznámila, že zvýšila základní sazbu na 1,25 % ročně. Vysvětlili, že opatření urychluje včasný návrat inflace ke střednědobému cíli regulátora ve výši 2 %. Do budoucna se plánuje zvýšení sazeb. Podle Eurostatu dosáhla inflace v eurozóně v srpnu 9,1 %.  29. července také vyšlo najevo, že německý veřejný dluh na konci roku 2021 aktualizoval své historické maximum a dosáhl 2,32 bilionu eur. Oproti loňskému roku vzrostla o 6,8 %. Podobný nárůst ve federálním statistickém úřadu Německa souvisel s opatřeními v boji proti šíření infekce koronavirem. 15. července byl německý kancléř Olaf Scholz obviněn Redaktionsnetzwerk Deutschland z vážných chyb , když působil jako vicekancléř a ministr financí . Politik vydal dluhopisy za katastrofálních podmínek pro rozpočet, kvůli nimž země v roce 2023 přijde o 30 miliard eur.

https://iz.ru/1392917/2022-09-09/gosdolg-stran-evrozony-dostig-97-ot-vvp-na-fone-krizisov

7.8.2022 Pět tureckých bank se připojuje k ruskému platebnímu systému Mir, uvedl podle agentury Bloomberg turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na zpáteční cestě z ruského Soči, kde jednal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Výhody z toho budou mít jak ruští turisté, tak i Turecko, řekl Erdogan.

Platební systém Mir je ruská analogie k zahraničním službám, jako jsou Visa nebo Mastercard. Oba jmenovaní poskytovatelé kreditních karet po napadení Ukrajiny Ruskem podnikání v Rusku pozastavili.

https://www.forum24.cz/turecke-banky-se-pripojuji-k-ruskemu-platebnimu-systemu-oznamil-erdogan/?

9.7.2022 Počet rozvojových zemí, které obchodují s rizikovými dluhopisy, se zdvojnásobil. Obzvláště ohrožený je Salvador, Ghana, Egypt, Tunisko a Pákistán. Dluh v hodnotě přes čtvrt bilionu dolarů může spustit v rozvojovém světě nevídanou kaskádu platebních selhání. Vzhledem k rostoucím nákladům na pojištění proti nesplácení rozvojových zemí, které jsou aktuálně nejvýše od počátku ruské invaze, vyjadřují své obavy i přední světoví ekonomové.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejen-sri-lanka-a-rusko-nezvladaji-splacet-svetu-hrozi-dominovy-efekt-208501#

15.6.2022 Vedení Evropské centrální banky na dnešek narychlo svolává své mimořádné zasedání. Téma se zdá být zřejmé: Itálie. Úrok na dluhu této předlužené ekonomiky se začíná nebezpečně zvyšovat. Rozevírají se totiž nůžky mezi úrokem na dluhu právě Itálie a na dluhu Německa, jenž je obecně považován za bezproblémový. Takovéto rozevírání nůžek je nyní zásadním bolehlavem vedení ECB. Z hlediska ekonomů jde o příznak možného tříštění neboli fragmenatce eurozóny. Jestliže by takovéto tříštění nabylo krajní polohy, je ohrožena samotná existence eura.

 • Důvodem rozevírání nůžek je vedle předluženosti Itálie také rapidní inflace celé eurozóny. Ta je na čtyřnásobku inflačního cíle ECB ve výši dvou procent. Inflace nutí ECB signalizovat poměrně citelné navyšování základní úrokové sazby.
 • Italské desetileté dluhopisy za posledních šest měsíců přišly o pětinu své hodnoty. To je ve sféře podnikových dluhopisů znak finanční tísně dané firmy, tedy daného dlužníka. Nyní se v této tísni tedy ocitá dlužník jménem Itálie.
 • Tento týden se úrok na italském desetiletém dluhu dostal poprvé za skoro 8,5 roku přes úroveň čtyř procent. Je tak na čtyřnásobku v porovnání s počátkem letošního roku. Zmíněné nůžky mezi úrokem dluhu italského a dluhu německého se rozevřely do šíře více než 2,3 procentního bodu, což je dvouleté maximum.
 • Dluhová pozice Itálie se od té doby ovšem dále zhoršila. S příchodem světové finanční krize roku 2008 se italský veřejný dluh pohyboval "jen" lehce nad úrovní jednoho sta procent velikosti ekonomiky. Nyní činí zhruba 150 procent velikosti ekonomiky, měřené hrubým domácím produktem. Navíc třetina italského dluhu, v objemu přesahujícím 850 miliard eur (více než 21 bilionů korun), je splatná během následujících čtyř let.
 • Jen v příštím roce musí Řím umět najít zdroje na pokrytí splátky jistiny a úroků z dluhu za celkem 290 miliard eur, neboli 7,2 bilionu korun. To je částka, která převyšuje celkový nominální hrubý domácí produkt ČR v příštím roce, který tuzemské ministerstvo financí prognózuje na zhruba 7,1 bilionu korun.
 • Za uplynulý rok se úrok až zdevítinásobil na řeckém dluhu, přičemž trpí také dluhopisy španělské a portugalské. Při ní vytvářením bilionů nových eur a návazným masivním odkupem dluhopisů členských zemí eurozóny uměle stlačovala úrok na jejich dluhu. Tlumila tak prohlubování makroekonomických rozdílů mezi zeměmi eurozóny, které nyní hrozí obnažit právě zmíněné tříštění. To ohrožuje samotnou existenci eura, neboť měnová unie obecně může být funkční pouze při alespoň elementární míře makroekonomické sladěnosti jejích členů.
 • Bude muset s pravdou ven. Bude muset přiznat, tak či onak, že dluhopisy alespoň některých členských zemí nyní bude odkupovat čistě proto, aby zabránila růstu úroků na jejich dluhu. ECB zřejmě nepřistoupí na plošný odkup dluhopisů, ale selektivně vybere jen dluh některých zemích. Což může být v rozporu se samotným principem jednotného trhu, základním stavebním kamenem EU.
 • Navíc to již může být prakticky k nerozlišení od starodávné praxe "látání dluhu tiskem peněz". A to je pochopitelně inflační. Hlavně ale takové látání značí, že eurozóna není s to stát na svých vlastních nohou - a že tedy potřebuje berličku v podobě tištění dalších miliard a bilionů.
 • Jenže ani s touto berličkou si nevystačí navěky, pokud se vnitřně neuzdraví. Bez uzdravení, pro něž ale v posledních takřka patnácti letech vlastně nic neudělala, dříve či později projekt eurozóny, jak ji známe, zákonitě skončí na smetišti dějin. Potíž je v tom, že berlička uzdravení brání, neboť na dluh a za cenu - jak dnes vidíme - rapidní inflace vytváří dojem, že Itálie, ani eurozóna vlastně ani nijak churavé nejsou.
 • https://www.kurzy.cz/zpravy/656988-vedeni-ecb-dnes-narychlo-mimoradne-zaseda-ve-hre-je-budoucnost-predluzene-italie-a-tedy-i-eura/

13.6.2022 Indická rupie klesá na 78 USD, japonský jen klesá na 135 jenů za dolar na nejslabší úroveň od roku 1998, Jižní Korea pečlivě monitoruje velkou volatilitu na wonu (Bloomberg). Bitcoin klesá o 7,2 % na 25 438,43 USD, na nejnižší hodnotu od prosince 2020 (CoinMarketCap).

11.5.2022 Soudní výbor amerického Senátu schválil návrh zákona NOPEC. Ti, kterým tato zkratka naznačovala (No OPEC), že je namířena proti zemím vyvážejícím ropu, vše pochopili správně: dokument umožní americkému ministerstvu spravedlnosti žalovat členy OPEC za porušení antimonopolních zákonů.

V říjnu 1973 vypukla válka mezi arabskými státy a Izraelem . Trvalo to jen 17 dní, ale jeho důsledky zasáhly celý svět, když země na Blízkém východě vyvážející ropu oznámily, že nebudou prodávat palivo nikomu, kdo podporuje Tel Aviv - USA , Spojené království , Kanada a mnoho dalších. Toto embargo trvalo jen do března 1974, ale vyvolalo velké problémy nejen pro výše jmenované státy, ale změnilo i celý svět, ropě navždy přisoudilo zvláštní roli a změnilo její cenu: za rok se zčtyřnásobila a dosáhla 12 dolarů za barel.

V listopadu 1973 americký prezident Richard Nixon v poselství Kongresu prohlásil: "V blízké budoucnosti budeme nuceni spotřebovávat méně energie (tepelné, elektrické, benzínové), ale v dlouhodobém horizontu budeme muset vyvinout nové zdroje. energie, která nám umožní uspokojit naše potřeby mimo závislost na jiných státech. Ve stejném projevu vyzval Američany, aby používali auta méně často nebo alespoň jezdili pomaleji, aby spotřebovali méně benzínu.

O 49 let později Joe Biden opakuje svou výzvu velmi podobným způsobem a vyzývá Američany, aby přešli na elektromobily, zatímco jeho evropští kolegové radí svým spoluobčanům, aby šetřili na mnohem známějších a nezbytnějších věcech, jako je sprchování a osobní hygiena. Dokument ale ještě nebyl podepsán a Washington a Brusel pokračují v rozplétání důsledků protiruských sankcí kvůli speciální operaci na Ukrajině.

Samotná iniciativa NOPEC vlastně není novinkou - v USA se ji snaží prosadit už dvě desetiletí. Nejblíže jsme se vytouženému cíli dostali v roce 2007, kdy byl dokument protažen dvěma komorami Kongresu, ale současný prezident George W. Bush ho vetoval .Jak přesně budou americké soudy z rozhodnutí amerického ministerstva spravedlnosti soudit ostatní země, je zatím nejasné. Možné sankce zůstávají nejasné. Snad nejdrastičtější z nich by mohlo být zmrazení aktiv, kterému Rusko nedávno čelilo.

USA jsou jediným velkým producentem ropy, který není součástí dohody OPEC+. Po břidlicové revoluci se přitom produkčně postupně prosadila Amerika, ale v žebříčku exportérů zaujímá jen skromnou 12. příčku, více než šestkrát za Saúdskou Arábií .a téměř pětkrát - Rusko. Faktem je, že náklady na palivo z břidlic jsou mnohem vyšší než u konvenční ropy. Velké americké ropné společnosti proto nejsou z možného přijetí zákona nadšené - Bidenova administrativa se tímto krokem zažene do zugzwangu: růst ceny černého zlata může vést k další globální energetické krizi, zatímco pokles jeho náklady poškodí domácí výrobce.

Je zřejmé, že jednou z prvních obětí návrhu zákona, pokud bude schválen, hrozí, že se stane Saúdskou Arábií. Rijád to také chápe, takže když se v roce 2019 projednával podobný dokument, řekli, že pokud bude dokument přijat, jsou připraveni opustit používání dolaru v ropných kontraktech. Zcela novými barvami nyní v tomto ohledu hrají březnové zprávy médií, že Čína a Saúdská Arábie diskutují o možnosti platit za palivo v jüanech.

Rozkol podél linie mezi Blízkým východem a globálním Západem je přitom stále zřetelnější. Americká politika na pozadí konfliktu v Jemenu a skandálu kolem vraždy Džamála Chášukdžího znemožnila kontakty mezi Joe Bidenem a Muhammadem bin Salmánem - de facto vůdcem Saúdské Arábie.

 • Vyhlídka na odklon Saúdské Arábie od dolarových vyrovnání spolu s již přijatým rozhodnutím Kremlu platit za plyn v rublech přilévá vodu na jeden mlýn: zbavuje dolar jeho statutu rezervní měny. Tento krok výrazně omezí sankční nástroje Spojených států a (což je pro Washington mnohem bolestnější) připraví o možnost řešit své vnitřní ekonomické problémy banální emisí, na kterou doplatil celý svět.
 • https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html  

28.4.2022 V Rusku bude vyvinut a testován nový finanční systém, který zahrnuje navázání na zlato a měnové hodnoty, řekl Nikolaj Patrušev, tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace. Změna způsobu fixace národní měny je "podmínkou pro zajištění ekonomické bezpečnosti Ruska," řekl. Rada expertů se zabývá projektem dvousmyčkového měnového a finančního systému.

Myšlenka vydávat několik měn v rámci jednoho státu s pohyblivou sazbou není sama o sobě nová, říká Sergey Khestanov, docent katedry akciových trhů a finančního inženýrství Fakulty financí a bankovnictví (FFB) RANEPA. Jak vědec připomněl, v Ruské říši byly po reformě Witte v letech 1895-1897 v oběhu zlaté i papírové rubly. V SSSR se něco podobného stalo v období NEP. Podle Hestanova může být tato zkušenost v naší době žádaná.

- Je možné, že při zohlednění kolísání směnného kurzu jedné měny vůči druhé nastanou určité technické potíže. Ale tento problém lze snadno vyřešit pomocí nástrojů pro automatizaci účetnictví.

 • Poté, co západní země zablokovaly polovinu ruských zlatých a devizových rezerv, se ukázalo, že směnný kurz rublu nelze zajistit tradičními metodami založenými na mezinárodním obchodu a úvěrovém finančním systému. 
 • Účelem současného návrhu je vytvořit nové navázání rublu na zlato a další cennosti. Tito. poskytnout rublu zboží, které si za rubl může koupit. Pak bude rubl stát tolik, kolik se dá sehnat zboží v Rusku za rubl. 
 • Ve výkladu je mnoho bílých míst: co přesně znamená "hodnoty měn", o jaký druh navázání na zlato se jedná, na čem závisí. Navíc není jasné, kdo je v "radě odborníků", kteří vyvíjejí zásadně nový finanční systém a projekt přechodu na něj. Co se stane s dováženým zbožím, zejména s tím, které se bude dovážet v rámci paralelních dovozů - nestane se to ztrátou? Jak rozvíjet export při absenci výhod pro výrobce.
 • Navázání na zlato znamená prudké posílení rublu. To bude silná rána pro globální dolarový systém. A další státy mohou následovat příklad Ruska. Čína zejména navrhla oddělit světovou ekonomiku od dolaru a vrátit se ke zlatému standardu.
 • https://iz.ru/1327201/sofia-smirnova/razvod-s-dollarom-rubl-predlozhili-priviazat-k-zolotu 

6.4.2022 Z právního hlediska nemůže Rusko žádným způsobem nutit Západ, aby rozmrazil devizové fondy Centrální banky a Fondu národního blahobytu. Pokud však z nějakého důvodu sami učiní takové rozhodnutí, dolaru to nepomůže , řekl agentuře Prime Andrey Kochetkov, přední analytik globálního výzkumného oddělení Otkritie Investments .Připomněl, že k blokaci nedošlo kvůli legislativním problémům, ale pouze z politického rozhodnutí. "V souladu s tím může být přístup k těmto fondům odblokován jiným politickým rozhodnutím," uvedl zdroj. I kdyby k tomu ale teoreticky došlo, reputaci americké měny to nenavrátí. Všichni chápou, že uzamčení porušilo základní principy moderního finančního systému založeného na Jamajské dohodě, a to se může kdykoli opakovat. Za určitých okolností se dolarové a eurové fondy mohou "vypařit". Proto se od nich země budou postupně vzdalovat ve prospěch jiných měn a zlata.

https://ria.ru/20220406/rezervy-1781991293.html<br>

5.4.2022 Spojené státy podněcují nepřátelství vůči Rusku, aby udržely Evropu pod kontrolou a zabránily jejímu sblížení s Ruskou federací. Tento názor vyjádřil Che Jianxin , sloupkař pro čínské noviny Huanqui .Jak poznamenává novinář, bezprostředně po rozpadu Sovětského svazu se Washington pokusil úplně zničit ruskou ekonomiku. Spojené státy podle něj vnutily Rusku sen o integraci do západního světa, ale Rusko se nikdy nestalo součástí Západu. Poté, zdůraznil autor článku, ve snaze zahnat Moskvu do kouta Washington inicioval expanzi NATO na východ. Ale jejich cílem [USA] není jen rozdrtit Rusko, ale také získat kontrolu nad Evropou," píše pozorovatel.

Jak Jianxin zdůraznil, pokud se vztahy mezi Ruskem a Evropou zlepší, zmizí celý smysl existence Severoatlantické aliance a americké vojenské přítomnosti na pevnině. Připomněl také úzké rusko-evropské ekonomické vazby: Moskva má energetické zdroje, Evropa technologie. Spuštění plynovodu Nord Stream 2 by proto podle novináře bylo pro Spojené státy katastrofou a ostře se proti projektu postavily.

Spojené státy také vidí hrozbu v evropské měně: euro tvoří 19 % světových devizových rezerv a jako platební prostředek téměř dohnalo dolar. "Pokud euro v budoucnu předběhne dolar a ostatní měny jeho podíl ještě více absorbují, zásadně to otřese současnou situací, kdy Spojené státy používají dolar k zisku, aniž by hnuly prstem," vysvětlil pozorovatel.

 • Jianxin označil dolar, technologie a vojenské operace za "hlavní zbraň" Spojených států. Zároveň upozornil na skutečnost, že proces opuštění americké měny již byl zahájen.
 • Již dříve, 2. dubna, ředitel Franklin Roosevelt Foundation for the Study of the United States, doktor historických věd Jurij Rogulev poznamenal, že po rozpadu SSSR se ve Spojených státech rozproudily diskuse o tom, zda se zapojit do světového dění, resp. snížit vojenský rozpočet a řešit své vlastní problémy. Již na konci prvního funkčního období prezidenta Billa Clintona však "přešli zpět do aktivní politiky".

 • Rogulev zároveň zdůraznil, že v současné době se hegemonie Spojených států postupně ztrácí , ale snaží se všemi prostředky udržet si vedoucí pozice.

 • 31. března, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že hlavní příčinou krize kolem Ukrajiny je politika Spojených států a NATO. Poznamenal, že po zániku SSSR pokračovali v tlačení vojenské infrastruktury dále na východ, napumpovali Ukrajinu zbraněmi a vytvořili tam vojenskou infrastrukturu.

 • https://iz.ru/1315636/2022-04-05/v-kitae-raskryli-istinnuiu-tcel-napadok-ssha-na-rossiiu

4.4.2022 Nyní čínské ministerstvo zahraničí znovu nastolilo téma změny obchodu s Ruskem na rubly - nebo jüany. Jde pouze o zdroje energie. ČLR prosazuje stejnou strategii v jihovýchodní Asii a s arabskými zeměmi. Například Saúdská Arábie, nespokojená s politikou Washingtonu, nazývá dolar "černou dírou". Rijád a Peking proto již diskutují o změně zúčtovací měny, řekl RIA Novosti Wang Zaibang, vedoucí výzkumník v analytickém centru Taihe. O rozhovorech psal i Wall Street Journal.

Čína oznámila své ambice podporovat jüan před deseti lety. A má za sebou určitý úspěch. Ani podle čínských analytiků však západní sankce ani další důsledky speciální operace na Ukrajině nepovedou ke změně světového řádu na devizovém trhu. Skutečného úspěchu se renminbi ("people's money", oficiální název čínské měnové jednotky) dočká pouze v případě zásadních reforem finančních struktur Číny, píše South China Morning Post.A přesto zámořští rivalové sledují kroky Pekingu s obavami. Šéf americké centrální banky Jerome Powell řekl, že ukrajinské události by mohly "změnit finanční trajektorii" Číny. Dříve podle řečníka Peking směřoval k izolaci od globálního měnového systému a nyní může využít situace a začít expandovat jüan.Existují důvody pro takové obavy. Podle MMF drží světové centrální banky ekvivalent 319 miliard dolarů v jüanech. V kontextu globální ekonomiky to není tolik: asi 2,5 % celkových rezerv. Pro srovnání, více než polovina je uložena v dolarech a 19 % v eurech. Renminbi je zároveň pátou největší rezervní měnou světa.

Jeho podíl dramaticky vzrostl od roku 2016, kdy jüan získal souhlas MMF. Nezapomeňte na rozsáhlý čínský infrastrukturní projekt "One Belt - One Road". Paralelně s tím klesá objem dolaru jako rezervní měny - v roce 2007 to bylo téměř 70 %.Zároveň, jak poznamenal Bloomberg na začátku roku, jüan dosáhl čtvrté pozice na trhu mezinárodních plateb. Pro srovnání: v roce 2010 mu patřilo 35. místo.Nyní se renminbi používá jako rezervní měna v přibližně 75 zemích světa, řekl RIA Novosti Vladislav Petlenko, investiční ředitel Sigma Global Management. S jüany se již obchoduje přímo mezi Čínou, Austrálií a Japonskem. To znamená, že expert připomíná, že obě země nepotřebují americké dolary na obchody s Čínou.

 • Rusko připraví půdu pro čínskou kontrolu nad světem," řekl Abd al-Moneim Sayyid, bývalý poradce katarského emíra, v egyptském listu Al-Ahram. Podle jeho názoru se novou mezinárodní měnou stane právě jüan, protože ČLR má silnou ekonomiku a republika vyrábí vše - "od jehly po raketu".
 • Tak či onak, Rusko a Čína za současných okolností zvýší objem obchodu. Moskva prakticky nemá jinou cestu: USA a jejich spojenci zmrazili polovinu ruských devizových rezerv, zakázali transakce s centrální bankou a několika klíčovým bankám zablokovali přístup ke SWIFTu.
 • Čína je jedním z největších zahraničních držitelů ruských devizových rezerv. Má 13,8 % z jejich počtu, což odpovídá 630 miliardám dolarů. Peking je navíc hlavním obchodním partnerem Moskvy. Objem transakcí mezi oběma zeměmi loni přesáhl 148 miliard dolarů. 
 • Nástrojem k obcházení sankcí by mohl být digitální jüan, oficiálně spuštěný v únoru. Stejně jako ostatní elektronické měny umožňuje obejít některé bankovní kontroly na dodržování seznamu sankcionovaného zboží. 
 • Podle společnosti SWIFT v prosinci 2021 dolar představoval 40,5 % celosvětových plateb, zatímco euro tvořilo 36,7 %. 
 • Posílení jüanu v zahraničním obchodu Číny s Ruskem bude záviset na objemu přesměrovaného exportu ruských surovin, který je Čína připravena akceptovat. Čína má například vlastní velkovýrobu v hutním průmyslu," upozorňuje Vladislav Petlenko: "Čína nakupuje od Ruska málo ropy. Je ale možné, že Peking bude souhlasit se zvýšením objemů, pokud ruští dodavatelé sníží ceny. 
 • Čínská ekonomika je však málo diverzifikovaná. "Juanu stále chybí mezinárodní likvidita. Dlouhou dobu bylo pro Peking výhodné udržovat levnou národní měnu kvůli obrovskému objemu exportu zboží oceněného v amerických dolarech. Dokud se tak nestane, rostoucí role čínských společností na světovém trhu povede k znehodnocení renminbi. To znamená, že Rusové mají stále riziko, že při nákupu jüanu přijdou o nějaké peníze - alespoň krátkodobě. Co se týče role čínské měny v zahraničním obchodu s Ruskem, hodně záleží na touze a hlavně na schopnosti Pekingu hrát hru nezávislou na Západě.
 • https://ria.ru/20220404/kitay-1781314723.html

2.4.2022 RAY DALIO - MĚNÍCÍ SE SVĚTOVÝ ŘÁD

30.3.2022 Drastické ekonomické sankce namířené proti Rusku za jeho agresi na Ukrajině mohou vést k proměně globální peněžní soustavy. Význam amerického dolaru jako hlavní světové měny totiž postupně klesá.

Zatímco před dvaceti lety držely centrální banky 71 % svých devizových rezerv v dolarech, loni tento podíl klesl na 59%. A válka na Ukrajině tento propad zřejmě urychlí.

Dominanci dolaru v mezinárodním obchodě v minulosti výrazněji nenarušil postupný pokles podílu amerického hrubého domácího produktu na globální ekonomice, nástup eura po roce 1999 ani posilování role čínského jüanu v posledních letech. S řadou aktiv, jako je například ropa, se na globálních trzích obchoduje v dolarech a jiné měny se mu nevyrovnají ani co se týče jeho role v globální obchodní fakturaci, vydávání dluhopisů či přeshraničním půjčování peněz. Minimálně v jedné oblasti je však pokles významu dolaru viditelný, centrální banky po celém světě jej čím dál méně drží ve svých devizových rezervách. Sestupný trend trvá už dvacet let, uvádějí v březnové studii zástupci Mezinárodního měnového fondu (MMF).

Za tu dobu klesl podíl dolaru v rezervách o dvanáct procentních bodů, zatímco podíl ''netradičních" měn mimo pětici nejpoužívanějších stoupl ze zanedbatelných hodnot na desetinu evidovaných rezerv v roce 2021. V přepočtu na české koruny je to dohromady 26,3 bilionu.

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/03/24/The-Stealth-Erosion-of-Dollar-Dominance-Active-Diversifiers-and-the-Rise-of-Nontraditional-515150

https://forbes.cz/soumrak-vlady-dolaru-svetova-mena-cislo-jedna-mizi-z-rezerv-centralnich-bank/

30.3.2022 Bývalý finanční systém nezůstane - jeho bývalí garanti se příliš kompromitovali, řekl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv."Zatímco naši odpůrci pokračují ve své neplodné práci, svět postupně směřuje k nové logice světových ekonomických vztahů. A k aktualizovanému finančnímu systému. Ten rozhodně nezůstane stejný - jeho bývalí garanti, pilíře zastaralé Bretton Woods dohody, se příliš kompromitovali. A jejich pověst byla vážně poškozena.

https://ria.ru/20220330/sistema-1780805804.html?

24.3.2022 Poté, co se Salvador loni v září stal první zemí na světě, ve které byla některá z kryptoměn uzákoněna jako oficiální platební prostředek, začínají si se stejnou myšlenkou pomalu pohrávat další státy. Mezi prvními byla Ukrajina, která svůj plán integrace kryptoměn do běžného života představila koncem loňského roku. Salvador však inspiruje hlavně další státy latinské Ameriky. Začátkem března se tak kryptoměny staly ústředním tématem v Brazílii, se v tamním parlamentu začaly projednávat detaily pro zákonné přijetí kryptoměn. Nově se o hromadném přijetí kryptoměn začíná mluvit také v Mexiku.

Klasik by dozajista konstatoval, že příklady táhnou a tak se salvadorským příkladem nechalo inspirovat švýcarské město Lugano. V Luganu tak vzniká ojedinělý a snad i revoluční projekt. Svou roli v tom však mohla částečně sehrát i dohoda Švýcarska a EU z roku 2018, podle které již tamní bankovní účty nebudou tolik anonymní jako v předchozích desetiletích.

https://www.kurzy.cz/zpravy/641709-nastal-zlom-v-hromadnem-prijeti-kryptomen/  

24.3.2022 Rusko převede platby za dodávky plynu nepřátelským zemím na rubly, řekl prezident Vladimir Putin. Rozhodl jsem se proto zavést soubor opatření k převodu plateb v co nejkratším čase - začněme tímto, naším zemním plynem - k převodu plateb za náš zemní plyn dodávaný do takzvaných nepřátelských zemí za ruské rubly. To znamená odmítnout používat v takových výpočtech všechny měny, které se kompromitovaly,"

https://ria.ru/20220324/gaz-1779776735.html

23.3.3022 Devizové rezervy již nelze budovat pouze na důvěře - musí být vázány na skutečnou hodnotu, ať už jde o zlato, ropu a podobně. Brettonwoodský systém ztrácí svou relevanci , řekl agentuře Prime Andrey Kochetkov, přední analytik globálního výzkumného oddělení Otkritie Investments ."Hlavní měna světa" se mnohokrát změnila. V dobách zlatého standardu byly všechny výpočty jednotné a měny si byly rovny. Na počátku 70. let se však dolar odtrhl od univerzálního měřítka hodnoty a poté se stal jednotnou měnou pro platby za ropu. Poté vyvstala otázka důvěry v rezervní měny a globální finanční systém jako celek.

 • "Prostředky samotné nejsou ve formě bankovek, ale jsou umístěny na účtech v zahraničních centrálních bankách nebo ve formě vládních dluhopisů v zahraničních depozitářích. Jakékoli pokusy o zmrazení těchto prostředků nebo dokonce jejich použití bez souhlasu vlastníka jsou aktem porušení důvěry v existující globální finanční systém," řekl analytik.
 • https://ria.ru/20220323/krizis-1779547410.html 

22.3.2022 Podle posledních zpráv Indie začala jednat s Ruskem na zavedení konverzního systému mezi rublem a rupií. Takový krok by Rusku umožnil částečně obejít západní ekonomické sankce. Prezident Indické obchodní aliance v Moskvě, Sammy Kotwani, načrtl možné fungování tohoto systému: "Já dám rubly Sberbank v Moskvě a v Indii dostanu rupie." Sberbank má v Indii pobočku, takže tuto variantu lze považovat za reálnou. Indie by zároveň ráda posílila vzájemný obchod s Ruskou federací z 8 miliard dolarů v loňském roce na 30 miliard do roku 2025. Už teď Indie koupí asi 3 miliony barelů ruské ropy, kterou obdrží se slevou, a zaplatí indickými rupiemi.

V současnosti je 80 procent světové ropy obchodováno v amerických dolarech, nicméně pokud by se uskutečnila saúdsko-čínská dohoda, tento poměr by se razantně změnil. Další těžkou ránu globálnímu postavení amerického dolaru může potenciálně zasadit Saúdská Arábie. Saúdové totiž údajně intenzivně jednají s Čínou o možnosti plateb za saúdskou ropu v čínských jüanech. Saúdská Arábie měla přitom od roku 1974 smlouvu s USA, že bude s ropou obchodovat v dolarech výměnou za strategickou ochranu. A právě neochota Washingtonu podpořit Saúdskou Arábii při její válce v Jemenu je jedním z hlavních důvodů, proč se saúdsko-americké vztahy ochladily a Saudové se začali orientovat spíše na východ.

https://a2larm.cz/2022/03/dolar-v-ohrozeni-cina-i-indie-se-snazi-vyuzit-sankci-a-geopoliticka-mapa-se-prepisuje/?

21.3.2022 Vše směřuje k měnové reformě. Trend odstartoval už před současnou válkou na Ukrajině. Ta tomu jen nasadila korunu. Podtrhla stav. Přesycenost, raketová inflace, dluhy států a veřejných financí a úroky z nich v takovém rozsahu, že je nereálné jejich splácení běžnou cestou. Nešířím poplašnou zprávu, jak mne možná někdo obviní, přičemž lidsky rozumím strachu o své peníze. Stačí se ale podívat do historie, která se ve spirále v podstatě opakuje.

Současnost je v mnoha ohledech srovnatelná s dvacátými a třicátými léty minulého století. Rozvoj, globální obchodování a najednou se s penězi na chleba jezdilo s kolečkem. Tak rychle bankovky ztrácely hodnotu a naskakovaly ničím nepodložené nuly.

 • Většina států v Evropě (i USA) žije na dluh. Závazky spolu s úroky jsou tak astronomické, že řádek v novinách nestačí na odpovídající počet nul. A pokud by existovalo tolik dolarů v bankovkách, postavíte z nich model velkoměsta v měřítku 1:1. Válka na Ukrajině tyto dluhy ještě znásobí. 
 • Dluhy států a veřejných pokladen se odepisují měnovou reformou. Moje praprababička ve třicátých letech minulého století postavila dvougenerační dům na vysoký dluh. 
 • Státní dluh vzrostl z 1,6 bilionu korun na konci roku 2019 na 2,5 bilionu korun na konci roku 2021. Jen náklady na splátky státního dluhu bude mít letos Česká republika ve výši téměř 274 mld. Kč. To jsou peníze, které vyletí komínem. 
 • I když je už inflace dvouciferná, podle mého názoru to není dostatečné na to, aby umazala státní dluhy. Proto může vše směřovat k měnové reformě.  
 • https://hlidacipes.org/investor-bruna-vse-smeruje-k-menove-reforme/?

8.3.2022 Rozhodnutí Visa a Mastercard omezit práci s ruskými klienty způsobilo o víkendu nápor na karty čínského platebního systému UnionPay. Po oznámení japonské JCB z 8. března o pozastavení provozu v Ruské federaci pro držitele "plastu" zůstává UnionPay jediným "oknem do Evropy" a zbytku světa. S takovou poptávkou banky zejména o víkendu nepočítaly. Jak uživatelé psali na fórech, některé organizace nabídly, že se přihlásí po prázdninách, jedna banka zavedla vysokou provizi za urgentní problém. A samotný čínský platební systém je nyní zavalen požadavky ruských úvěrových institucí, uvedly zdroje obeznámené se situací. Jak zjistil Izvestija, kromě již dříve oznámených plánů vydávat karty UnionPay Sberbank, Alfa a Tinkoff tuto možnost zkoumají VTB, Home Credit, Expobank a MKB. A otázka šíření UnionPay v Rusku je otázkou času.

Podle webu UnionPay nyní 11 ruských bank vydává karty v čínském platebním systému. Mezi nimi jsou RSHB, GPB, Vostočnyj, Solidarita, Bank Saint Petersburg, PSB, RRDB, Primsotsbank, CB Primorye, Zenit a Post Bank. V některých organizacích je možné vydat co-badged Mir kartu - UnionPay.

https://iz.ru/1302370/anna-kaledina-natalia-ilina/mirovoi-soiuz-kogda-rossiiskie-banki-podkliuchat-k-unionpay

1.11.2021 Juraj Karpiš: Éra vyšší inflace teprve začíná, růst cen aktiv je pouhá předzvěst

 • Současná inflační paradigma: úroky klesají, spotřební zboží a statky spíše stagnují, nebo klesají.
 • Trhy stále věří, že inflace je přechodná věc (podívejme se na dluhopisové výnosy) a opět se vrátíme k deflačnímu scénáři. Pokud se toto zlomí (bod zlomu), tak konec je blízko. Pokud začnou trvaleji růst úroky, tak se musí přecenit vše (všechny aktiva).
 • Aby to fungovalo z centrální banky, tak banka musí předběhnout trh a inflační očekávání a musí kredibilně říci, ne my budeme ničit peníze (stahuje peníze a tím prodává svá aktiva), ne že tiskne peníze. Aby předběhli inflaci musí zvýšit sazby nad inflaci a tím vyvoláte obrovskou recesi. Díky tomu mají centrální banky malý manévrovací prostor je srovnání s minulostí. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=KL4b6NACoLE

25.10.2021 Mastercard umožní tisícům bank a milionům obchodníků své platební sítě integrovat do svých produktů kryptoměny. To se týká bitcoinových peněženek, kreditních a debetních karet s kryptoměnovými výnosy a možností utrácet svá digitální aktiva, a věrnostních programů, kde lze body leteckých společností nebo hotelů převést na bitcoiny (CNBC) 

1.3.2021 Ekonom Noah Smith na stránkách Bloombergu tvrdí, že silný dolar již neslouží americkým zájmům, ovšem při přechodu na nový globální monetární systém je podle něj třeba opatrnosti.

Pokud by se Spojené státy vydaly směrem k politice slabšího dolaru, nebylo by to poprvé - Smith připomíná osmdesátá léta, kdy se prohlubovaly americké obchodní deficity s Japonskem a Německem. Toto období zmíněnou politiku přineslo také. Jejím základem byla takzvaná Dohoda z hotelu Plaza, ale něco takového je nyní podle Smithe nepravděpodobné. Tehdy totiž jednaly Spojené státy s přátelskými zeměmi, ale nyní dosahují největších deficitů s Čínou, se kterou by dosažení podobné dohody bylo velmi nepravděpodobné.
Co by tedy mohly Spojené státy pro oslabení dolaru a snížení deficitů udělat? Smith poukazuje na to, že kurz dolaru tlačí nahoru jeho nákupy ze strany zahraničních centrálních bank, které jej používají jako rezervní měnu. Spojené státy by tak mohly použít stejnou strategii a nakupovat měny zahraniční, což by vyvolalo opačný efekt. Ekonom míní, že samo o sobě by to na výrazné oslabení dolaru asi nestačilo, ale signál by to byl významný. A k tomu by současnou pozici dolaru mohla oslabit větší diverzifikace měnových rizik ze strany zahraničních centrálních bank. Tedy nahrazování dolaru v jejich rozvahách jinými měnami.
Na co fedcoin?

Smith si také v jiném článku všímá toho, že někteří zástupci Fedu hovoří o možnosti vytvoření vlastní digitální měny. Ekonom míní, že takový "fedcoin" by měl fungovat na jiném principu než třeba bitcoin. Podobné digitální měny totiž těží svou důvěryhodnost z náročného procesu těžby (takzvaný systém "proof of work"), která vyžaduje velké množství energie a počítačových kapacit. U Fedu a jeho digitální měny by nic takového nebylo nutné.
Fed by tak mohl vytvořit platební systém založený na digitálních penězích bez toho, aby používal náročné technologie, které stojí za soukromými digitálními měnami. Podmínkou je, aby lidé věřili, že jim jejich peníze neukradne. A podle Smithe by tato podmínka měla být naplněna jednoduše tím, že Fed je krást nemusí, protože on sám peníze vytváří.
Smith míní, že Fed by mohl vytvořit velmi levný systém založený na aplikaci, který by umožňoval provádění přímých plateb bez finančních prostředníků. Ohroženy by pak byly společnosti jako PayPal, Venmo, Stripe, Visa a MasterCard. Fed by ani nemusel generovat na této činnosti zisky, což by celou službu ještě více zlevňovalo. A konkuroval by tím i bankám, protože pro lidi by mohlo být jednodušší stáhnout si zmíněnou aplikaci a držet přes ni peníze než otevírat si účet u banky.
Ekonom svou úvahu uzavírá s tím, že platební transakce jsou možná zralé na to, aby je popsaným způsobem převzala vláda. V konečném důsledku by ale podle něj šlo o nacionalizaci jednoho odvětví a s tím mohou být vždy vážné problémy. Yellenová tak dělá dobře, když tvrdí, že je třeba celou věc ještě analyzovat.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4618329/smith-silny-dolar-oslabuje-a-fedcoin-by-ohrozil-par-firem.html

17.2.2021 Počet vydaných platebních karet v Česku vloni stoupl o 800.000 na 13,5 mil. Bezkontaktních karet bylo 12,9 mil. Vyplývá to ze statistik, které dnes zveřejnilo Sdružení pro bankovní karty. Hranici deseti milionů překročil počet karet v Česku v roce 2011 (ČTK) . 

27.1.2021 Vzpoura lidu z Robinhoodu. Malí spekulanti koordinují obchody a zatápějí fondům, pomáhá jim i Musk. Menší burzovní hráči v USA na Wall Street zle zatápějí velkým investičním fondům. Některé z nich kvůli tomu zaznamenaly obrovské ztráty. Středobodem veškerého dění je diskusní fórum r/WallStreetBets s více než dvěma miliony členy na sociální síti Reddit, kde individuální spekulanti domlouvají a koordinují své obchody. "Nikdy jsem nic takového nezažil," prohlásil Jim Cramer, známý a dlouholetý burzovní komentátor stanice CNBC.

https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/

Jen v posledních dnech a týdnech dokázali spekulanti v několika případech vyhnat svými nákupy kurz akcií firem, na něž se hromadně zaměřili, o desítky procent nahoru. A leckdy dokonce i na několikanásobek původní ceny. Ve všech výše zmíněných případech se zaměřili na společnosti, které jsou z různých důvodů v horší finanční kondici, či byly dokonce na pokraji bankrotu a jejichž kurz v předchozím období nerostl.

U takovýchto podniků fondy a další profesionální investoři často sázejí prostřednictvím takzvaných prodejů nakrátko (anglicky short selling) na pokles ceny akcií. Věří, že cena klesne a oni cenné papíry později nakoupí se ziskem zpět. Hromadné nákupy individuálních spekulantů však ženou kurzy nahoru a zaskočené fondy ve snaze zabránit ztrátám dříve prodané akcie nakupují zpět. Dochází k jevu, který se nazývá short squeeze - toto uzavírání krátkých pozic ze strany fondů vyvolává tlak na další růst ceny.

 • Jsem šokovaný myšlenkovými pochody těchto lidí. Každý normálně myslící člověk ví, že takový styl obchodování nemůže mít dlouhého trvání,"
 • Svou sílu na burzách navíc drobní hráči, kteří obchodují přes platformy typu Robinhood, znásobují tím, že ve většině případů nekupují přímo akcie daných společností, ale takzvané call opce. Jde o burzovně obchodovaný nástroj, který dává jeho držiteli právo nakoupit k určitému datu v budoucnu podkladovou akcii za předem stanovenou cenu.

 • Výhodou takové spekulace je, že za opci zaplatí investor nebo spekulant cenu, která obvykle činí jen zlomek kurzu samotné akcie. Jinak řečeno, na spekulaci stačí menší kapitál, než kdyby investor nakupoval přímo akcie. Pokud roste kurz akcie, zvyšuje se i cena call opce.

 • Zájem menších investorů o obchodování na burze vzrostl loni na jaře, když začala pandemie. Jejich zájem o investování a spekulace pohání nejen snaha vydělat, ale často i pouhý nedostatek jiné zábavy.

 • https://byznys.ihned.cz/c1-66874070-mali-spekulanti-zatapeji-velkym-fondum-domlouvaji-se-na-siti-reddit-obchoduji-pres-robinhood

24.1.2021 Americký akciový trh v posledních měsících zaplavují akcie firem, které vznikly jen proto, aby vyhledávaly akviziční příležitosti. Investoři jim loni svěřili rekordních 82 miliard dolarů, tedy přibližně 1,8 bilionu korun, přestože ani nevědí, do čeho budou investovat. Část expertů se proto domnívá, že tyto podniky by nakonec mohly být novým zdrojem spekulativní bubliny. Uvedl to server listu The Wall Street Journal (WSJ).

Řeč je o firmách, které se označují zkratkou SPAC, podle anglických slov special-purpose acquisition companies. Tedy o firmách, jejichž cílem je zaměřovat se na akvizice. V poslední době tyto podniky vyhledávají zejména start-upy v odvětví vyspělých technologií. Angažují se v nich i známá jména, nejen proslulý investor William Ackman, ale také například bývalý hráč basketbalové NBA Shaquille O'Neal či bývalý předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan.

SPAC jsou čím dál častějším nástrojem financování pro soukromé firmy, které mají zájem dát své akcie na veřejný trh. Takto se v roce 2019 například dostala na burzu společnost Virgin Galactic britského miliardáře Richarda Bransona. Vhodný akviziční cíl tak nyní hledá už skoro 300 firem označovaných jako SPAC. K dispozici mají celkem zhruba 90 miliard dolarů (kolem 1,9 bilionu korun) a v posledních týdnech vzniká v průměru pět takových firem každý pracovní den.

 • Od začátku letošního roku vzniklo už 67 SPAC, které od investorů získaly téměř 20 miliard dolarů. To je výrazně nad částkou za celý rok 2019, která byla rekordní, než se fenomén SPAC loni prudce rozšířil. SPAC za loňský rok získaly do té doby nevídaných 82 miliard USD.
 • "Když slyšíte, že o SPAC už mluví všichni, vyvstává otázka, zda už z toho není spekulativní mánie," řekl člen vedení společnosti Westchester Capital Management Roy Behren, který sám do firem SPAC investuje. Jako problém by se mohl ukázat i málo průhledný proces oceňování firem, který může vést k tomu, že SPAC nakoupí předražené firmy. Opakovat by se proto mohla situace z přelomu tisíciletí, kdy splaskla bublina internetových akcií a nastal propad na burzách, upozorňuje Atwater z Financial Insyghts.
 • https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/wall-street-je-precpana-akvizicnimi-stopari-se-dvema-biliony-dolaru-se-pousti-po-jakekoli-stope-1377326

16.12.2020 Proč se vlády bojí bitcoinu? Protože tisknou peníze ve velkém. Dlouholetý manažer v logistických firmách Alex Pilař ve svém komentáři o bitcoinu vysvětluje, proč se řada hráčů této měny bojí. Ale také proč kryptoměna zažila opravdu dobrý rok 2020. Přes 20 procent všech amerických dolarů v oběhu bylo vytištěno letos (2020).

Ekonomické elity se zaštiťují verzí pohádky Hrnečku, vař! neboli moderní monetární teorií a tvrdí, že tisk peněz může pokračovat navždy. Dlouhodobá a zásadní nedůvěra cypherpunkové komunity (definice v angličtině) ve svět státních měn vyústila před 12 lety v největší inovaci, kterou jsme ve finančním sektoru kdy viděli. Svět objevil digitální programovatelné zlato. Bitcoin vznikl mimo finanční instituce, univerzity a věděcké ústavy, a dokonce zcela mimo ekonomickou sféru.

Díky tomu byly při designu a konstrukci bitcoinu použity tytéž inženýrské postupy, jako když budujete dům nebo stavíte letadlo. Matematika a kritické myšlení. Více než 30 let hypotéz, experimentů a neúspěchů. Poprvé v historii se designu technologie peněz ujali matematici, kryptografové a softwaroví inženýři a ne politici, králové či sultáni.

Není tedy překvapení, že se mnoho chytrých a mocných lidí i institucí dlouhodobě pokouší bitcoin napadnout, zastavit, zesměšnit, a to na technické, ekonomické a konečně i legislativní úrovni.

 • Bitcoin je tak odlišná forma peněz, že mu drtivá většina lidí nerozumí a jen opakuje většinové postoje společnosti. 
 • Pro generaci vstupující do ekonomického života to může být příležitost naprosto zásadní. Analogie s Titanikem je sice obehrané klišé, nicméně bitcoin je přesně ten záchranný člun, o kterém se každý může rozhodnout, zda se nalodí, či ne. 
 • Bitcoin jistě není bez rizik, ale představuje obrovský skok dopředu v technologii peněz a nabízí jedinečný způsob uchování majetku. Svět financí už nikdy nebude stejný a pohled na peníze se navždy změní. 
 • Kryptograficky zabezpečený, decentralizovaný protokol nedovolí vytvořit víc než 21 milionů bitcoinů. Nedovolí, aby byl váš bitcoin utracen dvakrát, a zaručí, že pokud držíte klíč, nikdo vás o něj nemůže připravit. Je nezávislý na vládách a bankách, bez rizika inflace, konfiskace a cenzury a nabízí skutečnou ekonomickou svobodu všem lidem a všude na světě. 
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-se-vlady-boji-bitcoinu-protoze-tisknou-penize-ve-velkem-133858#<br>

8.12.2020 Antiglobalizační hnutí Attac chce zakázat kryptoměnu diem, kterou chystá provozovatel sociální sítě Facebook. Její zavedení by podle něj ohrozilo finanční systém a vedlo k privatizaci peněz. Dnes to řekl zástupce hnutí Alfred Eibl (ČTK)  

8.12.2020 Podíl bezhotovostních transakcí letos poprvé převýšil platby hotovostí. Vyplývá to z podzimního průzkumu společnosti Mastercard. Na 45 % respondentů začalo kvůli koronaviru častěji platit bezhotovostně. Hlavním důvodem změny nebyly vyšší nároky na hygieničnost, ale potřeba rychle a bezproblémově zaplatit bez nutnosti přepočítávat hotovost a nezdržovat ostatní nakupující, dodal Mastercard

2.10.2020 ECB říká, že zintenzivňuje práci na digitální verzi eura. Systém musí být, podle centrální banky, připraven na možné budoucí zavedení digitální měny. Evropská centrální banka se musí připravit na digitální euro jako doplněk k bankovkám, "pokud a když" to bude nutné, uvedl v pátek člen Výkonné rady ECB Fabio Panetta. ECB v září požádala o ochrannou známku pro pojem "digitální euro" a povede veřejnou konzultaci k tomuto tématu (Reuters) 

31.7.2020 Pozice dolaru jako světové rezervní měny začíná být v ohrožení, domnívá se banka Goldman Sachs Group. Americká měna čelí několika rizikům, jako jsou zvyšující se politická nejistota a znepokojení, které obklopuje další nárůst případů nového koronaviru v zemi. Dalším rizikem může být "inflační zatížení", respektive posun k němu na straně americké centrální banky.

"Začaly se objevovat opravdové pochybnosti o dlouhodobé životnosti amerického dolaru," napsal Daniel Sharp a další stratégové americké banky, jejichž názor je ve finančních kruzích stále menšinovým. Poukazuje ale na obavu mezi investory, že tištění peněz vyvolá v budoucích letech inflaci, následkem čehož utíkají především v tomto měsíci z dolaru a cpou peníze do zlata.

"Zlato je platidlem poslední záchrany, především v prostředí, jako je to současné.

Spojené státy se ani "zdaleka nepřibližují tomu, že by přišly o status rezervní měny, vzhledem k hloubce kapitálových trhů a převažujícího množství globálních transakcí denominovaných v dolarech," napsal Michael Krupkin z Barclays. A sami Goldmani říkají, že se nedomnívají, že jejich varování musí nutně nabýt reálný rozměr. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4463083/goldman-sachs-dolar-by-mohl-prijit-o-status-svetove-rezervni-meny.html

29.7.2020 Investiční banka Goldman Sachs v posledních týdnech stupňuje svůj "býčí" pohled na zlato, potažmo i stříbro. Uběhlo sotva šest týdnů a banka dále navýšila své 12 měsíční cílové ceny. Zatímco zhruba v polovině června posunula u zlata své predikce z 1 800 USD na 2 000 USD, v úterní aktuální zprávě již zmiňuje 2 300 USD. Zkrátka po nových historických cenách zlata z úvodu tohoto týdne Goldman Sachs očekává pro drahý kov nové rekordy, když upozorňuje na rizika spojené s americkým dolarem.

Rozhazovačnosti americké vlády a Fedu na podporu ekonomiky začínají v Goldman Sachs evidentně brát více na zřetel. Ve zprávě je právě zmiňována rekordní akumulace amerického dluhu a z toho plynoucí skutečné obavy týkající se životnosti amerického dolaru coby rezervní měny. Zvláště vzhledem k predikované druhé vlně COVID-19 a tedy dalším sociálním nejistotám, potažmo dalším politickým krokům či krokům americké centrální banky (Fed). Zkrátka dle Goldman Sachs se "zasévají semena pro budoucí inflační riziko".

Doplnit lze, že pro stříbro Goldman Sachs dále zvýšila své cenové predikce dokonce o více než třetinu. Poslední v červnu výrazně navýšený její 22 USD cíl byl totiž překonán, a vzhledem k výše uvedenému, stříbru oproti současným cenám dává další více než 20 % růstový potenciál. V ročním horizontu by se dle Goldman Sachs měla cena stříbra dostat na 30 USD.

V porovnání se zlatem přitom stříbro zaznamenává ještě výraznější rally. Z březnového propadu ke 12 USD již vlastně dokázalo svou cenu zdvojnásobit! Oproti zlatu má však maxima ještě daleko před sebou. Současné ceny, potažmo i výhled 30 USD, je jen návratem do roku 2013.

https://zlato.kurzy.cz/zpravy/552566-zlato-aneb-dle-goldman-sachs-mena-posledni-instance/

19.6.2020 Britská vláda si v květnu kvůli rozsáhlým nákladům na podporu ekonomiky v době koronavirové krize půjčila rekordních 55,2 miliardy liber (1,6 bilionu Kč). Veřejný dluh Británie tak poprvé od roku 1963 přesáhl sto procent hrubého domácího produktu (HDP). 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů. Rozšíření NATO na východ se stalo jedním z důvodů konfliktu mezi...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...