Noemova archa

"V šestistém roce života Noema (Arménie), sedmnáctý den druhého měsíce, se provalily všechny prameny obrovské propastné tůně a nebeské propusti se otevřely. Nad zemí se strhl lijavec a trval 40 dní a čtyřicet nocí. (...) Když přešlo sto padesát dnů, začaly vody ze země ustupovat a opadávat, takže sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.

Lokální potopa na Černém moři, hladina byla o 80m níže než dnes, došlo k protržení prahu Bospor a Dardanely, díky výbuchu fleglejských polí Etna, Vesuv až po Laachenské jezero), nebo komety a přelila se vlna ze středozemního moře. Během konce doby ledového docházelo (cca ve stejném období jak došlo k potopě světa a zániku Atlantidy) také k rychlému tání ledovců a hladina oceánů stoupla o desítky metrů 20 -30 (80) m.

 • Potopa světa 
 • Záchrana lidského a dalšího biologického genotypu (pád meteoritu, komety).
 • Před více než 12 tisíci lety rychlé tání ledovců způsobilo "vypnutí" AMOC, což vedlo k obrovským teplotním výkyvům severní polokoule o 10 až 15 stupňů Celsia během 10 let.

Nástup věku Vodnáře, podzimní bod rovnodennosti (bod zlomu) v rámci precesního roku, stejně jako ZEP TEPI - prvopočátek věku 10 450 př.n.l, (nástup věku Lva) tehdy to byla potopa světa (symbol Noemova Archa), jaký živel podpoří očistu nyní? Bude to vzduch, nebo voda? Čeká nás "digitální potopa - přechod do metavesmíru" a nástup ZEP TEPI II?

Pro ilustraci situace 9600 let př. n. l.: Z území dnešní Anglie se dalo suchou nohou přejít na území dnešní Francie a Německa, tato oblast geology pojmenovaná pracovně jako "Doggerland" byla tehdy souší. Např. prakticky celou Skandinávii, Island, nebo větší část Kanady ještě pokrýval pevninský ledovec. Nad úrovní hladiny byl pevninský most mezi Indií a Srí Lankou, suchou nohou bylo možné přejít ze severozápadního cípu Austrálie na Papuu Novou Guineu, suché spojení bylo i mezi Austrálií a Tasmánií. V oblasti Beringova průlivu existoval v době ledové Beringův most spojující Euroasii se Severní Amerikou, v době 9600 let př. n. l. se však už pravděpodobně těsně rozpojil vlivem postupujícího tání pevninských ledovců a stoupáním hladiny světového oceánu. Všechny kontinenty měly větší suchozemskou plochu než dnes, zvláště v mělkých částech kontinentálních šelfů, analogicky měly větší rozlohu i některé ostrovy. 

Planeta dýchá (roztahuje se smršťuje, zahřívá a ochlazuje), pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti, jednou např. za 13 000 roků, dojde k potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces (souhvězdí Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s intuicí a kosmickým vědomím.

 • Pod Grónskem a Antarktidou existují dva gigantické magmatické chocholy (ohřívají pevninu ze spodu), proudy žhavé lávy se dostávají blíže k povrchu, protože zde je zemská kůra tenčí. Tyto chocholy mohou zásadně přispívat k oteplování klimatu, tak podle studií je podíl člověka na klimatických změnách je v rozmezí 5 - 10 %. Vysokoenergetické částice (neutriny), které protékají zemským globem, zanechávají část této energie planetě, dochází k energetickému ohřívání ve vnitřku planety. V hloubce 60 -80 km je obrovské množství Ringwooditu (Čína a přelom Kanady a USA), který váže vodu (je to množství 2,5 větší než v oceánech). Ringwoodit působí pulzačním způsobem, při maximálním nasycení vodou dochází k eruptivnímu uvolňování na povrchu planety a vytváří se tsunami 1-2 km vysoké, které obíhají planetu (to vysvětluje mýty o světových povodních), Peter Staněk, video 23.5.2022

Noemova archa, lokalita:

 • Je identifikováno několik míst.
 • Například Korán jej umisťuje k turecké hoře Al Judi, která je vzdálená jen pár kilometrů od tzv. Malého Araratu. 
 • Durupinaru, přísně střežené vojenské oblasti Durupinar v Turecku. Vznikla zde vojenská základna náhodou, nebo se místní úřady snaží chránit biblický artefakt?  
 • Hora ARARAT, podle Bible, loď ztroskotala na hoře Ararat, na hranici mezi současným Tureckem, Arménií a Íránem.

Tell Abu Hureyra (Sýrie), leží v severní části země v údolí řeky Eufrat zaplavené umělým jezerem. jedno z prvních míst v lidské historii, kde se do té doby kočovní lidé usadili a začali trvale pěstovat plodiny.na sklonku nejmladší doby ledové, tedy asi před 12,8 tisíci let, zřejmě zasáhla doslova kosmická katastrofa. Vědci zde v příslušné vrstvě kromě obilí a zrn odhalili také množství kousků taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků. To jsou stopy dramatu, při kterém působily vysoké teploty a tlaky. Podle vědců sem tehdy dopadl jeden z úlomků komety, která zřejmě v této době přiletěla k Zemi a explodovala v atmosféře. Tato událost postihla lidské populace po celém světě a zřejmě vedla k náhlému ochlazení v době, kdy se Země oteplovala z nejmladší doby ledové. 

Pod Černým mořem jsou velké zásoby ropy a metanu, který díky oteplování uniká, může to způsobit výbuch a vyvření moře s černým dýmem.

https://enigmaplus.cz/tajemny-utvar-na-durupinaru-lezi-v-turecku-vrak-noemovy-archy/<br>

Části palubní nástavby archy byly nalezeny pod sněhem ve výšce 3500 m nad mořem v říjnu 2009. V takové výšce nemohou růst stromy, nejsou zde žádné stopy lidské přítomnosti. Nicméně, vědci našli v ledu dřevěné kusy o délce 20 metrů a pozůstatky starověké konstrukce o délce 100 m, o které bylo možné vstoupit.

https://nikolajnikolov.blogspot.com/2015/06/nasledujici-text-je-prekladem-state.html<br>

Výbuch metanu pod Černým mořem

Pod Černým mořem je velké ložisko metanu, které se uvolňuje postupným oteplováním.. Metan se ve zmrzlé formě často nachází i pod mořským dnem. Také odtud se při nárůstu teplot uvolňuje, někdy se však kumuluje v obrovských bublinách o velikosti až stovek metrů. A když se taková bublina uvolní ze dna zrovna ve chvíli, kdy nad ní na hladině pluje loď, může ji i potopit. 

 • Metan se chová značně nevyzpytatelně. Je velmi obtížné předpovědět, kdy k explozi dojde. Jediný způsob, jak tvoření kapes zastavit, spočívá ve zmírnění rychlosti, s jakou se naše planeta otepluje. 

Jiří Lexa a Tamarina:

12.9.2020

 • Potopa, Noemova archa? Jde o příběh s přírodní katastrofou, který jsme si vytvořili my lidé. Podobně jako s Atlantidou (experimenty s DNA, se zemí, kameny a energiemi). Potopa světa byla důsledkem akce (tím co jsme vytvořily a působily experimenty - nerovnováha) a reakce (dorovnala se rovnováha), nevznikla všude na celé Zemi. Vznikla v určité oblasti a stejně tak zmizel kontinent Atlantida. V té době došlo k tomuto úkazu, lidé se plavidlem přesunuly mezi kontinenty. Ale nebylo to doslova, jak to popisuje bible. Šlo nikoliv o zachování zvířat, ale určitých buněk, které byli následně aktivovány a zvířata se začala z nich rodit a vyvíjet. Nebyla to obrovská loď plná zvířat.

Noemova archa zprávy z tisk:

23.12.2022 Vědci z Istanbulské technické univerzity slibují, že do měsíce oznámí výsledky studia artefaktů z hory Ararat a dají vědeckou odpověď, zda jde o úlomky Noemovy archy popsané ve Starém zákoně. Oznámila to v pátek televizní stanice TRT s odvoláním na vedení univerzity.

Podle televizní společnosti se v laboratoři univerzity dva měsíce pracuje na studiu asi 30 vzorků půdy a úlomků hornin. Zaměstnávají specialisty na geofyziku, geoarcheologii, chemii a biologii. "Naším cílem je zjistit, zda a v čem se artefakty, které jsme se svolením místních úřadů z Araratu odvezli, liší od tradičních geologických hornin. Výsledky dosud nejrozsáhlejšího vědeckého výzkumu odpoví na otázku, zda zkamenělé obrysy u [noha] Araratu jsou siluetou lodi, nebo je to hra přírody Je čas ukončit otázku, zda je to všechno legenda, a pokud ne, pak je nutné pokračovat ve výzkumu

Archa, která přežila potopu a je popsána ve Starém zákoně, byla v Araratu hledána minimálně od 4. století. V 19. a 20. století navštívily legendární horu desítky expedic, mnozí badatelé tvrdili, že viděli něco podobného jako pozůstatky Noemovy archy. V roce 1959 objevil turecký vojenský kartograf Ilkhan Durupynar na jednom z kopců v okrese Dogubeyazit, 30 km od hory Ararat, zkamenělé obrysy připomínající stopy obrovské lodi, které byly později nazývány anomálie Ararat. Tvrdí se také, že dokumenty potvrzující umístění pozůstatků archy na Araratu jsou uloženy v archivech americké CIA. V roce 2000 byly hlášeny některé satelitní snímky svahů Velkého Araratu, v jehož jednom ze sedel jsou údajně patrné zbytky biblické lodi. Do dnešního dne však nebyla obdržena žádná vědecká odpověď na otázku.

https://nauka.tass.ru/nauka/16675157

20.8.2020 Archeologové prozkoumali zkamenělé zbytky palmových listů nalezených na hoře Ararat. Podařilo se jim identifikovat konkrétní druh palmy, jenž podle všeho roste jen na břehu moře. Podle archeologů z Atatürkovy univerzity je to důkaz toho, že hora Ararat se kdysi nacházela u mořského pobřeží. U moře se nejvyšší hora Turecka nacházela zřejmě už před 55 miliony let. Ono moře byl dávný Paratethys a Ararat byl pokryt palmovými lesy. V současnosti nejsou nikde v blízkém ani vzdáleném okolí žádné palmy a celá skladba vegetace se kompletně změnila. Tehdejší podnebí bylo teplejší a biodiverzita v oblasti byla daleko rozmanitější, než je tomu dnes. Ararat je sopka, která naštěstí není v posledním století nijak aktivní. Poslední sopečná aktivita byla zaznamenána v roce 1840, kdy došlo k vyvržení magmatu z parazitického kráteru. Tento výbuch si vyžádal i lidské oběti. Předcházející erupce vytvořily mnoho parazitických kráterů na západní straně sopky. Vrchol Araratu je trvale pokryt sněhem a ledem a tvoří výraznou dominantu celého kraje. Nejimpozantnější pohled na ni je z arménského hlavního města Jerevanu a okolí. Ararat je několikrát zmiňován v Bibli, měl zde přistát Noe se svou archou při velké povodni. 

https://www.extrastory.cz/ararat-byl-kdysi-u-more-rostly-na-nem-palmy-zjistili-vedci.html?

13.3.2020 V roce 2020 byla Dr. Richardem Firestonem a spolupracovníky z prestižního pracoviště v USA Berkeley Lab publikována hypotéza ukazující, že příčinou posledního velkého ochlazení na Zemi před nástupem holocénu a zároveň vyhynutí populací velkých pleistocenních savců i zmizení paleoindiánské cloviské kultury před 12 800 tisíci lety, byla kolize Země s vesmírným tělesem (impaktové události v této době pocházejí z řady míst na světě).

 • Abu Hureyra v severní Sýrii, ve vrstvě staré asi 12 800 let vyskytují skla, která prošla teplotou vyšší než 2200 °C. První nápadnou zvláštností těchto skel je to, že obsahují velmi malý podíl vody, je magneticky saturováno asi z jednoho procenta, jeho vznik při blesku tedy bylo možné vyloučit, vyskytují se v ní nanodiamanty, které mohly vzniknout z organického materiálu nějakou šokovou vlnou. Podobné nanodiamantové vrstvy lze nalézt např. místě takzvané tunguské události na Sibiři v roce 1908 (impakt mimozemského tělesa, které však po sobě nezanechalo žádný kráter. "Nejjednodušším vysvětlením takového jevu je dopad nějaké porézní komety," spekuluje doc. Kletetschka).

Na konci poslední doby ledové přecházejí od lovu k zemědělskému způsobu života, což může teoreticky indikovat i rozsáhlou přírodní katastrofu, která tuto radikální změnu životní strategie způsobila. 

Sklo, které vznikne roztaveném horniny při silném elektrickém výboji (blesku), má magnetismus tak silný, že už namagnetovat více nejde, je prakticky magneticky saturováno. 

https://techfocus.cz/veda-vesmir/1909-po-stopach-komety-stare-12-800-let-se-vydal-mezinarodni-tym-vedcu.html?

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.