Predikce na rok 2022

Úvaha: smyslem uváděných informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnosti a potenciál, kterými mohou jedinci a civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které mu umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který ho propojí s vědomím ve svém srdci.  

2022 - Někdo vidí tři dvojky, někdo exponenciální růst, řetězení událostí, partnerství, rodinu, emoce, duchovní transformaci, zrcadlení zesílené polarizace v dualitě a co vidíte Vy? Rok 2020 byl v režii nástupu covidu, který v roce 2021 gradoval, proběhl pád Bohemia Energy, objevila se inflace (zdražování všeho), strach a panika, která v roce 2022 bude okořeněna Velkým resetem, Green dealem, konflikty a jejich důsledky. V roce 2022 budou jedním z hlavních témat kolektivní transformace (tzv. osvícení), klimatické změny, inflace, dluhy, rostoucí chudoba a z toho plynoucí důsledky (tři trojky procesy stupňují). Současná rostoucí inflace může přerůst v hyperinflaci. Strach, agresivita a panika může přerůst či se transformovat v něco hmatatelnějšího, jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Čeká nás, mimo jiné, postupný anebo skokový nárůst nezaměstnanosti, to může vést k dalšímu zchudnutí světové populace a její polarizaci (ta přispěje ke zrychlenému vývoji lidské populace). Lidské faktory může zhoršit ještě působení přírodních živlů, zejména vody a sucha, která svým působením bude nerovnováhy čistit a harmonizovat (budou hybatelem transformačního procesu).

Rok vodního Tygra: (1.2.2022 - 21.1.2023), vládne planeta Jupiter (planeta štěstí), nový mladý princ.

 • Působení Saturnu a Uranu bude ovlivňovat dění v letech 2021 a 2022.
 • Přechod do věku Vodnáře, co to znamená a jaké to má souvislosti?
 • Covid je testem naší imunity, ale také testem imunity naší západní civilizace. Jaká "vakcína" pomůže západní civilizaci, nebo budeme muset začít sami u sebe, "budovat" svou vlastní imunitu v nové civilizaci?
Velké sluneční minimum 2020 - 2053, sluneční cyklus 25 (2020 - 2031) začal 29. května 2020, sluneční cyklus 26 (2031 - 2042), sluneční cyklus 27 (2042 - 2053). Naplní se tak De Vriesův (Suessův) cyklus (Mauderovo, Daltonovo minimum a nyní 2020 -2053) sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu a tzv. Velké solární cykly s dobou trvání 350 - 400 let (Wolfovo, Maunderovo a Modern minimum 2020 -2053). V tomto, nebo příštím desetiletí můžeme očekávat výrazné zpomalení, nebo zastavení Golfského proudu a výrazné tání ledovcůV letech 2030 - 2040 může nastat Malá doba ledová, v té době totiž klesne sluneční aktivita (když klesá sluneční aktivita, tak se zvyšuje aktivita Země, jako JIN a JANG) až o 60 % a v následujícím 26. cyklu (v letech 2030 - 2040) může dojít k desynchronizaci těchto vln (což povede k dočasnému útlumu sluneční činnosti, a to až o 60 % oproti normálu). Díky aktivitám lidské rasy se proces klimatických změn urychlil a vše může mít opačný vývoj (můžeme zjistit, že malá doba ledová již proběhla ve zrychleném procesu v minulém století a bude probíhat v tomto století).  

Známé, možné a předpokládané trendy a události v roce 2022:

Toto desetiletí bude velmi turbulentní (velké extrémy, anomálie, náhlé zvraty, přírodní neštěstí) - desetiletí metamorfózy, kdy se vývojové procesy mohou zrychlovat, zpomalovat, měnit náhle trend, nebo se transformovat. Probíhá civilizační Transformační bod zlomu (mimo jiné probíhá i proces ovládnutí vědomí člověka a jeho přenesení do metavesmíru, lidé se budou rozdělovat do různých paralelních světů) jedinců i lidské populace, zrcadlí (jaké máme bloky, strachy, slabiny, nerovnováhy, programy a iluze) nám to pandemie koronaviru, migrace, klimatické změny, kroky politiků, Evropské unie i proces Velkého resetu. Důsledky nerovnováh a extrémů v přírodě, u jedinců i v celé civilizaci se budou projevovat v exponenciálním růst(v různých oblastech společnosti, ekonomice atd.) a řetězením důsledků v různých oblastech. Na konci je kolaps s již zmíněným transformačním bodem zlomu, který je provázaný s přechodem do věku Vodnáře a vznikem nového vývojového druhu člověka (duchovní evoluce, znovuzrození) v souladu s ovulačním cyklem planety v rámci precesního roku, harmonii zajistí přírodní živly.

 • Jsme uprostřed vývojového transformačního cyklu (věk Vodnáře) 2012 - 2022 - 2032 (2000-2020 -2040), který bude spojen i s redukcí populace, která je důsledkem i kolapsu západní civilizace (kolaps západní demokracie a ekonomického dluhového modelu), směřujeme do Metavesmíru, výsledek symbolicky popisuje i Calhounův experiment ve fázi zkázy.
 • Ekonomická, hospodářská, energetická, potravinová, klimatická a další krize (bojíme se jich, aby nevznikly a bojujeme s nimi) visí ve vzduchu ve formě bubliny a část lidí po jejím splasknutí pochopí, že krize jsou jen nástroje, které se cíleně a sofistikovaně, podobně jako vakcíny, využívají například na vytvoření iluze, chaosu, strachu, zvýšení globální koncentrace moci atd. Krize nejsou příčinou současného stavu, ale důsledky a současně i zrcadlem naší civilizace, která žije v globální iluzi a staví lidi proti lidem, aby se vytvářely další bubliny v různých podobách a formách (je tu určitá podobnost s experimentem vězni a věznitelé, který se zvrhl).
 • Může se rychle vyostřit spor mezi Ruskem a Německem, na poli energetickém, politickém, vojenském atd., nebo se v těchto zemích může zažehnout rozbuška negativních událostí spojených s energetikou, politikou, armádou atd.. Současně může dojít k náhlému zvratu a vzájemné dohodě.
 • Může se ukázat, že vakcinace není řešením současné pandemie (nebude dostatečně účinná, bude se muset opakovaně aplikovat, protože imunita postupně vyvane atd.), může narůstat počet negativních účinků a projevů spojených s vakcinací a covidem (dlouhý covid atd.), přesto bude vakcinace povinná ve většině zemí Evropy (včetně Česka, pro většinu populace). Můžeme očekávat zvýšenou sekundární úmrtnost (projeví se důsledky setrvačnosti naakumulovaných stresů, které jsme zažívali vletech 2020-1), růst počtu sebevražd a psychických onemocnění v důsledku zdravotní, ekonomické, bezpečnostní, energetické, finanční a sociální situace zejména i v Česku a Slovensku. Někteří pochopí, že i neviditelné viry jsou evolučním nástrojem pro vývoj lidské civilizace a poučí se, někteří se ale nepoučí a nepochopí.
 • Kromě dále probíhající covidové pandemie přijdou ve zvýšené míře i digitální viry (dynamicky rostoucí a překotná digitalizace, živná půda, která přitahuje viry)Bude narůstat počet hackerských a kybernetických útoků (civilizace bude zranitelnější díky probíhající robotizaci, digitalizaci ekonomiky, bankovnictví, zdravotnictví, průmyslu, zemědělství i státní správy)Zranitelná místa v softwarových systémech mají a budou mít stále závažnější a globálnější dopady.
 • Od podzimu do léta 2022 může být situace ve vládě pod velkým tlakem a může dojít k zásadním změnám ve vládě, nebo k jejímu rozpadu a také může dojít k předčasné změně na prezidentském postu.
 • Alena Šilerová může na předsednickém postu vystřídat Andreje Babiše a můžeme se dočkat i pokusu o zrušení přímé volby prezidenta. Za určitých konstelací se může stát, že ještě koncem roku 2021, nebo později, může být pověřen sestavením vlády jiný představitel ANO, např. Radek Vondráček. Může se dít mnoho neočekávaných zásadních zvratů na České i světové politické scéně, včetně personálních (VK).
 • Kapitalismus 21. století se nachází v poslední fázi svého vývoje, který se jmenuje Imperialismus (korporátní digitální globální kolonialismus, Technokracie s digitálním myšlením). Mohou přicházet v průběhu 2022 -2023 tzv. Černé labutě, surovinové a komoditní krize, extrémy, praskání bublin a jejich řetězení. Projeví se důsledky závislosti západních civilizací (nesplatitelné dluhy, konzum, růst, zisk, ovládání, manipulace, moc, strach, odlidštění, dominance rozumu, komodity, suroviny, automobilový průmysl atd.), které směřují k sebedestrukci.
 • Může se objevit vlna krachu korporací (zejména v automobilovém průmyslu, energeticky náročném průmyslu a navazujících oborech či řetězcích, reálný stav může být nějakou dobu maskována kurzarbeitem, zápornými sazbami a dalšími stimuly), která se přelije na akciové trhy a na další segmenty ekonomiky, bank, průmyslu, obchodu atd. (multioborová ekonomická, finanční a energetická krize), vlna se může začít šířit z Číny, nebo USA.
 • Pod velkým tlakem bude soudržnost zemí v rámci EU, budou velké spory spojené s pandemií, digitalizací, demokracií, polarizací ve společnosti (očkovaní a neočkovaní, bohatí a chudí, černí a bílí, podpora či nepodpora migrace, Green dealu atd.), suverenitou, ekonomikou, omezováním lidí a jejími důsledky. Evropa, nebo její část, si bude muset vybrat mezi spoluprací s Východem, Západem anebo vlastní cestou. Díky polarizaci a nastupující ekonomické krizi jsou pod velkým tlakem i USA a může dojít k jejich rozpadu v roce 2022+, pak se Čína stane světovým lídrem.
 • V EU bude postupně po vzniklém chaosu aplikovaná kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (dílčí kroky budou vynucovány a stimulovány) a postupně i další státy ve světě budou aplikovat kontrolovanou společnost se sociálním bonusem, nebo její obdoby a také se bude postupně aplikovat nepodmíněný příjem, protože národní státy přestanou postupně plnit své základní funkce (pravděpodobně od roku 2022 -4) a jejich roli převezmou globální firmy DVS (jde o proces, který nemá pevný začátek a konec, má různé formy v jednotlivých regionech, věkových skupinách, civilizačních modelech atd.).
 • Zvýší se chudoba pro většinovou populaci v globálním měřítku (exekuce, bankroty, ztráty zaměstnání, zdražování, nemoci, růst inflace a úroků atd.) i díky moderním technologiím a dalšímu přesunu části populace do digitálního a virtuálního prostředí (rozevřou se nůžky mezi těmito reálnými a virtuálními světy). Můžeme očekávat, ve větší míře, počátek útěku části mladší populace do virtuální reality, protože nebudou chtít řešit problémy v reálném životě. Poroste kriminalita.
 • V některých zemích mohou být příděly na potraviny, plynu, ropy atd.
 • Bude přibývat lidí, kteří budou vnímat a rozpoznávat, co jsou Iluze (jak v jejich životech, tak ve společnosti), závislosti a za čím se vlastně honí, je také iluze (bublina ve které žijí), která je šťastnými neudělá, ale povede je pouze k větší závislosti a strachu. Výpadky, elektřiny, vody, financí, komodit, surovin, internetu a sociálních sítí mohou zviditelnit naše iluze a závislosti.
 • Cena pohonných hmot (benzín, nafta) může překročit padesáti korunovou hranici a ropa může překročit cenu 100 dolarů za barel. Může dojí v Evropě ke komoditnímu a surovinovému (ropnému a plynovému) šoku.
 • Vlivem klimatických změn se mohou ve zvýšené míře šířit viry i zvířecí nemoci (prasečí mor, ptačí chřipka atd.), které mohou ohrozit dodávky těchto potravin. Tající permafrost a klimatické změny mohou přinést i návrat starých bakterií, virů atd., které byli zamrzlé po tisíciletí a během tohoto desetiletí můžeme očekávat návrat, nebo vznik nových nemocí, jejich mutací se současnými nemocemi a tím i pandemií. 
 • Tesla pravděpodobně představí prototyp humanoidního robota nazvaného Tesla Bot - Optimus.
 • Státy (včetně EU) se mohou utápět ve svých vlastních zákonech - byrokracie, složitost zákonů a nařízení,  budou paralyzovat státy zevnitř a to znemožní státnímu aparátu potřebnou rychlou reakci na měnící se podmínky ve společnosti (nebo budeme muset mít "trvale nouzový stav", nebo jeho obdobu). Demokracie se změní v diktát nařízení, které se budou tvrdě prosazovat, bez ohledu na svobodnou vůli a práva lidí (pošlapaní západní demokracie), to mohou být projevy probíhajícího rozkladu západní civilizace.
 • Elon Musk (SpaceX) provede první pokus o start vesmírné lodi/rakety Starship.
 • Napětí mezi jednotlivými technologickými firmami (např. Gafa) i národními státy bude dále eskalovat v otevřený konflikt (regulace těchto gigantů se vymkla kontrole a mají větší moc, než národní státy, ale lavinu, která se spustila, již nelze zastavit). Tyto firmy budou skupovat či požírat, jako Otesánek, svou konkurenci a potom i předlužené a paralyzované státy.
 • Bude dále narůstat chudobapolarizace ve společnosti i mezi lidmi (současně dále bude extrémně bohatnout stále užší skupina osob - dolaroví jednorožci, Disruptoři, atd.). Bude tak docházet ke zrychlování koncentrace majetku, moci a následně, po bodu zlomu, se naplní Herakleitův zákon.
 • Můžeme očekávat růst násilí, kriminality, konfliktů, občanských, náboženských a lokálních válek (i války o vodu). Ve vzduchu visí střet křesťanského a muslimského světa v různých podobách a částech světa včetně Evropy. Hrozí akutní vypuknutí válečného konfliktu (ohniska: Ukrajina - Rusko a Bělorusko, Balkán, Izrael - Irán, Jihočínské moře). Řešením nesplatitelných dluhů může být kombinace vysoké inflace, ekonomického kolapsu a války (v průběhu 2022 -2023).
 • Může přijít další vlna migrace (Blízký východ, Asie, Afrika i v rámci Evropy atd.) do Evropy v tomto, nebo příštím roce (s odezněním covidové pandemie), bude přibývat i plotů (může být spuštěna i železná opona) mezi jednotlivými státy a na migračních trasách. Ale může probíhat i větší migrace neočkovaných lidí ze západu Evropy i do zemí, kde nebude povinné očkování (např. Česko atd.).
 • Může dojít k novému přerozdělení světa (JALTAII, monetární nevolnictví), nyní se může jednat o digitální přerozdělení světa prostřednictvím satelitního internetu. Nové přerozdělení bude, po chaosu, viditelné nejpozději v roce 2023 (bude to v režii světových mocností, nebo korporací? Budou platit národní hranice?). Tento proces může být spojen z odchodem některého z tří významných mužů světových mocností a mohou se drobit celistvost některých států (Ukrajina, na Balkáně atd.), které byli pod Sovětským vlivem před rokem 1989.
 • Může také dojít k rozkolu v církvi.
 • Německo ukončí výrobu energie v jaderných elektrárnách a výrazně stimulovaná elektromobilita může způsobit výpadky elektřiny s řetězením důsledků, nebo dojde k přehodnocení či transformaci tohoto směru (přechod na plyn, vodík). V evropské přenosové soustavě se extrémně zvyšuje riziko blackoutů anebo naopak krátkodobých přebytku elektrické energie. Změna energetického mixu v Evropě, v důsledku klimatických změn, způsobí různé nerovnováhy, skokové zdražování energie (růst cen emisních povolenek atd.) a následné zlevnění, inflaci a další extrémy v ekonomice a společnosti. Může být problém s dodávkami uranu do jaderných elektráren, extrémně může růst jeho cena. Proto může být pod tlakem přehodnocen přístup k uhlí a uranu.
 • Již letos v zimě (2021-2022) svět zjistí, jak moc globální ekonomika závisí na zemním plynu, uhlí, ropě, hliníků, uranu, kovech a dalších komoditách, ukáže se nám pravá realita, bez iluzí. Stupňuje se válka a surovinové zdroje (která je součástí informační, technologické, biologické atd., tedy totální války) na celé planetě (včetně Antarktidy) mezi mocnostmi a to je součástí nového přerozdělování sfér vlivu na mnoha úrovních (energetika, průmysl, doprava, informační technologie, zbraňové systémy, kolonizace vesmíru atd.).

 • Projeví se negativní důsledky v zásobování (dostupnosti zboží, surovin, energie, potravin) spojené s lodní dopravou, covidem (bude zejména nedostatek zboží z Číny a vlna zdražování), zdražováním surovin včetně potravin, průmyslového zboží a narušením globálních výrobních, dopravních a prodejních řetězců (narušení standardního dodavatelsko-odběratelského řetězce, který nastal vlivem pandemie). Může dojít k poklesu poptávky, nebo se zásadně změní nákupní zvyklosti lidí.
 • Česká nás výrazné zdražování energií a paliv, což budeme mít důsledky pro celou ekonomiku (v důsledku elektromobility, Nord Stream 2, nestabilních dodávek z obnovitelných zdrojů, odstavování jaderných a uhelných elektráren atd.). Započaté zdražování (potraviny, bydlení, spotřební zboží atd.) v roce 2021 bude pokračovat i v tomto roce. Minimálně od roku 2022 hrozí v Evropě nedostatek elektřiny, důvodem je zdražování emisních povolenek, nedostatek energetických komodit (plynu, uhlí atd.), zavírání jaderných a uhelných elektráren, které se budou muset v krajních případech opět zprovoznit. Ceny energií v České republice se mohou v druhé polovině roku stabilizovat a dojde k jejich korekci.
 • O slovo se přihlásí opět přírodní živly (může být hodně zejména vody, nebo naopak sucho) a další extrémy v různých polaritách (sucha, povodně, tsunami, výbuchy sopek - např.- Ekvádor, požáry, zemětřesení atd.), které budou ve společnosti i přírodě, abychom si uvědomili, že lidstvo nevládne přírodě a planetě (nevládneme větru, dešti) a nejsme s nimi v souladu.
 • Silnice začnou brázdit elektrické pick-upy a tahače Tesla a Nikola (elektrika a vodík). Bude stále zřetelnější, že politicky a rychle posazená elektromobilita je slepou uličkou a přináší jen další nerovnováhy do ekonomiky a společnosti.
 • Stále více se ukazuje, že Zelený úděl, místo rozvoje Evropy, může způsobit její rozklad a pád EU, protože je to postaveno na špatných základech a iluzi. Po zdražování energií se může kombinace vysoké inflace a zeleného údělu projevit jako třaskavá směs, která vyžene lidí do ulic.
 • Auta v roce 2022, budou zpřísněny limity i pro starší vozový park, aby se "museli postupně odstavit",. Koncem roku 2022 (dokončena bude továrna Tesly v Německu) začne TESLA  prodávat vozy od 25 tisíc dolarů, tedy za cca půl milionu korun, nyní její nejlevnější Model 3 vyjde na 1,3 milionu korun. Některé státy zavedou daň z elektromobilitů a současně se budou dále zpřísňovat podmínky pro provoz vozidel se spalovacími motory (uhlíková daň atd.).
 • Povinná výbavu automobilů od 6.7.2022, má se objevit celá řada asistenčních systémů, mezi které patří nouzové brzdění, nouzové držení v jízdním pruhu, asistent rychlosti, varování před únavou řidiče nebo varování před chodci a cyklisty při couvání. Dále bude povinná příprava na instalaci takzvaného alkoholového zámku (podnapilým znemožní nastartování auta) a černá skříňka zaznamenávající dění před nehodou. Od 6. července 2022 budou těmito funkcemi povinně vybaveny všechny vozy uváděné na trh a pro všechna auta na trhu bude povinnost platit od července 2024
 • Od 1. září 2022 dojde k zákazu starých typů kotlů na pevná paliva, které nemají emisní označení, ale i těch, které patří do první a druhé emisní třídy.  
 • Budeme pod silným tlakem, bude růst inflace (a tím i úrokové sazby, které zdraží půjčky a hypotéky, podle ekonomky Heleny Horské bude inflace v intervalu 8 -10%) a může přerůst v hyperinflaci, jako důsledek řetězení více faktorů na globální úrovni (důsledek různých exponenciálních růstů, např. dluhů, spotřebních cen, zisků, surovin, komodit, služeb, energií, potravin, bydlení atd.), kulminovat může v roce 2022 -2023 (s nástupem digitálních měn, díky rostoucím sazbám a nejistotě mohou kolabovat kryptoměny) a může být spojena s pádem anebo transformací světového měnového systému. Budou vhodné podmínky pro vstup nové globální digitální měny. Čína spustí oficiálně digitální jüan (e-CNY) i pro cizince a stane se první oficiální digitální měnou (CBDC) na kterou se budou postupně navazovat další digitální měny zejména z uskupení BRICSPravděpodobně budeme moci pouze sledovat řetězení důsledků na celou společnost, protože džin z lahve byl již vypuštěn.
 • Myšlenkový proces zvyšování daní započatý v roce 2021 (proces v Česku brzdí letošní volby) bude pokračovat v reálné podobě (např. uhlíková daň na nemovitosti a automobily), postupně i v dalších letech bude nastávat kolaps měnových, sociálních, důchodových a zdravotních systémů nejen v Evropě, bude to v důsledku nesplatitelných dluhů, nerovnosti ve společnosti, růstu nezaměstnanosti, růstu nespojenosti a protestů, díky koronaviru a s tím spojených důsledků na ekonomiku a společnost. To vše je dílčí součástí většího celku, tzv. Velký Reset, The Great Reset.
 • Bude dokončena satelitní síť STARLINK (další klíčový mezník pro Projekt TOTAL CONTROL, který nezná hranice národních států), tím bude umožněno zavedení globálního sociálního bonusu a bude gradovat závod v ovládnutí Měsíce a Vesmíru (do roku 2024) a i tím dojde k novému přerozdělení světa (součástí je proces digitální kolonizace), následovat může např. nová konvertibilní měna kWh "Digitální TESLA" (kryptografická měna na bázi blockchainu), 1kWh zelené elektrické energie nebo 1Gbite (měna postavená na objemu přenesených dat - satelitní WIFI) přenesených dat, nebo jiná forma digitální měny může nahradit dominantní rezervní měnu USD.
 • Česko bude pokryté rychlým satelitním internetem Starlink (start 1.9.2021). 
 • Uvidíme globální důsledky a rostoucí strach, v různých podobách, po odchodu USA a jejich spojenců po 20ti letech z Afghánistánu (můžeme to chápat jako určitý symbol bodu zlomu, kde, jak a proti komu zasahovalo NATO a spojenci a jak probíhal model implementace západních hodnot a demokracie v těchto zemích). Probíhající události nám od roku 2021 budou zrcadlit "prohnilou bezduchou západní demokracii, degradující hodnoty a její postupný rozklad" a podobné to bude i v oblasti náboženství. To co děláš jiným (vývoz západní demokracie a hodnot), může se dít i tobě (např. No-go zóny v Evropě, tichá kolonizace méně rozvinutých zemí a jejich populace do nových části světa - např. Evropa atd.).
 • Zviditelnění mimozemské civilizace (po 22.02.2022), pravděpodobně tak padne další milník v poznání Vesmíru (některé konspirační teorie se v tomto smyslu naplní), již v této, nebo příští dekádě se může naplnit Fenomén (efekt) vyššího muže.
 • Očekává se druhá fáze energetického či světelného záblesku (Silviya Válková, Ilmíra), tento proces již běží (změna paradigma myšlení, duchovní transformace - HOMO Aquarius), lidské bytosti se egoisticky oddělili od kosmického vědomí (Stvořitele) a po "duchovním osvícení" prostřednictví průchodu fotonovým pásem a současně změnou uvnitř nás se opět postupně sjednotí s kolektivním vědomím a kosmickou podstatou (Wilhelm Reich).
 • V tomto roce se bude rodit hodně dětí přinášející lásku (dojde také k tzv. duchovnímu oplodnění žijící populace v průběhu 2022 -2026), kteří budou tvořit základy nové civilizace po kolapsu současné.
 • Léčitel Davídek (léčitel) očekává zásadní změny v naší civilizaci v tomto roce.
 • Jiří Lexa (27.7.2020) v roce 2022 bude tolik změn, nebude cihla na cihle, mimozemská civilizace je mezi námi inkarnována, a všechna vědomí jsou mimozemského původu, budou změny v oblasti politiky, předčasné odchody z planety do roku 2032 - více jak 66 % populace odejde.
 • Podle Billa Gatese se situace vrátí po pandemii koronaviru do normálu nejdříve na konci roku 2022. Na covid bude bude již do poloviny roku 2022 umírat méně lidí než na běžnou chřipku - pokud se tedy mezitím neobjeví další zmutované a nebezpečnější varianty viru. Ve srovnání s bojem proti klimatickým změnám je zastavení pandemie COVID-19 velmi snadné (19.11.2021). 
 • PhDr. Petr Hampl Dr., roky 2021 a 2022 budou ještě horší než rok 2020, společensko-ekonomický systém je odsouzen ke zhroucení a politický život je čekání na to, až se to rozsype.
 • Neočekávejte, že bude k dispozici dostatek vakcín proti covidu-19. Do roku 2022 se tak život k normálu nevrátí. Tak zní předpověď přední vědkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumyay Swaminathanové (17.9.2020).
 • Centrální banky začnou zkušebně v průběhu roku 2022 a dále aplikovat své digitální měny ((EURO, JUAN, RUBL, USD atd.) a dá se očekávat souboj na tomto poli mezi centrálními bankami a soukromými technologickými společnosti o klienty a o pozici na trhu (nové přerozdělení světa). Důsledkem může být transformace světového měnového systému po pádu bank a korporací..
 • Pavol Lupták předpokládá pád světového měnového systému.
 • Bitcoin se může pokusit atakovat hranici 200 000 USD, ale může také zamířit na zcela opačný směr, pokud vznikne nová globální digitální měna, zvýší se úrokové sazby a ve světě bude panovat válečná nejistota.
 • Může dojít k znovuobjevení (uvolnění pro populaci) volné a tachyonové energie, či jiných technologií (v průběhu 2021-2032), které využíval Tesla a předchozí civilizace před potopou světa, mohou však být vládnoucími elitami zpoplatněny (akumulátory postupně ztratí svůj současný význam). Podmínkou využívání volných energií je, abychom byli svobodní (zbavili se závislostí, poznali sami sebe uvnitř) a beze strachu.
 • Slovensko zažívá poslední rok (2021) před bouří (politicky je to tam totálně rozstřelené), společenské napětí vyvrcholí v letech 2022-2023 (zažijí natvrdo dopady ekonomické krize), mohou být předčasné volby a polický rozstřel. V roce 2022 se negativní ekonomické faktory začnou v ČR projevovat více a naplno pak od podzimu. Začátek hlubší ekonomické krize přichází zhruba v roce 2023. Ta by měla trvat několik let a skončí to někdy okolo roku 2028. Hlubší problémy se ukážou v letech 2025 až 2027, na horoskop státu fungují konstelace napovídající na krizi. Okolo roku 2030 pak na horoskop státu působí konstelace obdobné těm z let 1946 až 1948 (8.12.2021 Jiří Kubík).
 • Po inklusi ve školství budou pokusy zavést i inkluzi v komunikaci - "inkluzivní komunikace" i v dalších oblastech.
 • Země Eurasijského ekonomického svazu EAEU, tedy Ruskou federaci, Bělorusko, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán zavádí v tomto roce 15% dovozního cla na elektromobily a na elektromobily bude nahlíženo jako na jiné vozy. 
 • Ve druhé polovině roku 2022 bude Česká vláda předsedat EU (může opět dojít k nějaké blamáží). Bude finišovat boj kandidátů o prezidentský post, je možné, že termín voleb bude uspíšen, nebo dojde k nějaké vážné neočekávané události i celosvětového dopadu.
 • V druhé polovině roku hrozí vojenský ozbrojený konflikt v Evropě (zástupná válka), bude to mimo území Česka a bude důsledkem pnutí mezi světovými mocnostmi. Může se také výrazně vyhrotit situace mezi Čínou a Tchaj-wanem (díky volbám v listopadu 2022).
 • Vyjde nový operační systém Windows 11, aby se mohla aplikovat umělá inteligence
 • V tento den 22.02.2022 (palindrom), nebo ve dnech okolo tohoto data (a pro některé v zrcadlových dnech v následujících letech tohoto desetiletí) se nám promítne budoucnost v přítomnosti (globální osvícení populace)abychom odvrátili lokální katastrofu s globálním dosahem, nebo globální katastrofu v budoucnosti a mohlo dojít postupně k transformaci a sjednocení lidstva (potom začnou někteří z nás svět okolo nás vnímat jinak a získají původní mimosmyslové schopnosti na vyšší úrovni) Co se děle na nebi, to se děje i uvnitř nás (zvýšená četnost komet Neowise, Leonard atd. a jejich působení na nás)U některých se může dualita projevit v trojjedinosti (člověk je ve stavu ne duše, ale ducha) a to je velký dar.
 • Může dojít ke zveřejnění a rozkrytí informacích, které budou kompromitovat celebrity a špičky veřejného života na národní i globální úrovni.
 • V průběhu roků 2022 -2026 projde "Československo" stejně zásadní vývojovou transformací (materiální abnormalita, strach a agrese se transformuje postupně duchovního poznání) jako v roce 1989 (materiální úroveň), která bude povýšena i o duchovní transformaci, na základě nového poznání nebude rozpor mezi slovy a činy.

Vývojová triáda: nevědomý člověk (neprobuzený, závislý) - vědomý člověk (probuzený člověk, nezávislý, tvůrce) - propojení všech lidí, tvůrců a všeho v harmonii s ovulačním cyklem (Neptun v Rybách 2012 -2026 - duchovní oplodnění a zrození) planety a vesmíru (Nová země, barevný svět a nový vývojový druh HOMO Aquarius), který je propojený s přechodem do věku Vodnáře. Pokud se to nepodaří, směřujeme do Metaverse (digitální koncentrační tábory) a z lidí se stanou digitální zombii (Homo technologicus). To bude výsledek tvorby lidského druhu, který se odklonil od Prapodstaty a vytváří vlastní realitu v digitálním umělém světě METAVERSE.

Nostradamus 2022

Nový rok se třemi magickými dvojkami - 2022 se pomalu blíží a podle knihy proroctví proslulého Nostradama s sebou přinese nepříjemné věci, kterým bude muset lidstvo čelit. Ale nutno podotknout, že komplikovaná čtyřverší jeho věšteb si řada lidí vykládá různými způsoby. Jedno je však jisté - mohou být jistou formou varování před tím, co člověk ještě dokáže zvrátit a svým jednáním tak změnit chod budoucích událostí.

Větší pohroma z krve a hladomoru. Sedmkrát se blíží k mořskému pobřeží. Území ovládané hladem, zabrané místo a zajetí. Ten vůdce zanechá stopu v kovové kleci. Podle serveru Gentside.co.uk se bude kvůli rostoucímu počtu ozbrojených konfliktů zhoršovat situace s hladomorem ve světě. Důsledkem pak má být masivní přesun lidí napříč zeměmi až k evropským břehům, čekat prý máme dokonce sedmkrát více migrantů. Kdo nezemře během cesty, bude uvězněn.

 • Po čtyřicet let nebude k vidění duha. Po čtyřicet let bude k vidění každý den. Vyprahlá země bude stále vysychat. Až bude k vidění obrovských záplav. Tyto Nostradamovy verše jsou spojovány s klimatickými změnami, které jsou již nyní jedním z naléhavých světových témat. O stejných vizích mluvila mimo jiné také bulharská jasnovidka Baba Vanga, která opakovaně ve svých proroctvích varovala před nenapravitelnými následky devastování přírody, cenných přírodních zdrojů a před nadvládou člověka, který se stává postupem času stává svým vlastním nepřítelem.
 • Náhlá smrt první osobnosti. Zapříčiní změnu a nastolí novou nezávislost. Brzy dosáhne tak vysoko, avšak v nízkém věku. Jak na souši tak na moři bude vzbuzovat strach. Proroctví má souviset se smrtí Kim Čong-una (37), vůdce Korejské lidově demokratické republiky, jenž je nejmladším synem bývalého nejvyššího představitele Severní Koreje Kima Čong-ila. Nicméně jeho nástupnictví je v případě nečekaného skonu zajištěno zástupcem člena jeho rodiny.
 • https://zivotvcesku.cz/novy-rok-2022-ocima-nostradama-nekontrolovana-migracni-krize-a-dusledky-nadvlady-cloveka-nad-prirodou/?
 • 27.12.2021 Lidé, kteří se zabývají Nostradamovým proroctvím, měli údajně z jeho čtyřverší rozluštit, že v roce 2022 dojde k velkému vojenskému konfliktu, čili ke třetí světové válce. Iniciátorem bude jistý "východní král", který si bude chtít uzurpovat moc v celé Evropě. Tato událost je v Nostradamových spisech uvedena hned dvakrát, ale jako obvykle bez konkrétního data. To musí badatelé vydedukovat sami. Víme ještě to, že řetězci neblahých událostí, jenž vyústí v mezinárodní konflikt, bude předcházet "přiblížení vesmírného tělesa k Zemi". Až se tak stane, Evropu údajně napadnou Číňané. Ale i tak se na to nemůžeme spoléhat, nebo tomu stoprocentně věřit. V Nostradamově době bylo kupříkladu Rusko považováno za severskou mocnost. Dnes patří mezi východní státy. Nenapadne nakonec Evropu Putin?
 • 28.12.2021 Nostradamových předpovědích najdeme varování před klimatickými změnami. Předpověděl například stoupající teplotu vody v mořích, která "napůl uvaří ryby", sucha, kdy za 40 dní nespadne kapka vody i velké povodně, které zničí národy. Další děsivou vizí, kterou Nostradamus měl, je déšť asteroidů, který naši planetu zasáhne a zpustoší ji. Z jeho předpovědí není zcela jasné, kdy k této události dojde. Napsal, že "z nebe spadne velký oheň" a také se objeví "nový, prudký déšť, který náhle zastaví dvě armády, kámen padající z nebe a oheň učiní moře kamenitým". Dle jeho zápisků by tato katastrofa měla trvat tři noci a po ní by mělo následovat zemětřesení. Jasnovidec předpověděl hladomor způsobený hyperinflací. Společně s klimatickými změnami to dle Nostradama povede k zvýšenému riziku konfliktu, jelikož lidé spolu budou bojovat o přírodní zdroje. K nárůstu cen dochází již v této době, podražilo snad vše - potraviny, energie, stavební materiály i spotřební zboží. Lidé se jednou díky umělé inteligenci a technologickému pokroku stanou nesmrtelnými. Na druhou stranu se jeho pasáž o "nesmrtelných učednících" někdy také interpretuje tak, že lidi v budoucnu nahradí roboti.
 • https://www.svetzeny.cz/tajemno/vesteni/nostradamovo-temne-proroctvi-pro-rok-2022-dest-asteroidu-hladomor-zaplavy-i-vzestup?

Baba Vanga a rok 2022

 • Ani Baba Vanga nepředpověděla pro rok 2022 nic hezkého. Mělo by dojít na přírodní katastrofy, velké zemětřesení a následné tsunami. To má potvrzovat její predikce, že v několika asijských zemích dojde k intenzivním záplavám.
 • A jako by nestačilo, že se musíme potýkat s covidem. Příští rok by podle Vangy měl tým vědců objevit na Sibiři smrtelný virus, který byl až doposud zmrazený. "Oživit" jej mají nezvratitelné změny klimatu. Máme očekávat další celosvětovou pandemii?
 • Pitná voda je pro většinu obyvatel planety zcela normální věc. V roce 2022 by jí ale měl být akutní nedostatek. To by mohlo vést k politickým konfliktům mezi zeměmi. Mají předpovědi pravdu? Víme o extrémním suchu v Brazílii a nedostatku pitné vody na Blízkém východě, který ohrožuje miliony lidí.
 • Nedávno jsme tady měli kometu, příští rok by měli mimozemšťané k Zemi vyslat asteroid s podivným názvem Oumuamua. Že by předvoj invaze? V Indii zřejmě budou mít úplně jiné starosti. Teploty se mají vyšplhat až k padesáti stupňům a kobylky prý spasou veškerou úrodu, což způsobí hladomor. Ještě pořád si myslíte, že rok 2021 byl nejhorším v historii?

https://www.lifee.cz/historie-a-tajemno/predpovedi-pro-rok-2022-jake-hruzy-nas-cekaji-podle-nostradama-a-baby-vangy_282202.html?

Jemima Packington 2022

1. Navzdory všemu špatnému tisku bude Boris Johnson pokračovat jako předseda vlády.

2. Covid a všechny jeho varianty tu s námi budou navždy, ale každý se naučí přizpůsobit a nenechat se tím ovládnout.

3. Zcela nový způsob života se stane normou - práce z domova atd., ale lidé už nebudou přijímat podřadné služby skrývající se za pandemií.

4. Zábava a sportoviště si najdou způsoby, jak postupovat a zároveň zajistit bezpečí všech.

5. Více smutku pro královskou rodinu; skandály a horší.

6. Budeme šokováni zprávou o nečekaném zániku legend showbyznysu.

7. Bude provedena revize národních vzdělávacích standardů, aby se zajistilo, že žádné dítě nezůstane pozadu. Bude kladen větší důraz na odborné vzdělávání.

8. Zažijeme návrat do dob, kdy zahraniční cestování bylo exotickým luxusem. Už to nebude pravidelný jev a ceny zájezdů se tomu promítnou.

9. Ekonomika poroste a stane se majákem úspěchu mezi zeměmi, které se nebudou moci vypořádat se svými vlastními ekonomikami.

10. Napjaté časy budou na mezinárodní frontě pokračovat, ale konfliktům se vyhneme.

11. Adaptabilita se stane synonymem v odvětví volného času a služeb; přijmou změnu v lidských zvycích a přežijí silnější než kdy jindy.

12. Sir Keir Starmer nebude pokračovat jako vůdce labouristické strany v šoku.

13. Změna klimatu bude bohužel pokračovat a méně zemí bude aktivních v jejím zvrácení.

14. Recyklace a upcyklace budou novou módou. Bude méně odpadu jakéhokoli druhu. Barter se stane novým trendem.

15. Zemědělství bude dobře postupovat a chřest Vale of Evesham bude i nadále uznáván jako nejlepší na světě.

16. Chorvatsko vyhraje mistrovství světa v roce 2022, ale soutěž bude stále sužována kontroverzí.

17. Manchester City nevyhraje Premier League, ale pozor na Manchester United.

18. Západní Indie se stane překvapivým vítězem Mistrovství světa v kriketu v Austrálii.

19. Anglický ženský ragbyový tým bude mít na svém mistrovství světa na Novém Zélandu úžasný úspěch.

https://metro.co.uk/2022/01/01/fortune-teller-known-as-mystic-veg-reveals-her-predictions-for-2022-15851536/

20. Oscara za nejlepší film získá 'The Power of the Dog' a Benedict Cumberbatch bude nominován na nejlepšího herce.  

Nebojte, čeká nás dobrý rok. Dvaadvacet předpovědí pro rok 2022

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-nebojte-ceka-nas-dobry-rok-dvaadvacet-predpovedi-pro-rok-2022-184337#d

21.12.2021 Skončí pandémia v roku 2022? Numerologička Katarína Čičmancová o tom, čo hovoria čísla.  

1 = Já, 9 = rozum, 7 = duchovní cesta, jak budu dále fungovat,  8 = peníze, banky, justice, moc, spravedlivost, rovnováha, všechna energie, která plyne a teče.

 • Rok 2022 je rokem vztahů, rodiny (rok bude velmi emoční), pasivity (málo energie), čestnosti a spravedlnosti.
 • Záleží na nás jak se nastavíme (nebo postavíme), čísla mají pozitivní i negativní působení. Nevýhoda je, že čísla 2 a 6 jsou numerologické mřížce izolované.
 • 2. = v pozitivním smyslu je radost, intuice, dualita, trpělivost, ohleduplnost. Pokud lidé nebudou mít pocit emoční stability (ale budou mít strachy, závislosti, agresivitu) začne se u nich více projevovat závislost, začnou se více bát a začnou se projevovat agresivně. Mohou jim propadnout a budou se bát udělat nějaká rozhodnutí. Díky 3 dvojkám v roce 2022 se to stupňuje. 
 • Součet čísel je  6 = domov, krajina, stát, rodina, žena matka, úloha žen a celková harmonie. V negativní podobě to může být poživačnost, apatie a nezájem. Pokud budeme mít fungující harmonické rodiny, harmonické vztahy v rodinách, tak půjdeme postupovat. Ale pokud to tak nebude a budeme odstřihnuti od našich rodů, tak dochází k nestabilitě a nejistotě. Proto lidé potřebují v roce 2022 harmonizovat svoje rodiny, aby jsme si pomáhali a žili družně. Nevýhoda je, že čísla 2 a 6 jsou numerologické mřížce izolované. Pokud je to izolované, tak strachy (negativní účinky 2) nemáme možnost přetavit do něčeho jiného. Izolovaná 6 znamená, že naakumulovaná energie v pozitivním, nebo negativním se projeví. Větší zodpovědnost a aktivita v rodinách se bude očekávat od žen.
 • 1.1.2022 (8) Nebude běžný pohyb peněz, na jaký jsme byli zvyknutí, zůstanou v bankách (vyšší úroky atd.). Nenastane krach bank, spíše ale dojde k nové měně, která bude převoditelným ekvivalentem (podobně jako po 2. světové válce se stal USD). Budou změny celého bankovního systému. Bude to nová hlavní digitální měna, podle které se bude určovat kurz ostatních národních měn.
 • Mnoho věcí, které nebyli po mnoho roků korektní, vyjde nyní najevo, nastane taková očista i v právních věcech (hlavně na Slovensku, Česku a také celosvětově).
 • Do 8 (je nekonečno, tok, dynamická rovnováha) patří kromě práva, také internet, sociální sítě a vše co teče. Vzhledem k tomu, že je 8 izolovaná, dají se předpokládat výpadky internetu a sociálních sítí (může dojít k přetížení internetu, nebo my bude v jeho používaní omezovaní).
 • Vše co se dá zdigitalizovat bude zdigitalizované.
 • Mnoho lidí se bude vrhat bezhlavě do různých aktivit, bez toho, aby si to důkladně rozmysleli. Doporučuji nejít do úvěrů a finanční nestability. Je zde předpoklad, že se to může negativně zvrátit.
 • Rok 20 22 (skrytá 4), skryté se objevuje v situacích, kdy to nejméně čekáme. 4 znamená zem, majetek, půdu, zručnost. Je v nestabilitě ekonomika i politika a je velmi pravděpodobné, že se čtyřka začne projevovat jako agresivita, hysterie. Doporučuji u pozemku, která vlastníte, dát papíry do pořádku. Pokud budeme očekávat, že nám někdo něco dá, nebo systém nám něco nabídne, tak to nenastane a dojde k nedůvěře, agresivitě, hysterii a lidé budou podléhat panice.
 • Sibyla říkala, že lidstvo ovládne ďábel (666, obdoba je www.). A opravdu internet ovládl svět, je přeplněný informace a lidé již nedokáží rozlišit, co je pravda a co ne. Důležité je řídit se svým vlastním pocitem , aby se lidé nedali ovládat. Pokud budou lidé vnitřně vyrovnaní (nebudeme mít strach a měli emoční zázemí v rodině), tak je nemůže nikdo ovládat a manipulovat.
 • Od roku 2020  do 2029 budeme pod vibrací emocí a strachů.
 • V roce 2022 budeme více sedět (méně cestovat do zahraničí) doma a využívat Slovenské ubytování.
 • V roce 2022 máme jít k sobě do hloubky a najít tam sílu, cestu a objevit své talenty (i manuální).
 • První  3 měsíce roku 2022 se budou řešit vztahy v rodině i mezilidské (něco se uzavře a vyhodnotí). Od dubna nastává náročnější období, kdy si budou muset lidé nějaké věci odepřít, aby byli schopni se posouvat (měli bychom hledat sílu sami v sobě, spiritualitu ve svém nitru, potom nám přinese velké dary a nové počátky). Bude záležet, jak se lidé nastaví pozitivně, nebo negativně. Systém nám nic nedá, musíme se spolehnout sami na sebe a rodiny. Všichni narození v minulém století, budou do systému více dávat než dostávat. Ve třetím kvartálu 2022, zlomový bude srpen (8) a Slovensko projde důležitým rozhodnutím, které bude klíčové (zlom v tom,  kdo bude nastaven na pozitivní, nebo negativní energii a tím i situace). Bude se selektovat potřebné od nepotřebného, pročistí se vztahy a vyjasní situace, jak a s kým dále půjdeme. Ve čtvrtém kvartálu 2022 to už bude pozitivnější.
 • Velké firmy budou postupně zanikat a budou vznikat malé firmy, kde se budou rodiny spojovat aby se uživily.
 • 22.02.2022 (zrcadlové datum, Palindrom), tento den má silnou vibraci zrcadla (co zaseje, to dvojnásobně sklidíme), v ten den bychom si měli přát, co chceme nejvíce dosáhnout v pozitivním směru (jak chceme žít) a to se mě dvojnásobně vrátí. Většina situací od roku 1945 se zopakuje, ale jiným způsobem, budeme citlivější a vnímavější.
 • Tmu vnímám jako ticho, které nás má probudit a objevit naše skryté hodnoty a kvality.
 • Tím že nastává věk Vodnáře, tak se zvyšují vibrace Země a pokud chceme přežít, potřebujeme své vibrace přizpůsobit vibracím a energii Země (to dokážeme vážnou hudbou, zpěvem, radostí, pozitivním nastavením).
 • https://www.youtube.com/watch?v=xQYkoghQd4Q

15.12.2021 Khaleela NaArina - Co nás čeká v roce 2022

Jdeme do energetického věku a už nic neschováš, lidé to však nemusí chtít vidět (prozradí je jejich vlastní energie).

 • Kolaps v bankovním systému (ekonomického systému), Čína finanční kolaps, dojde k dominovému efektu.
 • Požáry po celém světě
 • V USA proběhne obrovská geopolitická změna.
 • Uvidíme nástup mužské energie, kterou budeme schopni respektovat.
 • Budou se objevovat nové způsoby léčení díky novým schopnostem lidí (energetické), spojení technologických vynálezů a energetického léčení. Budou komory, které tě budou schopny omladit a v budoucnu nemusí být nemoc.
 • Jde se z roli terapeutů do průvodců (duchovní práce). Duchovní lidé budou hodně pomáhat těm, kteří si po cestě nějak ublížili tělesně (dali si do těla něco co tam nemá být), najdou se způsoby jak pomoci těmto lidem - to je to léčení rukama atd. Každý se stane svým terapeutem, jenom se půjde k někomu jinému poradit na konzultaci. Bude se řešit léčení vyšších energetických těl a bude se to více propisovat do kolektivní matice (nejenom se to vyčistí u jedince, ale přímo i přepíše v kolektivním vědomí).

11.12.2021 Věra Šourková, Co nám přinese rok 2022

 • Fyzické zdraví není záležitost vnější, ale je záležitost vnitřní, základem je imunita a odolná psychika. Největším zabijákem nejsou viry, ale stres (vysoká hladina strachů, stresů , paniky atd.). 
 • Může nastat inflace.
 • 2008 -2024 Pluto (transformátor) v Kozorohu (ve nás k dospělosti a samostatnosti, uchopení života do vlastních rukou), cílem Pluta je transformovat politický systém, vztah lidí ke kariéře i autoritám. Dojde k přenastavení politického systému v nový (vstup Pluta do Vodnáře - vize budoucnosti). Po roce 2024 by mohlo dojít ke změně systému. Aby se svět posunul, tak se musíme napřed posunout my sami. A to jaký jsem uvnitř (vyjasnit si co je a není správné a žít podle toho, nespoléhat se na vnější autority, život si tvořím sám svým postojem a to nás osvobozuje vlivu vnějšího světa) se začne projevovat i v tom vnějším měřítku a bude silně ovlivňovat větší celek.
 • Vstupem Pluta do Vodnáře (2024) se budou mimozemské civilizace více zviditelňovat. Vědomí lidí se stále více otevírá a proto kooperace bude možná. Budeme více pracovat s energií. 
 • Hon na čarodějnice se už nemusíme opakovat (ve smyslu honu na neočkované).
 • Davová sugesce (předávání selektivních informací veřejně, manipulace) bude ještě zesílena v příštím roce, lidé se budou muset sami naučit se v tom orientovat). Lidé se budou více napojovat na svoje nevědomí a vnitřní skryté dary a budou je rozvíjet.
 • Tato doba nás vede k tomu, abychom se zaměřili na přítomný okamžik a dokázali ho prožít (ne myšlenkami v minulosti, ne v budoucnosti, protože pak nám uniká mezi prsty), nebo naučili žít v přítomném okamžiku a vnímat všemi smysly. To nás obohatí a zklidní. Pevný imunitní a psychický systém jde právě přes klid. A to je cesta, jak se z toho bludného kruhu dostat ven (budovat vnitřní klid a důvěru v sebe a boží vedení). Současný svět nás však vede k tomu, abychom se odstřihli od napojení na nejvyšší svět - Boha.

8.12.2021 americká investiční banka JP Morgan, výhled na rok 2022.

Pandemie covidu-19 příští rok skončí a světová ekonomika se zcela zotaví. Nové vakcíny a léky podle ní povedou k silnému cyklickému oživení, návratu globální mobility a k uvolnění zadržované poptávky ze strany spotřebitelů. "Podle našeho názoru bude rok 2022 rokem úplného globálního zotavení, ukončení pandemie a návratu k normálním ekonomickým a tržním podmínkám, které jsme měli před vypuknutím covidu-19," řekl za finanční ústav jeho hlavní analytik pro globální trhy Marko Kolanovic. Ten se podílí i na vedení globálního výzkumu.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4861346/pandemie-pristi-rok-skonci-a-globalni-ekonomika-se-zotavi-predpovida-jp-morgan.html

2.12.2021 Co všechno předpovídá Saxo Bank?

Předpovědi sahají od patnáctiprocentní inflace v USA přes pád Spotify až po prodloužení lidského života o dalších pětadvacet let. Šokující předpovědi nepředstavují oficiální stanovisko banky k tržnímu a politickému vývoji - to ale neznamená, že by stály zcela na vodě.

 • Letošním leitmotivem je revoluce. V nerovností sužované společnosti a ekonomice se hromadí obrovské množství energie. Současný systém není schopný tento problém vyřešit a tak otázka nezní, jestli přijde revoluce, ale spíš kdy a jak k ní dojde. To neodvratně směřuje ke konci jednoho cyklu. Trhy ještě pořád věří, že po skončení pandemie budou věci znovu jako dřív. Jakobsen ale říká, že takovou víru si máme nechat raději do kostela. Rok 2022 má přinést mnohem míň toho, v co trhy doufají, a mnohem víc volatility.  
 • Přestože zatím vypadají plány politiků a regulátorů neoblomně, mohou se po srážce s realitou snadno změnit. Extrémní inflace - hlavně na poli komodit - v kombinaci s chladnou zimou by mohla vyvolat kontrarevoluci proti současnému trendu prosazení alternativních zdrojů energie.
 • V zoufalém kroku zvrátit úpadek se společnost META (Facebook) v roce 2022 pokusí koupit Snapchat nebo TikTok a proinvestuje miliardy v budování vlastního metaverza ve snaze získat mladé zpátky a udržet si pověst technologické jedničky. Plán ale nikdy pořádně neodstartuje, protože cílová skupina se do platformy, za níž stojí firma s pro ně velmi špatnou pověstí, prostě hlásit nebude - a hodnota mateřské společnosti se propadne o třicet procent.
 • Převis pracovní nabídky jen tak nezmizí a v kombinaci s přetrvávajícím inflačním tlakem povede k bezprecedentnímu dvoucifernému růstu mezd. Důsledkem toho přesáhne inflace v Americe před začátkem roku 2023 hranici, za níž nebyla od dob druhé světové války. Na akciových a úvěrových trzích v USA tak zavládne extrémní volatilita.
 • Investoři si v roce 2022 uvědomí, že Spotify je vyhasínající hvězda, a pošlou její akcie dolů o třiatřicet procent. 
 • V biomedicíně dojde podle Saxo Bank příští rok ke klíčovému průlomu a vyhlídky na prodloužení produktivní dospělosti a průměrné délky života se zvýší až o pětadvacet let. Nebude to ale jednoznačně pozitivní zpráva. Vyhlídky na obrovský skok v kvalitě a očekávané délce života přinášejí také velké etické a finanční potíže. 

 • Vývoj hypersonických střel sám ještě více akceleruje a vyústí v regulérní studenou válku 21. století.

 • https://forbes.cz/patnactiprocentni-inflace-nebo-pad-spotify-co-vsechno-predpovida-saxo-bank/  

1.12.2021 PREDIKCE na rok 2022- VŠEOBECNÉ ENERGIE 

21.7.2022 Eva Součková: Elity o přírodní katastrofě, která přijde, záměrně mlčí

 • Tsunami (stane se to, až přeteče teplota 50°C, stane se to do 15.8.) bude mít výšku 360m (díky tání ledovců a zvednutí zemských desek), zaplaví území střední Ameriky a východní části USA (Atlantický oceán).
 • Bude měna (bude to naše měna).

https://www.youtube.com/watch?v=ySG2gZJWBjQ

10.5.2022 Eva Součková: Dnes vládnou peníze, ale systém se změní. Už brzy...

 • Přijde vlna krajanů z USA (cca 2 miliony přijdou do Česko-Slovenska, tito lidé nás pozvednou výše i pomocí moderních technologií, budou to cítit předem, proto přijdou), před zatopením USA (přírodní katastrofa), zatopený bude Nový Zéland a další. V tu dobu se u nás také změní vláda (vláda skončí dříve, než ji skončí mandát). I prezidentu Zemanovi skončí dříve mandát, nový prezident nebude tak starý a bude tomu rozumět. Bude spolupracovat s vládou.
 • Během 5ti roků vystoupí Atlantida a opět se zalidní.
 • Náš režim se změní v totalitní, ale nebude to tady tak tuhé jak před rokem 1989.
 • Ve chvíli, kdy to přijde, tak si Putin Ukrajince povolá domů a oni si budou budovat svoji Ukrajinu. 
 • Není pravda, že by nám Rusové (je to velmoc a bude mít svoje starosti) chtěli něco udělat a nebo zabrat. Každý stát, po této katastrofě se bude starat sám o sebe. 
 • Bude povinná vojenská služba, aby se naučili bránit zemi i sebe.
 • Budou personální změny v ČT i v rozhlase.
 • Dnes vládnou peníze, ale nebude tomu tak. Lidé se nebudou nenávidět a nebude rivalita mezi lidmi ani státy. Lidé se budou mít dobře a budeme obchodovat mezi sebou. Budeme moci navštěvovat každý stát. Lidé si budou věřit a bude to na bázi duševní.
 • Jak ta vlna padá na USA, tak v tu ránu padá EU a NATO. Spousta lidí skončí pod vlnou, lidé kteří by chtěli škodit zemi nebudou.
 • Mimozemšťané nedovolí jadernou válku, nedovolí, aby se planeta zničila, přijde přírodní katastrofa. Mimozemšťané nás budou učit.
 • Katastrofa (pravděpodobně červenec - srpen) přijde dříve, než lidé odjedou na dovolenou. Stane se to ve velkých vedrech, které k nám přijdou.

27.11.2021 Eva Součková: Lidi, než vstoupíme do roku 2022, spojme se, jinak bude ještě hůř!

Vědma a kartářka Eva Součková z Podkrkonoší vidí rok 2022 daleko složitější než rok 2021. Nejenže nás má dál trápit koronavirus, ale přijdou prý mnohem těžší zkoušky přírodního charakteru (tsunami), které mají spustit další migrační vlnu, tentokrát ze Západu. Naším největším nepřítelem je však podle ní strach a chaos. Radí proto spojit se a nerozsévat mezi sebou emoce a nenávist. Budoucnost nevidí černě, ale...  

e-mail: evasouckova21@seznam.cz tel.: 731 525 863 

 • Přeji všem lidem, aby se spojili. Rozdělili jsme se, protože jsme chtěli vstoupit do kapitalismu, mnoho lidí na to doplatilo, nebyli jsme na to připraveni. Nyní jsme v podobné situaci, jen s jiným obdobím (kdy jsme v republice rozdělení na 2 tábory). Díky covidu jsme zjistili, že máme strach, o co se bojíme?
 • Přijde přírodní katastrofa, přijde na západ a je to voda. Bude velká tsunami. U nás nebude potopa, bude tady více lidí ze západu (migrační vlna cca 2 miliony lidí), kteří přijdou o všechno. Začneme budovat znovu na novém základě a nebudeme se mít špatně. S Ruskem budeme spolupracovat, obchodovat a Rusko bude zase nad námi, protože je to velmoc. Nebude tady žádné zlo, nebudou tady války. Poznámka: Podobně vidí situaci v roce 2023 Silviya Válková z 28.10.2021 Viděla jsem, že přichází voda ze západu a voda se zastaví u příhraničních pohoří a Střední Evropa (Švýcarsko, Rakousko, Slovensko a Česká republika) je nezasažená. A pokud to nastane, tak se k nám ze západní Evropy budou stěhovat. 
 • Co nás může zasáhnout později je Sněžka, pod kterou je voda (2022-2023). Jestliže ta voda stoupne (Sněžka může stoupnout), tak to zaleje Polsko i trochu nás (mnoho lidí o život nepřijde). Budeme tu mít spoustu vody, která nám chybí. 
 • Jsme srdce Evropy (Česká republika) a jsme nemocní a jakoby mezi sebou válčíme, lidé budou muset současný stav (nouzový stav) přijmou a pohroma se blíží. Po této katastrofě tady nebude covid, protože on přestane, uklidní se to. 
 • Budou veliké změny a nemůžeme odhadnout, na co si dávat pozor. 
 • Povinné očkování bych nedoporučovala (každé tělo je originál a reaguje a snáší to jinak, každý člověk to uvnitř sebe cítí jinak). Každý člověk by měl být odpovědný za své zdraví, není to věc organizace, nebo státu. Lidé jsou na sebe krutí a zlí. Tím čím projdeme bude pro nás ponaučení a pomůže nám se opět zcelit (abychom se milovali). Lidé budou přemýšlet sami nad sebou, proč se to stalo. Lidé začnou jinak přemýšlet (změní se i ego) a duchovnost mají všichni v sobě.
 • Lidé ve vesmíru (jsou na vyšší úrovni než my, kdyby chtěli, tak už tu nejsme) nám neublíží, pouze nás vedou k tomu, abychom tady tu zem nezničili a vzájemně se nezabíjeli, nedopustí to. Díky příchodu covidu se zabránilo válce.
 • Dnes nás tady ovládají jen peníze, co za to dostanu. Až to budeme znovu budovat, tak to bude jiné. Budeme muset mít režim (lidi, kteří tomu rozumí a neovládají je peníze), který lidi usměrní.
 • Lidé se budou muset spojit (očkovaní a neočkovaní, rozkol v rodinách), v době, která přijde už nebude možné se dohadovat. Jedinec sám nic neudělá.

26.11.2021 Richard Stříbrný, Předpověď na rok 2022, ve srovnání s rokem 2021 je to spíše harmonický rok. 

 • Covid do určité míry naplnil poznání, které měl přinést. Tak těžké časy, jako byli v roce 2021 a 2020, už v roce 2022 nepřijdou.
 • Nový rok podle astrologie přichází až 20. března 2022 (Irán - Persie).
 • Bude se rodit generace, která produchovní lidstvo. Povede k propojení filosofie, duchovna s exaktními vědami.
 • Věda bez filosofie vede lidstvo do pekel, k zneužívání vědeckých výsledků a k obohacování elity.
 • Hlavním tématem roku prvního čtvrtletí roku 2022 bude boj mezi kryptoměnami (svobodnými) a FIAT měnami (současnými vnucenými měnami), ale očekávat výkyvy akcií zejména leteckých a dopravních společností..
 • Koncem roku 2021, dojde k tomu, že se trh s kryptoměnami extrémně rozkolísá.
 • Pro Česko by měla být zima chladná a vlhká, sem tam přijdou prudké vichry. Rok nebude bůhví jak horký, globální oteplování může utlumovat, ale ve srovnání s předchozím rokem to bude teplejší rok (půl roku by mohlo být vlhčího a chladnějšího a půl naopak). Do května by to mělo být chladnější a koncem června by se mohlo oteplovat, léto by mělo být teplejší, než loni.
 • Mohou být sociálně motivované nepokoje, přispějí k tomu i dramatické výkyvy energií, bude další vlna energetické chudoby.
 • Nevypadá to, že by příliš covid bujel (tlaky z astrologického hlediska již nebudou tak velké jako v roce 2021). Covid tu s námi bude žít delší dobu. V létě budou moci lidé cestovat.
 • V Česku bude málo pracovních sil, proto je budeme muset zvýšenou měrou sem importovat z ciziny.
 • V horoskopu je napětí Býk (finance) a Vodnář (elektrifikace, která je předčasná).
 • Poslední kvartál od 23. září je horší. Tady opět může vypuknout epidemie respiračních chorob (starý, nebo nový virus). Do potíží se může dostat vláda a někteří ministři (financí, zdravotnictví, nebo dopravy) mohou být vyměněni.
 • V únoru mohou burzy dostat pozitivní impulz (moderní technologie).
 • V dubnu může lidstvo pokročit vpřed na poli duchovního vývoje (možnost sladit duchovno), psychologie, propojování vědy a duchovna, umění. Ale mohou přijít i někde záplavy.

14.10.202 Prof. Peter Staněk, rok 2022

 • Odhaduje se, že během 6 - 12 měsíců může splasknout realitní bublina zejména ve Střední Evropě.
 • Rok 2022 bude bude velice problémový, naplno se projeví kombinace několika klíčových problémů. 1. Bude urychleně narůstat proces přírodních katastrof a změn. 2. Růst zadluženosti, který překročil všechny reálné meze, bude muset projít výraznou transformací (nechci říct měnovou reformou, ale bude nutná výrazná transformace). 3.Těch válečných konfliktů a střetů přibývá tak rychlým tempem, že z hlediska statistické pravděpodobnosti někomu ujede ruka a padne první facka na sále. Pak již začne všeobecná mela a nikdo nebude schopen zjistit, kdo dal tu první facku. Faktem je, že těch rizikových fenoménů je strašně mnoho. Můj osobní náhled, klíčové budou přírodní změny, skutečně dochází k aktivaci sopek a zemětřesení, aktivaci atmosférických extrémních jevů, ale hlavním problémem bude obrovský nárůst sucha, tepla a všech problémů, které jsou s tím svázané. I když vás možná potěší, že se opět vytáhla teorie, podle které zvyšování teploty na planetě je předstupněm nové doby ledové.
 • Rok 2022 bude z pohledu vědce bude velice zajímavý, z pohledu občana bude nesmírně těžký. Dobře už bylo, bude bohužel hůř a hůř.
 • https://www.youtube.com/watch?v=6AMsG5DDVkQ

5.10.2021 Ivo Leinveber - Co se bude dít v roce 2022?

 • Rok 2021 nám předznamenává rok 2022, na vánoce bude vrcholit třetí kvadrát Saturnu ve Vodnáři a Uranu v Býku (takové postavení planet bylo naposledy za války), předznamenává velkou krizi hodnot, idejí (směřování do budoucnosti) a víry. Procházíme celkovou transformací (Pluto dokončuje ekonomickou a energetickou transformaci), spouští to Saturn (je také jako Pluto spojen se smrtí, smrtka s hodina - zastavuje nás to, Saturn je stín) a planety za ním (Uran,, Neptun a Pluto). Kvadrát Uranu v Býku se dotýká našich peněženek (začalo to od ledna 2021) a přesměruje to tam, kde to má skutečnou hodnotu (půda, příroda). Transformace Plutem bude dokončena v roce 2023, kdy Pluto (Pluto je spojeno s podsvětím a smrtí) vstoupí do Vodnáře. Finální předěl tohoto procesu je až v roce 2025, kdy by měli přestoupit 3 nejvzdálenější planety (Uran,, Neptun a Pluto) do nových znamení a v tomto roce se setkají v pozitivním spojení. Pomůže to procesům osvobození (transformace spočívá v osvobození od struktur, které tu přežívají). 
 • Neptun (nové obzory, zmatek, chaos, reprezentuje duchovní soucit a na druhé straně i mámení, iluze, lhaní a podvodníka, který je za tím a zkouší toho duchovního na cestě) přecházel z Ryb do Berana naposledy v roce 1848 - 1861 (hýbali se věci kolem otroctví a nevolnictví ve světě, 1848 zrušeno nevolnictví, 1861 - občanská válka v USA). Nyní v další fázi směřujeme k nějakému osvobození lidstva od jha iluzí Neptuna.
 • Pluto předznamenává ekonomickou krizi v USA, velkou transformaci, kterou májí projít USA a je tam možnost se i nějakým způsobem zopakuje proces občanské války (Sever proti Jihu) v jiném gardu. Je tam i možnost přechodu k větší svobodě a velkého osvobození, protože to předznamenává rok 2025. Uran v Býku do roku 2025 bude dělat hodnotovou a ekonomickou krizi. Saturn (Saturn ve Vodnáři způsobuje krizi víry a směřování dále) v roce 2021 rozhýbal tyto procesy ekonomické krize. 
 • Podzim a zima 2021 - 2022 nebude úplně jednoduchá, bude dobíhat ekonomická krize atd. Společnost se rozděluje (dáno efektem Ryb) a vymezuje (od roku 2020 nástup plutokracie a covidismu). Krize víry vrcholí v roce 2022. Jaro 2022 nás vrací k duchovní práci lidí. Můžeme objevovat nové světy, obzory, nové civilizace.
 • Období od roku 2020 - 2027 je velmi zlomové (duchovní obrození, větší soucit, osvobození od určitého otroctví finančního a energetického). Transformace je průchod krizí (negativní zkušeností), boj a vzdor nic neřeší (bojujeme jen sami se sebou). 
 • Nejvíc ovlivňuje realitu planety to, jak lidstvo pracuje se svými emocemi a vnitřním stavem (pocity, myšlenky), co živíme svou pozorností (čemu věnujeme pozornost, tomu dáváme energii) a to vysíláme do zóny země a ona nám to nějakým způsobem vrací. My opravdu nevíme, jestli planetu ovlivňujeme my nebo cykly.
 • Od roku 2022 do roku 2026 se postupně ukazuje cesta a mohli bychom vidět výsledky (přijde nové paradigma, staré bude dobíhat), dokončujeme proces osvobozování a transformace hodnot a procesů řízení. Humus (temnota, nemoci, negativita, strachy atd., jsou to největší dary a bohatství, které můžeme transformovat) může živit nové semínko (naše temnota je zítřejší zlato, světlo přichází skrze rány a trhliny do ega - lidé se probouzí) a vypěstovat novou rostlinu. Proces chtění a tvorby z rozumu (ego) se transformuje na proces ze srdce. Jsme v krizi a čím hůře, tím lépe pro nás.
 • Do konce roku 2021 a příští rok 2022 bude objeveno ještě mnoho nových technologií (Čína, USA, Rusko). 
 • Transformace je napojení každého na přímé propojení dolu a nahoru prostřednictvím srdce, není to o sítích. 
 • Stojíme před zlomovým okamžikem, jestli se lidstvo sjednotí a budeme spolupracovat a pokud k tomu budeme potřebovat důvod pro spolupráci, tak ta planeta nám ho poskytne mile ráda. Proces chápání dobra a zla se může hodně měnit, stará náboženství padají, začíná úsvit něčeho lepšího pro ty, kteří jsou v přítomnosti a naladěni ve vnitřním stavu (propojení s nebem a zemí) - království boží (jak popisuje Ježíš). Civilizace, která nerespektuje univerzální zákony (pokud je propojené tělo, duše a duch prostřednictvím otevřeného srdce, tak tyto zákony dodržuji a respektuji), která ničí sebe i planetu, tak ji to někam dovede, podobně jako v minulosti. 
 • Na jaře, v dubnu 2022 budou vrcholit podvody a skandály (vrcholí očista jedinců a civilizace). V tu dobu by mohla probíhat nějaký druh války, možná kybernetická, informační s využitím moderních technologií. Je zde boj o moc a na druhé straně duchovní obroda, která se dá v počátcích snadno zneužít. Bude silně působit ze živlů zejména voda (záplavy atd.), jako očišťující element.  
 • Do roku 2032 bychom měli zažít velkou revoluci co se týče školství. 
 • Rok 2022 je určité dokončení procesů, které začali v roce 2020 a 2012 (2012 -2026 Neptun v Rybách, období dvojakosti, falše atd.). Na jedné straně se může civilizace pozvednout a na druhé straně tady může řada falešných proroků. Mohou se vytvářet bludy, iluze. Uzavírá se to staré a po roce 2026 nastane nový duchovní cyklus.
 • Covid je léčitel, který léčí naše srdce, u každého se to projevuje a zasahuje jinak. 
 • Propojení vědy a mystiky bude stále častější a bude to splývat a propojovat. 
 • Ekonomická krize může vrcholit v prosinci. 

23.10.2021 Jitka Valentová: Astropredikce k roku 2022 po měsících s přesahem na vesmírné portály

 • Duben  je nejsilnější měsíc roku, 12 dubna 2022 Konjunkce Neptunu (Neptun má oběh 165 roků) a Jupiteru, podobná konjunkce byla naposledy v roce 1856 (narodil se Nikola Tesla a Zikmund Freud), dochází k přelomu energií. 30. dubna bude zatmění Měsíce. Kolektivně můžeme pročistit traumata z minulosti a můžeme si z toho vzít tu moudrost a pravdu.
 • 1690 objevují se první papírové peníze a jsou první tištěné noviny v USA.
 • Neměli bychom přehánět emoce (3 dvojky, Luna, emoce), zesílí se duševní a citová labilita, nestabilita. Nepůjdou nám udržet masky.
 • Bude druhý díl firmu Avatar. 
 • V roce 2025 bude významná změna. V období 2023 -2025 budeme procházet zkouškou zralosti.
 • Rok 2022 bude hodně partnerský.
 • Od roku 2024 -2027 se bude otevírat komunikace s mimozemskými civilizacemi, zatím je to zablokované strachem.
 • 9. července mohlo by dojít ke špatné zprávě v okruhu našich vládních představitelů.
 • 26.7. - 15.8. Výbuchy sopek, zemětřesení.

Knihovna palmových listů, výklad pro Česko:

Výklad knihovny palmových listů můžeme chápat jako knihu s názvem vašeho jména a jmény jednotlivých kapitol jsou známé a jednotlivé stránky jsou již vaší svobodnou vůli. Výklad se může shodovat z 90 % s vaší realitou a u zhruba 5 % výkladů se neshoduje výklad s danou osobou. Důležitý je v tomto procesu nádí, který čte výklad palmových listů a současně se napojuje na informační pole.  

Rok 2022 bude průměrný, v některých obdobích nebudou klimatické podmínky příznivé, v oblasti obchodu a ekonomiky dojde k rozvoji, budou opět problémy v oblasti vztahů a rodin, bude převládat partnerský život místo manželství.

 • Bude více soudních sporů, bude více migrace a prodej majetků (asi růst úroků - exekuce, bankroty).
 • Budou zvýšeny daně a úroky, pokles investic do vzdělání, bude rozvoj dopravy, modernizace infrastruktury.
 • Nové možnosti v podnikání, růst porodnosti, změny v oblasti politiky, vlády atd.
 • Migrace do zahraničí - rozvoj v zahraničí.

11.11.2021 Rok 2022 bude z mnoha pohledů zapeklitý

Stanislava Boušková předvídá s pomocí věšteckých kamenů pro rok 2022 velký chaos, dojde prý dokonce mezi našimi politiky na facky, porostou i nadále ceny energií, potravin a spotřebního zboží a mezi lidmi zavládne všeobecně nespokojenost s řízením naší země. Bude se i nadále stupňovat nátlak politiků na prezidenta Miloše Zemana (budou se ho chtít zbavit). Dá se také očekávat další tornádo, povodeň, nestálé počasí, dokonce i přítomnost armády cizí mocnosti na našem území, proti které bude spousta lidí protestovat. Na druhé straně jasnovidka dodává, že půjde o nezbytné zkoušky k tomu, aby se naše země měla v budoucnu lépe.

 • S Covidem (pandemie) se budeme potýkat do roku 2025 (díky laxnímu přístupu, zejména neočkovaných).
 • V lidech je nedůvěra a bojí se, protože systém neříká věci na rovinu a lidem pravdu. Průběh covidu bude stejně těžký jako v roce 2021.
 • Dojde k zavlečení nemocí od migrantů z různých zemí, zejména, kde zdravotnictví není na dobré úrovni.
 • Dojdou peníze na potřebnou léčbu a kompenzace, lidé si to budou muset z velké části platit.
 • Nová vláda nebude úspěšnější (ani to nebude mít lehčí) v boji s covidem, jen si to myslí a využijí současné zkušenosti a systémy. Zatím jen slibují, ale tyto sliby nedodrží, proto to bude horší a horší.
 • Bude narůstat nespokojenost a stávky, řítí se vše, je to vzájemně provázané. Spousta firem bude krachovat, bude větší nezaměstnanost. Není tady jistota práce.
 • Prezident je vážně nemocen, hlavu má v pořádku, budou se ho chtít zbavit.
 • O prezidentské křeslo bude velký boj, Piráti mají velké ambice.
 • V automobilovém průmyslu se to bude lepšit. Měli bychom chipy vyrábět sami. Cena vozidel poroste.
 • Počasí bude vrtkavé, budou tady povodně, vítr, tornáda (konec léta, Morava a Jižní Čechy). Rostoucí cena energií zdraží potraviny a průmyslové zboží. Žádné velké mrazy a hodně sněhu nebude. Jaro bude krásné, ale jinak bude plné politických dohadů a zvratů. Covid stále poroste, v létě se zmírní jako obvykle. Léto bude pěkné.
 • Bude tady velký přesun lidí, jako kdy se přes nás táhla vojska ze západu (připravuje se to již dlouho, obdoba 1968), pro zvýšení nátlaku na nás (V4). Vypadá to, že by mělo přijít již něco brzy z jara. Na válku to nevypadá. Nejlépe se budu v tom schopni orientovat Maďaři a Slováci (možná se budou více hájit). Bude to trvat cca 1 rok. Budou tady nepokoje a nechceme poslouchat, jak píská EU.
 • Něco se bude řešit s přehradou u Prahy (hráz).
 • Bude problém s pitnou vodou (čističky atd.) - zdražování energie.
 • Rusko není pro nás hrozba. Hrozba jde spíše z USA, ti nás chtějí jako kolonii.
 • Po roce 2025 se to bude zlepšovat, bude tu jiná vláda. těžkosti nám pomohou vystavět lepší společnost.

2.6.2021 Stanislava Boušková: Důsledky krize a pandemie v letech 2021 - 2025.

 • Krize přijde už letos na podzim a mnoho lidí to pocítí, bude se hodně zdražovat a velmi bude stoupat kriminalita. Budou přibývat nemocní lidé.
 • Budou stávky a manifestace (krize a celková politická situace). V září a říjnu 2021 nás čeká další lockdown.
 • K volbám 2021 půjde málo lidí, protože nevidí výsledek a smysl pro lidi. Do vlády se budou cpát lidé, který o běžné lidi vůbec nejde. Budeme se v tom plácat dlouho.
 • Migrace bude zátěž pro stát, zaopatření migrantů se našim lidem nebude líbit.
 • Piráti po volbách budou na předních místech, bude to díky znechucení starších lidí, kteří nepůjdou k volbám. Mladí budou podporovat Piráty kvůli legalizaci drog.
 • To co se vybudovalo, se bude vracet o 50 roků zpět. Měli bychom se zaměřit na vlastní soběstačnost.
 • Rok 2022 vůbec nebude lepší, bude špatný a bude to špatné až do roku 2025, pak to bude zlomové a půjde to nahoru (naší politici se probudí).
 • Hospodářství, zdravotnictví, školství, průmysl, kamkoliv se podívám, tak to má tendenci padat dolu.

Rok 2022

 • Díky nesrovnalosti ve vládě a politických stranách, kde má každý jiný názor, tak virová věc bude řádit i v roce 2022. Bude se to navracet po dovolených, virus bude mutovat i s jinými věcmi, nebude to dobré. Do toho bude vstupovat ještě nějaká nemoc, kterou nemohu přesně určit. Otevírají se hrobky (spousta nemocí, bakterií a virů přežívá a otevřením těchto ložisek (i permafrostu - tání ledovců) budou pronikat a šířit se mezi lidi (černé neštovice, atd.). Nemáme na to již léky a tyto staré nemoci budou mutovat s koronaviry, chřipkami a vším možným.
 • Migranti z Afriky a dalších zemí sem budou přinášet nemoci na které my v Evropě nejsme zvyklí.

Rok 2023

 • V roce 2023 bude nemocnost stoupat. Zavládne veliký chaos, lidé budou rozzlobení a naštvaní. Přestanou věřit vládě, která by nás z toho mohla vyvézt, lidé se budou hádat, stávkovat.
 • Rodiče se budou bát nechávat děti venku, aby se něco nepřihodilo, nebude bezpečno.
 • Stát už nebude mít tolik peněz, jako v v roce 2020 -21 a dluh bude dále růst. Bude se dále zdražovat. Spoustu zdravotních věcí si budou muset lidé platit sami (velmi špatně na tom budou důchodci, samoživitelky a lidi s nízkými příjmy).
 • Budou se zadlužovat i lidi a budou někteří bez práce (nárůst bankrotů, exekucí atd.), bude narůstat pesimismus, marnost a frustrace.
 • Vláda nebude stabilní, budou se tam velmi střídat lidi (podobně jak jsme vyměňovali ministry zdravotnictví).
 • Duchovní oblast u lidí se bude dále rozvíjet (budou se zklidňovat), budou pomáhat druhým. Stát jim nepomůže, proto si lidé budou pomáhat sami. Nevěřící i ze své bezradnosti se budou chytat všeho navracet k víře a ezoterice. Bude duchovní vzestup národa, lidé budou hledat pomoc na všech stranách.
 • Při volbě prezidenta to bude složité, ale vybereme si prezidenta (bude to velice inteligentní muž, bude se snažit sevřít nůžky, které se rozevírají mezi chudobou a bohatstvím). Prezident by si měl dát do ústavy nové pravomoci, aby byl platnou figurou pro stát a mohl rozhodovat.
 • Bude mravní úpadek a bude přibývat dětí v baby boxech.

Rok 2024

 • První půlrok bude chaotický a pak se to bude pomalu lepšit, žádné velké skoky to nebudou. Na velkých dluzích státu bude váznout spousta věcí (vládnou peníze, bez peněz se nedá nic).
 • Chudé nadané děti budou moci studovat.

Rok 2025

 • Všichni ucítí, že to jde k lepšímu. Lidé budou mít jinou náladu a radost, kroky v nápravě se dělají veliké a bude to vidět na platech i zdravotním stavu, vzdělávání, atd.
 • Bude se hodně rozhodovat o právu, budou se řešit právní a soudní věci (dluhy atd.). Možný odchod z EU.

Aký bude rok 2022... horoskop (obrovská příležitost na duchovní rozvoj)

 • Rok 2022 bude nejdynamičtější z covidových roků, je velmi emociální a dynamický, detoxikace emocí ve společnosti. Velmi silnější, než horoskop na rok 2021. 
 • Pluto sebou přináší témata: manipulace nás lidí, totalitu, schopnost vládnout nad svým životem. 
 • Tento rok bude velmi ovlivněný emocemi (planetární konstelace otevřou v nás potlačené emoce strachu a závislosti na vnějším světě) a u některých lidí to půjde až do extrému. rok bude přát rozvoji čistých ženských emocí.
 • Bude tam okatá snaha systému více manipulovat a tlačit na lidi strachem. Mnozí z toho zešílí, jiní na to již nebudou reagovat a někteří zůstanou naprogramovaní (bioroboti). 
 • Bílá Luna dává andělskou ochranu. Po roce 2022 se nám všem změní podvědomí. 
 • Emoce = voda života.
 • Rok 2022 je téma autority, komu odevzdávám svoji moc a beru si svoji moc zpět, protože já jsem jediná autorita v mém životě. 
 • V roce 2023 přijde definitivní rozhodnutí, dojde k zásadnímu zlomu (kam kráčí jedinci i společnost, rozhodnutí již nebude možné odkládat). Na individuální úrovni jde o osobní rozhodnutí (celý proces probíhající několik roků se završí rozhodnutím a novým pohledem na sebe, na život atd.). 

19.11.2021 ROXANNE FURNIVAL

Roxanne Furnival u nás není tolik známá, ale ve Velké Británii jí lidé naslouchají. Od roku 2016 působí jako médium a kartářka, od roku 2017 se této činnosti věnuje naplno. Zlom v její kariéře nastal v roce 2018. V tomto roce totiž Roxanne Furnival vykládala karty jedné zdravotnici pracující v nemocnici. Náhle uzřela velkou změnu týkající se zaměstnání ženy. "Viděla jsem, jak všichni nosí masky. Nastala pandemie, já si tehdy myslela, že se stane i teroristický útok," hovoří Roxanne o tom, jak svou vizi, kterou viděla v kartách i své mysli, interpretovala. V lednu roku 2019 ji zachvátil ohromný pocit strachu. Tehdy už věděla, že se blíží pandemie.

V první řadě nedoporučuje, abychom si plánovali dovolenou na roky 2022 a 2023. Její proroctví pochopitelně souvisí s pandemií, Roxanne Furnival je přesvědčená, že ještě nějakou dobu potrvá, než se svět vrátí do normálu."Myslím, že den svobody nastane jinak, než jsme si ho představovali. Mám vizi, že ještě další dva roky potrvají omezení. Také si myslím, že dojde k mnoha změnám a mnoha občanským nepokojům."

 • Během příštích let budeme muset být všichni na sebe hodní a starat se jeden o druhého, protože ještě dlouho budeme platit daň za Covid." 
 • Vidí, jak nás dluhy vzniklé v době pandemie pronásledují a splácí je i další generace. "Bude to trvat 30 let, než se vzpamatujeme z následků pandemie". 
 • Také vidí čím dál větší podporování konspiračních teorií, pocit nespravedlnosti ve společnosti a občanské nepokoje. Uklidnit nás může fakt, že další pandemii zatím ve svých vizích nevidí. 
 • Naopak zneklidnit by nás měly její vize o globálním oteplování a extrémním počasí. Připravit bychom se měli na bouře, hurikány a hlavně devastující záplavy. Svým viděním důvěřuje, ale lidstvu klade na srdce, že svůj osud stále může změnit. 
 • https://www.svetzeny.cz/psychologie/tajemno/kartarka-ktera-predpovedela-pandemii-opet-promluvila-opatreni-potrvaji-jeste-2?

AVA Brožová (Chrtková), predikce 2022

2.10.2022 Ava Brožová: Mimořádné poselství run pro následujících 6 měsíců (podzim- zima 2022-2023)

 • Členská sekce 125kč/měs.
 • Lidé se velmi intenzivně probouzet do svých parapsychologických a mimosmyslových schopností. Kultivujte svoje dary, už je máte v sobě. Získáme "bazmek", který nám bude dávat volnou energii.
 • Obrovské energetické posuny, obrovský transformační potenciál,  je potřeba překonat 6 měsíců a na jaře 2023 bude lépe. Bude bouře na poli politickém a na úrovni matky země, která reaguje na nastavení kolektivního vědomí lidstva. Bude reagovat očistným způsobem - např. hurikán Ian na Floridě, povodně na různých místech Evropy.
 • My jsme ti blaničtí rytíři na které se čeká.
 • Mění se mě rapidně dna v rámci oblastí, které ještě nejsou prozkoumané vědou. Jsem si jistá, že za chvilku  budu schopna teleportace a telekineze stejně jako vy.
 • https://www.youtube.com/watch?v=c2PYloq_B4c

31.3.2022

 • Kolem 4.4.2022 může přijít boží milost, nebo mimozemšťané. Týden po 1.4.2022 (1-14.4.2022) bude velmi zlomový.
 • https://www.youtube.com/watch?v=rQ_r5bx_IcM

4.3.2022

 • 6 duben 2022 (konjunkce Jupiteru a Neptunu), je tam bod obratu. Stane se něco hodně důležitého. Budeme vyplivnutí na nějaké podobě planety Země, která budeme méně četná, co se týče lidí a najednou tam začneme tvořit tu jinou společnost. Průchod červí dírou, rozdělí se planeta na dvě současně existující, ale navzájem se nevidící.
 • https://www.youtube.com/watch?v=ER3V0xLJZHA

30.1.2022

 • V tomto roce může dojít k odhalení, že tady mohou nastat kontakty s vesmírem. Dojde i k odhalení nepříjemných pravd.
 • https://www.youtube.com/watch?v=jRMV46FF4w0

10.1.2022 

 • 6.4.2022 dojde k velkému odhalení pravdy.
 • https://www.youtube.com/watch?v=pDAEX8K_HOY

1.12.2021

 • Začnou kolabovat banky.
 • https://www.youtube.com/watch?v=yWeM7Gq1xlg

24.11.2021

 • V lednu má být obrovský skandál ve zdravotnictví a něco vyjde na povrch. 
 • V srpnu se to obrátí definitivně, od jara to půjde, bude to úder na úder a budou vycházet pravdy najevo. 
 • V dubnu (konjunkce Jupiter a Neptun) bude velký průlom, velká milost a  bude to okamžik, kdy přijde Thórovo kladivo, obrovský blesk z nebe a rozčísne to (už toho je dost a my tomu musíme napomáhat v našich srdcích). 
 • https://www.youtube.com/watch?v=aT48TQ-ayOU

14.10.2021

 • Na jaře 2022 osvítí Jupiter Neptuna (konjunkce, raritní věc) a překlopí se to nutné množství proto, aby došlo ke kvantovému skoku lidstva, hráz se protrhne a lidi se budou probouzet a pro některé to bude dost těžké.
 • https://www.youtube.com/watch?v=SGrGBUrMEsQ

Poselství pro rok 2022 Denisa Celesta Kralovičová (27.10.2021)

Blažení, přišel jsem k vám z obrovských výšin, abych vám předal tento vzkaz. Jsem vzdálen eony věků od vás. Přesto však vím o Gaie a jejím dění, přesto však vnímám vaše procesy bytí. Pro rok 2022 přijměte do srdcí vašich nyní toto poselství: 

Bude to rok převelikých událostí a objevů. Bude to rok obrovských změn a posunů v myšlení. Ti, kteří se zdáli zcela zabednění, budou otevřeni (jejich vědomí se otevře a oni prozřou). Ti, kteří se zdáli zcela zatemněni, se začnou prosvětlovat. Těm, kteří nechtějí jít cestou Nového věku, bude odepřen přístup k ovládání a moci. Dojíždí nyní obrovská energie strachu a bezmoci, též bezpráví. Toto vše se začne proměňovat. Ve vašem čase vše trvá a plyne jinak, než my to zde vidíme v časoprostorových sekvenčních pásmech. Proto je potřeba obrnit se trpělivostí a moudrostí a přečkat časy nastávající. Vše se děje dle plánu a všichni jsou vyslyšeni. Každý si vytváří tu svou realitu a každý je odpovědný za své tvoření. Postupujte dle plánu své duše a ničeho se neobávejte. Střežte se realit strachu a bezmoci a věnujte se realitám chytrosti a konání z duše. 

 Nyní pravím vám: Každý má své místo ve Vesmíru a každý je užitečný, ať je jakýkoliv. V popředí budou státi ti, kteří pro Pravdu se zavázali, dozadu začnou ustupovati ti, kteří proti Pravdě bojovali. Tento proces potrvá ještě nějaký čas, ale již se děje a již není nic ztraceno. Lidé se otuží, zbaví se nánosů minulosti a začnou zcela jinak vidět svět. Proto nyní pozorujte tento proces se soucitem a podporujte to dobré v člověku, podporujte Mír na Zemi a pokoj v srdcích všech. Pak se zcela zhmotní dlouho vysněná realita vaše a nabyde patřičných rozměrů. Ukotvena jest Pravda v čase vašem na věky věků Amen. 

Vykonavatel Jsoucna Přijali Michael a Celesta Kralovičovi www.dotekhvezd.cz 

https://www.youtube.com/post/Ugkxoko6vHvxFGcPoIbTmUGKViCwCCmECSmG 

24.11.2021 PROGNOZA NA ROK 2022, ROK KTERÝ ROZHODNE O VAŠÍ STABILITĚ

 • Pokud bude Saturn (je náš učitel, tlačí na zpřísňování pravidel a kontrolu financí) ve Vodnáři (do 7.3.2023), nepočítejte, že se zlepší ekonomická situace (výdaje jsou vyšší než příjmy, energie pracují proti sobě).
 • Nepočítejte s tím, že se bude něco uvolňovat, naopak se bude něco zpřísňovat, bude se muset více šetřit (v rodinách, ve státě).
 • Staré (staronové), co se drží u moci, bude pomalu a jistě ustupovat novému.
 • Velké zvraty budou pokračovat i v tomto roce. Bude náročný na naši psychiku a prožívání. 
 • Tématem roku bude šetřím na všem, vymýšlím, jak ušetřit na všech úrovních.
 • Jupiter (rozpínavost) se bude pohybovat ve znamení Ryb (od prosince2021), člověk se bude muset zamyslet na způsobem, jakým žije, budeme hledat sebe a hledat své rezervy. Vše co má tekutý stav, tak na to budeme zaměřovat pozornost a bude se měnit systém. V první polovině roku se musíme připravit na silně emoční (stresové) období (budeme se učit zvládat svou psychiku, abychom tím nebyli pohlceni), měli bychom si uvědomit, že se nemusíme nechat do všeho vtáhnou.
 • V roce 2023 bude tématem ekologie a vše co má něco společného s vodou (voda má souvislost s našimi emocemi) a něco teče. V Roce 2023 bude soupeření lidí v těchto oblastech. 
 • Květen až říjen (vstup Jupiteru do Berana), bude období nových začátků (podnikání, projektů atd.). 
 • Tento rok bude o harmonizaci lidských vztahů (bude štvaní lidí proti sobě a může to být záměr, tím je to paralyzuje) včetně sousedských vztahů.
 • Vznikne spousta nových věcí v oblasti digitalizace, bez toho bychom se vývojově neposunuli vpřed. Většina věcí se bude do toho online světa přesunovat.
 • Bude se dít něco kolem nemovitostí (vlastnictví, ceny, zdanění atd.).
 • Nebudeme vědět, čemu máme věřit, zmatky ve slovech i větách, pokusy ve zkreslování informací atd. 
 • Do května se bude dít hodně změn a proměn internetových technologií a sociálních sítí. Lidé budou chtít, aby je bilo více vidět a slyšet. Hodně revolučních aktivit se může dít do konce roku 2021, max. leden 2022, potom bude velká snaha o zklidnění.
 • Hodně se bude řešit rodina, na jakých principech funguje rodina, jak ji budeme vnímat atd.
 • Někteří lidé budou hodně zaměřeni na svá těla (může nastat boom ve zdravé výživě, cvičení, diety atd.) od jara do podzimu. Je to rok rodiny (2022 = 6), lidé se mají naučit k sobě slušně chovat a semknout se (platí to i pro širší rodinu - přátele a zem).
 • Stavění hranic bude zřejmě pokračovat. 
 • Leden bude rázný měsíc, čekají nás opatření a změny, které se budou týkat pracovních aktivit a projeví se to v rodinách. V únoru nás to přiškrtí finančně i v jiné oblasti a omezí to naši svobodu. Přelomový březen, přijdou zásadní informace o lidech, kteří stojí v čele a něco řídí (státu, firem, rodin atd.), mohou se měnit pozice.
 • V dubnu čekám různá překvapení a razantní události, které budou mít vliv na naše majetkové a vlastnické záležitosti. 
 • Od jara si budou státy chránit svoji zem (vlast) ještě intenzivněji. 
 • Budou velké změny ve zdravotnictví a zdravotnickém systému. 
 • V červnu mohou nastat nepředvídatelné věci spojené se zemí, planetou atd. Mohl by přít nový král, nebo nové slunce.
 • Náročný bude říjen - listopad na ekonomiku, nemovitosti a finance (banky budou dělat něco jinak, finanční transakce budou jiné, půjde o systémovou změnu). 

30.11.2021 Tatiana Borsch je uznávaná ruská astroložka, temná vize roku 2022 (Eva Zajícová)

Tatiana Borsch je jednou z nejoblíbenějších a nejuznávanějších astroložek v Rusku. Svůj dar vidět budoucnost s lidmi sdílí už více jak 25 let. Specializuje se na astrologii, vytváří předpovědi pro jednotlivá znamení zvěrokruhu. 

 • Stále častěji se hovoří o tzv. novém normálu. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že život po pandemii nemoci Covid-19 již nikdy nebude jako předtím. Proto novou éru označují jako "nový normál". 
 • Astroložka Tatiana Borsch o něm také hovoří v souvislosti s rokem 2022: "S největší pravděpodobností budeme mít nový normál s periodickými otřesy v té či oné formě. 
 • Od ledna do července budou události předvídatelné. Je to dáno postavením planety Jupiter a Neptun. Ty mají ve znamení Ryb velmi silnou energii, a činí tak první polovinu roku velmi příznivou. Můžeme počítat s klidem. Tyto planety vládnou medicíně, ropě, vesmíru a moři. Lze prý očekávat rozmach těchto odvětví. Rovněž se bude mimořádně dařit umění - filmu, hudbě, malbě. Budu prý vytvořena hodnotná umělecká díla. Planeta Neptun také souvisí s neřestmi a předpovídá, že v roce 2022 dojde k legalizaci měkkých drog a dařit se bude výrobcům vína. 
 • V první polovině roku se podle ní svět nedostane do ekonomické krize. Země budou schopné změnit orientaci svých ekonomik, jako lídr se projeví Čína. 
 • Objeví se nové účinné léky na nemoc Covid-19 a efektivní vakcíny.
 • V měsíci srpnu události naberou "temný spád". Vlivem planety Mars bude docházet ke konfrontaci, bude se šířit negativita a je zde prý i riziko krize či války. Napomůže tomu i posun Jupiteru ze znamení klidných Ryb do agresivního Berana, k tomu dojde již v květnu. Země se rozkmotří kvůli nedodržování dohod. Zajímavostí je, že planeta Uran, která je spojena s náhlými neočekávanými událostmi, bude ve stejném stupni vůči znamení Býka jako v roce 1938, který byl tehdy osudný pro celý svět. 
 • Uran v Býkovi zůstane až do května 2026 a to způsobí nepokoje, protesty a změny ve vládě. 
 • Varuje také před změnou klimatu, hrozí nám prý záplavy, ničivé požáry, pokračující tání ledovců a zvýšenou vulkanickou činnost
 • Ve sféře zdraví se prý dočkáme nových léků na závažné choroby. 
 • https://www.expresfm.cz/aktualne/ostatni/temne-proroctvi-zname-ruske-astrolozky-v-roce-2022-nastane-novy-normal-ceka-nas-extremni-pocasi-i-vlna-negativity-bod-zlomu-ocekavejme-v-srpnu/#
 • https://tatianaborsch.com/aboutme

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...