Kontrolovaná společnost (DKT, DVS, NWO)

Kontrolovaná společnost se sociálním bonusem (kontrolovaná společnost je Technokracie z východu, Projekt TOTAL CONTROL je Technokracie ze západu neboli Imperialismus) je aplikována Číně, podobný model se bude zavádět v Indii a Rusku (EU začne tento model aplikovat po roce 2022). V květnu 2018 byl spuštěn pilotní kreditní systém v Pekingu, také v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang je moderní technologie využívána v boji proti separatismu. Čínská vláda je se systémem spokojená a vychvaluje ho, díky němu prý splatila daně a dluhy 3,5 milionu firem a občanů, informuje o tom deník Le Figaro (2019).

Proč tento systém Čína chce? Čínská vláda prý chce skrz systém zlepšit chování obyvatel. Toho hodlá dosáhnout odměňováním "spořádaných" občanů a naopak trestáním zdiskreditovaných.  Naplní se Orwellův Velký bratr? 

Přijde Technokracie (kontrolovaná společnost) do Evropy z východu nebo ze západu? Kdy se stane Orwelova kniha běžnou realitou na planetě? Živnou půdou pro tento proces nespokojenost obyvatel a ztráta důvěry ve stát a jeho instituce.

Klíčové mezníkem pro plošnou realizaci kontrolované společnosti se sociálním bonusem je dokončení satelitního internetu (např. Starlink, pravděpodobně v roce 2022), díky němuž je možné spustit globální sociální bonus v kontrolované společnosti s digitálním diktátorem (digitální mozek s cloudem a zlatým rybníkem).

Kontrolovaná společnost se sociálním bonusem - Technokracie z východu nebo západu:

A jak bude systém zabezpečen proti hackerům a podvodům? V databázi budou velice citlivá data o 1,4 miliardě lidí a přístup k nim bude mít velké množství osob, už jen to je znepokojivé. Čína klade důraz hlavně na výkon a cíle, ochraně osobních dat a morálním otázkám prý ve srovnání s USA nevěnuje takovou pozornost.

Kontrolovaná společnost se sociálním bonusem je spojená s nástupem tzv. Technokracie (západního a východního typu), satelitního 5G internetu, digitální bankovní identity a dalšími články komplexního systému..

Kontrolovaná společnost a osobní sociální kredit, Čína:

200 milionů kamer má být v čínských ulicích do konce roku 2020. Jde zhruba o čtyřnásobné množství ve srovnání s průmyslovými kamerami, které jsou nainstalovány v USA. Největší koncentrace je v ujgurské provincii Sin-ťiang.

 • Během roku 2020 se spouští systém "sociálních kreditů" pro všechny občany (nyní běží jen částečně v rámci testování).
 • Cílem je podle dokumentu vládního webu umožnit libovolný pohyb "důvěryhodným" a lidem na černé listině v libovolném pohybu zabránit.
 • Systém má dohlížet i na lidi u moci a že by mohl být "všelékem" na ekonomické i společenské problémy. 
 • Umělá inteligence bude analyzovat velké množství dat o chování každého občana, záznamy budou získávány z milionů bezpečnostních kamer, technologií na rozpoznávání obličejů, sociálních sítí, mobilních telefonů jedinců či z úředních záznamů. 
 • Pomyslný bodový systém hodnotí chování lidí a špatná životní rozhodnutí, za různorodé a sebemenší přestupky jsou lidem ubírány body a pokud se dostanou na černou listinu ("nedůvěryhodný občan").
 • Jakmile se člověk prohřeší, může očekávat zhoršení svého "sociálního kreditu". Dostat se na seznam "nedůvěryhodných" občanů nebude vůbec těžké, což ostatně můžete posoudit sami.  

Koncentrační tábory 20. století se transformují do digitálních koncentračních táborů (DKT) v 21. století. Proces začal v devadesátých letech minulého století (vznik www.).

Co bude snižovat sociální kredit (za co budou strženy body)?

 • Mezi přestupky patří třeba nezaplacení daní, složenek či pokuty, nebo přecházení ulice na červenou či mimo přechod, ale také venčit psa bez vodítka, kouřit v nekuřáckých zónách, řídit špatně auto či online zveřejňovat "falešné" zprávy.
 • Ovlivní jej také koníčky, finanční stabilita, rodinné poměry či zapojení se do komunity a společenského života, oblíbenost a hodnocení v práci či způsob života, ale dokonce i třeba to, zda jedinec upřednostňuje dovážené zboží před tovarem z Číny nebo si třeba pořizuje kvanta videoher. 
 • Není možné vyjadřovat nesouhlasné politické názory.

Jaké to bude mít důsledky pro "špatné" občany?

Ti občané, kteří budou označeni za "špatné", budou čelit velkému množství omezení a zákazů. Budou mít  velké omezení v dopravě, dále budou mít pomalejší přístup na internet či nebudou mít možnost získat lepší práci, nebudou mít možnost vzít si půjčku či koupit si byt a děti těchto občanů se zase nedostanou na lepší školy. 

 • Možné návrhy: "špatní" občané nebudou moci celý rok používat vůbec žádný prostředek hromadné dopravy. 

Jaké to bude mít důsledky pro "důvěryhodné" občany?

 • Ve všem budou upřednostňováni před "nedůvěryhodnými." Budou mít například přístup do lepších škol a hotelů, slevy v internetových obchodech, lepší umístění v seznamkách či dokonce kratší čekací lhůty na zákrok v nemocnici. 
 • více

Máme se kontrolované společnosti bát?

Ke kontrole občanů dochází díky rychlému šíření chytrých telefonů. Mobily by totiž mohly umožnit dohled nad lidmi kdekoliv na světě. Kreditní skóre ovlivňuje už nyní životy lidí na Západě, například takové černé seznamy neplatičů či sledování jednotlivců existují i v demokratických zemích. 

V jaké vývojové fázi se nachází civilizace?

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém procesu civilizací přesouváme do nejnižšího stupně "závislé společnosti - TOTAL CONTROL" (doba tma, otroctví, závislost, kde nastupuje agresivita, je popírána demokracie a její principy, na scénu přichází digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy (Imperialismus, DVS). Níže je uveden zjednodušený pravděpodobný vývoj a jeho fáze.

 • 1. Vznik internetu na počátku devadesátých roků minulého století - fáze budování prostředí, základy (neoliberální model kapitalismu se transformoval do kapitalismu 21. století).
 • 2. Vzniky sociální sítě a komunikace se přesunula na síť (do digitálního prostředí), cíleně se vytvořila závislost na sociálních sítích a na připojení k internetu - fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislosti s cílem ovlivňovat vědomí lidí (stěny domu).
 • 3. Masové globální zadlužování států a v posledním období fáze rozkladu dojde ke zchudnutí většinové populace, rozvíjí se digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010). Spolurozhodování, cenzura, ovlivňování a kontrola veřejného dění technologickými firmami, rozklad rodin, kontrola a atomizace obyvatel, postupný přechod do virtuální reality (digitální prostředí) prostřednictvím DVS s podporou národních států. Epidemie koronaviru (od března 2020) urychlila nástup Technokracie a tím odstartovala nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie), kde dominantními ve všech oborech se stávají technologie a člověk je odsunut do pozadí.  - fáze rozkladu stávajícího systému (národních států, demokracie, civilizace, digitální bankovní identita).
 • 4. Pořádek a řešení zajistí Technokracie (imperialismus) a digitální globální diktátor (digitální bůh, východního nebo západního typu) - fáze globální digitální diktatury (střecha domu DKT - dokončení a kolaudace, zabydlení), byla odstartována v březnu 2020 a dobíhá fáze rozkladu stávajícího systému.
 • 5. Na pozadí celého procesu probíhá osobní rozvoj vědomí jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím (vědomý člověk) - fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experimentu, nám zrcadlí stav, kam lidská společnost směřuje) a následně vznik "barevné společnosti" (změna paradigmatu společnosti, zpracování ega, návrat k Bohu), která chápe princip: co nemá energii a pozornost, to zaniká a vědomě ho ovlivňuje spoluprací vědomých jedinců, kteří prošli vývojovou transformací - došlo ke změně paradigmatu jedinců (změna myšlení a konání).

Tento vývoj je nutný proto, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidské bytosti, které mají jak duchovní (duše, duch) tam materiální složku (tělo, mozek, rozum) a jsou součásti Universa, kde platí přírodní zákony. Vymanit se z moci kontrolované společnosti (která blokuje duchovní vývoj) je možné vědomým nastoupením cesty (duchovního rozvoje a poznání) ke Stvořiteli změnou svého myšlení, činů a tím i své reality. Čemu věnuji svou pozornost a energii, to podporuji a naopak.

Jaké nástroje jsou používány pro realizaci Kontrolované společnosti:

Neviditelný virus byl využit jako spouštěč realizace kontrolované společnosti, svět se přesouvá do digitálního prostředí.

Před smrtí ještě George Orwell (1950) napsal: Moje kniha 1984 není zamýšlena jako útok na socialismus, nebo na britskou Labour party, ale jako odhalení perverzností, za které je odpovědná centralizovaná ekonomika a kterou již částečně realizovali komunisté a fašisté. Nemyslím, že společnost, jakou jsem popsal, musí nutně přijít, ale obávám se, s ohledem na to, že tato kniha je satira, že něco podobného by přijít mohlo. Rovněž jsem přesvědčen, že totalitní ideje zakořenily v myslích intelektuálů všude na světě a já jsem se snažil tyto ideje dovést do jejich logických důsledků. Děj knihy se odehrává v Británii, abych zdůraznil, že anglicky mluvící národy nejsou o nic lepší, než kdokoli jiný, a že totalita, pokud se proti ní nebude bojovat, může vítězit všude. 

Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Elektronická kniha: Cesta v v desetiletí metamorfózy

Bezpečnostní monitorovací pracoviště
Bezpečnostní monitorovací pracoviště

Zrušení hotovosti (MMF)

Zrušení hotovosti by bankám umožnilo zavést záporné úrokové sazby, proti kterým by se lidé nemohli bránit výběrem peněz. V praxi by tak záporné úrokové sazby znehodnocovaly úspory, což by nutilo lidi k navyšování spotřeby," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.    

Modern Money Theory (MMT)

Kontrolovaná společnost, zprávy z tisku:

29.1.2024 Možnosti umělé inteligence již v praxi využívají i české bezpečnostní složky. Jde o analýzu videí, zvuků, textů či fotografií. "Může to snadno sklouznout k programům plošného sledování, což představuje závažné riziko pro práva a svobody obyvatel a pro samotné demokratické směřování společnosti.

https://hlidacipes.org/cesko-je-pod-dohledem-kamer-i-mikrofonu-vic-nez-se-vi/?

17.12.2022 Politiky a omezení, které západní země zavedly během pandemie coidu-19 mohou připravit půdu pro "automatizovaný systém sociálního kreditu a digitálního pasu, který by ohrozil práva občanů", prohlásil v rozhovoru pro Sky News známý kanadský psycholog Jordan Peterson. Většina veřejnosti podle něj ani netuší, že by k tomu mohlo dojít. Varoval západní země, že je vysoce pravděpodobné, že do jejich společnosti přijde "totalitní systém sociálního kreditu". Tedy systém, na jehož základě budou občanům poskytovány různé úrovně přístupu k veřejným službám, jejich sociální kredit bude posuzován na základě společenského chování jednotlivce. Tento systém v současnosti praktikuje Čína.

 • Systém sociálních kreditů, který využívá Čína, reguluje chování svých občanů na základě bodového systému. V jeho rámci jsou občané řazeni v různých oblastech občanského života pomocí údajů shromážděných ze soudních dokumentů, vládních nebo firemních záznamů a v některých případech i od občanských pozorovatelů.
 • Lidé s vyšším skóre mají lepší podmínky pro získání bankovní půjčky nebo bezplatné lékařské prohlídky. Body se jim odečítají například za dopravní přestupky nebo nesplácení úvěru, mezi přestupky ale patří i kouření v nekuřáckých zónách, přílišné hraní videoher nebo zveřejňování falešných zpráv. Lidem se špatným sociálním kreditním skóre může být například zakázáno kupovat letenky nebo lístky na vlak, studentům může být ale i zakázáno studovat v případě špatného skóre jejich rodičů.
 • https://echo24.cz/a/H4Kr4/zpravy-svet-jordan-peterson-system-socialniho-kreditu?

12.7.2022 Finanční regulátoři ve středočínských provinciích Chu-nan a An-chuej slíbili, že vrátí část vkladů klientům tamních bank. Reagovali tak na protesty, které v neděli přerostly v násilí a jejichž motivem jsou zmrazená konta. Vklady budou vyplaceny těm, kdo na kontech měli částky do 50.000 jüanů (182.000 Kč) (ČTK)

11.7.2022 Čínské úřady o víkendu tvrdě potlačily protesty lidí, jimž tamní banky zmrazily jejich životní úspory. Stovky klientů vyrazily do ulic žádat vydání svých peněz, které jim banky odmítají vydat, a pro řadu z nich to znamená okamžité existenční problémy. Ke zvyšujícímu se napětí dochází ve velmi delikátním období pro čínské komunisty.

Od začátku dubna zmrazily čtyři klíčové bankovní instituce v čínské centrální provincii Che-nan finance svých klientů v hodnotě milionů dolarů. Tím došlo k ohrožení živobytí tisíců klientů, navíc v době, kdy je obrovské množství lidí zasaženo drakonickými covidovými lockdowny. Ve městě Čeng-čou, které je hlavním městem zmíněné provincie, došlo k sérii demonstrací. Požadavky protestujících ale ani po více než dvou měsících nebyly vyslyšeny. V neděli se tak shromáždilo zhruba tisíc lidí před místní pobočkou Čínské lidové banky, která je centrální čínskou bankovní institucí.

Šlo o jeden z největších protestů, který Čína zaznamenala od začátku pandemie koronavuiru, což je dáno mimo jiné zmíněnými ostrými opatřeními proti pandemii koronaviru, která lidem zakazují nebo výrazně omezují pohyb a vzájemné setkávání větších skupin lidí.

https://echo24.cz/a/ScuHt/cina-protesty-banky-zivotni-uspory-penize-finance?

20.4.2022 Neznámý pachatel - pravděpodobně ruský voják - údajně z Hostomelu u Kyjeva ukradl sluchátka Apple. Ta nyní informují původního majitele o své poloze. I s takovými netradičními důkazy budou na Ukrajině pracovat týmy vyšetřovatelů.

Přesná pozice vojenských jednotek patří mezi přísně utajované skutečnosti. Není těžké si domyslet proč. Pokud někdo zná polohu vojáka, může ji dlouhodobě sledovat, odvozovat z toho situaci, predikovat další pohyb a v případě potřeby lze souřadnice využít i k přesně cílenému útoku.

Ruské invazní jednotky mají na Ukrajině už od začátku vojenské agrese řadu technických problémů. Nefungovala jim například šifrovaná komunikace, a tak si s vedením volali pomocí mobilních telefonů. Ty lze snadno odposlouchávat, a ukrajinská rozvědka tak získala nejen údaje o poloze, ale i velké množství kompromitujících materiálů, kde se ruští vojáci dokonce přiznávají k válečným zločinům.

Tato sluchátka mají poměrně novou funkci pro vyhledání založených, ztracených nebo ukradených sluchátek. A nejde jen o nějaké pípátko, které by se aktivovalo po aktivaci v mobilní aplikaci. Zařízení od Apple - včetně AirPodů - lze totiž na dálku lokalizovat pomocí funkce iCloud Find My.

Miniaturní sluchátka nemají GPS přijímač ani žádnou možnost vysílání přes mobilní síť. Apple k jejich detekci využívá síť svých ostatních produktů, především iPhonů. Pokud nějaký iPhone ve svém okolí zachytí bluetooth vysílání ztraceného zařízení (třeba právě sluchátek), pošle tuto informaci na servery Apple spolu se svou vlastní polohou.

A tak se Semenec po přihlášení dozvěděl, že jeho sluchátka z Hostomelu doputovala až do Gomelu, který leží v Bělorusku. Vzhledem k okolnostem se pro ně samozřejmě nevydal, ale jejich polohu přes aplikaci nadále sledoval.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/tech-technologie-sluchatka-apple-zradila-zlodeje-hlasi-ted-aktualni-polohu-ruskych-jednotek-198867# 

16.12.2021 Budeme v našich snech sledovat reklamy? Microsoft plánuje ovládnout mysl a vědci se obávají zásahů do života lidí. Sny se nám zdají zcela nekontrolovatelné. Na břehu jezera najdete rybu, ale stane se z ní mobilní telefon, a vy se najednou ocitnete na základní škole s pocitem, že musíte znovu projít matematikou. Ale co kdyby bylo možné své sny ovládat?

Fenomén vědomého snění existuje, takže můžeme mít určitou kontrolu nad tím, co se nám zdá. Pomáhá to například zvládat noční můry. Nefunguje to však u každého a obvykle to vyžaduje dlouhé školení. Existují i méně sofistikované metody. Kuřáci, kteří ve spánku cítili zápach tabáku spolu se zápachem zkažených vajec, kouřili následující týden o třetinu méně. Vědci zkoušejí i další metody, jak navodit požadovaný účinek prostřednictvím spánku. Využívají mimo jiné zvukové podněty a virtuální realitu, napsal server Science.

Co kdybychom mohli naprogramovat přesně to, o čem sníme? To je plánem mnoha společností. Rádi by nás přiměli snít o svých produktech, abychom si je po probuzení s větší pravděpodobností koupili. Takový výzkum již probíhá. Prováděly je například americký pivovar Molson Coors a společnost Microsoft, výrobce konzole Xbox.

 • Reklamy ve snech nejsou zábavným trikem, ale eskalátorem se znepokojivými důsledky. "Naše sny nesmí být ovládnuty korporacemi.
 • Během spánku se mozek rozhoduje, které vzpomínky si ponechá a které zapomene. Může se také rozhodnout, že emoce, které se vztahují k dané situaci, jsou zachovány, ale jejich detaily jsou zapomenuty.
 • Tento noční proces způsobuje, že se v mozku vytvářejí vzpomínky, které určují naši autobiografickou minulost, náš pocit, kým jsme nyní, a naše představy o tom, jak nejlépe žít v budoucnosti,
 • Výzkumníci varují, že bez ohledu na záměry inzerentů je snaha vyvolat reklamu ve snech útokem na náš pocit, že jsme. "Jako vědci, kteří se zabývají spánkem a denním sněním, jsme velmi znepokojeni plány na využití přirozeného zpracování paměti v noci. Výzkum mozku pomohl mnoha návykovým technologiím, od chytrých telefonů po sociální média, které utvářejí náš bdělý život. Nechceme, aby se totéž stalo i se spánkem. "Jsme přesvědčeni, že je třeba přijmout opatření, která by tomu zabránila a zabránila inzerentům zasahovat do posledního bezpečného útočiště naší sužované mysli a našich snů.

 • https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/budeme-v-nasich-snech-sledovat-reklamy-microsoft-planuje-ovladnout-mysl-a-vedci-se-obavaji-zasahu-do-zivota-lidi/daniel/?

26.3.2021 Digitalizace měnového systému probíhá téměř po celém světě, kde největší hrozbu pro Západní svět představuje čínský digitální jüan. Ten je trnem v oku mnoha vládních organizací a podle některých představuje opravdovou hrozbu pro Západ.

Čína již několik let aktivně pracuje na vývoji digitální měny vydané centrální bankou (CBDC), která se ze všech států po celém světě těší blízkému spuštění a implementování. Mnoho pozorovatelů v Číně ji někdy mylně přirovnávají ke kryptoměnám, jako je Bitcoin nebo Ethereum. Ve skutečnosti se digitální jüan oproti klasickým kryptoměnám v mnohém liší, například v technologii distribuované účetní knihy blockchain. Díky silné centralizaci všech měnových autorit v Číně bude digitální jüan důležitým prvkem pro kontrolu nad společností.

Čína tak dostává "zbraň", kterou bude moci kontrolovat všechny občany a společnosti v zemi, včetně těch zahraničních. Nejen že pomůže sledovat nelegální toky peněz a praní špinavých peněz, ale také může být digitální jüan použit k zavedení opatření měnové politiky na konkrétní regiony nebo různá odvětví.

Zjednodušeně to znamená, že čínská centrální banka a vláda získá další rozsáhlé nové funkce. Kontrolu nad společností v minulém týdnu umocnil také prezident, který zdůraznil potřebu regulovat společnosti, aby byla zachována sociální stabilita.

Digitální jüan spolu s obrovskou sítí technologií pro rozpoznávání obličejů, telefonních skenerů a otisků prstů představuje masivní eskalaci totalitní kontroly nad svými občany a domácími společnostmi v zemi.

Čína a její digitální jüan trápí mnoho politiků po celém světě. Mnoho ekonomů a analytiků se obává, že by čínská měna mohla jednoho dne nahradit "silný" americký dolar, který se v posledních několika měsících nejen kvůli světové pandemii jeví jako nestabilní.

https://kryptomagazin.cz/cinska-digitalni-mena-predstavuje-hrozbu-pro-zapad/

15.1.2021 Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové bude možné v Evropské unii v létě cestovat buď s očkovacími pasy nebo negativními testy. Předsedkyně EK to uvedla po jednání s portugalským premiérem Antóniem Costou, napsala agentura AP. O zavedení evropských očkovacích osvědčení, která by nahradila negativní testy, žádají země v jižní Evropě. Chtějí tímto způsobem podpořit cestovní ruch. 

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/podle-leyenove-se-v-lete-bude-v-evropske-unii-cestovat-s-ockovacimi-pasy-nebo-negativnimi-testy.A210115_213055_ln_zahranici_lros

12.1.2021 Technologické firmy nutně nebrání pravdu a demokracii, zablokováním Trumpa ukazují, že se bojí. Trump také patřil mezi celebrity, které naopak pomáhaly Twitteru dostat se do mainstreamu. Aktivní na něm byl už od roku 2009, ale zásadní změna přišla v průběhu prezidentské kampaně, a nakonec při začátku kampaně za znovuzvolení. V roce 2019 začal Trump používat Twitter jako hlavní komunikační kanál. S 88 miliony sledujících v době, kdy Twitter odcházejícímu prezidentovi účet zrušil, měl Trump šestý nejsledovanější účet na této sociální síti. Před ním byl pouze jeden fotbalista, dvě zpěvačky, jeden zpěvák a jeho předchůdce v prezidentském úřadu. Celou dobu, i přes to, že Trump porušoval platná ustanovení uživatelských ujednání Facebooku i Twitteru, sociální sítě Trumpovi nešlapaly na paty. Firmy se snažily s Bílým domem vycházet, stejně jako celý technologický průmysl s americkou vládou, jejíž rozhodnutí Trump stále více přímo ovlivňoval. Nejde jen o Facebook nebo Google, ale také o Apple. Výrobce iPhonů a Macbooků po tlaku amerického prezidenta rozšířil výrobní kapacity USA, což je proti přesvědčení šéfa firmy Tima Cooka, který z Applu udělal miláčka investorů díky maximalizaci zisků díky levné výrobě v Asii.

 • V USA proti technologickým gigantům brojí hlavně demokraté, dobré vztahy s Trumpem tak skýtaly naději na lepší postavení. Ostatně snaha prosadit ověřování faktů na sociálních sítích přiměla Trumpa k prosazování zákona, který by zpřísnil podmínky pro provozovatele internetových platforem.
 • Chování Twitteru a Facebooku se změnilo ve chvíli, kdy Joe Biden získal více volitelských hlasů v prezidentských volbách, ale zásahy ze strany sociálních sítí se omezovaly na důrazná upozornění na nepravdivost výroků prezidenta.
 • Zlom nastal 6. ledna 2021, kdy Trump vyzval své přívržence k pochodu na Kapitol, který vyústil ve smrt několika lidí. Twitter i Facebook nejprve odstranily video, ve kterém Trump děkoval účastníkům protestů a vyzval je k návratu domů bez odsouzení násilností, ke kterým došlo. Následně obě firmy zablokovaly Trumpovy uživatelské účty, nejprve na 12 hodin, následně trvale v případě Twitteru a minimálně do inaugurace nového prezidenta v případě Facebooku a Instagramu.
 • Tak výrazný krok, jako je likvidace účtu úřadujícího prezidenta USA, vyvolal logicky silné reakce. Odpůrci prezidenta Trumpa jásají, jeho fanoušci vyjadřují nelibost. Často padá argument o cenzuře, ten ale není na místě. Cenzura se vztahuje ze své definice, alespoň v právním kontextu a v kontextu prvního dodatku americké ústavy, ke státní moci, nikoliv k interním rozhodnutím soukromých firem.
 • Google a Apple po hlasitém nátlaku uživatelů sociálních sítí přistoupily k zablokování aplikací sociální sítě Parler, která je populární právě mezi stoupenci odstupujícího amerického prezidenta. Důvodem byla nedostatečná kontrola obsahu na této sociální síti. Apple a Google ale k tomuto kroku opět přistoupily až ve chvíli, kdy se zásadně změnilo postavení prezidenta Trumpa.
 • Ještě méně opodstatněné je vypnutí serverů Parleru ze strany Amazonu. Soukromé firmy si mohou vybírat, s kým uzavírají obchodní smlouvy, ale neměly by je jednostranně porušovat. Amazon má přitom podle žaloby ze strany provozovatelů sociální sítě Parler ve smlouvě 30denní výpovědní lhůtu, kterou firma nedodržela. Amazon jako odůvodnění svého kroku uvádí 98 příspěvků, ve kterých uživatelé alternativní sociální sítě vyzývali k násilí spojenému s výsledky voleb a připravovanou inaugurací nového prezidenta Bidena.
 • Rozhodují peníze a obavy o budoucnost. Nejdříve se báli proti Trumpovi zasáhnout, když měl moc. Ve chvíli, kdy Trump prohrál volby a kvůli svému vystupování ztratil podporu republikánské strany, přestal být hodnotným spojencem, naopak. Google, Apple i Facebook jsou firmy, které čelí vyšetřování kvůli zneužívání dominantního postavení na trhu. Vyšetřování, které iniciovali demokratičtí zákonodárci. A ti od 20. ledna budou mít svého prezidenta a většinu ve sněmovně i Senátu. Každý projev dobré vůle vůči novým vládcům se nyní počítá.
 • https://tech.ihned.cz/internet/c1-66867970-technologicke-firmy-nutne-nebrani-pravdu-a-demokracii-zablokovanim-trumpa-ukazuji-ze-se-boji

11.1.2021 Sociální síť Parler, jež je oblíbená mimo jiné mezi americkými konzervativci, je od dnešního rána nedostupná. Parler čelí tlaku technologických společností, aby více moderoval příspěvky vyzývající k násilnostem. Firma Amazon o víkendu oznámila, že stránce zakáže provoz na svých serverech. O Parleru jako své budoucí platformě uvažoval odstupující prezident USA Donald Trump poté, co jeho účet zablokovala sociální síť twitter. Podle analytiků má síť asi deset milionů uživatelů, z nichž je osm milionů ze Spojených států.

Parler byl podle agentury Reuters hlavním kandidátem na nové digitální útočiště pro Donalda Trumpa, jemuž společnost Twitter zablokovala účet několik dní po středečních nepokojích v Kapitolu.

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/na-alternativu-facebooku-a-twitteru-zaklekli-technologicti-obri-parler-je-mimo-provoz-1376900

11.1.2021 Čína hodlá tlačit technologické giganty jako Ant Group nebo Tencent k tomu, aby sdílely data o spotřebitelských úvěrech a pomohly tak zabránit nadměrnému půjčování, tvrdí dva informované zdroje (Reuters). 

10.1.2021 Stát si bere moc zpět od internetových gigantů. Důkazem je osud Jacka Ma nebo Trumpova twitteru. Zakladatel obří čínské internetové firmy Alibaba Jack Ma se od loňského října neukázal na veřejnosti. Tehdy kritizoval vládní regulaci, kterou označil za brzdu inovací. Čínská vláda následně zastavila vstup na burzu finanční firmy Ant Group, která patří pod konglomerát Alibaba. Čínské antimonopolní úřady před Vánocemi začaly Alibabu vyšetřovat. Čínská komunistická vláda nejspíš usoudila, že ji technologický gigant a jeho zakladatel začínají přerůstat přes hlavu.

Na druhé straně Tichého oceánu po středečním útoku na Kapitol nejprve Facebook a Instagram a potom Twitter natrvalo zrušily účty amerického prezidenta Donalda Trumpa. A firma Amazon zastavila webohosting sociální síti Parler, na níž se američtí pravicoví konspirátoři domlouvali o postupu útoku a teď řeší, jak si vymoci od končícího prezidenta milost. Zrušení prezidentových účtů není až tolik výraz síly sociálních sítí, ale jejich obav z toho, aby nová vláda prezidenta Joa Bidena neprosadila tvrdou regulaci, rozbití těchto firem a jejich dosavadního byznysového modelu. Očekává se, že Biden bude mnohem otevřenější vůči volání z řad domácích amerických kritiků po tom, aby se moc a síla velkých technologických firem omezila. Šéfové velkých technologických firem za poslední dva roky absolvovali více výslechů před různými kongresovými výbory než za předchozích deset let, kdy síla a moc jejich firem rostla závratným tempem. Ředitelé a majitelé Google, Facebooku, Amazonu či Apple jako by - podobně jako Jack Ma - žili na jiné planetě, která se ale nyní srazila s politickou realitou.

 • Evropská unie, která - bohužel - nemá žádnou globální technologickou firmu stejné ligy jako je Alibaba, Google nebo Facebook, se pak rovnou pustila do regulace, kterou obhajuje snahou vrátit i ve věku digitálních nástrojů politické rozhodování do rukou voličů a jimi zvolených politiků.
 • Technologické firmy totiž nejen, že ovládají čím dál větší část veřejného (digitálního) prostoru, ale zároveň svými algoritmy zaměřenými na maximalizaci zisku ovlivňují a podle mnoha názorů zároveň ničí demokratické rozhodování.
 • Moc čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a komunistické strany se opírá o čtyři "nohy": represe a tvrdou kontrolu společnosti pomocí čím dál většího vlivu technologií, disciplinovanou stranu stalinistického modelu, rostoucí asertivní roli Číny v globální geopolitice a státní kapitalismus.
 • Alibaba a další globálně působící čínské firmy hrají svoji roli v každé z nich, ať už jako motor ekonomiky, dodavatel technologií a dat pro kontrolu občanů nebo nástroj globální moci. Proto čínská komunistická strana a stát s ní spojený vidí v síle technologických firem jako je Alibaba nebezpečí - a proto Jack Ma narazil.
 • Demokratické státy vidí v technologických firmách také nebezpečí, i když jde o něco dost jiného: férovou politickou i podnikatelskou soutěž, svobodu vyjadřování a svobodu volby, které narušují algoritmy internetových gigantů.
 • Stát (v evropském případě reprezentovaný Evropskou unií, protože ta je vůči technologickým firmám relevantnějším hráčem než jednotlivé členské země) se v letech 2020 a 2021 rozhodl si vzít zpět svůj tradiční monopol na vykonávání moci. Nejspíš není náhodou, že se tak děje v čase pandemie, kdy se dramaticky zvětšila závislost na moderních technologiích kvůli lockdownům a dalším omezením. Podobně jako v jiných případech, dlouhodobý trend rychle a mohutně vyhřezl na povrch.
 • https://zahranicni.ihned.cz/c1-66867270-stat-si-bere-moc-zpet-od-internetovych-gigantu-dukazem-je-osud-jacka-ma-nebo-trumpova-twitteru

10.1.2021 Epidemie umocnila přechod společnosti do virtuálního prostředí. S tím ale neblaze souvisí, že rostoucí závislost na připojení k internetu využívají zločinci. Kyberútoky se staly mocnou zbraní i v mezinárodních konfliktech a špionáži. A existuje i odvrácená strana sociálních sítí, jež kromě možnosti snadné komunikace na dálku svádějí i k nenávistným projevům a šíření dezinformací. Lidovky.cz nastínily trendy, jež v této sféře ovlivní život v Česku v roce 2021.

 • Vyděračský software. Jedním z nejnebezpečnějších útoků v kyberprostoru bývá ten prováděný pomocí ransomwaru. Škodlivý software, který vinou nepozornosti uživatele pronikne do IT infrastruktury firmy či státní instituce, dokáže takové subjekty paralyzovat. Může nepozorovaně stahovat data, zašifrovat je i zcela vymazat.
 • Najatý kyberútočník. "Chcete ukrást nějaká data od konkurence? Jsem vám k dispozici." I tak mohou vypadat inzeráty na anonymních fórech, kde zájemce o průmyslovou špionáž může získat pomoc. Platba ve virtuální měně umožní, aby se objednavatel útoku a útočník samotný ani nemuseli potkat. Apetit k využití kyberkriminálníků však mohou mít i státy - získat recept na složení vakcíny proti covidu či přístup k datům státních institucí nepřátelského státu se hodí kdejaké zpravodajské službě. Místo složitých a nákladných operací k tomu přitom stačí poptat nájemného hackera.
 • Jak dál s novou sítí? Zásadní bitva se letos odehraje i na poli budování sítě 5G, jež umožní větší využití umělé inteligence například v oblasti dálkově řízených aut či u chytrých "věciček" v domácnosti Kruciální otázka zní: kdo dostane pomyslné klíče k této infrastruktuře, tedy které firmy budou síť 5G budovat. Západní svět se v posledních letech staví negativně zejména k technologii čínské firmy Huawei, jež je považovaná za prodlouženou ruku komunistického režimu v Pekingu. Čeká se, že letos další evropské země oznámí, jaké bezpečnostní aspekty budou muset dodavatelé sítě 5G splnit.
 • Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/jake-jsou-kybervyzvy-roku-2021-hackeri-mohou-vyuzit-vyderacsky-software-nebo-klice-k-5g-siti.A210109_220943_firmy-trhy_hekr

8.1.2021 Čínská vláda nařídila tamním médiím, aby cenzurovala zpravodajství o antimonopolním vyšetřování internetové společnosti Alibaba. Zakladatel firmy a jeden z nejbohatších Číňanů Jack Ma zmizel před dvěma měsíci z očí veřejnosti, když předtím kritizoval čínský regulační systém. Ten podle něj brzdí inovace (ČTK). 

7.1.2021 Gigant Microsoft podal žádost o patent, který přináší fascinující možnost digitálního vzkříšení lidí jako komunikujících robotů - takzvaných chatbotů.

Na chatboty už dnes běžně narazíte, když vám třeba v oblíbeném e-shopu odpovídají na jednoduché otázky nebo když vám pomáhají sjednat návštěvu u pokrokovějšího doktora. Zatím se však tyto produkty strojového učení zpravidla trénují tak, že analyzují konverzace statisíců lidí najednou. Microsoft na to jde ale úplně obráceně. Jeho technologie by měla umožnit vytvořit chatbota pouze z údajů o jedné jediné konkrétní osobě. Systém má v plánu využívat naše "sociální data", jako jsou například obrázky, hlasové záznamy, příspěvky na sociálních sítích, elektronické zprávy, popřípadě i psané dopisy. Z těchto informací pak vytvoří profil konkrétní osoby, ze kterého bude chatbot vycházet.

Sociální data mohou být využita k vytvoření nebo úpravě speciálního osobnostního koeficientu, který by vystihoval charakter daného člověka," uvádí se konkrétně v žádosti o patent. "Podle tohoto koeficientu pak bude možné učit chatbota konverzovat a reagovat v souladu s osobností jeho lidské předlohy." Patent tvrdí, že chatbot by mohl jako skutečný člověk i znít. Analýzou hlasových a dalších zvukových záznamů konkrétní osoby by totiž mohl vzniknout jakýsi hlasový font, který by pomohl napodobit její lidský hlas. A co víc, důkladnou analýzou obrázků, videí a dalších vizuálních informací by dokonce mohl vzniknout interaktivní model člověka, který byl robotovi předlohou.

"Je možné, aby konkrétní osoba, kterou chatbot reprezentuje, odpovídala minulému i současnému subjektu, ať už to je něčí přítel, příbuzný či známý. Stejně tak může odpovídat celebritě, fiktivní i historické postavě či zcela náhodné osobě," píše se v žádosti. "Chatbot může dokonce odpovídat osobě, která ho přímo vytváří, popřípadě trénuje," dodává patent a přímo tak odkazuje na možnost, že by si člověk mohl před smrtí vytvořit svou vlastní digitální verzi.

V patentu je zdůrazněný také rozsah a detail, v jakém bude chatbot schopen svou předlohu ztvárnit. Věrně by měl napodobit konverzační dovednosti, jako je styl, dikce či tón hlasu. Pozadu by neměl zůstat ani pokud jde o zvolené téma rozhovoru, délku a složitost vět či ucelenost projevu.

Patent Microsoftu se zaobírá pouze technickou stránkou problému. Nicméně myšlenka reinkarnace lidí jako chatbotů logicky přináší i spoustu dalších otazníků. Budou mít lidé právo odmítnout účast v tomto systému? A co pozůstalí? Budou moci příbuzní zakázat ostatním, aby si z jejich milovaného vytvořili chatbota? Na tyto otázky bude potřeba najít odpověď, jakmile Microsoft, nebo kdokoli jiný, vytvoří fungující prototyp.

https://forbes.cz/microsoft-vas-planuje-po-smrti-vratit-zpet-mezi-zive-jenze-jako-chatbota/

6.1.2021 Od Vánoc do Nového roku utratili zákazníci Apple App Store 1,8 mld. USD za digitální zboží a služby. Tento nárůst byl do značné míry způsoben výdaji za hry. Spotřebitelé také na Nový rok nastavili nový jednodenní rekord. když v App Store utratili více než 540 mil. USD (CNBC). 

6.1.2021 Dánsko, země s nejdelší historií záporných úrokových sazeb centrální banky, si připíše další unikát. Banka Nordea nabízí domácím klientům dvacetiletou hypotéku s fixním nulovým úrokem. Další dánské banky slibují, že konkurenta budou následovat. Totalkredit, odnož největší dánské hypoteční banky Nykredit Realkredit, oznámil, že nabídne hypotéku se stejnými parametry. Přidat by se mohl i tamní největší finanční dům Danske Bank, píše Bloomberg. Dánské domácnosti si tak budou půjčovat s nižším úrokem než například americká vláda v případě desetiletých dluhopisů.

Nízkým úrokům u hypoték nahrává politika dánské centrální banky. Ta ve snaze udržet stabilní kurz dánské koruny k euru zavedla v roce 2012 negativní úrokové sazby a od té doby se této politiky drží. Hypoteční úroky jsou tedy v Dánsku velmi nízké dlouhodobě.

https://www.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/hypoteka-zadarmo-danska-banka-pujcuje-na-bydleni-s-nulovym-urokem-1376737

4.1.2021 Bankovní identita nahradí občanské průkazy. Přes internetové bankovnictví se spojíte s úřady. Miliony Čechů mohou od Nového roku podepisovat smlouvy s mobilními operátory nebo dodavateli energií on-line. Stejně jednoduše si na úřadě změní údaje ve velkém řidičském průkazu nebo podají daňové přiznání. To vše za předpokladu, že svou totožnost ověří pomocí bankovní identity. Umožňuje to nový zákon.

Postačí zadat osobní přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví na webové stránce instituce, se kterou chce člověk komunikovat. Banka poté automaticky odešle, třeba mobilnímu operátorovi nebo úřadu, jméno klienta a v případě potřeby i další informace. Žádný jiný úkon už přihlášený dělat nemusí a zároveň ho to nic nestojí.

Je to postupný krok v digitalizaci české státní i soukromé sféry. "Bankovní identita bude jednoduchou náhradou dokladů totožnosti skoro ve všech případech, kdy o to klient bude stát," napsal pro HN právní specialista advokátní kanceláře Havel & Partners František Korbel. Podílel se na tvorbě zákona, jenž elektronickou identifikaci na principu bankovní identity umožňuje od začátku tohoto roku. Podmínky, za kterých by se měly banky ke společnosti připojit, se ale dalším finančním domům na českém trhu příliš nelíbí. Vadí jim především to, že tři největší banky drží až 80procentní akciový podíl. Kterákoli další navíc musí uhradit vstupní poplatek a v případě zájmu o nákup akcií dostane maximálně pětiprocentní podíl, což jim podle jejich názoru omezuje rozhodovací možnosti.

Proto se další tři banky − Air Bank, Fio a Moneta − rozhodly založit svou vlastní alianci. Má za ně se soukromými firmami o podmínkách poskytování bankovní identity vyjednávat souběžně se stejnou aktivitou platformy velkých bank. V nově vznikající společnosti (dosud nemá název) by měly mít všechny banky stejný majetkový podíl. "V podstatě nám jde o totéž, ve výsledku bude koncové použití pro klienta velmi podobné," prohlásila mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Filip Haering brání "původní" alianci tím, že tři největší banky ji založily k urychlení administrativního procesu při zakládání akciové společnosti. Poukazuje na zvyklosti ze zahraničí, kde počet majoritních akcionářů takové firmy nepřekročí tři a většinou jsou jimi banky, které reprezentují naprostou většinu klientů používajících v daném teritoriu internetové bankovnictví. Trojice Česká spořitelna, ČSOB a KB pokrývají v tomto směru 80 procent českého trhu.

Ten, kdo chce bankovní identitu k vyřízení svých záležitostí použít, si tedy musí ověřit, zda jeho banka má s úřadem či firmou příslušnou dohodu. Například Česká spořitelna bude své klienty o možnosti využití bankovní identity informovat rozesíláním hromadných e-mailů. 

https://archiv.ihned.cz/c1-66863450-bankovni-identita-nahradi-obcanske-prukazy-pres-internetove-bankovnictvi-bude-mozne-spojit-se-s-urady

3.1.2021 Prokažte, že jste očkovaní proti covidu! Svět hledá digitální očkovací průkaz, který ale může způsobit novou nerovnost. Od minulého týdne má ale k dispozici digitální nástroj, který může úřadům i obyvatelům v boji s nemocí zásadně pomoci.

Okres Los Angeles, s deseti miliony obyvatel nejpočetnější okres v USA, se dohodl se start-upem Healthvana, který provozuje zdravotnickou aplikaci do mobilních telefonů, že pomocí této aplikace budou upozorňovat obyvatele, kdy mají přijít na druhou dávku vakcíny proti covidu. A do budoucna by potvrzení o očkování v této aplikaci mohlo sloužit například jako vstupenka na hromadné akce nebo na cestu letadlem.

 • Potvrzení o očkování si mohou uživatelé uložit do peněženky Apple nebo podobné platformy Google, aby se jím prokázali u aerolinek, ve škole nebo kdekoli to bude potřeba.
 • Jednotlivé státy navíc vydávají potvrzení o očkování často jen ve svých jazycích. Hlavně krizí těžce postižené aerolinky pracují na tom, aby se cestující mohli - či museli - prokazovat potvrzením, které bude globálně použitelné.
 • Čistě teoreticky, potvrzení o očkování by mohlo být součástí každé podobné aplikace, jako je i česká E-rouška. Záleží ale na přístupu každého státu, což je právě pro cestovní ruch problém. Například Evropská unie, která by uvítala jednotný unijní postup, aby občané jejích členských zemí mohli volně cestovat přes hranice, v tomto ohledu nemá žádné pravomoci a může použití společného potvrzení o očkování jen doporučit.
 • Demokratické země se ale většinou obávají přitvrdit v požadavcích na očkování a jeho prokázání, protože mají před očima čínský příklad povinné aplikace umožňující sledovat občany, kteří se v některých provinciích podle testů a nově i podle očkování musejí prokázat "zeleným kódem" například při vstupu do prostředků hromadné dopravy nebo obchodu. Čínské aplikace jsou centralizované a pokaždé se přihlašují do centrální databáze, takže není zaručena ani anonymita, ani to, že osobní údaje nezneužijí státní úřady či policie. To se v čínské komunistické diktatuře může stát snadno. 
 • V případě, že očkování bude probíhat pomalu a vytvoří se vrstva globální "očkované elity", hrozí podle některých expertů nový model nerovnosti - a také nové možnosti pro populisty, jak si vytvořit v takových elitách nového nepřítele, vůči němuž se vymezí.
 • https://zahranicni.ihned.cz/c1-66863870-prokazte-ze-jste-ockovani-proti-covidu-svet-hleda-digitalni-ockovaci-prukaz-ktery-ale-muze-zpusobit-novou-nerovnost<br>

3.1.2021 Prezident Venezuely Nicolás Maduro v rozhovoru uvedl, že jeho země přejde během roku 2021 na zcela digitální ekonomiku. Hodnota její měny, venezuelského bolívaru, klesla kvůli tříleté hyperinflaci o 99 %. Venezuelská vláda plánuje přejít na bezhotovostní, plně digitální ekonomiku. Kvůli dlouhodobé hyperinflaci došlo k praktickému vymizení hotovosti venezuelského bolívaru. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Prezident Nicolás Maduro v pátečním televizním rozhovoru prohlásil, že se 18,6 % všech venezuelských obchodních transakcí odehrává v amerických dolarech a 77,3 % v bolívarech přes debetní karty. Jen 3,4 % transakcí se uskutečňuje v bolívarových bankovkách. Uprostřed amerických sankcí a kolabujících ropných příjmů podle něj slouží dolar jako únikový ventil pro Venezuelu.

 • Vedou válku proti naší hotovosti. Letos budeme přecházet k hlubší digitální ekonomice. Stanovil jsem cíl dosáhnout stoprocentně digitálního hospodářství
 • Největší bankovka v oběhu, 50 tisíc bolívarů, nese nyní hodnotu asi 0,04 dolaru (0,86 koruny). Plány na vydání bankovky s nominální hodnotou 100 tisíc bolívarů vláda pozastavila.
 • V roce 2017, kdy hodnota bolívaru začala prudce klesat, slíbil vytvoření venezuelské kryptoměny s názvem Petro, podporované vládními zásobami ropy a minerálů. Spojené státy označily novou kryptoměnu hned po jejím spuštění v roce 2018 za podvod. Dnes ji nikdo nevyužívá.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/bezhotovostni-zeme-venezuela-planuje-prechod-na-digitalni-ekonomiku-135769#<br>

30.12.2020 Evropská komise hledá spolu s členskými státy způsob, jak vyřešit praktiky některých leteckých společností, které již oznámily, že budou požadovat potvrzení o očkování. Ve hře je tedy stále i varianta, že by byl vytvořen jednotný cestovní průkaz. Společný přístup k farmakovigilanci (dozor nad léčivými přípravky za účelem maximalizace léčivých účinků při minimalizaci nežádoucích účinků - pozn. red.) a důvěryhodná, spolehlivá a ověřitelná osvědčení o očkování v celé EU by mohla posílit úspěch očkovacích programů v členských státech a důvěru občanů v očkovací proces," uvedla Komise na začátku prosince. A i přesto, že neměla Komise jasno v otázce zavedení společného očkovacího pasu ani těsně před Vánocemi, zdůrazňovala, že koordinace opatření kolem cestování je nezbytná a jednání mezi členskými státy EU a zástupci Komise nadále probíhají.

Situace by však nyní mohlo zkomplikovat mimo jiné Německo. Podle serveru Deutche Welle je prozatím tamní vláda proti tomu, aby očkovaní dostali zvláštní práva.

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/evropska-unie-zvazuje-spolecny-ockovaci-pas-nemecko-je-proti-zvyhodnovani-40346491#

29.12.2020 Vlády po celém světě začínají v těchto dnech s očkovací kampaní, která má pomoci vrátit svět do normálu. Celá řada lidí už proto začíná spřádat plány na to, jak začnou opět cestovat, navštěvovat koncerty, veletrhy apod. Často skloňovanou otázkou přitom je, zda a jak se bude rozlišovat mezi očkovanými a neočkovanými. Některé země trvají na tom, že neočkované osoby nebudou nikterak diskriminovány (např. v podobě zákazu vstupu na vnitřní hromadné akce apod.), jiné chtějí být v tomto ohledu přísnější a předpokládají, že očkování bude minimálně po nějaký čas spojeno s širšími možnostmi. Skutečnost bude asi jako obvykle někde uprostřed. Existuje ale jedna oblast, kde se s potvrzením o očkování bude pracovat zcela určitě, touto oblastí je mezinárodní cestování.

DO LETADLA JEN S OČKOVÁNÍM

Australská letecká společnost Qantas již oznámila, že plánuje na svých zahraničních linkách povinnost předložení potvrzení o proočkování proti covid-19 a je více než pravděpodobné, že nebude jediná. Na druhé straně stojí Lufthansa, která tento postup odmítá a předpokládá, že jednotlivé země si určí svá vlastní pravidla, podle kterých se budou dopravci muset řídit.

Nejpravděpodobnější podoba očkovacího pasu je aplikace v mobilním telefonu. Ta bude muset být schopná jednak uložit potřebné informace v jednoznačném formátu, který bude důvěryhodný pro autority v Česku stejně jako třeba v Argentině, současně pak bude muset splňovat maximální bezpečnostní standardy i ty nejpřísnější požadavky na zajištění soukromí.

Jednu takovou aplikaci vyvíjí iniciativa Common Trust Network se zapojením Světového ekonomického fóra stejně jako řady leteckých společností včetně již zmíněné Lufthansy, Swissu, Cathay Pacific, United Airlines či Virgin Atlantic. Aplikace CommonPass by měla být schopná ukládat a poskytnou informaci o citlivých medicínských datech včetně výsledky covid testů a samozřejmě také potvrzení o očkování.

https://www.epenize.eu/pri-cestovani-se-bez-ockovaciho-pasu-neobejdeme/?

28.12.2020 Prakticky bez povšimnutí veřejnosti vstoupilo v platnost pravidlo, které umožňuje sledovat konkrétní spotřebu jakéhokoli nového auta v provozu. Data jsou ukládána už nyní, od 1. ledna si je EU bude moci nárokovat.

Krom pár znalců evropských předpisů si toho bude málokdo vědom, Evropská unie si ale normou přijatou už v listopadu roku 2018 vymínila právo sledovat reálnou spotřebu každého nového auta v provozu. Od 1. ledna 2020 se povinnost evidovat reálnou spotřebu auta během každé jízdy dotýká všech nově homologovaných vozů a v ten samý moment začalo platit dvanáctiměsíční přechodné období pro auta, která se na trh dostala dříve. Od 1. ledna 2021, tedy už za čtyři dny, budou muset tuto povinnost plnit všechny nově registrované vozy bez ohledu na moment, kdy poprvé přišly na trh.

https://www.autoforum.cz/zajimavosti/eu-zacala-tise-sledovat-spotrebu-kazdeho-noveho-auta-za-par-dnu-dostane-data/?<br>

26.12.2020 Vedení Prahy chce v budoucnu kontrolovat dění ve městě prostřednictvím dronů. Počítá s tím takzvaný Akční plán Smart Prague 2030, který magistrát nedávno představil. Snadno a rychle ale letouny nad Pražany nevzlétnou.

"Využití moderních technologií umožňuje nasazení dronů, které s pomocí pokročilé analýzy obrazu či senzoriky mohou přispět k řešení aktuálního problému v městském prostředí," píše se v dokumentu. Ten vyhotovila městská společnost Operátor ICT. Zmiňuje, že by drony mohly sloužit například ke sledování kvality ovzduší, revizi mostů a dopravních staveb, včasnému identifikování škůdců v porostu, vytváření 3D snímků pomocí laserového skenování a k dalším činnostem.

Městské organizace již dokončily úvodní debaty o zapojení dronů. Operátor ICT, jenž plán koordinuje, nicméně přiznává, že je projekt zatím teprve na začátku. "Panuje obecná shoda na tom, že využití dronů v městském prostředí má velký potenciál. Před spuštěním letů je ale potřeba vyřešit spoustu dílčích věcí - povolení, výcvik a další

https://www.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/praha-chce-kontrolovat-mesto-drony-nevi-ale-ani-kolik-jich-ma-1376494?

26.12.2020 Čínský podnikatel Jack Ma patří mezi nejbohatší muže v zemi. Celkové jmění zakladatele gigantu Alibaba se pohybuje v řádu desítek miliard dolarů. Úspěšný byznysmen je pověstný sebevědomým vystupováním a odvážnou rétorikou. Na říjnovém summitu ovšem zašel daleko za hranu, kterou je komunistická Čína schopná tolerovat. A následoval tak strmý pád.

V říjnu se v Šanghaji konala technologická konference, na které Ma přítomným řekl, že se před svým projevem cítil nervózní a váhal, zdali má vůbec předstoupit, píše server Bloomberg.com. Nakonec ale přeci jen vystoupil - s dvacetiminutovou přednáškou o tom, jak komunistická vláda svými regulacemi podrývá rozvoj inovací v Číně.

Již v září zahájila Čína koordinovaný regulační zákrok, který zastavil veřejnou nabídku společnosti Ant a společně s dalšími přísnými antimonopolními kroky způsobil zhruba sedmnáctiprocentní tržní propad podnikatelovy firmy Alibaba. V prosinci pak regulační orgány zahájily antimonopolní šetření Alibaby. Na Štědrý den čínská státní správa zveřejnila, že probíhá vyšetřování z důvodu podezření na monopolní praktiky

Jack Ma, bývalý učitel, kterému se podařilo vybudovat jednu z největších asijských digitálních korporací, ztělesňuje generaci self-made podnikatelů, kterým se podařilo prosadit navzdory komunistickému režimu. O to výraznější je to ale pád. Ma dlouho budoval svou image rebela boujícího se systémem. Nejprve se prosadil jako génius online obchodu se svou první společností Alibaba, ale je to jeho druhý výtvor, který zapříčinil strmý pád.

V době, kdy v Číně nebyly schváleny platební brány zahraničních společností přišel s Alipay - všudypřítomnou službou, kterou online zaplatíte téměř vše. Od půjčky až po dovážku jídla. A Alipay měla úspěch. O třetinu zvýšila úspěšnost online nákupů na 90 % a upevnila tak dominanci společnosti Ant v digitálních platbách. Určité příměří však skončilo v září tohoto roku. Společnost Ant se chystala vstoupit na burzu a odhadovaná hodnota byla vyčíslena na závratných 315 miliard dolarů (více než 6,5 bilionu korun). Regulační úřady ovšem tvrdě zasáhly a zamezili podniku ve vstupu na burzu. "Není novinkou, že strana reguluje vše, včetně soukromých podniků a zejména soukromých finančních podniků, protože to bylo ... výslovně uvedeno v čínské ústavě," říká pro server Bloomberg Zhiwu Chen, profesor financí a ředitel Asia Global Institute na Hongkongské univerzitě. "Ale mnoho soukromých podnikatelů to nebralo vážně. Krok proti společnosti Ant tak byl pro spoustu lidí prozřením

Zdroj: https://www.lidovky.cz/svet/strmy-pad-uspesneho-podnikatele-cine-dosla-trpelivost-se-zakladatelem-alibaby-jackem-ma.A201225_152854_ln_zahranici_lihem

25.12.2020 Čínská lidová banka (PBOC) zahájila v říjnu 2020 pokročilý experiment s digitální měnou. DCEP (Digital Currency Electronic Payment) má být digitální verze jüanu (resp. renminbi - pozn. red.) na bázi blockchainu. V roce 2019 bylo 80 % všech plateb v Číně realizováno prostřednictvím služeb WeChat Pay a AliPay. PBOC chce zajít ještě dál a prostřednictvím postupného přechodu na bezhotovostní společnost zvýšit účinnost monetární a fiskální politiky s cílem prohloubit finanční inkluzi.

Dalším přirozeným krokem bude využít novou digitální měnu jako nástroj k otevírání čínského kapitálového účtu, který je v současnosti značně omezený, takže je jüan pro všechny mimo pevninskou Čínu v zásadě nedostupný. Povolení plného přístupu cizinců na čínské kapitálové trhy do značné míry odstraní hlavní překážku, která brání zahraničním investorům používat čínský jüan v obchodě a investicích - zajistí jeho likviditu a přímý přístup k investicím na čínském území. Stabilita čínské měny a automatická sledovatelnost a dohled, který blockchainová technologie umožní, mezitím v podstatě eliminují riziko úniku kapitálu nebo nezákonných převodů mimo Čínu.

Tato myšlenka je v naprostém souladu s čínskou strategií "Dvojího oběhu", zlepšuje transparentnost uvnitř Číny a zároveň rozšiřuje využití jüanu v externích transakcích coby přitažlivé alternativy k americkému dolaru. Navíc znemožní Spojeným státům využívat dolar jako zbraň. Jelikož jde o centralizovanou měnu pod záštitou státu, bude DCEP i nadále vnímána jako "fiat měna" a nebude tak atraktivní jako decentralizované blockchainové měny, např. bitcoin.

Z čínského pohledu nejde o chybu, ale záměr - digitální jüan umožní záporné sazby pro "hotovost", a také cílení nominálního HDP bude mnohem jednodušší. Otevření čínského kapitálového účtu a vytvoření rezervní měny konkurující americkému dolaru pomůže posílit čínskou spotřebu, financovat zbrusu nový čínský důchodový systém a prohloubit tamní kapitálové trhy.

https://faei.cz/ctvrta-sokujici-predpoved-pro-rok-2021-nova-cinska-digitalni-mena-prinese-zasadni-zmenu/<br>

30.11.2020 Novela zákona o veřejném zdraví, která centralizuje hygienickou službu, dává podle iniciativy Rekonstrukce státu silné pravomoci ministerstvu zdravotnictví, zejména náměstkovi, který je hlavním hygienikem. Kritizuje ji i odborník na zdravotnické právo Ondřej Dostál, také v ní podle něj chybí náhrada vzniklých škod. Návrh, který mění krajské hygienické stanice na územní jednotky Státní hygienické služby a nadřazuje jim jejího ústředního ředitele, v pondělí projedná vláda. Pirátské straně vadí zejména možnost vyžádat si záznamy z telefonu o pohybu nakažených osob až tři týdny zpět. Vadí to i ODS, za nepřípustné považuje i posílení pravomoci hlavního hygienika.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika bude mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda v současné době potřebuje nouzový stav.

"Vláda maskuje snahu získat mimořádné pravomoci efektivizací činnosti decentralizované hygieny. Je nepřijatelné, aby byl návrh zákona v této podobě schválen ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze," uvedl vedoucí právník Rekonstrukce státu Lukáš Kraus. Posílily by se tak podle iniciativy pravomoci hlavního hygienika a zároveň by na něj vláda přenesla politickou odpovědnost za protiepidemická opatření.

https://domaci.ihned.cz/c1-66851390-novela-umozni-ministerstvu-zdravotnictvi-sledovat-telefony-nakazenych-zavirat-skoly-i-obchody<br>

29.7.2020 Velký bratr tě sleduje. Nejvíc kamer je v čínských městech a Londýně

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/velky-bratr-te-sleduje-nejvic-kamer-je-v-cinskych-mestech-a-londyne-114013#

26.5.2020 Právo na ochranu soukromí a na ochranu osobních údajů se chystá zakotvit Čína ve svém prvním občanském zákoníku, který nyní projednává čínský parlament na plenárním zasedání. Informovala o tom dnes agentura Reuters, která to označuje za první symbolický krok v zemi, jejíchž 1,4 mld. obyvatel je vzhledem ke stále širšímu využívání internetu čím dál víc vystaveno únikům dat a hackerským útokům

24.5.2020 Zuckerberg naléhavě žádá EU, aby opustila čínský model a chránila evropské hodnoty. Mark Zuckerberg, vyzval Evropskou komisi (EK), aby podpořila vývoj a implementaci rámce pro regulaci online platforem. Tento rámec by měl hlavně ctít evropské hodnoty a díky němu bychom se měli odklonit od stávajícího čínského modelu.

Rámec, na který se odvolával, je zákon Evropské unie o digitálních službách, který bude vydán koncem tohoto roku. Dokument obsahuje sadu bezpečnostních pravidel pro digitální platformy, služby a produkty.

Nutná spolupráce mezi digitálními platformami a vládami

Nová nařízení budou mimo jiné také ovlivňovat digitální reklamu či řešit problémy online světa, včetně nenávistných projevů a porušování autorských práv. Dokument navrhuje, aby se zvážilo nasazení "algoritmů pro technologie automatizovaného filtrování" z důvodu lepší "transparentnosti a odpovědnosti".

Zuckerberg dále uvedl, že Facebook identifikoval kolem 20 kategorií škodlivého obsahu, který dokáže sledovat, včetně nenávistných projevů, dezinformací, vykořisťování dětí, terorismu, podněcování násilí a dalších druhů násilného obsahu. Během rozhovoru poznamenal:

Dva různé regulační modely - dvě různé sady hodnot

Zuckerberg dále zdůrazňoval vznik dvou velmi odlišných rámců, jež se prezentují velmi odlišnými soubory pravidel. První model přichází z východu ze zemí, jako je Čína a ten druhý, výrazně demokratičtější, ze západních zemí. Podle Zuckerberga dává čínský model online správy vládě větší kontrolu.

 • navrhl, že tento rámec, vyvinutý západními zeměmi, by se mohl stát standardem pro všechny země po celém světě.

Boj proti nezákonnému obsahu a skupinám hackerů podporovaných vládou

Zuckerbergovy komentáře přišly v návaznosti na společné prohlášení Federálního úřadu pro vyšetřování a Agentury pro bezpečnost kybernetiky a infrastruktury, ve kterém obvinili Čínu ze sponzorování a podporování hackerských skupin, které mají za úkol útočit na americké laboratoře provádějící výzkum související s COVID-19.

https://kryptomagazin.cz/zuckerberg-nalehave-zada-eu-aby-opustila-cinsky-model-a-chranila-evropske-hodnoty/

Úvaha: smyslem informací není vyvolat strach u jedinců či společnosti, ale ukázat možnost, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas, který nás propojí s vědomí. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj duality (pravda a lež, černá a bílá) a který odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak energii dáváme tomu, co nás posouvá k vědomí. Stáváme se vědomím člověkem, který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká

26.3.2020 Slovenský parlament odsouhlasil tzv. lex korona, který umožní Úřadu veřejného zdraví sledovat pohyb lidí nakažených COVID-19 za použití dat od mobilních operátorů. Využívání údajů bude záviset na souhlasu infikovaných osob. Po kritice vláda ustoupila od původního plánu používat data i z hovorů a zpráv. Bude možné sledovat pouze pohyb, aby bylo možné zjistit, s kým se daná osoba setkala a zda dodržuje karanténu. Doposud měly přístup k tomuto druhu dat pouze policejní a tajné služby (The Capitals/EurActiv) 

26.11.2019 Čína již brzy spustí plošné sledování všech občanů. Kdo přijde o sociální body, nebude moci téměř nic 

https://tech.instory.cz/857-cina-jiz-brzy-spusti-plosne-sledovani-vsech-obcanu-kdo-prijde-o-socialni-body-nebude-moci-temer-nic.html?

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...