Věk Lva - bod jarní rovnodennosti

Platónský rok (cca 26 000 roků) má dva body rovnodennosti: při vstupu do věku Lva a při vstupu do věku Vodnáře (je opozicí věku Lva, symbolem je Sfinga). Věk LVA: 10 940 -8 780 př.n.l. (před 12 960 - 10800 roky) a jeho počátek je spojován s koncem doby ledové, globální katastrofou spojenou s potopou světa, Noemovou archou, zánikem Atlantidy, zastavením golfského proudu, došlo k silné vulkanické činnosti i díky pádu meteoritů. Důsledkem působení živlů bylo hromadné vymírání a restart lidské populace na Zemi - počátek nové doby tzv. ZEP TEPI, tím byla obnovena rovnováha a očista na Zemi. Co vše se událo doposud není ještě plně objasněno.

 • Heinrich EVENT 3 cca 31 000 - (29 000 př.n.l), klimatická událost způsobující vrstvu IRD v jádrech mořských sedimentů v Severním Atlantiku
 • Heinrich EVENT 2 cca 24 000 (22 000) př.n.l, 
 • v mezidobí EVENT 3 a EVENT 2 došlo pravděpodobně k tzv. Velkému odklonu vědomí o kterém mluví např. Edgar CaycePetr Chobot a další...
 • Ledovcové maximum cca 16 000 př.n.l. (aktivní písečné duny)
 • Heinrich EVENT 1 cca 14 000 (14 800) př.n. l.
 • Allerod - ochlazení, Starší Dryas - ochlazení cca 13 500-13 800 př.n.l.
 • Doba meziledová 12 700 - 10 880 př. n. l.,
 • Meltwater pulze 1A (cca 12 700 -11 500 př.n.l.) rychlé zvýšení hladiny oceánů o cca 16 - 30 m za dobu 400 - 500 roků (ve stelném obdobím probíhal poslední interstradiál), 12 500 př.n.l. Böllingův interstadiál, globální oteplování, 2 interstradiály Bolling, Windermere
 • Před cca 10 900 př.n.l.  ožily Campi Flegrei (vulkanická pole) v Evropě a např. vulkán Laacher (VEI 6), pod jezerem Laacher See v německém pohoří Eiffel, došlo k další výrazné klimatické oscilaci. 
 • Před více než 12 tisíci lety rychlé tání ledovců způsobilo "vypnutí" AMOC, což vedlo k obrovským teplotním výkyvům severní polokoule o 10 až 15 stupňů Celsia během 10 let.

 • Mladší Dryas (před 10 800 - 9 600 př. n. l., konec plestocénu, konec poslední doby ledové), nastalo ochlazení, které trvalo cca 1000 roků a zalednění sahalo až k hranicím Česka, v toto období byl vypnut Golfský proud (přesné období není známo)
 • Holocén (období od poslední doby ledové, mladší čtvrtohory, geochronologický termín) je geologická epocha od roku cca 9700 př. n. l. až do dnešní doby. 
 • Pylové záznamy z této oblasti však ukazují, že po většinu času mezi 14 500 až 5 000 (12 500 - 3 000 př. n. l, lety převládal "zelený" stav. Přes Saharu se rozšířila stepní vegetace a Sahel byl pokryt savanou. Více.
 • 6 200př.n.l. Písek ze Sahary je zdrojem živin (fosfor, rybí kosti) pro Amaronské pralesy v roce 6 200 př.n.l. došlo k velkému globálnímu ochlazení (Event 8200) - možná Enki (mimozemská civilizace). Okolo roku 6200 př. n. l. se nedaleko západních břehů dnešního Norska zhroutil podmořský kontinentální svah, čímž se uvolnilo jen stěží představitelných 3 500 km³ sutiny a štěrku. Následná gigantická tsunami, vysoká až 12 metrů, se záhy přelila přes celou obydlenou oblast DoggerlandHladina moře na severu světadílu ležela asi o 60 metrů níž než dnes a řeky jako Labe či Rýn tekly jinými koryty.

Přechod z věku Panny do věku Lva je bod zlomu, bod jarní rovnodennost - setba (exploze, revoluce, dualita, opozice) x přechod z věku Ryb do věku Vodnáře je bod zlomu, podzimní rovnodennost - sklizeň (imploze, evoluce - spojení duality v jednotu - vědomí)

Věk LVA: 10 940 -8 780 př.n.l. (před 12 960 - 10800 roky) - globální katastrofa spojená s vymíráním (symbol Sfinga Egypt, dualita, opozice) konec poslední doby ledové, Holocén, stavba Göbekli Tepe, počátek ZEP TEPI, zánik Atlantidy, potopa světa a Noemova archa. Co se vše událo?

 • Mladší Dryas (před 10 800 - 9 600 př. n. l., konec plestocénu, konec poslední doby ledové), nastalo ochlazení, které trvalo cca 1000 roků a zalednění sahalo až k hranicím Česka, polovina precesního cyklu, který trvá cca 24 -26 000 roků. Severní polokouli Země zalila vlna mimořádně chladného počasí. Během několika měsíců se totálně proměnilo klima a přišla malá doba ledová) a trvalo více než tisíciletí. Předcházelo mu oteplení, ke kterému dochází i nyní.
 • Před cca 11 000př. n.l., Vědci našli důkazy pro velkou globální katastrofu, která se měla odehrát před necelými 13 tisíci lety. Byla způsobena dopadem částí komety a odstartovala další dobu ledovou a způsobily rozsáhlou katastrofu doprovázenou změnami klimatu. Katastrofa byla opravdu masivní a vzplálo při ní přibližně deset procent povrchu ZeměDopad částí komety "CLOVIS" (průměr cca 90 km), nebo meteorický roj před necelými 13 tisíci lety, která odstartovala další dobu ledovou Younger Dryas, vzplálo při ní přibližně 10% povrchu Země , diamantové nanokuličky byli objeveny v severní Americe, Evropě a Sýrii 
 • Tell Abu Hureyra (Sýrie), jedno z prvních míst (před 12 800 roky možná př.n.l.) v lidské historii, kde se do té doby kočovní lidé usadili a začali trvale pěstovat plodiny, podle vědců sem tehdy dopadl jeden z úlomků komety, která zřejmě v této době přiletěla k Zemi a explodovala v atmosféře 
 • ZEP TEPI, Počátek Času, kdy Éset a Usírev stvořili Nil, tuto zemi a její obyvatele. Změny na konci této doby ledové kolem roku 10.500 př.n.l., kdy mimořádně vysoké záplavy pokryly povodňovou oblast a zničily všechno v údolí Nilu a v jeho deltě. Byl začátek oteplení. ZEP tepi prvopočátek časů - jarní bod rovnodennosti, cca 10500 př. n.l. (věk Lva, možná potopa a Noemova archa a příchod očistné vody, Sfinga v Egyptě), Sfinga fungovala jako astronomická pomůcka pro označení vycházejícího Slunce v den jarní rovnodennosti ve věku Lva (cca 10 450 př. n. l.), které protínalo přesně i souhvězdí Lva a byla tak jeho domem. Na tuto neuvěřitelnou shodu upozornili Robert Bauval a Graham Hancock. Aby tajemstvím okolo Sfingy a jejího účelu nebyl konec, podle staré egyptské pověsti dokonce Sfinga střeží místo, kde prý leží tzv. počátek času.
 • Před cca 10 900 př.n.l Campi Flegrei a v Evropě ožily i jiné velké sopky, např. vulkán Laacher (VEI 6), pod jezerem Laacher See v německém pohoří Eiffel (před posledním výbuchem v oblasti se komory plnily zhruba 30 tisíc let), došlo k další výrazné klimatické oscilaci.
 • Golfský proud v Evropě spadnou teploty o pět až sedm stupňů. Přesně to se stalo před nějakými 12 tisíci lety, Golfský proud se vypnul během padesáti let. To je dost rychlý proces. A pak můžeme mít problémy. (30.8.2020, Prof. Miroslav Bárta) 

Planeta dýchá, pulsuje a nasává vodu v souladu s precesním rokem, kterou následně vypustí a dojde k potopě světa (pokaždé v polovině precesního cyklu v den rovnodennosti, jednou za 13 000 roků, dojde k apokalypse - potopě). Voda nad a pod zemí (symbol Vodnáře) cyklicky pulsuje a řídí ji cyklický kyvadlový proces (souhvězdí Draka a Orionu), který je propojen s precesními cykly rovnodennosti (nástup věk Lva a Vodnáře). Nyní se voda z oceánů ztrácí, jako před Tsunami a následně dojde k jejím zmnožení (Viktor Schauberger). Minerál, který akumuluje vodu pod povrchem se jmenuje Ringwoodit - v přechodové zóně pláště v hloubce 410 do 660 km je jeden až třikrát ekvivalent vody ve světě. Tento proces je provázán se "solární zábleskem" a transformací člověka (Vědomý člověk), který dokáže cyklické potopy světa harmonizovat, protože se propojí s kosmickým vědomím. Další faktorem, který je propojen s tím to procesem jsou vulkány.

Stoupání mořské hladiny podle NASA bylo výraznější před 19 000 let; před 14,6 - 13,5 tisíci let; 11,5 - 11 tisíci let a před 8,2 až 7,6 tisíci let. více

Analýzy naznačují, že postupné zvedání hladiny světového oceánu v průměru o 1 metr za století bylo přerušeno dvěma "skoky" - před 14,3 až 12,8 tisíci lety a před 11,5 až 8,8 tisíci lety, kdy voda stoupala v průměru o 2,5 m za sto let. Na tento výsledek se můžeme v podstatě dívat i jako na prudké oteplení, které po prvních 1 500 letech bylo na dalších 1 300 let přerušeno jakýmsi návratem doby ledové - mladším dryasem. A po něm opět pokračovalo dalších 2 700 let (na obrázku dva světle žluté pásy oddělené světle zeleným). Chladný mladší dryas tak představuje "delší anomálii" v dlouhodobé éře vskutku extrémního, lidmi nezpůsobeného globálního oteplení :), které se někdy nazývá i Bølling-Allerød perioda podle dánského jezera Bølling na Jutském poloostrově a názvu dánského samosprávného celku.

Před cca 11 000př. n.l., Vědci našli důkazy pro velkou globální katastrofu, která se měla odehrát před necelými 13 tisíci lety. Byla způsobena dopadem částí komety a odstartovala další dobu ledovou a způsobily rozsáhlou katastrofu doprovázenou změnami klimatu. Katastrofa byla opravdu masivní a vzplálo při ní přibližně 10 % povrchu Země. (26.7.2020)

Období, jemuž říkáme mladší dryas, nastalo někdy před 12 800 lety, severní polokouli Země zalila vlna mimořádně chladného počasí. Během několika měsíců se totálně proměnilo klima a přišla malá doba ledová) a trvalo více než tisíciletí. Předcházelo mu oteplení, ke kterému dochází i nyní.

Exploze silnější než několik tisíc megatun TNT způsobila před 13 000 roky déšť meteoritů nad územím Severní Ameriky (pravděpodobnou oblastí exploze jsou Velká jezera (The Great Lakes). "Předpokládáme, že dnešní Chicago bylo velmi blízko epicentra). Následně vypukly lesní požáry napříč celým kontinentem, což vytvořilo silnou vrstvu sazí a kouře, která zablokovala přístup slunečního záření na povrch kontinentu. Následovala náhlá malá doba ledová a během krátkého geologického období vyhynula některá z velkých pozemských zvířat. Jejich datování souhlasí s obdobím před 12 900 roky, kdy náhle začíná studené období označované jako mladší dryas, které se projevilo i v Evropě. Toto období trvalo zhruba 1 300 let..

 • pozůstatky taveného skla (vytvořené při teplotách vyšších než 2200 stupňů Celsia, které nemohly být důsledkem požárů, vulkanismu nebo meteoritického toku, ale pouze kosmickým dopadem), nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků byli nalezeny v Severní Americe, Evropě a Tell Abu Hureyra (Sýrie), mohla to být však i návštěva mimozemské civilizace spojené s odvozem zlata (mladší dryas období před 12 900 roky)
 • https://phys.org/news/2014-08-year-old-nanodiamonds-multiple-continents.html

Tell Abu Hureyra (Sýrie), leží v severní části země v údolí řeky Eufrat zaplavené umělým jezerem. jedno z prvních míst v lidské historii, kde se do té doby kočovní lidé usadili a začali trvale pěstovat plodiny.na sklonku nejmladší doby ledové, tedy asi před 12,8 tisíci let, zřejmě zasáhla doslova kosmická katastrofa. Vědci zde v příslušné vrstvě kromě obilí a zrn odhalili také množství kousků taveného skla, nanodiamantů, mikrokuliček a uhlíků. To jsou stopy dramatu, při kterém působily vysoké teploty a tlaky. Podle vědců sem tehdy dopadl jeden z úlomků komety, která zřejmě v této době přiletěla k Zemi a explodovala v atmosféře. Tato událost postihla lidské populace po celém světě a zřejmě vedla k náhlému ochlazení v době, kdy se Země oteplovala z nejmladší doby ledové. více 

ZEP TEPI, Počátek Času, kdy Éset a Usírev stvořili Nil, tuto zemi a její obyvatele. Změny na konci této doby ledové kolem roku 10.500 př.n.l., kdy mimořádně vysoké záplavy pokryly povodňovou oblast a zničily všechno v údolí Nilu a v jeho deltě. Byl začátek oteplení.

 1. ZEP tepi prvopočátek časů - jarní bod rovnodennosti, 10500 př. n.l. (věk Lva) - Sfinga, poprvé se objevil Sírius, čeká nás tedy nový bod rovnodennosti ve věku Vodnáře, který nastává nyní??
 2. Noe (měl přispět k obnově lidstva po duchovním odklonu) a jeho příběh spojený s potopou světa, může být symbolikou zásahu vyšší inteligence do vývoje na zemi (podle prof. Bárty v té době nefungoval Golfský proud - pumpa naší planety)

Göbekli Tepe cca 10 000 př. n. l. (východní Turecko, vznikla v období počínajícího Driasu, kdy během 50 let došlo k propadu teplot o 5 - 8 °C) radiokarbonová metoda určila věk této impozantní stavby zcela přesně, vznikl v době 9600 př. n. l. (byli zde vytesány obrazy lva do kamene). Nejstarší známou společenskou resp. náboženskou stavbou je Göbekli Tepe (česky "Břichatý kopec") na hranici Sýrie a Turecka, snad už z 10. tisíciletí př. n. l. Stavbu tvoří vápencové pilíře, z nichž řada váží desítky tun. V okolí objeveno mnoho pozoruhodných nálezů, včetně nejstarší sochy člověka v životní velikosti

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.