MVDr. Josef Staněk (prosinec 1939)

Zakládajícími členy Agape Brno jsou PaedDr. Jana Brzobohatá, MVDr. Josef Staněk a ing. Antonín Červený. Ve firmě Agape Brno zprvu vykonávali práce po svém normálním zaměstnání, nyní je rozšířena i o vydavatelství. Vydávají duchovně zaměřenou literaturu a knihy pro děti. Pomocí duchovního napojení provádí Jana Brzobohatá automatickou kresbu člověka, vztahu, situace a vysvětlují tělesné, duševní a duchovní napojení na vesmír, nebo navzájem na sebe a kolegové provádí výklady a ostatní činnost. 

 • MVDr. Josef Staněk, dostal 8. Bronzový Bludný balvan za rok 2006 (Falzifikace a falzifikátoři českých dějin).
 • Bydlí v Brně Černovicích u blázince. Narodil se v Brně na Obilním trhu. Moji rodiče oba pocházejí z Nezamyslic na Šumavě (u Horažďovic). Prožil jsem tam celou válku, dětství a celá studia (u dědy z matčiny strany).
 • Na VOJNĚ BYL V ROCE 1964 JAKO LAPIDUCH, hrával fotbal a chodil na fotbalové zápasy.
 • Prošel od vidláka v JZD, obvodního a jateckého veterináře až po včelaře a vždy s plnou vervou, to obohacuje a dělá vícestranným. Do 30ti let byl silně vědecky založen (agnostik a rozumář) a pátral čestně po pravdě (zajímá ho, jak se na to dívá neviditelný hybatel světa - Stvořitel). Je včelař a v jednu dobu měl 45 včelstev.
 • V 35ti letech měl mimotělní zážitek. 
 • S druhou manželkou prožil 14 roků absolutního štěstí. 
 • Doporučuje na jaře "zelený elixír" (proti jarní únavě), to je rozmixovat všechny plevele z okolí, přefiltrovat a zelený elixír trošku popíjet - dodá všechny vitamíny a minerály.
 • "Když mám pravdu, tak se nebojím ani čerta".
 • Obdivuje pro výřečnost Jaroslava Duška, Petera Staňka, Halinu Pawlowskou.
 • Moudrost mých předků: za čím vidíš "peníze nebo sex", zatím je rohatý. 
 • Pro některé lidi je pořádná facka ve správnou chvíli daleko lepší, než filosofický traktát.
 • Prána - vanutí ducha svatého.
 • Je neočkovaný a nemá v úmyslu se nechat očkovat (24.8.2021), když ho dostanu, tak ho buď překonám nebo umřu, ale dělám vše, abych ho nedostal. 
 • První mimotělní prožitek měl spojený s knihou Tulák po hvězdách.
 • Od roku 1990 napsal 8 knih.  Knihy: Láska muže a ženy. Falzifikace a falzifikátoři českých dějin. atd.

Schumannova rezonance

Co nám ukázala pandemie koronaviru?


Josef Staněk, dojmy a názory (ne tvrzení):

 • Odmítači o podporovatelé vakcinace budou v lednu a únoru roku 2022 vyvedeni z omylu (vakcinátoři), kdy se ukáže, že vakcinace vůbec není řešením. Vlastností koronaviru je neustálá proměnlivost a působí na vitalitu a samou životaschopnost těla člověka. Musí se najít vady v té životaschopnosti a vitalitě, musí být nalezen duchovní princip (napojení se na energii Stvořitele, které vede k vitalitě, z ducha se posílí tělo a díky tomuto napojení překoná koronavir i očkování). Pokud se nenapojí tak dopadne špatně (24.8.2021). 
 • Událost světového významu, kterou jsem předvídal na jaře 2021, byl pravděpodobně útok hackerů na instituce a rozvodné sítě v USA a kvůli tomu volal Biden s Putinem. Je možné, že to odstartuje zlepšení vztahů mezi těmito zeměmi (20.7.2021). V polovině roku se stane zase nějaká větší událost, bude to více ve světě než u nás, ale bude to mít na nás dopad. Je to hodně nevypočitatelné, ale společným jmenovatelem je ztráta odpovědnosti těch, kteří mají moc vůči Stvořiteli. Na vše je potřeba nahlížet z pohledu věčnosti (23.2.2021).
 • Jsem úplný blázen (podle České televize), protože já jsem anděla viděl.
 • 1. světová válka (chemická, pevnostní a zákopová válka), 2. světová válka (tanková, rozhodla se silou), 3. světová válka (Studená válka, vedla se hospodářskými a psychologickými prostředky a v té prohrál duchaprázdný komunismus), 4. světová válka (vede se biologickými a technologickými prostředky) skončí, z vůle Stvořitele a neviditelných sil, nepochybně vítězstvím systému, který se nejvíce produchovní.
 • V Bibli, či jakékoliv jiné svaté knize, je důležitější kontext, než text.
 • Konflikt na Ukrajině v létě 2022 zastíní přírodní katastrofa, globálního rozměru. Vyvolá to absolutní nedostatek potravin a surovin všude (pád civilizace). Tlaky přírodních sil donutí, ty kteří budou chtít (dojde k redukci populace), aby prohlédli a byli v souladu s bohem (26.4.2022).
 • Konflikt na Ukrajině může skončit v srpnu rozdělením Ukrajiny na 2 části, nebo koncem roku obsazením celé Ukrajiny Ruskem. Spadnutí systému přijde na každý pád (proto vyvolali válku na Ukrajině, jako záminku pádu), to pomůže ovlivnit materialistou část populace (změna uvnitř sebe). Spadnutí nastane teď v zimě (18.6.2022)
 • O pravdě a spravedlnosti se nehlasuje, to je princip, který vychází z duchovního vyzařování (3.11.2022). 

28.12.2023 Rozpad západní civilizace aneb jak z té krize ven...

 • Příčinou rozpadu západní civilizace je ztráta duchovního rozměru západní civilizace (byla postavena principech křesťanství a židovství - desatero atd. a to naprosto vyhaslo). Dvojí metr (rozdílný přístup a závěry u soudů, policie atd.) signalizuje ve společnosti ateismus, člověk nemá svědomí a není korigován. Soudci soudí podle určitého zadání, či myšlení (pozn. které je odtrženo od pravdy). Antický svět (Evropa je založena na antickém světě) měl jeden axiom: čím více zákonů, tím méně spravedlnosti. Současné evropské společenství a vlády nedělají nic jiného než, že vymýšlí zákon, který je často hloupější než druhý a je stále detailnější. Rozpad západní civilizace má kořen v rozpadu základních idejí (žido-křesťanská) a to co se nerozpadá je Islám.
 • Demokracie (vláda lidu) v pravém slova smyslu znamená, vládu a správu společnosti ve prospěch většiny lidí a musí být brán ohled i na práva dané bohem menšině. Princip demokratických voleb, kdo z volených lídrů získá většinu. Aristokratická vláda, někdo se narodil jako král (narodil se jako král z boží milosti) - královské rody (dostali jisté přednosti a povinnosti), aby prokázal službu věčnosti a transcendentnosti (aby spravoval zemi k prospěchu všech lidí). Tento princip byl zapuzen a byl nahrazen, po úpadku duchovnosti a odpovědnosti králů, demokracií. Lidé dostali takového krále, jakého si zasloužili (za odměnu, nebo za trest). Lid se proti tomu vzbouřil a řekl, že my budeme rozhodovat sami bez krále. Zase platí boží zákon, jak ve volbách zvolíte, tak jste odměněni, nebo potrestáni. To je vyšší spravedlnost a nemůže tomu nikdo uniknout.
 • Západní civilizace je rozlomena 2 principy: 1. pravda peněz (koupí si svoji pravdu a padá spravedlnost, vládnou peníze) a 2. láska k penězům.
 • Freud: touha po moci je projevená nedokonalost v realizaci sexuální. Tak jak padá kvalita mezi mužem a ženou (ve všech úrovních a zejména v té duchovní), tak tím se zvětšuje počet lidí, kteří si kompenzují sexuální impotenci touhou ovládat davy (typickým představitelem je Adolf Hitler), jsou vnitřně nevyrovnaní a neuspokojení.
 • 2% lidí (podle R. Honzáka a měření mozkových vln) nemá centrum odpovědnosti v činnosti a tudíž nemá strach, nemá svědomí. A tito lidé se tlačí do politiky, proto je politika plná psychopatů (říkají to co chce dav slyšet a jakmile se chopí moci, tak dělají co vyhovuje jim (pozn. totéž říká i MUDr. Jan Hnízdil). 
 • Zrušil bych senát a jeho pravomoci bych převedl na prezidenta a tím bychom ušetřili 2 miliardy ročně.
 • Hus - Komenský - Palacký - Havlíček - TGM, to je naše linie. 
 • Přednáška ing. Blahynky je ekonomicky excelentní. Je popsaný princip a fungování vzestupu Baťova koncernu převedený na to, že by všude měli fungovat takové závody. Nelze na to jít silou (diktatura, násilí), jako komunisti. Nečistými prostředky nelze dojít k čistému cíli. Naplnit se to může až po úplném zhroucení západního systému (a transformaci populace). V roky (1848 atd.) vyrazí do útoku chátra a ta rozloží a zničí vše. Proto je potřeba připravit elitu, podobně jako po roce 1918 (stačí desítka kvalifikovaných).
 • Jakákoliv společnost a civilizace vždy měla náboženství, neboli soustavu nadčasových idejí. Protože ty ideje byly nedokonalé, tak po vyčerpání doby, která jim byla dána, zapadly pískem. Prvotní ve společnosti je nutnost hledat ty nadčasové principy, pravdy (které se promítají do myšlení a charakterů lidí a společnosti) a koreluje to s náboženstvím usilujte nejdříve o království boží a ostatní vám bude přidáno. Pravdu měl Baťa, který říkal, že není krize hospodářská, ale morální.
 • https://www.youtube.com/watch?v=RZvL0mg5MaM

16.12.2023 Zdraví, životopis Ježíše, Vánoce

 • Sprchování studenou vodou prospívá, nejlépe ráno (představím si, že sprchu dává anděl strážný nebo Ježíš Kristus - dosahuje se fenoménu křtu) - je to silně ozdravný rituálně, stejně tak jako když se potopíme ve studené vodě (duchovně i zdravotně prospívá). Již Kožíšek mě říkal, že teplá voda tělu odebírá z těla živý magnetismu, neboli zdravý magnetismus a nemocný magnetismus, kdežto studená voda bere jen nemocný magnetismus. Oplachování studenou vodou navíc pomáhá ledvinám, které jsou v dnešní době včetně jater značně přetížené. Nejdokonalejší vylučování toxínů jsou potní žlázy, proto pocení je nejdokonalejší očista těla. 
 • Bronislav Kozák reiki (160 bodů po těle na příslušné nemoci) přikládá se měděná spirála (svinutý měděný drátek), která se na příslušný akupunkturní bod nalepí.
 • https://www.youtube.com/watch?v=tAlDKopdMWk

1.12.2023 O vzniku a úloze církve

 • Zvrácenost doby je v tom, že mladí mají velet starým (odebrat volební právo 70+ a dát je 16+). Zkušenost nelze nahradit ani vzděláním. Kdyby bylo na mě, tak by volili 50+.
 • Odchylka u obecné církve nastala s nástupem celibátů (kvůli převodům majetku) v cca 10. - 11. století a křižáckými válkami. Je nefyziologické a nepřirozené, protože plným duchem a člověkem se stává člověk, který žije lásku s opačným pohlavím. Tam platí stará moudrost našich předků, muž je hlava rodiny a žena je jejím krkem, který tou hlavou točí. Ženy jsou mostem ke světlu pro muže (Abd-ru-shin). Pravoslavné církve se méně odchýlily, než silně modernizovaná katolická církev.
 • Josef s Marií odešli do Egypta na pokyn anděla (aby nebyli perzekuováni). Josef a Marie byli bez pochyby členy Esejců, kteří byli tajnou opoziční sektou židovství Bylo to 1000 rodin a středisko měli v Kumránu). Praví Židé byli jen vegetariáni, jedli jen ryby, byli velcí léčitelé, prostě se oblékali a byli oddaní bohu. Ve 12 letech šel Ježíš do chrámu a tam z přirozenosti diskutoval s vykladači zákona a nepohodl se s nimi. Od 12 do 30 roků je nezvěstný. Nepotřeboval putovat, protože informace čerpal z pramoudrosti (pokud byl napojen na Otce). On se naučil písmo atd. v Kumránu. Ve 30ti letech pochopil, že ta cesta není asketismus, 40 dní meditoval v pouští a tam k němu promluvil Satan, on ho překonal a tím okamžikem dostal pověření (šel k Janu Křtiteli) a začal vystupovat hlavně u Esejců, kteří z něho byli konsternováni (pije víno a promlouvá k davům). Esejci po roce 70 se přidali ke křesťanům a odešli (stali se z nich Arméni). 
 • Myslím si, že nastane živlová nepředvídatelná událost, která změní situaci celosvětové.
 • Síla přijde z vitality a podpory záření podstaty světa a ta označí ty, kteří alespoň částečně kmitají v pravdě.
 • https://www.youtube.com/watch?v=navDNfLAmEQ

21.10.2023

29.9.2023 Věda a víra se nakonec spojí v jedno - povídání o éteru s Dr. Josefem Staňkem

 • Éter ("newtonium") byl vyřazen z Mendělejevovy tabulky prvků hmoťáky. (Materialismus  x Idealismus)
 • Tesla označil světlo za zvuk éteru, proto má jinou konstantní rychlost (zvuk se ve vzduchoprázdnu nešíří). Definice světla říká, že je to vlnění, tak co se to vlní? Neví se podstata elektřiny, ví se, že je to proud neutronů a ten proud elektronů kupodivu nikde nechybí a nikde nepřebývá. Co je pohonnou silou přeskakování elektronů a jejich návrat zpět - se není. Stejně tak je to s telepatií, diagnostikou na dálku, meridiány (TČM - medicína) - nejsou hmotné, ale jsou éterické dráhy, éterické vibrace.
 • Éter (rychlost je 300 000 km/s) je elementem (vlna nesoucí energii a myšlenky), jakousi přenosovou látkou, které je jako lepidlo, které drží vše pohromadě. Éter má více úrovní (realita -místnost bez stropu a podlahy a éter zasahuje do místnosti přes podlahu a strop a mění hmotnou realitu, přičemž venku můžete běhat s přístroji a nezjistíte nic, jen, že se to změnilo). Vrstva éteru jako podlaha - zde se odehrává a řídí všechny fyzikální děje a vše hmotné, tak jak běží normálně - to je to lepidlo. A strop je vrstva éteru, která je vibrační, stvoření, kde jsou všechny bytosti (tzv. bytostný svět, andělé atd.) a působí neočekávané děje, které registrujeme ve hmotě, protože smysly jsme schopni registrovat jen hmotné věci (co se děje v pokoji). Ve strupu je záhrobí, boží paměť, uchování duší, které odsud jsou. Všechny náboženství říkají, že ti zemřelí jdou nahoru do nebe.
 • Proto je taková bitva o éter a v okamžiku, kdy se prokáže jeho realita (existence), realita duchovní dimenze stvoření duchovních procesů a duchovních zákonů, 
 • "Zvěrozvěsti" říkají: Objektivní pravda neexistuje a každý má svou pravdu - to je blud nejvyššího ražení, postavený na egu. A na egu je postavený Lucifer. Existuje objektivní pravda, která je věčná, je v těch zákonech.  Je zachycená a ovlivňuje ti hmotnou realitu z toho stropu místnosti aniž chceme a liší se od ovlivňování pozemského tím, že má jiný čas. Nejmenší jednotka času u Boha je jeden furt. A u Boha je jeden den jako u člověka tisíc roků. Tam je (ze stropu) to působení všech těch bytostí, energií a proudů v éterické podobě zpomalené a proto není tak jasně viděné. Neexistuje karma ihned, protože tady jsou dva časy. Jeden čas běží v hmotnosti (pomalý běh božích mlýnů) a v éterické vrstvě je dávám čas milosti na nápravu a změnu člověka a karma může sklouznout po povrchu a nedopadne v plné síle. Je to syntéza absolutní boží milosti a spravedlnosti, kdo se napraví. 
 • Lidé (jasnovidnost, třetí oko atd.) i zvířata vidí částečně do éteru. Kromě toho má člověk ještě epifýzu (při aktivaci má člověk pohled do věčnosti a na věčné zákony), kde je vazba na nadvědomí (kosmického vědomí - spojnice k bohu, do duchovní věčné úrovně vidění) a tu zvířata nemají (proto nejsou karmicky postihovány). Člověk má to vedení a má karmu.
 • Já se snažím přiblížit k energii grálu (díky ní se člověk vyléčí ze všech nemocí) a to je odstranění smrti těla a stárnutí. Myslím si, Metuzalém atd. byli schopni nějakým způsobem se navázat na vibraci grálů. 
 • Pokud se podíváte na Henry Kissingera, tak u normálně myslícího člověka, že něco dále se ví (jak prodloužit věk). Duchovní energie (energie grálu) obnoví úplně vše, včetně mládí.
 • Budoucnost, podle mě, přežijí jen lidé duchovní. Ty jedy, které postupují na nás z vody, nebo jídla, z okolí (je válečná atmosféra šílenství v éteru). kdo se pohybuje ve městě je za chvíli zvadlý a odsátý.
 • Epifýza se oživuje při meditaci (umělou cestou jsou drogy atd., ale mají jen částečný účinek), tam přichází ten proud energie a uzdravuje a oživuje ji. Podstata věci je, aby byla epifýza vázaná na boha, věčnost a nadvědomí. Člověk by měl vše co dělat dělat s ohledem na boha, věčnost a nadčasovosti.
 • Velký třesk není nic jiného, než že nic se rozdělilo na plus a mínus vesmír. My žijeme v tom plus vesmíru. 
 • Ákašická kronika se skládá dohromady z dokonalých pamětí jednoho každého člověka (paměť duše člověka). My sami jsme ákašičkou kronikou. Kdo neodpustí druhým, tak neodpustí sobě a to je ta božská spravedlnost vyššího principu věčného (napravený hříšník je lepší nehřešícího, protože už ví, co to znamená a je vědomý božího zákona). 
 • Buď věda přejde k registraci éteru a jeho zákonů a tím potvrdí existenci duše a toho všeho ostatního a tím skončí víra, protože pak už není víra, ale je vědění. Víra je pozitivní očekávání, ale vědět, že to tak je něco jiného. Tak se spojí věda a víra do jednoho poznání. A to poznání povede ke zdroji toho poznání a to je bůh.

https://www.youtube.com/watch?v=UIglgxGc7Eg

9.9.2023 Kvantový skok aneb zvrat vývoje společnosti je nevyhnutelný

 • Kalijuga - temný věk, zvířecí věk (jídlo a sex - tělesné půdy). Dochází ke zvratu ve vývoji člověka, aby se posunul od vnímání hmotného k vnímání celistvého stvoření. Aby se jídlo a sex - tělesné půdy, přesunuly do zájmu poznání smyslového, to je vědeckého, tak i nadsmyslového poznání dalších rozměrů reality. Tak jak to běží, už dále pokračovat nemůže (je nastaven tvůrcem proces automatického samozničení v případě pokračování v současném směru), to si uvědomuje téměř každý, ale neshodnou se v tom, co se má vlastně stát a jak se dostat k předepsanému vyššímu stupni (cyklus 26 000 roků).V minulosti se již proces samozničení některým civilizacím stalo. Může se to stát i této civilizaci.
 • Co udělat, aby ta transformace nastala a společnost přešla přes tento práh (aby nenastalo samozničení)? Víra, duchovní kvality a duchovní rozměr člověka má nejmenší vliv (aby člověkem překonal přirozené cykly rozvoje a úpadku, musí být věřící). Silnější vliv má změna přístupu k životu, kde je důležitá změna životosprávy a způsobu života (nabíjení energií přírody - přírodní magnetismus, které je ve městě vybit). Hlavní a klíčové je změna kvality vztahu ženy a může, neboli naprosté povýšení manželství a výchovy dětí a mezilidských vztahů na vyšší úroveň. Muž a žena jsou každý jinak vybaveni a musí se doplňovat a posilovat, musí se vhodně k sobě vybrat, aby si byli od počátku sobě souzeni, protože jejich genetická výbava do sebe zapadne, takže, když se geneticky spojí, tak vznikne potomek o třídu vitálnější, nadanější atd. Většinou tu pravou půlku k sobě člověk mine, protože Satan dostal sílu to zmařit kvůli penězům, sexu atd. při náhradním manželství mají děti menší vybavení, než by měli s tou pravou genetickou polovinou (genetická předurčenost, která umožňuje bezeslovní komunikaci).
 • Důležité je otočení veškeré pozornosti člověka k mezilidským vztahům a je vyloučeno, aby elitami a politiky se stávali ti, co vidíte v televizi (herci, zpěváci a  sportovci jsou pro nás vzory) - to je ten největší úpadek.
 • Jsem před kvantovým skokem (Marxismus - leninismu kvantový skok nazývá dialektický zvrat, zvratu se bojí ti co to vedou i ti co jsou vedeni). Socialismu zkrachoval na ateismu a tedy na mezilidských vztazích, neměl tu návaznost nahoru (na Stvořitele) - nerespektují vyšší formy reality. Nyní se mezilidské vztahy zvrhli do otroctví, nevolnictví atd. Současným politickým lídrům chybí duchovnost (proto se nemohou shodnout na jednom vůdci, jako to bylo při vzniku první republiky 1918, Masaryk byl duchovní). Např. Vidlák (Sterzik), Cílek, atd., ale není z nich žádný, na kterém by se všichni shodly, to je šéf. Příkladem osobností je Karel IV a Žižka, kteří měli vyzařování a velký respekt, Nyní takovou osobnost tady postrádám.
 • Systém nás přerostl, je to pseudozákon (u nás platí zákon skryté pseudoelity, která si ten zákon vyloží, tak jak potřebuje, kdo vystoupí proti zákonu, tak vystoupí proti systému atd.), je snadné se schovat za systém a nic nemuset rozhodnout (antické pravidlo: čím více zákonů, tím méně spravedlnosti).
 • Blesk uhodil do božího oka na morového sloupu v Praze a urazil meč sv. Václava: Praha je magický střed EU a v EU se nahromadilo velké množství negativních energií psychologických, které se hromadí v éteru, nebo v jemnohmotnosti. A až dosáhne určitého stupně, tak se vybíjí se formou přírodních jevů. To vidíme pořád, že se přírodní jevy neustále stupňují.  A tyto jevy ovlivňují i andělé strážci (každý národ má svého vedoucího ducha národa) a ovlivňují je tak, aby dávali znamení pomoci přírodních sil pro ty, kteří chtějí vidět. Výklad blesku - varování: Platí to pro celou EU - rozpadne se a padnete do roka.
 • Existuje masová hypnóza sdělovacími prostředky (ta je podprahová), lidem nespadnou klapky z očí (vůbec si nevšimnou, že jsou hypnotizovaní). Davový člověk má paměť asi 14 dní. Jedinou cestou jak se vymanit z hypnózy je obrátit se k Bohu a to je totožné s úsilím hledání pravdy. Když tělo ovládne ducha (má to být naopak) nastává velká kalamita (lidé najednou onemocní těžkou nemocí, rakovinou). Řešením je celosvětový kvantový skok a ten přijde v této zimě (uvidíme opět přehazování kabátů u politiků). Už se zase vymýšlí nový covid (stát má obrovskou starost o zdraví lidí, a proto jim zakazuje vycházet z domu atd.), aby zase strašili lidi. Diktatura je na spadnutí, otázkou je, zda si EU nechá vnutit tu diktaturu, protože to nutně vede k tomu, co bylo za Hitlera, nebo si to nenechá.

https://www.youtube.com/watch?v=b-9vMQgWx7c

10.8.2023 O víře a hledání lepšího světa

 • Víra je komplexnost rozumového poznání. Nositelem víry je přirozený rozum - logika. Rozum nutně vede k víře. Podle toho, jak je dobrý rozum, tak dobrou víru tvoří.
 • Duch svatý, neboli prána, oživující energie vychází pouze z Boha.
 • Volby nejsou schopny nic změnit (mohou jen oddálit špatné věci). Jde to ke zlomu a všichni cítí, že se zlom odehrává na Ukrajině (Ukrajina chudák s tím nemá nic společného, než obrovské ztráty). V okamžiku, kdy se nepodaří porazit Rusko na Ukrajině, tak se evropské hospodářství zhroutí z nedostatku surovin, peněz a z masové nedůvěry lidí. Uvidíme na ulicích ve velkých městech řeže, pochopí všichni, že takto to dále nejde a to vždy vede k diktatuře. To je dilema o které běží, ale já vidím třetí východisko a to je působení neviditelných sil, které podlamují vitalitu člověka, která je vidět nárůstem nemocí všeho druhu (otrava z ovzduší z potravin a ze sociální situace). Dříve si lidé pomáhali při nemoci, teď to chybí. Odolávat budou ti, kteří budou schopni toto překonat, protože dostanou energii z ducha. Celosvětové klimatické změny, změny polarity a další extrémy přispějí k tomu, že svět za 30 roků bude zcela jiný než je nyní (protože pokračování současného není možné). Každý má povinnost před bohem jít volit, nebo nese následky a musí volit to, co považuje za nejlepší. Demokratický model je správný, ale musí to být skutečně demokracie (neustálé uskutečňování většiny lidí a tento princip by přinesl vymanění se z krize), nikoliv liberální demokracie, ani lidová, socialistická atd.
 • https://www.youtube.com/watch?v=gL0SBGKl2jw

24.6.2023 Jsme zemí Slunce, vhodnou pro chov včel - tentokrát především o včelách s Dr. Josefem Staňkem

 • Pyl (obsahuje spoustu fermentů a vitamínů i neznámých) ovlivňuje stolici a mikroflóru ve střevě. lepší je ale pyl plástový, který se sežvejká s voskem. Nesmí ho být moc.
 • Medovina (medovina kvasí 3 -5 roky) se považuje za léčivou, nesmí se vyrábět z medu, ale jen z víček a polámaných pylových a medových plástů. Tím se do medoviny vylouží látky z medu, propolisu a možná z vosku, užívá se 50-100ml denně. Do medoviny, jako ochucovadlo v malém množství, se přidává vachta třílistá (léčivá rostlina na játra),je mírně nahořklá. Pelyněk dává příliš ostrou hořkou chuť.
 • Propolisová tinktura je výborná na plísně (mezi prsty) a zevní zranění.
 • Při začínající angíně par kapek propolisu (tinktura) do vody a vykloktat a následně vyplivnout. Dezinfekce zubních kořenů a dutiny ústní. propolis je silně protiplísňový.
 • Ze včelstva jsem měl při špatném roku 35 l medu a při dobrém roku až 70l medu.
 • mapka: https://colosscz.carto.com/builder/18c57198-e01d-4feb-8506-c3109913c972/embed
 • Včely mají bezplodové období 3 měsíce, některé druhy až 5 měsíců (tím eliminují působení varoa).
 • Agát silně meduje (AŽ 11KG ZA DEN NA JEDNO VČELSTVO), u smrkového lesa to může být až 5kg denně, když to týden vydrželo, tak jste měl plný medník.
 • Lípa meduje skoro pravidelně, ale přínosy z lípy tak 1kg denně, když je tam medovice, tak 2kg denně.
 • Včelí voda.
 • https://www.youtube.com/watch?v=93QapbYOFR8

25.3.2023

 • Valtr Komárek (z prognostického ústavu) byl plukovník KGB.
 • Budoucnost není určená, ta vyplývá ze současných rozhodnutí.
 • https://www.youtube.com/watch?v=a5nxgKX1Vg4

27.2.2023 Jak to dělám, že jsem stále svěží a zdráv?

 • 01:25 Jak to dělám, že jsem stále svěží a zdráv? 
 •  08:44 Kombisol AD3 
 •  15:35 Vitamín B12 
 •  20:46 Lepek, diabetes 2. typu, hypofýza 
 •  24:41 Chrom 
 •  26:03 Hořčík a vitamín B6 
 •  27:17 Čaj Devatero bylin od Grešíka - Diaherb 
 •  28:15 Koloidní platina 
 •  29:19 FYROSAN JUSOL 
 •  29:49 Pangrol 
 •  32:37 Čaj Devatero bylin od Grešíka - Dobré trávení 
 •  32:31 Sezamový protein 
 •  37:04 Tyrositabs 
 •  38:03 Biotín  - vitamin H
 •  39:30 Selen 
 •  40:29 Vitamín K2 
 •  41:48 Healler B2 Strong 
 •  42:51 Vlaštovičník fermentovaný - Bolotovův balzám (do 5 litrové sklenice, dole asi 0,5 litrů vody se dá vlaštovičník a nechá se překvasit - přidá se cukr, sušená syrovátka dle oka a kvasnice a uzavře se sklenice, za 30 dní to projde kvašením a vznikne šťáva -vylepšuje velmi dobře játra (užívá se 1-2x denně 10 ml (polévková lžíce) cca 7 dní a potom pauza ý dní a tak se to opakuje) a zlepšuje to i játra. Recept je v knize Bolotov - Zdravý člověk v nezdravém světě. Vlaštovičník má dva alkaloidy, jeden je prudce jedovatý a druhý je prudce léčivý. Kvašením se ten jedovatý inaktivuje a zůstává ten léčivý.
 •  47:47 Sušená jablka - zdroj vlákniny, dobré na trávení. 
 •  50:25 Ječmen sušený zelený (vhodný přes zimu), životabudič - pampeliškové a kopřivové listy pojídat na jaře. 
 •  52:20 Paraziti 
 •  58:41 Koloidní stříbro (má asi 25% sílu účinnosti antibiotik, ale za to na všechny), Silver MEDIC  - účinkuje na bakterie, malé parazity (včetně boreliózy), účinkuje i na plísně. Nekříží se s antibiotiky a zabraňuje, aby u antibiotik nevznikla rezistence. Lze použít ve spreji do podpaží a mezi nohy proti zapaření.
 •  1:02:10 CDS - to je zdokonalené MMS.
 •  1:11:37 Léčba v období rozvinuté výstavby demokratického zdravotnictví 
 •  1:12:36 Čínská medicína, bod dlouhověkosti, prána 
 •  1:19:16 PUDr. - pravdy univerzální doktor 
 •  1:21:40 Šungit , pokud mám na těle jakékoliv citlivé místo (např. i při bolesti ploténky), tak tam naflastruji šungit, přes noc. Šungit stahuje negativní energii z bolestivého místa na sebe, nemusí se čistit.  Léčivé účinky má také měď, stříbro a zlato, když se přiloží na bolestivé místo, tak také stahuje negativní energii, musí se oplachovat vodou- čistit. 
 •  1:24:08 Víra - platí pro léčení ducha.
 •  1:27:19 Prána, léčení

https://www.youtube.com/watch?v=dWzp8xUdcMQ

24.1.2023 O zdraví a parazitech s MVDr. Josefem Staňkem

 • Kombisol AD3 (např. kávová lžička jednou týdně, v létě jednou za měsíc, jeden den den je předávkování a oba vitamíny jsou depotní, nasají se do jater, kde se vytvoří zásoba a další týden uvolňují, kolik je potřeba) veterinární (jedním důvodem je cena, druhým je dávkování, A a D jsou předávkovatelné vitamíny, může nastat hypervitaminóza). Přebytek se může odrazit stelně jako nedostatek řídnutím kostí.
 • Caniverm (na odčervení psů, 1 tableta na 10kg, a to stejné druhý den) na odčervení od střevních hlístů, který je složen ze tří složek, které se vzájemně podporují a za druhé je zcela netoxický. Např. roupy vytváří spoustu neurotoxických látek, proto ten syndrom neklidných dětí (ADHD, dříve se říkalo, že má roupy), který je vyvolán skrytě, myslí si, že je to 75 % způsobeno roupy, po odčervení se dítě zklidní. Paraziti svými metabolity mírně otravují neustále cévy a nervy, zrychlují stárnutí a v krizích zesilují svoji aktivitu.
 • Nejúčinnější čištění těla je potem a smrkání. Naši předkové mohli mít tolik parazitů, protože se propotili (při fyzické práci). Choroby se léčili potivou kůrou. Dávali se zábaly, aby se zesílilo pocení, je to daleko lepší způsob jak používat antibiotika. Když je zdravé srdce, tak pocením se zbaví člověk všeho. Dnes nejen že se lidé nepotí, protože nemají fyzicky namáhavou práci, když si jdou zasportovat, tak se nasprejují protipotivými přípravky. Čím brání vylučování nejúčinnějšího způsobu toxických látek, jak z parazitů i střevních baktérií. 
 • Paraziti jsou ochranným mechanismem přírody, který má zajistit neustálou obnovu mladými, tak to u lidí ve vyšším věku vede k jejich úmrtí. Staří je nejdůležitějším obdobím v inkarnačním plánu. Proto ti paraziti fungují negativně, protože v době plné vitality se to nijak zvlášť neprojevuje (promoření parazity atd.). Mnoha lidem po odparazitování odpadne mnoho potíží, které do té doby cítili. Díky tomu také nabydou daleko větší vitalitu, odolnost, výdrž a zdraví. 
 • Pokud odstraníme parazity (díky toxickému působení metabolitů, které se neodvádí z těla, jak střevních bakterií, tak celého skrytého souboru parazitů), tak zmizí Alzheimer, Parkinson, Crohnova nemoc, roztroušená skleróza a další degenerativní nemoci.

https://www.youtube.com/watch?v=BHjCxRkN-68

6.1.2023 Prognózy na rok 2023 s Dr. Staňkem

 • Dva druhy vyřešení dluhů: zaplacení dluhu x uříznutí hlavy věřiteli. Věřitel je si toho vědom, tak se chrání armádou. Při VŘSR také byla armáda a nic to nepomohlo zvrhlým zbohatlíkům. Armáda proti velkému množství nic nesvede.
 • Válka na Ukrajině je úplně podružná, je to vedlejší projev obrovské krize celé západní civilizace, která se musí přestavit v tomto smyslu. Snížit maximálně spotřebu, vyrovnat se s přírodou a poškozováním přírodních jevů a nebo s přirozeností. Stát se přirozenou součástí přírody. A zatřetí ty nejbohatší a nejmocnější musí naprosto změnit povahu.
 • Vyhýbám se nyní jakémukoliv soustředění lidí (je to podvědomý instinkt, protože to dělá spousta lidí) a pozoruji toto, ve skutečnosti tlaky negativních činitelů (elektrosmog, nedostatečný výživa) způsobují pokles vitality, tělesného magnetismu a tělo to intenzívně hledá. Proto když se sejde velký počet negativních lidí a nastolí negativní náladu (např. zdražování potravin). A jsou lidé, kteří čerpají energii jinak. Nastal třetí zdroj energie a tou je nenarušená příroda a já cítím, jak se nabíjím. A když přijedu do paneláku, tak mě to vydrží 3 dny, když nejdu do houfu lidí. Tento jev pozoruje kvantum lidí (chataři a chalupáři). Velká část lidí je magneticky vysáta, má málo vitality a odolnosti s tím, jak postupuje tlak. A proto mohou tito lidé vysávat magnetismus jako upíří z druhých lidí. A když jsme ve velké mase, tak tato masa má v sobě několik vysavačů a pak celé skupina ztrácí vitalitu. Nabíjet se může v přírodě a od boha (z božího dechu, od ducha).
 • https://www.youtube.com/watch?v=paWr1SbakYc

27.12.2022 Agape Brno - MVDr. Josef Staněk

 • Tato zima bude zima vyčerpávající války, kde Rusové vyčerpávaní vůbec nebudou, protože na to jsou zvyklí. pouze opevní hranici aby udrželi to, co ovládají. NA tou nadspotřebou a poškozováním infrastruktury se Ukrajina úplně vyčerpá. Částečná menší ofenzíva ze strany Ruska bude v dubnu a květnu, kde zřejmě obsadí levobřežní Ukrajinu a pak se to zastaví a bude jednání a příměří. Válka skončí celkovou dohodou a nějakým novým uspořádáním na základě vojenských a ekonomických výsledků, někdy koncem příštího roku, dříve ne. ¨
 • Ve válce nebudou vojenské prostředky rozhodující, rozhodující je víra a odhodlání bojujícího národa. Rozhodující je duchovnost. Zvítězí ten, který z hlediska božího, věčnosti a směrování lidstva je méně degenere. Bez ohledu na jakýkoliv čipy - moderní technologie.
 • Bůh nedovoluje, bůh dopouští.
 • Jakmile někde vzniká nenávist a je pěstovaná v národě, nebo civilizaci, tak je výsledkem vždy válka. Války skončí s příchodem nového náboženství a filosofie, která toto bude vyučovat (charakter nejde učit, je ho možné jen převzít od vzorů minulosti).
 • Všichni chtějí bezpracně něco nabrat a to je příčina pádu současné civilizace.
 • Spisovatel Hašek geniálně odhaluje nešvary, ale nenachází východiska.
 • Úrok, neboli úžer, zakazují tato náboženství: křesťanství (do 6% přijatelné, nad 6% se jednalo o nekřesťanský úrok), židovství (platí pouze pro spoluvěrce, ostatním se může dávat jaký chce) i islám (ten to obchází, protože tomu neříká úrok). Tyto náboženství považují úrok za nemravnost, neboli hřích proti bohu.
 • Jsem přesvědčen, že válka plná atomová nebude. a skončí to Ruskou výhrou koncem roku 2023. Svět se oddělí na několik zón (čínská, ruská, indická, jihoamerická, americká, pod se oddělí od USA, tak i evropská). Čím dříve bude dohoda a mír, tím více se otevře cesta k celkovému světovému narovnání. V současném stavu světa je několik přirozených zón, které jsou schopné se samořídit a není schopen nikdo včetně USA uhlídat svět. Tudíž světovláda není možná. POKUD SE O TO NĚKDO BUDE POKOUŠET, TAK SE VŠICHNI OSTATNÍ PROTI NĚMU SPOJÍ (v Evropě to byli Napoleon, Hitler, komunisti). Nyní je řada na USA, které chtějí svoje pravidla po celém světě. To způsobí, že všichni ostatní půjdou proti nim.
 • Obyčejní lidé s tím nemohou dělat nic, já věřím v boha a stane se něco přírodně neočekávaného. Dojde k nějaké události, která přivodí takové přírodní podmínky (jeden každý bude bojovat o přežití), že každému rázem přejde chuť na války. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=Cs-fRl1XSQw

26.12.2022 Egyptské zasvěcení, záhrobí a Esejci v podání Dr Josefa Staňka

 • Pyramidy se nebudovaly jako hrobky, ale jako místa, kde se zpomaluje čas a uchovává dlouho nerozložené (potraviny pod pyramidou). Byli vybudovány k tomu účelu, aby při zasvěcování egyptských velekněží, jejich těla se nepoškozovala a zůstávala co nejdéle neporušené. V tzv. královské komoře byl uveden do klinické smrti zasvěcovaný velekněz a pak byl probuzen. Faraonem se mohl stát jen ten, který byl v klinické smrti 3 dny (proto i Ježíš byl 3 dny v hrobě, než vstal, protože až po třech dnech může člověk poznat dostatečně záhrobí).
 • Já považuji Sokrata za nejexaktnějšího předpověditele Krista.
 • Židé byli stoupenci faraona Achnatona, který zrušil všechny bohy a zavedl slunečního boha ATONA. Po jeho smrti byl vytěsněn a Mojžíš (vědomosti měl z Egypta, dovedl komunikovat se záhrobím) byl veleknězem u Achnatona a soustředil své stoupence jako lid zaslíbený jedinému bohu.
 • 10 přikázání dle mého jsou božské rady člověku, aby se vyhnul karmě.
 • Esejec byl Jan Křtitel a pana Maria. Esejci považovali ostatní židovské směry za zrádce živého boha a syny tmy. Na hoře Kumrán měli Esejci své duchovní středisko.
 • Ježíš byl nazýván Rabi (učitel), to byl de fakto vysokoškolský titul. Nejmoudřejší lidi nikdy nic nenapsali, to byl Sokrates a Ježíš (mluvené slovo je vždy doprovázené vyzařováním, gesty atd.). Nejdokonalejší lidská komunikace je beze slov (nonverbální komunikace, která pochází z nebe, kde nejsou ani jazyky ani nic, jen probíhá vyzařování).
 • Nevylučuji, že existovala Atlantida a Lemurie, ale nesouhlasím s Blavatskou.
 • Pokud civilizace chce ovlivňovat přírodu a není zodpovědná, tak je na planetě pojistka a ta tu civilizaci zlikviduje. 
 • Když dojde ke sluneční erupci, tzv. blackout ze Slunce, že by v jednom okamžiku Slunce úderem jako se to stalo v 19. století -  přišel takový úder ze Slunce (částic a záření), který směřoval k Zemi, který by zrušil veškerou elektroniku a vyhodil elektřinu. Představte si, co by nastalo? Vše elektrické a elektronické včetně aut by přestalo fungovat na celé zeměkouli a nemusela být ani atomová válka.
 • Víme, že z Vesmíru a i ze Země chodí a chodili, známe to z minulosti, změny, které nemá schopnost člověk zvládnout, ale lidstvo a civilizace, která je připravená, má schopnost (přestože se musí přeskupit) to zvládnout a přejít do  jiného a pokračovat jako civilizace. Já si myslím a cítím, že v tom bodu jsme. Jestli se tam vrhneme atomovou válkou, nebo přírodními silami, tak to nevím, ale cítím to v kostech.
 • Kdyby všichni věděli, že za každou špatnost (myšlenku a čin) ponesou následek, tak by na světě začal okamžitě ráj.
 • https://www.youtube.com/watch?v=HZVN_WIV9RA

16.11.2022 Globální elita nepočítá s iracionálním faktorem změny

 • https://www.youtube.com/watch?v=XV3tZXPfiYk&t=14s

9.10.2022 S Dr. Josefem Staňkem - o vitalitě a podpůrných prostředcích s praktickými ukázkami

 • Schindeloho minerály
 • Zeolit (Slovensko)
 • Bór je obsažen v hruškách a jablcích.
 • Aminokyseliny
 • Po Covidu je vhodná B12 a celý B komplex (vitamíny skupiny B), B12 - aplikovat pod jazyk. Je to vhodná rehabilitační kůra 1 -2 měsíce a všechny syndromy po covidu mizí.
 • Čištění těla - český ženšen (kořen pampelišky a semeno kopřivy), semeno kopřivy čistí ledviny a posiluje nadledvinky (orgán stresu). Nejvhodnější je rozmixované (nebo rozdrcené) kopřivové semínko. Dávkování: jednu vrchovatou lžičku denně, potom obden. Je to cítit jako života budič.
 • Molotov: Fermentovaný vlaštovičník  - Molotovův balzám - vlaštovičníkové víno (obsahuje za syrova 2 alkaloidy, jeden životabudič a druhý jed) - čistí játra. Dám na jaře vlaštovičník do 5l flašky, úplně plný a přidám sušenou laktózu s vodou, kvasinky, trochu cukru a nechat 6 týdnů kvasit. potom se to slije, je to nápoj podobný vínu. Je vhodná 14 denní kůra. 50ml za den, zlepšuje trávení, životabudič. Při kvašení se nejlepší jed změní v nejlepší lék a naopak.
 • https://www.youtube.com/watch?v=cgCCiJWtAT8

16.9.2022 Liberální demokracie končí aneb analýza současnosti s Dr. Staňkem, Video z roku 2018 - rozprava s Dr. Staňkem o krizi mezilidských vztahů

 • Všeobecná krize (ne hospodářská) spočívá v mezilidských vztazích, protože nejsou pevné hodnoty - duchovnost vyššího stupně. Je popírána existence Boha. Celá civilizace vyrostla jen na 10 přikázáních.
 • Kdyby každý věděl, že nemůže uniknout následkům svých činů, tak by žádné špatné činy nebyly, to říkal Platón 600 let před Kristem.
 • Dříve se lidé dívali na zloděje skrz prsty, dnes je zloděj považovaný za úspěšného člověka, pokud krade v rámci existujících zákonů, protože Bůh není.
 • Lichva je zakázaná, úrok a žití z majetku je před bohem těžký hřích. Spekulace na burze je čistokrevné darebáctví a tito lidé co to dělají považujeme za ohromné vzory.
 • Kdo mluví o lidských právech a neřekne, že jsou nadřazená božská práva Stvořítele tohoto světa, tak je to černý (satanista).
 • Liberální demokracie končí (komunisté použili ateismus jako základ A TO NEMOHLO USPĚT), v současné době, to co potřebujeme, je říct 1, existuje dokonalá spravedlnost -Bůh, existuje život po životě, existuje reinkarnace, existuje systém, který uznává, že nad vším jsou boží zákony. A pokud splníš boží zákony, tak máš práva.
 • Mládež je vychovávaná ve stylu můžeš úplně všechno, jen tě nesmí chytit, a to je anihilace jakékoliv etiky a egoismus do extrému. Až tato společnost dospěje, na to je anticipovaný plán, který říká, že nad určitou skupinou nahých lidí byl vyhozen přesně stejný počet obleků, aby se oblékli a mohli být živí. Byli dvě skupiny u jedné z toho spolek otrhanců, kteří vypadají jako šašci - projevil se egoistický přístup, hlavně když to mám i když je mě to malé nebo velké. U druhé si to vzájemně vyměnili, aby jim to pasovalo.
 • https://www.youtube.com/watch?v=0iTG97SxFB8

13.8.2022 Nadměrný blahobyt kazí charakter aneb na krizi se nedá připravit.

 • Na přicházející krizi se nedá připravit (žili jsme v nadměrném blahobytu na úkor budoucnosti, na venkově zavedli manýry městské -plýtvání).
 • Je potřeba výrazně šetřit se vším a také kvalitně zpracovávat odpady. Potíž je v tom, že šetřit nemohou ti, co žijí z ruky do huby, přesto bohatí očekávají, že budou šetřit chudáci (to je důsledkem pádu elit).
 • Spotřeba musí jít na polovinu to, co byla. Nadměrný blahobyt bez námahy kazí charakter, takže nepotřebujeme s nikým spolupracovat a vzájemně si pomáhat.
 • Tvrdím, že pokud chce někdo udělat něco pro životní prostředí, které devastují i auta, tak dá veškerou veřejnou dopravu zdarma, dá ji hustou a všeobecnou. Peníze se získají zdaněním benzínu.
 • Přijdou velké pohromy, je potřeba abychom měli armádu záchranných sborů, hasičů atd.
 • Nedostatek plynu prakticky položí Evropu, protože je nyní nejčistší zdroj energie, ale dočasný, je nutné hledat ekologické zdroje. Nord Stream 2 měl tu vadu pro USA, že obcházel tranzitní země (Polsko, Ukrajina) a Německo nemuselo platit tranzitní poplatky a mělo levný plyn. Po staletí je zájem V. Británie oddělit Rusko a Německo (vzájemná spolupráce pohání oba kupředu), proto je nutné zajistit, aby mezi nimi vznikla rvačka.
 • U zemí Brics (přemýšlí pro blaho svých zemí) zůstalo reziduum duchovnosti, západ a USA se stali zářičem vlády peněz a sexu. A to v zemích BRICS není. Místo aby západ provedl rozsáhlou reformu a zachránil se, tak pozoruji tendenci vyvolat válku za každou cenu. Největší nebezpečí současné doby je v tom, že lidí je mraky a kdyby zahynula miliarda lidí nikomu by to nevadilo.
 • Rusové mají skrytý zbraňový trumf (mě to vychází parapsychologickými prostředky), Západ a USA to musí cítit, jinak už by dávno válku vyvolali. Pokud by byla jaderná válka, tak to Rusové vyhrají (jsou zvyklí přežít cokoliv i atomovou zimu).
 • https://www.youtube.com/watch?v=JUKel_Je2eA

31.7.2022 Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem, ve kterém jsme volně navázali na pořad Se Strachem NaCafe s egyptologem Miroslavem Bártou.

 • Egyptolog Bárta se Strachem Nacafe: Co představuje kolaps dnešní civilizace a proč opakujeme chyby?

 • https://www.youtube.com/watch?v=WqYMOEI_tdk

26.6.2022

 • Přeměna civilizace bude trvat 200 let a musí se vyměnit 5 generací a musí se vyhubit všichni ti, kteří neobstojí.
 • Buď se na potraviny a pohonné látky zavedou příděly, nebo to skončí revolucí, kdy ti co nemají co ztratit se utrhnou a ztratí veškeré zábrany a rozbije všechno (když budete mít hlad a nebude mít nic, tam vám bude vše jedno).
 • Křestem (úplné ponoření celého těla ve studené vodě) se smývají negativní vibrace, je to lepší startovací čára pro vývoj ducha, než když tam jsou negativní vibrace (zárodky nemocí atd.) a otravují. Já se sprchuji studenou vodou každý den.
 • 3 % české populace je schopno rozeznat, co je a není pravda. My z toho co nás čeká vyjdeme relativně dobře, protože naše duchovní vedení a duchovní elita má sílu. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=FzUma88mk6o

25.6.2022 Jak si uchovat zdravý selský rozum. Vize příští společnosti

 • Celá Evropa je od antiky založena na tezi a antitezi. Cenzura (hodlá rozlišovat pravdy) se nastoluje v případě, že člověk, čí stát, neví kudy kam. My jsme od mnohaúrovňové pravdy vzdáleni a pouze se k ní přibližujeme.
 • Já pravdu získávám vyciťováním toho, do jaké míry má člověk pravdu. Proti civilizaci je ten co zavádí cenzuru (u nás je cenzura zakázána ústavou) a v podstatě je protiústavní.
 • Dnes jsou vládnoucí elity (nemají pocit, že je může někdo ohrozit, dělají si co chtějí, jsou to ateisté, domnívají se, že žádná spravedlnost s velkým S není) skryté za figurky. V minulosti si musel každý feudál dávat pozor na neutrální církev a její moc. Všechny ta Spravedlnost (dynamická rovnováha) doběhne a iracionálně.
 • Současná společnost musí úplně přestavět své hodnoty úplně jinak, první řadě musí nastoupit pravdivá analýza skutečného stavu (ta vychází z pravdivého pojetí dějin, které tak jak se vykládají jsou zfalšované).
 • Společnost co přijde, bude tisícileté království a to bude mít základ desatero Ježíšových rad. Uvádění těchto principů do života nastolí úplně jinou atmosféru ve společnosti.
 • https://www.youtube.com/watch?v=u91f7M73EdE

18.6.2022 Šíření nenávisti je zločin proti Duchu aneb o ukončení ukrajinského konfliktu s Dr. Staňkem

 • Konflikt na Ukrajině může skončit v srpnu rozdělením Ukrajiny na 2 části, nebo koncem roku obsazením celé Ukrajiny Ruskem. 
 • Potom nastane druhá fáze války, potom si začnou vypořádávat účty hospodářskou cestou a to bude pro přicmrďáky problém.  To co předvedla EU (sankce) může vymyslet jen Věra Jourová a Ursula von der Leyenová.
 • Pocit vyhoření je způsoben ztrátou energie ducha a to je proto, že neexistuje duchovní rozměr života. Vládnoucí ideologií je ateismus. Člověk je vládcem planety (je to omyl, člověk je součást přírodních sil atd., ohleduplnost a rozdílnost je přirozená). Nevíra v Boha a ve spravedlnost s velkým S je kořenem a podstatou, že existuje kocovina, pocit vyhoření atd. Duch se nabíjí žasnutím z nekonečných možností Boha, naplňuje se poslání člověka, aby poznával ve všech rozměrech bytí (i duchovním).
 • Spadnutí systému přijde na každý pád (proto vyvolali válku na Ukrajině, jako záminku pádu), to pomůže ovlivnit materialistou část populace (změna uvnitř sebe) díky velké ráně a hladu. Spadnutí nastane teď v zimě.
 • https://www.youtube.com/watch?v=Ycj36EgmUow

12.6.2022 Navraťme se k přirozenosti - současný systém je postaven na lásce k penězům

 • Mě vychází, že medicína, hygiena, pilulky a to všechno mají vliv na vitalitu asi 20%. Existuje druhá stránka vitality a odolnosti proti nemocem a to je duše a duševní energie, těch je několik druhů. Duševní vibrační energie jsou obsaženy v čisté přírodě, bylinách a u zvířat. Včelí vyzařování úžasně nabíjí (vždy jsem si lehl na 10 min. do včelína na deku), nejvíce ze všech zvířat (Kožíšek chtěl dělat včelí sanatorium, včely se budou chovat jen kvůli nabíjení energií, vyzařování a odsud pochází včelí voda atd.). Stejně tak nabíjí člověka živočišnou vibrací, duševní nezměřitelnou, všechna zvířata, proto se chovají psy (pes nabíjí pozitivní energií) a kočky (stahuje negativní a nemocnou energii). Díky tomu je u starých lidí a osamělých jedinců mohutně doplňována jejich vitalita. Vitalita je také doplňována pobytem v čisté přírodě (čím více je ovlivněná člověkem, tak tím je ten náboj slabší), harmonie přírody se nějakým způsobem převibrovává na duši člověka a následně na tělo a tělesné procesy člověka. Nejsilnější ozdravění je ovšem v moři (nabíjí nejvíce), následuje les a čím divočejší tím lepší, potom následuje zahrada (práce s půdou odvádí negativní a nemocnou energii do země, která ji stahuje).  V půdě je tato energie očištěna od zátěží, které má v duši neviditelně uloženou člověk. To má význam 30% a těch rozhodujících 50% nad tím je duchovní energie. Nyní se zesiluje potřeba této duchovní energie (člověk ji dostává z božího vyzařování - duch svatý, prána atd. a nasává ji). V této době obstojí ten, kdo se naučí nastavit toho ducha tak, aby dostal energie z ducha nejvíce. Duch ozdraví duši a duše ozdravuje tělo. Ten kdo má radost ze života je v souladu s životním úkolem, se smyslem bytí a dožívá se daleko většího zdraví i věku. 
 • Mladí stále někam spěchají (tím ztrácí vitalitu, nemají si kdy oddychnout, nemají rovnováhu mezi prací a odpočinkem) a z toho vzniká stres, proto ty návaly k moři, chalup, chat a lesa, aby tím dorovnali chybějící vitalitu. Staří nepotřebují nikam spěchat, ale u nich je to následek předchozího ztráty víry a duchovnosti, tím ztrácí postupně smysl života (po odchodu dětí a kariéry). Po revoluci se ten mysl života objevil v konzumu,.
 • Sex a potrava je vlastním zvířatům, člověk má navíc duchovní poznání.
 • To co předvádí ministři (u nás i v EU) vede k pádu systému (tento systém je nereformovatelný, protože je postavený na pravdě peněz a lásce k penězům). Zvrhlost vidíme i v tom, že máme ženu na postu ministra obrany, obrana byla vždy v historii mužskou záležitostí.

25.5.2022 Jsme svědky VELKÉHO RESETU života na Zemi? - Dr. Josef Staněk a Igor Chaun (2. část, 18. 5. 2022)

 • Je 24 úrovní civilizací a my jsme ta pátá od spodu, tedy 5 civilizací za opicemi (duchovní vývoj a uvědomění Boha je chabá). Nyní by jsme měli přejít do vyšší. Vždy ten přechod je dost bolestivý. Přechod nepochybně souvisí s velkým resetem a nová civilizace během 200 roků, kdy budou zásadní změny klimatické, genetické a další změny, které proběhnou a výsledkem toho bude dokonalé harmonické lidstvo (tisícileté království Kristovo), které zajistí, aby ty duše, které v těchto těžkých podmínkách nemohou dosáhnout kvality, aby zůstali ve věčnosti, aby to tam dotáhli. Protože v jiných podmínkách ta duše úplně jinak zraje, než v tom, co je kolem nás. 
 • Mimozemšťané tu jsou, ale jsou na vyšších vibračních úrovních, my je nevidíme a oni to lehce sledují a některé lidi mohou i inspirovat. Možná se také mimozemské civilizace na nás dívají jako na zvěřinec (jak vypadají lidé v 5. úrovni vývoje přibližování k bohu).
 • Lidé mě neštvou, já je jen lituji. Lidé za to nemohou, jsou jen hypnotizovaní, ve stavu hypnózy můžete k němu mluvit cokoliv a on to nebere a chová se podle svého. Speciálně mládež je hodně hypnotizovaná přes počítače určitými lidmi, kteří si od toho slibují, že oni sami se stanou, jsou bohové, kteří ovládají ty ostatní. a mají pocit...podívejte se na ty hlupáky, jak věří a vyvíjí a vytváří neustále lživé dějiny.  
 • Jsme jedinou zemí na světě s nepředvídatelnou minulostí - Zeman 1989, tak se stal slavným. Já jsem si říkal, že je přízemní, protože všechny země a lidstvo na zemi jsou s nepředvídatelnou minulostí, protože vše co se popisuje je vybájené a upravené (včetně historie lidstva). Osobní moudrost a zkušenost kladu na tituly (někteří jsou světová třída na pravý malíček, ale jinak jsou úplní blbové - fachidiot, odborný idiot). Lidi s nadhledem byli vytlačení do druhého sledu, protože jakmile se někdo objeví, tak ho ta smečka vyřídí. Za největší nebezpečí nyní považuji zavedení cenzury, protože to je popřejí evropského myšlení a jejího vzestupu (vždy byla teze a antiteze, až Hitler to zrušil a nyní je to rušeno znovu).
 • Putina kritizuje tisk a ten je někým placený. Je to hra velkých sil v nichž jsou plusy a mínusy, nemáme mít cenzuru, ale svobodný přístup k informacím (v rámci intuice pozná, co je správně)

26.4.2022 Za problémy současnosti hledejme nedostatečnou duchovnost lidstva.

 • Hlavní viník současné situace u nás i ve světě je absence duchovnosti (člověk samostatně přemýšlí a není závislá na informacích ze svého okolí, vyslechne si okolní názory druhé strany, udělá si sama úsudek podle kvality svého ducha).
 • Na Bílé hoře se utkali armády bíločerná a černobílou (kladné i záporné zátěže na obou stranách). Přesně tak je to i na Ukrajině. Pokud chce člověk dostat komplexní názor musí situaci zohlednit z pohledu ducha, duše a těla. 
 • Na Ukrajině vzešli síly, které tu již od 2. s.v. neměli co dělat a jsou podporovány ze zahraničí. Nemusíme bojovat těžkými zbraněmi, ale jinými (genetickými). Je nyní možné opravit blokující chyby v genetické kódu a vytvořit člověka, který by žil přibližně 350 roků a byl komplexní génius od hudby až po matematiku (to by byl velký pokrok, člověk  - polobůh). Takto obdarovaná tělesná a intelektuální stránka řídí duch (který nevyzrál na tu úroveň těla a intelektu), pokud tam vnikne duch darebáka, tak vytvoří geniálního zločince, který zničí své tvůrce. Dohoda Číny, Ruska USA byla porušena v Číně (soukromá laboratoř miliardáře), podobné laboratoře byli i na Ukrajině (řízené nacisty vytvořit nadčlověka). Na Ukrajině tuto dohodu obcházeli. Rozvědka se dozvěděla, že odsud hrozí riziko daleko větších covidů, než do teď běhali.
 • Příčinou vlivu médií je duchaprázdnost, neboli absence žitého náboženství, víry a vyššího principu. Chybí touha pro pravdě (tu zvedají duchovní nauky a principy, protože se hledá zdroj a smysl člověka) a sledování. 
 • Před rokem jsem říkal, že inflace bude v roce 2022 30% a v roce 2023 100%, důvodem jsou dluhy států. Válka na Ukrajině je výmluva. Bylo to dlouho připravováno (inflace byla uměle potlačována několik roků) a je to tím že se tiskly peníze a dělali dluhy. Cílem rostoucí inflace je snížit míru zadlužení států, aniž to lidí a poznaní.
 • Může dojít k erupci na Slunci (něco jako tzv. Caringtonova událost) o síle G4 a zruší všechny elektronické přístroje.
 • Směřujeme k jistému bodu (konzum, elektronizace všeho atd.), který vidím jako sráz a v jednom okamžiku ta společnost z toho srázu spadne a budeme v prvobytně pospolné společnosti.
 • Konflikt na Ukrajině v létě 2022 zastíní přírodní katastrofa, globálního rozměru. Vyvolá to absolutní nedostatek potravin a surovin všude (pád civilizace). Tlaky přírodních sil donutí, ty kteří budou chtít (dojde k redukci populace), aby prohlédli a byli v souladu s bohem.

25.4.2022 Úpadek křesťanství po době Karla IV. a hledání svatého grálu

 • Přichází doba (v průběhu 200 roků), kdy lidstvo dosáhne úrovně, že se může využít energie svatého grálu, tak se všechno ozdraví a všechny nemoci budou léčeny pouze zářením. 
 • Ježíš Kristus (byl trvale napojen na grál, jako pravý velekněz židů) byl jediný z těch izraelských velekněží, který se byl schopen napojit na grál (záření grálu, prána, duch svatý- stejná věc pojmenovaná různými názvy), měl a využíval energii grálu. To byla podstata jeho schopností a to předával svým učedníkům (byl schopen přenést svoji energii na učedníky). Přenesl to na všechny, kteří konají vůli otce (syni boží). Karel IV (měl vekou vnímavost a citlivost) to pochopil a přenesl do Čech, kde byl respektován a uctíván. Všichni viděli, že vyzařuje a spravedlivě rozhoduje (je nad věcí, je zbožný a duchovní), přestože u Čechů je typické rozdělení na dvě poloviny. 
 • Ježíš byl vodičem grálu a defakto se stal grálem (Kristova krev a tělo).
 • V dějinách vždy rozpor mezi technickým, rozumovým pokrokem a charakterovou stránkou člověka vedl vždy ke korekci, buď z hora včasnými reformami vládnoucích složek, nebo korekce výkonnými rukami stvořitele v podobě živlů. Vidím blížící se pohromy, které ty rozdováděné rekreanty a konzumenty najednou srovnají.
 • Nastala krize zdravotní a plodnosti. Teď se pozná kdo přivede energii (energie zdraví) , která uzdravuje jakoukoliv nemoc, je to pravé, jako u Ježíše, který uzdravoval. 

8.4.2022

 • V tomto roce nastane zásadní změna, absolutně se změní svět trhnutím (skokem) a to úplně přestaví poměr sil a svět. Výsledkem bude, že se uvolní cesta k řešení toho, co se zdá v současnosti neřešitelné.
 • Geneticky už umíme vytvořit z buňky člověka dokonalého člověka (opravit jeho současné vady), které se dokáže regenerovat a dožívat cca 350 roků. Čína, Rusko a USA se dohodli, že do genofondu člověka nebudou zasahovat, vytvoří sice dokonalého člověka (poloboha), ale nejsou si jistí, zda nevytvoří dokonalého zločince (nemohou ovlivnit duchovní vývoj jedince), který pak zničí je. Přirozeně se zlepšuje genotyp a vlastnosti člověka na základě duchovního vývoje. První musí být duchovní vývoj a přibližování se Bohu a dokonalosti v duši a v duchu a za tím následuje zdokonalování těla, které automaticky probíhá formou (po oplození vajíčka po dobu 24 hodin probíhají podivné děje, některé geny jsou aktivovány a některé deaktivovány a tím jsou dávány zrozenci vlastnosti).
 • Umělá inteligence nemůže řídit lidskou populaci, protože nemá duši, ducha. Za počítačem musí stát člověk, který mu dá pokyn. 
 • Do geneticky upravených lidí se mohou inkarnovat ty duše, které to dělají podle pohnutek lidí, kteří genetické úpravy dělají a současné době by ty pohnutky nebyli dobré, byla by přitažena padlá duše a dostala by geniální schopnosti (vytvořil by se geniální zločinec). Právě na Ukrajině měla být laboratoř, která se měla pokoušet vytvořit takového nadčlověka. Je to jeden z důvodu zásahu Ruska na Ukrajině (už jsme takový proces zažili s nacistickým Německem - Über Mensch, árijský nadčlověk). Nebezpečí není vývoj geniálního počítače, protože ten dostává impulz od člověka, ale geniálního člověka, genetickou cestou pomocí umělé inteligence. Správná cesta je, když duchovní lidé budou ovládat počítače (počítač je pomůcka), nikoliv geneticky upravený člověk (bez přirozeného duchovního vývoje) prostřednictvím umělé inteligence.
 • Karma je od počátku stvořena na jakékoliv jednání člověka v jakékoliv situaci je připravena odpověď. Karma není bytost, je to energetická odpověď na naše činy, pouze duchovní a karmické zákony hlídají duchovní bytosti. Smyslem života člověka je poučení (poznání), tím se liší od zvířat které mají smyslem života žrádlo a sex). Dvě třetiny lidí se řídí zvířecím zákonem (jídlo a sex - lidé konzumenti) a ti budou zničeni (nejspíše přes nemoci) v tom bodě, kdy se svět změní trnutím. 
 • V nové civilizaci (davový člověk musí zmizet) se musí všichni lidé stát osobnostmi, to znamená, že i zametač na ulici musí být samostatně myslící osobností a pan zametač. 
 • Číslo člověka je 7 (má 7 center, čaker), sedmá čakra nás spojuje s Bohem. Číslo 666 (znak šelmy) znamená, že je rozvinut v těle duši a duchu jen v šesti rozměrech (6 - třetí oko, jasnovidnost) a chybí mu spojení na boha (7 čakra). Číslo 666 je ateista, to je člověk, který nevěří že existuje spravedlnost s velkým S, právo s velkým P a věří tomu, že jeho tělo se sestavilo samo - není stvořitel (necítí žádnou odpovědnost k Bohu a myslí si že po smrti nic není). Je řízem černou nitkou a je řízen šelmou.
 • Žena by měla být oblečena krásně a důstojně, ale nikoliv sexy (svůdně), protože tím už dává najevo, že obchoduje se svou sexualitou.
 • Pronikaní Islámu je dáno tím, že křesťanství je v Evropě mrtvé (křesťanství fungovalo ještě za Karla IV). Náboženské války (křížové výpravy) jsou silná urážka Boha a vedli k úpadku náboženství. Poslední hřebíček do rakve křesťanství byla 1. světová válka.
 • Na Ukrajině musí být řešení společenské, neboli politické a já mám dojem, že to řešení společenské bylo úmyslně blokováno někým z nějakých důvodů, ale nevím z jakých důvodů. 

2.3.2022 O českých světcích a duchovní ochraně národa

 • Pravda je tak složitá a jemná věc a mnohoúrovňová, že všechny slovní kameny jsou příliš hrubé k tomu, aby mohla být jemně vyjádřena (Abd-ru-shin). Rozhodující je úsilí. Pravda se poznává vyciťováním, duchem a beze slov. 
 • Řídící duch Českého národa přišel s Konstantinem a Metodějem. Duch Konstantina je stejně velký jako Metoděje. Duch, který vedl Konstantina se napojil na Metoděje, díky jeho čistotě, přestože neměl tak velké schopnosti, jako Konstantin. Koho Metoděj vysvětil, tak mu dal možnost se napojit na toho ducha a to byl biskup Gorazd a potom i babička Ludmila (svatá Ludmila - vzor láskyplné babičky).

23.2.2022 Ukrajinská krize očima Dr. Josefa Staňka

 • Finanční hotovost není úplně zrušitelná, ale nepochybná snaha o minimalizování je. 
 • Ukrajina je odlákání pozornosti někam bokem. Je snaha o změnu směrování celé civilizace ve směru od spotřeby (konzumu), plýtváme (máme hodně odpadu a zbytečných věcí) a máme omezené zdroje.  Pokud by to takhle pokračovalo dále, společnost by spadla. Proto se snaží proces zpomalit, aby se společnost přeformovala směrem od konzumní společnosti do společnosti sociálně duchovní. Člověk může být šťasten a spokojen s daleko menší materiální spotřebou (způsob života), důležitý je pocit sounáležitosti s přírodou, bohem a dalšími lidmi. 
 • Je snaha světových vládců přesměrovat to šílené směřování lidstva do kolapsu lépe (jestli to dělají dobře, nebo ne, o tom může být další debata).
 • Americký dolar neskončí, ale zdevalvuje, ale nesmí zdevalvovat mnoho. Devalvuje proto, že USA má nadspotřebu a plýtvá. Je potřeba přinutit USA na poloviční spotřebu a životní úroveň, tím se začne jinak chovat. Hledat radost v jiných nehmotných rozměrech života. USD spadne na polovinu a tím se sníží spotřeba. To vyvolává vnitřní pnutí a chtělo by to v USA někoho, kdo vystoupí s programem, který by byl pro všechny přitažlivý (podobně jako NEW DEAL, která vyvedla USA z krize). USA čeká na někoho, kdo ji dá ideu, která je realizovatelná, která je únosná pro ostatní svět a současně nebude potřebovat ostatní svět jako americkou kolonii.
 • Prodeje vakcín a výzbroje je rychlá výprodej z amerických skladů někomu k zalátání rozpočtu USA. Cílem je přestavět impérium USA ze světového četníka a světového impéria do jednoho ze z 5-6 ti impérií, které budou vládnout. Díky tomu by měli zmizet všechny války, protože ty velmoci nakonec drobné pohraniční nedorozumění jednoduše a krátce domluví. Každá válka je drahá a je dražší, než ten zisk, který se válkou získá. 
 • K měně u nás určitě nedojde (nová koruna nehrozí, ale hrozí euro), jsou obrovské tlaky (ze zahraničí, abychom se ručili za dluhy EU) , abychom přijali EURo. Ty velmoci USA, Rusko, Čína, Evropa, Anglosaský blok a Indie), které vzniknou budou mít 5 -6 měn, které budou relativně pevné a ty místní budou okrajové.  
 • Absolutně jsem rozhořčen ze zavedení cenzury a porušení svobody slova. Za schvalování názoru (svobodné myšlení) jako trestný čin, tak to je úplný konec (to je přímé rouhání bohu). Já jsem přesvědčený, že každý má právo na vlastní názor, i blbý a může ho říci. Svoboda slova je nedotknutelná věc. 

8.2.2022 Bude válka ?

 • Napětí je cítit všude a je těžké na to odpovídat a měl by se najít základní kámen ze kterého to pochází a to vidí každý jinde (Putin?), dle mně je krize celé civilizace, většině je jasné, že už to tak dále běžet nemůže). Bohatí bohatnou, chudí chudnou a střední vrstva mizí. Společnost se polarizuje a to je vždy před výbuchem (Francouzská revoluce, Velká říjnová revoluce atd.), něco visí ve vzduchu a nikdo neví co a z toho vznikají konspirační teorie.
 • Skutečnou příčinou je pomalý rozpad a absence duchovního rozměru člověka (víry) organizovaného náboženství. Když se podíváme do Evropy, tak křesťanství takřka zmizelo. V Číně je oficiálním náboženstvím vlastně materialismus (vše se řeší silou, nic jiného tam neexistuje, neexistuje iracionální faktor, člověka zajímají údajně jen požitky těla a to popírá existenci člověka, pokud by fungoval jen na principu těla - to je princip života zvířete, místo rozvoje existuje úpadek).
 • Bezduchost televize, rozhlasu a médií je tak řvoucí, že v každém pořadu nejde o nic jiného než o vraždy, požitky a sex, tam už se nenajde cokoliv jiného. 
 • Elita (dostali elitnější vzdělání) má vézt duchovní život a produchovňovat masu a ona to nečiní. Tak to s ní vidím velmi špatně, bez ohledu na to jak si vymýšlí tak, nebo onak. Vždy v dějinách ve starých civilizacích přichází iracionální faktor do hry, když člověk a speciálně elita, ztratí duchovnost a začne řádit. Jakým způsobem se to odehraje je otázka (dříve to byla válka). Para prostředky mě vychází, že válka to nebude (pozn. může to být působení přírodních živlů, komet atd., jak se to událo již v minulosti). Válku (ne světovou, ale aby se odehrála zase v Evropě si nyní přeje určitá vládnoucí skupina v USA. USA jdou díky dluhům do úpadku. Americký rozpočet se vyspravuje na př. strachem z Ruska a nutností Evropanů kupovat zbraně z USA na svoji obranu. Podobně je to i koronavirem (každý se musí očkovat a to má spoustu dalších negativních účinků, které se neuvádí). Podle para prostředků má 10 % populace následky hned a u 70 % populace jsou následky trvalé. Propagování vakcinace v mých očích zločin, propagování povinné vakcinace je zločin proti státu a duchu. Duch pravdy je to nejvyšší a všichni, kteří se vyslovili pro povinné očkování, tak to jsou zločinci na Norimberk.
 • Indemnita (vyvázání z odpovědnosti za následky očkování) farmaceutických firem (pozn. tyto firmy jsou veřejností dlouhodobě vnímány jako jedny z nejméně důvěryhodných) nebyla zaznamenáno v historii a vedlo to k opětovnému rozštěpení národa, je předkládáno k věření něco, co je evidentně nefunkční a je zakazována debata odborníků o očkování.
 • Svoboda slova je nesmírně důležitá, protože umožňuje vůči každé tezi pronést antitezi a diskutovat okolnosti teze i antiteze. A v medicíně je to obzvlášť důležité, protože neexistují dva stejní lidé, neexistuje, aby dva reagovali stejně na jednu a tutéž věc (organismus a metabolismus je jiný). Masívní cestování k moři je důsledkem nespokojenosti a frustrací masy lidí, kteří jsou vyšponovaní v zaměstnání na vrchol svých psychických a fyzických sil a potřebují si tímto způsobem ulevit, proto volí jakoukoliv exotiku (oddych od rodiny národa atd.). Dnes se členové rodiny téměř nevidí, sousedy lidé vůbec neznají, sousedské posezení zmizelo úplně.  
 • Za koronavirem vidím jen peníze (zisk farma koncernů).
 • Protože hospodářství USA nevzkvétá, tak je třeba nějaká válčička (podpoří se zbrojní průmysl USA). 
 • Této situace (covidová opatření) je využíváno vládnoucí elitou (globální protektor) ke snížení životní úrovně všech, k omezení cestování, protože to nemohou přírodní a energetické zdroje utáhnout. Tohoto cíle (snížení spotřeby) je nutné dosáhnout, ale jinými prostředky. Lidé jsou odtržení od sebe, mají roušky, izolují se, aby na ně neskočil virus.
 • Když se objevila první vlna koronaviru, tak mělo být sděleno lékařům, jaký způsobem léčit a zdaleka by nebyli tak těžké průběhy. Organismus člověka je nastaven, aby takovou infekci překonal, lékaři a léčitele jsou nastaveni na to, když se něco objeví, aby našli způsoby, jak utlumit následky na minimum a to se nedělo (záměrně).
 • Racionální průběh (materialistický pohled na covid) podle nákazových mých zkušeností a intuice je takový, že nyní to vše utlumí díky větší vitalitě lidí, virus jako přes léto zmizí. Na podzim je objeví nový tip koronaviru, který bude odolný vůči očkování a nebude mít těžký průběh, protože lidi už jsou poučení, jak s tím zacházet. Je obecně u lidí značný pokles vitality.
 • Očekávám a cítím iracionální (iracionální faktor přírodní síly) průběh, v druhé polovině února se stane něco zásadního ve světě (já si myslím, že žádná válka na Ukrajině nebude) a ve druhé polovině dubna se stane něco zásadního. To je něco, co se nedá odhadnout, vyvolávají celosvětový pohyb a jsou řízené duchovními silami (andělé a archandělé, kteří nás mají na starosti). Ty působí tak, aby zarazili něco v běhu termonukleární válce. Příkladem iracionální události je výbuch podmořského vulkánu (3 dny tmy, žádné Slunce, obrovské záplavy). Dalším je erupce na Slunci třídy G4, G5 který by v podstatě zhasnul veškerou elektroniku a elektřinu (Blackout), také by proudem částic zasáhl vitalitu lidí (vymření populace až na desetinu). Třetím je meteor, dalším může být přepólování (stěhování severního pólu se zrychluje) - sever bude na jihu a jih na severu (na povrchu se to projeví jako tzv. potopa světa, tsunami a pohyby kontinentů), planeta Nibiru. Měli bychom se připravit na větší a menší otřesy tak, abychom se dali rychle dohromady (překonává to společnost, která je schopna spolupracovat, organizovat se a komunikovat). Kdyby přišla nějaká velká katastrofa, tak můžeme hledat vzor u obránců Stalingradu - Alexander Werth - kniha Stalingradský rok.
 • Dalším faktorem je pád světového měnového systému (pád USD). Venkov byl v minulém století zásobárnou pro přežití i město, ale dnes jsou i na venkově jen trávníky (potraviny si nakupují v hypermarketu).
 • Chci napsat knihu, jak já si představuji vzorový stát, jak by to mělo být organizováno od zemědělství až po kulturu a ideologii (soustava náboženství). Duchovní člověk může vidět dopředu působení duchovní sil a je i v silách člověka ve spolupráci s dozornými anděli, je změnit (přes vazby na neviditelné bytosti, andělé mohou ovlivnit přírodní živly, člověk ne). Špatné chování člověka přivádí špatné přírodní podmínky a naopak.
 • Prokopova brázda dlouhá 21 km. Dle mého to bylo vytvořeno přírodními silami. 
 • Pád Ruska byl řízen duchem Ruského národa, byli vrženi do hrozných podmínek, kde nastává zotavení. Rusové jsou dle mého názoru nejméně degenerovaní, přežili a adaptovali se na horší podmínky a nemůže existovat ateistická civilizace (komunistická civilizace byla ateistická, proto krachla).
 • V Číně je slabá duchovnost (ekonomicky prosperuje) a z hlediska věčnosti to nemá dlouhého trvání. v Rusku byla obnovena duchovnost (pravoslaví).
 • Islám a křesťanství mají stejný výchozí bod Abraháma a jednoho boha.
 • Svoboda slova je jediné východisko, které se v současnosti nabízí, aby se našlo obecné východisko (hmota neexistuje, vše je energie).
 • Říši nelze vymyslet, říše je vždy založena na původní ideji, ale to u Erdogana nevidím.
 • Ducha Ukrajiny nevidím, je to uměla složená země a to co štvou do války jsou v podstatě najatí lidé. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=YRr6klvTFmw

13.1.2022

 • Nejduchovnější jsou v Rusku (nejtvrdší životní podmínky a lidi musí držet spolu, zakořeněná pravoslavná víra, úcta k matce, dětem a rodičovství) a Číně (Konfucionismus je určitá forma duchovnosti - všichni ho žijí, jako národní zvyky, mají sociální cítění), ale také Indie a Persie.
 • Bůh (alfa a omega) je prozřetelnost světa sama a dopředu má připravené reakce na jakékoliv rozhodnutí člověka a podle toho, jak se rozhodneme nastupuje karma a zpětný dopad, který je příznivý, nebo nepříznivý a tím je ten duch veden a seznamuje se s boží vůlí, která je všudy přítomná v každém atomu atd. Bojuje pouze lidské ego. Lidé, kteří vyvolávají konflikty jsou lidé s černou nitkou, na které se podařilo satanovi ji navléknout (má roli podněcovat k činnosti, protože podněcování ve střetnutí vede ke zrychlení i duchovního vývoje, polepšený hříšník je lepší hřešícího, lepší je špatný čin, než nečin). Tady žádný boj není a od A-Z je vše předem rozhodnuto, protože ve věčnosti není žádný čas, to jsou jen hry a iluze. Andělé a neviditelní duchové jen pozorují život jako diváci na jevišti.
 • Neexistuje na světě nic, co by nebylo kompilát (včetně Bible, která je soupisem názorů různých proroků a osvícených lidí, jinými lidmi zachycené výroky Ježíše Krista), vše už bylo řečeno a jen se to opakuje. Bůh nemá slovo, jen vyzařování a to je snižování Boha (když se říká, že je to slovo Boží), ani nedokonalá Bible nemůže být srovnávána s Bohem a text označován jako slovo Boží. Smyslem Bible je, abychom v ní nacházeli pohnutky k zamyšlení a každý si musí udělat svůj názor.
 • Placebo efekt je využití boží ozdravné síly, ta nastupuje při dobré vůli člověka. Pokud se polyká tabletka s tím, že zaručeně pomůže (pozitivní myšlení ve směru k Bohu), tak se k tomu ve větší nebo menší míře placebo efekt. Až přijde Království nebeské, tak se bude léčit jen "placebo efektem" (duchem svatým).
 • Modlitba, nebo kontemplace je cestou, jak se otevřít boží síle a duchu svatému.
 • Vegani jsou obvykle více nemocní, než lidé, kteří jí i maso. U každého člověka je naprosto jiná mikroflóra, je to tak specifické, jako na prstu otisk. Mikroflóra je daná vibrací duše, pokud má duše v sobě duševní jedy, tak přitahuje z potravy duševní jedy. Platilo, že svatého není možné otrávit (např. Rasputin). Nyní je nová móda, že v sušené hovínko dlouhověkých v kapsli, aby se změnila k dobrému mikroflóra. Člověk musí nejprve usilovat o duchovnost a v rámci té duchovnosti je i úsilí o zdravé stravování. Tělo je zvyklé na kompromisy ve výživě, protože nikdy v dějinách člověka si člověk nemohl vybírat jídelníček.
 • Nikdy jsem netvrdil, že vhledy mají božský původ. Já se snažím zachytit pravdu, dělá to i velké kvantum lidí. Proto žijeme a Bůh nás má rád ty , kteří usilují o pravdu v velkým P. Moje povídání má ten smysl, pohnout k přemýšlení ty ostatní a pohnout je také k hledání pravdy (probudit bytostné tázání).
 • Současně s rozumovým poznáním musí postupovat i poznání a chování duchovní (etické). Nyní je etické chování zaostalost, dnes vládnou peníze a tito lidé mají pocit, že jsou polobozi. Díky to přesvědčí tu masu, že je důležité mít peníze a ztrácí zájem o cokoliv jiného. Tím nastává útlum etiky, náboženství (je souhrn idejí a nějakým způsobem zachycuje tu nekonečnost božskou) jsou považovaná za zaostalé.
 • Čistá duchovnost je čistá abstrakce (nejblíže je tomu matematika). Náboženství je abstrakce a jednotlivá náboženství tu abstrakci určitým způsobem dávají lidem vidět, abstrakce se stává prostřednictvím náboženství určitým způsobem viditelná. V Bibli, či jakékoliv jiné svaté knize, je důležitější kontext, než text. Abstrakce se trénuje třemi způsoby: matematikou, jazyky (různé vyjádření reality, abstrakce, prostřednictvím slov) a mimosmyslové vnímání, které je opřené o ty dvě předchozí. Abstrakce je duchovní nehmotná a to je to duchovní, nehmotné a to má nejvyšší souvislost s podstatou světa a Bohem. Ze současného marasmu nás nevytáhne umělá inteligence, ale etika (pokud se chceme zachránit, tak musíme obnovit etiku v plném rozsahu a vrátit se k výuce Antiky). Proto nyní vidíme pravý opak, proto všichni se shodují na tom, že západní civilizace jde k úpadku. Rozvíjí se technicky a eticky upadá.
 • Moje videa a články mají v lidech probouzet bytostné tázaní proč?  (pozn. podobně o tom mluví Anna Hogenová).To je způsob, jak se přibližovat v pravdě formou otevřené diskuze. Je to otázka připravenosti a chtění vědět a potom mohu dojít jiným výsledků, když nechci vědět a slyšet (protože by jim mohl někdo jiný rozbourat představu o světě)
 • Největší problém je, jak se napojit na informační pole a s táhnout z něho informace a pochopit je rozumem, nikoliv sama existence tohoto informačního pole, které téměř nikdo nezpochybňuje.
 • S živočišnou stravou (současná zvířata jsou nebiologická a stresovaná a v tom je ten problém s živočišnými produkty) přecházejí do těla i vibrace toho zvířete v homeopatické rovině (v podobě informace). Pokud je zvíře stresované, nebo se bojí, tak tato vibrace zůstane v homeopatické podobě v mase a když to sní citlivý člověk, tak na něho přejde ze zvířete strach, nebo stres. Odtud pochází snaha vyhnout se živočišným produktům (ryby, jehňata, telata, krávy atd. koňské maso je zakázáno - citlivé zvíře). U některých zvířat včetně ptáků je symbióza s rostlinami díky částečnému strávení semen, jež zvířata následně vyloučí stolicí a tím semena roznáší po okolí. 
 • Je-li člověk vyrovnaný, může sníst jednou denně malé množství živočišných potravin a neudělá mu to nic, protože jeho tělo a duše se s tím vyrovná. Pokud bude jíst tuto stravu od rána do večera, tak onemocní vibracemi stresovaných zvířat .(rozdíl mezi jedem a lékem je v dávce - Paracelsus).
 • Ateismus je jeden druh šílenství a extrémní islám je druhý druh šílenství.
 • Kapitalismus je postavený na úroku, penězích a vydírání penězi. Poučka mých předků zní: za čím jsou peníze a sex, tak za tím je rohatý (čert). Peníze jsou síla a řízení a prosazování silou, nikoliv duchem, je řízení živočišným mechanismem (síla platí v přírodě), a tedy jsou to zákony Ahrimana (duch hmoty) - Satana. V království nebeském nejsou žádné úroky a nemůže tam být žádný kapitalismus. Současná západní civilizace spadne, protože zjištnost těch černých a pomatených je bezedná.
 • Potrat je těžký hřích poškození duše, duše potracených dětí se znovu rodí poškozeným (podivná mládež, kterou pozorujeme). Co je porušení přirozenosti je automaticky zátěž karmická pro to, kdo ji porušil. Ženy si vynutili zákon o potratech, protože dávají přednost sexu, nikoliv zdrženlivosti. A to se zpětně otočí proti nim. Království boží nastane na zemi při uvedení do dokonalého vztahu mezi mužem a ženou a na to navazuje to ostatní. 
 • Rozdělení Česko-Slovenska byla zásadní chyba. Je známo, že národ musí mít určitou velikost, aby si mohl udržet svoji kulturu a identitu. Slota a Mečiar jsou největší zločinci proti Slovenskému národu v dějinách co se vyskytli. U nás je řídící duch českého národa, ale já nevidím na Slovensku ducha Slovenského národa (ale možná, že je). Pokud by byli politici příčetní, tak znovu obnoví Československo.

9.1.2022 

 • Zdravý rozum = rozum (kvalifikovaná informace) korunovaný intuicí. Zdravý rozum bez intuice vede k rozumářství - jsou to bádalíci. Vědec má rozum, poznatky a intuici, tím to povyšuje a tím může přijít k dalšímu pokroku.
 • Vlastní svoboda a podmínky ve světě, které nám určuje někdo jiný (světovláda). Nejvíce nás ovlivňuje rod, rodová karma a mrtví. Je to hra protikladů, protikladnost svobody a protikladnost vázanosti na různé úrovně (k rodině a odpovědnost, ke státu, civilizaci a při tom je ta svoboda). Politika je v podstatě ta hra, která pochopí, jak tečou plameny, vlivy a vidí při tom věčnost a snaží se v rámci svých možností se vždy rozhodnout správně a posunout i to okolí správně. Vždy jen o to, o co to jde, nikdy není možné udělat skok. Neexistuje čistý politik, protože by ihned shořel na první úrovni.
 • Zázraky existují, včetně zázračných zdravení. Podstata zázraku je hojivá energie (záření Grálu, prána, duch svatý) neustále proudí kolem nás a na nás. Pokud má člověk nemoc a otočí se k bohu, tak uzdravení probíhá rychleji, nastanou samouzdravné procesy v těle. Zázrak spočívá v tom, že duše a duch překáží dobrému naladění na vyzařovanou energii a v okamžiku, kdy se naladí na tuto energii, (tak to je totéž jako když fouká vítr a vezme plachtu a nastaví ji správným směrem a jede rychleji v uzdravení). Každý člověk by to chtěl, ale nemůže z důvodu své nevyvinutosti. Proto když přišel Ježíš Kristus, který tu vibraci měl, dotknul se toho nemocného, navibroval jeho duši a natočil plachty "na plný výkon" a on se z rozhodnutí jeho i boží vůle uzdravil.

4.1.2022 Mezi smrtí a nadějí

 • V hmotné dimenzi probíhá koloběh Jin a Jang, tzv. boj protikladů, který ale vede k jednomu cíli, který je mimo tu hmotu. V okamžiku, kdy pochopí, že boj protikladů, není boj, ale hra, hřiště, které má transcendentní dopad a vlastně původ, tak v tom okamžiku se dostávám do jednoty. Chce se od nás, abychom měli stále na zřeteli boží vůli. Každý člověk by měl chodit stále s Bohem (propojení s Bohem) a když se to stane tak se na zemi vytvoří království boží (Ježíšovo království je ve vás).
 • Mám v sobě jednotu, pro mám v sobě klid.
 • U smečkových živočichů v přírodě je přirozené, že nejstarší vždy velí, nebo určuje (hierarchie smečky). U našich předků to byla rada starších, která rozhodovala o tom, co se bude dít. Nyní nám třicetiletí vykládají co je a není správné. Nová společnost se pozná podle toho, že se plně obnoví rodina, hierarchie (v rodině je to nejstarší muž a žena, ve společnosti jsou to nejvzdělanější a nejstarší lidi), rada starších.
 • Společenství lidí je založené na vztazích a vztahy jsou založené na principech, které jsou v desateru. Při svém jednání vždy zohledňovat, jakým způsobem, to co já dělám a jak se rozhodnu,  působí na druhé. Pokud to působí negativně, nemohu uniknout následkům. 
 • Člověk není nosičem a ovladačem svého hmotného těla (připoutá se k této myšlence), přestože vás o tom někdo přesvědčuje, co je příjemné to je dobré a nepříjemné je špatné. Po smrti má takový člověk problém se odpoutat od těla. Pokud vnímání člověka má přesah hmotného světa a vnímá duchovní svět (vnímá svět jinak, než materiálně založený člověk), tak pro něho příchod smrti není žádná hrůza, cítí blaho (ví, že jde o přirozený vývoj duše ve fyzických tělech).
 • Zvyšující se frekvence Země (Schumannova rezonance) jsou jen reakcí, nikoliv příčinou vyššího plánu (vyšší princip, který se děje), nejsou původce. Přírodní děj (zvyšování frekvence) je vykonavatelem strážce lidstva a je to následek. Pokud se děje proces zrychlování frekvencí i času, tak dochází i zrychlenému vývoji mutací mikroorganismů. 
 • To co je okolo a co přímo dělám musí být správné v rámci možností a dispozic, které mám. Když je to správné cítím vnitřní uspokojení, klid a rovnováhu.
 • Záhadný zvrat vývoje ve společnosti se děje procitnutím, nebo působením přírodních sil, které vyvolají změnu. Když už sily lide nedostačují a tak to dopadnout nesmí, tak najednou se stane nepředvídatelný domněle přírodní jev. A tento domněle přírodní jev očekávám teď, protože svět se posunuje k iracionálu a rozkladu. Umělá pandemie a covid to rozdmýchali a z pochodu do velkých konzumišť vyvstalo to, co vyvstalo během 2 roků. Situace je tak nepřehledná a složitá, že se to může zvrtnout kdykoliv a kamkoliv. Já pevně doufám, že nám neviditelné síly pomohou např. v náhlé změně počasí atd. Rok 2022 bude rokem, kdy čas oponou trhne a změní se svět, vše bude jinak.
 • Sociální stát je správný, ale nesmí to být přemrštěné na jednu nebo druhou stranu. Vždy má být respektována vůle většiny lidí a starších lidí zejména. V 1948 a 1968 to nebyla vůle většiny, ale v roce 1989 ano, ale většina byla ateistická a vůbec nevěděla co chtěla a naskočila na to, že život je proto, aby se konzumovalo.
 • Krize přichází proto, že elita se odrodila, odpadla od Boha a smyslu života atd. Se vší mocí je předkládáno současné padlé umění (pohádky, opery a hry natočené dříve a nyní). 

1.1.2022 Otázky života

 • Smyslem života je poznání, v hmotném vědecké, společenské, jak se máme chovat k tvůrci.
 • Jak plyne čas, mizí polopravdy a nepravdy. zůstává jen to, co je zakotveno ve věčnosti.

30.12.2021 Rozhovor s MVDr. Josefem Staňkem o jeho duchovní cestě, o léčiteli Kožíškovi a životních pravidlech...

26.12.2021 Teď právě prožíváme proměnu lidstva

 • Lidstvo bude pozměněno pomocí mutace virů (psal jsem ve svých knihách v roce 1993 a 1995) a obyčejnými prostředky nebude možno vzdorovat (vakcínami).
 • V zimě ještě bude tvrdší vlna covidu, ne proto, že by to nebylo zvládnutelné, ale proto, že používané prostředky jsou zjevně neúčinné. Podle mého pozorování jde o 4. světovou válku (video z 4.12.2021), která povede ke změně společnosti  a úplné změně směřování lidstva (návrat do přirozenosti, normálnosti, božích zákonů atd.). Ti co říkali, že očkování situaci vyřeší, tak se projevili jako falešní proroci. Covid je nástroj neviditelných sil na změnu chování a myšlení lidí a lidstva jako celku. Až to skončí, tak nastane tzv. království boží na Zemi (pozn. hromadné osvícení lidí - rozvoj mimosmyslových schopností). Toto je příchod boží vůle s mocí (nikomu není nic vysvětlováno, to je druhý příchod Krista). Buď se zařadíš do přirozenosti a zákonů božích, nebo budeš rozemlet.
 • Člověk je bytost tří úrovní (duchovní, dušení a tělesná) a řídí se zákony těchto tří úrovní. Vznikne-li nemoc u člověka, tak je to porucha ve všech třech úrovních bytosti. Proto to není možné řešit v úrovni tělesné. Vakcinace může některým lidem pomoci, momentálně je vybaví imunitou. Základní podmínkou vakcinace je, že musí být dobrovolná (svobodná vůle je dána člověku Bohem), nikdo nesmí být nucen. Lidé, kteří se nechají navakcinovat, tak jsou skutečně krátkodobě chránění, ale čím dále kratší dobu. Co udělá vakcína mNRA v člověku za 5 až 10 roků? Nevíme...
 • 10% vakcinovaných negativní důsledky cítí hned. Mě vychází, podle para prostředků, že do 10 roků bude mít 70 % vakcinovaných následky (poškození metabolismu, každý ve své podobě). Z toho plyne, že vakcinace starších lidí by byla vakcinace přípustná. Vakcinace mladých a zejména dětí je zločin proti lidskosti (proti duchu- karma). 
  Boj světla a tmy je pouze lidské vyjádření, z vyššího hlediska žádná temnota neexistuje a už vůbec nemůže bojovat. Temnota existuje tím, že je tam pouze nedostatek světla (nedostatek poznání). Boj světla a temnoty spočívá v tom, že je nedostatek poznání. Současná doba se vyznačuje tím, že se respektuje jen poznání rozumové (hmotné, pozn. jde o tzv. digitální myšlení) a nerespektuje se poznání duchovní (to je to dlouhodobé z pohledu věčnosti). Duchovní poznání usiluje o poznání pravdy, poznání věčnosti a nadčasovosti, ta indukuje intuici. A protože dav nemá intuici, tak proto je velmi snadno manipulovatelný. Velká masa lidí časem prohlédne, jak naběhli a to přivede k vlastnímu názoru a přemýšlení, přehodnotí své dosavadní přístupy. A pokud je přehodnotí, tak negativní jevy vakcinace postupem času vyloučí. Kdo je nepřehodnotí a zůstane trčet ve své pravdě (vakcinace a věda to vyřeší za nás), tak špatně dopadne. Pokles těžké nemocnosti při covidu, není následek očkování (pouze z menší části až z poloviny), ale díky tomu, že proběhla osvěta (veřejnost se začala chovat více intuitivně) a už trochu to světlo zasvítilo, např. vitamínu D3 atd. A to že berou lidi vitamin D3 atd., tak to je důsledek poklesu těžkých průběhů.
 • Snaha je vykořenit nejen naši identitu, ale i všech národů a udělat beztvarou masu a rozdělit lidstvo na polobohy, kteří vládnou z pozadí a masu pologramotů, kterou zajímá padlá kultura. K tomu májí dopomoci i hrůzostrašné infekce (viry, které jsou uměle vytvořené, přebírá informační pole a přírodní viry se to naučí a promění se telepaticky), zdravotnictví, povinnosti, zákazy atd. Díky informačnímu poli budou viry neustále mutovat a nejen covidu, ale u všech dalších (Ebola atd.). Vždy ti, co vyvolali v posledních 100 letech válku (nyní biologickou), tak ji prohráli a 4 s.v. dopadne úplně jinak než předpokládají.

23.12.2021 Reálie kolem zrození Ježíška a magie betlémů v Čechách

17.12.2021 Adventní povídání s Dr. Josefem Staňkem

 • Chybí nám komunikativnost sám se sebou, s lidmi a s věčností. Vsugerovává se mase ateismus a to je hluboký omyl, existují jiné dimenze. Jsme ve stavu akutního ohrožení (státu, civilizace) jako v roce 1938. 

4.12.2021 Čtvrtá světová - biologická válka (vede se biologickými a technologickými prostředky).

 • Každá světová válka v minulosti měla jiný charakter, prohráli ti, kteří se připravovali na novou válku ve stylu té předchozí. 1. světová válka (chemická, pevnostní a zákopová válka), 2. světová válka (tanková, rozhodla se silou), 3. světová válka (Studená válka, vedla se hospodářskými , ideologickými a psychologickými prostředky a v té prohrál duchaprázdný komunismus), 4. světová válka (biologická). 
 • Ve 4. světové válce (Čína, Rusko a Anglosaský blok, přidává se Německý blok, Indický blok a Islámský blok) stvořitel nedopustí, aby byla válka mezi těmito bloky a nedopustí přemnožení lidí, které chtějí řešit různými biologickými prostředky. Vyvíjí se viry proti protivníkům. Mě vzhledem a para prostředky vyšlo, že nebyl uměle vypuštěn (nebyla známa protilátka a dopadlo by to i na ně), ale byl vyroben uměle, pracovalo se něm na více místech a virus se dostal do světa díky biologickému informačnímu poli (pokud se něco umělého vytvoří zlým člověkem, tak je to uloženo v informačním poli a nekontrolovaně se toho chytil jiný zárodek a rozjede se to). Je to jako u fenoménu 100 opice. Já se domnívám, že po vyvinutí viru a s přispěním i neviditelných strážců světa a díky efektu 100 opice tzv. uniknul do světa a začal se šířit.
 • Očkováním virus nebude poražen, protože jeho vlastnost je stálá proměnlivost, zejména u očkovaných, rychle se na něho adaptuje tak, že v něm skrytě přebývá. Přijde mnoho nových variant a bude potřeba stále rychleji očkovat v kratších intervalech. Touto cestou je virus neporazitelný. 
 • Lidstvo dospělo do stádia, když nemůže touto cestou (devastace přírody, planety a člověka, zbohatlá elita vládne jako polobohové ostatním) pokračovat ve svém vývoji. Tento vývoj není v souladu s řádem stvoření (lidé jsou různorodí, ale mají společný cíl během jednoho života v těle duchovně postoupit a stát se lepší bytostí pro další zrození) a to znamená, že tento vývoj je umožněn všem. Pseudo- elity si vymysleli, že nádeníci jsou podřadná skupina, jako otroci se mají podřídit (aby je tam udrželi, tak jim dávají pseudo kulturu, zábavu, sporty atd.).
 • Již v 1993 jsem vizi, že dojde k výměně člověka za vyšší typ, ale ne najednou, protože to nelze, ale během asi 10 generací - cca 200 roků. Síly Stvořitele (bytosti a živly, to jsou výkonné ruce) zajistí, aby k výměně došlo. Protože si pseudo elita vymyslela (že ona bude pouze přežívat) biologické potření nadměrného množství důchodců (musí rychle zemřít na nevyléčitelnou nebo civilizační nemoc) a lidí, ale nebude to tak.  Marně budou s koronavirem bojovat jakýmikoliv prostředky, lze to jen vitalitou a imunitou, pokud je imunita a vitalita na výši, tak zajistí, že viry, bakterie atd. se v těle nemnoží. My musíme změnit lidí změnit tak, aby se vitalita lidí zvýšila na takovou úroveň, že covid nám neublíží. 
 • Vitalitu lze zvýšit ve třech úrovních (duchovní, duševní a fyzické - hmotné). Hmotné - životospráva, způsob stravování a nedostatky a jedy, které polyká a dýchá. Zmenšit snižování prostřednictvím životosprávy (za 200 roků bude člověk výhradně vegan, ale nezachrání se tím, že bude veganem nyní, protože tělo na to není uzpůsobeno, to se musíme naučit přes generace a zkušenosti). Malé množství živočišných potravin potřebuje člověk ke správnému chodu těla, potrava nesmí obsahovat toxické látky a mikroplasty - ty se hromadí v těle. Manuálně pracující člověk musí dostat více živočišných potravin (ty zatěžují duši člověka dušemi živočišných potravin, které mají citovou duši a vychovávají své potomstvo), než lehce pracující, ti potřebují pohyblivé rostliny jsou ryby (protože nevychovávají své potomstvo, nemají citovou duši) - postní potravina a má všechny atributy živočišných potravin včetně B12 a nesmí jich být příliš mnoho, protože obsahují hodně toxických látek, je nutné převážně rostlinné stravování. U vědoucích musí nastat převaha přírodních léčitelských prostředků (přírodní čaje, hladovky, půsty, léčebnými vodami a ozdravnými prostředky) na odstraňování dočasných vad, které mají. Ty přírodní jsou nadřazeny chemickým prostředkům, v akutních stavech se bez chemických prostředků neobejdeme, protože již jsme 200 roků ve stavu úpadku lidstva a bude nám to trvat jako lidstvu, než se této závislosti zbaví. Proto lze chemické léky minimalizovat a omezit na krajní případy. Čím vyspělejší duch, tím méně potřebuje chemických léků. Není možné nic uspěchat a vstoupit rázem do budoucnosti, která bude znamenat 120 let zdravého života. Hlavní způsob léčení je prevence dosahovaná pomocí přírodních prostředků. 
 • V úrovní duše posilujeme vitalitu a imunitu rovnováhou v duši člověka. A to jsou dva hlavní činitelé, dokonalé harmonické manželství a dokonalá rodina, tím nastoluje ve všech členech vnitřní harmonii, která zvyšuje vitalitu a imunitu. Tím je řečeno, že všichni singl a LGBTIQ atd. uhynou na úbytě, nebudou schopni vychovávat děti a zemřou ve stresu a osamění. 
 • Symbolika druhého příchodu Krista znamená, že nikomu nebude nic vysvětlováno (pokud se nyní narodil, tak by ho napadl kde kdo). Božská prozřetelnost ví, že do takovéto atmosféry, jako je nyní jednou stačí (dostali jsme vzor dokonalého člověka, který je stále zakotven ve společnosti jako princip Krista). Všechnu moudrost, která ve mě je díky napojení na Krista. Druhý příchod znamená, že bude skutečně pochopen Ježíš Kristus a tím se uvolní síla o které se píše v evangeliích, že dotekem se uzdravuje jakýkoliv nemocný. 
 • Na úrovni duše jde o uvolnění a navázání harmonie v duši, každý je rozpolcený na muže a ženu, jde o usilování dokonalého manželství (harmonický pár se dožívá podstatně vyššího věku). A pokud to není možná tak je církevní cesta pro může - kněze i ženy - řádové sestry (pana Marie a Bůh). Pokud to tak dělají dostávají vitalitu a duchovní vyrovnání, tím vyrovnávají vnitřní harmonii na úrovni rodiny - úrovni duše. 
 • Budoucnost přinese dokonalost v partnerství a manželství, důsledkem budou lepší děti a jejich chování, duše nebudou poškozovány v lůně matky.
 • Díky pozitivním mezi lidským vztahům ve společnosti vzrůstá imunita a vitalita.
 • Na úrovni ducha je to věčnost. Ukotvenost člověka ve věčnosti, nebo-li v bohu, nadčasovosti, bez přítomnosti ega. To se snaží zachycovat náboženství věroukou poučují vyspělejší méně vyspělé. Dárcem života je bůh skrze vyzařování, které pohání vše živé (je to druhu náboženství prána, duch svatý, záření grálu atd.). Je to ta síla, která dává energii duchu a duši a pohání je. Ten kdo se nejlépe nastaví pro přijímání prány, ducha svatého atd.(jako plachetnice do plachet stále a všude vane duch života, který vychází z boha, pokud v boha nevěří, tak ty plachty jsou nataveny tak, že vanutí nezachytávají) bude dostávat nejvíce energie k životu a tím pádem k odolnosti a vitalitě a posune je do nižších sfér, duše a těla. Ti lidé, díky tomu že nezachytávají vanutí ducha svatého, vyhynou na nedostatek vitality. Z toho plyne, že za 200 roků se nebude vyskytovat ateista a budou žít lidé, kteří budou schopni co největší množství prány, nebo léčebné energie získat a pohánět s ním tělo. U boha nejsou protekce, člověk se musí snažit a dát bohu a pak může od něj něco očekávat. Ježíš: jakou měrou měříš, takovou ti bude měřeno. Co ty jsi udělal pro druhé a pro stvoření, pokud jsi něco udělal, tak můžeš požádat a dostaneš. Tím se člověk vystaví vyzařování božímu a tím mu projde tělem energie života a opraví, co je tam vadné. 
 • Modlitba nad jídlem (nápojem): panno Marie (Bože, který jsi), nechť to, co je v tom jídle pozitivní, tak se plně u mě pozitivně projeví a co je negativní, nechť projde mým tělem a neuškodí (v podobném duchu se po učení nad chlebem dělal křížek). Jde o požádání duchovního náboje toho co v tom jídle je. Aby to fungovalo, tak to nesmí být jednoduchá představa, která je zakázaná přímo biblí a může to být jen představa pravého boha, protože člověk z boha nedokáže pochopit nic jiného, než že je. (neexistuje žádná vlastnost a žádné zobrazení i představy Boha, proto je to zakázáno, aby se lidé neupínali k náhražce). Při požádání je nutné říci, Bože, který jsi (bez naivní představy o něm, na naivní představu Bůh nereaguje, např. sedící bůh na obláčku). V dalším sledu událostí se zachrání jen ti, kteří dostanou tu energii (ducha svatého) v dostatečném množství. S pomocí mužského nebo ženského principu z božského, to jsou vzory pro člověka, který dodá a zvětší tu otevřenost vůči příkonu prány, ducha svatého a tím nastává to uzdravení.
 • Každý dostává proužek vitality a ten je tak silný, jak plní, nebo neplní očekávání boží (boží vůli - řád). Všichni jsme neplniči, nejsme dokonalí, proto nám Bůh dal vzory, které jsou trvale zakotveny ve hmotnosti a trvale přístupné člověku telepaticky. Každý se může při té žádosti o vitalitu opřít o některého svatého, Buddhu atd. a v určité míře dostane posilu a je silnější. 
 • Co je v praxi odzkoušené to je a to čemu věřím, je neodzkoušené (např. věřím někomu moudřejšímu, autoritě atd.).
 • K návratu do velkých konzumišť (tomu co bylo před koronavirem) nechť lidé zapomenou, konzumenty zavalují odpadky. Povinností každého duchovního člověka je, že v přírodě a nikde jinde po něm nezůstávají odpadky. i To sleduje otec nebeský a kdo odpadky odhazuje, tak ať si počká až se mu to vrátí ve formě nemoci do těla. Musí nastat dokonalá harmonie a koloběh, to co se nyní děje s odpadky, odpady a nerovnováhou životního prostředí je konání, které je v rozporu s boží vůlí a to dlouho netrvá.
 • Nejhorší je působení zmatenců a satanistů v médiích. 99 % lidí ví, že to co říkám je pravda, ale von to říká prof. CSc. atd. jinak. Věří tomu, co říkají graduovaní experti, protože oni věří vědě.
 • Pravda je jedině u Boha a my se jí přibližujeme a máme povinnost se jí přibližovat. K pravdě se přibližujeme tak, že o faktech přímých, nebo zprostředkovaných přemýšlíme a dáváme je do souvislosti s věčností. 
 • Stane se lavinou, že ve zvyšující míře budou umírat očkovaní. 
 • Já považuji třetí dávku u prezidenta (v jeho zdravotním stavu za vysoké riziko), že to vypadá skoro jako pokus o atentát na prezidenta, protože určité klany ho nenávidí, protože je špatně ovlivnitelný. 
 • I špatná vláda je lepší než žádná, protože je to určitá stabilita, třeba špatná, ale alespoň něco. Nejhorší situace je chaos. To bych si nepřál a velmi prosím ducha českého národa, aby pomohl panu prezidentu Zemanovi, překonat jakékoliv následky z očkování a nemoci a by se rychle zotavil. 
 • Biologická válka je válka skryté skupiny lidí k ovládnutí světa a je to válka jinými prostředky, přes biologické prostředky a přes nákazy, viry a různé záření atd. Tito lidé jsou zloduši, kteří si myslí (jsou ateisté), že to na ně nedosáhne, ale ono to oběhne a dopadne jiným způsobem na ně, přestože to skutečně rozpoutá obrovský civilizační rozpad na světě. Sníží skutečně počet lidí na planetě a teď jde o to, kdo vejde za 200 roků v průběhu těch generací do království Kristova, ráje na Zemi. To může být ta jedna miliarda lidí, ale ne ti, kteří mají peníze a ti co si myslí, že budou poroučet větru, deští a vědecky něco chytí, ale ti, kteří se budou řídit božími zákony, neboli duchovními zákony. A to je ten druhý příchod Ježíše Krista, poznáním toho, co říkal a dalším prozkoumáním a uvedením v život se zachrání z té záplavy, která se valí. Jakékoliv dočasné prostředky jsou dočasné a nebudou už pomáhat. Biologická válka byla vymyšlena satanisty proti lidem, ale ona se vrátí a zničí původce. Nabyde to ještě katastrofických rozměrů, ale žádný věřící se nesmí ani na chvilku rozechvět a ztratit jistotu v tom, že mu bůh pomáhá a pomůže i těmi způsoby co jsem zmínil. A nažit se ze všech sil, pochopit boží očekávání a pak ho žernovy božích mlýnů minou. Za 200 roků bude svět daleko krásnější, harmonický - tisícileté království boží, které je předpovězeno. 

30.11.2021 Duchovní a skryté historické příčiny: 3. světová válka

 • Agnoscismus (Čína) je také hodnotný duchovní směr. Pokud se spojí Čína s Ruskem, tak jsou jako, mocenský blok, nepřemožitelní, ale je tam rozdílná duchovnost Ruské a Čínské mentality.
 • Všichni si uvědomují, že k velké válce nemůže dojít, pouze k okrajovým konfliktům, které nesmí přerůst v atomovou válku, protože to by prohráli všichni.
 • Po roce 2000 začala válka jinými prostředky. 
 • 3. světovou válku prohrál duchaprázdný komunismus a je zřejmé, že ve 4. světové válce, která právě probíhá, rozhodne duchovní stránka věci. Buď se lidstvo zamyslí nad smyslem (není to konzum, ale duchovní rozvoj) své existence a člověka, nebo 
 • Vládnoucí elita musí být ze supercharakterních, duchovních a na boha vázaných lidí, nikoliv jak je to nyní, že vládnou největší ateisté a lidé bez zábran, v podstatě gengstři (dostali se k moci lhaním) a myslí si, že svět je jen hmota a že neexistuje několik rozměrů, které občas zasahují a způsobují iracionality v racionálním vývoji, který probíhá a který by se dal odhadnout rozumem. 
 • 4. světová válka skončí, z vůle Stvořitele a neviditelných sil, nepochybně vítězstvím systému, který se nejvíce produchovní a díky tomu dostane prostředky, jak se nejen ubránit, ale v podstatě ideologicky bez války a výstřelu zanikne jiný svět. Podle mého vhledu v roce 1993 jsem napsal, že bude trvat 200 roků a vznikne nový vývojový druh (postupná i vizuální změna), Homo sapiens se změní v Homo Spiritualis (duchovního člověka). Celý západní systém (Homo sapiens sapiens - člověk vyčůraný je v tomto systému nejúspěšnější) je v pádu a rozkladu, nemůže to nikdo nijakým způsobem udržet (pozn. proto se mluví o udržitelném růstu, udržitelné ekonomice atd.), končí veškerá demokracie a nastupuje zřejmě nějaký diktátor. Tento diktátor to přivede ke stejné parodii, jako je to dost dobře líčeno ve švejkovi, bude dávat člověku pokyny co má činiti na záchodě atd. Bude to diktatura přivedená domnělou chytrostí  k úplné blbosti, zvrhlosti a para normálnosti (do absurdna). Rysy toho už jsou vidět a speciálně Češi, jsme zvyklí na změnu paradigmat a režimů, to dokáží posuzovat a myslím si, že už to vidí většina lidí (ten všeobecně se vkrádající rozklad do čehokoliv - typu poručíme větru , dešti- jako komunisté). 
 • Divím se, jak je možné, že byla zavedena diktatura 30ti letých po nových volbách, jak je možné, že staří a moudří lidé nešli k volbám, volili piráty (mě samotného už pobuřuje název) a jejich spojence. A na tu zvrácenost všichni dojedou z vůle sil, které nevidí. Po 4. světové válce vyjdou lidé na jiné vyšší úrovni, nebude to naráz, ne přes války, ne přes moc a sílu (to jsou hrací karty Satana).
 • Zdánlivý vítěz 3. světové války upadl do úplného rozkladu, vlastní kladné hodnoty, které měl se vlastně rozkládají.

27.11.2021 Studená válka a 17. listopad v Československu

 • Studená válka začala již po roce 1948, Berlínská zeď (1955), Kontrarevoluce v Maďarsku (1956), Odpoutání se od světového finančního systému (měna 1953), Střetávání se komunistů s věřícími Poláky. 
 • Socialistický tábor se hospodářsky sjednotil pod vedením NKVD (KGB) a ukázal se být pro západ nestravitelným a nepřemožitelný vojensky. Proto se západ rozhodl k hospodářskému tlaku (EHS) a hospodářské válce, která vyčerpávala všechny země socialistického tábora. Mezi těmito země mi byla určitá výjimka a to bylo Československo, bylo většinově proruské. Českoslovenští komunisti (pod vlivem, magických sil - Ducha Českého národa) postupem času prohlédli, zjistili, že rovnostářský komunismus není životaschopný a není dostatečně lidský, neumožňuje duchovní rozvoj člověka. Vylepšili ho Ideou socialismu s lidskou tváří (snaha ponechat výhody, které socialismus nabízí a odstranit nedostatky, které nepochybně měl. 
 • Dvě křídla v KSČ - většinové (revizionistické, vlastenci, přemýšlející, duchovní) a menšinové (ultrafanatici, proruští) se střetli a postupem času získali moc většinoví revizionistické a přivedli k moci kompromisního Dubčeka a začalo Pražské jaro, pokud by pokračovalo, tak by došlo k rozsáhlé reformě a zlidštění komunismu. To nebylo možné, protože kdyby v Maďarsku a Polsku něco takového nastalo, tak by to byl okamžitě konec veškerého socialismu, komunismu a sovětského vlivu. Tamní vládcové Walter Ulbricht a Gomułka intervenovali v Moskvě, aby Moskva proti československým revizionistům zasáhla. Moskvě se moc nechtělo, tak ji připomohli západní zpravodajské služby - falešné doklady a náznaky, že mnoho těch revizionistů pracují jako jejich agenti. A tím v Sovětském vedení převládla snaha uchopit to v roce 1968 silou zpět. Dubček s tím co mu v Rusku nařídili, nemohl to ve vlastní straně realizovat (dost to připomíná situaci s Covidem, co nařizují naší vládě atd. Mnoho nekomunistů pochopilo situaci, že reformní komunisti jsou převlečení sociální demokrati tolerovaní Moskvou a že by se s nimi dalo domlouvat. Tak i policie a armáda se většinově přiklonili k reformnímu křídlu. A tudíž nezbylo nic jiného, než sem vtrhnout oficiálně armádou. 
 • Na cizí základny a zásahy u nás je Duch českého národa silně alergický, došlo k velkému odporu. Nikdo se k nim nepřidal, ani to proruské jádro, zůstali stát sami v ulicích a potom se stáhli do lesů. Zatkli vládu a odvezli ji do Moskvy, ale rozborem situace zjistili, že nemohou dělat nic jiného, než jednat s vládou a donutili reformisty přijmout tvrdá opatření. 
 • V 1970 jsem byl vykádrován z vysoké školy veterinární, protože jsem nesouhlasil se vstupem. Přijatá dohoda uklidit všechny lidi (nebyli přímo ohroženi na životě) a nechat je utéct na Západ, aby se zředila oponentura, museli jsme se přizpůsobit nařízením a vědělo se, že je to nařizováno sovětskými poradci.. 
 • Postupem času nadávali komunisti i nekomunisti na komunisty. Gustáv Husák (kompromisní osoba stylu Babiš) musel pro zahraniční noviny říkal, že veci se darijá. Nežilo se až tak špatně. Československo bylo výkladní skříní socialismu (ale platy byli ubohé), já jsem měl 2 zaměstnání, zaměstnání veterináře jsem měl 45 včelstev (kočovný vůz se včelami),  13 - 17 metráků medu, prodával jsem to a to bylo nezdaněné (obnášelo to jedno nové auto Škoda 100 za rok). Každý řemeslník měl tzv. fušky a bylo neviděno drobné rozkrádání pracujících (kdo neokrádá stát, okrádá vlastní rodinu, krademe jen z vyšetřeného materiálu). Tím se tady relativně dobře žilo. Říkalo se tomu Gulášový socialismus.
 • Andropov vyhodnotil, že komunistický systém nemůže obstát s volnou soutěží v měřítku desetiletí a je nutná jeho změna. Vzal k sobě Gorbačova (nadaný, schopný, s nedostatkem intuice), netušil, že ho Západ při jednání podvede, byl naivní a neměl přehled o tom, co se stane prakticky, když začne provádět Perestrojku (v Rusku přišli od 20 roků později na to, na co přišli Čeští komunisté před rokem 1960). Všichni říkali, to je nereformovatelné, to krachne. Podobně jako nyní EU. Západ neměl zájem, aby se socialismus postupně reformoval. Západ chtěl střetnutí, protože kdy se socialismus reformoval a nastal nastal socialismu, jak byl u nás po roce 1948 (znárodnění klíčového průmyslu a bank, ponechání malého a středního podnikání), tak byl v jasné převaze proti západu a v dlouhodobé soutěži by vyhrál. To nemohl dovolit a proto nasadil všechny prostředky, aby se jednotlivé směry hádali a aby se zostřovali různé nedostatky. To bylo diverzní hnutí humánní a hospodářské - např. nedostatek toaletního papíru (ze západu nám úmyslně neprodali toaletní papír). V sociální oblasti Západ překupoval nadané lidi (vědce, umělce atd.), přeplácel je (měl větší produktivitu výroby a relativně menší výdaje na zbrojení). Potřeboval odčerpat tu intelektuální sílu (stejně se to děje nyní u méně vyspělých zemí), kterou si sám nevychoval. Za socialismu komunisti přišli na to, že blbci, úderníci typu svazáků 50tých let vše zničí a je nutné je odstavit do míst, kde nenadělají škody a povolat odborníky (bylo to označeno za buržoazní odborničení).
 • Československo mělo 200 000 armádu, pokud by to bylo dnes, tak by na to padl celý rozpočet. 
 • Komunisti budovali klíčové stavby - Vltavská kaskáda, Orlík, Kamýk, Lipno atd. Za 30 roků jsme nic zásadního nevybudovali. To umožňovalo jen centrální řízení, které zabránilo zdržování výstavby, na rozdíl od dnešního stavu. Život byl takový uvolněný, všichni nadávali na komunisty, tak se sdružovali a bylo veselo. Za této situace se Gorbačov rozhodl velmi správně, ukončit komunismus bez 3. světové války, dohodl se na tom Thatcherovou a Reaganem ústně a nevěděl že ho podvedou.
 • Spuštěním železné opony skočilo dodržování Jaltské dohody (umožňovali státům socialistické soustavy úplnou samostatnost v jejich rozhodování) a to bylo nedodržení Jaltských dohod. On to umožnil a proto taky okamžitě začaly padat režimy v socialistickém bloku a zůstávala ta báze u nás. U nás tehdy nemohl padnout režim, protože v podstatě 90 % lidí docela solidně žilo zabezpečeně. Proto bylo nutné tu hrůzovládu (Husák, Jakeš, Bilak) svrhnout. Způsob svržení režimu vypracovala po dohodě KGB, CIA a STB a to prostřednictvím shromáždění k 17. listopadu (když tam bylo spoustu lidí placeno ze Západu Bony) a aby šli po národní, tak je k tomu přímo navedli agenti STB se Zifčákem v čele - provokace. Tam stály jednotky, které měli zabránit aby došli na Vaclavák. Bylo to zabezpečeno a uzavřeno tak, aby byl každý zmlácen (ale nikdy se nezjistilo, kdo to nařídil a povolal ty jednotky). Pokud STB dává rozkazy, tak se to dělá tak, aby se to vše zamlžilo (zamlžování je jejich práce a jsou to profíci).
 • Zmlácení studenti měli emotivní zážitek, který vykládaly ve svém okolí a velký kalkulátor si řekl, to ještě nebude stačit. Proto Zifčák bude hrát mrtvého studenta (bylo to dopředu naplánováno), Drahomíra Dražská - narkomanka, bylo naplánováno, že s touto informací doběhne k Petrovi Uhlovi a ten zatelefonuje rovnou do vysílaček na Západě, že byl zabit Martin Šmíd a ten pobíhal vesele po Vysočině a nic nevěděl. Podobný domluvený scénář měly kauzy Kurz, Fico, Kuciak. Vyhlásili v rozhlase že Martin Šmíd byl zabit a to byl konec režimu. Dohřáli se všichni dělníci a lidé, kteří se měli v podstatě dobře. Následovalo vystoupení Václava Havla na Václavském náměstí, jak se zavede Pravda a láska, která nyní vládne. (Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí). Jak to bude krásné. Přestože měl režim za sebou armádu a policii (probíhal tak boj uvnitř KSČ, mezi těmi, kteří o akci věděli a těmi co nebyli informováni). tak za asistence CIA, KGB, STB byla dohodnuta postupná deeskalace, že budou vyměněni za reformní komunity (Čalfa, Dubček), kteří chtěli realizovat změny v 1968 roce., Socialismus s lidskou tváří. A na to už pozitivně reagovalo 90% populace a bylo to nezadržitelné. Tak bylo dosaženo převratu (nás režim byl opěrný bod, všude jinde byl Sovětský vliv jen okrajový a držený násilím) a tím i ke zhroucení východního bloku a to byl pozitivní krok. 
 • Když jakákoliv armáda utrpí porážku, např. Ruská revoluce 1905, tak ztrácí tvář a důstojníci a vojáci se stahovali zpět do Sovětského svazu, nadávali a plivali na ně, doma neměli vůbec nic a vyprávěli co se dělo. V důsledku toho vyrostli nacionalistické skupiny ve všech národech v Sovětských republikách a začali žádat také Socialismus s lidskou tváří. Za stavu, kdy byl Gorbačov úplně mimo moc, neměl ani na staré ani na nové páky komunistů, ocitl se ve vakuu a byl pokus o puč v Sovětském svazu. a Jelcin uchopil následným převratem moc v Rusku. Potom se Gorbačov vrátil, ale byl bez moci, Sovětské republiky se prohlásily za vysávané Sovětským svazem ve stylu toho co říkal Ján Slota (federální kráva žere na Slovensku a dojí v Praze, ale na Slovensko se investovalo a doplácelo), totéž to bylo se Sovětskými republikami (tam maté vykřikovali o vysávání Moskvou) a tím došlo k rozpadu Sovětského svazu. Všechny síly Ruské federace se stáhli včetně jaderných sil a ostatní dostali samostatnost. Nastala ta velká kocovina a podobně jak došlo k poklesu Slovenské koruny vůči České na 70%, tak došlo k podobnému propadu. Levný plyn, ropa a dotace se rozplynuly a zjistili, že mohou mít jen to, co si sami vypěstují a vyrobí. Mysleli si, že vydělají na samostatnosti. Pobaltské země jsou udržované EU jako vojenská základna v Baltickém moři proti Rusku. Kavkazské republiky o osamostatnění začali mezi sebou válčit, to za Sovětského svazu nebylo možné. Národnostní rozeštvávání se v Rusku netrpělo, byl oficiální Internacionalismus, který, dle mého názoru, je částečně správný, potlačuje národy ne násilím. Správné je plné rozvinutí ducha národů a tvořivosti národů, výchova ke spolupráci s jinými národy, tím se vzájemně obohacují a rostou všechny. 
 • K tomu stejnému směřovalo Rakousko-Uhersko, nedbalo se na to odkud jsi, ale - Ukaž, co umíš, jak jsi pracovitý a jaký jsi charakter. A to je správné. Toto mělo nastat v současné EU, ale to bohužel nenastalo a to chci popsat ve 4. světové biologické válce. 
 • Rozklad s vypuknutím nacionalismu (nepříčetných a neodůvodněných v Sovětských republikách) vyvolal rozpad Sovětského svazu, čímž vznikla v USA falešná představa, že zvítězili i ve 3. světové válce. Zdánlivě zvítězili, jenže jsou to ateisté, kteří si myslí, že vítězí ten, kdo má kanóny (Irák, Afghánistán, Vietnam atd.). Kanony nerozhodují říše a nic. Rozhodují ideje a myšlenky, neboli duchovní náboj. A duchovní náboj po vítězství ve studené válce se USA předvedlo jako duchaprázdné (síla a každého potlačíme silou). Toto bylo prohlédnuto a v současnosti se jim rozpadá vliv. Způsob Americké kultury může každý poznat - seriály a filmy. A naše současná kultura získala americkou úroveň, nedá se na to dívat.
 • Kapitalismus umožňuje okrádání legální a nelegální, Nezávislé soudy (po 17. listopadu tam zůstali stejní soudci, jen se přehodili z místa A na B a naopak a stali se z nich nezávislé) - dva soudy dojdou ke zcela jinému závěru o jedné a téže věci. To odkrývá vládnoucí ateismus a duchaprázdnost. U boha nemůže být jiný posudek, bez ohledu na cokoliv a duchovních zákonech vždy platí, už tisíce roků, jsou obsaženy v evangeliích atd. a vždy byly zneužívány a překrouceny kastou tzv. právníků (typu plzeňský právník).
 • Politika - stimulace: pozitivní - úplatek a negativní - vydírání.
 • Dojem, že právo a spravedlnost neexistuje, je jen síla (to zažíváme dnes při covidu), tudíž není věřeno ničemu, ani Pravdě - to je stav před krachem systému. Tatáž situace byla před 17. listopadem 1989, mohli říkat i pravdu a nikdo jim nevěřil. Dnes může říkat kdokoliv cokoliv a 99 % mu nevěří. Ví, že to co říká, je "předloženo k věření" a 50 % z těch 90 % bude říkat ano, je to tak. A je to zaštítěno " věda hovoří" (vědci prokázali). V civilizaci lži by měla být pravda a věda totožná a je sluškou a děvkou mocných sil. 
 • Média se stali národním podnikem Balamutěnkov (balamutit), to je situace naprosto špatná a signalizující rozpor s duchem Pravdy (duchem Svatým). Principem ducha je, že svoboda slova (každému musí být dáno slovo a může říci beztrestně co chce - názor) a rozhodování (svobodná volba), to je proto, aby duch Pravdy, který má tu vlastnost, že nezávislý na čase, pomalu z obrovské záplavy lží a polopravd vystoupí nahoru a vynoří se. U nás je podstatně větší podíl lidí, než v jiných zemích, kteří usiluji o Pravdu.
 • Kvalitní vědci a lékaři mají komplexnější náhled. 
 • 17. listopad odhalil, že v Česku se neudrží dlouhodobá lež vnucovaná protektorem (Sovětský svaz, Německo, EU), protože vždy máme nějakého protektora, jako malá země. V té kocovině, když se ta lež provalí obecné mase (prozřetelní to ví hned), tak vzniká jakési rozčarování. A přišel na to i prezident Havel, nositel pravdy a lásky, který říkal, že v Česku zavládla blbá nálada, která se stupňuje.
 • Český vývoj předchází vývoji světovému. Pokus o revizi a reflexi  socialismu vznikl první v Československu, všude byli komunisti a antikomunisti a jenom u nás byli reformní komunisti. A proto stejně tak nyní, v Česku vzniklo revizionistické hnutí pro EU a to signalizuje, že jádro Českého národa ví a cítí, že vývoj EU je úplně špatný a je potřeba to změnit. Mocní to nechtějí slyšet a označují je za ruské šváby. Kdo má jiný názor než EU (protektor) a řekne ho, je označen za rusofila a ruského agenta. (Rusku zůstali normální a mají dvě pohlaví a u nás je, dle vědeckých studií a prací, min. 30 pohlaví).
 • Já jsem hrdý na to že jsem Čech a jsem vděčný Bohu, že jsem se na rodil v Česku a jsem naprosto přesvědčený, že mě od toho nikdo neodradí. Základ Českého národa tvoří tvrdé duchovní jádro, které je neporazitelné a nerozbitné. 
 • Narodil (byl jsem počat) jsem se několik dní po 15. březnu 1939, neboli jako důsledná a tvrdá bytost k obraně Českého národa. 
 • Pokud bych byl mladší určitě bych se zapojil do hnutí pro zneužití této situace (koronáč) a nyní mám spíše ten dojem, že je potřeba se nechat plně demaskovat a zesměšnit koronaborce. Tak jak se plně demaskovali po roce 1968 do roku 1989 ti fanatičtí komunisté a obdivovatelé Ruska a po 17.11.1989 se zesměšnili. Stejně se zesměšní koronáčoborci. Toto je věc celosvětová a tak silná, že se to dotýká božích mlýnů a já v tom vidím přímo rouhání bohu typu poručíme větru, dešti. 
 • Nyní stojíme ve 4. světové válce, biologické a v roce 1993 jsem napsal, že bude trvat 200 roků (podle vhledu) a vznikne nový vývojový druh.
 • Neviditelné síly a mechanismy božích mlýnů (uvolněním živlů, nebo uvolněním společenských a sociálních sil, což jsou války a revoluce) nám pomohou předělat celé lidstvo na podstatně vyšší úroveň a my Češi v tom budeme hrát velkou, ne mocenskou, ale duchovní roli (totéž říká Libor Smetana).

21.11.2021 Druhá světová válka - duchovní a skryté historické příčiny

 • 1. světová válka bylo skončena nespravedlností proti Německu a Maďarsku, (nebyl respektován princip sebeurčení národů a na základě toho měly být stanoveny hranice), to způsobuje nenávist.
 • 00:46 Versailleská smlouva - bylo poškozeno Německo a Maďarsko, měla být potrestána elita, ne celý národ 
 • 01:52 Lež o sebeurčení národů 
 • 03:17 Trianonská smlouva 
 •  04:13 Hranice po rozpadu Osmanské říše 
 • 05:00 Nespravedlnost v duších masy lidí vyvolá základnu pro vznik nenávisti, a to je vstupní brána Satana, proto Ježíš říká: Miluj nepřátele své 
 • 05:43 Adolf Hitler 
 • 06:24 Úrok, kapitalismus 
 • 08:09 Hospodářská krize 1929, v Česku bylo 1 milion nezaměstnaných a 7mi korunová žebračenka na týden od státu.
 • 09:27 Falešní proroci - komunisti (Stalin, zlem je osobní majetek, každý má mít jen majetek potřebný k svému životu a zbytek je společnosti a ta s tím disponuje), nacisti (lidi si nikdy nejsou rovni, vždy byl vládnoucí lid a podřízení otroci, kteří byli na práci) Hitler.
 • 10:18 Hitler kancléřem (ukončil demokratická práva, podobně jako nyní za covidu), zbrojení 
 • 11:36 Stalin byl nabit určitou jasnovidností, své odpůrce dal do pracovních táborů (kutali zlato, platinu a diamanty).
 • 13:12 Hladomor na Ukrajině (politický boj, na truc neobdělali dostatek půdy a nemohli požadované dodávky dodat a Stalin jim i to málo to pomocí vojáků vzal).
 • 16:22 Stalin a zbrojení 
 • 17:11 Hitler, Židé 
 • 18:07 Zbrojní průmysl v Rusku, Uralmaš (Židé utlačovaní v Německu dodávali Stalinovy kompletní plány pro budování továren atd.)
 • 20:14 Německé a české školy v Brně 
 • 22:15 Židé - obhájci Masaryka a První republiky 
 • 23:08 Situace před vznikem 2. sv. války - nedodržení národních států, kapitalismus 
 • 23:56 Wehrmacht 
 • 24:57 Hitler neměl Čechy rád (Čech když je po tlakem, tak se ohne a jak tlak povolí, tak švihne).
 • 27:22 Češi v mobilizaci byli rozhodnuti bojovat 
 • 27:46 Strategie pohyblivé války (nová strategie vedení války).
 • 28:25 Tiso a Slovenský stát (Hitler: buď malý Slovenský stát, nebo vás připojíme od Maďary).
 • 29:32 Hácha v Berlíně (udělal to nejlepší co mohl, protože odtržením Slováků Československo zaniklo a tím veškeré závazky), Protektorát 
 • 30:45 Jasnovidec Messing (Český žid),předpověděl, že Hitler dobyde celou Evropu a jak se otočí na východ bude poražen.
 • 31:42 Za dopadení Messinga vypsána odměna 10 milionů říšských marek 
 • 33:39 Wolf Messing - Stalinův jasnovidec, nepřímo způsobil, že nepadla Moskva. Messing předpověděl, že Němci postoupí jen na linii Moskva - Leningrad - Stalingrad, žádné nedobydou a potom budou jen ustupovat.
 • 38:24 Útok na Rusko 22.6.1941, Patriarcha antiochijský (hlava pravoslavných církví) se 3 dny postil a modlil za záchranu Ruska, měl zjevení Panny Marie - Rusko bude zachráněno a vyhraje. Patriarcha vší Rusi pronesl řeč k národu a pravoslavným (Hitler nejde osvobodit pravoslavné), tím se změnila válka proti komunismu ve válku vlasteneckou pro řadového Rusa. Tím pádem nastal neočekávaný odpor Ruských vojsk. 2 světovou válku nevyhráli komunisté, ale Rusové vlastenci a pravoslavní. 
 • 39:38 Počty padlých 
 • 43:30 Změna počasí (mimořádně teplý listopad), "generál Zima" (klesla teplota, Němci měli letní naftu a celá armáda zůstala zamražená a navíc napadlo 50cm sněhu) vyhrál bitvu u Moskvy.
 • 45:55 Žukov, 1. porážka německé armády v dějinách druhé světové války (bitva u Moskvy).
 • 47:44 Matka maršála Šapošnikova měla vidění Panny Marie (že Moskva nepadne), Stalin povolil 3x obletět Moskvu s vyzařujícím obrazem Panny Marie. 
 • 49:02 Rozkaz Stalina, který ruší veškerá omezení pro působení pravoslavné církve v sovětské armádě (mohli chodit na bohoslužby a mohli mít styk s popama atd.). To jsou duchovní střípky, které pomohli způsobit zvrat ve válce, tím se obnovila duchovnost a přiklonila se na tu stranu.
 • 49:59 Nejtužší zimy ve 20. století v Rusku - 1941 Moskva, 1942 Stalingrad, 1943 Kursk (díky záhadě počasí - duchovní síly).
 • 51:30 Bitva u ostrova Midway (Japonsko ztratilo nadvládu na Tichým oceánem) to byla také záhada počasí (otevřela se mlha, letadlo vidělo flotilu).
 • 54:12 Messing je zachránce Stalingradu (pokud ho budou bránit, tak ho Němci nikdy nedobydou).
 • 55:26 Vyplnění Messingovy předpovědi o Stalinově smrti otravou (proto Stalin táhl proti lékařům a byl nedůvěřivý a nedovolil se léčit, protože měl strach z otravy) - Berija dal warfarin Stalinovi do vína 
 • 58:41 Berija zastřelen přepadovým komandem Bulganina 
 • 59:40 Po smrti Stalina se Messing ukrýval před Berijou a Chruščevem 
 • 1:00:54 Atentát na generála Sikorského, kterého nechal odstranit kvůli přípravě společného státu s Českem). 
 • 1:03:11 Sikorski, Beneš (jedna o vytvoření společného státu, který nebude závislý ani na Rusku a Německu), Stalin se to dozvěděl. Katolicismus a Pravoslaví - spor mezi Ruskem a Polskem, který tvá dodnes.
 • 1:06:35 Hitlerův mozek je Heydrich (byl geniální zločinec, byl matematicky nadaný, IQ 160), 90% zednářů v Německu a západní Evropě zlikvidovala Heydrichova speciální služba a šla po admirálovi Canarisovi. Proto se inicioval na popud Britů (Churchila) přes Beneše atentát na Heydricha (příslib samostatného státu), operace ANTROPOID. Následně byl Beneš předsedou exilové vlády v Británii.
 • 1:08:28 Churchill, Beneš, Moravec 
 • 1:11:11 Svatováclavská koruna (udělána u mága a posiluje určitá centra v hlavě, kdo jí má na hlavě, současně je tam i magická kletba, že kdo si jí neprávem posadí na hlavu, tak do roka umře). Heydrich po jejím nasazení byl za několik měsíců mrtvý, dával to i jeho synovi na hlavu, kterého potom přejel automobil. 
 • 1:12:44 Messing koupil stíhačku za vlastní peníze pro sovětskou armádu, magicky ji začaroval a řekl, že nebude nikdy sestřelena.  
 • 1:13:13 Magické a duchovní síly
 • 1:14:20 Chemické léky (každý chemický lék je jed). Podstata spočívá ve velikosti dávky (Paracelsus, rozdíl mezi jedem a lékem je pouze v dávce), totéž platí pro neviditelné astrální síly. 
 • 1:14:47 Astrální záležitosti 
 • 1:15:15 Duchovní principy jsou trvale platné, Ježíš Kristus. Moudrost je krátkodobá, použitelná, ale musí být podřízena vyššímu principu (duchovním principům, které vychází z prapodstaty). Jakmile se moudrost dostane s nimi do rozporu je zle.
 • 1:16:23 Principy válek (důležité je u válek vždy duchovní náboj - Husité, Rusko atd.). Kdo začne útočnou válku, tak ji vždy prohraje. Když začne válka, působí duchovní principy, které mají schopnost pomocí "náhod" (živly řízené anděli a to jsou výkonné ruce božích mlýnů) změnit stav věcí. 
 • 1:18:00 Churchill, Roosevelt, Stalin byli skutečně velcí duchové, byli sem poslaní na určitou dobu, každý s určitou vadou, ale vada byla menší, než byla vada Hitlerova. 
 • 1:19:21 Hitler (nebyl voják a neměl logické myšlení, měl nesmírnou obrazutvornost a intuici) zcela propadl Satanovi, Heydrich by byl Hitlerově intuitivní schopnosti dodával naprosto logický superrozum a tím pádem by se ta válka na východě vedla úplně jinak.
 • 1:21:44 Americká armáda (civilisté oblečení do mundúrů, hodní lidé) v Nezamyslicích (Horažďovice).
 • 1:25:12 Němci zuřivě bránili velká města, Klasická filologie 
 • 1:27:42 František Kahuda (byl velkým šéfem odboje, Psychoenergetická laboratoř prof. Kahudy) dodal Rudé armádě plány opevnění Brna a za jeden den bylo osvobozeno Brno, "záhadně " se vyhnuli opevněním.
 • 1:30:12 Miloš Janulík, Odbojová organizace Vela (určoval, které vesnice jsou české, kde nerabovali, neznásilňovali a které jsou německé).
 • 1:32:04 Rusové - vycvičení profíci v boji 
 • 1:34:22 Vylodění v Normandii - Churchill volal Stalinovi, jestli by mohl pomoct zaútočit, aby Němci nemohli posílit jednotky ve Francii. 
 • 1:36:11 Počty vojáků (západní Armáda měla ve Francii a západní Evropě celkem 3,5 milionů vojáků, Německá armáda měla 8 milionů a Ruská armáda měla 12 milionů vojáků. Skončila 2. světová válka a mělo nastat skutečné uspořádání po válce, které nenastalo, protože ti uctívači síly věděli, že Ruská armáda je tak silná, že kdyby se rozběhla tak skončí v Lisabonu.
 • 1:36:52 Válku vyhrál Sovětský svaz, ne jako komunismus, ale jako bojující národy a národy duchovní a spojené národy. 2. s.v. ukázala, že ani síla vypočítaná logicky není rozhodují, ale rozhodující je duch a každá válka má být zakončena spravedlivým mírem. 
 • 1:38:31 Ani druhá světová válka nebyla spravedlivým mírem ukončena, proto to napětí setrvalo a proto se spustila železná opona a nakročilo k třetí světové válce (rozpad Sovětského svazu), která byla zcela jiná, než ty dvě předchozí (1. - pevnostní, 2. - tanková). Všechny války vedou jen lidé, nikoliv zvířata. Člověk se od zvířete liší právě tím, že má sice tělo a duši, a kromě toho má ducha. Duch je podněcovatelem, je principem člověka a také původcem všech válek, protože ten duch je povinen se řídit duchovními zákony (Spravedlivostí) a když se neřídí, nastane vada, závada, která se projeví jako boží mlýny buď v uvolněním živlů, nebo uvolněním společenských a sociálních sil, což jsou války a revoluce. 
 • My nyní stojíme uprostřed takového zvratu a proto připomenutí těch předchozích zvratů a jiným způsobem, než tomu dává tato historie (nebo placení historikové) a to z pohledu obyčejného pozorovatele a účastníka. 
 • Duch je podněcovatelem, principem člověka

16.11.2021 Duchovní a skryté historické příčiny I. světové války

 • Masaryk byl napojený na Americké zednáře, Štefánik na Italské a Beneš na Francouzské zednáře.
 • Poučení z první světové války: 1. skutečnou příčinnou byl mravní úpadek, to je nedostatečný vývoj, nezdokonalování a dokonce zrada a opouštění křesťanství. To vedlo k tomu, že může křesťanský vládce plánovat válku proti jinému křesťanskému vládci a to dobyvačnou válku a za souhlasu celé vládnoucí elity a za potlesku davu, který bývá vždy blbý. Chce-li vzniknout nová civilizace stabilní a vyšší, musíme nejprve vzniknout vyšší a kvalitnější duchovní rozměr člověka, lidstva a populace. A to nemůže být beztvaré, to musí být vždy formulováno do nějakého náboženství a do hry symbolů a příběhů. Protože obyčejný člověk nedovede myslet v příliš velkých abstrakcích a náš rozum, když se dostane k duchovnosti (věčnosti), tak už je na hranici svých sil (aby tam něco objevoval a dělal). Ta vada je v tom, že to bylo vůbec povoleno. A bylo to povoleno proto, protože před tím vznikl a pozvolna se vkradl kapitalismus, který je založený na úrocích a hry s penězi. A to je přímo zapovězeno všem třemi náboženstvími (Křesťanstvím, Židovstvím i Islámem je zapovězen úrok). Úrok je úžer, tedy život bez vytváření hodnot na úkor jiného a to není dovoleno Bohem, vyšší mocí. Moderní úroková politika, když se formovala kdysi v minulém století, nebylo možné banky a půjčky zajistit, tak bylo uloženo papežské komisi (je tam riziko, že umře dlužník, nebo něco stane s měnou, státem atd.), aby stanovila jaký je možný úrok, který není ještě úžerem. Tehdy bylo stanoveno 6 %, ale za 6% nechtěl nikdo půjčovat, pouze Židé nepodléhali Vatikánu, takže ti půjčovali za jakýkoliv úrok. Z toho vzniklo to rčení, nekřesťanský úrok - tedy úrok nad 6%. Celá hra financí a žití z majetku, žití z utrácení zděděného, je hřích proti duchu svatému a je zničující pro rodinu, rod, civilizaci. Jestliže má být vybudovaná nová civilizace, tak nesmí být toto připuštěno. Práce je nejen fyzická, ale i duševní a organizační. Ne každý organizátor, průmyslník, kapitalista je zlý (použije zisk podniku na jeho rozvoj a také pro rozvoj společnosti, například pro chudé studenty, kteří nemají na vzdělání, příkladem je T. Baťa, Jozef Hlávka - Hlávkova nadace). Zisk z podnikání nesmí být použitý pro vlastní účely a dnes je to předkládáno za normalitu. V tom je ten úpadek a to bylo její příčinou, následkem bylo sociální pnutí, které vyvrcholilo tím, že když loupežili jednotlivci, tak začali loupežit i celé státy. 2. Když skončila, tak měla skončit spravedlivě. To znamená, že jestliže mělo být sebeurčení národů, které se mohou dobrovolně sdružit ve větší státy, protože malé národy nemají moc šanci. Tak to mělo být provedeno podle skutečných národnostních hranic, a nikoliv z hlediska mocenských (Osmanská říše). Pokud by bylo postupováno tímto způsobem, tak byl učiněn krok, aby se to neopakovalo. Tím že 1. s.v. bylo skončena nespravedlností proti Německu a Maďarsku, (nebyl respektován princip sebeurčení národů a na základě toho měly být stanoveny hranice) tak tím byl založen kořen nové války. Na principu skutečné křivdy začal geniální zločinec a demagog A. Hitler budovat svoji pozici. 
 • Bylo možná moudré zůstat ve federalizované Rakousko-Uherské říši s jedním císařem a se samosprávou jednotlivých národů a centrální samosprávou. Byli jsme ve velkém státě s možnostmi plné seberealizace. Tím že Rakousku. Uhersku byli Rakušané (Němci)a Maďaři preferováni, tak tím se vytvořil u menších národů pocit neúčasti na státě, pocit nesoucitnosti se státem, pocit utlačovaného jednotlivce a národa. To je politicky a společensky zásadně špatné.

11.11.2021 V současnosti probíhá záměna člověka za člověka vyšší úrovně

 • Knihy: Láska muže a ženy (1993). Výměna lidstva,  záměna současného člověka Sapiens sapiens za člověka vyšší úrovně. Tak jak zmizeli Neandrtálci, tak zmizí současný Sapiens sapiens z povrchu Země během dvěstě roků a to v důsledku tlaku několika činitelů, které postupují synchronně a jsou to vlastně výkonné ruce Stvořitele, za situace, kdy člověk, kterého vytvořil, neplní jeho vůli (neplní očekávání) a proto musí být vyměněn za vyšší typ, který jeho ducha lépe rozvine k obrazu božímu. 
 • Nevypukla energetická krize, ale je komplexní surovinová krize v celosvětovém měřítku. Je to způsobeno jednostranným rozvojem člověka ke spotřebě a k tělu, aniž by se rozvíjel duch, který upadá, duchovní život je považovaný za atavizmus. Hnací silou a ideou je materialismus a po nás potopa. A tím tu potopu přivolávají. 
 • U živých tvorů klesá vitalita (člověk se skládá z těla, duše a ducha) těla, důvodem je, že v potravě nedostává správné prvky, civilizace vnáší spoustu jedů do potravin (a také do půdy, vody a vzduchu), které se usazují v těle a podlamují jeho rovnováhu a vitalitu. Z duše a ducha nedostává tělo dostatečný pohon ke svému životu, vitalitě.
 • Se současným virem to vidím tak, jako kdyby klesala hladiny vody (klesala vitalita) a tím pádem skryté balvany vystupují nad vodu a stávají s viditelnými (neboli vystupují nemoci). Nejrůznější druhy koronavirů zde byli vždy, ale při plné vitalitě člověka to zaregistruje jedinec jako chvilkové nachlazení, nebo tak nějak. 
 • Nyní při poklesu vitality tu ovlivňuje (potrava, způsob života, změny slunečního záření - sluneční spektrum atd.)  bude přežívat ten, kdo si podrží vitalitu těla (vitalita duše a vitalita ducha -přijímání prány, ducha svatého). 
 • Očkování u koronaviru, který neustále mutuje, má vždy jen slabou, nebo dočasnou účinnost. A právě pro svoji proměnlivost a pokles vitality člověka se stalo, že má živnou půdu.
 • Pýcha předchází pád, je to proto, protože se ztrácí duchovní podpora z vyzařování ducha.
 • Současná situace je horší jak za komunismu a spíše se přibližuje situaci za protektorátu za války. Není problém v nařizování, ale ve špatné metodě, oni si se situací neví rady a rady odborníků se jeví neúčinnými (problém je  dle nich, v nedokonalém naplňování, přísnosti., disciplíně atd., pokud by se to dělalo podle nich, tak by to zaručeně fungovalo)
 • Utahování šroubů (oblast ekologie, koronaviru, energií a surovin) směřuje k šílené diktatuře (přibližuje se a není úniku). Atmosféra diktatury vytvoří další stresor a tím více bude lidí umírat, páchat sebevraždu a teroristické činy. 
 • Celá západní civilizace je hluboce ateistická a ten duch, který prostupuje naší společnost je hluboce ateistický a člověk si myslí, že může uniknout negativních následkům svých negativních myšlenek a činů. Království boží je v nás lidech (říká Ježíš), v tom přístupu ke světu, stvoření, k životu a ke všemu a to se musí změnit.
 • Média jsou čistokrevný hlas satana, odebírají vitalitu.
 • Nyní začnou převažovat (i poměru) očkovaní nad neočkovanými (z pohledu pozitivního potvrzení koronaviru), protože dostali naočkováním zátěž navíc (zatížili imunitní systém), která většině z nich nepomůže a spíš je ještě zatíží, jako zátěž (protože to tělo nepoužije, protože se nakazí jiným typem koronaviru).
 • Co dělat v současné situaci? Základ je v duchu, ve víře. Jsou správná všechny protinákazová opatření. Základ je zvýšit svoji vitalitu (používám vitamin kombisol AD3 - veterinární 1 x týdně kávovou lžičku). 
 • Na onkologické problémy ve vhodný kořen pampelišky. 
 • RAvit - rakytnikový sirup s vitamíny snižuje hladinu homocysteinu, čímž zlepšuje činnost jater.
 • Vetom (psáno rusky BETOM) na úpravu střevní mikroflóry (kapalná forma), každý den jedna kapka do jídla. Zlepší se zažívání a odolnost.
 • Vitamin B12 Finclub vitab12tabs, tabletka se nechává rozpustit pod jazykem a pokud možno se nepolyká. Pokud jde do žaludku, tam působí kyselina solná a vytrhne z něj kobalt, který je toxický.
 • B6 je důležitý jako prevence diabetu 2. typu, zejména pro vegetariány (protože se přejídají uhlohydráty a tím je tlak na vznik diabetu 2 typu).
 • B9 - kyselina listová je důležitá pro podporu krvetvorby.
 • Koloidní stříbro (vhodné při boreliózách, potlačuje plísně, náhražka a doplněk k jakýmkoliv antibiotikům, 50 ml večer, zesiluje účinek antibiotik), koloidní zlato (silně antidepresivní, povzbuzuje nervovou soustavu, nesmí se brát na noc, kávová lžička ráno), koloidní platina (na léčení rakoviny, oddaluje nádorové bujení kdekoliv v těle, 2 kapky). Ohromně se mě osvědčili v nano podobě. Při koronaviru a okamžitém použití koloidního stříbra (silvermedik - Křtiny) se zabrání pneumonii (zápal plic).
 • Teplá voda bere magnetismus zdravý a nemocný a studená jen magnetismus nemocný (ranní studená sprcha), který je unavený. Tělesný magnetismus je elektro náboj na povrchu těla a aura.
 • Kožíšek říkal, (studená voda), že se nemoci a nemocný magnetismus oplachuje. 
 • Kůží se u nemocného vylučují (detoxikační orgán) toxiny a jestliže se opláchne a dobře vyfrotuje froté ručníkem, tak si ty jedovaté látky opláchnutím odstraní a studená sprcha ráno odlehčuje ledvinám. Princip otužování je jeden z principů, který napomáhá bezpečně zvyšovat vitalitu těla a tím odolávat všem infekcím včetně koronaviru. 
 • Jakýkoliv podpůrný prostředek (je tam problém v dávce), životabudič, je možné předávkovat. Já používám na správné dávkování intuici a každý den používám jiný životabudič.. 

5.11.2021 Úvod k válkám - MVDr. Josef Staněk

5.11.2021 České dějiny v netradičním pojetí s MVDr. Josefem Staňkem

 • Praha bude jednou iniciačním místem spojené duchovní Evropy, například proto, že Češi jsou samostatně myslící (pravé jádro, nemyslím konzumenty).
 • Když jedu z Prahy do Brna, tak v Jihlavě ještě vnímám pražskou vibraci, u Měřína začne úplně jiná vibrace (moravská). Jílové podloží a Brno leží na jílu, lidé jsou tam jinačí i duchovně. Vyzařování podloží dává určitou vibraci, celá česká kotlina je na uranovém podloží a to má také určité vyzařování a možná trochu dráždí, stimuluje nervovou soustavu.
 • Ponechte si svůj názor a přemýšlejte samostatně a nezařazovat se do toho davu 70 %, kteří si myslí, že to co je v novinách musí být pravda..

13.10.2021 Dr. Josef Staněk: odpovědi na otázky z publika

 • Grafen je použitý jako nosič (dříve to byl toxický hliník) ve vakcínách, zvyšuje vodivost těla 10x, zvyšuje jedovatost elektrosmogu o řád. 
 • Elektrosmog vnímám jako pozvolné silné ničení vitality. Naočkování jsou dobrou anténou pro elektrosmog, který v nich řádí dle jejich vnitřního uspořádání a nemocí. Čili urychluje všechno. Tímto způsobem se řeší důchodová otázka a není to prokazatelné.  
 • Šíření parazitů podporuje: sexuální promiskuita, cestování do cizích zemí a automatické pračky (dříve se spodní prádlo vyvařovalo). Skrytí parazité vyskočí tehdy, když přijde nějaký oslabující činitel, například covid.  
 • Energie panny Marie, pro léčení, je pro mě účinnější, než energie Krista.

1.10.2021 Jít či nejít k volbám?

 • Těžce se prohřešuje ten, co nejde k volbám s tím že tomu nerozumí. To není prohřešek vůči národu, ale přímo proti Bohu (Bůh nám dal svobodnou vůli a máme ji povinnost použít). 

24.9.2021 Potřebujeme v sobě obnovit duchovní sílu

 • Jestliže se chovám a udržuji si vibraci těla tak, že se mě nemůže nic tknout včetně koronaviru. Nemoc je karmické vyúsťování, my potřebujeme v sobě plně obnovit a nabít duchovní sílu, protože duchovní síla je v podstatě pomoc božího vyzařování z ducha pro tělo. Usilujte nejprve o království boží a ostatní vám bude přidáno. 
 • Velikost snahy a božská prozřetelnost je rozhodující, může jíst kozí bobky a vyléčí se z rakoviny. A když není velikost snahy a božská prozřetelnost, tak se seběhnou docenti a přescenti, léčí ho a pacient umře. To je podstata, dle mého názoru a začíná se musí od vztahu k lidem, které jsou naprosto rozvrácené (nedrží spolu a nechají se koupit za babku politici a vykládají, jak úžasně vás povznese, když se přisunou 50 -100 000 Afghánců, nebo kohokoliv)
 • Každý člověk, který bude hlasovat pro strany, které se nevyjádří proti přísunu migrantů (rozkladných sil), tak se spolupodílí na jejich následném řádění, které bude následovat. Každý konkrétní hlas, nebo pokud nepůjde k volbám, tak se spolupodílí na výsledku. Nyní jsou klíčové volby (podobně jako v roce 1946, komunisti jim slíbili farské pozemky, které mezi ně rozdělí, proto volili komunisty, rozdělili je na 2 - 3roky a za pár roků byli v kolchoze). Stejně tak je to i nyní, v těchto volbách se rozhodně, jaká bude následná koalice, a vládní politika (jestli bude Orbánovská, nebo Schwarzenbergovská). 
 • Slováci svůj klíčový okamžik prohráli, proto mají Čaputovou. Jestli budeme mimo hru se ukáže v těchto volbách. Není to věc politická, ale hluboce duchovní záležitost. 
 • To co my nevidíme jsou živlové a andělé, kteří působí v dimenzích, kam my vibračně nesaháme. Všechny přírodní a infekční síly jsou nástrojem neviditelných sil. Tyto nástroje se rozjeli, aby zničili západní civilizaci. Protože je absolutní milosrdnost boží, tak je dáván čas, jako každému hříšníkovi je dáván čas k nápravě. Když se změní vibrace, tak ten následek se nedostaví, nebo je jen symbolický. 
 • Lidské právo je směšným, protože existuje jedno právo a jedna Spravedlnost (s velkým S) a to je boží právo. Každý musí usilovat, aby odpovídal Spravedlnosti, pozemská spravedlnost je slabá a vede to k tomu, čemu se říká ateistický stát (člověk nepřísahá na bibli, a musí mluvit jen pravdu a nic nezamlčet, ateistánu jsou to jen paragrafy a podle toho vypadá soudní moc). 

11.9.2021 O vzniku člověka s Dr. Josefem Staňkem

 • Těhotná žena je v podstatě posvátná a musí být jako taková, respektovaná (proto se v bibli říká "požehnaná", největším prokletím středověku a jednoduše myslící člověk, byla nemožnost mít děti). Jestliže se dnes hlásá pravý opak, tak to je znak zániku civilizace.
 • Pokud chceme vstoupit do vyšší úrovně kvality civilizace, tak musí být úplně změněn vztah muže a ženy, sexualita musí mít duchovní rozměr, nebo-li být posvátná. Jen člověk "zvíře" žije potravou a sexem (stylem hop na krávu, už je tele, tedy zvířecí způsob bez jakéhokoliv duchovního rozměru) a to je masově, kteří jsou vedeni černou nitkou) produkován, dáváno do médii a západní civilizace. Jde o to, jestli se probudí, nebo neprobudí určitá vrstva lidí, která to pochopí a začne se chovat jinak. Nikoliv nevýznamnou roli v tom hraje významnou roli Česká republika z důvodu specifického vyzařování České kotliny a zářičů, které se instaloval Karel IV (měl mimotělní zážitek a měl rozvinuté vnímání, byl uzavřen na 6 týdnů do temné komory bez oken, díky tomu se aktivují skryté schopnosti - byl jasnozřivý). Karel v tichosti chodil a konal, to je návod pro nás, máme v tichosti chodit a konat kladné. Na co Karel šáhl, dodnes trvá.
 • Je nepochybné, že život přišel z nebe, ve smyslu nematerialistickém a z hlediska dimenzí, o kterých nemáme ponětí. Do genotypu se nesmí zasahovat, tam funguje prozřetelnost boží. Bůh je prozřetelnost sama, to znamená, že o každém okamžiku ví jak to začalo a jak to skončí, jaký to bude mít průběh od začátku do konce v každém bodě (ani atom ve vesmíru se nepohne, bez vůle boží). My žijeme uprostřed světa a ve svěřeném těle, s těmi schopnostmi, které nám byli dány samotnou podstatou boha.
 • Náš úkol, při všech nedokonalostech, které máme, je jediný, v každém okamžiku musí člověk usilovat o to, aby dělal co nejlépe, s vědomím, že to tak i není. Při mimotělním zážitku jsem viděl, že když jsem udělal něco v dobrém a chybně - bylo to snesitelné. Pokud udělám něco ze zlé vůle (někomu něco oplácím), takto bylo neomluvitelné a to na mě působí jako oheň, který pálí a neuhasíná (není čas). Genialita Ježíšova: milujte nepřátele své. To znamená, že neexistuje i těm největším zločincům se mstít, či oplácet ve zlém, ale pouze zabránit jim v další činnosti. 
 • Mimotělní zážitek mění vědecky myslícího člověka a gnostika v katolické církvi, v zásadně jinou osobu. Ten kdo má mimotělní zážitek, tak najednou je celý svět jinak. Začnete myslet jinak a přestaví se vám osobnost. 
 • Tak jak dříve byla nastavena cesta "Potopou světa (Noe), tak už je nastavena nová cesta, potopa přijde ve smyslu zničení a ztráty vitality těla člověka (cukrovka, degenerativní nemoci atd.). Výskyt těchto nemocí se neustále posunuje na stále mladší a mladší lidi. Cesta je změna životosprávy a duchovna v nás.

24.8.2021 JEN SILOU DUCHA ODOLÁME

 • Odmítači o podporovatelé vakcinace budou v lednu a únoru roku 2022 vyvedeni z omylu (vakcinátoři), kdy se ukáže, že vakcinace vůbec není řešením. Vlastností koronaviru je neustálá proměnlivost a působí na vitalitu a samou životaschopnost těla člověka. Musí se najít vady v té životaschopnosti a vitalitě, musí být nalezen duchovní princip (napojení se na energii Stvořitele, které vede k vitalitě, z ducha se posílí  tělo a díky tomuto napojení překoná koronavir i očkování). Pokud se nenapojí tak dopadne špatně. 
 • Má to dvě stránky, hmotnou (vitamíny, minerály, strava, mikrobiom, imunita atd.) a duchovní (klid v duši, rovnováhu a víru v to, že zvítězí, koná správně v souladu se sebou), tak těchto se covid nedotkne. Je to podobné, jako při chození po žhavém uhlí, přejde jen ten, co je přesvědčen, že se ho žhavé uhlí nedotkne. Síla ducha dá takovou energii do kůže, že odolá. 
 • Jsem neočkovaný a nemám v úmyslu se nechat očkovat (Josef Staněk). Při očkování musí být největší důraz kladen na dobrovolnost. 
 • Není možné někomu vnucovat v kapitalismu miliardám lidí očkování zdarma a ještě mu dávat 60 USD, každého musí napadnout, že je v tom něco v nepořádku. Nesolventní americké hospodářství si pomocí politických vlivů vynutilo koupit vakcínu za 60 USD pro každého občana světa a tím přispějí do rozpočtu USA (Američan je člověk, který myslí v ekonomických parametrech). Tuto cenu musí zaplatit stát a musí se zadlužit. Zdravotnictví v době koronaviru přestalo fungovat a vše se zaměřilo a investováno na covid (roušky, vakcíny, dezinfekce, ventilace atd.).
 • Vedlejším záměrem je směrování k diktatuře (osvícená diktatura je nejlepší způsob vlády, to platilo v minulosti). Jediné dva systémy, které proplouvají jsou relativní diktatura v Ruska a Číně, přestože je maskována demokratickými institucemi. 
 • Usnesením vlády se mění infekčnost a bezinfekčnost lidí (každý den, týden se mění co je bezinfekčnost) a koronavir neposlechne a neposlechne hlasování parlamentu. A právě to je to naznačování té vyšší moci a ty změny. 

18.8.2021 O konfliktu v Afghánistánu s Dr. Josefem Staňkem

 • Armáda, která nemá ducha a posilu z ducha je dobrá jen na přehlídky, pochody, vyhrožování atd.
 • Ve střetu Islám a Ateismus (Západ, který žije život zvířete, zajímá je jídlo a sex, v kultuře vidím jen pakulturu) je jednoznačný vítěz.
 • Temné kouty (peklo, Satan) záhrobí nejsou vytvořeny Bohem, ale existují (při mimotělním zážitku jsem ho 2x zažil). 
 • Studené peklo - to je pocit opuštěnosti a prázdnoty, který je způsoben oddělením od vyzařování boha a tím okamžikem je člověk ve vakuu a zoufalství.
 • Horké peklo - oheň, který pálí a neuhasíná, není možné ho setřást.
 • Ti co rozhodli (odpovědnost státníků) jít do Afghánistánu mají těžkou karmu. A i tehdy, když děláme poskoky a posíláme české vojenské jednotky (údajná obhajoba něčeho) a síla toho něčeho nyní projevila úprkem na Kábulské letiště. To je zostuzení spojených států, že to ve vládnoucí špičce vyvolá hlas, jestli je schopen Biden efektivně řídit a vyvolává to hlasy "zlatý TRUMP" jako u nás koronavirové opatření vyvolávají hlasy "zlatí komunisti". To je pro vládnoucí skupinu silný impulz.
 • Když lid mlčí (tak je pěkně naštvaný), tak v něm stoupá napětí a vztek. Vládnoucí vrstvy si myslí, že se nemůže nic stát, to je veliký omyl, stačí se podívat do dějin Ruska, Německa před nástupem Hitlera atd.
 • Největší zločinci proti systému, svobodě a demokracii jsou cenzoři, ti neumožňují na internetu uveřejnit jakékoliv nadávky, kterými si lidé odlehčí a na základě jichž je vidět co si myslí určitá část populace. Proto svoboda slova je základním atributem normální společnosti a demokracie. Omezování svobody slova a cenzura jsou protispolečenští zločinci, protože oni odstřihnou ten protestní hlas, který si toho všimne a začne narůstat pravý vztek. 
 • Kroky Číny hodnotím jako velmi mazané. Čína a Rusko pochopilo, že úspěch státu a civilizace spočívá v tom, když má jasně definovaného vůdce (největší dar je osvícený vůdce, který musí mít patřičnou autoritu), který má hlavu a patu. U nás to bylo naposledy u osvíceného vůdce Karla IV, na co sáhl, vše vyšlo. V Číně je autorita dodržovaná, protože se poučili z rozkladu císařství a dějin. 
 • V moderní společnosti musí být jasně definovaná základní idea (jednoduchá a srozumitelná), hranice a zákony musí platit pro všechny stejně, co řekne šéf tak to platí, i kdyby to nebyla pravda. Právě proto Hitler (ač hospodářsky a lidským potenciálem slabý) během 5ti let změnil Německo. Pokud by se neotočil na východ (jak mu věštci věštili), kde narazil na Rusko (což se řekněme 20 Afghánistánů), tak by bylo dneska Německo vládcem světa. Právě na základě Führer principu (úspěch státu a civilizace spočívá v tom, když má jasně definovaného vůdce, který má hlavu a patu). Když někdo poučuje (Jourová poučuje Maďarsko), jak to má dělat, tak to je vrchol rozkladu.
 • Stojí jasná otázka: zreformovat EU, aby se stala prospěšná národům v nich žijící? To znamená, ponechat každému národu jeho představy a mít společné jen určité trendy, které jsou doporučené, nikoliv nařízené. Zamezit vstup ideologií, které rozvracení demokracii, např. Islám.

12.8.2021 Každý člověk může stále chodit s Bohem

20.7.2021 Tornádo bylo varováním - musíme se začít chovat jinak

 • Událost světového významu, kterou jsem předvídal na jaře, byl pravděpodobně útok hackerů na instituce a rozvodné sítě v USA a kvůli tomu volal Biden s Putinem. Je možné, že to odstartuje zlepšení vztahů mezi těmito zeměmi. 
 • Umělá příčina (soustředil jsem parapsychologickými prostředky) tornáda na jižní Moravě prostřednictvím HARPu mě nevyšla (jak uváděli některé konspirační weby).
 • Slovácko se do určité míry distancovalo (po 15. březnu 1939) od Čechu (chtěli se připojit ke Slovensku, ale Hitler to nedovolil). Domnívám se, že to přetrvávající zatemnění přitáhlo vybití přírodních sil (tam, kde je tmavší karma) ve formě tornáda.
 • Přírodní živly jsou výkonné ruce Stvořitele, které netrestají, ale Stvořitel koriguje (něco je špatně a musí se napravit). 
 • Víme z Evropských dějin, že události v Česku předcházejí událostem celoevropským a celosvětovým. Vidím v tom varování, rychle změňte myšlení ve vztahu k přírodě a klimatickým poměrům na zemi, nebo s vámi přírodní živly udělají to, co předvedli na Slovácku. Vládnoucí elita by měla uvážlivými postupnými kroky obyvatelstvo vychovat a přeorientovat jinak (dostáváme určitý čas k přemyšlení), a pokud to neudělá, tak nastane korekce výkonnými rukami Stvořitele.

22.6.2021 Koloidní zlato a reakce živočichů na auru člověka

11.6.2021 Jaké je pozadí schizofrenie (obecně jde o rozštěp osobnosti)

 • Schizofrenici mají poruchu v harmonizaci jednotlivých nervových center (může být kladná i záporná - vnesou zmatek z jiné dimenze, dostávají se do jiné reality). 
 • Je dobré si přečíst knihu Nové základy experimentální psychologie, Břetislav Kafka.
 • Mozek je převodní páka z duše do hmotné reality. 
 • Kletba (podle síly osobnosti, která ji učinila) a prokletá místa mohou působit na lidi. Kdyby lidé měli intenzivní vztah k Bohu, nebo ke Kristu a panně Marii, tak jsou chráněni. 
 • Čím více je mužský schopen pochopit ženu, čím více je bez cíle milující (děti, ženu, přírodu - má ženskou vibraci), tím silněji se dovede nacítit na pannu Marii. 
 • Pevná víra v boha a navázání na řídícího činitele chrání i v oblastech transcendentních (svatí jsou ti, co pronikli do transcendentních věcí a dimenzí). 
 • Největší a nejznámější schizofrenik je Platón (mluvil o tomto světě a světě ideí).

6.6.2021 Co je karmický zápis, antivesmír nebo antihmota

 • Božská prozřetelnost je přitažlivost podobného i protikladného.

20.5.2021 Rozhovor s Dr. Josefem Staňkem o partnerství, sexualitě a její spirituální stránce

 • Pravá láska je splynutí ženské a mužské pohlavní síly v aktu (výměna energie, synergie), kterému Stanislav Grof říká kosmický sex. Sexuální aktu ze skutečné lásky se od sexuality tím, že sexualita je vybití přebytečných energií a to je to co propaguje současná televize a média, která degradují vztah muže a ženy na sexualitu a sexuální praktiky, které s hloubkou prožitku (je dána hloubkou splynutí duší) nemají nic společného a vyjadřují to pouze někteří malíři a umělci, kde jsou ti jedinci malováni se zvláštním leskem v oku (vyjadřuje splynutí duší). 
 • Sexuální akt musí být řízen skutečně cítěnou láskou, nikoliv sexuálním pudem k druhému a taková láska dává. Proto muž při sexu dává sexuální energii mužskou na všech čakrách ve kterých stačí a žena opětuje také na těch úrovních. Kolik se spojí čaker, tak je hloubka prožití. Jestliže to dojde až do spojení 6. čakry, tak to je ten orgasmus 3. stupně (kosmický sex, nabývá se stavu jasnovidnosti a hledění do jiných sfér). Při spojení 4. čakry je orgasmus sexuální - 2 stupně. Když se rozkmitají všechny čakry u páru bohem chtěným, tak dochází ještě k dalšímu jevu, k tzv. léčení magnetismem (u pravého páru se vzájemně léčí, protože každý má houf těžko zjistitelných nedostatku na různých úrovních, je to podobné co dělají léčitelé), vyrovnají se všechny čakry. Tím se lidé vyléčí a obnoví se ráj na zemi.
 • Pravý smysl sexuality je povýšení vnímání páru (muž vnímá svět trochu jiným způsobem než žena a když se spojí vnímají společně celé spektrum barev).
 • Symbolika vody je život, ale krátkodobost (protože se zkazí) a symbolika vína je život věčný (Izrael a nedostatek vody, putování v pouštní krajině). Proto kněží při mši popíjí víno, protože symbolicky přijímají věčnost. 
 • Svatý grál není ve hmotě, ale je to dokonalost lásky (v páru) a pohár (kalich) je dokonale čistá žena, která je nádobou do které se vtělují čisté duše (nepoškozené předchozími inkarnačními přestupky) a tím se posunuje lidstvo směrem nahoru. Vzájemné úsilí o prohloubení kvality duchovního vztahu mezi mužem a ženou je pravým duchovním usilováním a je jedinou cestou, která zlepší na Zemi a v lidstvu život a přemění ho v ráj (duchovní říše ve hmotnosti na zemi). Proto současná satanská média dělají vše proto, aby rozlomili to usilování. Proto došlo k pádu křesťanství a duchovnosti, tím se realizovaly ty poměry, které teď jsou. 
 • Podle vizionářky Emerichové by se sezdaný pár měl ještě rok po svatbě zříci sexu (bez výboje, pouze se hladí, vzájemně si zvyšují magnetismus a přitažlivost) a žít pouze jako milující se pár. Hlazení a mazlení je klíčové, aby se uvolnily a rozvolnily energie.

7.5.2021 Pro tuto společnost je otázka po smyslu života absolutním TABU aneb jaký je Bůh

 • Smyslem života je poznání všeho druhu a přiblížení k Bohu.
 • Když má člověk první mimotělní zážitek, tak se mění úplně všechno, kardinálně se mění osobnost a povaha člověka. Člověk pozná, že Josef Staněk není toto tělo, toto tělo jednou odpadne a Josef Staněk zůstane a něco bude dál. Pokud by tohoto stavu dosáhla většina lidí, tak se mění zásadně chování a povaha člověka. Potom dělání zla ztrácí smysl. Až převládne kvantum lidí s tímto mimotělním prožitkem (pozn. je to vlastně propojení se Stvořitelem) převládne a stane se vládnoucí ideologií, že člověk není totožný s tělem (tělo je nástroj různé kvality - pouze skafandr nebo kabát, který se mění podle potřeb vývoje).
 • Pokud nepadne ateistická doktrína "teď a tady" a potom nic (život končí smrtí), tak se ve světě nic nezmění. A k pádu této doktríny napomáhá koronavirus. Tak ti, kteří věří, že vše končí životem (smrtí těla) přivede k takovému zoufalství, že spáchají sebevraždu, nebo je to zabije (skočí na ně koronavirus, nechali se očkovat a ono to na ně nezabírá atd.). 
 • O Bohu nelze mluvit personifikovaně. Naším pojetím konečnosti nelze pochopit nekonečno. Z Boha nelze pochopit nic jiného, než že existuje (první přikázání). A jak můžeme dospět k Bohu, když si neumíme o něm udělat představu (právě mimotělní zážitek to umožňuje). Vše co vidíme, včetně dějů v našem těle je vlastně složeno z vyzařování božího, nebo -li ze stvoření. A to původního Stvořitele (původního původce) je možné si představit pouze jako světlo (proto Mojžíš a hořící keř, který neshoří). Je potřeba VZÍT DO ÚVAHY, ŽE MÁME JEN URČITÝ POČET SMYLŮ (tedy omezený) a rozměrů může být daleko více a tím plně nechápeme svět kolem nás. Svým poznání se přibližuje k bohu včetně ateistů.
 • Důležité je rozvinutý stupeň abstrakce. Proto lidem v minulosti zobrazovali v kostelích Boha otce (pokusy o vyjádření duchovnosti) jako vyzařujícího důstojného sedícího starce s žezlem na obláčku. Mezitím lidstvo vyspělo a toto pojetí je pro rozumově smýšlející překážkou. Islámské zobrazení v mešitách je vlastně zobrazení probíhající, stále působící a proměňující se prány v člověku. A prána v člověku je to, co mu dává sílu a náboj, to co oživuje. Oni tedy k témuž přistoupili jiným způsobem, není to zformované do lidské podoby, ale je to působící. Proto taky u těch Islámců najdeme tu velikou sílu. Úkolem náboženství je posilovat hierarchii poznání a učit se stále nabíjet živou pránou (to je u Indů, ale zase tam chybí to vše ostatní, regulací prány a čaker si lecos vyspraví, ale jen dočasně). Příslušenství k jakékoliv církvi nic nerozhoduje, člověk by si měl najít takovou církev či víru, kde se mu to nejvíce líbí. 
 • V člověku není božského vůbec nic, ani božská jiskra, v člověku je duchovní jiskra a ne božská. Protože, kdyby ta jiskra byla božská, tak co si pomyslím, tak to mám (to je nepředstavitelná síla a možnosti). 
 • Víra je pozitivní očekávání (já boha cítím v událostech okolních), víra je předstupeň poznání nebo přesvědčení. POKUD SE POTÁCÍM VE SVĚTĚ A NEVÍM ČEHO SE CHYTIT, tak mě přitahuje (soustava hodnot atd.). Respektují vyjádření víry každé církve, to je středové poznání pro jednoduchého člověka a člověk, který to dodržuje, tak neudělá nic špatného, ale nevystihují nekonečnost a různé jiné pohledy, dogmata (přikázání nezabiješ atd.). Člověk může zabít dobrý úmysl jiného člověka (nezabíjet dobré úsilí člověka).
 • Stvořitel udržuje rovnováhu, proto stvořil dravce, kteří regulují stavy zvěře. Mohu převzít roli stvořitele a jako myslivecký hospodář sleduje úživnost srnců, jelenů, lišek atd. ve svém revíru a to co je nad to a zejména nemocné odstřelí, protože by to odstřelil i otec nebeský. 
 • Velkochovy, klecové chovy jsou nepřirozené, tedy mučírna, maso z těchto chovů má štich nepřirozenosti a proto si myslím, že v budoucnosti nastane vegetariánská strava s malým množstvím přirozeně chovaného masa, nebo ryb (tedy z přebytů). 
 • Člověk by měl pozitivně tvořit, stejně jako pozitivně tvoří Stvořitel. Spravedlnost = Bůh. Za Rakouska každý musel přísahat na kříž (to bylo opřeno jistou nohou o boha, spravedlnost s velkým S, který to vše vidí). Ateismus není opřený o nic a proto to tady tak vypadá. Pokud se to nevrátí do tohoto stavu a to se může stát pouze tehdy, když společnost přestane být ateistická. A vše co je postavené mimo Boha (spravedlnost s velkým S a prozřetelnost s velkým P), tak vše spadne (není tam rovnováha, člověk ji neumí vytvořit). Prozřetelnost dopředu reaguje na všechna rozhodnutí člověka a i na vše co, se děje na Zemi i ve Vesmíru. Vše má jiné následky. Bůh je prozřetelnost sama. 
 • Pokud směřujeme podle své nejlepší vůle k Bohu (k spravedlnosti, prozřetelnosti, dokonalosti atd.) a cítíme ho, ......  Bohu přinášíme oběti, ale jen jedním způsobem, cokoliv člověk obětuje ze svého a z dobré vůle pro druhého člověka, tak člověk nemůže přijít o svou odměnu. 

29.4.2021 Nastává změna systému - doba konzumu je u konce.

 • V Bulharsku v té době vybuchlo 6 skladu, vybuchli také sklady na Ukrajině a v Rusku.
 • Za Vrběticemi stojí pravděpodobně britská (alternativně německá rozvědka) rozvědka (motivem může být zabránění spojenectví Ruska Německa). 
 • Jen velký hlupák dělá rychlé soudy (je důležitý časový odstup, nadhled, pohled z více hledisek, zejména pokud jde o složitou věc).
 • Na objasnění kauzy Vrbětice budeme potřebovat 50 roků jako na objasnění zabití arcivévody Fedinanda. 
 • To že se to dostalo na veřejnost ve formě kampaně, tak to svědčí o tom, že zatím je lež a klam tohoto světa. 
 • Duchovní rozměr dění (karmy národů). Hlavní světové války vlastně začali v Česku (vraždou arcivévody a pseudopovstáním Sudetských Němců, rozbiti Československa Mnichovskou dohodou). Po válce celá Evropa byla v troskách a my jsme skoro v poměrech Švýcarských (tady armády kapitulovali a nebojovalo se). 
 • Česko je duchovní a magický střed Evropy, proto se zde odehrává tato karma. Když je krize systému a hroutí se, tak se to projevuje prvně v něm (prostřednictvím symbolických dějů). Nastává křeč, to znamená konec systému, který se projevuje příznaky (např. výbuch ve Vrběticích byl použit v určitou dobu a s určitým cílem jako kampaň). 
 • Češi musí projevit velkou míru intuice, jestli nechtějí karmicky špatně dopadnout, to znamená v nadcházejících volbách nevolit strany, které se projevují jako rusožrouti. 
 • Můžeme se učit u Židů a Němců.
 • Očekávám velkou hospodářskou krizi ve světě (v této době hrají velkou roli dobré vztahy).
 • Kolísavý postoj Babiše (považuji ho za velmi schopného člověka) má nějakou příčinu a já ji vidím ve vydírání (není náhodou, že zrovna teď EU obvinila Babiše ze střetu zájmů). Kauza Vrbětice má velký vztah ke karmě a tu si určí národ, jestli rozpozná zpravodajské hry.  
 • Systém, který nemá další východisko z krizové situace, dělá zoufalé a polo-příčetné činy (kopání zdechající kobyly). Covid a kauza Vrbětice atd. paří do této kategorie. Falešný směr "konzum" je u konce a právě se hroutí. Proto se musí objevit pravý směr, "duchovní směřování člověka", kdy člověk buď přejde na úroveň lovců mamutů prostřednictvím války, nebo se obrátí pozornost na hledání štěstí a pokoje v duši největších mas lidí a to lze jedině prostřednictvím duchovního rozvoje (dvě úrovně: zkvalitnění mezilidských vztahů a vztahů ke Stvořiteli a příroda je součást stvořitele). Jediným nesmyslným náboženství ve světě je Ateismus, který vyučuje, že něco vzniklo z ničeho a to něco se samo od sebe organizuje ve složitější. 
 • Všichni lidé, kteří mají intuici (vnitřní vyciťování), cítí rozpor (nedává jim nikdo racionální východisko) a často propadají melancholii, skepsi až depresi. Vždy se v takovém okamžiku otočím k božímu (jsem přesvědčen o absolutní spravedlnosti - karma jednotlivce a národa) a východisko v této situaci vidím v tom, že každý jednotlivec může udělat to, že se plně soustředí podle svědomí jednat čestně, seriózně a konstruktivně, ke všem stránkám a aspektům, se kterými přijde do styku. Jedná podle nejlepšího svědomí a vědomí, to znamená, že někdy mohu jednat i hloupě a musím mít odvahu se opravit. Stvořitel ví, že jsem nedokonalý a hloupý a když ho po té požádám o opravu, tak to přijme. Zásadní chybou je setrvávat v omylu a neustále se podle nových okolností se musíme dirigovat každý jednotlivě na svém místě (zdraví duševní - vztahy k lidem a Stvořiteli a tělesné - životospráva, každý musí vycítit co mu dělá dobře a tak se stravovat). 
 • Jsem přesvědčen, že na rozdíl od Slovenska, u nás tito váleční štváči, rusožrouti, židožrouti atd. zkrachují, protože zdravé jádro vycituje impulsy od řídícího ducha národa, který udržuje vždy příčetné. 

16.4.2021 Skutečným záměrem očkování je omezení svobody člověka

 • Duchovní příčiny covidu? Není pevná víra, že se mě žádný bacil nebo vir netkne. Je rozdílný přístup v rovině racionální a rovině transcendentního vidění (trest a nebo odměna nemoci, kterou mám, můj pohled na tuto situaci). Covid 19 prodělá, aby ho nepodceňoval, dostane céres a přijde covid 21  (těch covidů přijde ještě více), který neprodělá. Ti co prodělají covid, zvyšuje to jejich soucítivost s těmi nemocnými. 
 • Kdyby byl coronavir náhodný, tak by mutace vznikali až po několika letech. Nyní jsou mutace po pár týdnech a měsících jedna za druhou. To ukazuje, že je uměle konstruován (ne konkrétním státem), ale ekoteroristickou organizací (protože lidé nenaslouchají ekologickým podnětům), která vyrábí další varianty. Ekoteroristé jsou vedeni černou nitkou (Satanem), který je bohem Stvořitelem připouštěn do akce jen když mu to dovolí. Lidstvo se v poslední době chovalo tak nepříčetně, že byl povolen Satanovi zátah, který přes svoje lidi provozuje to co vidíme - celosvětová corona.
 • Z racionálního pohledu  (člověk je tělo, duše a duch) tělo a jeho imunitu ovlivňuje strava, hygienické zásady, pohyb atd. Duše je řízena mezilidskými a citovými poměry, pokud jsou tam rozpory, tak ta duševní nerovnováha působí negativně na přirozenou odolnost a podlamuje ji. Když má člověk klid v duši a rovnováhu, tak je z přirozenosti odolnější proti jakékoliv infekci. Z duchovního pohledu, který dává smysl veškerého jednání, pokud se někdo rozhodne např. postarám se o nemocného manžela, ať to stojí co to stojí, tak duchovní energie z Božího, dá pomoc jemnohmotné duševní (střední vrstva), ta se vyrovná a zharmonizuje, nabije a začne nabíjet odolnost těla a tělo překoná cokoliv(co člověk udělá pro Boha, tak se mu plně vrátí určitým způsobem, kterým ani nečeká. 
 • Konspirační teorii udělat je velmi obtížné, protože ta skrytá vláda světa nemá ty komunikační prostředky a nemůže se tak snadnou dorozumívat a nemá ty hlavy, aby vymyslela něco, co provede. V tomto případě je konspirační teorie (covid pasy, omezení atd.) platná v tom, že světová vláda se chopila tohoto jednoho fenoménu (vznik coronaviru a jeho průběhu) a využila ho (zneužila ho, protože se vyskytl). 
 • Ekohnutí je správné, ale ekoteroristické hnutí je satanské, protože podle indické a křesťanské filosofie nečistými prostředky není možné dojít k čistému cíli. Ekoterorem není možné změnit neekologické chování lidstva, to povede jenom ke zlu. Je to možné jedině přes duchovní povznesení lidstva. 
 • Očkování a covid pasy jsou skutečně zaměřeny na to, aby byla omezena svoboda člověka. Éra lidských práv končí právě krachem, protože byla nerozumná ve svém principu, že vykládala o lidských právech a nevykládala o lidských povinnostech a závazcích, které jsou ke třem dimenzím. K ostatním lidem, přírodě a ke Stvořiteli. Není svoboda, která by toto opomíjela. Nikdo, kromě lidských práv, nezdůrazňoval povinnosti. Nyní je nám ukázáno, že to pouze s lidskými právy, bez povinností dále nepůjde. 
 • Pomalý konec světa je, když vybavíte všechny Číňany, nebo 7 miliard lidí na planetě auty. Tím zničíte životní prostředí, vyčerpáte veškeré zdroje atd. Rychlý konec je světová válka a to je tehdy, když těm 7 miliardám, které to auto nemají řeknete, žena auto nemají nárok. V tom okamžiku se spojí a těm co je mají, udělají peklo na zemi. Pokud srovnáme spotřebu energie na jednoho člověka, tak zjistíme, že ten směr neustálého zvyšování znamená konec ekologie a biologie člověka, protože v takém elektrosmogu, ve kterém žijeme (např. 5G, silně zatěžuje imunitní a nervovou soustavu) narůstá kvanta nemocných.
 • V čisté panenské přírodě a pobytem v ní, máme úplně jinou vibraci těla než v městském paneláku, kde nejsou žádné záporné ionty. Tím pobytem se léčí všechny nemoci, vyrovnává se psychika a člověk se zařazuje do normálního přirozeného řádu věcí. Budoucnost spočívá v docenění tady toho. Jsou chrámy páně dvojí, vybudované člověkem a zaplať pan bůh za ně a chrám boží přirozený, to je přirozená příroda, kde vše funguje v božích zákonech a kde ty boží zákony (přirozenost) člověk (jako její součást) může, když chce, nasávat (regenerovat). Pro ty nemají vztah k přírodě je to naopak. 
 • Rostou ceny rekreačních nemovitostí a v budoucnosti budou sdílené, protože to dá starost a náklady. Jsem přesvědčený, že jako se dříve jezdilo tzv. na letní byt (lufťáci), sedláci si tím přivydělávali, tak to bude i dnes (lidé na venkově by si měli zařídit komfortní ubytování právě pro tyto lufťáky, pronajímat jim to). To by udrželo lidi na venkově, protože by měli příjem a udrželo by to zdraví. 
 • Jak posílit své duchovní aktivity? Společnost dojde k naprosto zásadní změně. Za 10 - 20 roků to nepoznáme. Jde o to, aby ta vládnoucí elita byla natolik moudrá a nebo měla poradce, kteří by jí potřebné reformy plánovitě uváděli v život a šly správným směrem. To je po stránce ekonomické a společenského řízení. Modleme se za vedení, aby bylo vedeno duchem svatým a nikoliv Satanem, který by to zavedl do války, která by zničila vše a teprve potom by se z trosek pomalu budovala nová poučená společnost, ale je to zbytečné velké utrpění s velkými lidskými ztrátami. Lepší cestou je cesta dorozumívání a pozvolné reformy. 
 • Touto érou covidovou skončil materialismus a ateismus, protože ona vložila člověku za největší cíl toho  co nejvíce spotřebovat (konzum). Končí to proto, že na to nejsou zdroje a v tom není štěstí člověka (štěstí člověka spočívá v nalezení boha a dotyčný ho cítil). Potom se člověk stává vnitřně šťastný bez ohledu na vnější svět, protože odsud jde stále proud energie. Je otázkou, jak lidi, kteří jsou záměrně materialisticky vedení, přivézt k duchovnosti? To nelze naráz, ani žádnou duchovní ideologií, protože to už dávno bylo. Snadno a rychle totiž nejde vůbec nic. Podle mého názoru to musí jít po krocích a ze své vlastní zkušenosti lidí prostřednictvím malých skupin lidí. Prvním krokem je zakládání diskuzních farních rad, farních kruhů (diskuzní kroužek, nebo komunita), lidé by se scházeli při pivě, nebo při čemkoliv a diskutovat o filosofii a náboženství, vyměňovat si zkušenosti. Cílem je, aby se celá společnost skládala ze skupin vzájemně si rozumějících lidí, kteří usilují o poznání a komunitu (vzájemně si pomáhají), slouží Bohu oklikou (bohu nelze sloužit, nic nepotřebuje). Cokoliv uděláte pro sebe, pro lidstvo, jako by jste dělali Bohu, Bůh nic nepotřebuje a proto vrací. Já jsem se v životě přesvědčil o tom, že vše co jsem udělal bez vedlejších účinků z dobrého ke slávě boží, se mě za nějakou dobu vrátilo vícekrát. Pokud se této zásady bude lidstvo držet, tak se země rychle změní v ráj. Biblický zákon je: nikdo neseje bodláčí, aby sklidil obilí a naopak. Člověk potřebuje obnovit štěstí a nikoliv podporovat konzum.
 • Od roku 313 se do křesťanství dostala moc (moci chtiví lidé) a křesťanství se začalo křivit. 
 • Lidé sdělovacím prostředkům moc nevěří, proto vsadili na covid pasy a na strach ze ztráty života (bude působit silně jen to té doby, kdy bude materialismus - život člověka je náhodný a končí smrtí). Strašení smrtí je iracionální, protože umře každý. Základem je dobrý život a potom není ani strach ze smrti.
 • Nenechám se očkovat (když na mě skočí covid, tak je to z vůle boží a buď ho překonám a dostanu 100 % imunitu, nebo umřu a pán Bůh mě ušetří kdovíjakých starostí se stárnutím. 

12.3.2021 Koronakrize do společnosti navrátí zdavý selský rozum

5.3.2021 Chemickou látkou nelze potlačit duchovní impuls

 • Koronavirus je jednou z biblických ran, nejsou za trest, ale usměrňující (jedinci, národy, přijďte k rozumu a začněte se chovat jinak). Rozumáři chtějí chemickou látkou potlačit duchovní impuls, který je v podstatě koronavirus. Působí na všechny a na vyspělejší duše jsou vyšší nároky a musí více usilovat o světlo (mnoho dostal, mnoho bude od něj požadováno).
 • Placebo efekt neexistuje, z ničeho něco nemůže nikdy být. Placebo efekt je pomoc z ducha (nehmotná, rozumem nevysvětlitelná pomoc), pomoc z duchovní dimenze.
 • Soně Pekové nevěřím vůbec (důležité je ji sledovat, protože existuje zákon prof. Parkinsona), přestože má částečnou pravdu. Ten má proroky a prognostiky rozlišené do 3 kategorií: vždy se mýlí, vždy mají pravdu a většinou mají pravdu.
 • Současný zvrhlý koronavir má ve vlastnosti neustálou proměnlivost (britská, brazilská, jihoafrická a další nové v Číně se valí krajinou), nebude na ně zabírat očkování. Řešení boje s koronavirem je posílit imunitu a vitalitu tak, aby varianta koronaviru proběhla jako rýma.
 • Základem je vztah muže a ženy v lásce (následně plození potomků), pevná víra a přibližování se k objektivní pravdě, každý ze svého postavení kde je. JESTLIŽE SE Z HLEDISKA NÁROKŮ na odolnost vůči koronaviru dostanu do boží vůle, tak se můžu pohybovat v oblacích koronaviru a nic se mě nestane. Koronavirus je věcí imunity, která má fundament ve víře (ne náboženskost, to je zevně projevená víra).

23.2021 Magické vedení českého národa a česko-německé vztahy

 • Ve světe se vyvíjí několik supercenter a na jejich vztahu a vývoji duchovního vedení tam bude spolurozhodovat i s rozhodnutím Německa (je stále ovládáno přes peníze, nebo prostřednictvím jiných zpravodajských služeb, vrcholného představitele "kancléře" také schvalují USA - mohou to ovlivňovat na základě dohod až 100 roků po 2. světové válce).
 • Koronavirus je první z 10ti egyptských ran.
 • V polovině roku se stane zase nějaká větší událost, bude to více ve světě než u nás, ale bude to mít na nás dopad. Je to hodně nevypočitatelné, ale společným jmenovatelem je ztráta odpovědnosti těch, kteří mají moc vůči Stvořiteli. Na vše je potřeba nahlížet z pohledu věčnosti (heslo TGM, pohled z hlediska nadčasovosti a dlouhodobosti do každého rozhodnutí člověka, státníka atd.).

8.2.2021 Rozděl a panuj, avšak každý diktátor bude jednou skládat účty!

 • Lidé jsou již unaveni opatřeními.
 • Očkování odlehčí, ale zásadní řešení nepřinese (protože základní vlastností viru je proměnlivost). Očkování a neočkování nesmí být záminkou k rozpoutání nenávisti, šovinismu atd.
 • Predátoři v řádu stvoření regulují množství a kvalitu populace. Predátoři odstraňují vadné, nemocné a přemnožené. Totéž platí pro lidstvo, které je nyní ve většině myšlenkově a duchovně vadné, přemnožené a chová se lidem i jiným tvorům nezodpovědně. 
 • K nové civilizaci není možné někoho přemluvit, protože kvantum choleriků bude nadávat, nýbrž boží mlýny a další vývoj přinesou řešení (2 na poli, jeden bude vzat a druhý ponechán).

29.1.2021 Harmonie mezi mužem a ženou urychluje duchovní rozvoj - Dr. Josef Staněk

 • Čechem se člověk stává zrozením nebo volbou (TGM). U TGM a Boženy Němcové nebyli žádné české kořeny. My máme velmi silného ducha národa, ten kdo se na něj napojí je od něj podněcován a řízen. Němcovou (byla velice citová, velmi intuitivní a pro pravdu a spravedlnost zapálená, hledala zoufale pravou lásku, kterou u manžela nenašla, byla také sexuálně náročná), když ji manžel přivedl k vlastencům, okouzlila jejich srdečnost, nadšení, čistota a duchovnost. Češi, právě jako národ, nezanikli díky duchu národa (silné duchovní vedení) a proto bylo v počátku 19. století národní obrození.
 • Můj otec říkal, že člověka poznáš (nebo podle šatů, vzhledu a co něj píší) podle toho, co o něm soudí ti, co jsou s ním stále ve styku. 
 • Já jsem seriálem o Boženě  (nebyl vyzvednut velký duch Němcové s drobnými vadami) rozhořčen, to ukazuje jen na to, že ČT není Československá a neslouží jejímu lidu, národu a státu.
 • Vzory jsou absolutně potřebné, vždy člověk napodobuje. Mým vzorem byl otec a oba dva dědové. Mým největším vzorem je Karel IV. Je potřeba vzory z minulosti posuzovat podle tehdejších podmínek, co mohl a dokázal. Také obdivuji Rudolfa II, Marii Terezii, TGM (udělal pro Čechy nevídané, duchovností a zásadou na vše je potřeba nahlížet z pohledu věčnosti, nadčasovosti). Každý kolem sebe máme mnoho učitelů a vzorů. Skrze naše bližní k nám často mluví anděl strážný nebo moudrost boží (proto naslouchat, naslouchat...).

16.1.2021 Úvahy nad současností a výhled ke změnám společnosti

 • Postavení planet na obloze nemá vliv na věci, lidi a události mezi nimi. Konjunkce a další postavení planet nemá vliv na žádnou živočišnou říši, kromě novu a úplňku (fáze Měsíce) a Slunce. Ale to neznamená, že někteří, kteří ji používají jako prostředek k vyjádření svého názoru (podobně jako budoucnost z kávové sedliny, křišťálové koule nebo karet) nemohou odhadovat budoucí děje. Pro ně je to způsob vhledu do informačního pole. Takže na zdůvodnění dějů používají astrologii či jiné pomůcky, ale až v 90 % se jejich předpovědi nenaplní.
 • Nárůst epidemie před vánocemi a konec epidemie koncem března (snižuje riziko vzniku nemocí) je běžný cyklus kolísání vitality v člověku. S nástupem Slunce.
 • Ve světě bude změna poměru sil (podobně jako když dojde ke KONJUNKCE JUPITER SATURN - 21.12.2020)
 • Imunita člověka je duchovního původu. Pokud se zatěžujeme karmou (porušování zákonů daných stvořitelem), tak se nám v auře hromadí negativní energie, která čeká až půjde něco okolo, aby se na tom vybila. Cílem je řídit se vůlí Stvořitele a tím nedojít ke karmě, když k ní dojdu, tak se očišťovat a kompenzovat (abych to po uvědomění odčinil, nestačí slova na odpuštění, je nutný skutek, tedy udělat nějaký dobrý skutek jako součást žádosti o prominutí karmy - napravený hříšník). Proběhlo poznání, které je smyslem života (podobně jako propojení se se Stvořitelem prostřednictvím nepodmíněné lásky prostřednictvím vnitřního hlasu, kterým se řídíme místo hlasu ega).
 • Současná situace bude mít malý dopad ekonomiku, nikoliv fatální (odděluje se skutečná výroba od pseudohodnot). To se projevuje i v kultuře například film o Boženě Němcové, který je ukázkou úpadkové kultury (byl opomenut duchovní rozměr, který cítím z jejich pohádek a naopak byl vyzdvihnut sexuální motiv). Fatální pád to bude pro paumění, pakulturu a povede to celosvětově ke kompletní přestavbě ekonomiky zemědělství, medicíny, stravování, člověka atd. Dá se říci, že koronavirus, byl jedním z těch neviditelných sil, který měli za cíl zastavit šílený současný vývoj lidstva. Musíme se navrátit do přírody a naučit se nasávat v přírodě energii boží vůle a řádu, která je v přírodě absolutní. Pokud se nakmitá na tuto energii, tak ji poznává i v nepřírodních oblastech.
 • Polarizace ve společnosti je způsobena tím, že není známo východisko ze současných problémů - je to pozvolný proces jeho cestou bude návrat v přírodě a Stvořiteli. Kdo se tomu nepřizpůsobí bude tlakem okolností drcen.
 • (Ne)Odpovědnost za svá rozhodnutí a činy je tématem dnešní doby. Dnes jsou odměňováni herci místo jiných lidí. To je další příklad úpadku. Herec, dříve komediant, nikdy nebyl sám za sebe, vždy něco hrál. Nyní i politici, umělci, sportovci atd. hrají, ale je to jen dočasné.
 • Předci se naučili samopřemýšlet (tzv. selský rozum) protože byli neustále v přírodě, pěstovali plodiny, všímali si zákonitostí přírody a byli donuceni přemýšlet a spoléhat na intuici (duchovní vedení), neboť jim nikdo neporadil, co na to pole má zasít, aby sklidil úrodu. Dnes se dětem vsugerovává, že všechnu pravdu najdou na internetu.

6.1.2021

 • Chemická medicína bude odsunuta a nahrazena preventivní medicínou.
 • Koronavirus je znakem prolamování obecné imunity a vitality lidstva v důsledku způsobu života a myšlení (řešení je běh na dlouhou trať, na desetiletí, výměnu generací a také výměnu elity).
 • Nyní je krátkodobé řešení, které kulhá na obě nohy v podobě vakcinace (pokud očkovaný má dobré napojení, tak si může při očkování představit, že ho za ruku drží Ježíš nebo panna Marie, tím se eliminuje negativní působení vakcinace). Ten kdo se obětuje pro řád a jiné lidi, je pro něho dobrý vodič Ježíš. Pro ostatní je vhodný vodič ženský princip na zemi panna Maria (matka Ježíše), ale podmínkou je úcta k ženství, mateřství a láska k malým dětem (afinita k rodině). U obou variant je důležitá víra a vnitřní přesvědčení (ne účelově).
 • Existuje spojitost hliníku (jed první kategorie pro mozkovou soustavu, zvyšuje riziko nervových chorob všeho druhu) v mozku a výskyt autismu (ovlivňuje to jen z části, cca 40 % a 60 % jsou jiné aspekty), vzestup autismu tudíž není plně spojen s plošnou vakcinací.
 • Při vakcinaci hraje důležitou roli i přístup očkovaného (jeho pocity, strachy, víra v účinnost atd.). Pokud lidé mají v sobě protilátky a půjdou se očkovat, může to v nich vyvolat prudké reakce (i díky na akumulovanému strachu uvnitř).
 • Koronavirus se neustále bude proměňovat a neustále budeme tlačeni k dalším a dalším vakcínám a tím bude ruinována vitální základna lidstva (to budeme mít důsledky a proto musíme hledat jinou cestu).
 • S novátorskou myšlenkou lze bojovat pouze lepší myšlenkou proti myšlenkou a je na člověku, aby se vybral.

19.12.2020

 • Chybí nám mezigenerační přenos mezi mladými a starými (dříve to bylo ve slovním podání, nyní mladí čerpají informace z minulosti na internetu - tam je tence ke zjednodušování (mladí jsou manipulovatelní právě přes internet).
 • Úcta k předkům (úcta k národním tradicím) - cti otce svého a matku svou.
 • Český národ se stmeluje za nepříznivých a těžkých okolností (obrátí se rodinou k sobě, celá rodina drží pospolu a vypomáhat si, širší rodina jsou sousedé a národ musí držet při sobě a vypudit ze svého středu všechny, kteří narušují soudržnost a otočit se naplno k přírodě a přírodním věcem - neničit přírodu a hledat způsoby, jak ji pomáhat).
 • Je potřeba opět obnovit rodinné vztahy, sousedské a národní vztahy a také obnovit vztah k přírodě, když to každý od sebe udělá (nebude se starat co jak dělají jiní), tak se mu usadí v duši klid a projde jakýmikoliv kalamitními situacemi i zdravotními.
 • Za posledních 100 roků se každých 20 roků měnil režim.
 • My Češi vyjdeme z této velké krize (z další potopy Evropy) zase nejlépe, jde o to, abychom si to nezkazili. Jsem přesvědčený, že po koronaviru Češi, jako hledači novot (neboli lidé duchovně otevření), najdou ty cesty a způsoby k potření a k adaptaci na novou situaci nákazovou a spojenou s vitalitou člověka, najdou je první - jde o to, abychom si to nezkazili a duchovním způsobem (to znamená nerespektováním duchovních zákonu - boží vůle).
 • Vždy pravda vyplave na povrch a jsem přesvědčen, že duchovní jádro našeho národa a ti, kteří chtějí slyšet, tak nakonec uslyší.

11.12.2020 Koronavirus je přitahován vibrací naší duše

 • Po Vánocích a na jaře se objeví vlna všech jiných (v důsledku omezení péče díky koronaviru a zahlcení nemocnic a zdravotního systému) skrytých nemocí, nachlazení a chřipek.
 • Svým vhledem do informačního pole jsem zjistil, že odolných je asi 25% (buď prodělala nebo je odolná z genetické podstaty a z vibrace své duše).
 • Zlehčování nebezpečí koronaviru (zejména, když šíří toto informaci) JE DOST TĚŽKÁ KARMA.
 • Do Vánoc bude cca stejně nemocných a nebude to mít tak těžké důsledky (díky prevenci a pojídání vitaminu D3, C, A,E, omega 3 atd.), o Vánocích nastává psychické uvolnění (pozitivní myšlení, eliminace, stresu, naladění na duchovní sféry), ale po Vánocích přijde zátěž, kocovina a to způsobí obrovské potíže, po novém roce to bude těžké.
 • Lidstvo jde špatně a proto přišel koronavir, u 25 % mladé populace po prodělání koronaviru má virus trvalé následky.
 • Koronavir vibruje okolo 25Hz na vyšší úrovni přestává fungovat, při rozčílení dojde k poklesu vibracím, podobně to platí s pýchou.

16.10.2020 Jako společnost jsme v bodě zlomu - ateismus nemůže nasytit ducha a mysl člověka.

 • Evropská civilizace čeká na náboženství a pojetí světa a Vesmíru na vyšší úrovni, než jsme byli zvyklí (rozvinutí prapůvodních křesťanských podnětů na vyšší úrovní ale také na dokázání).
 • Příčina současné bezvýchodnosti spočívá v chybějící společenské elitě (ti co jsou moci a v médiích jim brání, aby se zviditelnili a jsou okamžitě napadáni).
 • Jsme v bodu zlomu, základem všeho úpadku je sobectví, které vede k honbě za penězi, konzum už nelze dále stupňovat, neunese to zeměkoule ano psycho člověka. Osobně čekám na zlom, jaký nastane, mladá generace žije z médií a je v iluzích. 
 • Zásadní změna může být provedena dvojím způsobem: vládnoucí elita si uvědomí oč běží a nechají probíhat pozvolné změny, nebo se to najednou trhne a bude to velmi nepříjemné (dle bible: stav kdy živí závidí mrtvým).
 • Zvrat k dobrému nastane od vztahu muže a ženy, neboli rodiny a manželství (nyní je vztah může a ženy ponížen pouze na sexualitu, chybí spojení duší - duševní harmonie a nakonec spojení v duchu v jednotu), cílem spojení muže a ženy je spojení v duchu, duši a těle, to vytvoří novou jednotku a posune muže a ženu o úroveň výše a vytvoří takové prostředí pro rození čistých nepoškozených dětí, které potom vybudují novou civilizaci  - klíč spočívá v lásce muže a ženy.

10.10.2020 Princip Bohočlověka a druhý příchod Krista - MVDr. Josef Staněk, podrobně vysvětluje kosmický princip Krista.

 • Když lidstvo vstupuje do vyšší civilizační etapy, to je duchovní, a lidé potřebují pevný bod, který je zakotven v matrici velkého třesku. A to je kosmický princip Krista (matrice). Matrice má tu funkci, že pro toho kdo touží po pravdě, tak vyjít vstříc a doplnit ho. 
 • A princip vtělení není v tom, že se tento kosmický princip vtěluje do těla, ale čeká, až na jakéhokoliv planetě ve Vesmíru dospěje duch do takového stádia čistoty, že je schopen se na něj navázat. Může to být mžikově (proroci a ti co přijdou na něco nového). Jednou se zrodí duch, který se trvale naváže a to se stalo při křtu Ježíše v Jordánu (kosmický princip se sním spojil mostem) a od té chvíle ježíš mluvil čistě z pramoudrosti, věčnosti. A tím se stal vtěleným Kristem, neboli synem božím. A od té chvíle konal jen boží vůli, byl veden kosmickým principem - matricí (Bohem uvnitř sebe). A tím upozornil na sebe.
 • A druhý příchod Krista znamená, až toto pochopí lidi srdcem (citem se vyciťuje a napojuje na ten vtělený princip Krista na zemi)
 • Temné (tak přečkává do další inkarnace) a světlé záhrobí (Sedmi nebí a v 7 nebi se už se nemusí vtělit a je ve věčnosti).
 • Ten kdo miluje Ježíše Krista srdcem, tak už je srdce a citem, neboli intuicí, veden ke správnému jednání z hlediska věčnosti. 
 • Vědomí Kristus existuje pro každého člověka, když si to uvědomí a začne ho milovat, začne být srdcem veden k tomu správnému.
 • Druhý příchod (není hmotný) a vyšší civilizace je v tom, až přijde, že i rozumem. Stále více a více lidí bude napojeno na kosmický princip Krista rozumově, musí tam přejít nejen v té podobě rozumové, ale i citové. 
 • První zvrat na planetách je v tom, že se zrodí Kristus a druhý zvrat je, až ho pochopí  a všichni začnou o něho cíleně usilovat v rovině myšlení, cítění k obrazu božímu. Ta matrice stále vyzařuje, důležité je vyjevit touhu po dokonalosti, pravdě, spravedlnosti, rovnováze atd.
 • A nyní jsme ve fázi, že to nastane na kolektivní úrovni v celé civilizaci a půjdeme ke světlu, nebo je nastaven mechanismus, který s tím tak zamává a vrátíme se o tisíce roků zpět.
 • Princip Krista je vzor člověka v mužské a ženské podobě Stvořitelem vesmíru zakotvený v matrici. Nejvyššího pohledu lze dosáhnout jedině přes princip Krista nikoliv přes halucinogenní drogy (to jsou nižší patra). Princip Krista je od počátku vzniku Vesmíru v matrici a přichází k nám z hvězd. A v okamžiku, kdy si to uvědomíme, že princip dokonalého člověka - pravzor, je nestvořený, ale vyzářený z lásky k nám, z předpovězené potřeby. Smyslem našeho života je objevit tu zář Boha, kosmického principu Krista (zářící matrice) a napojit se na ni a v okamžiku, kdy se na ní duch napojí, vstupuje do věčnosti, protože je už je stále napájen tímto světlem.

1.10.2020

 • Prognózu je potřeba vydat dopředu, aby se stát nezhroutil a všichni se připravili, že může nastat tato krizová situace a vláda dle mého názoru to dělá dobře, připravuje se na krizový scénář a musí mít náhradní řešení
 • Dr. Peková a Prof. Jaroslav Flégr (oni jsou jednostranně zaměření, byť specialisté a já sem více stranným, mám mnohostrannou zkušenost) jsou myšlením materialisté a vidí člověka v jedné rovině a vlastně ho posuzují jako zvíře. Já vidím člověka jako zvíře, ale také něco víc, jako ducha (přítomnost duchovní energie v něm, která ovlivňuje průběh energií a procesů ve zvířecím těle. Proto průběh nákaz u zvířat ve volné přírodě není nikdy podobný průběhu nákaz a pandemií člověka (zasahuje duchovní a rozumová energie). Příklad z dějin: morová nákaza za Karla IV proběhla celou Evropou a zastavila se u hranic Čech
 • Já jsem ve svém životě nebyl nemocný proto, že jsem dodržoval hygienická opatření (rozumová a racionální opatření, které nejsou nikdy 100 %) a k tomu jsme měl plné sebevědomí a rozhodnutí, že nedostanu žádnou nákazu a virus (od rok 1970 -1990 jsem neměl ani jednu absenci ani chřipku), to je síla vědomí a přídavek už tehdy vitamin D3, já ho doporučuji již 45 roků
 • Vitamin D3 má význam pro zvýšení odolnosti organismu proti virový onemocněním obecně
 • život už se k "normálu" nenavrátí nikdy, protože normál nebyl. Ten život, který doteď probíhal, probíhal zvráceně z hlediska smyslu člověka i chování k přírodě - koronavir tomu dal stop a zamíchal kartami, dal úkol elitě společnosti, aby našli nová východiska a směry - ale to neplní, zkrachovává v tom jak evropská, tak americká duchovní elita
 • Masaryk měl silnou poradní trojku: Dr. Prais, Švehla a Dr. Beneš a zval také "pátečníky", debatovali volně o všech otázkách, zval také komunisty a Sudetské Němce - potom vydával vyvážená stanoviska. A toto nám nyní chybí, uspořádání skutečné kvalitní elity, která by vydávala vícerozměrné kvalitní posudky a také hledisko z pohledu věčnosti (z pohledu boží vůle) a nadčasovosti (jak bude vypadat moje rozhodnutí za 10, 20 nebo 30 roků).
 • Na šíření viru má vliv i sítě 5G, ale tím že klesá vitalita populace, v důsledku špatného jídla, elektrosmogu, životního prostředí atd., tak se vynořují různé všechny možné zárodky (např. koronavirus) a vývoj by pokračoval, kdyby nebyli upozornění lidi a nezměnili svůj přístup ke způsobu myšlení (způsob myšlení zásadním způsobem ovlivňuje imunitu), výživě a způsobu života, chybí fyzická práce (člověk potřebuje namáhat všechny své součásti, jak mysl, tak svaly, ale mnohostranně). U sportu chybí všestrannost - rozmanitost pohybů (ale např. jóga to splňuje) a chybí účelnost toho pohybu (práce pro sebe nebo ostatní lidi, jde tam jemná duchovní energie).
 • Viry (položivé organismy) jsou regulační mechanismy přírody, kdy se to nebiologicky chová a přemnoží, tak se tam chytí nějaký neživý úlomek, začne se množit a provede regulaci druhů - vymizení nebo potlačení. Když něco bojuje s životem a vitalitou, tak z principu daným shůry (každé tělo a živá mota má schopnost vytvořit si obranu proti útoku).
 • Nakažlivost nebo projev nedostatečné imunity? Vznikla situace takové neodolnosti (nedostatečná odolnost populace), že pak stačí jeden impulz a nastane lavina šíření koronaviru (správná je snaha ho omezit hygienickými opatřeními). Souhlasím také s tím, že organismus nehyne na koronavir, ale na bakterie (organismus dostane impuls něčeho zcela neočekávaného, slabá imunita se vrhne na zápasení s virem a tím ztratí svoji sílu vůči všem ostatním vlivům, které ho nakonec zabíjí (např. bakterie, pomalé viry atd.).
 • Změna myšlení by měla vést i ke změně medicíny (od léčení následků, odhadnutí, že se blíží nemoc k zabránění jejímu vzniku).
 • Je koronavir jedním z počátku 10 egyptských ran? Vnímám to podobně s tím, že společnost by byla ochotna, ale zatím přistupuje materialisticky a diletantsky.
 • Právo se mě jeví jako zcela zvrhlé kompletně.
 • Z nesprávných názorů se postupně vynořuje ten správný proto je potřeba tomuto procesu dát prostor a ne mazat a filtrovat informace (zasahují do svobody slova na internetu, tak tím blokují přeměnu) a to je skutečně první z 10 ran a společnost je jako ochrnutá - nemůže se přirozeně vyvíjet, protože je svázaná tzv. právem a zájmy farma-koncernů, které chtějí, aby se prodávali (léky na následky) málo účinné a předražené léky a brání vzniku novému. 
 • Jestliže společnost neudělá reformu (tlak stvořitele na jednotlivce i lidstvo), není smyslem společnosti jídlo a sex (jídlo a sex = živočich, duchovně je na úrovni zvířete). Člověk na planetě není jako zvíře a smyslem života je štěstí (podvědomý soulad s boží vůlí při zrození). My sem jdeme s božím očekáváním a podvědomí to vyciťuje a když naplňuje to boží očekávání, tak vzniká štěstí, přestože je člověk v hrozných podmínkách. Náboženství určuje smysl existence jednotlivce i národa a lidstva. Tyto otázky se musí nově a jednoznačně odpovědět a od toho se odvodí vše ostatní. Proto je ta zvrácenost, že smysl existence národa a státu je v konzumu (nahrabat co nejvíce peněz a nemuset nic dělat a neustále se rekreovat) - smysl života člověka "živočicha" je konzum. Stvořitel tuto možnost nechává, protože je svobodná vůle, ale jsou určité meze a po jejich překročení nastanou nápravné mechanismy.
 • Roušky? Ano úplně se jich zastávám. Roušky jsou účinné částečně (50%) omezují šíření viru i dýchání, lidé mají strach z nákazy.
 • Klid v duchu je klíčový.
 • Zákaz zpěvu (na určitou dobu) můžeme chápat jako půst (dočasné omezení je součást života) a je to tolerovatelné na utlumení šíření viru.
 • Roušky a koronavir jsou politicky využité (uměle soustřeďuje pozornost jinam, než na skutečné řešení problémů současné společnosti) aby zamaskovali skutečné problémy ekonomického a společenského systému.

29.8.2020

 • zlatý peníz je pořád zlatý peníz ať do drží žebrák nebo král
 • komunisti dostali v roce 1946 41 % hlasů, protože nikdo nechtěl první republiku, v padesátých letech první Češi přišli na to, že je to špatný a začali reformovat, v 1968 to žádná okupace nebyla, to byl velký politický nátlak 
 • byl jsem vyhozen z fakulty, kvůli nepodepsání v roce 1968 (činem sleduje to co považuje za správné, i když trpí) a za několik roků (5 - 6 roků) přišly mimotělní zážitky a měl jsem možnost studovat různé filosofie (poprvé viděl anděla a tím se vrátilo jinak nepodepsání v roce 1968)
 • Fach-idiot je ten, co má světovou znalost chirurgie pravého malíčku, ale jinak je úplně blb, odborník rozumí všemu, specialista ničemu (svůj obor dělá dobře, ale mimo mu chybí základní vzdělání, protože to již chybí od gymnázií, kdy se přestala vyučovat Antika a staré znalosti, na kterých stála evropská a křesťanská civilizace)
 • Chod božích zákonů je automatický, objektivní, dokonalý a člověk má jen tu možnost to dokonale, sledovat, poznat a včas se vyhnout těm negativním následkům a tím se ocitá v ráji (království boží je ve vás), poznejte boží vůli, poznejte objektivitu a zákony ve všech úrovních existencí reality, když je poznáte, tak jste v ráji i na Zemi
 • Neexistuje bez šancí a vždy existuje šance úpadku, obojí je možné a vede se zápas promíchaných světlých a tmavých, pak jsou polosvětlý a polotmavý a záleží kam se to promítne, vývoj lidí je nepředvídatelný, my nemáme v současnosti skutečnou elitu
 • Naše budoucnost je nejasná s tím, že pevně věřím, že se odehraje něco u nás a vynoří něco a tím okamžikem vznikne úplně jiná politická situace, jak se vynoří skutečný vůdce s etickým gruntem, tak to duchovní jádro národa ho okamžitě pozná a půjde za ním a po něm půjdou i ti okolní (nejhorší jsou Sudetští Němci)

3.8.2020

 • koronavirus už nikdy neodejde a zůstane usazen v populaci a bude vyvolávat při oslabení epidemie nebo zdravotní obtíže všeho druhu a typu a u každého různé (bylo zveřejněno, že nechává následky na srdci, cévách)
 • to jestli koronavir vznikl uměle nebo přirozeně, to nikdo nedokáže a je to jen důvod k rozporům a hádání a k ničemu nevede, nyní mutuje a bude mutovat dál, protože to je typ viru, který mutuje běžně v přírodě. Nyní se zvýraznil právě proto, že odolnost populace klesá a lidé se koncentrují do měst
 • pro zvýšení imunity je důležitá rostlinná strava, odstranění překyselení organismu, soubor vitamínů (A, C, D3 a E) a minerálů
 • B. Jukl: pro zvýšení imunity, by se měl člověk podívat na bylinky, které mu běžně rostou kolem baráku: kopřiva, přeslička, pampeliška, lopuch, atd. (běžnou bylinku, kterou máme u domu nám říká: opatrně, tato nemoc tady může být nebo brzy přijde), např. když je kolem domu hodně vlaštovičníku (lidé mají potíže se zažíváním, játry, různé alergie) a bylina ukazuje, pozor něco je tady... proti virům není konkrétní bylina, ale je to individuální - když jdete a bylina vás "osloví", to znamená utrhni ji, budeš ji potřebovat. Vitalita je vrozená (získáme ji, meditací, modlitbou a přírodou) a každý také máme úkol na zemi, který musíme splnit, mladí lidé umírají předčasně, aby něco pochopili
 • vitalita (věk dožití, průměrná vitalita je 120 roků) je skutečně vrozená, je různě velká a můžeme ji jen podlamovat. Chození do přírody nás očišťuje od zátěží, které na sebe zavlečeme, správnou životosprávou šetříme vitalitu a někdy tak díky snížené vitalitě nemůžeme úplně naplnit život a úkoly, které máme
 • doporučuji na jaře "zelený elixír" (proti jarní únavě), to je rozmixovat všechny plevele z okolí, přefiltrovat a zelený elixír trošku popíjet - dodá všechny vitamíny a minerály
 • když se dostaví nějaká obtíž, tak se má člověk v první řadě zamyslet proč to vzniklo a co jsem udělal špatně, nejdůležitější je nemít strach (kdo se bojí, předem prohrává), důležitou roli hraje víra, že nejsem sám a osamocen (na hoře o mě vědí)
 • jsem překvapen, že jsem se také dožil konce tohoto světa (chaos, začátek konce ateistické etapy lidstva, proto tak proniká tolik Islám (ten má řád, který nám chybí, žijeme neustále v chaosu) , protože má alespoň nějakého boha), poměrů v tomto světě - koronavirus to naťukl, protože přijdou další, když se to nezmění. Když se podíváme na dějiny Evropy, tak vidíme pozvolný úpadek Ježíšova poselství a křesťanství až do hraného zbytku křesťanství v poslední době (liberální kapitalismus a křesťanství, to je kulatý čtvereček) - to co zažíváme je naprostý rozpad morálky a náboženství, proto následuje rozpad všech těch hodnot a je to zařízeno z prozřetelnosti (bůh je prozřetelný), má nastavené mechanismy, které takto jednajícímu lidstvu ukáží zač je toho loket (že je odchýleno) - jediná možnost je zásadní přeformování myšlení společnosti (tam to začíná), ateismus je skutečné čistokrevné rouhání (školami organizovaný ateismus, který tvrdí, že tento svět a všechno co vidí se samo od sebe sestavilo - to je ateismus a vývojová teorie)
 • řád, my nemůžeme duchovně porazit islám (myšleno ateistická společnost), Islám můžeme porazit dokonalejším řádem a náboženstvím (východiskem je křesťanství)
 • Masaryk měl za každým pojednáním, jak ten a onen jev a rozhodnutí vypadá z pohledu věčnosti (kdo se hlásí k této myšlence z politiků?), Masaryk měl tuto otázku za každým pojednáním (česká otázka je otázkou náboženskou - katolíci, evangelíci, husité patří k duši národa). Češi nemají rádi formální náboženství a od Husitské doby usilují o hlubší poznání, v náboženství a křesťanství je přikázaná tolerance k jiným
 • Moudrost mých předků: za čím vidíš "peníze nebo sex", zatím je rohatý (v televizi i kultuře nic jiného není), jedině když člověk vidí zvrácený názor, pak lépe najde ten "správný" (projevená dualita)
 • Duchovní jádro našeho národa je neovladatelné (Němcová, Palacký až po Masaryka) a tvoří ho cca tisícovka lidí (nejtvrdší duchovní jádro, které je schované) a až 1 milion je to měkké širší duchovní jádro, jeho vůle a myšlení není zlomitelné (ani Hitler a nezlomí ho ani liberalisté)
 • všichni ví a tuší, že zde je to manipulováno a ovládáno, tak moudrý člověk mlčí a drží se stranou, tím neříkám, že já jsem moudrý 
 • když se dívám na tištění peněz, tak jednoznačně vidím, že vládnoucí skupina v Evropě a ve světě už neví co dál, a protože neví, tak oddaluje to řešení tištěním peněz. Ať pomyslí ti co tisknou peníze, na to, jak jejich rozhodnutí vypadá z pohledu věčnosti. Podvodníci hrají na slabost lidí, která je "pohodlnost"
 • krize vztahu žena a muž (lidí a celé civilizace) je proto, že byl degradován na sex a obchod, tento vztah je však v rovině duševní, duchovní tělesné, a škola neučí soužití muže a ženy a vytvořit dokonal pár, ale pouze se vyučuje sexuální výchova
 • mizí nám empatie (naslouchání druhému a pochopení), empatie je funkce ducha (vyciťování), a pokud je někdo neduchovní, automaticky padá do ega a přítomného okamžiku, duchovní znamená pohled na věci z pohledu věčnosti, zvíře na rozdíl od člověka nemá pohled z hlediska věčnosti. A celá tato pa-kultura je zařízena na to, aby člověk hleděl ze dne na den (teď mám, teď mu natisknu peníze a ono to nějak dopadne) - chybí nadčasový náboženský pohled (lidé směšují i všechno duchovní se vším církevním a dogmatickým (ustrnulá pravda a poznání) - chybí hlubší poznání
 • Ruda Špaček: skončil věk Ryb a doznívá období církví nikoliv úloha ducha a naopak nabere na větší síle, protože Vodnář přináší touhu svobodného poznání 
 • Masaryk říkal: naše linie je Hus, Komenský, Palacký, Havlíček - to národní linie (a já bych to rozšířil na: sv. Václav, Karel IV, Hus, Komenský, Palacký, Havlíček a Masaryk, ale v žádném případě ne Václav Havel a současní prezidenti a začalo to Beneše
 • cenzuru většina lidí nepozoruje, protože je zajímá co mají teď
 • pozvolna situace směřuje ke zhroucení státu (všude je to rozděleno na dvě poloviny, jedna polovina neuznává vítězství druhé poloviny) a státních struktur řízení a jak se budou hroutit, tak se vynoří diktátoři, a kdyby nebyl ten neviditelný rozměr, na který já spoléhám a doufám, že přijde ještě nějaký zvláštní mimořádný zásah, který současný vývoj změní a zejména přes psychiku a zdraví lidí (ti co zůstanou se domluví a vytvoří daleko lepší společnost)  
Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu (jako myši v Calhounově experimentu) -"zánik a potopení Atlantidy" (redukce obyvatel), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií a různými experimenty, které byli důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa. A nyní používáme také technologie a experimentujeme, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti, my žijeme pouze "tady a teď", důsledky nevnímáme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent živlu země a ohně, pokud lidstvo neudělá zásadní změnu v duchovním vývoji a posunu k vědomému člověku.  Fáze vývojového procesu DE LUCE: (duchovní vývojový proces svobodné vůle jedince): "tunelové vidění" - tma (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá, projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonám strach- porazím strach) a vycházím z tunelu, mám otevřené srdce a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil svoje vibrace, mění se moje matrice a dualita se transformuje v rezonanci s celkem - duchovní záblesk) a vnímám hloubku a objem všemi smysly, který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím (vědomý člověk přijímá a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrost, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). a mění se i lidská DNA, dokončí se vývojový cyklus člověka ve fyzickém těle na planetě. To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictví zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzickém těle a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a odstraněním závislostí se zvyšují vibrace a mohu naslouchat vědomí) a na spojení se svým vědomím (proces v ZEP TEPI). Tím zvyšuji svoje vibrace na úroveň lásky (odpoutal jsem se od závislostí, odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za precesní rok přichází "solární záblesk (změna paradigma)", který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka. Současně jsme již vstoupili do fáze, kdy vznikají s vědomou podporou populace "Digitální koncentrační tábory".


18.6.2020

 • Existují 3 druhy proroků: ti, kteří neuhádnout nikdy nic a těch je 1 %, 1 % je také těch co uhádnou všechno a mezi tím je ten zbytek (kniha Zákony prof. Parkinsona).
 • Wolf Messing (žid) - Stalinův jasnovidec: uhádl všechno.

 • Současné procesy ve světě nejsou vůbec žádná náhoda, ale zvítězí jen ten, který uspořádá takový stát, aby všem lidem byla dána možnost růstu jak duchovního tak zručnostního (neexistuje takový blábol, že každý dostane peníze a nemusí dělat, bez práce nejsou peníze).

13.6.2020

 • 5G je další zátěžový činitel, oslabuje vitalitu člověka a nervové soustavy, lze mu čelit dodáním vitamínů skupiny B.
 • Na západě a v Americe jsou více "degere lidi" (proto je u nás menší úmrtnost než na západě spojená s pandemií- nakažená západem, způsob života).
 • Starší generace viděli analogii v přírodě (boží zákony, přírodní zákony) a nikdo je nenapálí, přestože neměli školy.
 • Úkolem je, aby se obnovila biologická funkce venkova, když krachnou sítě ve městech (voda, elektrika atd.), lidé si dokážou poradit, jsou tvořivý, obdivuji hasiče.
 • Největší úpadek, který pozoruji je odtržení od života (od reality a jsou samolibí) u umělců, tzv. intelektuálů, vysokoškolských profesorů - nastupují krize bude nutit masu tvořit (to je pravý smysl života) a pracovat (tím napodobuje boha a přibližuje se mu).

7.6.2020 

 • Crystalina (Animal feed dogs) ze Slovenska, Shindeleho minerály, je tam celá periodická soustava, nebo zeolit do půdy a na čištění vody
 • Nemoci mají materiální i duchovní složku, kterou lékaři neuznávají (neznají ezoterický rozměr choroby), materialismus v této podobě padne a vrátíme se k přirozeným zákonům = boží vůle, vrátí se zdraví a rovnováha ve společnosti.
 • V organismu hodně chybí Hořčík, Selen a Vanad.
 • Důležitý je mnohostranný pohyb, nikoliv jednostranný, to umožňuje chalupa, vrátí se doba chat a chalup pro ty, kteří budou chtít přežít (to bude první fáze) a budou vše pěstovat, protože to bude mít jinou hodnotu než v obchodě (např. pěstované hydroponicky atd.).
 • Musíme vytvořit náboženství vyššího typu (pochopit Ježíše Krista na vyšší úrovni, tento kdo to pochopí bude chráněn proti všem druhům virů), víra je důležitá pro přežití.
 • Pro dobrou vitalitu je potřeba: partnerství a vztah mezi lidmi (manželi) - rodina musí držet spolu (tu vybírá bůh), přátelé si vybíráme.
 • Duše a její vibrace určuje metabolismus těla.
 • Vetom (probiotikum, zbaví zažívacích problémů) je dobrý přípravek, který vyrábí velké množství interferonu ve střevě.
 • Interferon je látka obecně protivirová a produkovaná střevem (kvalita střevního mikrobiomu je klíčová pro imunitu).
 • Máme nedostatek vitamínů skupiny B (B-komplex forte) zejména B1, - degeneruje nervovou soustavu a B3, B6 - nedostatek degeneruje slinivku.
 • Do září o koronaviru nebudeme takřka slyšet, v říjnu se začne oživovat do listopadu, přes Vánoce bude klid, v lednu, únoru a březnu 2021 nastane exploze po celém světě (nastane finanční kolaps zdravotního systému), jeho projevy však budou jiné (nespecifické příznaky) než v roce 2020, bude se snižovat věková hranice rizikové skupiny obyvatel včetně mladých, přijdou kromě koronaviru také rota viry, reo viry, ebola viry, herpes viry, které máme v těle a zvrhnou se.
 • Koronavir nás zachránil před 3. světovou válkou, která měla vypuknout do 3 měsíců.
 • Koronavirus je kouřová clona (jsou nesplatitelné dluhy, devalvují se měny a tím dluhy - to je záměr) vymkne se jim z ruky celé zdravotnictví (nebudou peníze, léky ani lékaři) - zdravotnictví bude ochromeno.

17.3.2020

 • Jak se bránit - prevence: péče o ducha, duši (hygiena) a výživu (vitamin D3, C, A a minerály).
 • Začít si pěstovat vlastní potraviny na zahrádce, nebo sbírat lesní plody a bylinky (naučit se jejich účinky a používat podle starých receptů).
 • Bylinky správně vybrané vzájemně zesilují svou sílu, procházky lesem jsou ozdravné.
 • Medvědí česnek - má největší sílu (odčervení a doplnění minerálů), na česneku mohou být zárodky parazitů (opláchnout v octové vodě, nebo tam musí být pokora - posílení v duchovní rovině).
 • Chybějící minerály způsobují: vanad - cukrovku 2. typu, bór - osteoporózu.
 • Současné zemědělství bere celou Mendělejevovu soustavu prvků z půdy a vrátí tam jen malou část (mangan, měď atd.) - to je příčina poklesu minerálů v půdě a tím i v potravinách.
 • Čeká nás využívání všech rostlin a hub z přírody.
 • Nedostatek hořčíku (kopřiva, bršlice) způsobuje nedostatečné vstřebávání vápníku, nervové potíže atd.
 • Biologicky obhospodařovaná půda je základem zdravé potravy a ta je se zdravou duší základem zdraví.
 • Pohyb, jogínská cvičení, práce na zahrádce uzdravuje - dotyk se zemí, negativní energie těla odchází do země.
 • Každá rostlina má určitý typ vyzařování - potřeby jsou individuální a od toho je odvozena výživa.
 • Současná vláda dělá maximum.

9.3.2020

 • Lidstvo do 4 měsíců čekají převratné změny (1.10.2019 smrt Karla Gotta).
 • Koronavirus lze považovat za hospodářskou zbraň.
 • Probíhá spontánní mutace virů a baktérií v důsledku záření z vesmíru, síť 5G zvyšuje účinek mutace virů a baktérií (totéž tvrdí Jaroslav Chvátal) a oslabuje obranyschopnost lidského organismu.
 • Začíná zásadní změna společnosti.
 • Koronavirus podceňují z důvodu, že proběhne a stává se tzv. pomalým virem, který se usadí v těle a čeká na oslabení organismu, (paraziti natahují do sebe viry jako magnety).
 • Současná hygienická opatření pomohou, ale nebudou účinné.
 • Plzáci španělští také natahují do sebe viry, kde se množí a je to ochrana přírody proti přemnožení (proto je naše zvířata nežerou).
 • Ten kdo prodělá koronavirus má poškozená játra a plíce na celý život (cca 25 % se stává invalidní do konce života).
 • Koronavirus je kouřová clona (jsou nesplatitelné dluhy, devalvují měny a tím dluhy - to je záměr) vymkne se jim z ruky celé zdravotnictví (nebudou peníze, léky ani lékaři) - zdravotnictví bude ochromeno.
 • Po koronaviru přijdou další mutace (obdoba roztoče Varoa u včelstev je koronavir u člověka).
 • Co je imunita? Analogie a respekt k duchovním zákonům tak podvědomí a imunitní soustava okouká od duše a tak bude zajištěn pořádek v těle.
 • Kdo nechce alergii nesmí být alergický na cokoliv a musí přijmou změny a různost (koloběh, přírodní zákony atd.).
 • Cíl: zvyšovat svoji odolnost přírodní cestou a změna způsobu života (výživa, myšlení).

2.2020

 • Spravedlnost se vyciťuje.
 • Chybí vztah k vyšší autoritě, ten začíná v rodině (odporování rodičům), cti otce svého a matku svou.

Dříve:

 • Až tato civilizace nadměrně hmotně zaměřená, vylučující a ponižující kvalitu vztahů mezi lidmi na finanční a právní záležitosti, tak až skončí tak vyšší civilizace dá vztahy lidí na první místo (vyslechne a nabídne pomoc tomu druhému), technická záležitost je podružná (dříve se všichni vládci vrhli na technický pokrok, který umožňoval nadvládu).
 • Jedině službou se děje pokrok, egoismus a individualismus je projevem pádu.
 • Zákoník Karla IV: na prvním místě je vůle boží (vládce), na druhém místě je prospěch spravovaného celku, na třetím místě vůle panovníka.

PŘIJDE TRANSFORMACE TAK, JAK JI DOSUD NIKDO NEPOPSAL?

Že se západní civilizace nachází ve stadiu, ve kterém se nemůže ani udržet, ani stejným směrem pokračovat, se shodnou prakticky všichni dobří pozorovatelé. 

 Vždy jsem si myslel, že zvrátit současné duchovně špatné směrování celé civilizace nemůže událost, ve které by byli z rovnováhy vyvedenými silami přírody společně zkoušeni slušnější a zcela devastovaní lidé. K tomuto názoru mě podnítily věty z Evangelií, kde se o obratu směrování lidstva říká, že "dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán". A dále se o charakteru změny říká, že tato "přijde jako zloděj", neboli nenápadně. Po ní lidstvo nastolí "tisícileté království boží", neboli vejde na vyšší duchovní úroveň.

 • Při zachování těchto charakteristik mi vycházelo, že změna tak může přijít jedině prostřednictvím pozvolného zásahu životadárných sil do metabolizmu člověka. Tedy skrze ovlivnění zdraví, plodnosti a životaschopnosti člověka. 
 • A právě takové pozvolna se zesilující poruchy metabolizmu a plodnosti jsem v poslední době zaznamenal. Medicína tato údajně civilizační nemoci označuje souhrnným názvem "metabolický syndrom".  
Bývá uváděno zejména těchto několik vlivů: 
 • Pokles biologické hodnoty potravin  
 • působení neustálého stresu v práci i ve společenském životě 
 • útok na společenské jistoty 
 • znečistění ovzduší a "elektrosmog" ze spotřebičů
 • více 

Na odčervení doporučuje:

 • Caniverm - trojsložkový, 1 tableta na 10kg (zdroj. MVDr. Staněk)
 • Ořešáková tinktura

 • Doporučuje VETOM, proti pomalým virům


  Josef Staněk odkazy:

  https://www.lecivapriroda.cz/news/mvdr-josef-stanek-prijde-transformace-tak-jak-ji-dosud-nikdo-nepopsal-/

  https://www.novyfenix.cz/autor/10 

  Milan Calábek Koronavir 10.3.2020

  Nejnovější články na našem blogu

  Přečtěte si, co je nového
   

  Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

  Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

  Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

  DAVOS WEF 2023

  17.01.2023

  V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

  Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

  Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

  Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

  Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

  Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

  Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

  COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

  Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

  USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...