Školství

Nová výzva pro 21. století: flexibilní systém školství reagující na rychle se měnící podmínky ve všech vrstvách společnosti- Musíme si položit otázku: Co nás čeká v příštích 5, 10 až 20 letech? Co tyto změny budou znamenat pro společnost a pro školství?

 • Čeká nás výzva: "Do 5 let bude část především rutinních dovedností nahraditelná technologiemi u 1,3 milionu českých zaměstnanců, do 15 let u 2,2 milionu a do 30 let téměř u 3,4 milionu zaměstnanců. 6.4.2019 více

Výzva pro školství: Potřebujeme vzdělané lidi pro Průmysl 4.0, robotická práce, jednotvárná a ubíjející, má být nahrazena automatizovanými systémy a lidská pracovní síla se bude přesouvat do kreativních lidských činností.

 • Vzdělání je tedy pro budoucnost vysokou hodnotou a je potřeba, abychom do něj masivně a dlouhodobě investovali. 
 • méně vzdělaní lidé opravdu více podléhají různým falešným zprávám, jak se dneska říká "fake news" 
Komenský, škola je základ života, škola hrou
Komenský, škola je základ života, škola hrou

Trendy ve společnosti a důsledky pro změny v systému výuky ve školství

 • důraz na celoživotní vzdělávání - cíl národní strategie: rozvoj dovedností, jenž nebudou nahrazeny automatizací a naopak rozvíjet unikátní dovednosti, které jsou využitelné na pozicích s vysokou přidanou hodnotou
 • nutné změny v sociálním systému, pracovním právu a  v daňových zákonech, které by měly reagovat na průběžné změny v ekonomice spjaté s automatizací a AI
 • nový fenomén ve společnosti "inteligentní robotický humanoid", hledání cesty jak tento fenomén přijmou v celém spektru společnosti se všemi klady i hrozbami
 • díky nástupu UI a informačního věku je důležité děti učit logickému myšlení (tzv. selskému rozumu) a rozvíjet jejich schopnosti v oblasti duchovní
 • nahrazování některých stále se opakujících pracovních procesů umělou inteligencí (právníci, prodavači, recepční, pokladní, bankovní úředníci, skladníci, účetní, učitelé, zdravotní personál pro staré nemohoucí spoluobčany, atd.)
 • 5G sítě a s tím spojený rozvoj technologií a UI (umělá inteligence)
 • Cílem UI je práce s informacemi a jejich analýza s cílem předvídat budoucnost 
 • změna způsoby dopravy (např. inteligentní města a autonomní doprava)
 • nové obchodní modely ve společnosti, protože až 70% zboží bude mít nemateriální podobu
 • vztah k virtuální realitě (např. virtuální svět s nasazenými brýlemi) - virtuální realita bude pro nízkopříjmovou skupinu, reálný život s reálnými zážitky bude pro chudé
 • obrovská změna - obměna oborů spojená s robotizací a umělou inteligencí (UI), staré profese budou zanikat, nové budou vznikat a za dobu svého života budou muset mnohokrát měnit práci (přeškolovat), obory, bude mít více pracovních kontraktů
 • vysoký nárůst nemocí a psychických problémů spojených s rychlými změnami ve společnosti (které budou ohrožovat finanční stabilitu rodin, firem i států)
 • elektromobilita a změny v užívání v dopravě (sdílená doprava, autonomní vozy)
 • růst populace, nedostatek vody, změny klimatu a migrace - nárůst napětí ve společnosti a ve světě
 • úbytek orné půdy a pokles výnosů (nepoužívání chemie)
 • znečištěná voda a životní prostředí (antibiotika, pesticidy, těžké kovy, mikroplasty atd.)
 • civilizační střet generací: mladá populace (využívající UI a moderní technologie) a "stará generace", která ovládá pozice ve společnosti a tradičních oborech
 • mladá generace a její vztah k majetku atd.: nechce vlastnit, chce si užívat, potřebuje mobilní telefon a připojení k internetu, nechce mít děti a rodinu atd. atd.
 • V případě, že český stát bude výrazně investovat do učitelské práce, může se dostat díky vyšší vzdělanosti na úroveň HDP sousedního Německa v roce 2100. (IDEA) Česko mělo rychle navýšit výdaje na školství o čtvrtinu až třetinu toho, co dává v současnosti.
 • Podle údajů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),  podíl výdajů na základní a střední školy v ČR 2,4 procenta HDP (2015). Průměr OECD je 3,2%, aby se Česko (v roce 2018 205 miliard) dostalo na tento průměr je nutné zvýšení o zhruba 50 miliard korun. více
Celoživotní vzdělávání se stává trendem 21. století
Celoživotní vzdělávání se stává trendem 21. století

Možné způsoby a trendy ve školství

 • přechod na celoživotní vzdělávání (v průběhu života pravděpodobně měnit několikrát obor zaměstnání)
 • multioborové znalosti s nadnárodním přesahem, spolupráce v mezinárodních týmech
 • příprava na vztah a spolupráci s umělou inteligencí v tvořivém procesu
 • výuka novým způsobem s využitím nových technologií a UI (od pouček přejdeme k toku informací mezi obory - změna způsobu myšlení)
 • využívání Umělé inteligence a moderních způsobů komunikace mezi lidmi s vytvořením podobné sítě jako má neuronová síť a mikrobiom (druhý mozek)
 • aktivní kontakt s přírodou, (pobyt, znalosti, práce atd.), ruční práce na vyrovnání přetížené nervové soustavy a mozku
 • zavádění nových oborů ve studiu (astrologie, numerologie, meditace atd.)
 • učení tzv. selskému rozumu a rozvoji v duchovní oblasti

Nadační fond Eduzměna

Psychologicko-poradenský institut Re:Life (2016) pro teenagery i dospělé, jak k online světu (problematika nadužívání digitálních technologií) najít zdravý vztah

 • klinická psycholožka Zuzana Pavelcevá společně s psycholožkou Lucií Essenzou, pořádají semináře pro školy a veřejnost či programy pro děti jako Buď chytřejší než tvůj smartphone! či kurz Odpoj se, ať můžeš žít!

EEG neurofeedback, treningová metoda mozku, poruchy pozornosti ADHD a ADD, nespavost atd.

Školství, zprávy z tisku:

3.12.2020 České školství se musí zásadně proměnit, jinak bude společnost čelit velkým problémům. Až 50 procent současných profesí se dá plně automatizovat, člověka v nich tedy může nahradit některý typ stroje. Aby se lidé na trhu práce udrželi, musí se učit nové dovednosti. Dalším alarmujícím faktem je, že ředitelům škol až polovinu pracovního času zabere administrativa a zajištění provozu školy, místo aby se věnovali pedagogickým tématům.

 • český vzdělávací systém je extrémně decentralizovaný. Z toho také plyne odlišná podpora škol, a tudíž i rozdílná úroveň škol. Ředitelé jsou přetíženi administrativními a technickými úkony, odborné a podpůrné kapacity jsou roztříštěné. V českém vzdělávacím systému je také neuvěřitelné množství aktérů, což systém zatěžuje a zpomaluje. 
 • v Česku je nyní přes čtyři tisíce veřejných základních škol, které podléhají dvěma a půl tisícům různých zřizovatelů. Tolik aktérů se nemůže domluvit na společné vzdělávací politice. 
 • https://domaci.ihned.cz/c1-66852820-skoly-trapi-nerovnost-v-kvalite-i-pretizenost-reditelu-o-stavu-ceskeho-skolstvi-prijdou-diskutovat-predni-experti<br>

3.11.2020 On-line výuka nerozvíjí sociální a emocionální dovednosti, říká expert z Finska

Ve Finsku se snažíme udržet školy otevřené tak dlouho, jak je to jen možné. Na jaře jsme zavřeli školy asi na šest týdnů a všimli jsme si, že za tu dobu vzrostly rozdíly mezi různými studenty, vysvětluje Olli-Pekka Heinonen.

18.9.2020 Učte nás konečně to, co potřebujeme: moderní dějiny místo pravěku, argumenty místo memorování. A berte děti jako individuality

https://archiv.ihned.cz/c1-66818100-ucte-nas-konecne-to-co-potrebujeme

17.9.2020 českých školách by se do běžné výuky měly zapojit i 3D tiskárny. Alespoň to tak plánuje tuzemský jednorožec Prusa Research v novém programu, který zájemcům zapůjčí 3D tiskárny Prusa i3 MK3S, případně Original Prusa MINI na tři měsíce. Ze zápůjčky se po skončení této zkušební doby může při splnění jednoduchých podmínek stát dar.

Firma spuštění projektu plánovala původně už na únor, kvůli epidemii koronaviru a následnému uzavření škol došlo k jeho odložení. Tým Josefa Průši, po němž se jednorožec jmenuje, se navíc soustředil na vývoj a tisk prostředků osobní ochrany. "Ani teď asi není úplně skvělá situace, ale už jsme nechtěli dál čekat," vysvětlil správce webu start-upu Martin Bach. Počet škol, které se mohou zúčastnit, není omezený, Průša navíc počítá s možností rozšíření projektu i do dalších zemí.

Získat tiskárnu pro školu je jednoduché. Zájemci se musí registrovat na webových stránkách Prusa pro školy a následně absolvovat školení, kterého se má zúčastnit alespoň jeden zástupce školy. Forma a trvání kurzu je otázkou dohody, počítá se i s on-line variantou. Po dodání tiskárny ji jen stačí zapojit do výuky a vytvořit vlastní projekt včetně návodu pro další zájemce.

https://tech.ihned.cz/c1-66817840-jednorozec-prusa-research-nabizi-skolam-3d-tiskarny-na-vyzkouseni-chce-je-videt-ve-vyuce-i-mimo-informatiku

24.1.2020 Americký miliardář maďarského původu George Soros poskytne 1 mld. USD pro spuštění projektu globální univerzity, aby tak čelil autoritářským režimům a klimatickým změnám. Prohlásil to podle agentury Bloomberg ve čtvrtek na WEF v Davosu s tím, že autoritáře a klimatické změny považuje za hrozby, které ohrožují přežití civilizace

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...