Energetika z pohledu prof. Petera Staňka

Energetika, Peter Staněk

Prof. Ing, Peter Staněk CSc,     

Prof. Peter Staněk, ENERGETIKA a SPOLEČNOST BUDOUCNOSTI 26.3.2019


 • v rozvodné síti jsou ztráty až 30%, (podle údajú mají Slovenské rozvodné sítě zrátu z přenosu energie pouze 1%)
 • problém současnosti je skladování energiie (alternativně se pracuje např. na skladování energie ve skle)
 • lokalizace výroby elektrické energie - pojízdné atomové elektrárny pro města s počtem obyvatel cca 50-70 000 (odpadá rozvodná síť, budou menší ztráty v přenosu)
 • alternativní zdroje energie jsou v současnosti bez dotací neekonomické
 • ropa se tvoří neustále, současné nové naleziště ropy např. v Jihočínském moři, podél Brazilských břehů, Venezuela (odhadované zásoby vydrří do roku 2071 - zdroj BP ER
Jaderná elektrárna
Jaderná elektrárna

Jaký energetický zdroj budeme mít do budoucna? 

obnovitelné zdroje energie do roku 2030 mají podílet na energetické spotřebě dopravy čtrnácti procenty. Z toho má 4,5 procentního bodu připadat na metan vyráběný v bioplynových stanicích. Na skládkách každoročně končí 1,8 milionu tun biologicky rozložitelného odpadu

 • fůze (fůzní reaktor), mobilní modulární jaderné reaktory
 • vodík 
 • alternativní zdroje, vítr, slunce, moře, podzemní teplo, bioplynové stanice(výstavba trvá cca 4 roky)
 • ropa, zemní plyn

Jak skladovat elektrickou energii?

 • sklo
 • voda
 • akumulátory

Proč si koupit elektromobil (generální ředitel společnosti Porsche ČR Jan Hurt.

 • při současných cenách paliv a elektřiny se provoz elektroauta vyplatí při ročním nájezdu od 12.000 kilometrů
 • Volkswagen Golf se spalovacím motorem se pohybuje podle verze okolo půl milionu (proto podíl elektroaut v Česku je pod 1%)
 • za rok bude problém ze tří čtvrtin vyřešen a za dva roky bude infrastruktura nabíjecích stanic dostatečná (asi 80 procent nabíjení se bude odehrávat doma)
 • požitek z jízdy a akcelerace (jízda je zcela tichá a plynulejší díky absenci převodovky.)

Elektromobilita, Tesla
Elektromobilita, Tesla

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...