Manuův zákoník

Nejvyšší autoritou je duchovní člověk.