voda, zdroj života na zemi....

Anomálie a vlastnosti vody

není známa odpověď, proč voda, jako jedinná látka na zemi může existovat ve více skupenstvích (kapané, pevné, plynné, plazma)? Je známo až 66 anomálií vody. Níže jsou uvedené některé z nich.

 • hustota vody se při minusových teplotách zvyšuje a při plusových naopak zmenšuje (u jiných kapalin je to naopak) - mohou za to molekulové vazby (nejvyšší hustota a nejmenší objem je při +3,95°C), za určitých podmínek může být voda tekutá i při mínusových teplotách
 • voda má schopnost ukládat informace
 • živá (voda ze studánek) a mrtvá voda (vodovodní síť)
 • voda má paměť - paměťové medium (voda zaznamenává co se v jejím okolí děje - vše co vidí, slyší, cítí atd...) - klastry (mají cca 400 000 informačních panelů) umožňují vepsání informací do vody (mozek obsahuje cca 85% vody, tělo 70-90% vody podle věku)
 • čistá voda má neutrální pH7
 • tzv. čistá voda je nevodivá (taková se v přírodě nenachází),  stává vodičem, jakmile začne rozpouštět látky kolem ní
 • rostliny a jejich plody obsahují až 90% vody
 • voda má i holografickou paměť
 • v parních elektrárnách je běžně teplota na turbímě teplota páry 500°C (není vidět) a tlak 140Atm
 • řezání tvrdých materiálů tlakovou vodou (rychlost 4 machy, tlak 600atm), přesný řez, nestupí se, není ji potřeba chladit
 • vodu lze zastavit pouze vodou
 • voda je nestlačitelná
 • voda, která se mění při změně skupenství na páru se rozpíná až 1600x - následně ji můžeme přeměnit na pohyb
 • kritická teplota vody, kde se všechna voda naráz přemění na hustou páru a není síla, která by ji udržela (všechny tlakové nádoby prasknou)
 • ohřívání vody pomocí rázové vlny (rotor s otvory je téměř těsně v tubusu, v mezeře je voda, rotor se roztácí a vytváří páru) účinnost je téměř 100%
 • anomálie vody mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia - "nestandardní" změny stavů vody a na nich závislé původně neočekávané vlastností
 • pomocí vody se dobýval kámen (v létě se dřevěné klíny zaražené do kamene polévaly vodou v zimě v době mrazů se do puklin ve skalách nalévala voda, voda zvýšila svůj objem a může vytvořit tlak až 400atm)
 • voda má vysoké povrchové napětí
 • voda je nejsilnější rozpouštědlo planety
 • není známo jakým způsobem putuje voda vysoko do korun stromů
 • pokud máme vodu ve stříbrných nádobách, vytváříme z ní přírodní antibiotikum (ničí mikroby v těle, používá se v Iráku a Afganistánu armádou USA)
 • lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (Prof. Korotkov, Dr.Emoto)
 • pozivně strukturovaná voda má vliv na zrání, velikost úrody, obsah minerálů a vitamínů a potřebujeme ji až o 20% méně
 • ve vodovodních potrubích se voda tzv. "defermuje" - narušuje se její DNA a ztrácí energii, ale naopak ji bere - je tzv. mrtvá
 • zmrazené krystaly vody pozitivně strukturované fotografované Dr. Emotem měli tvar 6 cípé hvězdy nebo 6 úhelníku s fraktály
 • nejvyšší hustota vody je při +4 °C
 • jezero zamrzá od hladiny ke dnu a ne naopak (led plave na vodě, je lehčí než voda, která je pod ním - má nejvyšší hustotu)
 • žádně dvě sněhové vločky nejsou stejné - jsou jedinečné
 • tzv. kyselé deště obsahují oxid siřičitý z elektráren průmyslu a automobilové dopravy
 • semínka moringy dokáží vyčistit vodu, nebo pokud dáme znečištěnou vodu na slunce min. na 24 hodin zničí baktérie ( tento efekt se používá v Africe)
 • voda moderuje, pára nikoliv
 • teplota páry kolem 900°C přestane vést teplo, chová se jako izolace (chození bosou nohou po uhlících, nebo poskakující kapičky vody nad rozpálenými kamny)
 • pokud je rozžhavená trubka nad 900°C tak ho snadno ohnete a nespálíte se (nesmí být hroty, nesmí být mastnota i rukách, nesmíme se bát - strach vylučuje se do potu a slin  kyselina máselná, nesmíme to dělat příliš dlouho, nesmí být na rukou nebo předmětu žádná cizorodá látka, předmět musí dostatečně velkou tepelnou kapacitu- aby neklesla teplota předmětu pod 900°C) při strachu se vylučujeme kyselinu máselnou - proto pes cítí, že máte strach!! Kyselina máselná eliminuje tuto anomálii vody.
 • výparné skupenské teplo - pokud máte v koženém vaku vodu, kde voda kůží mírně prolíná a odpařuje se a tím chladí vodu uvnitř (voda zůstává studená i na Sahaře)
 • přehřátí, podchlazení (pro zamrznutí vody je nutný impulz-vibrace, zvuk) - voda na led
 • kondenzační jádra, kde se mění skupenství z páry na vodu (ionty, prach) - cizorodé prvky okolo kterých se obaluje voda. Díky kondenzačním jádrům prší
 • pokud se zvýší sluneční záření, ohřívá se voda, odpařuje- vytváří mraky (brání ohřívání země) a následuje déšť, který ochladí zemi (slunce ale může opět ohřívat zemi atd.) a tak se udržuje přijatelné klima na zeměkouli
 • voda, která se vypaří do atmosféry, s sebou nese energii Slunce jako latentní teplo. Díky němu se vytvářejí mraky a přes kondenzaci par do mraků se energie zase uvolňuje. Voda prostě přenáší teplo z troposféry do stratosféry. 

 • trícium- supertežká voda T2O
 • deutérium - těžká voda D2O

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

6. května 2019 na setkání Arktické rady (založena v roce 1996, jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a zástupci domorodých obyvatel) uvedl Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že ovažuje tání ledovců na Arktidě za výjimečnou obchodní příležitost (Arktida je plná příležitostí a bohatství").