Digitální koncentrační tábory (DKT), digitální diktátor (DD), Metaverse

Tato vize (teze) je výsledkem složených puzzlí (které jsou produktem poznání jiných lidí) a které prostřednictvím architektury souvislostí vytvořily obraz reality, který je ovlivněn konstruktem myšlení, matricí poznání a vnímání reality a současně je i nedokonalým vyjádřením reality, kterou vnímám a je obtížné ji interpretovat do slov. Připouštím, že se mohu mýlit a vím, že tato teze bude překonaná dalším poznáním.  

 • Lokální koncentrační tábory 20. století se transformují do globálních digitálních koncentračních táborů (DKT) v 21. století ve kterých bude žít Homo technologicus, který má digitální vědomí, digitální myšlení a je závislý na digitálním prostředí ve virtuální a rozšířené realitě  (ovládaný digitálním diktátorem), digitálním konzumu a satelitním internetu (5G). DKT zajistí jedincům vše, čeho nemohli dosáhnout v současné realitě ("bezpečné prostředí" která nahradí současnou realitu ve které žijeme za digitální), ale ztratí vlastní identitu (stanou se digitálním zombii ve virtuální a rozšířené realitě, která bude návyková, vytvoří závislost).
 • Nedostatečná láska a péče rodičů o své potomky (od 2. světové války) přitahuje lidskou populaci po celém světě do digitální virtuálního prostředí. Digitální hry, které jsou přitahovány mladou populací, jsou předstupněm vstupu do reality jménem Meteverse (novodobý digitální koncentrační tábor).
 • Cílem je "vykořenění jedinců, rodin" (rozklad osobnosti, integrity, morálních zásad, tradic, rodiny atd.) a ovládnutí jejich vědomí, z lidských bytostí se stanou roboti (zombie), kteří budou plnit příkazy a nařízení, bez vlastních práv a svobod (podobně jako v koncentračních táborech) v kontrolované společnosti se sociálním bonusem (Digitální virtuální státy).
 • Proces digitalizace usiluje o ovládnutí lidského vědomí a vytvoření trvalé závislosti (protikladem tohoto procesu je cesta k vědomému člověku) lidských bytostí na systému (řídící elita -pánové za oponou).
 • Lidské vědomí vládnoucích elit bude přeneseno do digitálních klonu jedinců a zajistí jim nesmrtelnost a tím nekončí moc nad lidskou civilizací.
 • Metaverse - alternativní digitální realita. Bude metavesmír (metaverse) za odměnu, nebo za trest? V metavesmíru si budete moci vyzkoušet žít ve zcela simulovaném světě podobném Matrixu, který bude od toho skutečného k nerozeznání.  Zjednodušeně jde o průnik virtuálního a reálného světa, a to pomocí chytrých telefonů i nových prostředků pro rozšířenou realitu. Příští platforma bude ještě více pohlcující - bude to internet, na který se nejen díváte, ale jste přímo uvnitř zážitku, říkáme tomu metaverse a dotkne se to každého produktu, který vytvoříme. V metavesmíru budete moci dělat téměř vše, co si dokážete představit - setkávat se s přáteli a rodinou, pracovat, učit se, hrát si, nakupovat, tvořit - a také zcela nové zážitky, které se do dnešní představy o počítačích a telefonech vůbec nehodí. "V této budoucnosti se budete moci okamžitě teleportovat jako hologram a být v kanceláři bez dojíždění, na koncertě s přáteli nebo v obývacím pokoji rodičů, abyste si popovídali. To vám otevře více příležitostí bez ohledu na to, kde žijete. Budete moci věnovat více času tomu, na čem vám záleží, zkrátit čas strávený v dopravě a snížit svou uhlíkovou stopu. 
 • Protože se hroutí náš současný svět, proto vzniká Metaverse (ale tento svět staví pouze korporace).
 • Globalizace vstupuje do poslední fáze: Digitální imperialismus = poslední fáze kapitalismu 21. století, (METAVERSE). DVS nepotřebují vlastnit jednotlivé země, mohou obchodem, službami a digitálním prostředím ovládnout populaci žijící v těchto zemích, jejich svět nemá hranice, je omezen pouze připojením na internet (to řeší satelitní internet).

Termín 2021 - 2022: Další vysoké zadlužování států, firem a obyvatel, kolaps demokracie, nestabilní a omezené zdroje energie a dalších zdrojů, při současném propadu globální ekonomiky, dojde k nárůstu sociálního napětí, strachu a agrese, to umožní snadnější nástup kontrolované společnosti, poslední fáze kapitalismu - Imperialismus (v EU je naplánovaná na rok 2022), bude následovat nové digitální přerozdělení světa, to vše vytváří ideální podmínky pro realizaci nejenom digitální měnové reformy, díky pádu světového měnového systému. Výsledkem bude ještě více koncentrace moci a bohatství "pánů za oponou" a rozvoj metavesmíru, kam bude unikat většina, zejména mladé, populace.  

Teze: v roce 1917 aplikovali (experimentovali s použitím peněz) pánové za oponou "komunismus" v Rusku (vznikali první gulagy), potom byl nástup Hitlera k moci, aby zahnal strach z komunismu (vznikly koncentrační tábory) a nastartoval ekonomiku po krizi 1929. Nyní "pánové za oponou" aplikují kontrolovanou společnost se sociálním bonusem v Číně. Výsledkem budou globální digitální koncentrační tábory. Co z toho vzejde pro současného člověka? 

V roce 1929 začala Velká hospodářská krize, která končila s nástupem Adolfa Hitlera k moci (nabídl národu cestu z krize). Nacismus a Fašismus používal pro svoje cíle koncentrační tábory (aby odstranil vše defektní), nyní již existují digitální koncentrační tábory. Proces byl zahájen vznikem internetu na počátku devadesátých roků minulého století a také rozvojem technologických a internetových firem konec devadesátých roků minulého století. Vrcholí nástupem multidimenzionální krize (koronavir je vhodný spouštěč a urychlovač tohoto procesu, který je charakteristický exponenciálním růstem) a následně " DIGITÁLNÍHO DIKTÁTORA" (DD, digitální bůh, aby zajistil kontrolu, pořádek a moc "pánů a oponou"), který také nabídne cestu z krize (rozložené předlužené státy, nefunkční ekonomika, nespokojené obyvatelstvo) do metavesmíru! Digitální diktátor je to robot, kterého řídí UI a virtuální modely, je tedy vytvořen pouze na základě rozum a stojí jen na jedné noze . Chybí mu druhá noha (nerozum, intuice) a vědomí (napojení na Stvořitele, kolektivní vědomí). Proto se snaží přesunout život člověka a celého světa do digitální virtuální reality (která je propojená pouze s umělým digitální vědomím, vzniká tak digitální bypass, který nahrazuje přirozené bytí v realitě), aby člověk zapomněl na svoje vědomí, duchovní vývoj a přirozené rozmnožování. Nejvíce je ovlivněna mladá populace, která se stává závislá na digitálním prostředím, protože nepoznala opravdovou lásku rodičů, proto je přitahuje umělá virtuální realita.

DD (digitální diktátor, digitální bůh, zajistí kontrolu, pořádek a moc "pánů a oponou") jde proti bytosti člověka, přesto lidé dobrovolně odchází do uměle vytvořeného světa (digitální "plynová" komora s dopaminovou závislostí), kde mají vše hned, nemají odpovědnost a nemusí na sobě nic měnit (pouze otočí "digitální kohoutkem" a jsou v ráji, zemi neomezených možností) - pracovat vědomě na svém poznání (výsledkem je psychická degenerace a fyzická smrt).

Možný počátek tohoto cyklického procesu (nyní fáze odklonu od vědomí a přírody, smyslu života a vývoje člověka) byl před 26 000 (13 000) roky a možná ještě podstatně dříve. Před cca 13 000 se datuje zánik Atlantidypotopa světa (kdy stoupla hladina oceánu o desítky metrů) a Noe (hromadné umírání lidí, počátek věku Lva, opozice dnešní doby), nyní jsme na počátku věku Vodnáře a jsme na pokraji digitální potopy světa s využitím DKT.

 • Koncentrační tábory - nástroj totalitní moci sloužící k izolaci a likvidaci odpůrců režimu či nepohodlných skupin obyvatelstva. V roce 1934 je J. Goebbels nazval "tábory určenými k převýchově protispolečenských živlů těmi nejhumánnějšími prostředky", ve skutečnosti byly místy nejstrašnějšího mučení a vražd. Postupně se staly nástrojem holocaustu. V roce 1939 existovalo v nacistickém Německu šest koncentračních táborů, za války jejich počet výrazně stoupl. Mezi lety 1933-1945 založili nacisté kolem 20 000 různých táborů, kde věznili milióny obětí. První koncentrační tábor vznikl v Dachau (22. března 1933).
 • Někteří přirovnávají roky 2020 - 2023 (globální roušková pandemie) u nás se situací v roce 1929-1933 (Velká krize a nástup Hitlera). Jak bude vypadat svět za 12 roků v roce 2032 (1945)?
 • Vizionář Karel Čapek - R.U.R. (Rossumovi univerzální Roboti), slavná antiutopická divadelní hra z roku 1920, ve které poprvé zaznělo slovo robot, náleží do žánru sci-fi. Ústředním tématem je zkáza lidstva skrze příliš vyspělou techniku, která se vymkla kontrole. Jako první užívá pro umělou bytost pojmenování "Robot", odvozené z výrazu slovanského původu "robota" - těžká, nedobrovolná práce.
 • Myšlenka výroby umělého člověka - pracovní síly se ve světové vědeckofantastické literatuře objevila již daleko dříve (v našem kulturním prostředí je známa pověst o pražském Golemovi).
 • Digitální chatbot, reinkarnovaný člověk a Bankovní identita (digitální občanský průkaz), digitální identita

Vzniká virtuální a rozšířená realita, která je alternativou reálného světa: Kombinací robotů (neživý člověk, který nemá emoce a vědomí), digitálních diktátorů (kvantový počítač, který řídí a kontroluje vše - je naprogramován pouze rozumem a má digitální myšlení) a virtuální reality se člověk odklání od reálných prožitků, od smyslu života na zemi (tím je poznání a duchovní vývoj) a přírody (kde platí přírodní zákony).

Po roce 2020 vstupujeme do fáze chaosu, degenerace a zkázy 2020 - 2032 Calhounova experimentu (populace se koncentruje do měst a nyní zde žije více jak 60 % světové populace, a právě blahobyt a závislost na virtuální realitě budou místem zkázy, podobně jako v experimentu Prof. Calhouna, nebo-li DKT).

Pokud lidé pochopí, že jsou závislí, mají strach ze změny a že si přitáhli, nebo jsou v DKT proto, aby se vyléčili a pochopili model ve kterém žijí. Platí vesmírné zákony a do života je nám přitahováno to (energeticky a informačně), kde jsme závislí a co nás léčí. Pochopením této závislosti se člověk stává vědomým (protože poznáním sebe a usebíráním se vyvíjí).

 • Vědomý člověk je cestou, kdy jedinec vědomě na základě své svobodné vůle otevírá srdce (přijímač), které je schopno přijímat lásku (Universum - vysílač) a tím se jedinec osvobozuje ze zajetí (osvobození ze závislosti, strachu z boje, které odebírají energii) v digitální koncentračním táboře (metavesmíru) a tím ze svých závislostí (v DKT svou energii věnuji strachu a závislostem, a díky osvobození mohu energii věnovat tvůrčímu procesu a lásce).

Co jsou digitální koncentrační tábory (metavesmír)?

Z člověka se stává nepozorovaně digitální zombie, které je závislé na digitálním světě. Vládnoucí elita pro ovládnutí populace používá efektivní nástroje: satelitní internet, umělou inteligenci, dopaminovou závislost, lockdown, virtuální realitu, sociální sítě, mobilní telefony, hry, digitální nepodmíněný příjem atd. Člověk tak paradoxně postupně a dobrovolně přechází z reálného světa pod vlivem digitálních technologií a digitální umělé reality v nově vznikajících digitálních virtuálních státech, kde se většina, zejména mladé populace, bude cítit spokojená. Cílem tohoto procesu je ovládnutí lidského vědomí tak, aby bylo závislé na DD (digitální diktátor, digitální nadčlověk).

Naše domy (velké aglomerace s velkou koncentrací lidí) s rychlým internetem, chytrými telefony, moderními technologie  (které ulehčují práci a šetří čas) a virtuální realitou, které se stávají závislostí. Ale je i nový systém moci, řízení a kontroly jménem Technokracie (Imperialismus), což je nástroj vládnutí zajišťující naši totální kontrolu, omezující pohyb v případě potřeby, lidé dostanou povinně do těla látky proti jejich vůli (povinné očkování), mohou dělat s lidmi experimenty, učí lidí žít bez svobody a v izolaci, utlumí jejich kreativitu, přepisují historii, zavírají školy, probíhá technologická válka o ovládnutí člověka a jeho vědomí, budoucnost je naplánovaná - Technokracie moderního fašistického typu, nebo to bude jinak?

 • Geneticky upravený superčlověk a superpočítač (digitální globální diktátor nadřazený lidem, "NADČLOVĚK", digitální vědomí) budou řídit a kontrolovat populaci ve virtuální realitě (metavesmír), nahradí Boha - vznikne nesmrtelný "digitální bůh" (stroje a UI budou řídit a kontrolovat závislé lidi), který nahradí složitý živý organismus planety neživými umělými bypassy ve virtuálním světě, kde bude žít lidská civilizace.
 • Digitální koncentrační tábory získávají energii: přijímač - závislý jedinec, vysílač "digitální diktátor" - digitální bůh ve virtuální realitě, a kdo tomuto systému dává svou energii, tím ho podporuje, i strach, nejistota a panika je energie, kterou se živí.
 • Smyslem je ovládnout lidské vědomí a vytvořit z lidské bytosti digitální zombie, plnící příkazy DD, který je nesmrtelný jako Bůh (podobnost s filmem 10 000 př. n. l.  z roku 2008).
 • Digitální virtuální státy jsou nástrojem, kde bude vládnout digitální diktátor prostřednictvím satelitního internetu (5G nebo 6G) v metavesmíru.
 • Vývojová triáda: černobílé vidění (nezávislý) se mění na TMU a slepou víru (závislost), posunutou pravdu.
 • Digitální myšlení .

Co je metavesmír (metaverse)?

Metaverse - alternativní digitální realita, kde lidé mohou pracovat, hrát si, obchodovat a socializovat se. ento trend přichází a možnosti jsou jedním slovem nekonečné.  

 • Wikipedia definuje Metaverse jako "kolektivní virtuální sdílený prostor, vytvořený spojením virtuálně vylepšené fyzické reality a fyzicky perzistentního virtuálního prostoru, včetně součtu všech virtuálních světů, rozšířené reality a internetu." 

Termín metavesmír (anglicky metaverse) představil veřejnosti americký spisovatel Neal Stephenson v roce 1992. V jeho sci-fi románu se lidé setkávají ve virtuálním trojrozměrném prostoru prostřednictvím svých "avatarů". Někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru. Mark Zuckerberg není první, kdo chce myšlenku metavesmíru uchopit konkrétněji. V roce 2004 se například o vývoj otevřených standardů, na kterých by šlo sdílený metavesmír postavit, pokoušela platforma Open Source Metaverse Project. Za metavesmír se někdy označují i 3D virtuální světy, jakým byla například masová multiplayer hra Second Life.

O průnik reálného a virtuálního světa se z velkých firem snaží například Microsoft se svými brýlemi pro smíšenou realitu HoloLens. Cena těchto speciálních brýlí je přibližně 75 tisíc korun, což podtrhuje jednu z hlavních současných překážek k masovému uplatnění této a podobných technologií.

V létě 2021 Zuckerberg nastínil svou vizi budoucnosti: metaverse neboli metavesmír. Zjednodušeně jde o průnik virtuálního a reálného světa, a to pomocí chytrých telefonů i nových prostředků pro rozšířenou realitu. Příští platforma bude ještě více pohlcující - bude to internet, na který se nejen díváte, ale jste přímo uvnitř zážitku, říkáme tomu metaverse a dotkne se to každého produktu, který vytvoříme. V metavesmíru budete moci dělat téměř vše, co si dokážete představit - setkávat se s přáteli a rodinou, pracovat, učit se, hrát si, nakupovat, tvořit - a také zcela nové zážitky, které se do dnešní představy o počítačích a telefonech vůbec nehodí. "V této budoucnosti se budete moci okamžitě teleportovat jako hologram a být v kanceláři bez dojíždění, na koncertě s přáteli nebo v obývacím pokoji rodičů, abyste si popovídali. To vám otevře více příležitostí bez ohledu na to, kde žijete. Budete moci věnovat více času tomu, na čem vám záleží, zkrátit čas strávený v dopravě a snížit svou uhlíkovou stopu. Metaverse nevytvoří jedna společnost". "Vytvoří ho tvůrci a vývojáři, kteří budou vytvářet nové zážitky a digitální předměty, jež budou navzájem propojitelné a odemknou výrazně větší kreativní ekonomiku, než je ta, kterou omezují dnešní platformy a jejich pravidla. V příštím desetiletí (po roce 2030) dosáhne metaverse miliardy lidí, bude hostitelem digitálního obchodování v hodnotě stovek miliard dolarů a bude podporovat pracovní místa pro miliony tvůrců a vývojářů.

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spolecnost-facebook-zmeni-jmeno-ma-lepe-odrazet-zvlastni-futuristickou-vizi-179072#

Máme se bát digitálních koncentračních táborů (virtuální realita), metavesmíru?

Ano i NE, protože tento model oslovuje zejména mladou generaci, která zajišťuje reprodukci člověka. Ale protože žijeme v dualitě, tak se bát nemusíme, mladá generace brzy pochopí tuto slepou vývojovou cestu, která potlačuje poznání a vývoj člověka, vytváří se pouze závislost, která je důsledkem nedostatky lásky v sobě (zavřené srdce, dominance rozumu a ega)Dualita (například střídání dne a noci, které cyklicky opakuje, ale děje v průběhu dne a noci jsou nepředvídatelné) je způsob poznání, které posouvá člověka ve vědomém vývoji. Barevný svět umožnuje dostat se nad dualitu a tím se jedinec vymaní z omezení a ze závislosti na dualitě (pravda a lež).

Řešení: Vědomý člověk tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tím neokrádáme o energii nikoho v okolí, proto se jinak vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořením (energie lásky) zvyšujeme své vibrace a i svého okolí, zvyšujeme energii - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti). Místo boje o energii, ji tvoříme a osvobozujeme se od závislosti boje o energii (krádeže energie jiným, pokud nejsme v tvůrčím procesu).

https://www.dejepis.com/koncentracni-tabory/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koncentra%C4%8Dn%C3%AD_t%C3%A1bor 

Zprávy z tisku:

12.11.2023 Lidstvo směřuje k nesmrtelnosti. Může to znamenat konec náboženství, tvrdí futurista. V roce 2045 dospěje lidstvo do bodu singularity, kdy díky rozvoji umělé inteligence začne nezvratný a překotný technologický rozvoj světa. To předpověděl americký IT odborník, vynálezce, futurista a někdejší technologický šéf Googlu Ray Kurzweil před téměř dvěma desítkami let. Později doplnil, že ve stejném roce by měli lidé pokročit v medicíně a technologiích natolik, že se smrt stane jen volbou.

 • Na Kurzweila navázal ve své knize The Death of Death (česky Smrt smrti) jeho žák, venezuelsko‑španělský ekonom, technik a futurista José Cordeiro. Ten věří, že stále ještě relativně nový lékařsko‑technologický obor s názvem longevity (v češtině se také někdy říká dlouhověkost), který bude zahrnovat i prostředky k dosažení nesmrtelnosti, se v budoucnu stane podle obratu největším odvětvím na světě.
 • Do výzkumů zastavení stárnutí investují miliardy dolarů podnikatelé a vizionáři jako zakladatel Amazonu Jeff Bezos, šéf Facebooku a Mety Mark Zuckerberg, ředitel OpenAI Sam Altman nebo Saúdská Arábie prostřednictvím své nadace Hevolution.
 • Problém je, že telomery se při dělení buněk zkracují (po zkrácení telomery na kritickou mez se buňka přestane dělit, příslušná tkáň se tak přestane obnovovat - pozn. red.). Výjimkou jsou rakovinné buňky, které produkují telomerázu, což je enzym, díky němuž telomery dorůstají. Každopádně první bakterie neměly telomery. Narodily se a byly nesmrtelné. Cílem života je život, ne smrt.
 • Vývoj se zrychluje a v příštích 20 letech budeme svědky většího technologického pokroku než za posledních dva tisíce let. Díky Yamanakovi víme, že omlazení je možné. Pokusy s kožními buňkami myší provedl in vitro, tedy mimo tělo. V roce 2020 další velmi slavný vědec David Sinclair, který prováděl výzkum na mé alma mater MIT a nyní je profesorem na Harvardu, udělal se studenty vlastně totéž jako Yamanaka, ale in vivo, přímo v orgánu, a sice v očích myší. Výzkum dělal na starých myších, jež ztratily zrak. Vstříkl jim do oka něco jako vakcínu z Yamanakových faktorů a díky této genové terapii jim oči fakticky omládly. Nyní vědci pracují s dalšími orgány a se zvířaty, která jsou člověku bližší než myši.
 • Ray Kurzweil mluví o dvou magických datech. První z nich je 2030. V té době dosáhneme bodu, kterému se říká "únik k dlouhověkosti". Budeme stárnout dál, ale díky pokroku v medicíně a biologii od té doby každý rok získáme jeden rok života navíc. A pak se dostaneme do roku 2045, kdy budou k dispozici i omlazovací technologie.
 • Terapie bude dostupná pro kohokoliv, protože možnost nesmrtelnosti bude součástí systému sociálního a zdravotního zabezpečení. Změní se totiž myšlení v tom, co je ve veřejném zdravotnictví důležité. Každý produktivní rok lidského života navrch má obrovský přínos pro ekonomiku. Říká se tomu dividenda z dlouhověkosti. Na druhou stranu zdaleka největší výdaje ve zdravotnictví jdou na léčbu člověka v jeho posledních letech. I přesto nakonec zemře. Proto se investice ve zdravotnictví postupně přenesou do období, kdy je člověk mladý, a půjdou hlavně na to, aby nezestárl, protože to bude ekonomicky daleko efektivnější.
 • Vědci však pracují na tom, abychom byli neomezeně mladí, nikoliv neomezeně staří. V každém případě to bude volitelné. Každý bude moct zemřít, pokud bude chtít. Fakticky ale i na nesmrtelného člověka bude smrt dál číhat za každým rohem. Bohužel k nehodám bude pravděpodobně docházet vždy, pořád také budou nejspíš existovat vraždy a sebevraždy.
 • Konec smrti může přinést konec náboženství, protože náboženství žije ze smrti. A pokud smrt vyjmete z náboženských tradic, je to problém. Náboženství jako judaismus, křesťanství či islám mluví o vzkříšení. Ale k tomu potřebujete smrt. A východní náboženství, jako je hinduismus a buddhismus, mluví o reinkarnaci. Ale to také souvisí se smrtí.
 • https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/lidstvo-smeruje-k-nesmrtelnosti-muze-to-znamenat-konec-naboz/r~91ba5cb67eeb11ee8d680cc47ab5f122/? 

26.5.2022 Jak může být metaverze silou dobra v nejistém světě.

 • Metaverse nabízí zásadně transformativní model zapojení do virtuálních a rozšířených prostorů, slibuje změnit způsob, jakým vzájemně interagujeme a svět kolem nás.
 • Zatímco o komerčních příležitostech, které metaverse nabízí, bylo řečeno mnoho, širší výhody platformy ještě nebyly plně odhaleny.
 • Metaverze by mohla být silou dobra v oblastech, jako je poskytování zdravotní péče, vzdělávání a školení - ale pouze pokud budou zmírněna její rizika a bude bezpečně regulována.

Metaverse má potenciál hrát širší roli ve společnosti díky své schopnosti otevřít naše obzory, komunikovat s těmi, které jsme v reálném světě nemohli potkat, zažít nová místa, získat přístup k veřejným službám a zdravotní péči a celkově vytvořit rozšíření. skutečného světa, ve kterém žijeme, aby nám pomohl objevit způsoby, jak jej zlepšit.

Během posledních šesti měsíců jsme byli svědky exponenciálního růstu zájmu o metaverze, když se na platformu vrhly podniky všech kategorií. Společnosti začaly používat metaverse k pořádání schůzek, spolupráce a brainstormingu a pořádání školení zaměstnanců a akcí. Nike vytvořil Nikeland pro své "fanoušky, aby se spojili, tvořili, sdíleli zkušenosti a soutěžili". JP Morgan se stala první velkou bankou , která otevřela salonek v metavesmíru.

Ale jsme v raných fázích a plný potenciál metavesmíru teprve vypluje na povrch. Během několika příštích let uvidíme vznik jedinečných případů použití, které kombinují digitální a fyzickou sféru a umožňují bezproblémové interakce a přechody mezi fyzickým a virtuálním světem.

Jak může metaverze změnit průmysl k lepšímu

Díky metaverse bude zážitek z elektronického obchodování realističtější a pohlcující. Prostřednictvím 3D hologramů nebo avatarů budeme moci vést rozhovory ve zcela pohlcujícím prostředí podobném reálnému světu. Někdo bude moci jít do restaurace, vybrat si jídlo - nebo v případě Chipotle , ukulat si vlastní buřty - v metaverzu a dostat objednávku domů.

Metaverse také promění vzdělávání a školení a učiní nábor v podstatě agnostickým místem. S tím, jak se rozhovory s avatary stanou samozřejmostí a schopnost spolupracovat, interagovat a pracovat v metavesmíru se stává stále dostupnější, budou společnosti moci posouvat nové hranice, pokud jde o rozmanitost. Metaverse pomůže posílit školení na pracovišti. Zaměstnavatelé budou moci poskytovat průběžná školení a programy zvyšování kvalifikace v simulovaném prostředí podobném reálnému životu, aniž by riskovali svou pověst nebo bezpečnost svých zaměstnanců. Školení v metaverse bude mít potenciál vytvořit lépe vyškolené a kvalifikovanější pracovníky, kteří s větší pravděpodobností budou prosperovat v reálném světě.

Metaverse nabídne neomezené možnosti poskytování zdravotní péče - efektivně, levně a v širším měřítku - prostřednictvím telehealth, dálkové terapie nebo vzdálené léčby na metaverse. Lékaři budou moci používat digitální dvojčata jako "testovací figuríny" k předpovědi, jak se jedinec může zotavit z chirurgického zákroku, jak může reagovat na určitou léčbu atd., aby pomohli identifikovat problémy dříve, než k nim dojde.

Se zvýšeným přijetím metaverze se ponesou nové cestovatelské zážitky . Ti, kteří nemohou cestovat - ze zdravotních, finančních nebo jiných důvodů - budou moci zažít své oblíbené destinace, navštívit příbuzné nebo náboženská místa, a to vše prostřednictvím plně pohlcujících a interaktivních zážitků.

Podobně metaverse vyrovná podmínky pro městské a venkovské, rozvinuté a rozvojové části světa tím, že umožní přístup k veřejným službám v nejvzdálenějších místech.

Budeme mít také jedinečnou příležitost vypořádat se se změnou klimatu pomocí metaverze. Prostřednictvím digitálních dvojčat umožní metaverse replikovat budovy, města a dokonce i Zemi, abychom lépe porozuměli našemu dopadu na životní prostředí a pomohli posunout vědu o klimatu. Ve skutečnosti Nvidia již oznámila plány na vytvoření digitálního dvojčete Země za tímto účelem.

Převažují nevýhody a rizika metaverze

Přesto se všemi těmito obrovskými výhodami metaverse také představuje některá významná rizika.

Za prvé, riskujeme, že vytvoříme platformu , která bude exkluzivní pro určitou část společnosti - ty, kteří mají přístup k technologiím a dovednostem, jak je používat - a tím podporovat spíše homogenitu než diverzitu. Ve skutečnosti již vidíme nerovnováhu, pokud jde o geografické rozložení VR sad. V roce 2019 tvořily Severní Amerika a západní Evropa téměř 90 % všech prodejů VR setů a očekává se, že 38 % očekávaného metaverse růstu v příštích čtyřech letech bude pocházet ze Severní Ameriky . Musíme udělat vše pro to, abychom zajistili spravedlivější distribuci technologií, které umožňují metaverze po celém světě. Zejména podniky s globální působností hrají v tomto ohledu obrovskou roli.

Za druhé, přílišná závislost a nadměrné používání metaverze může mít významné společenské důsledky - vytvoření dvou paralelních realit, které vedou k většímu rozdělení a zášti namísto větší soudržnosti, inkluze a spolupráce. Musíme zavést procesy řízení, abychom zajistili, že metaverse rozšíří skutečný svět, nikoli jej nahrazují.

Za třetí, 3D prostředí může shromažďovat mnohem širší rozsah dat o jednotlivcích než dvourozměrný internet. Navíc metaverse umožní vytvoření více osobností, což výrazně zkomplikuje soukromí dat a vytvoří spoustu výzev, pokud jde o ověřování a ověřování identity. Jako nevratná, sledovatelná a bezpečná síť transakcí budou blockchainy zásadní pro správu identit, ověřování, vlastnictví dat a správu.

Dále, stejně jako metaverse může být prospěšná při snižování zkreslení , pokud je umělá inteligence (AI), která provozuje platformu, zkreslená, může to být přesný opak. Pro organizace bude nezbytně nutné, aby vytvořily procesy dohledu, které zajistí etické standardy umělé inteligence a vybudovaly různorodou a inkluzivní pracovní sílu inženýrů, aby se během vývojové fáze vypořádali s případnými předsudky v algoritmu.

Odemknutí síly metaverse

Konečně, realizace plného potenciálu metaverze bude vyžadovat pokrok v technologiích od základní infrastruktury po zážitkové schopnosti. Stejně jako globálně přijímané internetové standardy Domain Name System a Internet Protocol, které katalyzovaly přijetí uživateli, bude metaverse potřebovat podobné standardy pro grafické, transakční, výpočetní a síťové schopnosti. Pro otevřený, interoperabilní a bezpečný metaverse bude životně důležité, aby konsorcia různých podniků, od začínajících až po internetové giganty, spolupracovala na protokolových standardech.

Stojíme v klíčovém bodě v čase, kdy stále můžeme řídit směr této rodící se platformy. Je zcela na nás - na těch, kdo budují základní kameny a modely vládnutí - abychom podnikli kroky potřebné k odblokování síly metaverze jako zdroje pro dobro a zároveň zavedly procesy, které pomohou zmírnit její rizika.

https://www.weforum.org/agenda/2022/05/how-metaverse-can-be-a-force-for-good-in-an-uncertain-world/

23.12.2021 V 2045 by se měli lidé stát nesmrtelnými. Vize je pravděpodobná a nahání hrůzu. Ruský miliardář Dmintrij Itskov je naprosto přesvědčen o tom, že už za necelých pětadvacet let nesmrtelní budeme. Nebo intenzivně pracuje na tom, aby tomu tak bylo... Itskov a jeho příznivci jsou přesvědčeni o nevyhnutelnosti tohoto vývoje a o tom, že moderní technologie nám pomohou pomalu splynout se stroji. Výzkum lidského mozku otvírá cestu k tomu, jak by bylo možné vytvořit obdobu našeho mozku strojově a zaručit si tak věčný život.

"V každé z posledních tří fází bude mozek, osobnost nebo vědomí použité jako model patřit někomu, jehož život je na pokraji konce - což mu umožní dosáhnout jisté formy nesmrtelnosti," domnívá se Dmitrij Itskov.

 • Iniciativa 2045. Pod tímto názvem pracuje nepřetržitě několik špičkových ruských vědců z oblasti robotiky, umělé inteligence, nanotechnologií, neuronově-počítačového rozhraní a inženýrství umělých orgánů na tom, abychom skutečně byli schopni žít věčně. Jejich hlavní snahou je vytvořit mezinárodní výzkumné centrum, které se zaměří na antropomorfní robotiku, transhumanismus, kybernetiku a modelování živých systémů.
 • Iniciativa 2045 pracuje nejprve na software, který umožní propojení lidského mozku s robotickým avatárem tak, aby tento byl schopen vykonávat mozkem řízené činnosti, takže to bude vypadat, že je mozek v hlavě robota. Původně měl být tento mechanismus funkční již v roce 2020, nyní se však cíl nepatrně odsunul.

 • Robotický avatár bude podle výzkumného centra už v roce 2025 hostitelem lidského mozku obdobně jako byl třeba Frankenstein. Pak bude potřeba dalších deseti let k tomu, aby bylo možné tohoto robota s umělým mozkem ovládat. Mozku pak bude vtisknuta existující lidská osobnost a v roce 2014 pak bude možné do počítače naprogramovat plně dekódované a přepsané lidské osobnosti. Hologram každé osobnosti pak bude schopen přijmout jakýkoli tvar, velikost nebo vzhled.

 • 5 základních principů nové společnosti, jimiž jsou vysoká duchovnost, vysoká kultura, vysoká etika, vysoká věda a vysoké technologie. Globální revoluce by tak mohla lidstvo učinit nesmrtelným, svobodným, hravým, nezávislým na omezeních prostoru a času.

 • https://www.dotyk.cz/magazin/bude-clovek-nesmrtelny-30001220.html?

16.12.2021 Budeme v našich snech sledovat reklamy? Microsoft plánuje ovládnout mysl a vědci se obávají zásahů do života lidí. Sny se nám zdají zcela nekontrolovatelné. Na břehu jezera najdete rybu, ale stane se z ní mobilní telefon, a vy se najednou ocitnete na základní škole s pocitem, že musíte znovu projít matematikou. Ale co kdyby bylo možné své sny ovládat?

Fenomén vědomého snění existuje, takže můžeme mít určitou kontrolu nad tím, co se nám zdá. Pomáhá to například zvládat noční můry. Nefunguje to však u každého a obvykle to vyžaduje dlouhé školení. Existují i méně sofistikované metody. Kuřáci, kteří ve spánku cítili zápach tabáku spolu se zápachem zkažených vajec, kouřili následující týden o třetinu méně. Vědci zkoušejí i další metody, jak navodit požadovaný účinek prostřednictvím spánku. Využívají mimo jiné zvukové podněty a virtuální realitu, napsal server Science.

Co kdybychom mohli naprogramovat přesně to, o čem sníme? To je plánem mnoha společností. Rádi by nás přiměli snít o svých produktech, abychom si je po probuzení s větší pravděpodobností koupili. Takový výzkum již probíhá. Prováděly je například americký pivovar Molson Coors a společnost Microsoft, výrobce konzole Xbox.

 • Reklamy ve snech nejsou zábavným trikem, ale eskalátorem se znepokojivými důsledky. "Naše sny nesmí být ovládnuty korporacemi.
 • Během spánku se mozek rozhoduje, které vzpomínky si ponechá a které zapomene. Může se také rozhodnout, že emoce, které se vztahují k dané situaci, jsou zachovány, ale jejich detaily jsou zapomenuty.
 • Tento noční proces způsobuje, že se v mozku vytvářejí vzpomínky, které určují naši autobiografickou minulost, náš pocit, kým jsme nyní, a naše představy o tom, jak nejlépe žít v budoucnosti.
 • Výzkumníci varují, že bez ohledu na záměry inzerentů je snaha vyvolat reklamu ve snech útokem na náš pocit, že jsme. "Jako vědci, kteří se zabývají spánkem a denním sněním, jsme velmi znepokojeni plány na využití přirozeného zpracování paměti v noci. Výzkum mozku pomohl mnoha návykovým technologiím, od chytrých telefonů po sociální média, které utvářejí náš bdělý život. Nechceme, aby se totéž stalo i se spánkem. "Jsme přesvědčeni, že je třeba přijmout opatření, která by tomu zabránila a zabránila inzerentům zasahovat do posledního bezpečného útočiště naší sužované mysli a našich snů.

 • https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/budeme-v-nasich-snech-sledovat-reklamy-microsoft-planuje-ovladnout-mysl-a-vedci-se-obavaji-zasahu-do-zivota-lidi/daniel/?

15.12.2021 Podobně, jako jsme se před třiceti lety ptali, čím vším může být internet, se dnes ptáme, čím vším může být metaversum. Pro CNBC to uvedl Simon Powell, který působí v Jefferies jako ředitel výzkumu tématických investic. Nyní jsme tedy v situaci, kdy se vývoj může pohnout mnoha směry s velkými extrémy. V jednom z nich "všechno, co se ještě nepřesunulo online, se online přesune." K tomu by podle experta mohlo dojít během 5 - 10 let a pak by si lidé mohli vybrat, zda budou žít v internetovém světě, či v hybridu tohoto a fyzického světa.

 • Je otázkou, jaké firmy budou metaversu dominovat. Můžeme uvažovat o Facebooku a jemu podobných, ale stejně tak je možné, že jeho základem bude "decentralizovaný web 3.0", kterému nebude dominovat nikdo a jehož základem může být blockchain.
 • V tuto chvíli není jasné, kde vývoj skončí, zda u decentralizované či centralizované verze metaversu.
 • V Qaulcommu si myslí, že nejde o téma "jedné velikosti pro všechny" a metaversum se týká i přesunu práce z kanceláří domů, protože zde může být využívána technologie virtuální reality.
 • Metaversum a jím používané technologie jsou relevantní i na úrovni samotných firem. Za příklad dal německou automobilku BMW, která plánuje stavbu nové továrny a využívá přitom technologie, které jí zobrazují tuto továrnu ještě před jejím dokončen. A to na úrovni, na které je automobilka schopná optimalizovat výrobní procesy ve virtuální podobě tak, že následná výstavba se již řídí výsledky této optimalizace.
 • Facebook nebude "vlastnit metaversum", které bude tvořit několik digitálních center, kde se lidé budou moci ve virtuální podobě scházet, trávit čas a sdílet své zážitky.
 • Facebook podle expertky vnímá příležitosti, které se v této oblasti mohou objevovat, ale jde o téma, které se týká více velkých technologických firem. Ty tak mimo jiné nakupují menší společnosti, které by mohly mít potenciál vyniknout v oblasti metaversu.
 • Virtuální realita tu je ale s námi již nějaký čas, proč by nyní měl nastat nějaký velký skok směrem k něčemu, co nazýváme metaversum? Amoroso míní, že v současné době dochází k propojování řady technologií a někdy v příštím roce by mohl nastat "bod akcelerace". Významným tématem tu pak je to, že technologie související s metaversem začíná čím dál tím více využívat korporátní sektor a do této oblasti bude stále více investovat.
 • https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4864224/kdo-bude-vlastnit-metaversum-pro-ktere-firmy-prestavuje-potencial.html

12.12.2021 Virtuální svět Metaverse tu může být dříve, než si myslíme. Spoluzakladatel společnosti Microsoft Bill Gates předpovídá, že většina pracovních schůzek se bude odehrávat ve virtuálním světě zvaném Metaverse do dvou až tří let. O odvážném tvrzení amerického businessmana informoval portál techtimes.com.

Dokážete si představit, že sedíte doma v trenýrkách a přitom v tomtéž okamžiku absolvujete v kavárně schůzku se svým obchodním partnerem? Že je to nesmysl? Bill Gates dává světu jasně najevo, že přesně taková je naše velmi blízká realita. Podle jeho čerstvého vyjádření se bude stále více lidí pohybovat ve virtuálním světě prostřednictvím svých avatarů.

"Předpovídám, že většina virtuálních schůzek se přesune z 2D monitorů do 3D prostoru s digitálními avatary", potvrdil svou vizi Gates. Podle jeho názoru bude mít ale zatím mnoho lidí problém s přijetím schůzek v Metaverse kvůli absenci nutných nástrojů - brýlí pro virtuální realitu. K urychlení pokroku v tomto směru bude zapotřebí rychlá modernizace potřebných zařízení a jejich rozšíření mezi obyčejné uživatele.

 • Významným faktorem pro urychlení přesunu reálných obchodních i soukromých schůzek do online světa byla, a stále je, virová pandemie. Právě díky ní začali lidé revolučně využívat Zoom, Skype či Google Meet k nutné komunikaci a dokázali, že setkávání bez fyzického kontaktu funguje stejně dobře jako reálná schůzka.

 • Dalším impulzem pro rychlejší vývoj 3D světa jsou sociální sítě. Čím dál více lidí tráví čas nad Facebookem, Instagramem či Tik Tokem, což dokazuje, že propojování se s lidmi je pro většinu populace důležité. Nabídka možnosti setkávání se v 3D realitě má už teď velmi dobrou odezvu a lidé jsou ochotni za ni i zaplatit.

 • Šestašedesátiletý muž, který loni odstoupil z představenstva Microsoftu, věří, že Metaverse bude pro naši budoucnost klíčová. Bill Gates měl vždy jasnou představu o tom, jak bude budoucnost vypadat a téměř veškeré jeho vize se vyplnily. Proč bychom mu tedy neměli věřit v případě Metaverse? Jak se zdá, můžeme se brzy těšit na virtuální setkávání u kávičky ve virtuální kavárně uprostřed virtuálního města s avatary našich přátel či obchodních partnerů.

 • https://techsvet.cz/nejnovejsi-zpravy/bill-gates-sokuje-velmi-brzy-budeme-zit-ve-virtualnim-3d-svete-prostrednictvim-svych-avataru/ivanvacke/? 

30.11.2021 Část společnosti se dobrovolně vzdává vlastní identity a žije umělé životy. Děsím se chvíle, kdy se technologie napojí na nervovou soustavu, člověk ztratí pojem o realitě a navíc se mu v tom bude líbit. To je ten koncentrák, do kterého lidi půjdou a budou v něm šťastní," říká novinář a spisovatel Ondřej Neff, autor nového sci-fi románu Ultimus.

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/ondrej-neff-lide-si-se-svobodou-nevi-rady-ultimus-dvtv-scifi/r~6c05c7f4514711ecb02dac1f6b220ee8/?

26.11.2021 Představte si svět, kde můžete existovat jako digitální reprezentace sebe sama nebo jako "Avatar". Představte si, že byste v tomto světě mohli vidět a dělat věci, které ve skutečném světě dělat nemůžete.

A představte si, že byste všechny tyto věci dělali z pohodlí svého obývacího pokoje. Vítejte v Metaverse - alternativní digitální realitě, kde lidé mohou pracovat, hrát si, obchodovat a socializovat se. Tento trend přichází a možnosti jsou jedním slovem nekonečné.

Ve zprávách tento týden Facebook také přejmenoval název své společnosti na Meta, což nám dává představu o tom, jak velkým by se Metaverse dobudoucna mohl stát. Se všemi těmito vývíjejícími se událostmi se pojďme blíže podívat na 3 GameFi a META hry, které přicházejí ve chvíli, kdy se Metaverse začíná rozrůstat.

The Sandbox

Sandbox je virtuální herní svět, kde mohou hráči vytvářet, budovat, obchodovat, vlastnit a zpeněžit své hraní v rámci blockchainu Etherea. Cílem je poskytnout hráčům skutečné vlastnictví herních předmětů jako NFT (nezaměnitelné tokeny) a odměnit je za jejich dobu hraní a účast v herním ekosystému - na rozdíl od stávajících tvůrců her, jako jsou Minecraft a Roblox.

$SAND je měna v Sandboxu a používá se pro všechny transakce. Umožňuje uživatelům přístup k platformě, dovoluje jim hrát hry, sázet (pokud si to přejí) a získávat odměny. $SAND token je v současnosti zalistován na více než 20 burzách, z nichž nejznámější jsou například Crypto.com, Bittrex a Kraken.

Sandbox je v současnosti jedním z 5 největších projektů Metaverse, který představuje přibližně 7 % sektoru.

https://www.sandbox.game/en/

Axie Infinity

Stručně řečeno, Axie Infinity je hra inspirovaná Pokémony založená na blockchainu, kde hráči mohou bojovat s ostatními protihráči a vydělávat peníze. Axies jsou unikátní digitální aktiva uložená na vlastním blockchainu Axie a vlastněná ve formě NFT. Nejdražší dosud prodaná Axie byla za 300 ETH (Ethereum). Aby bylo možné vytvořit novou Axie, stávající majitelé Axie ji musí "vychovat" utrácením herní měny získané ve hře nebo zakoupené na burze. Vyhranými bitvami nebo prodejem svých Axies jinému hráči mohou majitelé vydělat herní měnu. Jakékoli výdělky pak mohou být prodány nebo obchodovány na otevřeném trhu za peníze, což generuje příjem pro hráče.

Axie, která byla vydána v březnu 2018, byla jednou z prvních her, která zkombinovala Crypto, Play To Earn, NFT a Metaverse, a nadále roste s celkovým objemem obchodů přesahujícím $2,4 miliardy.

https://axieinfinity.com

Jedstar

Jedstar je poměrně nový projekt, který byl spuštěn v srpnu 2021. Jedná se o 3 tokenový decentralizovaný ekosystém; který se skládá z $JED - DeFi tokenu, $KRED - GameFi tokenu a $ZED - Governance tokenu. V plánu je také spuštění AGORA - NFT tržiště, kde mohou hráči nakupovat, prodávat a obchodovat se svými NFT ve hře.

Prvním spuštěným tokenem byl DeFi token $JED v srpnu 2021. Druhý token $KRED bude herní měnou a měnou pro AGORA NFT tržiště, který má být spuštěn do konce roku 2021. $ZED, Governance token, bude spuštěn někdy poté, možná začátkem roku 2022.

Ve vývoji v Jedstar je také DCCG (digitální sběratelská karetní hra), která se připravuje u Frag Games, a online hra na hrdiny pro více hráčů (MMORPG), obě hry budou používat $KRED jako herní měnu. Jedstar má navíc partnerství se SkillGaming pro nadcházející Stardome, který bude také používat $KRED jako svou herní měnu, ale toto partnerství také umožní hráčům snadno převést jejich fiat měnu na $KRED, což lidem usnadní ke kryptoměně přístup, čímž napomohou i masové adopci kryptoměn obecně.

https://jedstar.app/

Herních a Metarverse projektů je mnohem více a stále vznikají další. Tento fenomén má tak před sebou zářivou budoucnost a je nutné s ním počítat, případně naskočit do tohoto poutavého vlaku. Spojení hraní her a vydělávání finančních prostředků nebylo nikdy lákavější.

https://www.kurzy.cz/zpravy/621036-metaverse-prichazi-a-bude-mit-obrovsky-dopad/

17.11.2021 Projekt metaverse, který nedávno představil zakladatel Facebooku Mark Zuckeberg, může být mnohem horší než současné sociální sítě manipulující s naší realitou tím, že filtrují to, co máme, anebo nemáme vidět. Navíc bude stírat rozdíl mezi reálným a virtuálním světem.

"Naše okolí se zaplní lidmi, místy, předměty a činnostmi, které ve skutečnosti neexistují, a přesto nám budou připadat hluboce autentické.

 • Využití rozšířené reality jako nového způsobu propojování lidí má jako svůj cíl i metaverse, jakýsi 3D internet - virtuální prostředí, do něhož můžete vstoupit místo pouhého sledování monitoru.

 • Hlavní roli v metaverse hrají speciální soupravy pro virtuální a rozšířenou realitu - VR a AR brýle, chytré telefony a jiná zařízení, která pracují s těmito technologiemi.

 • Mám obavy z využití rozšířené reality poskytovateli platforem, kteří ovládají internetovou infrastrukturu.

 • Rosenberg na rozšířené realitě nevidí nic špatného, problém je podle něj ale v tom, že s ním přichází Zuckeberg, majitel Facebooku, Instagramu a dalších aplikací pro sociální sítě.

 • Rosenberg se obává, že metaverse bude obsahovat placené filtry, jež mohou zobrazit o lidech ve vašem okolí informace, které oni sami o sobě sdělit nechtějí (zneužitelné informace o sobě uživatelé sociálních sítí často říkají sami, bezstarostně a dobrovolně). 

 • Zuckebergova metaverse bude mít schopnost vytěsnit ze života realitu.

 • Pokud se metaverse rozšíří do každého kousku reality, bude "nutné" ji využívat pro i pro komunikaci pracovní, podobně jako si dnes řada lidí založila profil na sociálních sítích pro komunikaci pracovního rázu.

 • Metaverse zkrátka může infiltrovat většinu stránek našeho života a nebude možné snadno odejít.

 • Tato "falešná realita", bude navíc prostoupena takovým filtrem reklam, jaký bude její poskytovatel chtít. 

https://nedd.tiscali.cz/v-metaverzu-se-muze-rozpustit-nas-realny-svet-varuje-uznavany-expert-523172?

8.11.2021 Na konceptu virtuálního světa se pracuje už roky, ale teprve nyní začíná skutečné soupeření o to, kdo bude hlavním architektem. O vedoucí postavení při přechodu do plně digitální éry se ucházejí největší americké korporace Facebook s Microsoftem a čínský Tencent. Nejsou ovšem sami, vybudovat metaverse se už pár let snaží třeba český projekt Somnium Space i další méně nápadní tvůrci.

https://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/zavod-o-metaverse-zacal-virtualni-svet-chteji-stvorit-facebook-microsoft-i-tencent-1385126?<br>

6.11.2021 Co je to metaverzum?

Nekonečný trojrozměrný digitální svět, kam se dostanete stejně snadno jako na internet. Svět, kde se můžeme sejít v parku, zajít si na koncert nebo protrpět pracovní jednání.

Odkud myšlenka metaverza pochází?
Pojem "virtuální realita" poprvé použil v osmdesátých letech počítačový vědec Jaron Lanier. Virtuální realitu měli nejdříve k dispozici v letectví, autoprůmyslu, NASA a armádě. Ti jediní si technologii mohli dovolit. Tehdy mohlo zařízení pro VR přijít až na tři miliony současných dolarů, odhaduje Lanier. "Bylo to drahé a bylo těžké přijít s takovým byznys modelem, který by z arkády vytěžil dostatek peněz."

Samotný termín metaverzum pochází ze sci-fi bestselleru Snow Crash z roku 1992. Autor románu Neal Stephenson zde načrtává dystopický svět, kde hlavní hrdina Hiro Protagonist, rozvozce pizzy a hacker, ze své šedé reality utíká do virtuálního 3D prostoru Metaverza, rozpínajícího se na ploše přes šedesát tisíc čtverečních kilometrů. Stephensovo dílo inspirovalo později Matrix i film Stevena Spielberga z roku 2018 Ready Player One, natočený podle knihy Ernesta Clinea.

Proč Zuckerberg na myšlenku metaverza klade takový důraz?
Facebook ztrácí uživatelskou základnu mezi mladšími lidmi, které mu přebral YouTube, TikTok nebo Snapchat. Instagram svou popularitu mezi náctiletými neztrácí, ale Facebook ano. Ve společnosti navíc sílí nedůvěra vůči technologickému gigantu, což mu ztěžuje skupovat konkurenty.

Stojí-li Facebook o aplikaci, kterou by přilákal mladé lidi, bude si ji muset vyvinout sám - a Zuckerberg věří, že toho dosáhne právě pomocí metaverza a virtuální reality. 

https://forbes.cz/metaverzum-co-to-vlastne-je-a-proc-je-pro-marka-zuckerbergera-tolik-dulezite/

13.10.2021 Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti) podal trestní oznámení na opoziční poslance Mariana Kotlebu (Lidová strana Naše Slovensko) a Milana Mazurka (nezařazený) za záměrné šíření poplašné zprávy. Opoziční poslanci tvrdí, že armádní projekt MOVIR zavádí totalitu a Mazurek ho označil za koncentrační tábor 21. století.

 • Podle opozičních poslanců má systém sledovat a izolovat neočkované obyvatele. "Ve spolupráci se slovenskou armádou a ve vojenských prostorech se připravuje elektronické vězení pro lidi, kteří se odmítnou podřídit covid opatřením," řekl Kotleba.
 • MOVIR je projektem Letecké fakulty Technické univerzity v Košicích, jehož cílem je vytvoření a testování mobilního monitorovacího systému určeného k ochraně izolované skupiny obyvatelstva před šířením virových onemocnění. Zároveň má sloužit k ochraně obyvatelstva před izolovanou skupinou identifikovanou jako zdroj rizika. Riziková skupina bude monitorována pomocí různých typů senzorů.

 • Jedná se o vytvoření určitého způsobu karanténního území, které nebude muset být ohraničené fyzicky, ale nebude možné jej opustit. 

 • Projekt má výzkumný charakter a je zaměřený na integraci senzorů, komunikačních a navigačních systémů, s nimiž má Letecká fakulta dlouhodobé zkušenosti. Záměrem projektu je výzkum inovativních možností využití senzorů pro potřeby ochrany objektů a vybraných chráněných prostor," dodal proděkan.

 • Projekt byl spuštěn letos v březnu a má pokračovat do června 2023. Náklady ve výši 3,5 milionu eur (téměř 89 milionů korun) jsou hrazeny z eurofondů.

 • https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/slovenska-opozice-oznacila-armadni-projekt-za-novodoby-koncentracni-tabor-40374749#

31.7.2021 Zakladatel největší sociální sítě Mark Zuckerberg sestavil produktový tým, jehož cílem je vytvoření tzv. metavesmíru. Tento svět virtuální reality, kde bychom budovali naše digitální já, by rád spustil v horizontu několika let.

Poslední roky se nesou v duchu souboje miliardářů o dosažení kosmu. Richard Branson vystoupal v červenci ve svém testovacím letu k hranici vesmíru. Krátce poté se ještě o kus dál podívala raketa New Shepard Jeffa Bezosa. Plány Elona Muska sahají k Marsu. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg dceřinou raketovou firmu nemá, a tak si plán dosažení vesmíru vyložil po svém. Stvoří svůj vlastní.

 • Ambiciózní cíl: transformovat během pěti let mediální impérium Facebook na metavesmír (někdy se metavesmír označuje za ideového následovníka internetového kyberprostoru). Tedy svět digitální reality pro práci, komunikaci i hraní uživatelů, kteří by se do virtuálního světa připojovali s VR headsety, ale i přes počítač nebo telefon.
 • Dnes je chápán metavesmír jako nadstavba internetu, v níž by vznikl zcela nový komplexní svět pro naše digitální já.
 • Abychom dosáhli naší vize metavesmíru, musíme vybudovat spojnice mezi dílčími minisvěty. Tak se zbavíme fyzikálních omezení a budeme se mezi nimi přesouvat stejně snadno, jako se pohybujeme doma z jedné místnosti do druhé.
 • Již dnes můžeme hrát nebo se scházet ve virtuální realitě - vizí je zde však žít. Důležitým rysem je proto vytvoření podmínek i pro socializaci, aby se zde digitální verze uživatelů mohly v reálném čase bavit, pracovat i běžně komunikovat.
 • Facebook již nyní disponuje masivní uživatelskou základnou, která se blíží třem miliardám uživatelů. Kromě toho mu patří i Instagram, raketově rostoucí vizuální síť. Zároveň do mediálního konglomerátu spadají i divize specializující se na vývoj augmentové (AR, jde o propojení virtuálního světa a reálného, pozn. red.) a virtuální (VR) reality.
 • V budoucím metavesmíru by měl Facebook monopol na veškerá pravidla (vyvíjí vlastní technologii), aniž by byl svázán diktátem konkurenční platformy, kterou by využíval.
 • V metavesmíru bude možné sbírat ještě více dat o uživatelích. "Nešlo by jen o to, kam kliknu a co se rozhodnu sdílet, ale i o to, kam se rozhodnu jít, jak stojím, na co se nejdéle dívám, o drobné způsoby, jak fyzicky pohybuji svým tělem a reaguji na určité podněty. Byla by to přímá cesta do našeho podvědomí, a to je pro datového kapitalistu zlato.
 • Očekávejme postupný rozvoj virtuální reality s více a více možnostmi v mezích daných legislativou. Musíme si také počkat na to zásadní: reakci nás, publika.
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/virtualni-utopie-nebo-zlaty-dul-sef-facebooku-chce-stvorit-metavesmir-171022#

29.11.2020 Maďarský vládní zmocněnec označil Evropu za Sorosovu plynovou komoru. Ředitel Petőfiho literárního muzea a vládní zmocněnec pro kulturu Szilárd Demeter označil současnou Evropu za plynovou komoru George Sorose. Vysloužil si tím ostrou kritiku židovských organizací, velvyslanectví Izraele v Budapešti i představitelů maďarského kulturního života.

 • Z kapsle multikulturní otevřené společnosti vystupuje jedovatý plyn, který je pro evropský životní styl smrtelný. My Evropané jsme odsouzeni k tomu, abychom se pokusili vzájemně se pošlapávajíc dostat k poslednímu doušku vzduchu 
 • vládní zmocněnec publikoval v provládním web origo.hu, označil Sorose za "liberálního Führera 
 • Po protestech nakonec Demeter svůj článek stáhl, ale kritika se nyní dotýká přímo Orbána. "Pokud bude Demeter ještě v pondělí představitelem vaší vlády, tak jeho slova budeme my Maďaři i celý svět považovat za postoj maďarské vlády," upozornil Orbána v otevřeném dopise expremiér Gordon Bajnai. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/madarsky-vladni-zmocnenec-oznacil-evropu-za-sorosovu-plynovou-komoru-40343673#

15.11.2020 Jak zněl poslední vzkaz Stephena Hawkinga? Jednoho dne nás zničí superlidé. Ti nejbohatší si budou moci brzy upravovat vlastní DNA, ostatní se stanou "podlidmi. Vědec nám v nich vzkazuje, že genetické inženýrství pravděpodobně pomůže stvořit nový lidský druh, který následně zničí zbytek lidstva.

 • Jsem si jistý, že už během tohoto století se lidé naučí modifikovat jak inteligenci, tak instinkty, jako je třeba agrese," napsal Hawking ve svých posledních úvahách nad vesmírem.
 • "Bude přijato mnoho zákonů proti genetickému inženýrství na lidech. Někteří lidé ale nebudou schopni odolat pokušení vylepšit si vlastní schopnosti, jako je paměť, odolnost vůči nemocem, inteligence nebo i délka života.
 • To bude mít za následek velké komplikace pro ty "nevylepšené lidi", kteří superlidem nebudou schopni konkurovat. Postupně vymřou, nebo se stanou úplně bezvýznamnými a utlačovanými.
 • Místo nich nastoupí rasa "sebenavržených" lidí, kteří se budou zlepšovat v neustále se zrychlujícím tempu.
 • Díky editaci genů dokážou vědci konkrétní geny vypnout, napravit škodlivé mutace a změnit aktivitu specifických genů v rostlinách, zvířatech a už i v lidech.
 • V poslední době se mluví konkrétně o technice Crispr-Cas9, jde o DNA editující systém vynalezený v roce 2012, který umožnil vědcům modifikovat nebezpečné geny a přidávat nové.

https://www.flowee.cz/civilizace/5256-jak-znel-posledni-vzkaz-stephena-hawkinga-jednoho-dne-nas-znici-superlide?

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.