Calhounův experiment

Jaký má vliv hustota myší kolonie na chování myší, při dostatku potravin a vody? Na počátku experimentu dal doktor Calhoun do nádrže osm naprosto zdravých myší, čtyři samečky a čtyři samičky. V první fázi nastala populační exploze po dobu 315 dní. Nastal zlom a druhá fáze rovnováhy, myši se množili méně. Potom následovala třetí fáze zkázy. V myší společnosti se objevila skupina vyvrženců, která skupina provozovatele místo ve středu nádrže. Zástupci této skupiny byli častým terčem agrese silnějších hlodavců. Skupina vyvrhelů byla často pokousaná, potrhaná. Zpravidla to byly mladé myši, které nebyly schopny zaujmout svá právoplatná místa v hierarchii hlodavců. To proto, že starší generace žila v ideálních podmínkách delší dobu a dospělí nechtěli dávat přednost mladším. Tato situace mladé myší samce psychicky zlomila a přestala bránit březí samice. Vznikla skupina krasavců, věnovali se krmení a neměli zranění - neúčastnili se bojů a nebyli schopni interakce s okolím, nezachránili své samice, neměli zájem o reprodukci a nebojovali o své území. Rezignovali na "společenské a rodinné funkce". Po 1780 dnech od zahájení experimentu zemřela poslední myš. 

 • Populační exploze.
 • Fáze rovnováhy.
 • Fáze zkázy. 

Calhounův experiment a jeho práce:

 • Jakmile žijí živé bytosti v podmínkách přeplněnosti a přelidnění, chování živých bytostí se změní z konstruktivního a pozitivního na destruktivní a deviantní.
 • Calhoun opakovaně dokázal, že celá populace myší, které neohrožovalo nic, o nic nebojovaly a o nic se nemusely snažit, zdegenerovaly natolik, že to vedlo k jejich vyhynutí. Bez boje o přežití, bez vzájemné pomoci v nouzi a bez utrpení byl život povrchní a zbytečný. Tento boj totiž spojoval celé společenství.
 • Přelidnění na malém území tedy má identické projevy jako u sociálních zvířat, tak i u lidí. Naše křivka zániku již v této chvíli směřuje dolů. Lidé jsou však, na rozdíl od myší, myslící tvorové a bolestivě pociťují tuto sociální odtrženost, proto začali vytvářet paralelní struktury. Začali si budovat společnosti virtuální (metaverse), místo návratu k přírodě.
 • V případě, že jsou všechny sociální role ve společnosti obsazeny, je pro jednotlivý zápas o ně až tak namáhavý, že má za následek celkové zhroucení sociálního chování a zánik populace .

Chování zkázy přineslo do společenství limitaci prostoru a sociálních rolí  (ale také chybějící diverzita v podobě druhové pestrosti a flory v přírodě - limitovaný prostor a chybějící další živočichové - byli izolovaným společenstvem, který neumožňoval kontakt s dalšími živočichy).

Kolonie myší měly rozdělené úkoly a tím, že mladé vyhostili z jejich společnosti, tito se neměli od koho naučit sociálnímu chování. Byli pro komunitu nepotřební. Jejich frustrace vedla k sociálně nevhodnému chování. Nemohli tedy předat žádné vzorce sociálního chování ani svým mladým. Takto bylo do společnosti napevno zakódované patologické chování, které vedlo ke zkáze celé populace. Kondenzování lidstva na malém prostranství už dnes vykazuje podobnost s populací myší v experimentu. A příklady najdeme i v minulosti. 

Západní civilizace, fáze Calhounova experimentu spojená s oteplením:

Cykly průběhu Calhounova experimentu se opakují vždy po oteplení v pravidelných cyklech, které korespondují s cykly malé doby ledové (1400- 1850) a příštích desetiletích, po teplém mezidobí, se očekává příchod dalšího minima cyklu. MODERNÍ minimum .

1400 - 1510 Spörerovo minimum (nebo 1450 -1500), Malá doba ledová (1400-1850) následovalo oteplení.

 • Španělští dobyvatelé zavlekli na přelomu 15. a 16. století do Ameriky neštovice, za pouhých sto let od objevení Ameriky v roce 1492 bylo vyhlazeno až 90 % původních obyvatel díky neštovicím a conquistadorům Francisca Pizarra a Hernána Cortése.

1638 - 1715 Mauderovo minimum, Malá doba ledová (1400-1850), De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou- následovalo oteplení.

1815 -1835 De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu, Daltonovo minimum (1790 - 1830), skončila Malá doba ledová (1400-1850) a od konce tohoto minima je dynamický růst a rozvoj lidské civilizace (zdokonalení parního stroje) - následovalo oteplení. K 15.11.2022 překročila lidská populace hranici 8 miliard lidí na planetě.

2025 - 2050 MODERNÍ minimum De Vriesův (Suessův) cyklus sluneční aktivity má 190 - 210 letou periodu.

Kolaps civilizace = radikální zjednodušení a zchudnutí společnosti prostřednictvím bodu zlomu, který je spojen se změnou paradigmatu společnostiMinimálně od roku 2020 (přechod do věku Vodnáře) probíhá v globální společnosti "Transformační bod zlomu" na jehož uskutečnění je potřeba dostatek energie, která se získává prostřednictvím polarizace ve společnosti a ta se transformuje do nového poznání - JÁ VÍM PROSTŘEDNICTVÍM, světla poznání, SVĚTELNÉHO ZÁBLESKU.

Západní civilizace, fáze Calhounova experimentu:

 • Od roku 1800 do cca 1980 - 2000, jsme byli ve fázi populační exploze  (populace vzrostla 6x) , která byla doprovázena příznivými podmínkami, skončila Malá doba ledová, došlo k oteplení, novým vynálezům, konci nevolnictví a zahájení  průmyslové revoluce, prostor naší planety se zaplnil a není téměř místo, kde by člověk nepůsobil.
 • Nyní jsme ve fázi rovnováhy (2000 - 2020) vrcholu blahobytu , KDY vytváříme závislosti, svět se globalizuje, Žijeme v blahobytu, klesá porodnost, rozvíjí se sexuální úchylky, populace stárne, vytváříme umělé prostředí pro život - roboty, virtuální realitu. Díky klimatickým změnám  a rostoucí populaci se mění podmínky k životu na planetě a zvyšuje se hustota zalidnění, ale ještě populace nedosáhla vrcholu, který se odhaduje na cca 9 - 12 miliard lidí (některé odhady uvádějí, že jsme již dosáhli vrcholu - kromě Afriky, populace stárne a vymírá). Klimatické změny už i tuto fázi viditelně zrychlili, minimálně od roku 2015. Někteří muži  (ale i ženy - zakřiknuté, nebo zamrzlé holčičky) jsou označování jako "mamánci" a "mamilové" (ztrácí zájem o svou rodinu, věnují se sobě a svým zálibám), nemají zájem o opačné pohlaví, narušují se rodinné vazby (to jsou projevy nastupující degenerace společnosti).
 • Po roce 2020 (mutační konjunkce planet 20.12.2020, přechod z vody na vzduch, přechod do věku Vodnáře) vstupujeme do fáze zkázy, degenerace, destrukce, chaosu (samodestrukce, Velký Reset, The Great Reset, vznik Metaversea následné metamorfózy 2020 - 2032  (extrémy, nerovnováhy, kolaps , války, všechny sociální role jsou ve společnosti obsazeny, nastává degenerace, chaos a strach) rezignovali jsme na "společenské a rodinné funkce", spíme, jíme a staráme se pouze o sebe (někteří jsou egoisté, sebestřední sobci, mamilové, maminci a zamrzlí holčičky a chlapečci), část populace nemá zájem o opačné pohlaví, někteří se věnují kultu svého těla, náctiletí neví jestli jsou muž nebo žena atd., jsme psychické rozložení (naplňuje se fyzická smrt jedinců, kteří nemají smysl života, nastává " stav vyhoření "), nechceme se přizpůsobovat, změnit a směřujeme do Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem (kde společnost řídí umělá inteligence s digitálním diktátorem místo člověka, tím podporujeme další degeneraci lidstva, nastává "digitální potopa světa" - obdoba potopy světa, Noe a jeho archa). Dobrovolně vstupujeme do " digitálních koncentračních táborů " - přecházíme do virtuální reality , kde vládne digitální diktátor (civilizace degeneruje). Místem, kde se naplní fáze zkázy budou velké aglomerace , kde žije více jak 60 % světové populace (velké aglomerace na pobřeží jsou také ohroženy stoupající hladinou oceánů), která se koncentruje na malé ploše (cca 3% pevniny) a koncentrace lidí do měst dále narůstá. Klíčové však bude myšlení lidí (nikoliv jen místo pobytu). Právě blahobyt, konzum (i digitální), digitální myšlenízávislost na virtuální realitě a technologiích budou klíčové faktory v procesu samodestrukce jednotlivců i společnosti (to jsou projevy degenerované civilizace). Odpoutat se ze závislostí,  změna paradigmatu  (myšlení) jedince a společnosti, " otevřená srdce " a tvůrčí proces vědomého člověka jsou lékem na fázi zkázy a chaosu, která postihla degenerující populaci (digitální myšlení a závislosti). Změny, které probíhají ve fázi zkázy. umožňují zrychlený duchovní vývoj lidské populace (tzv. pod tlakem), tomuto vývoji brání nastupující digitální imperialismus, který ovládá zejména mladou populaci na globální úrovni. Nad tímto procesem působí, někdy i nepozorovaně pro část populace, teraformace přírody (změna podmínek pro život na planetě Zemi, kterým se musíme přizpůsobit).
 • Fáze transformace, zjednodušení a nového zrodu (2033 - dále)  - nový počátek (změna paradigmatu jedince a společnosti, dokončený duchovní vývoj jedince , osvobození se ze závislostí ) - " barevná společnost " a vědomý člověk (HOMO Aquarius) tvoří, protože chápe princip toku energie - tvůrčí práce, kreativita (tvořením neokrádáme o energii nikoho v okolí, protože jinak se vzájemně obíráme o energii - dualita) - tvořím (energie lásky ) zvyšuji své vibrace i svého okolí , zvyšuji energii (nebojuji o energii, ale vytvářím ji svoji činností, nejsem závislý na energii z vnějšího světa) - to je tvůrčí proces (když neprobíhá tvůrčí proces - bojujeme vzájemně o energii, tím podporujeme model závislosti a nemůžeme zvýšit své vibrace). Místo boje o energii, tvoříme a osvobozujeme se od závislostí a boje o energii a pozornost (boj znamená krádež energie jiným, pokud jsme v tvůrčím procesu a o energii nebojujeme, ale vytváříme ji). Pokud se tento vývojový proces lidské civilizace spojený s přechodem do věku Vodnáře, ovulačním cyklem planety (což umožní vznik nového vývojového druhu člověka - HOMO Aquariusa duchovní transformací nezdaří, další pokus máme v dalším fraktálním cyklu za cca 26 000 roků a směřujeme do Metaverse a k Homo technologicus (digitální zombii), to je slepá vývojová ulička a i toto poznání má svůj vývojový smysl pro část populace.

Růst teploty o 2 ° C (450 ppm, rok 2035, ale možná již v tomto desetiletí) způsobí bod zlomu (systém a jeho současná rovnováha se rozvrací) a rychlé rozpouštění ledovců,  stoupání hladiny oceánů. Tím že zmenší prostor na pro život na planetě zemi až o 20%. Podle Světové banky růst průměrné teploty o 3-4 ° C je neslučitelný se životem civilizace, čeká nás pokles populace na cca 1 miliardu ( Graeme Maxton , Zmena alebo kolaps 2019), či ještě méně.

 • V Čine příroda koronavirem reguluje přelidnění . Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog prof. Jan Pirk , přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená au každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba sledovat v měřítku a přihlížet k okolí. (7.3.2020)

Když Calhoun zjistil, že to se společností dopadne špatně, začal pátrat po tom, co udělat, aby to dopadlo dobře. Přinutil myši k zájmu o jiné. Přiměl myši k interakci a vzájemné pomoci. Pokud se chtěla myš napít, potřebovala k tomu jinou, aby jí na malou chvíli stlačila drobnou páčku. Pokud ta na páčce stála, voda tekla a myška se mohla napít. Pak se mohly vystřídat. Nucenou spoluprací jim natolik zpestřil život, že myši neunikaly ze společnosti, více si všímali jedna druhé, pěstovaly si sociální chování, každá z nich měla důležitou roli. Armagedon se nekonal.

Populace si udržovala svůj počet a do chodu společnosti byli zapojeni všichni. Vědci to nazvali - "revoluce soucitu".

Vysvětlení růstu populace za posledních 200 let a následná redukce populace : Během posledních 200 let probíhala populační a průmyslová exploze (extrém za kterým následuje bod zlomu), počet obyvatel na planetě se zvýšil jak 7x (roste koncentrace populace ve velkých aglomeracích) a exponenciálně roste i průmysl. Čeká nás transformace , transformační bod zlomu (ZERO BOD), který se kryje s přechodem věku Ryb do Vodnáře. Proto v tomto období téměř vše exponenciálně roste včetně populace. Transformace znamená přechod z duality (dobro a zlo, rozum a víra atd., Homo sapiens) k jednotě (vznik HOMO Aquarius, duchovní transformace prostřednictvím zvýšení vibrací - rezonance a solárního záblesku). Jde o vývojový kvantový skok spojený s průchodem fotonovým pásem v intervalu 2020 -2034 a vznikem nového vývojového druhu člověka. Nakonec se populace opět během cca 200 let sníží na původní harmonický stav (naplní se tzv. Herakleitův princip). Pokud se duchovní transformace nepodaří, další pokus má lidstvo za další cca 26 000 let

 • Polarita v dualitě umožňuje duchovní rozvoj člověka (odpoutáváme se ze závislostního modelu otrok - otrokář ) a díky poznání a osvobození ze závislosti se zvýší vibrace člověka (člověk se stává vědomým), které se transformují na rezonanci lásky - stejnorodé přitahuje stejnorodé vibrace (dokončil se vývoj duše ve fyzickém těle a může probíhat na vyšší úrovni), mizí strach, zklidňujeme se a vnímáme svou vnitřní sílu, která nás vede.

Japonsko, Calhounův experiment v praxi:

Příkladem typického zdroje při relativně neomezených oblastech je Japonsko. Podle údajů o světovém obyvatelstvu, které zveřejnily Populační referenční úřad USA,  Japonsko zaznamenává největší pokles v počtu obyvatel ze všech zemí světa . V roce 2012 bylo Japonců přibližně 130 milionů. Při stejných trendech a porodnosti se odhaduje, že do roku 2050 klesne populace pod 95 milionů (prochází fázi zkázy a chaosu).

Vysvětlením možná může být fakt, že Japonsko je ostrov (a také stát uzavřený do sebe), který ztratil potřebnou diverzitu a jeho obyvatelé směřují ke kolapsu  (postupně vymírají, ekonomika neroste, ale roste počet singls, atd.). Pokud by se zobrazila diverzita, mohlo by dojít k zastavení tohoto procesu? Nebo existuje jiná cesta nebo stimul?

 • Zvířata mají společné vědomí (totéž uvádí Rudolf Steiner) jsou řízeny centrálně, nemají svobodnou vůli, na rozdíl od člověka, a také  zvířata na rozdíl od člověka nemají pohled z hlediska věčnosti.  Proto nelze přijmou, nebo plně aplikovat na závěry Calhounova lidskou populaci.
 • Je zde však určitá podobnost se zánikem a potopením Atlantidy  a nesprávným použitím technologií a experimentů, které byly důsledkem odklonu od vědomí a skončilo to potopou světa.
 • Nyní jsme již v tomto bodě (fázi cyklu), také jsme se odklonili od vědomí (nevnímáme důsledky NAŠICH činů z pohledu věčnosti, ale žijeme pouze tady a teď, budoucnost nás nezajímá), podporujeme model závislostiexperimentujeme s technologiemi (tento proces se zrychluje), vytvořili jsme Metavesmírmůže se opakovat podobná situace, která vyústila v potopu světa.

Teze: lidstvo opakuje pravděpodobně stejný model blahobytu, kolapsu a degenerace (jako myši v Calhounově experimentu v zajetí blahobytu) a hrozí zánik podobný "hromadnému vymírání  a potopení Atlantidy" (pozůstatek Bermudský trojúhelník se svými anomáliemi), který byl pravděpodobně způsoben nesprávným použitím technologií, způsobem myšlení ( proti  lidem, planetě, vesmíru, přírodním cyklům atd.)  a různými genetickými experimenty, které byly důsledkem odklonu od vědomí. Skončilo na potopou světa hromadným vymíráním.  A nyní, podobně jako v Atlantidě (situace se opakuje) používáme také technologie a experimentujeme geneticky s člověkem, proces se exponenciálně zrychluje, odklonili jsme se od Vědomí a také nesprávně chápeme důsledky našich činů z pohledu věčnosti (my žijeme pouze "tady a teď" , důsledky svých činů vůči člověku a planetě nevnímáme, nebo přehlížíme). Je zde však určitá podobnost s minulostí v přítomnosti (nyní jsme v bodě podzimní rovnodennosti precesního roku) - "opakování zániku Atlantidy a potopy světa" - nebo nějaký ekvivalent spojený s elementy země a ohně (vnitřní záblesk , rezonance - to jsou varování), pokud lidstvo neudělá zásadní změnu ve způsobu myšlení a  duchovním vývoji  budou aktivovány přírodní živly planety.

Úvaha: Smysl poskytnutých INFORMACÍ není vyvolat strach u jedinců ČI SPOLEČNOSTI, ale ukázat MOŽNOST, kterou může civilizace projít. Člověk se nemusí bát, cestu může hledat v poznání sebe a zklidnění, které umožní vnímat svůj vnitřní hlas a vnitřní sílu, který nás propojí s vědomím. Svou energii již nemusíme věnovat vnějšímu světu, kde probíhá souboj polarity v dualitě (pravda a lež, černá a bílá) a která bojuje o odebírá energii a poznání (blokuje vývoj). Ale naopak pozornost a energii věnujeme tomu, co nás posouvá k vědomí. Stáváme se s vědomým člověkem , který je příkladem pro ostatní.

 • Tam, kde dávám svou energii (zájem), to podporuji a naopak, co nemá energii to zaniká.

Fáze vývojového duchovního procesu DE LUCE  (vývojový proces svobodné vůle): "tunelové vidění " (jsme v temnotě - slepá víra, závislost, ne-logika, strach), na konci tunelu se objevuje světlo - "černobílý svět" (černá a bílá , projevená dualita - rozum potlačuje víru, nezávislost, logika, překonává strach- porazím strach, boj) a vycházím z tunelů, mám otevřené srdce, jsem vědomý člověk a vnímám "barevný svět" (protože jsem zvýšil své vibrace a dualita se transformuje v rezonanci) všemi smysly , který je vzájemně propojen do jednoty s vědomím ( vědomý člověk přijímám a sdílí, vzájemně závislý, vědomí, dynamická rovnováha, je propojen rozum a víra ve vědomí a rodí se moudrostí, přijímám strach, který je pomocník a je mou součástí). To je zjednodušené vyjádření cesty, jak se spojit se svým vědomím prostřednictvím zvýšení svých vibrací - dualita se transformuje v rezonanci lásky a duše dokončí svůj duchovní vývoj fyzického těla a ukončí proces inkarnací na planetě. Pochopením a realizací, kdy "nevěnuji pozornost" věcem a událostem kolem nás, které polarizují společnost i jedince, mám čas pro pochopení sebe. Energii, kterou jsem věnoval vnějšímu okolí, nyní používám pro poznání sebe ("vypnutím mysli" a otevřením srdce se mohu projit s prapodstatou) a na spojení se svým vědomím. Tím zvyšujte jedinec své vibrace na úroveň lásky  (odpoutal jsem se od závislostí,  odpustil jsem, mám otevřené srdce) a jednou za přesný rok přichází " solární záblesk(změna myšlení, změna současného paradigmatu) , který umožňuje hromadnou transformaci a také vznik nového vývojového druhu člověka ,  během několika generací, v souladu s ovulačním cyklem planety Země, který je spojen s nástupem věku Vodnáře. Pokud se to nepodaří, směřujeme do Metavesmíru a k Homo technologicus (digitální zombii).

 • Tunelové vidění (tma) - víra je slepá- vnímám jen jednu polaritu v dualitě (ne-rozum, ne-logika, nevědění), člověk opakuje to, co slyší od "vzdělanějších"), je potlačen rozum i intuice a vzniká iluze a závislost.
 • Černobílé vidění (vnímám obě polarity v dualitě a bojuji) - polarita (pravda nebo lež, víra nebo vědění, podsunuté pravdy od jiných) - rozum (víra je potlačena rozumem, logikou, egem), jedinec napadá, vytváří opozici, kritizuje, odsuzuje, analyzuje. Rostoucí polarizace v lidech i ve společnosti (polarita v dualitě) vede i ke zrychlení duchovního vývoje - metamorfóze (2020 -2032, přechod do věku Vodnáře, fáze zkázy v Calhounově experimentu a vznik Metaversa).
 • Barevné vidění - jsem nad dualitou, která mě neovládá a nebojuji (barevný svět, jedinec si uvědomuje, že je duchovní bytost a je vědomě propojen se Stvořitelem, jde o prožité vlastní vědění) složená dvojnost (polarita) se otevřením srdce propojuje do jednoty s energií lásky, ne jenom věřit, víra je jenom jeden pól a ten druhý je vědění, dohromady a v rovnováze tvoří zákon poznání (moudrost, vesmírné vědomí - jednota, která propojuje vše v dynamické rovnováze a harmonii).
 • Proces " otevřené srdce" je provázán (je nástrojem, pomůckou pro pochopení) se vznikem nového vývojového druhu člověka (HOMO Aquarius), který je výsledkem duchovního vývoje člověka a ovulačního cyklu planety Země, v rámci precesního roku, v nastupujícím přechodu do věku Vodnáře. Jsme na křižovatce, pokud se "porod" nepodaří další pokus má lidská populace za cca 26 000 let a směřuje díky digitálnímu myšlení ke vzniku Homo technologicus (digitální zombii) a Metaversa.

Stárnutí populace a vymírání populace

 • Japonsko , extrémní pokles porodnosti, stagnující ekonomika a enormní zadlužení Japonska (250% HDP).
 • Růst sebevražd i díky pandemii koronaviru.
 • Z nedávného průzkumu mladých Japonců vyplynulo, že přes 45 % Japonců ve věku 16 až 24 let nemá žádnou zkušenost s reálným sexem a 80-90 % mužů z uvedené skupiny chce ve svém panství pokračovat nadále.
 • Evropa - EU - porodnost je průměrně 1,54 dětí na jednu ženu (Evropa stane a vymírá).
 • Podle odborníků společnost degraduje (plození potomků přestává být atraktivní) a odborníci očekávají, že již za 50 let se v Evropě jiné dítě než z umělého oplodnění nenarodí.
 • Podle projektu OSN bude v roce 2050 žít na celém světě 3,7 milionu starých lidí, v roce 1960 to bylo pouze 20 000 lidí.

V jaké vývojové fázi se nachází civilizace?

Z demokracie a "nezávislé společnosti" se během tohoto desetiletí ve vývojovém civilizačním procesu přesouváme do nejnižšího procesu stupně "závislé společnosti" - Technokracie (doba tma, otroctví, závislost, agresivita, popření demokracie, digitální globální diktátor) - vznikají digitální virtuální státy . Níže je uvedena zjednodušená možná interpretace vývoje a vývojové fáze DVS.

 • Vznik internetu na počátku devadesátých let minulého století - 1 .fáze budování prostředí, základy.
 • Vznik sociálních sítí a přechod komunikace na síť (do digitálního prostředí), vytvoření závislosti na sociálních sítích prostřednictvím internetu - 2.fáze sdružování lidí v digitálním prostředí a vytváření závislostí, ovlivňování vědomí lidí (stěny domu).
 • Masové globální zadlužování států v posledním období rozkladu dojde ke zchudnutí většinové populace, rozvíjí se digitální globalizace (od roku 2008), vznik digitálních měn (od 2010) . Spolurozhodování, cenzura, ovlivňování a kontrola veřejného dění technologickými kontrolami firmami , rozklad rodin , a atomizace obyvatel, postupný přechod do virtuální reality (digitálního prostředí) prostřednictvím DVS s podporou národních států. Epidemie koronaviru (od března 2020) urychlila nástup Technokracie a tím odstartovala nástup nového společenského řádu (končí doba vlády ropy a začíná období vlády elektrické energie), kde dominantními ve všech oborech se stávající technologie a člověk je odsunut do pozadí - 3.fáze rozkladu stávajícího systému (rozklad národních států a demokracie).
 • Pořádek a řešení zajistí Technokracie a digitální globální diktátor (digitální bůh) - 4.fáze globální digitální diktatury (střecha domu DKT - dokončení a kolaudace, zabydlení), byla odstartována v březnu 2020 a probíhá fáze rozkladu stávajícího systému (degenerace civilizace).
 • Na pozadí celého procesu osobního rozvoje jednotlivců a propojení s kolektivním vědomím - 5.fáze kolapsu globální digitální diktatury (fáze zkázy Calhounova experimentu) a vznik " barevné společnosti " ( změna paradigmatu společnosti, rozvoj v duchovní oblasti a vznik nového vývojového druhu člověka v souladu s ovulačním cyklem planety), lidé preferují lidský faktor a co nemá energii a pozornost , to zaniká.

To je nutný proces, aby se lidská populace poučila a pochopila sama sebe jako lidské bytosti, která má jak duchovní, tam materiální složku a je propojená s přírodou a Universem.

Stojíme před branami konce kapitalismu

Je to kupodivu mimořádný úspěch, a nikoli neúspěch kapitalismu (jak mylně předvídal Karl Marx), který jej jednoho dne – lidově řečeno – přivede kapitalismus do hrobu (zpohodlnění populace – navyknutí si na aktuální blahobyt a částečné intelektuální oslepení znemožňující správně vidět hybné síly, které v minulosti onen pokrok táhly). Josef Alois Schumpeter

Zdroj: https://naseveru.org/2019/07/28/calhounuv-experiment-na-mysich/

https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/

Související články:

29.4.2024 "Kolaps začne." Byla pojmenována hlavní hrozba pro lidstvo. Do poloviny století nebude 76 procent zemí schopno nahradit svou populaci. Pro prostou reprodukci populace musí jedna žena v průměru porodit za svůj život alespoň 2,1 dítěte. Ukazatel celková míra plodnosti (TFR). Na začátku minulého století to bylo skoro pět a pak šly prudce dolů. Vědci se domnívají, že pokles plodnosti odráží takzvaný demografický přechod. Tento koncept se objevil v polovině minulého století a v dnešní době dostává stále více důkazů. Předpokládá se, že země mají tři fáze vývoje. 

 • Zpočátku je porodnost a úmrtnost vysoká a populace zůstává nízká. 
 • Pak díky pokroku v medicíně klesá úmrtnost, zlepšují se životní podmínky, prodlužuje se délka života a prudce přibývá populace. Zároveň klesá porodnost.
 • Ve třetí fázi je porodnost a úmrtnost nízká, vyrovnaná a počet lidí je stabilní. Země s TFR pod 5,5 jsou podle propočtů ve druhé fázi. Dnes je to celý svět.

V roce 1972 představili členové Římského klubu zprávu "Hranice růstu", která popisovala scénáře vývoje lidstva. Pět z nich vedlo nejprve k vrcholu přelidnění do poloviny 21. století na úrovni 10-12 miliard lidí a poté k prudkému poklesu životní úrovně. Předpověď způsobila velký hluk, byla ve světě aktivně diskutována a kritizována. Fakta jsou však tvrdohlavé věci. Jednou za deset let jsou scénáře modelu World3 použitého ve zprávě revidovány a porovnávány s pozorováními. Australský výzkumník Graham Turner tak v roce 2014 spočítal , že svět se hýbe podle scénáře Podnikání jako obvykle (jako by se nic nestalo), podle kterého se kolem roku 2020 zpomalí růst životní úrovně v důsledku vyčerpání přírodních zdrojů. a s Kolaps začne v roce 2030. Pokud se ukáže, že stále existuje dvakrát více zdrojů, než se věří, bude aktivován scénář Běžný provoz - 2 (BAU2).

Žádná z 12 navržených možností ani s kolapsem nevede k úplnému zmizení lidí, ale vyhlídky jsou mizerné. Bylo by vhodnější použít scénáře Komplexní technologie (CT) nebo Stabilizovaný svět (SW). První zahrnuje mnoho technologických řešení, která pomáhají vypořádat se se světovými problémy, včetně znečištění. Pro "stabilní svět" je třeba kromě technologií zdůraznit i sociální otázky. Mimo jiné - kontrola nad velikostí rodiny, záměrné omezování průmyslové výroby, zaměření na školství a zdravotnictví. To je jediný způsob, jak se vyhnout poklesu,

Nedávno vědci z Německa revidovali model a dospěli k závěru, že mezi BAU a BAU2 není žádný velký rozdíl a kolaps je nevyhnutelný několik let po populačním vrcholu. Podle výpočtů k tomu dojde v letech 2024 až 2030 kvůli vyčerpání zdrojů, kterého bude dosaženo před kritickým znečištěním.

https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html

16.11.2023 Mužům po celém světě dramaticky poklesl počet spermií. Vinu na tom nesou pesticidy používané v domácnostech, na zahradách a jako postřik na potraviny. Vyplývá to z nové analýzy studií provedených za poslední půlstoletí. "V průběhu 50 let klesla koncentrace spermií na celém světě přibližně o 50 procent.

 • Byť je pravděpodobné, že je více příčin, které vedou k úbytku spermií, studie zaznamenala "silnou souvislost mezi dvěma běžnými insekticidy – organofosfáty a N-metylkarbamáty – a poklesem koncentrace spermií".
 • Organofosfáty jsou jednou z nejčastěji používaných sloučenin na světě, jsou například hlavní složkou postřiků proti škůdcům a používají se také k výrobě plastů a rozpouštědel. "Jsou široce používány v zemědělství na plodiny, které jíme," popsala Perryová. Používají se i ve stavebnictví, při údržbě okrasných trávníků a koupit si je může i zákazník v obchodě. Lidé jsou těmto organofosfátům vystavováni poměrně často.

 • N-metylkarbamáty jsou strukturou a funkčností podobné organofosfátům. Zabíjejí hmyz poškozením jeho mozku a nervového systému. Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí se používají také k výrobě postřiků proti škůdcům. Aplikují se na různé polní, ovocné a zeleninové plodiny k hubení brouků, hrabošů a podobných škůdců.

 • https://domaci.hn.cz/c1-67266060-muzi-po-celem-svete-maji-vyrazne-mene-spermii-proc-se-s-tim-potykaji-casteji-zemedelci

20.7.2023 Temná budoucnost kapitalismu. Čeká nás po letech růstu strmý pád?

Ukazuje se, že jeden z vůbec nejuznávanějších ekonomů Joseph Alois Schumpeter, rodák z moravské Třeště, nebyl daleko od pravdy, když světu prorokoval konec kapitalismu. Představil nám pozoruhodnou myšlenku, že výjimečně zdařilý ekonomický růst, který je s kapitalismem nerozlučně spojen, se mu paradoxně může stát osudným.

 • Schumpeter ve svém díle Kapitalismus, socialismus a demokracie vyjádřil svoji skepsi ohledně dlouhodobé udržitelnosti tržního hospodářství. Opřel ji o tvrzení, že je to kupodivu mimořádný úspěch, a nikoli neúspěch kapitalismu (jak mylně předvídal Karl Marx), který jej jednoho dne – lidově řečeno – přivede do hrobu. Jak zvláštní, že silná stránka tržního hospodářství, kterou je nepopiratelný rozmach všeobecné životní úrovně, může být současně jeho největší slabinou...
 • Proč by se kapitalismus, ono soukolí pohánějící ekonomický růst, měl zadrhnout? Možnou překážku představuje zpohodlnění populace...

Kapitalismus nutně doprovází dočasné strádání určitých odvětví. Blahobyt, který lidstvu tržní hospodářství v tak hojné míře přináší, není zadarmo (stejně jako vše ostatní na naší planetě). Povahou kapitalismu je proces, který Schumpeter výstižně pojmenoval kreativní destrukce. Ten v zásadě spočívá na principu neustálého narušování a obnovování ekonomické struktury.

Kapitalismus je svojí povahou neodmyslitelně dynamický, vnitřně nepokojný systém a jen máloco v něm je stálé. K různorodým změnám dochází nepřetržitě. Tu vzniká něco nového a tu zase zaniká něco starého. Stávající rovnováha je inovujícími podnikateli věčně bořena a následně je jimi nastolena nová, kterou dříve či později čeká stejný osud jako tu předchozí.
V tomto duchu ekonom Israel Kirzner kdysi napsal: "Existence podnikatele je neslučitelná se stavem rovnováhy, je však kompatibilní a samozřejmě zcela zásadní pro vysvětlení procesu dosahování rovnováhy." To vše sice posouvá svět v souhrnu kupředu, ale neobejde se to bez nákladů. Některá odvětví nutně skončí, když se dominantního postavení chopí ta efektivnější. Je proto zjevné, že se tato proměna – ač v širším pojetí blahodárná – trpce dotkne některých subjektů.

Co je ale oním důvodem, proč by se kapitalismus, ono soukolí pohánějící ekonomický růst, měl zadrhnout? Možnou překážku představuje, zjednodušeně řečeno, zpohodlnění populace – navyknutí si na aktuální blahobyt a částečné intelektuální oslepení znemožňující správně vidět hybné síly, které v minulosti onen pokrok táhly.

 • Od chvíle, kdy se začíná silně opovrhovat podnikateli, kteří jsou strůjci bohatství, z něhož těží celá společnost, se datuje úpadek kapitalismu...

Konec prosperity?

Buďme konkrétnější. Po dosažení určité míry prosperity mohou lidé přestávat chtít snášet potřebné přizpůsobování se nahodilým změnám. Časem už nemusí být ochotni tolerovat nutné zlo, které růst životní úrovně nerozlučně doprovází, domnívaje se při tom, že se jedná o nepříjemnosti, které jsou zbytné a jež lze nadobro odstranit.

Když stávající bohatství a vyspělost země začínají lidé považovat za samozřejmé či dokonce určitou entitou přímo zaručené, dochází k tendenci zapomínat, že za tím vším postupným rozmachem stála zejména politika svobody.

Je příznačné, že zatímco se bohatství národů buduje s potem ve tváři, tedy pomalu a těžko, lze jej ztratit bez sebemenší námahy. Ani se nenadějeme a rázem přicházíme o po generace vytvářené bohatství. Prvním krokem je přitom zpochybnění základního stavebního kamene, instituce, jejíž zdárné fungování předurčuje vyspělost zemí – soukromého vlastnictví.

A to není jediný důvod. Ludwig von Mises ve své útlé (leč velmi poučné) knížce Antikapitalistická mentalita popisuje, že jakmile utichá touha po zlepšování okolního prostředí, přestává účinkovat pohnutka, která dříve podněcovala ekonomický růst.

Spokojí-li se společnost se svojí materiální situací a zachová-li se lhostejně k příležitostem pro její další zlepšení, pak zhasíná jiskra, která dříve roznítila prosperitu tržního hospodářství. Od chvíle, kdy se navíc začíná silně opovrhovat podnikateli, kteří jsou strůjci bohatství, z něhož těží celá společnost, se datuje úpadek kapitalismu a s ním i růstu blahobytu jako takového.

Nemluvě o neblahých důsledcích, které přinese věk byrokratů a úředníků, kteří postupně vytlačují inovativní podnikatele.

 • Ačkoli lidstvo stojí před mimořádně náročnými výzvami (turbulentní geopolitické dění, koncentrace moci v rukou nedemokratických režimů, globální oteplování či opomíjený, ale velmi závažný úbytek počtu obyvatel), pokud – anebo spíše dokud – bude k nalezení alespoň trochu přijatelné prostředí pro působení soukromé iniciativy a svobodného podnikání, vždy budou objeveny možnosti, jak se popasovat s aktuálními tíživými problémy.
 • To je ta klíčová podmínka, která rozhodne o úspěchu, nebo neúspěchu nadcházejícího vývoje civilizace. To vše ovšem za předpokladu, že liberální principy budou všeobecně přijímány a chápány jako jediný skutečný zdroj prosperity. A to zvláště v dnešní době a v naší zemi.

Kapitalismus vs. socialismus

Znamená to snad, že kapitalismus selhává, a je proto třeba se vydat novou ("třetí") cestou? Je řešením přidat před sousloví tržní hospodářství další přívlastky? Nabízí se třeba lasiččí slovo sociální, jak jej označil F. A. Hayek ve svém díle Osudná domýšlivost s doplněním, že se toto adjektivum stalo pravděpodobně tím nejošidnějším a nejšálivějším výrazem našeho politického slovníku.

Je tedy tohle to správné východisko? Rozhodně ne! Kapitalismus má své nedostatky. Nicméně je nutné – slovy autora nejznámější učebnice ekonomie, Paula Samuelsona – nedokonalosti jednoho uspořádání porovnávat s nedokonalostmi jiného. A v tomto relativním vyjádření vůči ostatním zřízením tržní hospodářství bezkonkurenčně vítězí.

Všechny země, které se vydaly cestou socialismu (tedy antiteze liberalismu), skončily v utrpení a bídě. V komunistických režimech zavládá taková chudoba a strádání, že v nich – slovy Karla Čapka – dokonce není nikde k mání ani hřebík na oběšení. A není to náhoda.

Ekonomická teorie už dávno předtím, než byly socialistické experimenty praxí ozkoušeny a shledány zoufale neúspěšnými, dokázala perverzní myšlenky stojící za kolektivistickými režimy nelítostně rozcupovat. Zejména pak popření soukromého vlastnictví a s ním i lidské přirozenosti jako takové. Je však v konečném důsledku jen na nás (respektive na vládách jednotlivých zemí), zdali se budeme řídit platnými teoretickými poznatky, anebo se budeme opět pokoušet popřít lidskou přirozenost centrálním plánováním, ať už bude jeho konkrétní podoba zrovna jakákoli.

https://finmag.penize.cz/spolecnost/443723-temna-budoucnost-kapitalismu-ceka-nas-po-letech-rustu-strmy-pad?

20.1.2023 (pan VK) Degenerace je způsobena blahobytem (blahobyt indukuje degeneraci), pohodlností, stejně jako popisuje Calhounův experiment. Protože mozek není nucen bojovat a být aktivován v boji o přežití. Pokud máte blahobyt, začíná proces degenerace, protože váš mozek už nemusí bojovat o vaše přežití. Když bojuje o své přežití mozek je aktivován a vysílá určité signály, které ovlivňují endokrinní činnost - jsou vyplavovány různé enzymy, hormony atd. které zabraňují poškozování neuronových buněk v mozku. Chudoba způsobuje větší aktivizaci člověka, který napíná úsilí o přežití a tím se vytváří látky, které brání degeneraci neuronů. Ztráta pudu sebezáchovy je jeden ze znaků procesu degenerace. Válku na Ukrajině podporují nejvíce bohaté a rozvinuté země, nikoliv ty chudé. S degenerací jsou spojené i další procesy, jako je fašizace. Zdegenerovaný člověk je jednodušší, je lépe zmanipulovatelný a je lépe zfašizovatelný. 

31.1.2021 Číně hrozí populační krize, varují demografové a sociologové. Klesá zájem o sňatek, klesá porodnost a naopak roste věk vstupu do manželství. Na vině je podle odborníků politika jednoho dítěte, emancipace i pracovní podmínky. V Číně přibývá mladých lidí, kteří odkládají nebo dokonce odmítají sňatek. Za šest let se počet párů, které se rozhodly vstoupit do manželství, snížit o 41 %. Zatímco v roce 2013 proběhlo později 23,8 milionu svateb, o šest let to bylo už jen 13,9 milionu, uvádí statistický úřad. Příčinou je rostoucí blahobyt, vzdělání a emancipace žen v nezdravé podobě.

 • Komunistická strana se obává hrozící populační krize, která výrazně narušila ekonomickou a sociální stabilitu celé země. "Manželství a reprodukce spolu úzce souvisejí. Menší počet manželství bude mít vliv na porodnost, což zase ovlivní ekonomický a sociální vývoj země.
 • Čínské úřady pokles počtu manželství přisuzují následkům politiky jednoho dítěte, která vešla v platnost v roce 1979. Demografové už několik let varují před populační krizí, už v roce 2014 totiž počet obyvatel v produktivním věku začal klesat poprvé za více než třicet let. Následující rok čínská vláda oznámila konec politiky jednoho dítěte, počet dětí byl ale stále omezen na dvě. Ani toto uvolnění ale nezabralo a porodnost i zájem o sňatek nadále klesá.
 • Od roku 2016 pak začal počet žen převyšovat počet mužů na vysokých školách (52,5 %) iv postgraduálním studiu (50,6 %). "S vyšším vzděláním ženy získaly ekonomickou nezávislost, takže manželství již není nutností, jako tomu bylo v minulosti."
 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/snatku-ubyva-zalozeni-rodiny-se-odklada-cina-se-obava-populacni-krize-140166# 

20.12.2020  Japonský premiér Jošihide Suga dal naději párům snažit se zplodit potomky slibem, že jim vláda uhradí z veřejného zdravotního pojištění nemalé náklady na umělé oplodnění. V projevu ujistil poslance v parlamentu, že se hodlá dlouhodobě zabývat nízkou porodností.

Finanční podpora dětí ze zkumavky začne v roce 2022 a bude pokrývat více než dvě třetiny nákladů. Mezitím vláda bude zájemcům poskytovat v závislosti na výšce příjmu na pořízení potomka ze zkumavky zvláštní sociální dávky. V Japonsku není neplodnost úředně pokládána za nemoc, takže si její léčení zatím ľudia hradit sami. Páry vyjde jedna léčba na několik stovek tisíc jenů, tedy na desítky tisíc korun. Některé za dvojici milionů kúru ale utratí během několika let jenů. Plodnost (fertilita), tedy průměrný počet dětí, které se během života narodily, dosáhly v Japonsku v roce 2019 1,36. Přitom hodnota 2,1 je čerstvá proto, aby obyvatelstvo neubývalo. Denně obyvatel ve třetí největší ekonomice se počet světa snižuje o tisícovku.

Vláda předloni vyhlásila cíl dosáhnout fertility 1,8 a v tomto východisku se jí podpora umělého oplodnění zdá rozumným. Už před více než deseti lety přijal parlament z iniciativy kabinetu zákon, podle kterého na mateřské zůstat jeden z rodičů do prvního roku dítěte a přitom pobírat až dvě třetiny platu. Japonská populace dnes čítající 126 milionů podle matematických modelů poklesne do roku 2053 pod sto milionů. V roce 2065 bude podle Národního ústavu pro výzkum obyvatelstva a sociální zabezpečení žít v posledním císařství světa 88 milionů lidí, přičemž 38 procent z nich bude starší než 65 let.  Japonci kromě toho, že nechci mít potomky, odmítají i sex. Jak napsal deník The Japan Times, až čtvrtina z nich ve věku od 18 do 40 let nemá sexuální zkušenost s heterosexuálním partnerem. 

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/japonsko-chce-vic-deti-priplati-40345494#

30.11.2020 Za říjen spáchalo sebevraždu více Japonců, než kolik zabil covid za rok 2020. Japonské vládní statistiky ukazují, že počet sebevražd v zemi za říjen překonal počet obětí koronaviru za celý dosavadní rok, píše CNN. Podle policejních údajů stoupl celkový počet sebevražd v říjnu na 2153. Kvůli onemocnění covid-19 v zemi od začátku roku zemřelo 2087 lidí

 • Počet sebevražd v Japonsku stoupl v říjnu již čtvrtý měsíc po sobě na nejvyšší měsíční úroveň za posledních více než pět let. Podle expertů tento trend souvisí s ekonomickými dopady epidemie nemoci covid-19, a to především na ženy. 
 • To naznačuje, že i jiné země by mohly v budoucnosti zaznamenat podobný nebo dokonce větší počet sebevražd 
 • Mezi faktory, které k vysoké míře sebevraždy v Japonsku patří, podle CNN patří dlouhá pracovní doba, sociální izolace a kulturní stigma kolem problémů duševního zdraví. 
 • V globální studii neziskové mezinárodní humanitární organizace CARE, která se uplatnila více než 10 000 lidí, uvedla zhoršené duševní zdraví během pandemie 27 % žen a 10 % mužů. Podle studie jdou obavy z výpadku příjmů ruku v ruce s tím, že se japonské ženy musí kromě svých běžných pracovních povinností starat o děti, které kvůli koronavirovým opatřením nechodí do školy. 
 • Japonsko drží neveselý primát země s nejvyšším počtem sebevražd v přepočtu na 100 000 obyvatel mezi vyspělými státy skupiny G7. A také je jediná země G7, kde je sebevražda hlavní příčinou úmrtí lidí ve věku od 15. do 39. let. Zatímco téměř u téměř všech skupin se počet sebevražd všech vražd, míra sebevražednosti pro osoby mladší 20 let za posledních 10 let zůstává stále téměř stejná, ukazují statistiky ministerstva zdravotnictví. 
 • Země podle webu Japan Times zažila prudký nárůst sebevražd v roce 1998. Nezaměstnanost spojená s bankrotem velkých korporací jako Yamaichi Securities nebo banky Hokkaido Takushoku vedla k tomu, že si mnoho mužů středního věku vzalo život. Počet sebevražd dosáhl vrcholu v roce 2003.

 • Sebevražda je odvěkým japonským způsobem, jak se vyhnout hanbě nebo ztrátě cti. Po mnoho let bylo vyhledáno psychologické pomoci stigmatizováno. Japonsko je jednou z mála zemí G7, která pravidelně zveřejňuje údaje o sebevraždách - nejnovější národní údaje například pro USA pocházejí z roku 2018.

 • Od roku 2009 se počet sebevražd v Japonsku snižoval až do roku 2019, kdy podle ministerstva zdravotnictví klesl zhruba 20 tisíc, tedy počet nejnižších od roku 1978, kdy místní zdravotní úřady začaly vést záznamy.

 • https://www.seznamzpravy.cz/clanek/za-rijen-spachalo-sebevrazdu-vice-japoncu-nez-kolik-zabil-covid-za-rok-2020-131729#

9.11.2020 Robotika kráčí mílovými kroky za snem vytvoření člověku podobné bytosti. Na této strastiplné cestě však zaznamenala již řadu bizarních odboček. Tou poslední je vytvoření robotické ruky, která má pomoci svobodným mužům nahradit slastný pocit, když se s přítelkyní vodí za ruce. Není ani příliš divu, že tento vynález vznikl v Japonsku.

 • Nazývají ho Osanpo Kanodžo (v překladu Přítelkyně na procházku) a jde o robotickou ruku, kterou si člověk toužící po dotyku připne na paži.
 • Robotická ruka reaguje na tisk a je vyrobena z materiálů, které na dotyk odpovídají dotyku lidské ruky.
 • Pro zvýšení autenticity lze do ruky vsunout vlhký hadřík, který posléze simuluje nervózní lehké pocení dlaní.
 • Ruka je navíc parfémovaná dámským šamponem a zájem si můžete stáhnout aplikaci, která mu bude přehrávat zvuk dámských kroků a šustění šatů.
 • Iluze dívky kráčející zamilovaně ruku v ruce po mužově boku pak má být dokonalá.
 • Podle tvůrců ruka může dobře nahradit nedostatek lidského kontaktu, zejména v době, kdy jsou lidé kvůli pandemii právě od kontaktu odrazováni.
 • Osanpo Kanodžo pak může sloužit nejen jako náhrada dámské společnosti, ale i jako univerzální společník.

https://www.novinky.cz/koktejl/clanek/nemate-pritelkyni-nevadi-japonsti-vedci-vytvorili-specialni-robotickou-ruku-40341711#

7.3.2020 V Číně příroda koronavirem reguluje přelidnění. Na přemnožená prasata také přišel prasečí mor, říká kardiolog Jan Pirk , přednosta Kardiocentra IKEMu. V Číně je populace přemnožená au každého živočišného druhu, když se přemnoží, tak se něco stane. Příroda to začne korigovat." Na počty nakažených a zemřelých v Číně je potřeba sledovat v měřítku a přihlížet k okolí.

 • Když se někde přemnoží živočišný druh, je ho tam příliš mnoho, nedodržují se hygienické zásady, tak potom něco bouchne
 • Podobná situace v přírodě nadchází u mnoha živočišných druhů. " Když se přemnoží hraboši, tak na ně také něco přijde. Když se tady přemnožila divoká prasata, tak přišel prasečí mor. " Na situaci nelze sledovat jako na srovnání člověka s prasetem, ale jako srovnání jednoho živočišného druhu s druhým. 

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/calhounuv-experiment

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...