Kometa Neowise, dlouhoperiodická kometa

Komety jsou koule z ledu a prachu, které "dělají ohon" jenom pro přiblížení ke Slunci. To je vlastně zahřívá stejně, jako kdybyste nad ohniště strčili sněhovou kouli. Díky tomu komety začnou generovat ocas ve směru od Slunce, ale podobné odpařování je rovněž důvod, proč se komety můžou rozpadnout.

2. července ráno zaznamenali astrofotografové po celé Evropě, včetně Petra Horálka z ČR, jasnou kometu C/2020 F3 (NEOWISE), která se teprve začíná vzdalovat z jasné záře Slunce. Ještě 27. června jsme ji mohli pozorovat v koronografu sondy SOHO a mezitím se ukázalo, že její jasnost neklesá, naopak vyhoupla se až někam k úrovni, jakou mají nejjasnější hvězdy oblohy.

  • kometu (koule z ledu a prachu, které "dělají ohon" jenom pro přiblížení ke Slunci) poprvé detekovali na 27. března 2020, vrátí se za 7 tisíc let (zhruba rok 8786 našeho letopočtu) , má v průměru 5km, což už je polovina až třetina velikosti objektu, který vypnul dinosaury
  • dlouhoperiodická kometa Neowise je od nás vzdálen cca. 100 milionů kilometrů
  • poprvé po 23 letech můžeme z našich krajů vidět kometu pozorovatelnou pouhým okem, poslední podobně viditelnou kometou (pouhým) okem byla slavná Hale-Boppovka z roku 1997. Jenže ta byla viditelná v zimě a na jaře - maximum jasnosti dosáhla stylově 1. dubna 1997 -loukota

Už teď víme, že jde o nejjasnější kometu snad minimálně od komety Lovejoy v roce 2011 a už zmíněné komety McNaught, které obě nebyly na naší obloze v tom nejlepším vůbec vidět. 

KOMETA NEOWISE 2020 A ASTROLOGICKÉ SOUVISLOSTI

Z pohledu astrologie kometa vždy ruší zaběhlý řád na obloze. Kometa je nový, nepředvídatelný jev na obloze, který dosti často mění zaběhlé pořádky. Od komet neočekávali nic dobrého mezopotámští baruové (věštci), čínští dvorní astronomové. Rovněž v antickém světě byl příchod komety vnímán jako zlověstné znamení, to samé platilo ve středověku. Lze vysledovat celou řadu historických mezníků, které po objevení komety přicházely. Kometa se objevila na začátku vlády císaře Nera. Aztécká tradice uvádí zjevení komety, na základě které se předvídalo neštěstí panovníku Montezumovi, které ohrozí celou říši. Aby pak v letech 1519 - 1521 Hernando Cortéz jeho říši skutečně vyvrátil.

Když se v březnu rozjížděla koronavirová krize, nacházela se ve znamení Lva a první co mě napadlo při pohledu na její pozici, a napadlo to celou řadu astrologů ve světě, je její pozice v horoskopu Číny. Jednoduše řečeno je to nedobré znamení do mezinárodních vztahů Číny. Horoskop Číny v sobě obsahuje konstelace válek či těžkých konfliktů v mezinárodních vztazích (rozebírám to v samostatném videu) a když se podíváte na konstelace několika následujících let, není to pro Čínu dobré. Kometa tu na mě působí jako onen pověstný hřebíček do rakve. 

  • Tím, že byla kometa ve Lvu, předznamenává mocenské změny ve světě, stejně jako ona čtyřkonjunkce v Kozorohu, která je rovněž o narušení stávajících mocenských řádů. Domnívám, že ve světě nastanou mocenské změny v důsledku náhlého ekonomického poklesu, rostoucí nespokojenosti lidí. K tomu ale docházelo mnohokrát v historii a není to konec světa.
  • Podle Ptolemaia objevení komety na východě věští rychle se blížící události a na západě takové, které se blíží mnohem pomaleji. Naše kometa spadá do Lva - znamení vládců, objevila se nejprve na východní obloze, tedy dle této logiky by měla přinášet rychlé mocenské změny.
  • Neowise by mohla souviset s abnormálním počtem nehod na železnici v Česku
  • trojkonjunkce Saturn, Pluto, Jupiter v kvadratuře na Mars působící od srpna 2020 do ledna 2021 pravděpodobně bude souviset s ekonomickou krizí, do které míříme a přichází větší krize sociálních systémů v Evropě. USA čeká těžká recese  
  • Česko čeká krize sociálního systému. Asi nás v krizi doběhne to, že nebyly v uplynulých 20 letech realizovány potřebné reformy zejména důchodového systému. Již se veřejně mluví o tom, že tento podzim přijde vlna nezaměstnanosti.
  • Nejkritičtější vlivy budou probíhat v říjnu. Stále se ale domnívám, že hlavní poselství konstelací na obloze spočívá v tom, že koronavirus je pouze jakýsi spouštěč hlubokých ekonomických a mocenských proměn ve světě.  
S Halleyovou kometou (vrací každých 75-76 let, je také první matematicky předpověděnou kometou v historii) máme zkušenosti od roku 240 před naším letopočtem a pokud vím, tak byla zaznamenána její pozorování asi 30x. Zatímco u Halleyovy komety víme, že se vrátí v červenci 2061 (naposledy únor 1986), tak kometa Neowise je zcela výjimečná.  Jiří Kubík


https://www.ucebniceastrologie.cz/kometa-neowise-2020-a-astrologicke-souvislosti/

https://vedator.org/2020/07/kometa-neowise-je-nejlepe-viditelna-vrati-se-za-7-tisic-let/

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/kometa-neowise-vyrazne-jasna.html

20.1.2009 Exploze silnější než několik tisíc megatun TNT způsobila před 13 000 roky déšť meteoritů nad územím Severní Ameriky (pravděpodobnou oblastí exploze jsou Velká jezera (The Great Lakes). "Předpokládáme, že dnešní Chicago bylo velmi blízko epicentra). Následně vypukly lesní požáry napříč celým kontinentem, což vytvořilo silnou vrstvu sazí a kouře, která zablokovala přístup slunečního záření na povrch kontinentu. Následovala náhlá malá doba ledová a během krátkého geologického období vyhynula některá z velkých pozemských zvířat. Této události byli svědky lidé na severoamerickém kontinentu, pro něž měla událost rovněž dalekosáhlé důsledky.

Vědci jsou přesvědčeni, že exploze komety nad zemským povrchem vedla k vyhynutí mamutů, šavlozubých tygrů a dalších velkých zvířat včetně savců, kteří se pohybovali na území Severní Ameriky.

Hroty šípů a další artefakty z období tzv. indiánské kultury Clovis (kultura označovaná podle místa archeologických nálezů) - z počátků společnosti lovců a sběračů - rovněž vymizely po vytvoření černé vrstvičky před 13 000 roky. Vrcholné období rozvoje indiánské kultury Clovis se datuje do období před 13 200 až 12 900 roky.

Počátkem ledna 2009 publikoval vědecký tým zprávu, podle níž byly nalezeny miliardy diamantů o velikosti několika nanometrů, koncentrované v tenké vrstvě sedimentů, a to na šesti lokalitách USA a Kanady. Nové informace o objevu nanodiamantů ve stejné vrstvě jsou dalším důkazem kosmické katastrofy. Jejich datování souhlasí s obdobím před 12 900 roky, kdy náhle začíná studené období označované jako mladší dryas, které se projevilo i v Evropě. Toto období trvalo zhruba 1 300 let.

  • Vědci doposud věděli pouze o dvou vrstvách, ve kterých byla nalezena více než jedna identifikace nanodiamantů: YDB před 12 800 lety a známá hranice křídového a terciárního prostředí před 65 miliony let, která je poznamenána masovým vyhynutím dinosaurů , amonity a mnoho dalších skupin. Podobná situace byla také v Tunguzce

Jako odpověď na obvyklou kritiku kometární teorie - že nebyl nalezen žádný kráter po předpokládaném impaktu - Allen West říká: "Kometa nemusí ve skutečnosti narazit do povrchu Země, ale může explodovat v atmosféře a rozpadnout se na drobné fragmenty někde nad zemským povrchem." K podobné události došlo například v červnu 1908 v oblasti Podkamennaja Tunguzka na Sibiři, avšak ne s tak dalekosáhlými důsledky.

Vysoký tlak a uvolněné teplo mohlo vést k roztavení části ledovců v oblasti Grónska, což vedlo ke změně proudění a způsobilo rovněž změny klimatu. Mikroskopické diamanty se nacházejí pouze v sedimentech vrstvy, která se váže k období označovanému jako mladší dryas - nejsou ani pod ani nad touto vrstvou. Vše napovídá tomu, že před 12 900 roky se Země srazila s kometou nebo velkým meteoritem, tzv. uhlíkatým

https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/kometa-vyhubila-mamuty-a-savlozube-tygry.html 

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů. Rozšíření NATO na východ se stalo jedním z důvodů konfliktu mezi...

Při pohledu na informace zahrnující globální oteplování může mnoho lidí považovat data za zavádějící nebo nepřesná. Internet je prostředkem pro sdílení nesprávných informací, včetně globálního oteplování. Toto odhalení může způsobit, že lidé zcela ignorují informace, které jsou přesné a pravdivé.

Množství tepla, které Země zachycuje, se od roku 2005 zhruba zdvojnásobilo. To podle nového výzkumu NASA a Národního úřadu pro oceány a atmosféru přispívá k rychlejšímu oteplování oceánů, vzduchu a pevniny.

Evropská unie doufá, že do roku 2030 bude na evropských silnicích jezdit 30 milionů elektrických aut. Během svého života mohou být elektrická auta uhlíkově neutrální, co se však stane s těmito vozy, a zvláště s jejich bateriemi, až jejich životnost skončí? "Za 10 až 15 let, kdy velký počet autobaterií bude na konci svého životnosti, proto...

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...