Oxytocin, hormon lásky

 • Pitocin je syntetická verze oxytocinu.  

Oxytocin (nebo "hormon lásky a důvěry) je peptidický hormon savců, který se syntetizuje v hypothalamickém jádru nucleus paraventricularis. Do krevního oběhu je uvolňován z neurohypofýzy.  Nejvíce se oxytocinu vytváří v našem mozku, v buňkách hypothalamu. Odtud putuje do hypofýzy (podvěsku mozkového), kde se "skladuje" a následně uvolňuje do těla. Vytváří se však i v jiných částech našeho těla. A zajímavé je, že rozdílně u mužů a žen. U mužů se dle dosavadních výzkumů navíc vytváří ve varlatech (Leydigovy buňky), v sítnici (část oka), v dřeni nadledvin, brzlíku a slinivce břišní. U žen - ve vaječnících (přesněji ve žlutém tělísku) a v placentě během těhotenství. Osobně si myslím, že právě proto jsou těhotné ženy spokojenější. U obou pohlaví objevili oxytocin ještě v tkáni srdce. A to není vše. Vědci očekávají, že najdou v našem těle další místa tvorby oxytocinu a další (zatím neznámé) vlivy tohoto čarovného hormonu.

 • Oxytocin vytváří mozek (hypothalamus) během spánku, maximální hladiny dosahuje po 5ti hodinách spánku, jeho hladina může ovlivňovat obsah snů

Původně oxytocin spojovali hlavně se ženami - s porody, kojením a navazováním vazeb mezi matkou a dítětem. Postupem času se však jasně prokázal jeho vliv na zvyšování důvěry, zlepšování společenských vztahů a osvětlily se jeho přínosy pro naše zdraví. Oxytocin snižuje úzkost a stres, reguluje naše společenské vazby a chování, zlepšuje paměť, emoční spojení a usnadňuje rozpoznávání emocí. Zvyšuje naši motivaci k tomu, abychom budovali a udržovali společenské vazby. Ty jsou potřebné k tomu, abychom se naučili sociální dovednosti a "zapadli" do skupiny. Podle některých vědců je oxytocin klíčovým hormonem v systému, který uklidňuje tělo. Má opačný efekt k účinkům stresových hormonů (adrenalinu a kortizolu). Napomáhá tělu relaxovat a podporuje romantické, rodinné a párové vazby. 

 • Uvolňuje se u žen po stimulaci prsu (např. během kojení), dělohy a vagíny a v menší míře při doteku.
 • Má vliv na porod, kdy vyvolává kontrakce dělohy a tím urychluje příchod dítěte na svět.
 • Používá se také jako urychlovač porodu placenty a také jako preventivní prostředek k zastavení přílišného krvácení po porodu. Nízká hladina oxytocinu v krvi může naznačovat zvýšené riziko pro vznik poporodních depresí a úzkostí.
 • Oxytocin je vyvoláván mazlením, hlazením a vzájemnými dotyky s partnerem. Ženy, které jsou ve vztahu spokojené a rozumí si se svým partnerem, mají více přirozeného oxytocinu v těle než ženy, které se ve vztahu trápí. 
 • Má také velký vliv na spouštění mléka při kojení. Je možné, že u mužů zvyšuje kontrakce hladké svaloviny semenného provazce (vas deferens), které vystřikují sperma do močové trubice (urethry) a má vliv na budování vztahu mezi matkou a potomky (tzv. mateřská láska).
 • Oxytocin se podílí jak na stavech zamilovanosti, tak na vzájemném souznění páru a jeho blízkosti po orgasmu. Zároveň hraje klíčovou roli v dalších situacích, třeba ve vztahu matky a jejího dítěte. 

Sid Smutný: Člověk na úrovni ducha potřebuje dvě věci: očistit si svou minulost a najít své poslání (smysl života). Učím scelování duše. Všude, kde jsme ublížili jsme nechali část duše a potřebujeme ji dostat zpět přes lásku, odpuštění, přijetí a prací na sobě (přijetí zodpovědnosti za to, co se mě děje).

TEZE: Odpoutáním ze závislostí, rozpuštěním bloků a odpuštěním křivd dochází ke scelení duše (v tomto procesu současně došlo k odstranění karmy). Pouze scelená duše v lidském těle vědomého člověka je schopna zvýšit svou rezonanci na úroveň lásky, otevřít srdce (díky hormonu oxytocinu) a propojit se s Bohem (bezpodmínečnou láskou).

Je-li oxytocin uvolňován do mozku, jsou ovlivněny:

 • emoce,
 • kognitivní chování jedince,
 • sociální chování,
 • procesy učení se,
 • chování jedince ve stresových situacích.

Při uvolnění oxytocinu do krevního řečiště dochází ke:

 • stahům dělohy
 • tvorbě mateřského mléka.

https://www.modrykonik.cz/zdravi/oxytocin/

Podle toho, co dnes víme o oxytocinu, můžeme říct, že tato látka v našem těle:

 • vyvolává pocity spokojenosti
 • zvyšuje důvěru (snižuje strach ze společenského "podrazu")
 • zvyšuje empatii
 • má antidepresivní účinky
 • snižuje nervozitu a stres a tím snižuje krevní tlak a zmenšuje nebezpečí infarktu
 • navozuje pocity klidu a bezpečí, máme-li vedle sebe partnera/partnerku
 • zvyšuje naši štědrost
 • napomáhá učení a zlepšuje paměť (týká se hlavně společenských znalostí a dovedností)
 • podporuje oční kontakt (zmenšuje náš "strach" z odmítnutí)

Oxytocin však nemá jen "pozitivní" stránky. Vědci s překvapením zjistili, že se jeho účinek různí podle situací - někdy podporuje vznik pozitivních a někdy tzv. negativních emocí. Několik studií tvrdí, že oxytocin zvyšuje všechny společenské emoční reakce, i ty tzv. "negativní" jako je například agrese a závist. Souvisí to dle vědců se zařazením do skupiny a se sounáležitostí neboli loajalitou se skupinou.
Oxytocin je spojen i s emocemi strachu a znepokojení. Přímo je nevyvolává, ale mění naše "vyhodnocování strachu a znepokojení" podle kritérií nastavených ve společnosti nebo ve skupině, ke které se řadíme. Jeden zajímavý výzkum ukázal, že lidé, kteří si "dýchli" dávky syntetického oxytocinu, mnohem rychleji vyhodnocovali projevy znechucení a strachu v obličeji. Znechucení v evoluční teorii souvisí s "nakažením" (nějakou nemocí) a s přežitím. Víme, že ten, kdo rychleji pozná ohrožení, rychleji reaguje na hrozbu a má větší šanci přežít. Funguje to tak, že oxytocin, podle reakcí skupiny na nějaký podnět, zvyšuje nebo snižuje u člena této skupiny důležitost daného podnětu. Pod vlivem oxytocinu jsme empatičtější, snadněji rozpoznáváme emoce, ale zároveň jsme opatrnější.

Co dalšího oxytocin umí a v "čem je zamíchán":

 • najdeme ho v koktejlu hormonů v počáteční "romantické fázi" vztahu
 • podporuje vytváření monogamních párů
 • pomáhá snadněji zdolávat náročné životní situace
 • v kombinaci s pozitivní podporou (přátel, společnosti) snižuje zánětlivost a tím urychluje hojení
 • podporuje orgasmus během milování
 • tlumí centra chuti k jídlu a tím nám pomáhá udržet váhu v normálu a hubnout
 • snižuje riziko vzniku drogové závislosti

https://www.emocnifitness.cz/clanek/oxytocin

Oxytocin, zprávy z tisku: 

4.11.2020 Experiment a porozumění zvířatům. Ochočené lišky na Sibiři pokoušejí vědu. už po 61 let odehrává výjimečný experiment s cílem lépe porozumět domestikaci zvířat

Plombir (pojmenovaný po ruské smetanové zmrzlině - pozn. ČTK) se nechá pohladit, podá tlapku a rád si hraje. Je prý "přátelský" a "taškář". Ale neposlouchá. "Skáče na stůl, dokáže si otevřít ledničku a vlézt dovnitř. Krade věci a schovává si je všude,

Abychom vše pochopili, musíme se vrátit do roku 1959, kdy s experimentem oficiálně začali genetici Dmitrij Beljajev a Ljudmila Trutová na farmě v sibiřském vědeckém středisku Akademgorodok. Jejich hlavním cílem bylo domestikovat lišky ve snaze pochopit, jak se z vlčího předka vyvinul věrný a milující pes. A také popsat, co tato domestikace vypovídá o genetické evoluci druhů.

 • Po 61 generací si vědci každý rok vybírají nejpřátelštější lišky a nechávají je navzájem se rozmnožit. Ostatní jsou utraceny, anebo prodány jako domácí mazlíčci.
 • Umělá selekce přitom "mění v jejich organismu vše", míní Jurij Gerbek z týmu patnácti vědců pracujících na chovné stanici, která nyní obhospodařuje skoro tisícovku lišek. "Snažíme se pochopit, které geny se mění a jak se mění,
 • Experiment, výjimečný svou délkou, má důsledky na fyzické vlastnosti lišek: mění se jejich pigmentace, zkracují se jim čenichy.
 • ruský tým studuje změny, které domestikace způsobuje v mozcích lišek, ale také souvislost mezi těmito změnami a úrovní oxytocinu, kterému se přezdívá hormon lásky. Podle několika studií podporuje ochranitelské chování, empatii a náklonnost. Jeho vylučování tak mohlo hrát klíčovou roli při domestikaci lišky.
 • Ochočené lišky by také mohly umožnit lepší pochopení lidské evoluce, podle teorie, že se lidé sami "domestikovali", aby přežili a omezili násilí v rámci druhu. Takové srovnání "je relevantní, protože mnoho změn, které zažívají domestikované lišky, se podobá určitým změnám v lidské evoluci
 • Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/experiment-a-porozumeni-zviratum-ochocene-lisky-na-sibiri-pokouseji-vedu.A201103_115326_ln_veda_ape

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...