Ekonomika

Někteří lidé si mylně myslí, že "peníze jsou krví ekonomiky", ale jsou pouze nástrojem. Krví ekonomiky je tok zboží a služeb. Tuto myšlenku potvrzuje bártrový obchod a současná krize způsobená pandemií koronaviru. Světová ekonomika je přeplněná penězi a stimulačními balíky a zamrzla spotřeba. Díky tomu, že má ekonomika přebytek peněz, nemůže odvrátit recesi.

 • Peníze jsou krev a kdo nemá krev, umírá, říká majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza (10.6.2020).
 • Stínové vládní statistiky: https://www.shadowstats.com/

Co je dobré pro ekonomiku, to nemusí být nutně dobré pro lidi a přírodu (životní prostředí, pandemie koronaviru, globální turismusekologický dluh planety atd.),

Na světovou ekonomiku působí řada nových strukturálních trendů včetně růstu populismu, demografických změn, změny klimatu a technologických inovací. 

 • Současné postupy centrálních bank již nepřinášejí takový stimulační efekt a stratég (Pictet Christopha Donay) se domnívá, že "je čas přijít s novou politikou, která bude na zdroje problémů cílit přímo". 
 • Podle nedávné studie z dílny Deutsche Bank je takových veřejných Zombie firem v Americe již celá pětina (nemluvě o tom, že Deutsche Bank je také příkladem slušné zombie). Znepokojivý trend vidíme zhruba od velké finanční recese, kdy centrální banky přišly s lékem nulových sazeb. V období před pádem Lehman Brothers (2008) podíl firem s takovou charakteristikou nedosahoval ani 5 %. 
 • U téměř 20% firem na burze (S&P 500, atd.) dosahuje jejich tržní hodnota více 10ti násobku jejich ročního obratu - dolarový jednorožci (důvodem jsou záporné úrokové sazby a omezená možnost zhodnocení finančních prostředků - roste bublina na realitních a akciových trzích) (2020).
 • Šedá (8 %) a černá (3 %) ekonomika (drogy, zbraně, prostituce, korupce, pašování, migrace atd.) tvoří cca 10 % světového HDP.
 • Přijde ekonomická krize nebo recese v roce 2020?
 • Černá labuť (koronavirus, cenová ropná válka vůči Rusku a USA atd.).
 • Pád světového měnového systému.

Ekonom F. A. Hayek (Nobelova cenu za ekonomii) rozpracoval teorie hospodářského cyklu ABCT (Austrian business cycle theory), tedy Rakouská teorie hospodářského cyklu (vysvětluje, proč se v globální ekonomice střídají období boomu s obdobími recese a jasně ukazuje na viníka- STÁT), kterou převzal od svého učitele, vynikajícího ekonoma Ludwiga von Misese. 

Nyní je hospodářský cyklus zásadně ovlivňovaný státem a také státem jsou ovládané centrální banky, které uvádějí celý mechanizmus konjunktur a recesí do pohybu. 

Co pohání ekonomiku?

Všechny cykly a síly v ekonomice jsou poháněné spotřebou prostřednictvím transakcí (mezi kupujícími a prodávajícími). Ekonomika se skládá ze všech transakcích na všech trzích (lidé, firmy, banky a státy).

 • Růst produktivity (pracovní síla).
 • Krátkodobý dluhový cyklus.
 • Dlouhodobý dluhový cyklus.
 • Dostatek zdrojů, voda, dostatek surovin a energie.
 • Poptávka a spotřeba.

Někteří ekonomové se po vzoru slovutného Johna Maynarda Keynese domnívají, že lze uměle ovlivňovat ekonomiku donekonečna. Že lze navodit "trvalý udržitelný růst" pouze s přispěním centrálních bank a jejich nástrojů např.  snižování úrokové sazby. To je čistá fantazie z dlouhodobého hlediska!

 • Obecné zákonitosti v ekonomice: úrokové sazby a jejich výše stanovené centrálními bankami tedy "radí" firmám a podnikatelům a koordinují jejich výrobu v čase (když lidé více spoří, úroková sazba klesá. Investoři a firmy se pouští do dlouhodobějších projektů a naopak)  - funguje to pouze tehdy, pokud jsou ovlivněny čistě trhem, tedy nabídkou a poptávkou (Neregulovaná úroková míra slouží jako kompas. Ukazuje jak výrobcům, tak spotřebitelům, jaké chování na trhu upřednostnit).
 • Pokud je Tržní mechanizmus díky centrální bance narušen, vzniká podhoubí nové krize (umělé snížení úrokových měr se ze začátku jeví jako opravdová konjunktura, ale pak následuje pád).
 • Platí základní pravidlo: Čím více zásahů státních, centrálních a etatistických plánovačů a čím delší období bude těmito zásahy postiženo a čím déle se budou tržní mechanizmy deformovat, tím tvrdší bude pád. více
 • Ekonomický systém dnes funguje v zásadě stejně jako před minulou krizí. Pohání ho stále tentýž motor - dluh, globální dluh nefinančních korporací v roce 2017 přesáhl rekordních 75 bilionů dolarů a odpovídá více než 90 % světového HDP.
 • 600 miliard USD podle MMF ročně ušetří firmy na celém světě díky daňovým rájům.
 • V USA tvoří export pouze 12% celkové ekonomiky a třetina tohoto exportu směřuje do Kanady a Mexika (např. letadla Boeing, čipy Qualcomm nebo iPhony od firmy Apple).
 • Trend zpětný odkup akcií nejen v USA: využívají zisků či vypůjčených peněz ke zpětným odkupům vlastních akcií, namísto investic do nových továren, oblastí podnikání či jiných stěžejních kapitálových výdajů. Během posledních deseti let bylo za tuto metodu zvyšování vykázaných zisků na akcii (a tedy ceny akcií) utraceno kolem pěti bilionů dolarů. (24.1.2020)

Četl jsem, že Čína drží US Treasuries v rozsahu cca 1,13 biliónu USD (Japonsko vlastní dluhopisy za 1,07 bilionu USD a Brazílie 0,308 bilionu USD) z celkových 22 biliónů v oběhu. Její držení odpovídá cca 17,7% všech takových dluhopisů v držení zahraničních vlád. Během posledních 12 měsíců se objem držených prostředků snížil o cca 4%. (14.5.2019)   

Ekonomika v Evropské unii:

 • ECB a nákup dluhopisů (pumpovala do ekonomiky nově natištěné peníze) - ECB (její šéf Mario Draghi) dala na program za tři a půl roku 67 bilionů kč (2,6 bilionu eur).
 • Dluhy států.
 • Odchod Británie z Evropské unie znamená 15 % úbytek příjmů českého rozpočtu.
 • Z výzkumné dílny ECB vzešel aktuální odhad, který ukazuje, že rovnovážná reálná úroková sazba výrazně poklesla, a že je záporná. A to jak v USA (kde se blíží k nule), tak v EMU (cca -1%). Zároveň autoři dokládají obrovskou míru nejistoty při odhadech. Odhady nicméně naznačují, že ECB se bude obtížně zvyšovat sazby nad 1 % (23.4.2019).
 • Západními sankcemi Rusko od roku 2014 přišlo asi o 50 mld. USD, zatímco EU ztratila 240 mld. USD, tedy asi pětinásobek. V besedě s občany to dnes řekl ruský prezident Vladimir Putin. Soudí, že zásadní změnu v sankční politice západních států nelze očekávat (ČTK) 20.6.2019.

Co ohrožuje ekonomický růst v Německu?

Německá ekonomika roste už deset let, zpomalení ve zpracovatelském průmyslu se může rozšířit i do sektoru služeb a ohrozit nynější příznivou situaci na trhu práce. 

 • Obchodní války, Koronavirus (2020).
 • Technologická změna z automobilů se spalovacími motory na elektromobily, emisní limity.
 • Přechod na zelenou energetiku a elektromobilitu (vysoké investice).
 • Nejistota spojená s plánovaným odchodem Británie z EU (Brexit).
 • Ochlazení globální ekonomiky. 
 • Důsledkem bude růst nezaměstnanosti.
Ekonomika
Ekonomika

Největší ekonomiky světa v roce 2030:

Podíl Asie se zvýší do roku 2030 na 35% celosvětového HDP a bude korelovat s vývojem populace v tomto regionu do roku 2030. 

 • Čína
 • Indie
 • USA
 • Indonésie
 • Turecko
 • Brazílie
 • Egypt
 • Rusko
 • Japonsko
 • Německo

Co je MMT (Modern Money Theory)?

MMT (moderní měnová teorie rozvíjená 25 roků, která v sobě ve skutečnosti skrývá kompletní převrat toho, jak se díváme na peníze, dluh, roli státu i centrálních bank) je popis, přístup či teorie, která je sadou politických doporučení pro svět, ve kterém skutečně žijeme. Uznává problémy a snaží se je pochopit a řešit.

 • Hlavní jména současné MMT William Mitchell, Martin Watts a Larry Randall Wray. Pokud si stát osvojí značné sebevědomí a má vlastní měnu (veřejnou komoditou úzce spjatou s autoritou státu), pak v konečném důsledku nemůže zbankrotovat dluhem ve své měně. MMT úplně otáčí koloběh peněz. Stát nemusí vybírat daně, aby měl na placení veřejných statků.
 • Naopak stát daněmi dává penězům hodnotu, a může tak teoreticky v jakékoliv výši platit veřejné statky (podobně sektorově otáčí logiku například i u bankovních úvěrů a vkladů).
 • Nobelista Paul Krugman MMT příhodně popsal jako cavinball, což je hra z komiksu Calvin and Hobbes, kde hráči průběžně mění pravidla, aby vyhráli.
 • Macroeconomics, nová ekonomická perspektiva.

Nekonečné dluhopisy (Věčné dluhopisy)

 • Nesplácí se jistina, splácí se pouze úroky (propagátorem je George Soros).
 • EU uvažuje o opětovném zavedení nekonečných dluhopisů.
 • více

Nová hospodářská strategie České republiky (ministr Karel Havlíček 2019)

 • Inovační strategie se stane základním pilířem pro budoucnost hospodářské strategie (kvalitní věda, výzkum, kvalitní inovační prostředí a finální produkt s přidanou hodnotou.
 • Strategie má deset pilířů od průmyslu a energetiky, přes inovace, surovinovou politiku, dopravní koncepci, podporu podnikání i reformu vzdělávání.
 • Definují se hlavní oblasti (dvacetičlenný tým složený z odborníků tuzemského i mezinárodního hospodářství).
 • Nová značka The Czech Republic: The Country For The Future (Česká republika - země pro budoucnost).

Národní investiční plán

 • Zahrnuje přes 17.000 projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030, které je rozděleno do dvou částí (zůstává ale neveřejný).
 • Do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun.

Příčiny hospodářského "oživení" po roce 2009 v ČR

Co stojí za rozvojem ČSFR po roce 1989

 • Během roku 1990 vláda ČSFR  třikrát snížila kurz koruny, nejsilněji v říjnu. Kurz vůči dolaru propadl ze 14 na 28 korun.
 • U nás byl ten kurz stanoven na takovéto slabé úrovni proto, aby se vytvořil, jak se tomu tehdy říkalo, kurzový polštář, hlavně pro české exportéry, protože se vědělo, že oni budou prožívat těžkou dobu. 

Struktura české ekonomiky (podíl odvětví na HDP 2019)

 • Průmysl                     26,6 %
 • Obchod a doprava   16,8 %
 • Vzdělání a věda        9,9 %
 • Realitní činnost          8,9 %
 • Veřejná správa a obrana 6,3 %
 • Stavebnictví               5,9 %   
 • Informační a komunikační činnosti  5,8 %
 • Zdravotní s sociální péče  4,8 %
 • Peněžnictví a pojišťovnictví 3,8 %
 • Energetika                  3 %
 • Zemědělství, lesnictví, rybářství  2,1 %
 • Ubytování a pohostinství  2,1 %
 • Kultura a zábava   1,6 %      
 • Ostatní činnosti 3 %

Vývoj HDP Česka:

 • 2020
 • 2019 5 627 mld. kč 2,5%
 • 2018 5 329 mld. kč 3 %
 • 2017 5 050 mld. kč  4,6%
 • 2016 4 715 mld. kč  2,3%
 • 2015 4 555 mld. kč 4,3%
 • 2014 4 314 mld. kč 2 %
 • 2013 4 098 mld. kč - 0,9 %
 • 2012 4 060 mld. kč - 0,8 %
 • 2011 4 034 mld. kč   1,7%
 • 2010 3 954 mld. kč
 • 1993 1 196 mld. kč
 • Hlavní ekonomické indikátory : https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika_%C4%8Ceska

Výše dividend odcházejících z Česka:

 • 2018 294 miliard kč (zisky zahraničních investic loni přesáhly 414 miliard korun, z nichž 120 miliard vlastníci reinvestovali)
 • 2017 276 miliard kč
 • 2016 314 miliard kč

Česko - hypotéky:

Peníze a nový digitální stát včele s 28 největšími korporacemi

Kdysi to byly země, které iniciovaly společnou měnu, teď jsou to korporace. Národní státy se pomalu vypařují do pozadí, jejich tradiční role přebírá cosi jiného. Je dobře, aby společnost s tak pochybným kreditem, co se týče ochrany a zneužívání osobních informací, měla dokonalý přehled o bonitě svých duší? Nehrozí zde multidimenzionální a multiodvětvový monopol "too big to fail" přes celou planetu, který bude mít tak dokonalý dohled nad vaším životem, že se o tom Orwellovu Velkému bratru ani žádnému státu či státní autoritě nezdálo? V Hvězdných válkách bylo hlavní zlou silou obchodní impérium. Možná prorocky.

Digitalizace à la Facebook je o něčem jiném. Dobrovolná, věci usnadňující, levná, sexy. A integrovaná měna může být jen začátek nahrazování dalších rolí států: (sociální) pojištění, vzdělávání a časem třeba i obrana a centrální banka. 

Uber, Airbnb atd. mohou být proti státu malým pivem, ale 28 korporací dohromady?  

 • Do roku 1971 byl dolar krytý zlatem, peníze již nejsou nekryté ničím (fiat měny), jen důvěrou v národní autoritu.
 • Hotovost tvoří jen 8 % veškerých peněz na světě. Zbytek peněz "je" v podobě magnetického záznamu.
 • Digitální, nadnárodní, virtuální kryptoměny (např libra). , které jsou ještě abstraktnější než už dost abstraktní ničím nekryté peníze státní. 
 • Kryptoměny si nedělají nárok na jeden kontinent, ale na celou planetu a jsou politicky neovlivnitelné.
 • Začal proces digitální globalizace.
 • více 

Firmy bez zisku 

Co se to v západním světě děje mezi miliardáři, tuší nějakou změnu?

Organizaci The Giving Pledge, (2010) zakladatelé Melinda a Bill Gatesovi a jejich přítel Warren Buffett

Více než 2100 lidí "miliardářský klub" na světě vlastní majetek v hodnotě přesahující miliardu dolarů a drží majetek odhadovaný skoro na devět bilionů dolarů. Majetek dolarových miliardářů ve světě představují zhruba ze tří čtvrtin podíly ve firmách, tedy akcie, jenom 2,3 % tvoří nemovitosti, honosné jachty, letadla, šperky a podobné luxusní zboží.  

 • Vyzývají miliardáře po celém světě, aby více než polovinu svého majetku (během svého života nebo v závěti) věnovali na dobročinné účely.
 • Zatím tak podle webové stránky Giving Pledge učinilo 204 superboháčů z 23 zemí ve věku 33 až 95 let. 

Skupina amerických miliardářů vedená Georgem Sorosem a Chrisem Hughesem, spoluzakladatelem Facebooku, zase vyzvala superbohaté, aby dobrovolně odváděli vyšší daně a tím státům pomohli financovat například boj s klimatickými změnami a nebezpečnými chorobami.

 • Někteří dávají peníze organizacím např. Gates Foundation, protože chtějí mít peníze pod dohledem, což u státu nejde.
 • W. Buffett rozdal přes 34 miliard dolarů, a je tak vůbec největším donátorem na světě
 • kritika: "finanční elita" svými dary jenom dokazuje, že si může všechno dovolit, a vlastně tím předvádí svoji zvůli.
 • Přes 90 % soukromých nadací nikdy nemělo webovou stránku," , aby se jim veřejnost příliš nemíchala do činnosti uvádí Rob Reich. 
 • Americkému státu uniká asi 50 miliard dolarů ročně, které si miliardáři díky své charitě mohou odepisovat z daňového základu  více.
 • Francouzský prezident Francois Hollande v roce 2013 snažil zvýšit daň z příjmů pro superbohaté na 75 % (na veškeré příjmy nad jeden milion eur), rozzuřil podnikatele a neprošlo to přes Ústavní radu, takže namísto bohatých jednotlivců zdanil podniky.
 • Více: koncentrace bohatství.

Ekonomika, informace z tisku:

24.1.2023 Američtí politici začali přesvědčovat evropské firmy, aby investovaly ve Spojených státech, a nikoliv doma na evropském kontinentu. Lákají je na slib masivních dotací nebo daňových úlev. A první společnosti se jim už podařilo přetáhnout. Došlo tedy přesně na to, před čím řada politiků v zemích Evropské unie varovala - tedy že se USA začínají chovat stále více protekcionisticky a neberou v tomto směru ohled ani na své nejbližší spojence, tedy na Evropany.

 • USA loni schválily zákon, který je podle všeho v jasném rozporu s pravidly mezinárodního obchodu stanovenými Světovou obchodní organizací (WTO). Jde hlavně o "zelené" investice, jako je výroba elektromobilů nebo baterií do nich. Washington na ně poskytuje dotace či daňové úlevy v objemu stovek miliard dolarů - ale pod podmínkou, že půjde o produkty vyráběné v Severní Americe. Fakticky tedy jde o diskriminaci. 
 • Podle Amerického sdružení pro čistou energii oznámilo 20 firem nové investice v těchto sektorech na americké půdě. Polovina z nich jsou zahraniční společnosti, například německá automobilka BMW nebo jihokorejský výrobce fotovoltaických článků Hanwha Q Cells. 
 • Přesné odhady neexistují, ale státy EU se obávají, že by kvůli přesunu výroby do USA mohly přijít o desítky tisíc pracovních míst a o technologicky špičkovou produkci.
 • https://archiv.hn.cz/c1-67163170-prejdete-k-nam-zacali-americane-lakat-evropske-firmy-hrozba-se-tyka-i-ceskeho-byznysu 

28.12.2021 Celosvětový hrubý domácí produkt již v příštím roce poprvé překoná hranici 100 bilionů dolarů. Předpověděla to podle agentury Reuters britská poradenská společnost Cebr. Loni přitom předpokládala, že globální HDP tuto hranici pokoří až v roce 2024.

Cebr nyní očekává, že Čína vystřídá Spojené státy na postu největší ekonomiky světa v roce 2030, tedy o dva roky později, než předpovídala loni. Indie, která je letos na sedmé příčce, by v příštím roce měla z hlediska výkonu ekonomiky předstihnout Francii a v následujícím roce Británii, píše Reuters. "Důležitou otázkou tohoto desetiletí je, jak se světové ekonomiky vypořádají s inflací," uvedl náměstek předsedy společnosti Cebr Douglas McWilliams. Varoval, že pokud se inflace nedostane pod kontrolu, mohla by světová ekonomika v roce 2023 nebo 2024 čelit recesi.

Zpráva společnosti Cebr rovněž uvádí, že Německo by se mělo v roce 2033 z hlediska ekonomického výkonu dostat před Japonsko. Rusko by se pak do roku 2036 mohlo dostat mezi deset největších ekonomik světa. Japonsko je nyní třetí největší ekonomikou světa za USA a Čínou. Německu patří čtvrtá příčka a Rusku dvanáctá, plyne z údajů společnosti Cebr.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4872955/celosvetove-hdp-pristi-rok-zrejme-poprve-prekona-hranici-100-bilionu-dolaru.html

8.10.2021 Mezinárodní komunita dosáhla dohody, která zajistí, že nadnárodní podniky budou od roku 2023 podléhat minimální daňové sazbě ve výši 15 procent. Oznámila to v pátek Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

 • Daň by korporace měly nově platit v zemích, kde opravdu podnikají, ne kde formálně sídlí.

 • Domluvené změny mezinárodního daňového systému odsouhlasilo 136 zemí a jurisdikcí, jež vytvářejí více než 90 procent globálního hrubého domácího produktu (HDP).

 • Dohoda podle OECD zajistí, aby velké podniky odváděly spravedlivou část daní všude, kde podnikají a vytvářejí zisky. OECD předpokládá, že státy díky dohodě získají jako celek dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu korun) ročně. Dohoda by měla vést rovněž k přesunu daní v hodnotě přes 125 miliard dolarů do zemí, kde nadnárodní podniky vytvářejí zisky, napsala agentura Reuters.

 • Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dosažení daňové dohody přivítala. "Je to historický okamžik. Je to velký krok vpřed při vytváření spravedlivějšího daňového systému," prohlásila. "Požadavek, aby velké společnosti platily správný objem daní, není jen otázkou veřejných financí. Je především otázkou základní spravedlnost. 

 • https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/oecd-schvalila-minimalni-15-dan-pro-nadnarodni-korporace-40374356#

10.5.2021 Skupina nejvyspělejších zemí světa G7 by měla do roku 2030 investovat ročně bilion dolarů (přes 21 bilionů Kč), aby se globální ekonomika zotavila z pandemie a zůstala na cestě udržitelného růstu. Uvádí to zpráva, kterou si vyžádal britský premiér Boris Johnson (ČTK)

16.2.2021 Izraelská ekonomika loni poprvé od roku 2002 klesla, pandemie nemoci covid-19 měla totiž negativní vliv na výdaje spotřebitelů. HDP se snížil o 2,4 % po růstu o 3,4 % v roce předchozím. Uvedl to dnes izraelský statistický úřad (ČTK)

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4608858/izraelska-ekonomika-loni-kvuli-covidu-poprve-od-roku-2002-klesla.html

12.2.2021 Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v loňském roce kvůli pandemii propadl o rekordních 9,9 procenta. Vrátil se tak zhruba na úroveň z roku 2013. Ve svém prvním odhadu to dnes oznámil britský statistický úřad. Procentuálně se britská ekonomika propadla nejvíce za 300 let, uvedl list FT. O moc lépe si podle dalších dnešních údajů nevedlo ani Norsko. Norští statistici dnes oznámili, že norská ekonomika loni podala zřejmě nejslabší výkon od konce druhé světové války.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4606103/britska-ekonomika-loni-klesla-o-rekordnich-99-norska-podala-nejhorsi-vykon-za-75-let.html

29.1.2021 Polský HDP v roce 2020 podle předběžných dat meziročně -2,8 %, v souladu s odhadem, proti +4,5 % loni (Reuters).

29.1.2021 Francouzská ekonomika loni v důsledku koronavirové krize klesla o 8,3 procenta. Je to méně, než pokles o 11 procent, se kterým počítala vláda v rozpočtovém plánu. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů francouzského statistického úřadu INSEE (ČTK).

26.1.2021 Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu světové ekonomiky na letošní rok o 0,3 procentního bodu na 5,5 procenta. Důvodem je očekávané zvýšení aktivity díky očkování a další ekonomická pomoc v několika velkých zemích. V příštím roce má tempo růstu zpomalit na 4,2 procenta. Příznivější byl podle předběžného odhadu také ekonomický výkon v loňském roce.

Loni ekonomika podle aktualizovaného výhledu klesla o 3,5 procenta. V říjnu přitom MMF předpovídal pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 4,4 procenta. Mírnější propad způsobilo oživení růstu ve druhé polovině roku. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4592461/mmf-zlepsil-odhad-globalniho-rustu-pro-tento-rok-na-55-.html

16.1.2021 Máme za to, že ve druhé půlce letošního roku, podobně jako tomu bylo v roce 2008, začne opět prudce posilovat americký dolar. Stejně jako začal "nelogicky" posilovat v srpnu 2008, kdy v krátké době posílil z 14,50 na 23,50 korun, což bylo předzvěstí začátku světové finanční krize a pádů velkých mezinárodních bank (např. Lehman Brothers - pozn. aut.), ale také začátkem enormního "tištění peněz".

Dalším silným impulzem k posilování dolaru byl červenec 2014, kdy Fed (americká centrální banka - pozn. aut.) začal poprvé otevřeně hovořit o zvyšování úrokových sazeb. Dolar tehdy velmi rychle posílil z dvaceti korun na 26 Kč. Dolar tedy bude reagovat na to, že letos přijde - vcelku pochopitelně - opět znovu krize. A to nejen díky covidu-19. Ten byl a bude jen katalyzátorem a zástěrkou. Mimochodem je opravdu zvláštní, že akcie americké farmaceutické společnosti Pfizer, která se společností BioNTech vyrábí vakcínu proti novému koronaviru s 95% účinností, jež má být jen během letošního roku podána více než dvěma stům milionům lidí, od začátku loňského listopadu oslabily o tři procenta.

https://faei.cz/kvuli-toxickemu-svetovemu-dluhu-a-covidu-prijde-krize-dolar-a-zlato-budou-letos-posilovat/

15.1.2021 Nastupující prezident Spojených států Joe Biden ve čtvrtek (místního času) představil chystaný soubor opatření na podporu ekonomiky ve výši 1,9 bilionu dolarů (40,8 bilionu korun). Prostředky mají směřovat na boj s pandemií covidu-19, ulevit domácnostem i nastartovat hospodářský růst, informovala agentura Reuters.

Na zintenzivnění boje s koronavirovou nákazou je v balíčku vyčleněno 415 miliard dolarů (8,9 bilionu korun), které budou využity na urychlení vakcinačního programu či na opatření umožňující brzký návrat žáků do škol. Přibližně bilion dolarů (21,5 bilionu korun) půjde na přímou pomoc domácnostem a zhruba 440 miliard dolarů (9,5 bilionu korun) mají dostat pandemií nejvíce zasažené drobné podniky.

Američané mají nad rámec již schváleného jednorázového koronavirového příspěvku ve výši 600 dolarů (12 900 korun) obdržet dalších 1400 dolarů (30 100 korun). Dávky v nezaměstnanosti se až do září zvýší o 100 na 400 dolarů týdně (8605 korun). Více než dvojnásobně se pak zvýší federální minimální mzda, která bude nově činit 15 dolarů (323 korun) za hodinu.

https://www.e15.cz/zahranicni/biden-predstavil-balik-opatreni-za-dva-biliony-dolaru-zvysi-davky-v-nezamestnanosti-a-rozda-dalsi-seky-1377063?

14.1.2021 Zvolený americký prezident USA Biden dnes představí návrh stimulačního balíku určeného k nastartování ekonomiky USA během koronavirové pandemie. Jeho objem by mohl překonat 1,5 bilionu USD (Reuters) 

28.12.2020 Americké hlavní akciové indexy otevřely na nových maximech poté, co prezident Trump podepsal dlouho očekávaný balík pomoci ekonomice v řádu 2,3 bilionu USD. Podporuje to sázky na ekonomické zotavení a pomáhá finančním a energetickým titulům (Reuters) 

26.12.2020 Čína hospodářsky předstihne Spojené státy do roku 2028. Vlivem pandemie covidu-19 to bude o pět let dříve, než se čekalo. Vyplývá to ze zprávy britské konzultační společnosti Centre for Economics and Business Research (CEBR). Čína podle konzultační firmy "obratně" postupuje proti šíření koronaviru, a její hospodářství díky tomu poroste rychleji než USA či Evropa, informoval zpravodajský web BBC.

Společnost CEBR ve zprávě dále uvádí, že Čína se stane ekonomikou s vysokými příjmy už v roce 2023. Na konci desetiletí obsadí podle konzultační firmy příčku třetí největší světové ekonomiky Indie, čímž se ještě posílí hospodářské postavení Asie. Indie hospodářsky předstihne Británii v roce 2024, Německo za tři roky poté a v roce 2030 Japonsko.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/cina-hospodarsky-predstihne-usa-uz-v-roce-2028-rika-britska-studie-135230#

27.11.2020 Německá vláda prodlouží pomoc firmám zvláště postiženým koronavirovou krizí. Přímé platby, které nemusejí vracet, budou dostávat až do konce června příštího roku, uvedla dnes německá ministerstva financí a hospodářství. Původně byl tento druh pomoci plánován jen do konce letošního roku (ČTK)

17.11.2020 Balík pomoci americké ekonomice stižené dopady pandemie covidu-19 je třeba "rychle" schválit. Zdůraznil to příští prezident Spojených států Joe Biden ve svém rodném městě Wilmington ve státě Delaware, odkud se předtím spojil se zástupci odborů a šéfy velkých maloobchodních, technologických a automobilových společností. Biden po virtuální schůzi zopakoval ty hlavní ekonomické cíle, jež propagoval během kampaně, tedy vytvoření milionů "dobře placených" pracovních míst a minimální mzdu 15 dolarů (334 Kč) na hodinu (ČTK)

 • Přeje si zavést "spravedlivý daňový systém", který bude spočívat v tom, že velké společnosti a bohatí Američané na daních zaplatí "spravedlivý podíl". Administrativa dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa daně firmám snížila na 21 z 35 procent. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4544153/joe-biden-balik-pomoci-americke-ekonomice-musi-byt-schvalen-rychle.html

17.11.2020 Vláda schválila poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) za 1,5 miliardy eur (zhruba 40 miliard korun). Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády. Peníze by měly jít z devizových rezerv České národní banky. Peníze Česko půjčovalo MMF i v předchozích letech. Půjčku přitom může MMF využít až po vyčerpání dalších možností, které má k dispozici 

10.11.2020 Pandemie koronaviru negativně ovlivnila 54 % evropských firem. Pětina uvedla, že jejich podnikání nebylo pandemií ovlivněno, 19 % firem dosáhlo růstu prodejů. Takové odpovědi uváděli především respondenti ze skandinávských zemí. Zasažené podnikatelské subjekty mimo poklesu příjmů nejčastěji uváděly opoždění plateb od zákazníků a přerušení dodavatelského řetězce (ČTK) 

10.11.2020 Zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu 15 a 23 procenta navrhované premiérem Andrejem Babišem (ANO) by znamenalo výpadek daňových příjmů 88 miliard korun. Z toho by o 58,1 miliardy korun přišel státní rozpočet, o 7,8 miliardy rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun příjmy obcí. Vyplývá to ze studie, kterou na internetu zveřejnila Národní rozpočtová rada (ČTK)

19.10.2020 Meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) Číny ve třetím čtvrtletí zrychlil na 4,9 % z 3,2 % ve druhém kvartálu. Oznámil to dnes čínský statistický úřad. Čínská ekonomika tak pokračovala v oživování z útlumu způsobeného šířením koronaviru. Hospodářský růst však zaostal za očekáváním analytiků, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali na 5,2 %. Čína, kde pandemie nemoci covid-19 začala, se ve druhém čtvrtletí stala první velkou ekonomikou, která se vrátila k růstu. V prvním kvartálu se čínský HDP propadl o 6,8 %, protože Peking zavedl rozsáhlá restriktivní opatření, aby dostal šíření koronaviru pod kontrolu.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4522413/Rust-cinske-ekonomiky-ve-3--ctvrtleti-zrychlil-na-49-.html

13.10.2020 Německá centrální banka vyzvala finanční ústavy v Německu, aby se připravily na vlnu insolvencí. Koronavirová krize totiž ohrožuje slabší podniky a mohla by mít i nepříznivé dopady na trh s nemovitostmi, který doteď zažíval boom, uvedla dnes Deutsche Bundesbank, jak zní oficiální název centrální banky (ČTK)

9.10.2020 Půl roku od vypuknutí epidemie koronaviru firmám brání v návratu k předkrizovým úrovním výroby nedostatek zakázek. Navzdory tomu a horšímu očekávanému hospodářskému výsledku většina podniků nechce propouštět. Firmy naopak budou lidi postrádat, 85 % jich uvádí, že jim budou na podzim a v zimě chybět pracovníci kvůli koronaviru a zavedeným preventivním opatřením. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kterého se zúčastnilo 121 podniků

6.10.2020Guvernér španělské centrální banky dnes varoval, že přísnější karanténní opatření proti nynější vlně pandemie nemoci covid-19 by mohla způsobit horší krizi, než byl dosud nejpesimističtější odhad banky. Španělsko patří k zemím, které pandemie zasáhla nejvíce. Koronavirem se zde nakazilo přes 813.000 lidí, přes 32.200 jich zemřelo. Centrální banka očekává, že tamní hospodářství letos poklesne o 10,5 až 12,6 % 

6.10.2020 Světová obchodní organizace (WTO) revidovala svůj odhad vývoje obchodu se zbožím na letošní a příští rok. Díky zlepšení situace od června čeká letos pokles obchodu jen o 9,2 % místo původních 13 až 32 %. Oživení v příštím roce však má být mnohem mírnější a současně WTO varovala, že rizikem může být případné další uzavření ekonomik kvůli druhé vlně šíření nemoci covid-19

29.9.2020 Francouzská vláda představila rozpočet na rok 2021. Z nejhorší recese od konce druhé světové války chce ekonomiku vyvést pomocí balíku 42 miliard eur. Na dvouletý plán oživení hospodářství Paříž celkem vyčlenila 100 miliard eur. Vláda očekává, že druhá největší ekonomika eurozóny letos klesne o rekordních 10 % (ČTK) 

11.9.2020 Rumunsko mělo v roce 2018 největší mezeru ve výběru DPH v EU. Informovala o tom Evropská komise. Rumunským orgánům "uniklo" 33,8 % příjmů z DPH, což je více než trojnásobek unijního průměru. Země tak ročně přichází o zhruba 6,6 miliardy eur (The Capitals)

8.9.2020 Eurozóna: HDP za 2Q podle finálních dat klesl mezikvartálně o 11,8 % proti pův. odhadu -12,1 %, meziročně pak klesl o 14,7 % proti odhadu -15,0 % (Bloomberg). Úřad v dnešní zprávě zdůraznil, že i tak jde zdaleka o největší pokles od zavedení těchto statistik v roce 1995. Mezi jednotlivými státy zaznamenalo největší propad HDP proti předchozím třem měsícům Španělsko (18,5 procenta), dále Chorvatsko (14,9) a Maďarsko (14,5). O něco lépe na tom byla největší unijní ekonomika Německo, kde HDP klesl proti prvnímu čtvrtletí o 9,7 procenta. České hospodářství podle Eurostatu zaznamenalo proti prvnímu čtvrtletí propad o 8,7 procenta, což je o tři desetiny procentního bodu více, než uváděla předběžná zpráva v srpnu. Slovenská ekonomika klesla o 8,3 procenta. Meziročně pak česká ekonomika klesla o 11 procent, slovenská o 12,2 procenta. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4489824/ekonomika-eurozony-klesa-nejprudceji-od-roku-1995-presto-mene-proti-odhadum.html

4.9.2020 Superbohatému Kuvajtu dochází hotovost. Po říjnu nebude na platy státních zaměstnanců. Když v roce 2016 tehdejší kuvajtský ministr financí Anas Sálih varoval, že nastal čas snížit výdaje a připravit se na život po ropě, setkal se s posměchem od obyvatel, kteří vyrůstali na zdánlivě nekonečném toku petrodolarů. O čtyři roky později ale jedna z nejbohatších zemí světa nemá dost peněz na pokrytí výdajů a prudký pokles cen energií vyvolává otázky ohledně dalšího fungování států v Perském zálivu

Kuvajt stále spoléhá na ropu, která se na jeho příjmech podílí 90 procenty. Stát zaměstnává 80 procent pracujících Kuvajťanů, kteří vydělávají více než pracující v soukromém sektoru. Příspěvky na bydlení, pohonné hmoty a potraviny mohou pro průměrnou rodinu činit v průměru 2000 dolarů (44 400 korun) měsíčně. Platy a podpory tvoří tři čtvrtiny výdajů státu, který od poklesu cen ropy v roce 2014 směřuje k sedmému rozpočtovému deficitu za sebou.

Kuvajt má spoustu peněz, ty jsou ale ukryty v tradičně nedotknutelném fondu. Ten je čtvrtým největším státním fondem na světě, podle odhadu má 550 miliard dolarů (12,2 bilionu Kč). Možnost, že by země sáhla do Fondu pro budoucí generace, který byl vytvořen, aby zajistil prosperitu po vyčerpání ropy, se ale jeví jako kontroverzní záležitost. Někteří Kuvajťané tvrdí, že čas už nadešel. Kritici však varují, že bez diverzifikace ekonomiky a tvorby pracovních míst by úspory došly za 15 až 20 let.

https://www.e15.cz/zahranicni/superbohatemu-kuvajtu-dochazi-hotovost-po-rijnu-nebude-na-platy-statnich-zamestnancu-1372958?

1.9.2020 Schodek státního rozpočtu ke konci srpna stoupl na 230,3 miliardy korun z červencových 205,1 miliardy korun. Loni ke konci srpna byl schodek 15,4 miliardy korun. Informovalo o tom dnes ministerstvo financí (MF). Letošní srpnový výsledek je nejhorší od vzniku ČR. Dosud byl ke konci srpna nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2009, a to 89,6 miliardy korun.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4484535/schodek-statniho-rozpoctu-po-srpnu-prekonal-230-miliard-korun.html

1.9.2020 Maďarsko: HDP ve 2Q podle finálních dat kleslo o 13,6 % meziročně v souladu s rychlými odhady. České HDP za 2Q kleslo podle předběžných dat meziročně o 11,0 % (odhad trhu -10,7 %) proti předchozímu poklesu o 10,7 %; mezikvartálně kleslo o 8,7 % (odhad trhu -8,4 %) proti předchozímu poklesu o 8,4 % (Bloomberg). Italská ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla v porovnání s předchozími třemi měsíci o rekordních 12,8 procenta. 

26.8.2020 ěhem koronavirové krize klesly příjmy naprosté většině firem napříč obory. V průzkumu mezi členy iniciativy Firmy sobě to uvedlo 96 procent ze stovky respondentů. Více než polovině (53 procent) tržby klesly o více než 70 procent. Dosud nedostatek peněz trápí 86 procent firem zapojených do průzkumu. Na 11 procent z nich uvedlo, že nastalou situaci nepřežije. Na 44 procent firem hodnotí státní pomoc jako nedostatečnou, 40 procent známkou '4', desetina dává státu trojku. Na dvě pětiny firem zapojených do průzkumu žádaly o některý ze záručních programů COVID a jen zhruba 28 procentům z nich byla podpora schválena. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4480566/pruzkum-behem-koronakrize-klesly-prijmy-96-procentum-firem.html

26.8.2020 Hrubý domácí produkt (HDP) v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se v letošním druhém čtvrtletí v důsledku koronavirové krize propadl oproti předchozím třem měsícům o rekordních 9,8 procenta. Uvedla to dnes OECD na základě předběžných odhadů.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4480602/oecd-ekonomika-clenskych-zemi-ve-2-ctvrtleti-rekordne-klesla.html

25.8.2020 Německá ekonomika se ve druhém čtvrtletí propadla proti předchozím třem měsícům kvůli koronavirové krizi o rekordních 9,7 procenta. Ve své konečné zprávě to dnes uvedl spolkový statistický úřad, který tak upravil svůj první odhad, v němž uváděl pokles o 10,1 procenta (ČTK)

18.8.2020 Exšéf ECB Mario Draghi apeloval na vlády, aby použily masivní stimuly podniknuté během pandemie k vylepšení svých ekonomik, jinak jim bude hrozit další dluhová krize. Evropské instituce a finanční trhy budou podle něj financovat jenom "dobrý dluh", pokud se použije k investicím do lidského kapitálu, výzkumu nebo klíčové infrastruktury

18.8.2020 Počet přerušených živností v první polovině roku překročil 50.000. Podnikání pozastavilo o pětinu víc osob než ve stejném období loňského roku a o 38 procent víc než v roce 2018. Statistiky dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode

18.8.2020 Členské společnosti České leasingové a finanční asociace poskytly v prvním pololetí klientům prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 71,3 miliardy korun, tedy o 20,4 procenta meziročně méně. (ČTK) 

17.8.2020 Japonsko: HDP ve 2Q po sezónním očištění mezikvartálně kleslo o 7,8 % (odhad 7,5 %) proti předchozímu poklesu o 0,6 %. Průmyslová výroba v červenci podle finálních dat klesla meziročně o 18,2 % proti předchozímu poklesu o 17,7 %, meziměsíčně vzrostla o 1,9 % proti předchozímu růstu o 2,7 % (Bloomberg) 

11.8.2020 Za priority rozpočtu na příští rok, o kterém dnes bude jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), označil premiér Andrej Babiš (ANO) zrušení superhrubé mzdy, zvýšení důchodů a investice. Chce navýšit rozpočty na výstavbu dopravní infrastruktury a sportu (ČTK)

7.8.2020 Podle Národní rozpočtové rady (NRR) nadstandardní zvýšení důchodů a zrušení superhrubé mzdy, o kterém uvažuje současná vláda, ohrožují bez úpravy ostatních parametrů střednědobou i dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Zároveň rada doporučuje, aby byla rozpočtově významná opatření prezentována a přijímána až v situaci, kdy bude připravena střednědobá strategie konsolidace veřejných rozpočtů. Tu by vláda měla předložit Poslanecké sněmovně do 30. září (ČTK)

31.7.2020 Eurozóna: HDP ve 2Q klesl meziročně o 15,0 %, odhad trhu -14,5 %, ukazuje rychlý odhad (Bloomberg) HDP ve 2Q klesl mezičtvrtletně o 12,1 %, v souladu s odhadem,

31.7.2020 Španělsko: Ekonomika ve 2Q klesla o 18,5 % (odhad -16,6), Itálie: Ekonomika ve 2Q klesla o 12,4 % (odhad -15,5 %) (Bloomberg)

ČR: HDP ve 2Q předběžně klesá mezičtvrtletně o -8,4 %, odhad -10,1 %, po poklesu o 3,4 % v předešlém čtvrtletí. HDP ve 2Q předběžně klesá meziročně o -10,7 %, odhad -12,3 (Reuters) 

https://domaci.ihned.cz/c1-66797680-ceska-ekonomika-hlasi-historicky-nejhorsi-vysledky-hdp-klesl-mezirocne-o-10-7-procenta

31.7.2020 Francie: Ekonomika ve 2Q klesla o 13,8 % (odhad -15,2 %) (Bloomberg)

30.7.2020 Německo: HDP v 2Q po sezonním očištění podle předběžných dat mezikvartálně -10,1 %, odhad trhu -9,0 % (Reuters) Německo: HDP ve 2Q podle předběžných dat meziročně neočištěně -11,7 %, tržní odhad -10,9 %. Zaznamenala tak nejvýraznější pokles od roku 1970, kdy se začaly čtvrtletní údaje sledovat. 

USA: Hrubý domácí produkt ve 2Q klesl na roční bázi podle předběžných dat o rekordních -32,9 %, čekalo se -34,5 %, po propadu o -5 % v předešlém kvartálu. Spotřebitelské výdaje, které v USA zajišťují zhruba 70 procent ekonomické aktivity, klesly ročním tempem 34 procent. Kvůli koronaviru se zastavilo například i cestování, včetně letecké dopravy osob. Firmy přestaly investovat, výrazný útlum zaznamenala výstavba obytných domů a méně utrácela také vláda. Té chyběly daňové příjmy, neboť mnoho firem bylo nuceno propouštět a část aktivit přerušit. 

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesala tempem 32,9 procenta, což je také rekord. Američané ale vývoj HDP sledují jinak, používají přepočet na celý rok, zatímco EU vyjadřuje změnu HDP proti předchozímu čtvrtletí a proti stejnému období předchozího roku. Při použití této metodiky americká ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla proti předchozím třem měsícům o 9,5 procenta, upozornila agentura Bloomberg. 

https://byznys.ihned.cz/c1-66797110-nejvyraznejsi-pokles-za-50-let-nemecka-ekonomika-se-ve-ctvrtleti-propadla-o-10-1-procenta

22.7.2020 Emmanuel Macron slíbil, že občané země nebudou kvůli financování schváleného fondu Evropské unie pro pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí platit vyšší daně. Do budoucna chce prosadit celoevropskou digitální daň pro velké internetové společnosti. Podle agentury AFP to Macron prohlásil v interview pro televizi TF1 s tím, že reformován bude daňový systém v celé Evropě (ČTK) 

21.7.2020 MUFG: Ekonomiky severní Afriky a Blízkého východu čelí hlubší recesi než jiné rozvíjející se ekonomiky, protože region se potýká s dvojím šokem: koronavirem a nižšími cenami ropy (FT)


9.7.2020 V době pandemie koronaviru se zhoršila ekonomická situace zhruba 3/10 lidí v Česku. Zlepšení zaznamenalo 12 % lidí, situace je beze změny podle 57 %. Vyplývá to z výsledků červnového výzkumu, které dnes zveřejnila agentura Median. Dotazovala se 600 lidí ve věku od 18 let (ČTK) 

7.7.2020 Exprezident Václav Klaus kritizuje 500miliardový deficit státního rozpočtu navržený na letošní rok. Rozhazování peněz nevyřeší ekonomické dopady epidemie koronaviru, řekl v Partii na Prima CNN. Pro oživení ekonomiky by vláda podle něj měla spíš odstranit regulace, doporučil také škrty ve výdajích. Hospodářský propad kvůli epidemii podle něj může být větší, než se očekává, možná 15 až 20 procent HDP. Současná vlna demonstrací v USA je podle Klause vyvrcholením kulturní revoluce, která útočí na západní hodnoty.

https://echo24.cz/a/S4ycm/co-se-deje-ted-je-pro-me-konec-sveta-prohlasil-klaus-o-zadluzovani?

7.7.2020 Ruská ekonomika v letošním roce klesne o 6 %, nejvíce od roku 2009. Vyplývá to z odhadu, který zveřejnila Světová banka (SB). Na ekonomický vývoj v zemi má negativní dopady koronavirová pandemie a pokles cen ropy. K růstu by se Rusko mělo vrátit v letech 2021 a 2022 (ČTK)

6.7.2020 Pětina německých firem se cítí existenčně ohrožená koronavirovou krizí. Vyplývá to z červnového průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil hospodářský institut Ifo. V ohrožení se cítí hlavně poskytovatelé služeb, v anketě se tak ohodnotilo 27 % oslovených firem v odvětví. V obchodu to bylo 18 %, v průmyslu 17 a ve stavebnictví jen 2 %

2.7.2020 Britské firmy očekávají, že jim tržby během tří měsíců klesnou o čtvrtinu, i když ekonomika se pomalu otevírá z karanténního útlumu. Ukazuje to průzkum Bank of England mezi šéfy firem (FT)

1.7.2020 Schodek státního rozpočtu ke konci června stoupl na 195,2 miliardy korun z květnových 157,4 miliardy korun. Loni ke konci června byl schodek 20,7 miliardy korun. Letošní červnový výsledek je nejhorší od vzniku Česka. Dosud byl ke konci června nejvyšší schodek rozpočtu v roce 2010, a to 75,7 miliardy korun.

Více na https://www.e15.cz/domaci/nejhorsi-vysledek-od-vzniku-ceska-schodek-statniho-rozpoctu-stoupl-na-vice-nez-195-miliard-korun-1371177?

29.6.2020 Německo od 1. července na půl roku sníží daň z přidané hodnoty, aby podpořilo ekonomiku zasaženou koronavirovou krizí. Vyšší sazba klesne z 19 na 16 procent, snížená ze sedmi na pět procent. Rozhodl o tom dnes Spolkový sněm, který schválil část souboru opatření na podporu ekonomiky (ČTK)

26.6.2020 Německý Enron: Bloomberg píše o tom, "jak Německo a Wirecard zastřelily posla špatných zpráv". Wirecard totiž asi před měsícem informoval investory, že očekává audit s výhradou, což se nakonec ukázalo být ještě slabým varováním. Ernst & Young nebyl totiž schopen ověřit, že firma má 1,9 miliard eur v hotovosti a "existují důkazy, že třetí strana se pokoušela auditory podvést".

Akcie Wirecardu následně pokračovaly v předchozím propadu a "padly i naděje, podle kterých měla tato společnost napravit reputaci Německa na poli IT a moderních technologií". Podle Bloombergu je celá věc i poučením proti stádovému chování a přemýšlení, protože "analytici, manažeři, regulátoři i auditoři čekali příliš dlouho a byli neochotni naslouchat pochybnostem o tom, jak firma vydělávala peníze".

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4439246/perly-tydne-soustavne-zavadejici-indikatory-oziveni-u-a-nase-neudrzitelne-finance.html

26.6.2020 Ministerstvo financí bude letos potřebovat na financování státního dluhu 730,6 miliardy korun. To je o 459,5 miliardy korun více, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2020. Za růstem je především zvýšení schodku letošního státního rozpočtu ze 40 na 500 miliard korun kvůli očekávaným dopadům způsobeným šířením koronaviru. Ministerstvo o tom dnes informovalo v rámci aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2020 pro druhé pololetí. Ze strategie dále vyplývá, že státní dluh by měl na konci letošního roku stoupnout na zhruba 2,12 bilionu korun, tedy 38,7 procenta HDP. Na to již dříve ministerstvo upozornilo při předložení návrhu na zvýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun. "Výše státního dluhu na konci roku 2020 bude významně ovlivněna skutečným hospodařením státního rozpočtu. Navzdory očekávanému výraznému meziročnímu nárůstu státního dluhu se však jeho relativní hodnota vyjádřená jako podíl na HDP bude pohybovat stále pod úrovní 41,1 procenta HDP z roku 2013," uvedlo ministerstvo.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4439287/mf-bude-letos-potrebovat-na-financovani-dluhu-7306-mld-kc.html

23.6.2020 Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz loni zvýšila tržby o 4,7 procenta na 4,69 miliardy korun. Zisk před zdaněním se pohyboval kolem 1,4 miliardy Kč, což je o 12 procent meziročně méně. Ziskovost zůstala na hranici 30 procent. Největší měrou se na meziročním růstu tržeb podílel reklamní systém Sklik, který v obsahové síti vykázal růst 15 procent (ČTK) 

19.6.2020 V Německu se v květnu vybralo na daních meziročně o téměř 19,9 procenta méně. Kvůli koronavirové krizi klesly zisky firem a projevily se i daňové škrty, které vláda zavedla na podporu ekonomiky. Za prvních pět měsíců pak klesly příjmy vládní pokladny meziročně o 6,3 procenta (ČTK) 

19.6.2020 Angela Merkelová: EU čelí velmi, velmi těžké době. Čelí nejhorší recesi od druhé světové války. Přesto někteří nemusí docenit, jak špatná tato situace je (Bloomberg)  

17.6.2020 Švédská ekonomika letos kvůli koronavirové krizi výrazně klesne, povede si však lépe než ekonomiky v eurozóně. Uvedl to dnes švédský Národní institut pro hospodářský výzkum (NIER), který zároveň předpověděl, že HDP Švédska letos klesne o 5,4 %. V dubnu přitom institut počítal se sedmiprocentním propadem. Švédsko k boji proti koronaviru přistupuje liberálněji než většina dalších států (ČTK) 

17.6.2020 Rakouská vláda dnes schválila druhý stimulační balík, tentokrát ve výši zhruba 12 miliard eur (319,8 miliardy Kč). Na ekonomických opatření učiněných kvůli pandemii už tedy úhrnem vynaložila kolem 50 miliard eur. Nový balík zahrnuje například jednorázové zvýšení podpory v nezaměstnanosti 450 eur, snížení sazby daně pro osoby s nejnižšími příjmy na 20 procent z původních 25 procent a daňovou úlevu pro firemní investice až 14 procent (ČTK)

17.6.2020 Schillerová: Pokud přijde druhá vlna, už nemůžeme vypnout ekonomiku. Postup, který se zvolil v roce 2008 a 2009, byl naprosto odlišný od toho, který jsme zvolili my. Určitě půjdu jinou cestou, než šel Miroslav Kalousek. Jediná šance je touto krizí se proinvestovat, investice navýšíme na téměř 200 miliard. Musí to být připravené projekty, většinou to půjde do dopravní infrastruktury. Půjde to na SFDI, na Ředitelství silnic a dálnic a tak podobně. P

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jak-hluboko-do-kapsy-budou-mit-cesi-po-koronakrizi-ptejte-se-aleny-schillerove-109537#

16.6.2020 Americký Kongres doposud vyčlenil na finanční pomoc téměř tři biliony dolarů (71 bilionů Kč). Částka zahrnuje přímé platby domácnostem či půjčky pro malé podniky. Fed zavedl řadu programů, díky kterým chce napumpovat do ekonomiky prostřednictvím úvěrů biliony dolarů. V pondělí spustil svůj dlouho očekávaný úvěrový program, který nabízí půjčky malým podnikům s počtem zaměstnanců do 15.000 a výnosy do pěti miliard USD.

Powell i další členové Fedu tvrdí, že Kongres toho možná bude muset učinit více, aby zabránil dlouhodobým ekonomickým problémům. V současnosti Fed předpokládá, že v letošním roce americká ekonomika klesne v celoročním přepočtu o 6,5 % a míra nezaměstnanosti zůstane několik let vyšší. Powell již dříve prohlásil, že v dohledné budoucnosti zůstanou bez práce miliony lidí, zvláště pracovníků s nízkými mzdami, napsaly agentury AP a Reuters. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4430875/sef-fedu-ekonomika-usa-celi-hlubokemu-poklesu.html

16.6.2020 Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa připravuje plán investic do infrastruktury v objemu téměř jednoho bilionu dolarů (zhruba 23,5 bilionu Kč). Chce tak podpořit oživení ekonomiky Spojených států z útlumu způsobeného šířením koronaviru. S odvoláním na zdroje obeznámené s plánem o tom informovala agentura Bloomberg. Předběžná verze plánu připravovaná ministerstvem dopravy by podle zdrojů měla většinu peněz nasměrovat do tradiční infrastruktury, jako jsou silnice či mosty. Část peněz by však měla být vyhrazena také například na infrastrukturu pro mobilní sítě páté generace (5G). 

12.6.2020 Americký ministr financí Steven Mnuchin v reakci na růst počtu nakažených a hospitalizovaných s Covid-19 v některých US státech, že další uzavření ekonomiky pro boj s nákazou už v podstatě nebude možné respektive to nebude přípustné řešení. První uzavírka podle Mnuchina ukázala, že takový krok sám o sobě jen vytváří další nebezpečí a prohlubuje celkové škody a to nejenom ty ekonomické. Reakce na první vlnu nákazy byla v tomto ohledu cennou zkušeností.

https://www.kurzy.cz/zpravy/547860-mnuchin-us-mf-znovu-uz-ekonomiku-zavrit-nemuzeme/ 

12.6.2020 Německá vláda se dohodla na dočasném snížení DPH na všechno zboží na 16 % z 19 % v období od 1.července do 31.prosince ve snaze podpořit spotřebu a pomoci ekonomice zasažené koronavirovou krizí, uvedl v pátek vysoce postavený vládní zdroj. Opatření má vyjít spolkový rozpočet zhruba na 20 miliard eur, uvedl zdroj. Vláda také schválila, že rodiče dostanou jednorázový příspěvek 300 eur na dítě

12.6.2020 Japonský parlament dnes schválil 2. soubor opatření na podporu ekonomiky zasažené koronavirem, tentokrát za rekordních 31,9 bil. jenů. Úhrnem Japonsko ekonomiku podpoří částkou 234 bil. jenů, což odpovídá 40 % HDP, uvedla agentura Bloomberg. Nový balíček je určen především pro malé firmy a zdravotnictví

11.6.2020 Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek předvídá závažné ekonomické problémy, které budou mnohem horší, než by si to vyžadovaly důsledky epidemie. Stojíme na prahu situace, kdy se prudce propadá dominantní segment našeho HDP, což je průmysl. Stavebnictví dojíždí ze starých zakázek. Strašně záleží na tom, jak rychle poroste poptávka.

 https://www.forum24.cz/kalousek-stojime-na-prahu-hospodarske-krize-vlada-nase-vyhledy-zhorsuje/?

11.6.2020 MMF: Vlády po celém světě utratily 10 bilionů USD ve fiskální odpovědi na pandemii koronaviru a následný propad ekonomik, za potřebí je ale mnohem víc (Reuters) 

10.6.2020 Výkonná rada MMF v úterý schválila dohodu o poskytnutí úvěru v objemu 5 miliard USD Ukrajině. Kyjev uvádí, že potřebuje peníze, aby odvrátil hrozbu platební neschopnosti, protože koronavirová pandemie stáhla ekonomiku do recese (ČTK) 

4.6.2020 Náhrada za ušlý zisk, snížení DPH či příspěvěk 8000 na dítě. Německo křísí svou ekonomiku

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66773340-nahrada-za-usly-zisk-snizeni-dph-ci-prispevek-8000-na-dite-nemecko-krisi-ekonomiku

4.6.2020 Německé vládní strany ve středu večer schválily nový balík opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií koronaviru v hodnotě 130 miliard eur (téměř 3,5 bilionu korun).

 • hlavní bod stimulačního balíku považuje snížení daně z přidané hodnoty z 19 na 16 procent, respektive ze sedmi na pět procent u snížené sazby DPH. Týkat se to bude období od 1. července do konce letošního roku. Rodiny s dětmi dostanou jednorázovou dávku ve výši 300 eur (skoro 8000 korun) na každého potomka. 
 • 6000 EUR Suma, kterou Německo do konce roku 2021 podpoří prodej čistě elektrických aut a hybridů nabíjených ze zásuvky. Týká se aut, jejichž cena nepřesáhne 40 tisíc eur. Polovinu pobídky hradí spolkový stát, tu druhou automobilky.
 • Velká koalice se naopak rozhodla, že nebudou vypláceny příspěvky na koupi nových aut na naftu i benzin produkujících malé množství emisí. Naopak významnou měrou plánuje podporovat prodej elektromobilů. Spolková vláda také chce miliardami eur podpořit železniční společnost Deutsche Bahn (DB), která v době krize spojené s koronavirem přišla o drtivou část příjmů. 

27.5.2020 Francouzská ekonomika by ve druhém čtvrtletí mohla klesnout o 20 %. Druhá největší ekonomika eurozóny se tak ve druhém čtvrtletí zřejmě propadne do recese, když v prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil o 5,8 %. Může za to karanténa zavedená v polovině března.

27.5.2020 Japonsko připravuje nový stimulační balíček ve výši 117,1 bil. jenů. Celková emise japonských dluhopisů údajně naroste nad 200 bil. jenů (Bloomberg) 

Japonská vláda dnes schválila druhý balíček na podporu ekonomiky zasažené dopady koronavirové krize. Vynaloží na ni dalších 31,9 bilionu jenů (7,3 bilionu Kč), což činí spolu s prvním balíčkem navrženým před méně než měsícem 230 bilionů jenů, tedy 40 % (HDP) země. Oznámená pomoc je v souhrnu největší na světě (ČTK) 

26.5.2020 Americká American Water Works nebo evropský Suez. Firmy zabývající se vodním a odpadovým hospodářstvím, které by mohly profitovat z pokračujícího trendu směrem ke snižování odpadů a oběhové ekonomice, říká expert společnosti Fidelity International Saurabh Sharma. Ekonomika bez vody nemůže existovat a udržitelná ekonomika nemůže existovat bez řádného zpracování odpadu. Rozlišujeme zde také pět hlavní strukturálních hybatelů, které tento trend poháněji. Prvním je rostoucí populace, především ve městech. V nich nyní žije polovina světové populace, do roku 2050 ale toto číslo naroste na 70 %. S příchodem člověka do města roste jeho spotřeba vody a produkce odpadu. Jinými slovy, není žádná ekonomika bez vody, a není žádná udržitelná ekonomika bez zpracování odpadu.

Dále je tu tlak na infrastrukturu ve vyspělém světě i v rozvíjejících se ekonomikách. Čtvrtým bodem je regulace, především nová regulatorika a systém zdravotní péče a jeho potřeby. Regulace těmto firmám vzhledem k nutnosti fungujícího systému zpracování odpadů dokonce pomáhají.
Dále tu je nedostatek zdrojů. Jedním z nich i voda: ačkoli tvoří 70 % planety, pitná je jenom 2,5 % a jenom 1,5 % je přístupná člověku. Investiční příležitosti vidíme i v nových technologiích a nové infrastruktuře, která bude vznikat. 

 Plasty jsme začali vyrábět v 50. letech minulého století. Od té doby jsme vyrobili zhruba 8,5 miliardy tun plastu. Zhruba 20 % je kolem nás, 20 % jsme recyklovali, hodně ho ale někde leží, spláchly ho třeba řeky. To je velký problém. Zhruba polovina obalového materiálu je z plastu, což je pochopitelné. 

https://www.patria.cz/rozhovor/4362430/expert-fidelity-ekonomika-bez-vody-zkolabuje.html

25.5.2020 Opatření na ochranu ekonomiky před dopady koronavirové krize už Francii stála 450 miliard eur, což odpovídá 20 % HDP Francie. Televizi BFM to dnes řekl ministr financí Bruno Le Maire (ČTK) 

21.5.2020 Ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje. Propad zakázek za květen a červen hlásí 70 % firem. Potýkají se častěji se špatnou platební morálkou odběratelů. Většině firem by pomohlo, kdyby vláda prodloužila program Antivirus na pokrytí části mzdových nákladů až do konce srpna. Daňová opatření státu zatím firmám nepomáhají, vyplývá z květnového průzkum Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi 242 podniky 

20.5.2020 Řecká ekonomika může letos klesnout o 10 - 13 % kvůli koronaviru, ale vláda podnikne kroky ke zmírnění dopadu, uvedl tamní ministr financí (Reuters)

19.5.2020 Trump podle ekonomického poradce Bílého Domu Larry Kudlowa požaduje 7,6% snížení americké daně ze mzdy, doufá, že to pomůže zmírnit následky koronavirové pandemie. Ekonomický poradce Bílého domu Kudlow říká, že ekonomika UAS bude muset dostat určité prorůstové stimuly. Dále říká, že se nedomnívá, že Čína začne prodávat americký dluh (Reuters) 

15.5.2020 Eurozóna: Pokles HDP za 1Q potvrzen na -3,8 % mezikvartálně, v meziročním srovnání upraven na -3,2 % (dříve -3,3 %) (Bloomberg)

14.5.2020 Pojišťovnám po celém světě letos kvůli pandemii způsobené koronavirem hrozí celková ztráta kolem 203 miliard USD. Z toho 107 miliard USD připadá na pojistné plnění, zbývající část budou ztráty z investičního portfolia pojišťoven. Ztráty z pojistného plnění jsou přitom srovnatelné s nejkatastrofičtějšími hurikány z posledních let a mohou se ještě zvýšit, pokud se virus nepodaří dostat pod kontrolu. Ve svém výhledu to dnes odhadl pojišťovací trh Lloyd's of London (ČTK)

13.5.2020 Vklad financí do startupů navzdory koronavirové krizi dál plánuje až 84 % investorů. Nejperspektivnější budou e-commerce, vývoj on-line nástrojů pro výuku na dálku, zdravotnictví a výzkum, nanotechnologie a IT. Naopak současný stav zasáhne hlavně začínající startupy a dále startupy z cestovního ruchu, gastronomie či automobilového oboru. Na základě studie Startup Report 2019/2020 to zjistila mezinárodní advokátní kancelář DLA Piper (ČTK)

13.5.2020 Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell dnes varoval, že Spojené státy by v důsledku koronavirové krize mohly čelit dlouhodobějšímu hospodářskému útlumu. Vyzval Kongres a Bílý dům k dalším rozpočtovým výdajům ke zmírnění dlouhodobých ekonomických škod. Zároveň slíbil, že také Fed bude pokračovat v podpoře ekonomiky. Americký Kongres již na boj s ekonomickými dopady koronavirové krize uvolnil téměř tři biliony dolarů (téměř 76 bilionů Kč). Demokraté ve Sněmovně reprezentantů v úterý představili návrh dalšího balíku opatření v hodnotě kolem tří bilionů dolarů. Republikáni však chtějí nejprve zhodnotit účinnost dřívějších kroků.

 • Dosavadní reakci Spojených států označil Powell za rychlou a energickou. "Mohlo by však určitou dobu trvat, než oživení nabere tempo," dodal. "Dodatečná rozpočtová podpora by mohla být nákladná, ale vyplatí se, pokud pomůže odvrátit dlouhodobé ekonomické škody a zajistí nám silnější oživení 
 • O negativních sazbách zatím neuvažuje

8.5.2020 Dva američtí maloobchodní obři Neiman Marcus a J.C. Penney v poslední době nejsou schopni splácet své úroky. Měli bychom očekávat, že jeden z nich nebo oba brzy podají insolvenční návrh. Šlo by tak o první vlaštovku v náporu insolvencí amerických podniků zapříčiněných pandemií COVID-19. A vzhledem k tomu, že většině amerických domácností v současnosti schází hotovost k úhradě nákladů za tři měsíce, bankrot vyhlásí také řada z nich.

Zanedlouho by tak Spojené státy před sebou mohly mít trojitý problém milionů insolventních spotřebitelů, úpadků tisíců malých podniků i četných bankrotů velkých veřejně obchodovaných firem, přičemž by současně krachovala celá odvětví. Insolvenční návrhy v USA historicky dosahovaly vrcholu několik měsíců po vzestupu nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v USA teď přitom stoupá bezprecedentním tempem - v posledních šesti týdnech bylo podáno přes 30 milionů žádostí. Pokud se v nadcházejících měsících uplatní minulé vzorce, mohl by tento nárůst insolvencí být největším, jaký justiční soustava USA doposud zažila.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4400546/priprava-na-epidemii-americkych-insolvenci.html 

7.5.2020 Britská ekonomika by letos mohla kvůli koronaviru klesnout asi o 14 procent, což by byl nejhlubší propad za více než 300 let. Ve svém scénáři s tím počítá britská centrální banka. Už příští rok ale očekává silné oživení a růst hrubého domácího produktu (HDP) o 15 %. Banka na svém dnešním zasedání ponechala základní úrokové sazby beze změn, ale upozornila, že v případě potřeby je připravena sáhnout k dalším stimulačním opatřením.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4401438/britska-centralni-banka-ceka-nejhlubsi-propad-hdp-za-300-let.html

1.5.2020 Spotřebitelské výdaje ve Spojených státech se v březnu kvůli koronavirové krizi propadly o 7,5 %. To představuje nejprudší pokles v záznamech, které sahají do roku 1959. Vyplývá to z včerejších údajů amerického ministerstva obchodu. Spotřebitelské výdaje se podílejí více než dvěma třetinami na celkové ekonomické aktivitě v USA. Březnový propad výdajů byl více než trojnásobný ve srovnání s předchozím rekordním poklesem z ledna 1987, který činil 2,1 %. Ministerstvo včera v samostatné zprávě uvedlo, že za minulý týden požádalo v USA o podporu v nezaměstnanosti 3,84 milionu lidí. Od poloviny března přišlo v USA o práci už přes 30 milionů lidí

30.4.2020 Ekonomika eurozóny i celé Evropské unie v prvním čtvrtletí kvůli dopadům koronaviru prudce klesla. V zemích EU propad ve srovnání s předchozím čtvrtletím činí podle sezonně přepočtených údajů 3,5 %, v eurozóně 3,8 %, oznámil dnes v prvním rychlém odhadu statistický úřad Eurostat. Jde o nejvýraznější propad od roku 1995, kdy se tyto údaje začaly sledovat. Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 se HDP v zemích eurozóny zvýšil o 0,1 %, v EU pak o 0,2 %," stojí ve zprávě úřadu. V meziročním srovnání pak hrubý domácí produkt (HDP) v EU klesl o 2,7 %. V zemích platících eurem je meziroční propad hlubší a dosahuje 3,3 %. Mezinárodní měnový fond (MMF) odhaduje, že ekonomika eurozóny letos klesne o 7,5 %. Loni vykázala růst o 1,2 %. Zdroj: Eurostat

27.4.2020 Morgan Stanley: Euruzóna v roce 2020 pravděpodobně klesne o skoro 11 % a zotavování bude pozvolnější, než se zatím očekávalo (FT)

23.4.2020 Slovenské ministerstvo financí říká, že daňové a odvodové příjmy následkem pandemie koronaviru letos klesnou o 6,9 % (proti růstu o 5,7 % v roce 2019) a budou tak o 3,1 mld. eur nižší oproti předcházející prognóze z února. V případě horšího vývoje může být letošní pokles příjmů ještě výraznější, a to až o 3,7 - 4,2 mld. eur. Pandemie koronaviru letos vymaže z celkových příjmů veřejné správy 2 mld. eur ve srovnání s rokem 2019. Pro příští rok očekává jen pomalé oživení příjmů

Rakouská ekonomika v letošním roce kvůli negativním dopadům koronavirové krize klesne o 5,25 %, v případě pesimističtějšího scénáře až o 7,5 %. Předpověděl to dnes výzkumný institut WIFO, který sestavuje hospodářské statistiky pro rakouskou vládu (ČTK) 

22.4.2020 Eurozóna je v nejhlubší recesi za dobu své existence, shodli se ekonomové dotazovaní Reuters. Podle posledního průzkumu, který agentura vedla od minulého úterý a zveřejnila dnes, klesla ekonomika eurozóny v prvním kvartálu mezičtvrtletně o 3,1 procenta a ve druhém kvartálu se sníží o 9,6 procenta (ČTK) 

19.4.2020 Ministryně financí Alena Schillerová přiznala, že hospodaření státu míří k většímu schodku, než se dosud její úřad domníval. Schodek navrhne už ve výši 300 miliard korun. Výdaje státu spojené s koronavirovou krizí až dosud činí 120 miliard korun, propad příjmů bude větší, než ministerstvo financí předpokládalo. "Oproti 80 miliardám před pár týdny už nyní máme predikci, že příjmy státu propadnou o 140 miliard," řekla Schillerová z České televizi.

17.4.2020 Globální ekonomika zasažená pandemií koronaviru se nemusí plně zotavit ani do konce roku 2021, uvedla Gita Gopinath, hlavní ekonomka Mezinárodního měnového fondu (CNBC) 

15.4.2020 Mezinárodní měnový fond oslovilo s žádostí o nouzovou finanční pomoc, která by jim pomohla zastavit šíření koronaviru a zmírnit jeho ekonomický dopad, 100 z celkem 189 členských zemí. Z toho polovina jich patří mezi státy s nízkými příjmy. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekla hlavní ekonomka MMF Gita Gopinathová. Současná úvěrová kapacita, která činí jeden bilion USD, je sice značná, aby pomohla členským zemím vyrovnat se s pandemií, je ale možné, že bude potřeba více peněz, až koronavirus plně zasáhne rozvojové země, dodala (ČTK)

14.4.2020 Francouzská ekonomika letos kvůli koronaviru patrně vykáže 8 % propad, řekl ministr financí Bruno Le Maire. Za poslední týden už vláda zhoršila výhled podruhé, ještě před pár dny čekala celoroční pokles HDP o 6 %. Ministr pro státní rozpočet Gérald Darmanin očekává, že deficit veřejných financí letos dosáhne rekordních 9 % HDP (ČTK) 

Britská ekonomika by ve druhém čtvrtletí mohla kvůli dopadům koronaviru klesnout až o 35 %. Deficit veřejných financí by se mohl ve finančním roce 2020/2021 vyšplhat na 273 miliard liber. Odhad vychází z předpokladu tříměsíčního útlumu ekonomiky a následných tří měsíců uvolňování opatření.

Čínská ekonomika letos kvůli dopadům koronaviru patrně vzroste jen o 2,5 %, a vykáže tak nejslabší vzestup za 44 let. Myslí si to většina analytiků, které v anketě oslovila agentura Reuters. Takový vývoj by představoval prudké zpomalení druhé největší ekonomiky světa proti loňským 6,1 procenta a byl by hluboko pod březnovým odhadem 5,4 procenta. 

9.4.2020 Vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) vysvětluje, kam půjde až bilion korun, které slíbil premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém velikonočním poselství vyčlenit na podporu podnikatelů a firem, kteří nesou následky epidemie koronaviru. Většinou z uvedené částky bude stát ručit za úvěry podnikatelům, přesto se závěrečný účet i po splacení půjček může vyšplhat až na 400 miliard korun. "Pokud bychom za úvěry neručili, banky nikomu nepůjčí," říká Havlíček.

https://domaci.ihned.cz/c1-66749120-kdyz-se-nezarucime-stovkami-miliard-banky-nikomu-nepujci-vysvetuje-havlicek-zamer-dat-na-podporu-ekonomiky-bilion-korun

9.4.2020 Vláda dnes obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády. Bude mít 15 členů z akademické i podnikové sféry. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Hlavním úkolem rady má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády (ČTK) 

8.4.2020 Ekonomika Spojených států by se v letošním druhém čtvrtletí mohla kvůli opatřením proti šíření koronaviru propadnout o 30 i více procent. Předpověděl to bývalý šéf americké centrální banky (Fed) Ben Bernanke. Ekonomice by podle něj mohlo trvat i několik let, než se z nynějšího šoku zotaví, informovala agentura Reuters. Doba trvání a hloubka nynějšího hospodářského útlumu bude podle Bernankeho do značné míry záviset na vývoji šíření koronaviru. "Pokud bychom dokázali epidemii zastavit, ekonomika by se samozřejmě zotavila rychle," uvedl Bernanke. Za pravděpodobnější však označil jen postupné obnovování ekonomické aktivity a nevyloučil ani její opětovné utlumení, pokud by šíření koronaviru v budoucnosti znovu nabralo na intenzitě.

8.4.2020 Maďarsko investuje do boje proti koronaviru dvacet procent svého HDP. Podle agentury MTI to dnes řekl ministr financí Mihály Varga po jednání operační skupiny, která koordinuje hospodářskou reakci země na epidemii vyvolanou šířením koronavirové infekce (ČTK)

7.4.2020 UniCredit Bank počítá letos kvůli dopadům šíření nemoci covids poklesem českého hrubého domácího produktu (HDP) o 11 %. V úterý to uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Odhady vycházejí z toho, že se od května začnou uvolňovat restriktivní opatření proti šíření epidemie. Ministerstvo financí v pondělí informovalo, že očekává letos v důsledku dopadů šíření nemoci Covid-19 pokles ekonomiky o 5,6 %. Příští rok by však měla podle úřadu česká ekonomika vykázat růst o 3,1 %.

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/unicredit-ceska-ekonomika-letos-poklesne-o-11-procent-pokud-se-v-kvetnu-uvolni-opatreni-40319766?seq_no=7&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

6.4.2020 Maďarský premiér Orbán oznamuje stimulační balík v souvislosti koronaviru v rozsahu 18 až 20 % HDP země (Bloomberg), Japonská vláda dle premiéra schválí stimulační balík v objemu 988 mld. USD (Bloomberg) 

5.4.2020 Banka v prvním kole COVID II přijala 5900 žádostí za téměř 20 miliard. Finanční ztráty má přes 70 procent developerů

 • Stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů, uvedli Babiš a Havlíček. 
 • Česká vláda schválila odklad splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem až na půl roku. 
 • OSVČ postižené pandemií dostanou od státu jednorázovou částku 25 tisíc korun, nebudou muset oproti původnímu návrhu prokazovat propad příjmů, které podnikaly před 12. březnem, tedy před vyhlášením nouzového stavu.
 • Podnikatelé, kteří museli kvůli vládním opatřením zavřít provoz, budou moci požádat o odklad nájemného až o šest měsíců. 
 • Vláda také schválila pravidla kurzarbeitu. Stát bude vyplácet dva druhy příspěvků na mzdy za období od 12. března do konce dubna. Stát poskytne 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě a pracovníků uzavřených provozů, a to do 39 tisíc korun. U omezení výroby kvůli výpadku pracovníků, surovin či poklesu poptávky to bude 60 procent, a to do 29 tisíc korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. 
 • https://byznys.ihned.cz/c1-66742670-toyota-zastavuje-vyrobu-v-evrope-v-britanii-nema-kdo-sklizet-ovoce

3.4.2020 Fannie Mae a Freddie Mac, americkou vládou podporované agentury zajišťující skoro polovinu hypoték v USA, by mohly potřebovat druhou pomoc od státu za poslední desetiletí, pokud budou v USA pokračovat odstávky a karantény, varoval jejich regulátor (FT)

3.4.2020 Podle britské veřejnoprávní stanice se téměř pětina malých a středních firem potýká s akutním nedostatkem prostředků. Panují obavy, že by svou činnost brzy mohlo v království ukončit osm set tisíc až milion firem. Část z nich si stěžuje, že jim banky odmítají poskytnout úvěr. Finanční instituce tvrdí, že postupují v souladu s vládními instrukcemi. The Guardian zase upozornil, že sítem pomoci mohou propadnout až dva miliony živnostníků. Těm vláda slíbila podporu odpovídající 80 procentům jejich průměrného měsíčního zisku z posledních tří let. Podle Ústavu pro fiskální studia ale řada z nich nebude mít na její vyplácení nárok, protože vydělává málo, příliš či zahájila podnikání až v posledním roce. Pandemie už dopadá i na zaměstnance. Podle průzkumu statistického úřadu více než čtvrtina firem uvedla, že v krátkodobém horizontu hodlá snížit stav zaměstnanců, pět procent naopak nabírá. Propouštění se bojí zejména odbory v odvětví letecké přepravy a vyzývají vládu k pomoci. Kupříkladu společnost British Airways se prozatím chystá poslat na neplacené volno až 80 procent zaměstnanců, část mzdy by jim měl kompenzovat stát.  https://www.e15.cz/zahranicni/britske-firmy-drti-koronavirus-slibovana-pomoc-neprichazi-1368329?

3.4.2020 Náklady na boj s ekonomickými dopady pandemie by mohly celosvětově dosáhnout až 4,1 bilionu dolarů (104,5 bilionu Kč), což je asi 5 % světového hrubého domácího produktu (HDP). Odhaduje to Asijská rozvojová banka (ADB). Záviset bude hlavně na tom, do jaké míry se nemoc COVID-19 rozšíří v Evropě, ve Spojených státech a dalších velkých ekonomikách. Na začátku března ADB škody odhadovala na 347 miliard dolarů a snížení světového HDP o 0,4 procentního bodu. Od té doby se epicentrum nákazy přesunulo z Číny do Evropy a pak do Spojených států a počet nakažených po celém světě přesáhl jeden milion. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4378389/adb-naklady-pandemie-mohou-svet-prijit-az-na-41-bilionu-usd.html

1.4.2020 Vláda ČR dnes v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta hrubého domácího produktu (HDP). To je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Cílem je umožnit práce na přípravě státního rozpočtu na příští rok. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Zvýšení strukturálního deficitu umožňují pravidla EU. Návrh musí ještě projednat Parlament (ČTK) 

1.4.2020 Řešení současné koronavirové krize ale hlavně pak jejích následků. To by měly být základní úkoly nového ekonomického týmu Ústředního krizového štábu, který se dnes poprvé sešel. O vzniku ekotýmu dnes informoval šéf krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček. Tvoří jej přední čeští ekonomové v čele s ekonomem Janem Švejnarem, vedle Švejnara je členem také rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, ekonom Tomáš Sedláček z ČSOB a Univerzity Karlovy, docentka ekonomie Ilona Švihlíková, ekonom ČMKOS Martin Fassmann, ekonom ETUI Jan Drahokoupil, Daniel Münich, Filip Matějka a Štěpán Jurajda z CERGE-EI, Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií UK, bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ekonom České spořitelny Petr Zahradník. Ke spolupráci byl osloven také bývalý viceguvernér České národní banky, ředitel konzultantů v KPMG Mojmír Hampl. Ten pozvání ale nepřijal. "Důvodem je negativní zkušenost s podobnými vládními či ministerskými týmy z minulosti,". Ekonomický tým se podle něj bude mimo jiné inspirovat ekonomickými opatřeními v zahraničí. Některá jména se v obou odborných týmech opakují - například ekonomové Danuše Nerudová, Daniel Münich, Michal Mejstřík či Tomáš Sedláček.

Jiná, neformální, skupina ekonomů a odborníků včera potvrdila založení iniciativy s názvem KoroNERV-20. Jejím cílem je posuzovat kroky veřejných institucí a hledat krátkodobá řešení, jak kormidlovat hospodářství v krizi způsobené dopady koronaviru, ale i přijít s dlouhodobými návrhy, jak vrátit Česko k prosperitě. ekonomové Danuše Nerudová, Daniel Münich, Michal Mejstřík či Tomáš Sedláček, Petr Stuchlík či zmíněný Mojmír Hampl. Jemu tato platforma vyhovuje více. "KoroNERV-20 má ambici být širší platformou pro celý veřejný prostor, ne jen pro momentální členy momentální vlády

Podle Stuchlíka KORONERV-20 vznikl jako neformální skupina lidí, kteří si sdílejí a korigují své názory. "Motivace je jasná - přežít s co nejmenšími škodami. Mezi členy jsou dále například šéf EGAP Jan Procházka, expert na vzdělávání Bohumil Kartous, epidemiolog Petr Smejkal (IKEM), daňový poradce Jiří Nekovář nebo Marta Gellová, šéfka organizace EFPA ČR zaměřující se na vzdělávání finančních poradců.

1.4.2020 Podle prohlášení Evropské hospodářské komise OSN pro Afriku žádají afričtí ministři financí podporu MMF, Světové banky a EU ohledně dvoustranného, ??mnohostranného a obchodního oddlužení na období dvou až tří let, aby pomohli Africe bojovat s koronavirem (Reuters)

1.4.2020 Oživení čínského výrobního sektoru a posun politiky směrem k povolení uzdy úvěrům naznačuje, že tato ekonomika už může mít po největším propadu za několik desetiletí to nejhorší za sebou. Poté, co se lidé vrátili po karanténě do továren. Vláda nyní tvrdí, že toto smrtelné onemocnění je pod kontrolou, což vedlo k opětovnému otevření továren, škol a nákupních center. Podle Bloomberg Economics se ekonomika dostala zpět na asi 90 % své kapacity. Postupný návrat k normální činnosti tak uklidní úředníky, které i nadále pronásleduje obrovský převis dluhu z krize roku 2008. Nyní se hodně spoléhá na poptávku ze zahraničí, vzhledem k úloze Číny jako největšího světového vývozce. Výhled pro domácí ekonomiku se netýká pouze stimulů Pekingu, ale také účinnosti programů, jako je podpora ve výši 2 bilionů dolarů oznámená Trumpovou administrativou nebo de facto neomezený nákup dluhopisů Evropskou centrální bankou.

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4375782/tovarny-obnovily-provoz-cina-ma-to-nejhorsi-za-sebou.html

1.4.2020 Růst světové ekonomiky bude letos kvůli koronaviru činit pouze 0,4 %, napřesrok však zrychlí na 4,9 %. Předpovídá to nová analýza ratingové agentury S&P Global Ratings. Před koronavirovou krizí S&P letošní růst globální ekonomiky odhadovala na 3,3 %

31.3.2020 Podle průzkumu IGM totiž existuje mezi slovutnými světovými ekonomy naprostá shoda na tom, že reakce na koronavirus by měla zahrnovat i výrazný pokles ekonomiky až do chvíle, kdy infekce značně poleví. všichni ekonomové se shodují i na tom, že předčasné upuštění od restrikcí by v konečném důsledku vedlo k ještě větším ekonomickým škodám, než jejich udržování do chvíle, kdy epidemie poleví. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4375748/pred-nejtezsi-ekonomickou-otazkou-historie.html

31.3.2020 Izraelská vláda včera představila balík ekonomických opatření v hodnotě 80 mld. šekelů (zhruba 550 mld. Kč), který má v zemi pomoci zmírnit koronavirovou krizi. Ministr financí Moše Kahlon uvedl, že očekává postupné obnovování podnikatelské aktivity po židovském svátku Pesach, který se letos bude slavit od 8. do 16. dubna (ČTK) 

29.3.2020 Ve Spojených státech amerických byly podány přinejmenším tři separátní žaloby na vládu Čínské lidové republiky. Žalobci ji obviňují ze způsobení globální pandemie a požadují kompenzace za ušlé zisky ve výši bilionů dolarů. Informaci zveřejnil server Epoch Times, který provozují čínští emigranti v USA.

https://www.epochtimes.cz/2020/03/29/americti-podnikatele-i-jedinci-zaluji-cinsky-rezim-o-biliony-dolaru-kvuli-koronaviru/

29.3.2020 Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard korun. Havlíček to v neděli řekl v pořadu Partie televize Prima.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/do-zacatku-letnich-prazdnin-by-mohlo-v-ekonomice-chybet-az-700-miliard-korun.A200329_124104_firmy-trhy_ele

27.3.2020 Každý měsíc, který hospodářsky silné země stráví v karanténě, povede ke snížení ročního HDP o 2 p.b. Lídrům hospodářsky nejsilnějších zemí světa sdružených ve skupině G20 to ve čtvrtek řekl během videokonference generální tajemník OECD Ángel Gurría (ČTK), Výkon samotného turistického sektoru se v tomto období sníží o 50 až 70 %

Lídři skupiny G20 se na jednání zavázali, že globální ekonomiku posílí částkou více než 5 bilionů dolarů (více než 123 bilionů korun), aby omezili ztrátu pracovních míst a dopady na podniky. Jsou také odhodláni "udělat cokoliv", aby svět nynější pandemii překonal.

27.3.2020 Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví ČSOB: "Tuzemská ekonomika je silně závislá na automobilovém průmyslu. Firmy aktuálně přestaly vyrábět, ale zatím budou mít příjem z vyfakturovaných dodávek pro automobilky. Reálný problém se ukáže v horizontu 30-120 dnů. Do té doby musí tuto situaci aktivně řešit a vyřešit." 

26.3.2020 Americký Senát schválil rekordní balík na podporu tamní ekonomiky zasažené pandemií nemoci COVID-19. Hodnota stimulačních opatření je podle agentury AP 2,2 bilionu dolarů. Sněmovna reprezentantů o nich bude hlasovat v pátek a prezident Donald Trump řekl, že je podepíše, jakmile je dostane na stůl (ČTK), Americký Senát ve středu v noci místního času jednomyslně schválil rekordní balík na podporu tamní ekonomiky zasažené pandemií nemoci COVID-19. Hodnota stimulačních opatření je podle agentury AP 2,2 bilionu dolarů (55,2 bilionu korun).

24.3.2020 Spolková vláda v Berlíně ještě nikdy v poválečné historii nepřikročila k tak rozsáhlé akci na záchranu německého hospodářství jako v pondělí, kdy nad ním rozprostřela finanční deštník celkem za 1,2 bilionu eur, tedy skoro za 33 bilionů korun. Obří suma odpovídající asi 35 procentům hrubého domácího produktu má podle kabinetu zabránit naprostému zhroucení Německa, které je největším hospodářským partnerem nejen Česka, ale i mnoha dalších členských států Evropské unie.

 • Berlínská vláda se rovněž obává, že současné situace, kdy firmám hrozí kolaps, využijí investoři a pokusí se mnohé z nich převzít. "Čelíme nejen útoku koronaviru, ale může přijít i útok hospodářský," varuje v listu Süddeutsche Zei­tung spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer. 
 • Vládní pomoc míří také k malopodnikatelům a živnostníkům, kteří pracují sami na sebe. Stát pro ně nachystal balíček v hodnotě 50 miliard eur a slibuje, že jeho úředníci rychle vyřídí žádosti o výhodný úvěr, za který nikdo nebude muset ručit svým majetkem. Riziko nesplacení ponese stát. Počítá se nejenom s úvěry, ale i s okamžitou pomocí formou hotovosti. Firmy do pěti zaměstnanců jednorázově obdrží 9000 eur, firmy do 10 zaměstnanců až 15 tisíc eur. 
 • Rozvojová banka Kreditanstalt für Wiederaufbau dosud přebírala riziko plynoucí z poskytnutých úvěrů z 80 procent, napříště to bude z 90 procent, ale podle Německého sněmu průmyslových a obchodních komor to nestačí. "Hrozí nám vlna úpadků nepředstavitelného rozsahu. Proto by bylo jedině správné, kdyby stát ručil stoprocentně, 
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66739590-nemecko-nabiji-financni-bazuku-firmam-rozda-desitky-miliard-eur

24.3.2020 Nezávislý průzkum společnosti China Beige Book mezi více než 3300 podniky ukazuje, že by čínská ekonomika mohla v prvním čtvrtletní 2020 meziročně poklesnout až o 10 až 11 % (CNBC)

20.3.2020 Norská centrální banka snížila hlavní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu na 0,25 % s tím, že hospodářská situace země se následkem koronaviru nadále zhoršuje. Je to druhý "cut" v posledních dvou týdnech (FT)

Mezinárodní ratingová agentura Fitch kvůli koronaviru snížila odhad letošního růstu polské ekonomiky na 1,8 procenta z dříve předpokládaných 3,3 procenta. V příštím roce nicméně počítá se zrychlením růstu na 3,2 procenta (ČTK) 

20.3.2020 Strach z "matky všech recesí": Pokud se pandemie nezvládne do června, přijde krize větší než v roce 2009 v rozsahu nevídaném minimálně za posledních 50 let , to by znamenalo prudký nárůst nezaměstnanosti a citelné oslabení kupní síly domácností. Hlavní strážkyně eura Christine Lagardeová nyní počítá s drastickým hospodářským propadem v rozmezí 2 - 10%, takový propad by mohl nastat, bude­-li hospodářství ochromeno tři měsíce nebo ještě déle. Během poslední globální krize v roce 2009 klesl HDP eurozóny o 4,5 procenta.

 • v současnosti jde o zdravotní, nikoliv finanční krizi, takže zodpovědnost musí převzít vlády
 • USA chtějí realizovat rozsáhlou podporu firmám a domácnostem, pokud se to nepodaří, míra nezaměstnanosti v USA se může dostat až na 20 %, skoro dvě pětiny amerických domácností nemají takové úspory, jež by jim umožnily uhradit nečekané výlohy přesahující 400 dolarů.
 • Ve firmách podnikajících mimo finanční sektor připadají na jeden dolar krátkodobých závazků aktiva (hotovost a cenné papíry) za 1,53 dolaru. V září 2008, kdy zkolabovala investiční banka Lehman Brothers, to bylo 1,80 dolaru, uvádí společnost Moody's Analytics.
 • https://archiv.ihned.cz/c1-66737700-strach-z-matky-vsech-recesi

19.3.2020 Mezinárodní ratingová agentura Moody's provádí globální přehodnocení úvěrové spolehlivosti podniků s ohledem na pandemii koronaviru i na prudký pokles cen ropy. První rozsáhlá vlna snížení firemních ratingů by mohla přijít již v příštích dnech. Informuje o tom dnes agentura Reuters

19.3.2020 V důsledku pandemie koronaviru předpověděl EIU, že globální růst bude v roce 2020 činit jen 1 % - oproti svému výhledu 2,3 % před šířením nákazy. Podle analytiků by to znamenalo nejnižší míru růstu globálního HDP od světové finanční krize (CNBC)

19.3.2020 ECB kvůli koronaviru nakoupí další dluhopisy až za 750 miliard EUR, Program poběží do konce letošního roku a bude se vztahovat na dluhopisy státního i soukromého sektoru. "Mimořádné časy vyžadují mimořádná opatření," citovala agentura Reuters šéfku ECB Christine Lagardeovou. "Co se týče našich závazků vůči euru, neexistují hranice. V rámci našeho mandátu jsme odhodláni využít plný potenciál našich nástrojů," uvedla také. Novému programu se říká Pandemic Emergency Purchase Programme a trvat bude tak dlouho, odkud se neusoudí, že koronavirová krize skončila.

19.3.2020 Ekonomika Spojených států by kvůli dopadům šíření nového koronaviru mohla v prvním čtvrtletí klesnout o čtyři procenta, ve druhém o 14 procent a za celý rok ztratit 1,5 procenta, odhadují analytici banky JPMorgan. Více i ZDE (ČTK) 

18.3.2020 Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech by mohla vystoupit až na 20 %, pokud se nepodaří rychle zorganizovat pomoc ekonomice. Podle zdrojů, na které se odvolává více médií, to v úterý americkým senátorům řekl ministr financí Steven Mnuchin. Tak vysoko nezaměstnanost nebyla od roku 1935 (ČTK)

Co dál může udělat Fed? Podle názoru jeho bývalých šéfů Bernankeho a Yellenové pro FT požádat Kongres v USA o nákup omezeného množství na investičním stupni hodnoceného korporátního dluhu. Bankám dodat levnou likviditu na půjčky soukromým osobám a malým podnikatelům na čelení dopadu koronaviru 

Premiér Babiš vyzývá firmy, ale ve stávající vypjaté situaci nepropouštěly zaměstnance. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček očekává pro firmy 2 % HDP přímé pomoci a 16 % HDP nepřímé pomoci, zhruba 100 mld. Kč a 900 mld. Kč (Reuters) 

"U přímých podpor uvažujeme o kompenzaci náhrad mezd, odpuštění odvodů, finančních injekcí, kurzarbeitu. Vše rozpracováváme. Nebude to hned, ale jsou to ty směry, kterými chceme jít," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Záruky jsou pak podle něj ve světě velmi častý podpůrný efekt v době krize. Funguje to například tak, že vláda se zaručí za úvěry podniků u komerčních bank. Ty pak mají jistotu, že v případě problémů dostanou peníze zpět. 

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4365942/vlada-podpori-podnikatele-a-firmy-az-bilionem-korun-nova-narizeni-kvuli-koronaviru.html

Polsko plánuje balík opatření v hodnotě 212 miliard zlotých (zhruba 1,3 bilionu Kč), aby zmírnilo negativní ekonomické dopady koronaviru (ČTK) 

18.3.2020 Preventivní opatření vlády dolehla už na více než čtyři pětiny firem. Největší část podniků očekává pokles tržeb o dvě až čtyři pětiny. CZK k euru oslabuje nejvíce za pět let až na 27, 40. Index PX pražské burzy v pondělí klesl o 7,76 procenta a ocitl se na nejnižší úrovni od přelomu března a dubna roku 2009. Podle odhadů Hospodářské komory musí stát k záchraně ekonomiky v následujících třech měsících připravit přibližně 40 miliard korun. Ceny ropy výrazně klesají, nyní se pohybují kolem hranice 30 dolarů za barel. Severomořská ropa ztratila více než deset procent.

17.3.2020 oznámení americké vlády, že je připravena pomoci s finančními dopady koronaviru v celkovém objemu až jednoho bilionu amerických dolarů. Index S&P 500 tak posílil o 6 % na hladinu 2529 bodů, a to i přes to, že se krátce pohyboval pod 2400 body.

17.3.2020 Donald Trump bude usilovat o schválení přímé platby Američanům ve výši přesahující 1000 USD coby součásti ekonomického programu na snížení dopadu epidemie koronaviru (Bloomberg) Vrtulníkové peníze jsou tu!!

Ekonomika na pokraji kolapsu. Může být hůř než v roce 2009, ukazují čísla. Živnostníci a zaměstnavatelé postiženi preventivními kroky vlády naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Prioritou je ochránit pracovní místa i firmy před krachem," prohlásil v úterý v dramatickém projevu přenášeném po internetu Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory. 

17.3.2020 Španělsko si na boj s epidemií koronaviru vyhradí až 200 miliard EUR (Bloomberg) 

17.3.2020 Francie uvolní na podporu firem zasažených opatřeními proti šíření koronaviru 45 miliard eur. Oznámil to dnes ministr financí Bruno Le Maire. Vláda je podle něj připravena použít "všechny nástroje" ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie, včetně zestátňování velkých společností (ČTK)

17.3.2020 Země Evropské unie podpoří ekonomiku ochromenou šířením koronaviru masivními finančními stimuly, které pomohou jak v boji s pandemií, tak ve zmírnění jejích dopadů na nejvíce zasažená odvětví. Shodli se na tom ministři financí zemí Evropské unie během dnešní videokonference. Fiskální opatření by měla dosáhnout celkového objemu až jednoho procenta hrubého domácího produktu (HDP) EU, uvedla v prohlášení euroskupina sdružující země platící eurem

16.3.2020 Mezinárodní měnový fond říká, že je pro boj s dopady epidemie koronaviru připraven mobilizovat úvěrovou kapacitu o objemu 1 bilion dolarů (Bloomberg) 

16.3.2020 Německý ministr hospodářský Peter Altmaier dle agentury Bloomberg v pátek na tiskové konferenci uvedl, že státní rozvojová banka KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) může firmám negativně postiženým koronavirem poskytnout úvěry v celkovém objemu až 550 mld. EUR (15 % HDP). KfW banka by dle ministra Altmaiera mohla poskytovat úvěry téměř bez omezení.

16.3.2020 Japonská a australská centrální banka následovaly centrální banku USA a podnikly kroky na podporu svých ekonomik bojujících s epidemií onemocnění způsobeného novým koronavirem. BOJ rozšíří nákupy akcií, dluhopisů a dalšího majetku a poskytne roční půjčky s nulovým úrokem společnostem, které nemají dostatek hotovosti (ČTK)

15.3.2020 Fed snížil základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod do pásma 0 až 0,25 % a zahajuje masivní program kvantitativního uvolňování ve výši 700 mld. USD. Chce tak ochránit americkou ekonomiku před ekonomickými dopady epidemie nového koronaviru

15.3.2020 Německo dá na podporu ekonomiky zasažené šířením koronaviru až půl bilionu eur, tedy téměř 13 bilionů korun. Kromě toho je připravené firmám poskytnout půjčky bez omezení - hodlá na ně tedy vyčlenit tolik prostředků, kolik bude potřeba, oznámil ministr financí Olaf Scholz. Úvěry podniky dostanou prostřednictvím státní banky KfW. "Na zvládání krize je peněz dost," prohlásil Scholz.

Stát firmám a zaměstnancům pomůže například tak, že za podniky bude platit část mzdy lidem, které by jinak musely propustit. Vláda chystá i odpouštění části daní nebo zvláštní fond na podporu investic.
Ministr také nevyloučil, že ve snaze zachránit některé firmy před bankrotem v nich stát bude muset dočasně převzít majetkový podíl, tedy je na čas fakticky částečně zestátnit. Zdůraznil ale, že zatím to není nutné. "Nasadíme všechny prostředky, které máme k dispozici," potvrdil nicméně. 

Možnost, aby stát v případě nouze převzal majetkové podíly ve vybraných firmách, vládě už minulý týden doporučila skupina několika prominentních německých ekonomů. Podobný postup použili Němci i další státy světa v případě bank v době světové finanční a hospodářské krize v letech 2008 a 2009. "Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem," uvedl Scholz. 

https://zahranicni.ihned.cz/c1-66734940-miliardy-proti-koronaviru-zeme-eu-slibuji-pomoc-ekonomice-nemecko-nevylucuje-ani-docasne-znarodnovani

14.3.2020 Úplný zákaz prodeje připraví prodejce o miliardy. Provozovatelé restaurací přijdou v příštích 10 dnech o 4,1 miliardy, prodejci oděvů o 2,5 miliardy, obchody s nábytkem o 1,3 miliardy

 • https://www.kurzy.cz/zpravy/534697-uplny-zakaz-prodeje-pripravi-prodejce-o-miliardy-provozovatele-restauraci-prijdou-v-pristich-10/

13.3.2020 Podle ekonoma Adrewa Frerise ze společnosti Ecognisis Advisory by se USA měly vydat stejnou cestou jako nedávno Hong Kong, který už na konci února rozhodl, že každému občanu nad 18 let poskytne respektive věnuje 10 000 hongkongských dolarů = cca 1 237 USD. Podle Frerise je toto správný recept na poražení negativních dopadů koronavirové pandemie. Ta totiž nezpůsobuje finanční krizi, ale krizi reálné ekonomiky, protože vážným negativním způsobem ovlivňuje vývoj obecné poptávky a také produkce.

Podle Frerise jen samotné pumpování peněz do systému ze strany centrálních bank situaci nijak neřeší. Poptávkový a také nabídkový šok se přílivem nových extrémně levných zdrojů nedá zlomit ať bude jakkoli veliký. Potřeba je podpořit reálnou ekonomiku a poskytnutí určitých prostředků přímo obyvatelům by v tomto směru mohlo respektive mělo celkem dobře zafungovat.
V USA žije cca 330 miliónů obyvatel. Pokud by každý dostal 1 000 USD měsíčně po dobu 3 měsíců, vyšlo by to na cca 1 bilión USD a to by rozhodně mohlo s úrovní obecné poptávky pohnout správným směrem. 

13.3.2020 Německo podpoří svou ekonomiku částkou až půl bilionu eur (zhruba 13 bilionů Kč) ve snaze minimalizovat dopady šíření nového koronaviru. Státní banka KfW je také připravena poskytnout firmám úvěry bez omezení, oznámil dnes na tiskové konferenci ministr financí Olaf Scholz. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v pátek zpochybnila efektivitu úplného uzavírání hranic s odkazem na přístup České republiky a Slovenska i některých dalších zemí EU. . Odvolala se přitom na názor Světové zdravotnické organizace (WHO). 

12.3.2020 Americké akciové trhy procházejí razantním propadem, index DJIA oslaboval o více jak 8 %, což nejhlubší denní propad od roku 1987 Evropské akciové benchmarky zakončily až o 11 % níže, což historicky nejhorší denní vývoj vůbec

Americký Fed oznámil, že v rámci podpory ekonomiky v boji s koronavirem navýší objem podpory finančního systému v zemi v rámci širokého spektra aktiv a různých splatností v celkovém rozsahu až 1,5 biliónu USD. Podpora by měla probíhat až do 13. dubna.
Fed zároveň uvedl, že nastavení programů může být dále upravováno tak, aby byl zajištěn hladký chod finančního systému.
Jeho oznámení krátkodobě výrazně zredukovalo ztráty amerických akciových trhů z úvodu dne způsobených vydáním zákazu cestování mezi USA a 26 zeměmi evropského shengenského prostoru. 

12.3.2020 Prezidentka ECB Lagardeová na následné tiskové konferenci prohlásila, že ekonomiky eurozóny stojí před masivním šokem a že šíření nového koronaviru představuje šok pro jejich i globální růstové prognózy. Rozhodnutí měnového výboru, který fungoval v rámci oddělených týmů, bylo jednomyslné. Za potřebí je podle ní nyní koordinovaný a ambiciózní fiskální postoj. Evropská centrální banka dnes úrokové sazby nezměnila. Rada guvernérů se ale ve světle pandemie koronaviru rozhodla navýšit kvantitativní uvolňování a rozšířit nástroje pro dodávání likvidity na trh. Chce tak zajistit, že se peníze ve formě bankovních úvěrů dostanou firmám nejvíce zasaženým pandemií koronaviru, především malým a

11.3.2020 Britský ministr financí Rishi Sunak dnes při představení návrh rozpočtu na příští rok v parlamentu varoval, že současná epidemie koronaviru bude mít vážný, i když jen dočasný dopad na britskou ekonomiku. Vláda proto na situaci reaguje mimořádnými opatřeními v objemu 30 miliard liber. Jde již o druhý dnes zveřejněný balíček opatření, Italská vláda již dřívě přislíbila na opatření proti epidemii viru dát 28 miliard euro.

11.3.2020 Evropě hrozí hospodářský šok podobný finanční krizi z roku 2008, pokud lídři akutně nezasáhnou proti koronaviru, uvedla v úterý během telekonference prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová. ECB podnikne kroky už tento týden, naznačila také v nebývale dramatickém apelu na státní úřady, aby jednaly a nenechaly spadnout Evropu do recese, napsala agentura Bloomberg.

10.3.2020 Německá kancléřka Angela Merkelová dnes v parlamentu uvedla, že se podle ní koronavirem nakazí 60 až 70 % Němců. Mohlo by tak jít až o 50 milionů německých občanů. Informoval o tom německý deník Bild. Kancléřka také poslancům sdělila, že mají očekávat další rušení veřejných událostí.

10.3.2020 Německá kancléřka Merkelová: Nepotřebujeme klasický stimul, ale likviditu na boj s důsledky koronaviru (Reuters) 

10.3.2020 Česká ekonomika letos kvůli dopadům šíření koronaviru stoupne pouze o jedno až 1,5 %. Vyplývá to z rizikového scénáře vývoje ekonomiky, který vypracovali analytici Raiffeisenbank. Rizikový scénář se přitom podle nich již naplnil. Počítá mimo jiné s šířením infekce tři až čtyři měsíce, poklesem ekonomiky i ve druhém čtvrtletí a oživením jejich růstu až ve třetím čtvrtletí (ČTK)

9.3.2020 Černé pondělí, masakr světových burz (koronavirus a ropná cenová válka) propadů nebyl ušetřen žádný z hlavních sektorů americké ekonomiky. Nejvíce pak padl energetický sektor právě kvůli propadu cen černého zlata (Chevron -15,4 %, Halliburton -37,7 %, Exxon Mobile -12,2 %). Nedařilo se ani financím (Bank of America -14,7 %, Citigroup -16,2 %, Goldman Sachs -10,4 %). Ušetřeny nebyly ani technologické tituly (Apple -7,8 %, Microsoft -6,8 %, Alphabet -6,3 % Nvidia -7,7 %). Wall Street závěr: SPX500 -7,6 %, DJIA -7,8 %, Nasdaq -7,3 % (Bloomberg) 

9.3.2020 Vlády by měly přijmout značná cílená fiskální a měnová opatření, která by pomohla spotřebitelům a podnikům vyrovnat se s dopady rychle se šířícího onemocnění způsobeného novým koronavirem. Uvedla to hlavní ekonomika Mezinárodního měnového fondu Gita Gopinath. Doporučila hlavně převody hotovosti, dotace na mzdy a daňové úlevy, ale také snížení úroků a pomoc finančnímu trhu ze strany centrálních bank (ČTK)

7.3.2020 namodelovat, co by se stalo, kdyby provincie Chu-pej (Hubei), kde je ohnisko nákazy, například naprosto zastavila výrobu a jak by to ovlivnilo zbytek světa. Pozorní čtenáři si možný vzpomenou, že jsme psali o koncentraci autoprůmyslu v této provincii, a že díky poklesu výroby autodílů by asymetricky (=sedmkrát více) více trpěly USA než Německo, právě díky tomu, že výrobní řetězce kolem USA jsou na Čínu více napojené.

K čemu autoři došli? Při měsíčním totálním výpadku výroby v Chu-pej by se škody na čínské HDP vyšplhaly na 8-9 procenta. A na globální HDP na něco málo přes 2 procenta. Právě schopnost studovat vazbu mezi státy a odvětvími ukazuje, že 40 procent těchto nákladů by bylo nepřímých, tedy mimo Chu-pej právě přes produkční řetězce. Vypadá to dramaticky, ale výroba nebyla zcela zastavena, dále výpočty nepočítají se substitucí (nahrazení dodavatelů) a nepočítá se s reakcí vlády a centrální banky. Nicméně jsme schopni sledovat kdo je jak s čím propojený. Z jejich analýzy tak vyplývá, že nejméně by byla zasažena Evropa (-0,5%), dvojnásobně USA (-1%), a nejvíce Asie (-4,5%). více

6.3.2020 Ekonomové tak již sčítají ztráty, které různá omezení spojená s koronavirem, světové ekonomice způsobí. Podle analytiků agentury Bloomberg by to mělo být až 2,7 bilionu dolarů, tedy přes 60 bilionů korun. To odpovídá hrubému domácímu produktu Velké Británie.

6.3.2020 Podle analytiků ratingové agentury S&P koronavirová krize vymaže z pacifických ekonomik cca 211 mld. USD. Ekonomiky Austrálie, Hong Kongu, Japonska, Jižní Koreje, Singapuru a Thajska budou v této souvislosti čelit možným recesím.

5.3.202 Nový typ koronaviru začal v některých částech Spojených států ovlivňovat cestovní ruch a narušovat výrobní řetězce. Vyplývá to podle agentury AP z pravidelné zprávy o hospodářském vývoji zvané Béžová kniha, kterou dnes zveřejnil Fed. Ekonomika USA nicméně podle zprávy v uplynulých týdnech pokračovala v růstu (ČTK)

Bank of England říká, že 76% společností očekává, že nejistota spojená s brexitem se protáhne nejméně do roku 2021. V lednu se takto vyjádřilo 59 % společností (Reuters) 

5.3.2020 Italská vláda pravděpodobně navýší hodnotu opatření na pomoc ekonomiky zasažené nákazou koronaviru na 5 mld. EUR, ministr pro hospodářství Gualtieri slíbil i daňové prázdniny pro zasažené sektory v hodnotě 3,6 mld. EUR (Reuters) Itálie připravuje fiskální stimul své ekonomiky ve výši 7,5 mld. EUR na zmírnění dopadů koronaviru (Bloomberg) 

4.3.2020 Šéfka MMF Georgieva: Je dobré vidět, že centrální banky spolu navzájem úzce spolupracují v reakci na koronavirus. Potřebujeme předvídat rizika, vč. přístupu k úvěrům. MMF má k dispozici 10 mld. USD s nízkým úrokem pro nízkopříjmové státy (Reuters) Kvůli šíření nového koronaviru přijde italský cestovní ruch v období od března do května o 7,4 miliard eur. Odhadl to dnes podnikatelský svaz Confturismo-Confcommercio. Do Itálie podle něj od 1. března do 31. května přijede o 31,6 milionu méně turistů, než se čekalo před rozpukem nákazy. Odhad se zakládá na vývoji z posledního týdne, uvedl svaz podle agentury ANSA (ČTK)

Šéfka MMF Kristina Georgieva dnes oznámila otevření podpůrného programu pro boj s koronavirem v globálním měřítku v rozsahu až 50 mld. USD. Prostředky je možné žádat okamžitě a primárně jsou určeny pro rozvojové či nízkopříjmové země. Už v pondělí pomoc v rozsahu 12 mld. USD pro chudé země přislíbila Světová banka.  

 • hlavním problémem koronavirové krize slábnoucí poptávka projevující se v turismu a obchodě, komoditních cenách a zhoršujících se podmínkách na finančních trzích. Vzhled 

2.3.2020 OECD snižuje letošní výhled pro globální růst ekonomiky kvůli viru na 2,4 % z 2,9 % a čínské ekonomiky na 4,9 % z 5,7 %. Volá po koordinované akci, pokud se bude situace zhoršovat. Výhled stojí na předpokladu, že vrchol epidemie bude tento kvartál. Postupné zotavení očekává během roku 2021 (Bloomberg) 

2.3.2020 Itálie v příštím týdnu představí opatření v hodnotě 3,6 miliard eur (91,7 miliardy Kč), která mají podpořit ekonomiku ohroženou největším epidemií onemocnění COVID-19 v Evropě. Uvedl to v rozhovoru s listem La Repubblica italský ministr hospodářství Roberto Gualtieri. Stanovená částka odpovídá 0,2 procentům hrubého domácího produktu (HDP) a doplní balík 900 milionů eur určený pro nejvíce zasažené oblasti, který vláda oznámila v pátek.

 • návrh bude zahrnovat daňové úlevy pro firmy, které oznámí pokles tržeb o 25 procent, snížení daní a další peníze pro zdravotnické služby.
 • cestovní ruch se podle odhadů na HDP země podílí 13 procenty

24.2.2020 Ekonom institutu Ifo Klaus Wohlrabe: Německá ekonomika byla těžce zasažena, pokud by se nový koronavirus změnil v pandemii. Kdyby se růst čínské ekonomiky za letošní rok snížil o 0,1 procentního bodu, klesla by o stejnou hodnotu i německá ekonomika (Reuters) 

24.2.2020 Počet vydaných platebních karet v ČR loni stoupl o 7,6 procenta na 12,71 milionu. Objem transakcí platebními kartami stoupl o pětinu na 844,5 miliardy korun. Jejich počet meziročně vzrostl rovněž o pětinu na 1,32 miliardy. Vyplývá to z údajů Sdružení pro bankovní karty (ČTK)

24.1.2020 Šéf banky JPMorgan Chase během rozhovoru ve středu se CNBC ostře kritizoval politiku negativních úrokových sazeb přijatou v Evropě a Japonsku. Dále dodává, že ekonomický růst v USA by mohl být téměř dvojnásobný, kdyby vládní politika byla lepší.

 • "Jedinou věcí, ze které mám obavy, jsou záporné úrokové sazby, QE a rozdíl mezi cenami akcií a cenami dluhopisů a výnosy a podobně. Je to jeden z největších experimentů všech dob a stále nevíme, jaký bude konečný výsledek ... Znáte někoho, kdo si skutečně koupil dluhopis s negativní úrokovou sazbou? 

5.12.2019 Japonská vláda podpoří ekonomiku balíkem opatření v hodnotě zhruba 13 bil. jenů (2,8 bilionu Kč). Oznámil to dnes japonský premiér Šinzó Abe. Peníze budou směřovat například na odstranění škod způsobených tajfunem, zlepšení infrastruktury či investice do nových technologií (ČTK)  více

Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika

Elektronická kniha: Cesta v v desetiletí metamorfózy

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...