Doprava, Peter Staněk

Prof. Ing, Peter Staněk CSc,

EU je před důležitým rozhodnutím, zda vyrábět kvalitní výrobky nebo nekvalitní výrobky

Pokud se rozhodně EU pro kvalitní výrobky, plynou z toho následující důsledky:

v průběhu 5 -10 roků díky průmyslu 4.0, lokalizaci a umělé inteligenci může dojít k těmto změnám:

  • kvalitní vyrobky s dlouhou životností (výrobky se budou v případě potřeby opravovat) sníží objem produkce a tím i objem přepravy
  • díky umělé inteligenci a sběru dat - kontrolovaná společnost, může dojít poklesu produkce až o 60% (odstraní se nepotřebná zbytečná výroba, efektivní využití autonomní dopravy)
  • změní se i skladba vyráběného zboží, cca 70% produkce může být nemateriální podoby
  • lokalizace a perzonifikace výroby - umělá inteligence, robotizace, další technologie a 3D tisk
  • totální změna koncepce dopravy, klíčovou se sdílená veřejná (individuální doprava v současné podobě přestane existovat) doprava, lokální městská doprava, autonomní doprava (auta, metro, vlaky, auta, letadla, adt.), to vše povede k pokledu objemu dopravy a snížení počtu vozidel až na 2-4% současného stavu (Prof.Peter Staněk)
  • důsledkem těchto změn bude pokles průmyslové produkce, pokles spotřeby vody, surovin, elektrické energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení počtu zaměstnanců atd. tedy vše o co EU usiluje

Možné druhy dopravy budoucnosti:

  • Hyperfloop a podobné nově vyvíjené druhy dopravy
  • rychlostní železnice (bude důležitá rychlost) - střednědobý plán celoevropské železnice (rychlost pro osobní přepravu cca 350km/h, pro nákladní vlaky rychlost 200km/h) - bohužel to má i negativní důsledek a to v podobě rostoucí polarizace ve společnosti
  • autonomní, vlaky, letadla, autosusy, metro a auta (městské aglomerace)
  • vozidla na tzv. volnou energii (voda, vzduch, sluneční energie)
Současná nákladní a osobní doprava
Současná nákladní a osobní doprava


Rakovina betonu - nutnost rekonstrukce mostních konstrukcí u pozemních komunikací po celé Evropě

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...