Doprava, Peter Staněk

Prof. Ing, Peter Staněk CSc,

EU je před důležitým rozhodnutím, zda vyrábět kvalitní výrobky nebo nekvalitní výrobky

Pokud se rozhodně EU pro kvalitní výrobky, plynou z toho následující důsledky:

v průběhu 5 -10 roků díky průmyslu 4.0, lokalizaci a umělé inteligenci může dojít k těmto změnám:

  • kvalitní vyrobky s dlouhou životností (výrobky se budou v případě potřeby opravovat) sníží objem produkce a tím i objem přepravy
  • díky umělé inteligenci a sběru dat - kontrolovaná společnost, může dojít poklesu produkce až o 60% (odstraní se nepotřebná zbytečná výroba, efektivní využití autonomní dopravy)
  • změní se i skladba vyráběného zboží, cca 70% produkce může být nemateriální podoby
  • lokalizace a perzonifikace výroby - umělá inteligence, robotizace, další technologie a 3D tisk
  • totální změna koncepce dopravy, klíčovou se sdílená veřejná (individuální doprava v současné podobě přestane existovat) doprava, lokální městská doprava, autonomní doprava (auta, metro, vlaky, auta, letadla, adt.), to vše povede k pokledu objemu dopravy a snížení počtu vozidel až na 2-4% současného stavu (Prof.Peter Staněk)
  • důsledkem těchto změn bude pokles průmyslové produkce, pokles spotřeby vody, surovin, elektrické energie, snížení emisí skleníkových plynů, snížení počtu zaměstnanců atd. tedy vše o co EU usiluje

Možné druhy dopravy budoucnosti:

  • Hyperfloop a podobné nově vyvíjené druhy dopravy
  • rychlostní železnice (bude důležitá rychlost) - střednědobý plán celoevropské železnice (rychlost pro osobní přepravu cca 350km/h, pro nákladní vlaky rychlost 200km/h) - bohužel to má i negativní důsledek a to v podobě rostoucí polarizace ve společnosti
  • autonomní, vlaky, letadla, autosusy, metro a auta (městské aglomerace)
  • vozidla na tzv. volnou energii (voda, vzduch, sluneční energie)
Současná nákladní a osobní doprava
Současná nákladní a osobní doprava


Rakovina betonu - nutnost rekonstrukce mostních konstrukcí u pozemních komunikací po celé Evropě

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.