Civilizační modely

Vzhledem ke klimatickým změnám, růstu populace a globalizaci nás čeká globální transformace civilizačního modelu, to vyžaduje globální spolupráci všech na planetě (vše je propojené se vším), činnost a nečinnost na vliv na celek

Na planetě je 5 civilizačních modelů (podle prof. Staňka)

Nové technologie a průmysl 4.0 budou transformované přes těchto 5 civilizačních modelů, co bude výsledkem tohoto procesu?

 • Evropský (individuální odpovědnost), EU směřuje k digitální demokracii nebo Technokracii?
 • Americký, disciplína v tomto civilizačním  je založená na zadlužení obyvatel a tím se stávají obyvatelé nesvobodní (komplikovaný soudní systém, soudit se je příliš drahé)
 • Asijský (skupinová zodpovědnost), reprezentované autoritářskými režimy, např. Rusko, Turecko, Saudská Arábie, Čína - harmonie a kontinuita
 • Arabský, kde dominantním prvkem je náboženství (Islám), Írán
 • Jihoamerický, návrat k přírodě a starým tradicím

Základní směrnice v Čínské historii podle prof. Staňka je: kontinuita (ať vládne kdokoliv musí myslet na celou Čínu) a harmonie (nikomu strom neroste do nebe) 

Nový civilizační model celoplanetární civilizace podle Graema Maxtona

Existuje i další dělení civilizačních modelů:

na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému (civilizačního modelu) je obvykle válka 

 • "Západní model (USA, Japonsko, Evropa)" Kapitalismus 21. století, který používá globalizaci, spotřební způsob života na dluh, zisk, moc a moderní technologie. Disciplína je založená na zadlužení obyvatel (prof. Oskar Krejčí)
 • Autoritářský model je reprezentován např. (Čínou, Ruskem, USA atd.) 
 • Závislostní modely na nějakém jiném již existujícím modelu (Africké a Jihoamerické státy)
 • nově příchozí Technokracie s kontrolovanou společností a ekonomikou digitálních platforem (disciplína je založená na totální kontrole obyvatel prostřednictvím moderních technologií a sociálního bonusu)
 • Digitální demokracie
 • Nový model budoucnosti (Barevná společnost)

čekáme na kolaps současného západního modelu civilizace (může hrozit i válka), abychom mohli budovat novou civilizaci. Klíčový jsou základy společnosti a počátek nové civilizace (spolupráce, zjednodušení, kontinuita, hodnoty, tvůrčí proces ve prospěch celku a jednotlivce, rodina a komunita, právo atd.). Před příchodem Barevné společnosti budoucnosti projde lidská civilizace výchovným procesem Technokratického civilizačního modelu

 • ekonomika, deglobalizace a mezinárodní spolupráce
 • hodnoty, zákony atd. společenská smlouva mezi skupina uvnitř civilizace, rovnováha povinností a práv
 • moderní technologie jako nástroj na propojení skupin a zajištění kontrolní funkce
 • zdroje energie (energetika), potravin (zemědělství), vody, půdy
 • ideologie založená na společenské smlouvě a zjednodušení současného stavu
 • sociální systém a zdravotnictví
 • armáda, obrana
 • vzdělávací systém
 • lidský faktor (rodina, tvůrčí proces, respekt a spolupráce)
 • využít 7 zákonů rozpadu civilizací, prezentované prof. Bártou
 • vliv klimatických (proměny přírodních podmínek, sucho, růst teploty atd.) a planetárních změn na tento nový proces vzniku nového civilizačního modelu a jejich časový soulad
 • více v knize: Zamyšlení a cesta z pohledu vědce a laika, Cesta v desetiletí metamorfózy

Civilizace podléhají zhruba 7 zákonům (popisují obecné zákonitosti vývoje civilizací, prof. Bárta):

ve společnosti nejde o dosažený stav IT a jiných technologií, ale o mentální vývoj člověka a jeho hlavu (klíčový je vývoj člověka nikoliv UI a IT). Přes veškeré moderní technologie se naše civilizace od těch starých vývojově neodlišuje, Více o zániku civilizací. Kolapsy (body zlomu) civilizací nejsou ničím jiným, než rychlými ztrátami komplexity společnosti v důsledků úbytku zdrojů energie, lepší stránkou kolapsů je, že obvykle odstraní parametry systému, které už nejsou funkční. Při vývoji společnosti jsou úředníci potřeba, dokud ale náklady na ně nejsou větší, než jejich přínos. S tím, jak roste složitost systému, roste i jeho energetická spotřeba. Pak nastane moment (bod zlomu) , kdy je spotřeba energie systému neudržitelná a systém zkolabuje.

 1. Všechny civilizace nebo společnosti jsou konečné, nic netrvá věčně - když něco končí, následuje kolaps (očistný proces, co je nefunkční zanikne) a potom následně transformace, co je velice zajímavé: na začátku i u vzestupu jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka
 2. Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací či společnosti dochází skokově, a ne lineárně
 3. Každá civilizace podléhá Herakleitovu zákonu: to, co ji přivede na vrchol, je obvykle to, co ji přivede do krize (platí to jak pro civilizaci, společnosti i pro byznys), nebo "cesta nahoru a dolů táž jest"
 4. Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu založenou na vzájemné interakci a respektu jednotlivých komponentů (zda řídící elity fungují nebo ne v podobě důvěry)
 5. Každá civilizace je založena na sdílených hodnotách a implicitním právu a zvycích, pokud není, tak se to celé rozpadá
 6. Všechny civilizace nebo společnosti jsou determinovány schopností nebo neschopností adaptace na proměny vnějšího prostředí
 7. Každá civilizace je limitována objektivně levnými zdroji energie (pokud má levné zdroje prosperuje, pokud má drahé zdroje energie zaniká, jako dnes kdy dotujeme solární ekonomiku a odmítáme jádro a přitom ji potřebujeme stále více) více

Pokud nastal očistný kolaps neznamenalo to, že by civilizace zanikly, pouze ztratily podstatnou část svojí složitosti (očista, zjednodušení) a to se dělo zpravidla velice rychle. A potom, když se přírodní prostředí opět změnilo k lepšímu, umožnilo to jejich restart.

 • civilizace přišla o zdroje Vody, potravin a energie, tyto faktory byli většinou příčiny krize

Je naše západní civilizace u konce? Bezpochyby jsme na vrcholu a buď se nám v blízké době povede udělat další skok vzhůru, v podobě nalezení nového přirozeného levného zdroje energie, nebo to nedokážeme a v té naší složitosti se propadneme. Minulost nás ale ne determinuje. Uvažování, že se ženeme do záhuby, je pro mě deviantní. Je potřeba si sednout a říci si, že tu máme problémy, které je potřeba vyřešit. více

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.

Před odpovědí je důležité si položit otázku: víme v jaké části vývojovém cyklu civilizace se nacházíme? (stav světové ekonomiky lze přirovnat k lepení děr starého chladiče). Koloběh, který probíhá v přírodě i v ekonomice můžeme demonstrovat na životním cyklu stromů (zrození ze semene, růst, plody, zánik a rozklad, který vytváří prostředí pro...

Evropské a světové banky vysílají signál snižováním úroků a dalších stimulů: utrácejte peníze jsou levné, nemá smysl spořit a v některých zemích mají úspory i záporný úrok. Spotřebitelé však zatím dělají pravý opak, protože v období současné nejistoty a společenských změn zvyšují svoje úspory a omezují nákup spotřebního zboží (výdaje). Tento...

Obchodní válka (nyní probíhá hybridní válka, ale i technologická, měnová, špionážní, dezinformační, ideologická, geopolitická, surovinová, civilizační atd.) mezi USA a Čínou se transformovala do další fáze jménem STUDENÁ VÁLKA 2.0, nebo je to počátek procesu směřující k 3. světové válce? Je to jen vážná hrozba před volbami v USA? Nebo se vyostřuje ...

Vizionáři, akademici a komentátoři již přemýšlejí (navrhují a modelují různé scénáře budoucího vývoje) nad tím, co udělají dopady pandemie koronaviru následně, až jednou utichne, se společností a ekonomikou. Svět po pandemii se přesouvá do digitálního prostředí, důsledkem bude ztráty svobod, větší koncentrace majetku a moci, budeme závislí na...

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.

Před odpovědí je důležité si položit otázku: víme v jaké části vývojovém cyklu civilizace se nacházíme? (stav světové ekonomiky lze přirovnat k lepení děr starého chladiče). Koloběh, který probíhá v přírodě i v ekonomice můžeme demonstrovat na životním cyklu stromů (zrození ze semene, růst, plody, zánik a rozklad, který vytváří prostředí pro...

Evropské a světové banky vysílají signál snižováním úroků a dalších stimulů: utrácejte peníze jsou levné, nemá smysl spořit a v některých zemích mají úspory i záporný úrok. Spotřebitelé však zatím dělají pravý opak, protože v období současné nejistoty a společenských změn zvyšují svoje úspory a omezují nákup spotřebního zboží (výdaje). Tento...

Obchodní válka (nyní probíhá hybridní válka, ale i technologická, měnová, špionážní, dezinformační, ideologická, geopolitická, surovinová, civilizační atd.) mezi USA a Čínou se transformovala do další fáze jménem STUDENÁ VÁLKA 2.0, nebo je to počátek procesu směřující k 3. světové válce? Je to jen vážná hrozba před volbami v USA? Nebo se vyostřuje ...

Vizionáři, akademici a komentátoři již přemýšlejí (navrhují a modelují různé scénáře budoucího vývoje) nad tím, co udělají dopady pandemie koronaviru následně, až jednou utichne, se společností a ekonomikou. Svět po pandemii se přesouvá do digitálního prostředí, důsledkem bude ztráty svobod, větší koncentrace majetku a moci, budeme závislí na...

Bylinky a viry

02.05.2020

Koronavir (17.3.2020): Zánětům plic souvisejícím s nemocí COVID-19 může podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pomoci předcházet rybí tuk a vitamin D. Navýšení jejich hladiny v těle může trvat šest týdnů až šest měsíců, uvedl na webu profesor Jiří Ruprich z Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ. Zhruba 80 % nakažených novým typem koronaviru na...

LIDÉ ZMĚNY PARADIGMATU: Čeští i zahraniční myslitelé, vědci, lékaři, filantropové, ředitelé, průvodci a další zajímaví hosté společně sdílejí své zkušenosti a naslouchají si.

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

COVID-19 změnil globální rizikovou oblast. Rizika byla stanovena podle priority, objevila se nová rizika a byla zesílena další. Světové ekonomické fórum (WEF) vydalo 16. vydání zprávy o globálním riziku z roku 2021.

Pandemie COVID-19 prokázala, že žádná instituce ani jednotlivec sám nedokáže řešit ekonomické, environmentální, sociální a technologické výzvy našeho složitého, vzájemně závislého světa. Pandemie urychlila systémové změny, které byly patrné před jejím vznikem. Chybné linie, které se objevily v roce 2020, se nyní jeví jako kritická křižovatka v roce...

USA se otřásá ve svých základech, co vše se díky událostem nejenom ze 6. ledna 2021 změnilo a změní? Začal hon na prezidenta? Vypustil ze džin z lahve a spustí se dominový efekt? Jde tento proces přibrzdit, zastavit nebo zvrátit? Jde o důsledky kroků, které realizoval Trump ve svém prezidentském mandátu, nebo to má ještě hlubší kořeny? Sklízí Trump...

Šípky

11.10.2020

Podle všeho nás všechny čeká náročný podzim a zima a ještě teď je čas co nejvíce posílit naši imunitu, kterou čeká těžká zkouška. Šípky, tenhle zázrak zvyšuje imunitu a pomáhá chránit před viry i covidem. Máme ho na dosah ruky. A zadarmo říká Jan Tuna.

Před odpovědí je důležité si položit otázku: víme v jaké části vývojovém cyklu civilizace se nacházíme? (stav světové ekonomiky lze přirovnat k lepení děr starého chladiče). Koloběh, který probíhá v přírodě i v ekonomice můžeme demonstrovat na životním cyklu stromů (zrození ze semene, růst, plody, zánik a rozklad, který vytváří prostředí pro...

Evropské a světové banky vysílají signál snižováním úroků a dalších stimulů: utrácejte peníze jsou levné, nemá smysl spořit a v některých zemích mají úspory i záporný úrok. Spotřebitelé však zatím dělají pravý opak, protože v období současné nejistoty a společenských změn zvyšují svoje úspory a omezují nákup spotřebního zboží (výdaje). Tento...

Obchodní válka (nyní probíhá hybridní válka, ale i technologická, měnová, špionážní, dezinformační, ideologická, geopolitická, surovinová, civilizační atd.) mezi USA a Čínou se transformovala do další fáze jménem STUDENÁ VÁLKA 2.0, nebo je to počátek procesu směřující k 3. světové válce? Je to jen vážná hrozba před volbami v USA? Nebo se vyostřuje ...

Vizionáři, akademici a komentátoři již přemýšlejí (navrhují a modelují různé scénáře budoucího vývoje) nad tím, co udělají dopady pandemie koronaviru následně, až jednou utichne, se společností a ekonomikou. Svět po pandemii se přesouvá do digitálního prostředí, důsledkem bude ztráty svobod, větší koncentrace majetku a moci, budeme závislí na...