Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku

19.09.2017

Příčinou kontaminace podzemní vody je obsah pesticidů (limit je 0,000 1mg/litr), jejichž obsah je i více jak 100 x překračován. Tyto informace byli zjištěny Českým hydrometeorologickým ústavem na základě tříletého pozorování podzemních vod.

Největším nebezpečím jsou jedovaté pesticidy používané na pěstování řepky, kukuřice a cukrovky, které se nacházejí plošně na všech objektech.. Pesticidy, které se používají pro pěstování obilovin, se téměř ve spodních vodách nenacházejí, pokud ano, tak jen lokálně a menších koncentracích.  Žlutá smrt - více

Pesticidy a pěstování komodit pro biopaliva:

  • největším producentem a distributorem pesticidů je holding Agrofert
  • největším obchodníkem s řepkou olejnou a pěstitelem je také Agrofert a obhospodařuje více jak 100 000 hektarů půdy
  • řepka je nejekonomičtější plodina pro zemědělce
  • u sledovaných 500 objektů, kde se provádí sledování kvality podzemní vody byla zjištěna kontaminace u 40% z nich
  • metabolit herbicid Chloridazon je nacházen ve 25% sledovaných objektů v koncentraci několika desítek mikrogramů na litr (tj, 100 násobně více, než je limit)
  • ve vodě je na některých místech koktejl 10 - 20 různých pesticidů ( i jejich rezidua a metabolity), nikdo přesně není jak dlouhodobě a v tomto mixu působí na lidské zdraví
  • v horských oblastech a zalesněných oblastech je obsah pesticidů minimální
  • co uděláme dnes efekt změny se objeví po cca 10 - 20 letech

Zdroj Informací: Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., vedoucí jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu, který sleduje cca 1500 podzemních vrtů a na 500 stech se provádí i sledování podzemní vody

Zdroj: A dost!, Jan Tuna, Stream.cz

Úhyn včel, srnčí zvěře je také spojován s postřiky pesticidů!!! Nyní je v ohrožení Člověk!!!

Práce v Babišových drůbežárnách nešla vydržet ani tři týdny, říká novinářka Saša Uhlová

  • drůbežárna Vodňanské kuře
  • více

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

6. května 2019 na setkání Arktické rady (založena v roce 1996, jejími členy jsou Dánsko, Finsko, Island, Kanada, Norsko, Rusko, Švédsko, USA a zástupci domorodých obyvatel) uvedl Americký ministr zahraničí Mike Pompeo, že ovažuje tání ledovců na Arktidě za výjimečnou obchodní příležitost (Arktida je plná příležitostí a bohatství").

Rychlé změny k lepšímu v boji se suchem se podlepremiéra Babiše nedají očekávat, je nutná dlouhodobá systémová práce na změně situace.

Experti vodní "manko" vysvětlují tím, že se v zimě nedosytila vrstva půdy od hloubky 40 centimetrů do jednoho metru - v nížinách zkrátka nebyl sníh, nejhorší situace je na Jižní Moravě v oblasti Znojemska, Blanenska a Vyškovska (v půdě je totiž výrazně méně vody než loni touto dobou a půdní vláha je nejnižší za pět let).