DE luce, kontra torrente 2016 -2019

Otrávená voda. Alarmující výsledky testů vody v Česku

19.09.2017

Příčinou kontaminace podzemní vody je obsah pesticidů (limit je 0,000 1mg/litr), jejichž obsah je i více jak 100 x překračován. Tyto informace byli zjištěny Českým hydrometeorologickým ústavem na základě tříletého pozorování podzemních vod.

Největším nebezpečím jsou jedovaté pesticidy používané na pěstování řepky, kukuřice a cukrovky, které se nacházejí plošně na všech objektech.. Pesticidy, které se používají pro pěstování obilovin, se téměř ve spodních vodách nenacházejí, pokud ano, tak jen lokálně a menších koncentracích.  Žlutá smrt - více

Pesticidy a pěstování komodit pro biopaliva:

  • největším producentem a distributorem pesticidů je holding Agrofert
  • největším obchodníkem s řepkou olejnou a pěstitelem je také Agrofert a obhospodařuje více jak 100 000 hektarů půdy
  • řepka je nejekonomičtější plodina pro zemědělce
  • u sledovaných 500 objektů, kde se provádí sledování kvality podzemní vody byla zjištěna kontaminace u 40% z nich
  • metabolit herbicid Chloridazon je nacházen ve 25% sledovaných objektů v koncentraci několika desítek mikrogramů na litr (tj, 100 násobně více, než je limit)
  • ve vodě je na některých místech koktejl 10 - 20 různých pesticidů ( i jejich rezidua a metabolity), nikdo přesně není jak dlouhodobě a v tomto mixu působí na lidské zdraví
  • v horských oblastech a zalesněných oblastech je obsah pesticidů minimální
  • co uděláme dnes efekt změny se objeví po cca 10 - 20 letech

Zdroj Informací: Mgr. Vít Kodeš, Ph.D., vedoucí jakosti vody Českého hydrometeorologického ústavu, který sleduje cca 1500 podzemních vrtů a na 500 stech se provádí i sledování podzemní vody

Zdroj: A dost!, Jan Tuna, Stream.cz

Úhyn včel, srnčí zvěře je také spojován s postřiky pesticidů!!! Nyní je v ohrožení Člověk!!!

Práce v Babišových drůbežárnách nešla vydržet ani tři týdny, říká novinářka Saša Uhlová

  • drůbežárna Vodňanské kuře
  • více

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si, co je nového
 

Výroční setkání 2024 přivítá více než 100 vlád z celého světa, všechny významné mezinárodní organizace, 1000 partnerských společností Fóra, stejně jako představitele občanské společnosti, přední odborníky, dnešní mladou generaci, sociální podnikatele a média.

Může se zdát, že jejím jediným obsahem je nahrazení označení měny, kterou máme na účtech a v peněženkách. Ve skutečnosti jde o mnohem rozsáhlejší krok, klíčovou součástí je předání řady pravomocí v oblasti dohledu nad finančním trhem do Frankfurtu, Paříže a Bruselu.

Po požáru na energetické trhu dochází k požáru a panice na bankovním a finančním trhu, který se přelévá i do akciového trhu a to není příznivé pro ekonomiku, která balancuje na hraně recese a bojuje s vysokou inflací, rostoucími sazbami a globálním napětím. Po uklidnění do konce března dojde v dubnu a dalších měsících k další...

DAVOS WEF 2023

17.01.2023

V pondělí 16.1.2023 bylo ve švýcarském Davosu zahájeno 53. zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Vyhlídky ukrajinského konfliktu a obnovy země budou středem diskusí fóra 17.1.2023.

Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF ) v roce 2022 se schází v nejdůležitějším geopolitickém a geoekonomickém okamžiku posledních tří desetiletí a na pozadí pandemie, která se opakuje jednou za století. Na setkání se sejde více než 2 000 vůdců a odborníků z celého světa, všichni oddaní "Davoskému duchu" zlepšování stavu světa.

Odcházející zima se pro Evropany stala těžkou zkouškou kvůli vysokým cenám pohonných hmot. Politici přitom stále více trvají na odmítání ruského plynu, který nyní tvoří asi 40 % spotřeby v EU. Dodávky se jen zvyšují. Je Brusel připraven uvrhnout svět do energetické krize - v materiálu RIA Novosti.

Už jsme zapomněli, co způsobila 2. světová válka a rozpad Jugoslávie (Bosna 1993 - humanitární bombardování) v Evropě? Poučili jsme se, nebo ne? Bude ve dvacátých letech 21. století v Evropě válka? Krize kolem Ukrajiny je bojem o budoucí světový řád, jde o válku civilizačních modelů (jde o podmínky nového světového pořádku ve světě a o to, kdo je...